P. 1
BAB 3 Pluraliti

BAB 3 Pluraliti

|Views: 664|Likes:
Published by maklumatku

More info:

Published by: maklumatku on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

BAB 3 PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURAL DI MALAYSIA: Dulu, Kini dan Masa Depan.

Objektif
1.Untuk memahami konsep pluraliti dan masyarakat plural. 2. Memahami pembentukan pluraliti di Alam Melayu 3. Memahami kesan sekularisme penjajah dan pembentukan masyarakat plural. 4. Memahami perkembangan pembentukan masyarakat plural selepas era penjajahan.

Liputan Kuliah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dari Pluraliti Ke Masyarakat Plural. Pembentukan Pluraliti Di Alam Melayu. Puncak Pluraliti. Pengasasan Masyarakat Plural. Pembentukan Masyarakat Plural. Dasar-Dasar Pentadbiran, Ekonomi dan Pendidikan. Pasca Penjajahan. Federalisme Berlapis. Perlembagaan dan Pembangunan Politik. Pembangunan Berencana. Dasar-Dasar Khas. Kesimpulan.

3. Dari Pluraliti Ke Masyarakat Plural.
3.1 Ciri Pluraliti dan Masyarakat Plural A. Konsep pluraliti alam Melayu perlu difahami sbg asas utk memahami masayarakat plural. B. Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian.

Jepun dan lain-lain lagi Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah terbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya Hasilnya. masyarakat Cina Baba ialah keturunan Cina telah berkahwin dengan masyarakat tempatan . Cina. India. politik dan agama telah sedia ada dalam dunia baru mereka. alam sekitar dan sistem sosial. mereka berjaya mewujudkan interaksi harmoni dengan penduduk.Masyarakat plural wujud pelbagai bangsa mendiami sesuatu kawasan di Alam Melayu seperti Melayu. Contohnya. Eropah. Mereka secara suka rela sanggup berkahwin dengan penduduk tempatan.

Buruh Cina dikerah berkerja di lombong bijih timah dan lombong emas. Masing-masing menjalankan kehidupan di dalam kelompok masyarakat masing-masing. ini tidak bermakna tiada kehidupan yang harmoni. Mereka didatangkan khas untuk berkerja sebagai buruh. Mereka dibawa masuk oleh Inggeris tanpa disertai kaum keluarga seperti isteri dan anak mereka. Namun. Oleh kerana tumpuan dan hasrat kedatangan mereka ialah untuk memenuhi keperluan ekonomi-politik Inggeris maka asimilasi budaya dan cara hidup di antara masyarakat tidak berlaku. .Orang-orang Cina dan India terutamanya dibawa masuk ke Alam Melayu adalah demi kepentingan ekonomi dan politik Inggeris.

Realitinya. Malaysia adalah sebuah negara unik yang memiliki keistimewaan wujudnya masyarakat plural yang ketara.Samb. C. ..

Pembentukannya di zaman sebelum penjajahan adalah berbeza berbanding selepas penjajahan. B.2 Persamaan & Perbezaan A. Proses pembentukan masyarakat plural adalah berbeza dahulu dan sekarang. .3.

B.3. Inggeris menggunakan senjata serampang dua mata dalam misi penjajahan mereka iaitu imperialisme dan kolonialisme. Berbeza dengan penjajah eropah yang lain. Ketibaan Inggeris adalah titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural. .3 Penjajahan: Titik Pemisahan Antara Pluraliti dan Masyarakat Plural A.

Dari aspek imperialisme. mereka menjajah secara fizikal di mana segala kekayaan hasil bumi negara jajahan akan diperah demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri seperti bijih timah dan emas .

Dari segi kolonialisme. menerusi imperialisme budaya digunakan sebagai alat kerana mereka berjaya menjajah dan mengawal kehidupan masyarakat peribumi seperti mana yang berlaku di India di mana hanya 120. Hasilnya.000 orang Inggeris berjaya memerintah 600 juta orang India . politik dan agama mereka kepada penduduk tempatan. mereka memperkenalkan sistem sosial. Sistem sosial dan politik tempatan perlahan-lahan ditukar ganti dengan sistem sosial dan politik mereka.

Hubungan Dengan Cina dan India. C. B. Faktor perdagangan menjadi punca wujud hubungan dua hala antara Cina dan India. A. Alam Melayu pada abad ke 7M. Keadaan ini tanpa disengajakan telah mewujudkan pluraliti di Alam Melayu. Kemuncaknya.3. Alam Melayu telah menjadi tempat utama persinggahan bagi kedua-dua pihak. D.4 Pembentukan Pluraliti Di Alam Melayu 1. telah menjadi pusat pengajian dan perkembangan ilmu pengetahuan .

