P. 1
Jenis-Jenis Ilmu Fonetik, Perbezaan Fonetik Dan Fonologi, Dan Penghasilan Bunyi. (1)

Jenis-Jenis Ilmu Fonetik, Perbezaan Fonetik Dan Fonologi, Dan Penghasilan Bunyi. (1)

|Views: 634|Likes:
Published by Kota Beludfm

More info:

Published by: Kota Beludfm on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

1(a) Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu (b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan

fonologi 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. 3. Berdasarkan petikan yang berbentuk pidato, dialog, atau ucapan yang mengandungi anggaran 500 patah perkataan, tulislah petikan tersebut dalam bentuk transkripsi fonetik.

dan kepanjangan. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) Fonetik Akustik b) Fonetik Artikulasi c) Fonetik Auditori a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut.Soalan 1(a) Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun.” Sebagai menunjukkan contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya makna “Ya” dalam perbualan akan berubah menjadi makna “Tidak” apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: . kelantangan suara. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) “Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.

em yang menunjukkan makna “Tidak” Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm. ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masingmasing sebagai kelangsingan bunyi. P. 2. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma. . dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama “Praat” yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz).. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi.1. intensiti (dalam unit dB). Dari sudut pendengar. kelantangan suara dan kepanjangan. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. em yang menunjukkan makna “Ya” Awak yang menghabiskan makanan itu? em. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik.. dan durasi dalam unit saat. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa.

Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara. c)Fonetik Auditori Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur.Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. . lelangit lembut. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. sengauan bibir. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsur-unsur signal akustik iaitu kelangsingan. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. getaran gusi dan sebagainya. dan gigi bawah.

Fonetik Fonologi 1. 2. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. tersebut secara umum. dari semua bahasa. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem transkripsi fonetik untuk semua bunyi ejaan sesuatu bahasa. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang bunyi. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. intonasi. Bil. fonetik atrikulasi. dan fonetik dengan butir-butir lekasikal lain yang auditori. membentuk ayat. . 3. Kajian fonetik dapat dipecahkan Kajian fonologi adalah berkaitan dengan antara butir-butir lekasikal kepada tiga bahagian iaitu fonetik hubungan akustik. produksi dan persepsi bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan.Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. fonologi mengkaji pola-pola 4. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik.

Jika glotis dirapatkan dan pita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. iii. iv. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. yang berlaku dalam rongga mulut. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. iaitu letusan. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. ii. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. . bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. geseran. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. sengau dan separuh vokal. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. bunyi konsonan. getaran. sisian. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. rongga tekak atau rongga hidung. Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara.2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. Jika lelangit lembut dinaikkan. Jika lelangit lembut diturunkan. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyi-bunyi oral. letupan. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: i. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan.

iaitu letusan gusi-lelangit keras tak bersuara [c] dan bersuara [j]. konsonan gusilelangit keras . maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. konsonan gelungan. • Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. konsonan bibir gigi. antaranya konsonan dua bibir. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. • Kemudiannya. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. . maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. • Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. menghasilkan bunyi letusan. KONSONAN LETUSAN • Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak.v. konsonan gigi. • Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. • • Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. • • Kemudiannya. • Dalam bahasa Melayu.

ii. Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. vi. v.• • • • Contoh penggunaan dalam perkataan: cuka jumlah baca panji Mac caj KONSONAN LETUPAN Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. Kemudiannya. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. iii. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh penggunaan dalam perkataan: . iv. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. • i. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. menghasilkan bunyi letupan. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar.

vi. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. iv. ii. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. Kemudian. . tiap atas Contoh penggunaan dalam perkataan: datin adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT • i. Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. iii. v.pakar bungkus api tiap sebab abadi LETUPAN GUSI • i. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. sekatan itu dilepaskan dengan serta. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.merta. Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak.

• Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak.ii. iv. iii. • Contoh perkataan: kapak laksa sagu gila HENTIAN GLOTIS • i. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. iii. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. ii. misalnya: [budak] [kapak] . Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. terhasillah bunyi hentian glotis. LETUPAN LELANGIT LEMBUT • Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. Kemudiannya. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Justeru.

v.[tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. vi. Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. ii. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. iv. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA • i. Contoh perkataan: Semut Asap Keras . iii. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak.

• i. ii. ii. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. iii. Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iv. iii.GESERAN GLOTIS • i. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut . Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. iaitu konsonan getaran gusi [r]. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah.

Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. • Lelangit lembut diturunkan. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. . Contoh kehadiran dalam perkataan: Lambat Tuala Cekal KONSONAN SENGAU • Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. iaitu sisian gusi [l].Seru Sukar KONSONAN SISIAN Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah).

• Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. • • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan: . Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI • Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. • • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . ɲ KONSONAN SENGAU DUA BIBIR • Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas.• Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. dan konsonan sengau lelangit lembut [ŋ ]. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. iaitu konsonan sengau dua bibir [ɲ ]. • Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung.

• Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Oleh sebab lambang [ɲ] tidak ada pada mesin taip. • Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. . • Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT • Konsonan sengau lelangit lembut [ŋ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. • • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. • Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS • Konsonan sengau lelangit keras [ɲ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau ɲ dirapatkan ke langit keras. dalam sistem ejaan rumi ɲ bahasa Melayu. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny.

serta strukturknya. • Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi . iaitu ng. • Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. bahagian lidah yang bergerak. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. • Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. • Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. • Contoh kehadiran daalam perkataan: Ngilu Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan.• Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu.

Kuala Lumpur. Sarjana Enterprise. . 2006. kaloi Rujukan : • • Permulaan Linguistik. Kuala Lumpur. Inderawati Zahid.* kacau. Arbak Othman. 1983. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. PTS Professional. Fonetik dan fonologi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->