P. 1
TAKLIMAT ELAUN. SARAWAK.2

TAKLIMAT ELAUN. SARAWAK.2

|Views: 3,065|Likes:
Published by haryati1977

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: haryati1977 on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2/1987 &

Bil. 4/2001 berkuat kuasa 1 Julai 2001

‡ Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)

yang mengajar mata pelajaran Bahasa

Tamil dan Bahasa Cina di SJKC/T

Kadar @ RM 60.00 sejam (PPPS)

@ RM 50.00 sejam (PPPLD)

59

BAYARAN INSENTIF JURULATIH SUKAN

Kadar BIJS :TAHAP 1 -RM225 TAHAP 2 -
RM300 TAHAP 3 -RM375

60

SPP KPM Bil. 2/2008 SYARAT KELAYAKAN

1.PPP dilantiksebagaiJurulatihSukanoleh BSSK;

2.MemilikiSijilKejurulatihanygdiiktirafolehJ/K Lembaga

KejurulatihanKebangsaan;

3. BerdaftardlmPendaftaranJurulatihPeringkatKebangsaandi

bawahMSN danaktif;

4. Melaksanakanlatihanminima 3 kali semingguselama 2 jam

seharikecualicutisekolahdanramadhan

ELAUN-ELAUN BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

Bayaran Sara Hidup (BSH) ± PP. 6/2007

Bayaran Perumahan Khas (BPK)-PP. 11/2002

Elaun & Kemudahan Bagi Pegawai Bertukar
Wilayah

61

BANTUAN SARA HIDUP (BSH)

Pegawai Yang Layak BSH

a. Kumpulan Pengurusan & Profesional serta

Kumpulan Sokongan

b. Lantikan tetap, sementara, sangkut, sambilan,

kontrak, dan guru sandaran

c. Diluluskan sebarang jenis cuti bergaji penuh

atau cuti separuh gaji (kadar separuh); dan

e. Pegawai mengikuti kursus/ cuti belajar jangka

panjang mengikut lokasi pengajian di kawasan

Sabah, Sarawak Dan W.P. Labuan dengan kadar

RM 300 s.b.(berkuat kuasa 1 Februari 2010 ±

JPA(S)63/57/2 Klt.8 (97) bth 8 Feb. 2010)

BANTUAN SARA HIDUP
BANTUAN SARA HIDUP samb

samb««

f Diluluskan cuti belajar bergaji penuh di dalam

negara mengikut lokasi IPTA.

g. Diluluskan cuti belajar separuh gaji di dalam

negara atas kadar separuh mengikut lokasi

institusi pengajian;

h. Diperuntukkan rumah kerajaan dalam

lingkungan 25km dari tempat kerja atas kadar

50% daripada kelayakan pegawai yang tidak

diperuntukkan rumah kerajaan.

BANTUAN SARA HIDUP (BSH)
BANTUAN SARA HIDUP (BSH)samb

samb««

Pegawai yang tidak layak:

a. Kumpulan Pengurusan Tertinggi;

b. Dibayar Bayaran Insentif Wilayah;

c. Berada dalam skim saraan agensi yang

diasingkan pengurusan saraannya;

d. Dipinjamkan ke badan antarabangsa/ syarikat

swasta;

e. Dibayar Elaun Perbezaan Sara Hidup

f. Diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi

satu tahun: atau

g. Bercuti tanpa gaji

Kadar
Kadar Bantuan
Bantuan Sara

Sara Hidup
Hidup

65

BIL.

KAWASAN

Kadar s.b.

1 Jan. 2006

Kadar s.b.

1 Julai 2007

1.

A

150.00

300.00

2

B

100.00

200.00

3 Kaw. lain

50.00

100.00

Pembayaran BSH hendaklah dibuat secara proportionate

dalam keadaan di mana perkhidmatan atau penempatan

Pegawai tidak genap satu bulan.

BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)

Pek. Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2002.