A. sistem sosial dan sebagainya. tiada kitab-kitab klasik mereka yang membincangkan secara meluas dan mendalam aspek-aspek falsafah.2. metafizik. Zaman Hinduisme dan Buddhisme. pengaruh HinduBudhaa tidaklah begitu mendominasi masyarakat di Alam Melayu berbanding dengan kekuatan pengaruh ajaran Islam. Menurut al-Attas. Antara bukti bagi perkara ini. B. .

. seperti dalam aspek kesusasteraan dan pemerintahan.. dalam beberapa aspek pengaruhnya agak jelas. Namun.Samb.

3. B. Penjelmaan Material dan Non Material. . Sebelum kedatangan Inggeris. ilmu pengetahuan di Alam Melayu lebih banyak berasaskan epistemologi bersifat metafizik. Kedatangan mereka telah menukar dari bersifat metafizik kepada material rasional sainstifik. A.

. hasil dari sistem pemerintahan yang adil. Empayar Melaka A. Pemerintahan: Era Melaka adalah kemuncak keagungan kerajaan Melayu. -Melaka dianggap The Venice of The East.3.5 Puncak Pluraliti 1. -Masyarakat plural yang wujud dapat hidup dengan aman dan damai.

Perdagangan: Aktiviti perdagangan antarabangsa juga berjalan dengan baik hasil dari sistem urus tadbir berteraskan Islam. .Samb.Perlaksanaan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang berteraskan Islam mampu memberi keadilan kepada masyarakat plural M¶ka pada waktu tersebut. . B.

C. Kependudukan:Masyarakat M¶ka pada waktu tersebut terdiri dari pelbagai etnik antarabangsa yang hidup dalam suasana aman dan damai. Kebudayaan: Kedatangan para pedagang antarabangsa ke M¶ka juga telah menyumbang kepada multi budaya yang tersendiri. . D.

Sistem. B. Federalisme. Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu membawa konsep pemikiran pemisahan negara dan agama. Agama dianggap penyumbang kepada perselisihan. A.Penjajah British: Prinsip. Agihan Kuasa. Struktur & Dasar Prinsip:Pemisahan Agama dan Negara. .3.6 Pengasasan Masyarakat Plural 1. manakala sains dianggap penyumbang kepada kemajuan.

iaitu:Kehakiman.Samb. D.. C. Inggeris turut memperkenalkan sistem pentadbiran berasaskan 3 unsur penting.Dasar ini diditerapkan oleh penjajah Inggeris di Alam Melayu dalam semua sistem masyarakat.Eksekutif dan Perundangan .

namun masih terdapat kesan-kesan Hindu-Budhaa dalam kehidupan. Tradisi Intelek dan Aturan Sosial A.3. Walaupun Islam mendominasi dalam sistem kepercayaan dan sosial masyarakat.7 Pembentukan Masyarakat Plural 1. .Berasaskan idelogi kolonial:Perubahan Aspek Spiritual.

. C. Penjajah Inggeris pula datang ke Alam Melayu dengan membawa idelogi sekular yang diterapkan dalam dalam pelbagai sistem masyarakat.. D.Samb. Maka berlaku penyulaman dan percampuran antara ajaran Islam dan Hindhu-Budhaa.

Samb.. . F. berlaku pertentangan antara Islam dan sekular di Alam Melayu. Akibatnya. E. perubahan corak dalam sistem sosial di Alam Melayu adalah hasil dari kolonialisme barat sekular. Secara lebih tepat.

Konsep kerajaan yang diperkenalkan oleh kolonialisme barat bersifat pemisah antara dunia dan agama. H. .Samb. G.. Konsep kolonialisme dilihat bukan hanya melibatkan penaklukan aspek fizikal bahkan mencakupi aspek epistemologi penduduk.

kesan kolonialisme barat ke atas masyarakat negara ini adalah sangat besar. H. Dalam hal ini. 2..Samb. . Perjanjian Pangkor 1874. Penguasaan Inggeris terhadap P.Pinang pd tahun 1786. Kerakusan mereka dapat dilihat dalam: 1.

Untuk menyekat pengaruh tersebut.Samb. penjajah telah menyerapkan sistem sekular dalam pendidikan.. . Umat Islam di Alam Melayu sebelum penjajahan memandang tinggi terhadap institusi pondok dan madrasah sebagai instrumen penting pembinaan bangsa cemerlang.

