DATA MURID ISLAM TAHUN 2011 Kelas Musytari Zuhal Uranus Neptun Musytari Zuhal Uranus Neptun Musytari

Zuhal Uranus Neptun Musytari Zuhal Uranus Neptun Musytari Zuhal Uranus Neptun Musytari Zuhal Uranus Neptun Lelaki 14 15 11 12 52 14 13 17 9 53 16 15 18 11 62 12 22 18 8 60 15 19 18 25 77 15 26 16 13 70 Perempuan 8 11 13 13 45 12 13 12 7 48 13 16 11 7 46 19 4 14 4 51 15 13 19 4 51 16 11 15 12 54 Keseluruhan 22 26 24 25 97 26 26 29 16 101 29 31 29 18 108 31 26 32 12 111 30 32 37 29 128 31 37 31 25 124

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

CARTA ANALISA UJIAN 1 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB

ANALISA UJIAN 1 2011 .

Mata Pelajaran Pendidikan Islam Jumlah Murid Islam :662 Jumlah Lulus Jumlah Gagal Peratus Lulus Peratus Gagal :642 :20 :97% :3 % Mata Pelajaran Bahasa Arab Jumlah Murid : 735 Jumlah Lulus : 578 Jumlah Gagal : 157 Peratus Lulus : 79% Peratus Gagal :21% POST MORTEM UJIAN 1 TAHUN 2011 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM .

Jumlah murid yang lulus meningkat 3 % Dengan peratus keseluruhan sebnayak 97 %. -Tidak dapat membentuk tulisan Jawi dengan betul semasa membuat latihan. KELEMAHAN 1.KEKUATAN 1.Faktor kegagalan murid: -Tidak dapat membaca jawi. STRATEGI CABARAN . -Tidak meminati pelajaran Pendidikan Islam. -Sukar mengingati fakta dan tarikh-tarikh penting dalam bab Sirah. -Tidak menjawab soalan sengan sepenuhnya.Keseluruhan murid tahap dua yang lulus boleh membaca Jawi dengan betul dan menyambung huruf dengan baik jika diberi latihan berterusan. -Tidak dapat menyebut dan mengeja perkataan dalam tulisan Jawi dengan betul. 2. menulis dan membaca suku kata dengan betul. -Tidak dapat membaca Al-Quran dengan betul.Keseluruhan murid tahap satu yang lulus boleh menyambung. 3.

3. 3.Mempelbagaikan kaedah penyampaian P & P.Murid Bukan Islam tidak mahu menjawab Kertas 2. 5. 1.Tenaga pengajar yang mencukupi. Masa P & P yang terhad.Menambah bahan rujukan. Ibu bapa tidak memberi galakan kepada anak-anak. 4. 1. POST MORTEM UJIAN 1 TAHUN 2011 MATA PELAJARAN BAHASA ARAB KEKUATAN 1. Sukatan atau aras bagi tahap dua terlalu tinggi. 2. 3. 2. Murid tidak berminat mendalami pendidikan Islam.Bahan rujukan yang pelbagai. Terdapat sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat pendidikan Islam anak-anak.Guru yang terlatih. KELEMAHAN 1. Murid tidak berminat 4. Sukatan berubah-ubah dari masa ke . Peperiksaan Bahasa Arab. 2.1. 6.Pengubahsuaian sukatan Bahasa Arab Tahun Satu (KSSR).

Bahasa Arab bukan bahasa komunikasi seharian. 3. STRATEGI CABARAN 1. 2.semasa. Ibu Bapa tidak member galakan 2. 1.Mempelbagaikan kaedah P & P. 3. . Bahasa Arab adalah satu bahasa yang sukar difahami dan dipelajari .Tambah bahan rujukan dan BBM.Mengadakan Minggu Bahasa Arab.

menulis huruf tunggal. • Guru hendaklah memberikan latihan menjawikan kepada murid yang boleh membaca Jawi sebagai latihan pengukuhan. • Guru memberikan latihan merumikan. menjawikan dan menyambung huruf-huruf al-Quran. menyambung. • Guru menggunakan kaedah yang berkesan dalam P & P. • Murid mesti diberi latih tubi bacaan dan tulisan pada setiap P & P. • Guru hendaklah membimbing murid menulis dengan kemas dan memastikan tulisan murid boleh dibaca dengan jelas. . • Murid diberi penekanan dan galakan untuk menjawab soalan Bahasa Arab.LANGKAH MENGATASI MASALAH MURID YANG GAGAL DALAM UJIAN 1 2011 • Guru mesti membuat latihan bacaan al-quran kepada setiap murid semasa P & P untuk mengenalpasti tahap bacaan murid.