‡ Pegawai Yang Layak: Pegawai yang
diperuntukkan Rumah Khas Jawatan/ Jabatan /
Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan.

a. Pengarah/Pengetua/Guru Besar

b. Warden/Ketua Warden.

c. Tim. Pengarah di IPGM

d. Tim. Pengarah di Kolej Matrikulasi

‡ Kadar @ 50% daripada kelayakan kadar Imbuhan
Tetap Perumahan(ITP).

66

BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)

Definasi Rumah Khas Jabatan(RKJ).

‡ ialah rumah yang dikhaskan olah Jabatan
untuk kediaman seseorang pegawai yang
dikehendakki berada setiap masa tinggal di
atas panggilan untuk bertugas di luar waktu
pejabat.

67

BAYARAN PERUMAHAN KHAS (BPK)

‡ Pegawai yang diperuntukkan Rumah Khas
Jabatantiadapilihan untuk tinggal di
rumah lain memandangkan rumah
berkenaan diperuntukkan atas keperluan
tugas. Jika pegawai tidak menduduki rumah
tersebut, pegawai tidak layak BPK serta
ITP.

68

ELAUN & KEMUDAHAN BAGI
ELAUN & KEMUDAHAN BAGI

PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH
PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH

Pek. Perkh. 6/1987 & PP Bil.22 Tahun 2008.

Pegawai Bertukar Wilayah ± Bermaksud Peg. Yang

Berkhidmat Di Luar µWilayah Asal¶ nya.

Wilayah Asal : Mengambilkira Asal Tempat Lahir

Ibu Bapa Pegawai.

‡ Wilayah

SEMENAN

JUNG

‡ Wilayah

SABA

‡ Wilayah

LABUAN

‡ Wilayah

SARAWAK

TAKRIFAN µWILAYAH ASAL¶
TAKRIFAN µWILAYAH ASAL¶

. i. wilayah kelahiran ibu bapa pegawai sekiranya

ibu dan bapa pegawai lahir di wilayah yang

sama;

ii. Sekiranya ibu bapa pegawai dilahirkan di

wilayah yang berbeza, pegawai boleh memilih

sama ada wilayah kelahiran ibu atau wilayah

kelahiran bapa sebagai wilayah asalnya;

70

TAKRIFAN µWILAYAH ASAL¶
TAKRIFAN µWILAYAH ASAL¶

iii. bagi pegawai yang ibu bapanya

memperolehi taraf penduduk tetap atau

warganegara Malaysia, wilayah asal mereka

adalah merujuk kepada wilayah tempat tinggal

ibu bapa pegawai berkenaan ketika mereka

memperolehi Kad Pengenalan bertaraf

penduduk tetap atau Sijil Warganegara

Malaysia; dan

iv. Sekiranya terdapat kes selain diatas, rujuk

kepada BPSM- JPA.

CONTOH KES

72

Kes

SL. Peg

SL. Ibu

SL.Bapa

PBW

1. H40516844

Sabah

SABAH

SABAH

SABAH

2. KS6489991

Sarawak

S¶JUNG

S¶JUNG

S¶JUNG

3. H50635672

Sabah

SABAH

S¶JUNG Pilih wilayah asal*

4. H34576802

Sabah

Indonesia

Brunei

Bukan PBW

5. 5030901

S¶jung

Indonesia

Taraf

warganegara

* Pilih ikut alamat

pada Sijil

warganeg.

* Tertakluk sekali pemilihan dalam tempoh perkhidmatan dan hendaklah

direkod dalam BRP

EPW

BIW

TMWA

TAMBANG

EHSAN

ELAUN
GANGGUAN

73

PEGAWAI

BERTUKAR

WILAYAH

P.P. Bil. 5 Tahun 1978

P.P. Bil. 4 Tahun 1988

P.P. Bil. 11 Tahun 2001

P.P Bil. 7 Tahun 2007

P.P. Bil. 22 Tahun 2008

1. ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW)

Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun

2001 berkuat kuasa 1 Januari 2002

Pegawai yang Layak : tetap, kontrak dan guru

sandaran

Dibayar mulai dari tarikh pegawai melapor diri di

wilayah baru tertakluk kepada pematuhan peraturan

yang ditetapkan.

