KULIAH 1

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM

Pengenalan
- Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negara mundur kpd negara sedang membangun dan kini menuju ke arah status negara maju (cita-cita dlm Wawasan 2020). - Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yang menjejaskan hubungan etnik sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka (Peristiwa 13 Mei 1969)

- Daripada pengalaman pahit tsb, pengajaran penting yg diperoleh ialah: 1. 2. 3. Kemajuan ekonomi shj tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik. Kestabilan politik shj tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yg seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dgn lancar dan seimbang agar tidak wujud kepincangan sehingga menimbulkan konflik.

Keseimbangan : melibatkan agihan habuan ekonomi yg saksama & perkongsian kuasa pemerintahan yg matang. Persoalannya 1. Apakah faktor yg boleh membawa keseimbangan? 2. Apakah perkara yg perlu dipertahankan atau dipelihara untuk menjamin keseimbangan secara berterusan? Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yg harmonis

KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK 1. 2. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yg pernah menghadapi konflik etnik. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara.

3.

5. . Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dlm sesebuah masyarakat. 7. Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara.4. 6. Hubungan etnik penting dalam memahami kesan pengindustrian di sesebuah negara (kesan pengindustrian dan perubahan sosial).

Dsr Kebudayaan Kebangsaan. Pengenalan Rukun Negara (ideologi kebangsaan). Dsr Pendidikan Kebangsaan. DEB.UsahaUsaha-usaha Ke Arah Memupuk Perpaduan Nasional Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara (kini Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional /JPNIN). Gabungan parti-parti politik (Barisan partiNasional) .

- Integrasi antara wilayah (antara bandar dgn luar bandar) dan antara Semenanjung Malaysia dgn Sabah & Sarawak. - . Usaha kerajaan (top-down) shj tidak (topmemadai tetapi mesti digenapkan dgn usaha yg berbentuk (bottom-up) menerusi kerjasama (bottom& sumbangan drp sektor swasta. sektor komuniti dan semua parti politik.

- Keharmonian Hubungan Etnik di Malaysia tidak bergantung semata-mata kpd keadaan semataberbaikberbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yg berbeza (pekerja/kelas menengah/golongan yg kaya drp pelbagai kumpulan) HE merupakan satu ciri penting yg mencorakkan sistem sosial Malaysia walaupun tahap perpaduan nasional di negara kita sukar diukur. namun negara luar melihat Malaysia sbg negara yg berjaya mewujudkan HE yg harmonis - .

KULIAH 2 KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .

Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabadberabadabad.KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Tiga konsep penting yg ditumpukan ialah: Masyarakat. dan Perpaduan Masyarakat Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. Budaya. .

berbincang.- Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi. mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan. CiriCiri-ciri utama masyarakat: a) berkelompok. c) mengalami perubahan. d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar) . b) berbudaya. bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif.

dan f) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis. & kegiatan ekonomi. bahasa. pakaian.Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam. termasuk adat resam.e) mempunyai kepimpinan. . status dan kasta) Konsep Etnik / Kaum .Konsep kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan. kelas. .

pola keluarga. orientasi politik. Kimaragang. kegiatan ekonomi. Bisaya. Konsep Suku .. Lotud. dll) . & hiburan.kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana. pakaian. pandangan tentang kecantikan.Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam.

Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yg harmonis. .Konsep Bangsa / Nasion Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentuk berasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada Menurut John Stuart Mill : Bangsa . Lazimnya terjalin oleh kesamaan bahasa. kesatuan wilayah.Rumpun manusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih rela bekerjasama sesama mereka. Bangsa Malaysia sbg bangsa idaman yg kita kehendaki. budaya. berbanding dengan rumpun bangsa yg lain. sejarah & agama.

S. Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama.Konsep Masyarakat Majmuk. . tetapi kehidupan mereka adalah berasingan. interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras. garis- .Menurut J. agama.Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan. bahasa dan adat resam yg tersendiri.

Dari segi politik pula masyarakat majmuk timbul akibat dominasi penjajah. Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan / kelemahan azam sosial bersama (common social (common will) yg merupakan satu set nilai yg dipersetujui anggota masyarakat bagi mengawal dan memberi panduan kepada tingkah laku sosial. - .- Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia.

