P. 1
Jenis-Jenis Ilmu Fonetik, Perbezaan Fonetik Dan Fonologi, Dan Penghasilan Bunyi. (1)

Jenis-Jenis Ilmu Fonetik, Perbezaan Fonetik Dan Fonologi, Dan Penghasilan Bunyi. (1)

|Views: 634|Likes:
Published by Kota Beludfm

More info:

Published by: Kota Beludfm on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

1(a) Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu (b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan

fonologi 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. 3. Berdasarkan petikan yang berbentuk pidato, dialog, atau ucapan yang mengandungi anggaran 500 patah perkataan, tulislah petikan tersebut dalam bentuk transkripsi fonetik.

Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) “Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.” Sebagai menunjukkan contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya makna “Ya” dalam perbualan akan berubah menjadi makna “Tidak” apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: . Namun. dan kepanjangan. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi.Soalan 1(a) Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) Fonetik Akustik b) Fonetik Artikulasi c) Fonetik Auditori a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. kelantangan suara. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut.

.. intensiti (dalam unit dB). dan durasi dalam unit saat.. 2. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama “Praat” yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz). ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masingmasing sebagai kelangsingan bunyi. em yang menunjukkan makna “Tidak” Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. em yang menunjukkan makna “Ya” Awak yang menghabiskan makanan itu? em. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma. kelantangan suara dan kepanjangan. Dari sudut pendengar. P.1. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi.

kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. c)Fonetik Auditori Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsur-unsur signal akustik iaitu kelangsingan. lelangit lembut. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir. geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara. sengauan bibir. dan gigi bawah. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. . Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. getaran gusi dan sebagainya.Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif.

Fonetik Fonologi 1. Bil. 2. dan fonetik dengan butir-butir lekasikal lain yang auditori. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. .Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. Kajian fonetik dapat dipecahkan Kajian fonologi adalah berkaitan dengan antara butir-butir lekasikal kepada tiga bahagian iaitu fonetik hubungan akustik. tersebut secara umum. fonetik atrikulasi. fonologi mengkaji pola-pola 4. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem transkripsi fonetik untuk semua bunyi ejaan sesuatu bahasa. Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. produksi dan persepsi bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. intonasi. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang bunyi. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. dari semua bahasa. membentuk ayat. 3.

bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. getaran. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. Jika lelangit lembut diturunkan. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. bunyi konsonan. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. geseran. rongga tekak atau rongga hidung. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyi-bunyi oral. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: i. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. iaitu letusan. iii. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. Jika glotis dirapatkan dan pita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. yang berlaku dalam rongga mulut.2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. ii. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. . Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. Jika lelangit lembut dinaikkan. letupan. sisian. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. sengau dan separuh vokal. iv. Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara.

maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. . maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. konsonan gigi. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. • • Kemudiannya. KONSONAN LETUSAN • Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. iaitu letusan gusi-lelangit keras tak bersuara [c] dan bersuara [j]. konsonan gusilelangit keras . Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. antaranya konsonan dua bibir. • Dalam bahasa Melayu. • Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. menghasilkan bunyi letusan. • • Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. • Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.v. • Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. • Kemudiannya. konsonan bibir gigi. konsonan gelungan.

Kemudiannya. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. v. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. ii. Contoh penggunaan dalam perkataan: . vi. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p].• • • • Contoh penggunaan dalam perkataan: cuka jumlah baca panji Mac caj KONSONAN LETUPAN Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. menghasilkan bunyi letupan. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. iii. • i. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. iv.

vi. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. sekatan itu dilepaskan dengan serta. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. ii. iv. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi.merta. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. tiap atas Contoh penggunaan dalam perkataan: datin adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT • i. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. v. .pakar bungkus api tiap sebab abadi LETUPAN GUSI • i. iii. Kemudian.

iii. Justeru. misalnya: [budak] [kapak] . Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara.ii. • Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. iv. LETUPAN LELANGIT LEMBUT • Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. iii. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. Kemudiannya. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. ii. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. • Contoh perkataan: kapak laksa sagu gila HENTIAN GLOTIS • i. terhasillah bunyi hentian glotis. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara.

GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA • i. iii. Contoh perkataan: Semut Asap Keras . Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. vi. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. iv. Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser.[tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. v. Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. ii.

ii. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. • i. iii. iv.GESERAN GLOTIS • i. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. iii. ii. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut . iaitu konsonan getaran gusi [r]. Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah.

Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. Contoh kehadiran dalam perkataan: Lambat Tuala Cekal KONSONAN SENGAU • Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut.Seru Sukar KONSONAN SISIAN Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. iaitu sisian gusi [l]. Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). • Lelangit lembut diturunkan. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. . Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak.

• Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. • • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . ɲ KONSONAN SENGAU DUA BIBIR • Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. • Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. • • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.• Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. dan konsonan sengau lelangit lembut [ŋ ]. Contoh kehadiran dalam perkataan: . iaitu konsonan sengau dua bibir [ɲ ]. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI • Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas.

• • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. • Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. • Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT • Konsonan sengau lelangit lembut [ŋ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. .Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS • Konsonan sengau lelangit keras [ɲ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau ɲ dirapatkan ke langit keras. Oleh sebab lambang [ɲ] tidak ada pada mesin taip. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. • Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. dalam sistem ejaan rumi ɲ bahasa Melayu.

iaitu ng. bahagian lidah yang bergerak. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. • Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. • Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. • Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. • Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. • Contoh kehadiran daalam perkataan: Ngilu Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi . serta strukturknya.• Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain.

1983. PTS Professional. Kuala Lumpur. kaloi Rujukan : • • Permulaan Linguistik. Sarjana Enterprise. Fonetik dan fonologi. Arbak Othman.* kacau. Inderawati Zahid. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. Kuala Lumpur. . 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->