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI:

Pegawai perlu mengisi Borang JPA(EPW)

74

PERATURAN PEMBERIAN EPW

1.1 Pegawai yang bertukar wilayah boleh memilih sama

ada menerima EPW atau Imbuhan Tetap Perumahan

(ITP) (sekali pemilihan sahaja dalam tempoh

penempatan);

1.2 Pegawai yang tidak menduduki rumah Kerajaan boleh

memilih sama ada menerima EPW atau ITP.

1.3 Pegawai yang menduduki rumah Kerajaan sama ada

secara perseorangan atau berkongsi, tidak layak EPW

dan ITP.

75

1. ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW)

1.4 Bagi pegawai suami dan isteri yang kedua-duanya
bertukar wilayah pembayaran EPW adalah seperti
berikut:

a. hanya salah seorang boleh dibayar EPW manakala
seorang lagi menerima ITP;

b. Pegawai tidak layak EPW tetapi layak diberi ITP
jika menduduki rumah Kerajaan yang diperuntukan
kepada suami atau isterinya.

1.5 Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen
pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan
Kerajaan tidak layak EPW manakala pasangannya
layak EPW (Berkuatkuasa 1 Ogos 2009).
Pembayaran EPW akan dihentikan apabila rumah
yang dibeli itu siap dan selamat untuk diduduki.

76

KEADAAN YANG TIDAK MELAYAKKAN

PEMBAYARAN EPW

1. Pegawai yang menduduki Rumah Kerajaan;

2. Bagi pegawai yang dikehendakki menduduki

Rumah Khas Jabatan/ Jawatan;

3. Pegawai yang bercuti tanpa gaji;

4. Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3

bulan;

5. Pegawai yang membeli rumah dalam stesen

pegawai berkhidmat dengan pinjaman

perumahan Kerajaan.

77

ELAUN PERUMAHAN WILAYAH(EPW)

‡ Kadar EPW ditetapkan mengikut bandar

atau kawasan di mana terletaknya pejabat

pegawai. EPW yang dibayar kepada

pegawai yang bertukar wilayah

merupakan suatu bentuk bantuan

perumahan bukan berdasarkan rent in

lieu. Penentuan kadar EPW adalah

mengambil kira nilai purata kadar sewa

rumah seperti di Lampiran A kepada

Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2002.78

79

2. BAYARAN INSENTIF WILAYAH.

‡ Pek. Perkh. Bil. 4 Tahun 1988

‡ Pegawai Yang Layak:

1. Pegawai bertaraf tetap, kontrak dan guru

sandaran;

2. Pegawai yang bertukar wilayah dan

ditempatkan berkhidmat di Semenanjung,

Sabah dan Sarawak.

3. Pegawai Sabah/Sarawak yang bertugas di

negeri masing-masing.

80

2. BAYARAN INSENTIF WILAYAH.

Kadar mengikut lingkungan gaji pegawai seperti

di Lampiran G Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 /2007

81

Lingkungan Gaji

(termasukElaunPemangkuan)

PeratusanDaripada Gaji

Yang Diterima

RM5565.61 dan ke atas

12.5

RM3566.05 ± RM5565.60

15

RM1783.84 ± RM3566.04

17.5

RM1176.76 ± RM1783.83

20

RM841.90 ± RM1176.75

22.5

RM841.89 dan ke bawah

25

3. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL

Pek. Perkh. Bil. 22 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 6/2006

Berkuat kuasa :1 Januari 2009

Pegawai yang Layak : Bertaraf Tetap dan Kontrak.

Guru Sandaran (GST/GSTT) tidak layak TMWA

keluarga pegawai¶ :isteri atau suami dan

anak2 di bawah umur 21 tahun yang masih
dalam tanggungan termasuk anak tiri dan anak
angkat yang diambil mengikut undang2. Bagi
anak yang daif disebabkan kelemahan otak atau
jasmani, had umur di atas tidak terpakai

82

3. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL

Kemudahan tambang perjalanan pergi dan balik

dari tempat tinggal pegawai di wilayah
berkhidmat ke ibu negeri wilayah asal atau
bandar utama bagi pegawai dari Sabah,
Sarawak atau W.P.Labuan.

ibu negeri wilayah asal bermaksud Kuala

Lumpur, Putrajaya atau ibu negeri bagi negeri2
di Wilayah Semenanjung M¶sia.