Konsep Kelas Sosial . Proletariat : yg tidak memiliki perkara di atas hanya tenaga kerja sahaja Cth: . segolongan individu yg mempunyai kedudukan yg sama dari segi kuasa.Konsep ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. Bourgeoisie : yg memiliki punca-punca pengeluaran. Masyarakat Kapitalis terbahagi kepada dua golongan: 1. pendapatan. 2. Dalam kehidupan sehariseharihari. kekayaan. martabat. politik. puncapengagihan dan pertukaran. pekerjaan atau hubungan dengan puncapuncapunca pengeluaran.

Sebagai konsep utama dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. institusi politik. institusi pelajaran dll. institusi agama. Cth: Institusi sosial yg utama: Institusi keluarga. . Konsep ini berkait rapat dengan pola tingkah laku yg telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yg mempunyai suatu matlamat sosial yg tertentu.Konsep Institusi Sosial .

Jarak sosial berkait rapat dengan interaksi dan persefahaman antara kelompok. . Semakin besar jarak sosial di antara dua kelompok.Satu perasaan pemisahan / pemisahan sosial yg benarbenarbenar wujud di antara individu-individu. maka semakin kurang hubungan atau interaksi dan persefahaman antara keduakedua-duanya. .Konsep Jarak Sosial . Istilah ini digunakan untuk menganalisis hubungan dalam sesuatu kelompok atau di antara kelompok. individu dengan individukelompok atau kelompok dengan kelompok.

Konsep Mobiliti Sosial . mobiliti sosial jarang sekali berlaku. . . Sebaliknya dalam sistem tertutup seperti dalam sistem kasta yg bercorak tradisi. peluang untuk mobiliti sosial adalah lebih terbuka.Dalam sistem yg lebih terbuka. Mobiliti sosial berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat.Merupakan satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yg lain dalam satu sistem stratifikasi sosial.

Wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yg jelas dan dapat menyatukan anggotanya berasaskan satu sejarah. sikap dan tingkah laku yg sama. nilai..Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme Etnisiti : merujuk kpd rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. .

. . .Etnosentrisme membayangkan keengganan / ketidakmampuan sesuatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok daripada kebudayaan masyarakat yg lain.Sesuatu kelompok dikatakan etnosentrik apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap kebudayaan lain mempunyai nilai yg lebih rendah.Satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain.Etnosenterisme: .Selagi manusia menjadi etnosentrik . selagi itulah mereka akan melihat kelompok lain berdasarkan stereotaip yg sedia ada (biasanya yg bersifat negatif) .

Konsep Ras dan Rasisme Ras: Ras: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll). Cth: Ketaatan kepada budaya dan kelompok diterjemahkan dalam ketaatan kepada parti dapat mengatasi konflik politik dalam sesuatu kelompok masyarakat.Walau bagaimanapun Etnosentrisme berfungsi penting dalam mengukuhkan unsur budaya sesuatu masyarakat dan mengukuhkan perpaduan di antara anggota sesuatu kelompok masyarakat. Negroid dan Austroloid. .. Ciri-ciri fizikal ciriCiritersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid.

.Pd dasarnya. ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciriciriciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit. warna rambut dsbnya.. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit.Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. warna fizikalmata. .

pemikiran.Rasisme wujud pd 2 tahap: 1. .Fahaman yg menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yg paling unggul. atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata fizikalsematayg dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan. Tahap Individu kepercayaan & sikap individu 2. .Ditakrifkan sbg pandangan. .Layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya.Rasisme . Tahap Institusi melibatkan dasar & pelaksanaan yg bersifat diskriminasi .

ekonomi atau sosial.Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. prejudis menjadi stereotaip. Kesannya semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yg terhad sama ada dlm aspek politik. Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan maklumat yg jelas. tepat atau mencukupi. .Konsep Prejudis dan Stereotaip Prejudis .Apabila prejudis disuarakan.Sikap prejudis disalurkan dari satu generasi kpd generasi yg lain. . prejudis tidak diluahkan secara terbuka. .

. .Stereotaip .Stereotaip ialah gambaran yg berlebih-lebihan tentang berlebihsesuatu perlakuan baik atau buruk yg ditujukan kpd sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yg lain. . Hal ini terhasil drp pertembungan dua atau lebih komuniti etnik.merupakan kenyataan-kenyataan umum yg negatif kenyataanterhadap sesuatu kumpulan etnik seperti semua orang X bersifat kasar dsbnya.Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yg negatif dlm kalangan masyarakat khususnya masyarakat majmuk di Malaysia kerana fahaman ini mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik memandang rendah terhadap kumpulan etnik yg lain dan seterusnya membataskan interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yg menebal.

