SULIT

Nama :

Tahun :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
21030 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

UJIAN TATABAHASA 2010
___________________________________________________________________ BAHASA MELAYU Pemahaman TAHUN 2 Tiga Puluh Minit ___________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan objektif. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C, dan D. Bagi

setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

© 2010 Hak Cipta Terpelihara
1

[Lihat Sebelah]
SULIT

Soalan 1 – 10 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1.

Murid-murid di dalam kelas 2 Cerdik _________ membaca buku. A. B. C. D. E. rajin bijak malas cerdik

2.

Guru meminta Salina ______________ diri dihadapan kawan-kawan baharu. A. B. C. D. E. perkenal diperkenal perkenalkan memperkenalkan

3.

_____________ di dalam kelas itu pandai-pandai belaka. A. B. C. D. E. Adik-adik Anak-anak Murid-murid Kanak-kanak

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.
2

4.

Adik ______________ kerana terjatuh dari katil. A. B. ketawa C. gembira D. menjerit E. menangis F.

5.

Hari Kemerdekaan Malaysia pada tanggal _______________. A. B. C. D. E. F. 13 Ogos 1957 31 Ogos 1975 31 Ogos 1957 13 Ogos 1975 SULIT

6.

Terdapat kereta berhias yang dihias ____________ sewaktu sambutan hari kemerdekaan. A. B. C. D. E. besar buruk cantik tertarik

7.

Pulau Langkawi merupakan sebuah pulau yang __________ .
3

A. B. C. D. E.

buruk indah busuk besar

8.

Ramai pelajar __________ di kantin pada waktu rehat. A. B. C. D. E. makan berlari melompat membaca

9.

Datuk sedang ___________ televisyen seorang diri. A. B. C. D. E. melihat menonton memerhati menyaksikan

10.

___________ murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh! A. B. C. D. E. Oh Nah Aduh Wahai
4

Soalan 11 – 15 Beri perkataan sinonim bagi perkataan bergaris. SULIT

11.

Bunga mawar di taman itu harum baunya. A. B. C. D. E. enak busuk tengik wangi

12.

Amalan menabung merupakan amalan yang mulia. A. B. C. D. E. keji jahat terpuji bagus

13.

Ahmad sering membantu ibunya mengemas rumah. A. B. C. D. E. melihat mengejar menolong memarahi

14.

Kulit kambing biri-biri boleh dijadikan pakaian musim sejuk.

5

A. B. C. D. E.

panas dingin luruh bunga

15.

Amira dan rakannya bercadang ingin melancong ke Cameron Highlands. A. B. C. D. E. F. Seteru Musuh Kenalan Sahabat

Soalan 16 – 20 Beri perkataan antonim bagi perkataan bergaris.

16.

Basuhlah tangan sebelum menjamah makanan. A. B. C. D. E. ketika selepas sedang semasa

SULIT 17. Dalam pertemuan itu, Sang Murai ketawa melihat Sang Merbah sibuk menyiapkan sarangnya. A. B. C. D. E. menjerit tersedak terpegun menangis

6

18.

Kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar. A. B. C. D. E. kesenian kekotoran keburukan keindahan

19.

Buat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barangan. A. B. C. D. E. menjual mencuri mengambil meletakkan

20.

Devi ialah contoh murid cemerlang. Dia sangat rajin mengulangkaji pelajaran. A. B. C. D. E. suka kerap malas jarang

Soalan 21 – 23 Pilih perkataan yang menggunakan kata imbuhan yang betul.

21.

Kita mestilah ____________ kebersihan alam sekitar. A. B. dijaga
7

C. terjaga D. berjaga E. menjaga

22.

Makanan seimbang ___________ tenaga kepada saya. A. B. C. D. E. terbekal dibekalkan pembekalan membekalkan

23.

Rumah Ali dimasuki pencuri pada awal pagi tadi. A. B. C. D. E. dimasuki memasuki kemasukan memasukkan SULIT

Soalan 24 – 25 Pilih perkataan yang menggunakan kata ganti diri yang betul.

24. Tun

Kami sangat berbangga dengan Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir bin Muhammad. _______________ merupakan seorang pemimpin yang disegani ramai. A. B. C. D. E. Dia Beliau Mereka Baginda

8

25. “ Untuk menjadi pelajar yang cemerlang, ___________ perlulah berusaha gigih dan belajar dengan bersungguh-sungguh”, kata Cikgu Ai Lin kepada Mimi. A. B. C. D. E. kita kami saya kamu

Soalan 26 – 27 Pilih penjodoh bilangan yang sesuai bagi ayat di bawah.

26.

Di atas meja itu ada _____________ roti dan __________ susu. A.
B. C. D. E.

sebiji ...... secawan sebuku ...... segelas sekeping ...... sesudu sekeping ...... sebekas

27.

SULIT

Mei Lin mencangkul tanah dengan menggunakan _______________ cangkul. A. B. C. D. E. sekaki sebilah sebuah sebatang
9

Soalan 28 Pilih ayat seruan yang sesuai bagi ayat di bawah.

28.

“ ________ , indahnya pemandangan di Pantai Batu Buruk !”, kata Ali kepada Amir. A. B. C. D. E. Oh Cis Wah Amboi

Soalan 29 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

29.

Setiap hari saya akan menyimpan 20 sen ke dalam tabung. A. Bilakah awak menyimpan wang ke dalam tabung? B. Siapakah yang menyimpan 20 sen ke dalam tabung? C. Berapakah jumlah wang yang awak simpan setiap hari ke dalam tabung? D. Adakah awak menyimpan duit setiap hari di dalam tabung?

Soalan 30 Pilih simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan ayat di bawah. SULIT

30. Kecurian pada malam itu menyebabkan Haji Bakhil jatuh miskin. Itulah balasan bagi orang yang ________________. A. tangkai jering
10

B. hidung tinggi C. buaya darat D. kepala batu

SULIT

11

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.