Bandar utama bermaksud:

i. Kota Kinabalu, Sandakan, Lahad Datu

dan Tawau bagi wilayah Sabah;

ii. Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri ±Swak

iii. Labuan bagi Wilayah Labuan

83

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PELAKSANAAN

a. Kemudahan diberi sekali dalam tempoh satu tahun

perkhidmatan pegawai di wilayah penempatan.

b. Bagi kali pertama kemudahan digunakan, pegawai

hendaklah berkhidmat selama 6 bulan terlebih

dahulu di wilayah penempatan/tarikh lapur diri;

c. Kelayakan kali kedua dan seterusnya ialah bila-bila

masa dalam tahun berikutnya selepas tarikh lapor

diri pegawai di wilayah penempatan.

d. Tempoh pegawai bercuti tanpa gaji dan atau

bercuti separuh gaji tidak boleh diambil kira untuk

menentukan kelayakan kemudahan ini. Tempoh

cuti ini hendaklah ditambah kepada tempoh

perkhidmatan pegawai untuk menentukan

kelayakan kemudahan seterusnya.

84

3. TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL

e. Kemudahan yang tidak digunakan dalam tempoh tersebut

akan luput dan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan;

f. Bagi kedua suami isteri yang bertukar wilayah, hanya

seorang sahaja layak TMWA/EBK# utk membawa

keluarga mengunjungi wilayah asal dalam sesuatu tahun

manakala suami/isteri guna kadar bujang dlm tempoh

sama; dan

g. Bagi isteri atau suami atau anak-anak yang tidak

mengikut pegawai bertukar wilayah dibenarkan

menggunakan tambang ini untuk melawat pegawai.

h. Pemohonan menggunakan borang Am

JPA(Saraan)T/W/97

85

4. TAMBANG EHSAN

Pek.Perkhidmatanbil.5Tahun 1978.

Kemudahanhanyadiberisekalibagi

tujuansamaadasakittenat.

Pegawai

hanya

layak

diberi

kemudahansekalisahajabagiibu

bapa,ibumertuadanbapamertua.

86

4. TAMBANG EHSAN

Peraturan bagi anak2 peg. menziarahi

peg. atau ibu/bapa yang sakit tenat di

wilayah peg. berkhidmat boleh diberi

tertakluk kpd. syarat anak2 peg. tidak

pernah menggunakan kemudahan

tambang kapal terbang ketika peg.

bertukar wilayah.

Tambang juga disediakan kpd. Ibu bapa

atau ibu bapa mentua peg. bertukar

wilayah yang meninggal dunia di stesen

peg. berkhidmat tetapi dikebumikan di

wilayah asalnya.

87

KEMUDAHAN PENGURUSAN JENAZAH

Punca kuasa :Srt. Pek. Perkh. Bil. 3/2003 &

‡ Bagi anggota yang bertukar wilayah,

kerajaan menanggung perbelanjaan

tambang pengangkutan bagi semua ahli

keluarga yang masih dalam tanggungan

untuk mengiringi jenazah ke kampungnya.

Pasangan pegawai atau seorang ahli

keluarga kemudian dibenarkan kembali ke

tempat pegawai berkhidmat untuk urusan

pemindahan

88

5. ELAUN GANGGUAN

Pek. Perkh. Bil. 4 Tahun1988.

Pegawai Yang Layak :

Bertaraf Tetap dan kontrak. Guru Sandaran

(GST/GSTT) tidak layak Elaun Gangguan.

Elaun Gangguan akan dibayar atas kadar

sebulan gaji hakiki pegawai. Kadar yang

dilayaki ditentukan apabila pegawai ditukarkan

balik ke wilayah asalnya.

89

5. ELAUN GANGGUAN

Pegawai boleh dibayar separuh daripada

berasaskan kepada gaji yang diterimanya

sebelum pertukaran sebagai pendahuluan. Baki

bayaran Elaun Gangguan akan dibayar

berasaskan gaji terakhir yang diterima oleh

pegawai itu sejurus sebelum ia bertukar semula

ke wilayah asalnya;

Bagi dua orang pegawai suami isteri yang

bertukar ke wilayah yang sama hanya seorang

sahaja yang layak menuntut Elaun Gangguan,

berasaskan kepada pegawai yang menerima gaji

yang lebih tinggi.

90

PPP di KAWASAN PEDALAMAN

ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP
KESUSAHAN

SPP. KPM Bil. 2/2007

BAYARANINSENTIF PEDALAMAN

Pek. Perkh. Bil. 5/2000

ELAUN BALIK KAMPUNG atauTMWA

SPP KPM Bil. 3/2007

ITP BAGI PPP YANG MENDUDUKI RUMAH
SUB-STANDARD

SPP KPM Bil. 3/2000 dan 6 / 2009

91

ATAU

92

LATAR BELAKANG ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI

DAN TAHAP KESUSAHAN

Salah satu program di bawah Pelan Induk

Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010

Fokus utama :

Merapatkan jurang pendidikan bandar

dan luar bandar.

meningkatkan guru terlatih, berkualiti

dan mengikut opsyen keperluan di

pedalaman.

keprihatinan Kerajaan terhadap aspek

kebajikan guru.

ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN

TAHAP KESUSAHAN

93

Kriteria menentukan kategori pedalaman Jawatankuasa KPM

a) Bilangan mod pengangkutan
b) Risiko perjalanan
c) Sumber air/elektrik/kediaman
d) Sanitasi/telekomunikasi.
e) Perkhidmatan kesihatan
f) Kemudahan-kemudahan lain

Kadar EKMLTK:

Sekolah Pedalaman 1 - RM500 s.b.

Sekolah Pedalaman 2 - RM1,000 s.b.

Sekolah Pedalaman 3 - RM1,500 s.b.

94

SYARAT KELAYAKAN EKMLTK

Anggota tetap, kontrak, sambilan, sangkut,

sementara dan sandaran yang berkhidmat
di sekolah pedalaman 1, sekolah
pedalaman 2 dan sekolah pedalaman 3

Diarah secara bertulis untuk ditempatkan

di sekolah pedalaman 1,2 dan 3

Berkhidmat selama tempoh satu bulan

atau lebih di sekolah pedalaman 1,2 dan 3

95

SYARAT KELAYAKAN

Bagi pasangan suami/isteri (PPP dan

AKS) yang bertugas di sekolah pedalaman
1, 2 dan 3, Kedua-duanya layak menerima
EKMLTK

PPP atau AKS hanya boleh menerima

salah satu EKMLTK atau Bayaran Insentif
Pedalaman (BIP) berdasarkan kadar
tertinggi.

96

KADAR

‡ EKMLTK dibayar mengikut kadar bulanan seperti berikut:

‡ Pedalaman 1 : RM 500

‡ Pedalaman 2 : RM1,000

‡ Pedalaman 3 : RM1,500

‡ Tarikh kuatkuasa EKMLTK = 1 Mei 2007

‡ Pembayaran EKMLTK ini boleh dihentikan atau dipinda
sekiranya Jawatankuasa Induk Pemantauan
memutuskan bahawa sesebuah sekolah itu tidak lagi
berada dalam kategori pedalaman yang telah ditetapkan.

97

PERANAN PUSAT TANGGUNGJAWAB

‡ Bagi tujuan pembayaran, gunakan Kod Elaun

1326 ± Elaun Bantuan Hidup Susah atau Kod

Objek Lanjut 12199 jika menggunakan Baucar

Berasingan

‡ Rekodkan pembayaran EKMLTK dalam Buku

Rekod Perkhidmatan PPP atau AKS tersebut

‡ JPN kemukakan rekod pembayaran kepada

BPSM pada setiap suku tahun (LAMPIRAN C)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->