. .Diskriminasi ialah perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yg mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif. . cirisemata- Merupakan manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat.Diskriminasi berlaku dlm banyak bentuk (individu atau kumpulan etnik) dan mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja. serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah kumpulan etnik.Ditakrifkan sbg pandangan.Konsep Diskriminasi .

. nilai kesenian dll). Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat yg lain. objekobjek-objek kebendaan. namun beberapa aspek yg sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat (seperti bahasa. amalan agama. berkelakuan dan berfikir). sistem kekeluargaan. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat.Konsep Budaya Kebudayaan : ditakrifkan Sebagai satu keseluruhan cara hidup manusia (yg merangkumi cara bertindak. Kebudayaan meliputi hasil-hasil hasilkehidupan kelompok yg bercorak kebendaan dan bukan kebendaan.

Dipelajari. Dikongsi. kemanusiaan. spiritual. - CiriCiri-ciri penting sesuatu budaya: 1. Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti. Memupuk kesedaran kebangsaan & kenegaraan bercirikan kerohanian. & mental. . Bersifat sejagat.- Perubahan merupakan sifat yg penting bagi sesuatu kebudayaan. 3. 2. Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya: 1. 2.

7. 6. 5. Manusia itu sendiri yg membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. .4. - Diwarisi Berubah-ubah BerubahMempunyai unsur simbolik Adanya pandangan semesta (world view) (world view) Terdapat perbezaan budaya antara satu masyarakat dgn masyarakat yg lain.

. Identiti.Konsep Perpaduan & Integrasi Perpaduan sbg satu proses yg menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air. hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan. Integrasi Satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciri-ciri sosial yg diterima oleh cirisemua kelompok etnik dlm negara.

Integrasi ekonomi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik 3. Integrasi wilayah mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi & sosial antara wilayah 2. UnsurUnsur-unsur integrasi: 1. integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dlm kalangan kumpulan yg terpisah dari segi kebudayaan. Integrasi kebudayaan pembentukan satu kebudayaan kebangsaan .- Dalam konteks Malaysia. sosial & lokasi dlm sesebuah unit politik.

rohani.4. 5. jasmani & sosial Integrasi politik kerjasama & pembahagian kuasa politik Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah sesuatu yg mudah dan integrasi ialah satu proses yg amat kompleks. perumahan. Integrasi sosial usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial (sukan. kesihatan dll) Integrasi pendidikan mewujudkan sistem pendidikan yg bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek. emosi. pendidikan. . 6.

Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang undangatau sebaliknya. sistem persekolahan. antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan. pengangkutan & kemudahan awam.TahapTahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dgn hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan yg berbentuk sebati iaitu amalgamasi Konsep Segregasi merupakan pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yg lain dlm sesebuah negara. .

B & C merujuk kepada budaya . masingFormula: A + B + C = A + B + C A. Interaksi selamasosial seumpama ini membolehkan kelompokkelompokkelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yg berasingan.Konsep Akomodasi .merupakan proses yg menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing.Satu keadaan atau proses apabila kelompokkelompok- kelompok yg berkonflik bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya. .

. pengamalan pelbagai agama & kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok tiapetnik).Proses penyesuaian ini banyak berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (penggunaan pelbagai bahasa. .Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik.- Pd peringkat pemerintahan pusat. . setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dlm bidang ekonomi & pendidikan & mereka saling bergantung.

Kejayaan atau berkesannya penyesuaian sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik kelompokberkenaan. ..

Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok manaberfikir. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti Formula: A + B + C = A A mewakili golongan dominan.Adalah satu proses percantuman dan penyatuan di antara kelompok / individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yg sama. Konsep ini berhubungan dengan penyerapan sehala individu / kelompok ke dalam kelompok lain.Konsep Asimilasi . . menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama. . berperasaan secara berlainan. B & C mewakili kumpulan etnik minoriti.

Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yg erat antara ahli kumpulan etnik yg berbeza budaya bagi suatu tempoh yg lama.Proses asimilasi juga berkait rapat dengan saiz kumpulan minoriti. 3. . Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik.. 2. Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. . tingkat perbezaan di antara golongan minoriti dengan majoriti dan juga kadar imigrasi. .Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting: 1. Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka.

Namun asimilasi bagi etnik Cina Kelantan serta Baba & Nyonya berlaku dlm konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama. .. .kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya lebih kecil mudah diasimilasikan berbanding kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya besar.Umumnya .Di Malaysia proses asimilasi berlaku bagi masyarakat Jawa. org Melayu mengalami proses asimilasi yg menyebabkan nama. Di Thailand. bahasa. Minoriti yg mempunyai kebudayaan dan tradisi yg jauh berbeza daripada golongan majoriti sukar diasimilasikan. cara hidup (kecuali agama) disatukan dgn amalan & cara hidup org Thai. Cina Kelantan. .Cth. Baba & Nyonya.

B dan C mewakili kumpulan etnik yg berlainan dan D mewakili kumpulan baharu yg terhasil drp penyatuan A.Konsep Amalgamasi . B dan C.Satu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku).Formula: A + B + C = D. . Dalam proses ini. semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu.Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. . . Proses ini memakan masa yang lama dan biasanya melalui beberapa generasi. A.

biologikal. perubahan-perubahan perubahanyg bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal.Hasil daripada akulturasi ini. .Konsep Akulturasi . sosial dan psikologikal.Akulturasi lebih mudah dicapai dlm budaya yg bersifat kebendaan. . Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut. budaya. kedua.Satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan unsurdaripada suatu budaya kepada budaya yang lain.

Merupakan satu persetujuan yg dicapai di antara pelbagai kaum untuk mencapai sesuatu matlamat yang dapat menjaga kepentingan semua pihak. RajaHak Istimewa Melayu. Cina dan India tentang perkara penting dalam perlembagaan (kedudukan Raja-raja Melayu. Hak kerakyatan. Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. - Cth: Di Malaysia. . kontrak sosial antara kaum Melayu.KONTRAK SOSIAL .

wilayah yg dimiliki. Etnisiti . Ia berkait rapat dgn identiti nasional.PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA Konsep Nasion / Nation berasal dari Barat. Negara : mempunyai 4 elemen penting . Kewarganegaraan 2. kerajaan yg memerintah dan kedaulatan.Rakyat yg diperintah. Menurut Eric Hobsbawm: sesebuah nasion dikenal pasti melalui 2 sifat asas: 1.

Ia juga adalah idea yg bertenaga yg berpunca drp perasaan cintakan tempat asal. -Menurut Hans Kohn: Nasionalisme adalah suatu keadaan fikiran yg menyerap masuk ke dlm jiwa sebahagian besar rakyat. adat resam dan merupakan fahaman yg matang serta berupaya mengiktiraf kedaulatan rakyat yg melihat negara bangsa sebagai organisasi politik yg unggul & sah.Kehadiran sifat-sifat Nasion itu boleh melahirkan sifatNasionalisme. . Pengaruh nasionalisme menyebabkan adanya usaha atau kegiatan yg tersusun utk mewujudkan negara berdaulat.

Negara yg pernah dijajah. Negara yg tidak pernah dijajah-menggulingkan dijajahsistem kerajaan tradisional & menggantikannya dgn sistem kerajaan berlandaskan kedaulatan rakyat.memanifestasikan dijajahsemangat nasionalisme dgn cara menamatkan penjajahan utk membina negara bangsa yg bebas & berdaulat. memelihara kedaulatannya & menuntut kesetiaan unggul individu kpd negaranya. .Nasionalisme adalah fenomena sejagat yg mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia utk menubuhkan negara.

Konsep Nasion -Negara bangsa. Negara adalah tumpuan kesetiaan nasion.untuk memastikan nasion itu terus kekal dalam keadaan sepadu. Kepentingan pembentukan nasion: . . sejahtera & tenteram. Pengukuhan negara memerlukan penyertaan dan dukungan komuniti etnik yg memberikan kesetiaannya. Pembinaan negara bangsa umumnya boleh disamakan dgn integrasi nasional.