Disediakan oleh: ___________________________ (Siti Hkairatul Maksumah Bt Basar Ketua Panitia Pendidikan Islam SKKJ Disemak oleh: _______________________________ (Pn Hajah Noraidah Bt Ayub) Pen. Kanan Pentadbiran SKKJ .

Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tahun Satu Jumlah Murid : 100 GRED A B C D BIL MURID 46 34 17 2 PERATUS 46 % 34 % 17% 2% .

Jumlah Murid Lulus: 98 (98%) Jumlah Murid Gagal:.2 (2 %) Tahun Dua Jumlah Murid : 103 GRED A B C D BIL MURID 25 41 28 7 PERATUS 24% 40% 27% 7% Jumlah Murid Lulus: 96(93%) Jumlah Murid Gagal:-7 (7 %) .

Tahun Tiga Jumlah Murid : 115 GRED A B C D BIL MURID 46 35 27 6 PERATUS 40% 30% 23% 5% Jumlah Murid Lulus: 108 (94%) Jumlah Murid Gagal: 6 (5 %) Tahun Empat Jumlah Murid : 107 .

GRED A B C D BIL MURID 46 39 21 1 PERATUS 43% 36% 20% 10% Jumlah Murid Lulus: 107 (100%) Jumlah Murid Gagal: - .

Tahun Lima Jumlah Murid : 116 GRED A B C D BIL MURID 68 31 16 1 PERATUS 59% 27% 14% 10% Jumlah Murid Lulus: 115(99%) Jumlah Murid Gagal: 1 (1%) Tahun Enam Jumlah Murid : 121 GRED A BIL MURID 23 PERATUS 19% .

4%) Disediakan oleh: ________________________________ SITI HKAIRATUL MAKSUMAH BT BASAR Setiuasaha Panitia Pendidikan Islam SKKJ .5%) Jumlah Murid Gagal: 3 (2.B C D 54 38 6 45% 31% 5% Jumlah Murid Lulus: 118 (97.

SK KAMPUNG JAMBU ANALISIS MARKAH BULANAN TAHUN 2011 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN BIL MURI D 100 103 115 107 116 121 GRED A BI % L 46 46 25 24 46 40 46 43 68 59 23 19 GRED B BIL 34 41 35 39 31 54 % 34 40 30 36 27 45 GRED C BIL 17 28 27 21 16 38 % 17 27 23 20 14 31 GRED D BIL 2 7 6 1 1 6 % 2 7 5 10 10 5 GRED E BIL % LULUS BIL % GAGAL BIL 2 7 6 1 3 % 2 7 5 1 2 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 1 2 3 4 5 6 98 98 96 93 108 94 107 100 115 99 118 98 UJIAN 1 Disediakan oleh: .

Kanan Pentadbiran SKKJ SK KAMPUNG JAMBU ANALISIS MARKAH BULANAN TAHUN 2011 BAHASA ARAB UJIAN 1 .___________________________ (Siti Hkairatul Maksumah Bt Basar Ketua Panitia Pendidikan Islam SKKJ Disemak oleh: _______________________________ (Pn Hajah Noraidah Bt Ayub) Pen.

Kanan Pentadbiran SKKJ .TAHUN BIL MURI D 99 108 113 121 142 152 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 1 2 3 4 5 6 GRED A BI % L 47 47 51 47 44 39 46 38 12 8 54 36 GRED B BIL 25 49 18 19 39 44 % 25 45 16 16 27 29 GRED C BIL 17 12 21 17 50 23 % 17 11 19 14 35 15 GRED D BIL 9 3 19 19 20 10 % 9 3 17 16 14 7 GRED E BIL 1 2 9 20 20 17 % 1 2 8 17 14 11 LULUS BIL 89 102 83 82 101 121 % 90 94 73 68 71 80 GAGAL BIL 10 5 28 39 40 27 % 10 5 25 32 28 18 Disediakan oleh: ___________________________ (Siti Hkairatul Maksumah Bt Basar Ketua Panitia Pendidikan Islam SKKJ Disemak oleh: _______________________________ (Pn Hajah Noraidah Bt Ayub) Pen.

SK KAMPUNG JAMBU TAHUN 2011 ANALISA UJIAN 1 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB .

KECEMERLANGAN DAN KESEMPURNAAN .