Barat menyerapkan unsur sekular dalam sekolah-sekolah Melayu dengan cara: i.I. iii.Al-Quran tidak dibenarkan menjadi subjek.Tiada elaun diberi kepada para pengajar al-Quran. .Al-Quran diajar diluar waktu sekolah. ii.

British turut membina sekolahsekolah muballigh kristian.Kemuncak sistem sekular dilihat dalam penubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK) 1905 di Kuala Kangsar. J.. K. .Samb. Perak..sekolah beraliran melayu dipandang rendah berbanding sekolah aliran Inggeris. -Akibatnya.

Samb. L. .. Kolonialisme Barat memperlihatkan bagaimana proses pertukaran sistem masyarakat Islam di Alam Melayu ditukar kepada sistem sekular.

Fahaman yang dibawa oleh Kolonial British telah menukar sistem pentadbiran bersepadu kepada sekular.Ekonomi dan Pendidikan A.3. .8 Dasar Dasar Pentadbiran. sistem ekonomi pertanian kepada industri dan sistem pendidikan integerasi kepada sekular.

Pluraliti Baru dalam Masyarakat Plural. .3. .9 Pasca Penjajahan 1.Ia terbentuk melalui proses dan lingkungan yang berbeza.

B. Persekutuan T. A. Federalisme:wujud dua jenis persekutuan dalam masa yang sama iaitu Persekutuan T. Sedangkan Persekutuan Malaysia adalah pada tahun 1963. .Melayu.Melayu dan Persekutuan Malaysia.3.Melayu dan Persekutuan Malaysia. Kemerdekaan 31 Ogos 1957 hanya melibatkan Persekutuan T.10 Federalisme Berlapis 1.

Melayu.Samb. B.. Perlembangaan dan Pembangunan Politik A. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah penerusan daripada Perlembangaan Persekutuan T. . 2. Ia adalah undang-undang tertinggi negara dan sebagai rujukan kepada segala undang-undang yang digubal.

Berlaku dalam masyarakat plural hasil daripada syarat yang dikenakan oleh Inggeris untuk memperolehi kemerdekaan.. . D. C.Samb. ii.perlembagaan telah mencatatkan satu kontrak sosial yang telah dipersetujui oleh semua kaum di negara ini tanpa sebarang pertikaian. Terdapat 2 peringkat kontrak sosial: i. dikenali sebagai wa¶ad.Melibatkan raja dan rakyat. Dalam konteks sosial.

Setiap etnik mempunyai wakil dalam bentuk parti politik dan mencapai persepakatan untuk hidup dalam aman dan damai. E. Dengan itu terbentuklah CLC (Communities Liason Commitiee/Perhubungan Antara Kaum) pada tahun 1948.Samb.. . F.

Dasar Pembangunan Negara (1990-2020). Bagi menuju ke arah pembangunan beberapa perancangan di negara dibentuk. iaitu: i. iii. ii. . iv. Pelan Pembangunan Berencana (19501965). Rancangan Pembangunan 5 Tahun (19661970).3. Rancangan Pembangunan 5 Tahun A. Dasar Ekonomi Baru (1970-1990).11 Pembangunan Berencana 1.

Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar Ekonomi Negara.12 Dasar Dasar Khas 1. B. Perbincangan dasar-dasar tersebut lebih serius dibincangkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. . A.Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Kesemua dasar-dasar tersebut secara tidak langsung telah dibincangkan semenjak CLC ditubuhkan pada tahun 1948.3.

C. D. Pembentukan dasar-dasar tersebut telah mengambil kira kepentingan kaum di negara ini. Dasar Pendidikan Kebangsaan fokus kearah mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan sosio ekonomi dikalangan masyarakat Malaysia berbilang kaum. .

. D. Dasar Kebudayaan Kebangsaan pula memfokuskan kearah pembentukkan sikap menghormati dan menghargai setiap budaya.Samb. DEB pula bertujuan untuk mengimbangi ekonomi bumiputera dengan etnik lain secara adil. E..

Ideologi sekular telah mempengaruhi perubahan dalam sistem masyarakat sepadu.3. Pluraliti telah sedia wujud di Alam Melayu.13 Kesimpulan Memahami pluralti adalah asas penting kearah memahami pembentukan masyarakat plural. . Plurati masyarakat Malaysia diperkukuhkan melalui dasar-dasar negara yang dibentuk berteraskan persetujuan bersama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->