Amalgamasi dll. . Model Asimilasi.penduduknya terdiri drp pelbagai kaum. Integrasi. Model Integrasi. org Melayu. Sebelum merdeka. Akomodasi Politik / penyelesaian politik.Malaysia . Cina & India tidak berkongsi satu pengalaman penderitaan & kegembiraan yg sama pd masa lampau .Kesan dasar pecah dan perintah oleh British. Model politik.MODEL PEMBENTUKAN NASION Cth: Model Asimilasi. sistem ekonomi duaan & pengasingan pendidikan menyukarkan perpaduan kaum dicapai. APAKAH MODEL YG SESUAI BAGI NEGARA MALAYSIA ? . .

hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan.Identiti..Pembentukan nasion Malaysia tidak melalui proses asimilasi tetapi mengekalkan identiti kepelbagaian yg dibentuk melalui pelbagai dasar seperti dasar pendidikan & bahasa kebangsaan. . . Menurut Tun Abdul Razak (PM ke-2) keDasar kerajaan mengenai perpaduan negara bukanlah melalui proses asimilasi tetapi melalui integrasi iaitu melalui penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciriciri-ciri sosial yg diterima oleh semua bangsa dlm negara .

. . keadilan aktorsosial & sosiobudaya. ekonomi & sosial di Malaysia.Komposisi bangsa menjadi asas utk memahami keadaan politik..Tidak semua permasalahan masyarakat majmuk boleh diselesaikan semata-mata dgn kaedah sematapenyelesaian politik tetapi juga bergantung kpd faktor-faktor lain seperti kemajuan ekonomi.

Wawasan 2020 dan Islam DPN.Berpendirian pragmatik .Malaysia membentuk nasion mengikut acuan sendiri: menggabungkan pendekatan politik. memiliki pemikiran & sikap pro-aktif serta berwawasan. ekonomi & sosial.Berdasarkan DEB.keupayaan membuat penyesuaian. pro- . . . Hadhari. DPN. berani membuat keputusan. .TERAS PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA.

pengukuhan kerjasama & perkongsian politik pelbagai kaum.politik kompromi melalui Parti Perikatan (kerjasama & perkongsian elit pemerintah pelbagai kaum) .Kawalan politik utk kawal politiking yg berlebihan & utk menjamin kestabilan politik. Kerjasama & perkongsian politik.Selepas 13 Mei 1969 . . Pendekatan baharu-Barisan Nasional baharudibentuk .formula Perikatan ubah pendekatan. .Awal kemerdekaan . .Usaha pembentukan nasion Malaysia dilaksanakan melalui pelbagai strategi: 1.

.Pindaan perlembagaan . Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Pencapaiannya mencetuskan peluang kerjasama yg lebih luas & perkongsian hasil yg saksama di kalangan penduduk. Rukun Negara. Dasar Bahasa Kebangsaan.1970 .. DEB) 2. Kerjasama & perkongsian ekonomi. dasar pendidikan kebangsaan.DEB sbg asas baru kerjasama ekonomi peringkat kaum.cth: menghalang rapatrapatrapat umum & perbincangan isu-isu sensitif pelbagai isukaum (kewarganegaraan. Agama) . hak istimewa Melayu. . bahasa.Parlimen meluluskan Akta Hasutan.

.DEB berjaya menurunkan kadar kemiskinan mutlak drp 49.3% (1970) kepada 15% (1990). - . pemilikan harta & melahirkan lebih ramai usahawan.Adanya program sokongan utk meningkatkan penyertaaan bumiputera dlm sektor ekonomi moden.Peningkatan penyertaan bumiputera dlm kegiatan ekonomi moden. .Perbezaan pendapatan berkurangan antara penduduk bandar & luar bandar & antara kumpulan etnik. .

4. Sistem pendidikan & bahasa kebangsaan. . . Keadilan sosial. 5. Kebudayaan Kebangsaan.Kesan drp kerjasama politik & ekonomi pengagihan yg adil & memerangi pemusatan kekayaan segelintir manusia melalui program pembangunan luar bandar.dibentuk untuk memupuk perpaduan & rasa kekitaan serta jati diri sbg bangsa Malaysia.keupayaan menerima kepelbagaian unsur hidup & budaya bersama. . .3.

. sistem politik. etika & moral. Pembangunan kerohanian yg berteraskan nilai-nilai nilaiagama.6. ekonomi & sosial berbeza dgn negara luar. Teras. Model dan usaha membentuk nasion Malaysia berbeza dgn negara lain kerana sejarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful