DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN 2.

1 Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997 Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi. 1. Murid yang berkelakuan nakal Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya. Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermainmain semasa proses pembelajaran berlaku. Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran , mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan aktif. Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.

Ini akan memberikan peneguhan di dalam diri murid itu. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon . Guru sentiasa memberi tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. • • Guru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Guru harus memuji perbuatan murid pada waktu ketika itu juga. Sekiranya murid berubah kepada tingkah laku positif. Contoh: Murid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru. Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa.Burt ( 1953 ). Menurut teori ini yang terpenting adalah masuk atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Cara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi menggunakan teori mazhab behavioris. Ia juga dapat meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya mendapat perhatian dari guru. belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain. dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. Kenal pasti serta selidik faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan nakal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Guru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah seperti di atas. Menurut teori behavioristik. guru-guru perlu mengambil inisiatif memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan secepat mungkin.

Menurut Skinner. yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Begitu juga bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) respon pun akan tetap dikuatkan. seseorang mesti dihadiahi / diberikan penguatan untuk meningkatkan atau mengurangkan perilaku yang diinginkan. Secara ringkasnya Token Ekonomi merupakan sebuah system reinforcement untuk perilaku yang dikendalikan dan diubah. PENGURUSAN TINGKAH LAKU (DEFINISI EKONOMI TOKEN) Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya. .Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan. merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Programprogram pembelajaran seperti Teaching Machine.dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. markah. modul dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement). Token Economy Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit. Teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. pembelajaran berprogram. iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Individu menerima token cepat selepas mempertunjukkan perilaku yang diinginkan. Token Economies merupakan suatu wujud pengubahsuaian perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak diingini dengan pengguna Tokens (tanda-tanda). Token itu dikumpulkan dan yang dipertukarkan dengan suatu objek atau kehormatan yang penuh arti. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid. Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement) penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. peratus.

menarik. bahagian-bahagian tentera . Banyaknya token diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku tertentu juga ditetapkan dan dijelaskan dahulu. atau kekacauan-kekacauan tingkah laku). Individu boleh juga kehilang token (pampasan / denda) kerana menunjukkan perilaku yang tidak diingini.TUJUAN Tujuan yang utama suatu Token Economies untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan perilaku pengurangan yang tidak diingini. Ketika individu paparkan perilaku yang dikehendaki. dia dengan segera diberi suatusejumlah tokens. keluarga (perkahwinan dan pelbagai kesulitan ibubapa). URAIAN / PENJELASAN Beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam Token Economies: Tokens: Semua hal yang boleh dikira dan kelihatan boleh digunakan sebagai suatu token. perguruan tinggi. Sering kali Token Economies digunakan di dalam tatacara dalam sebuah institusi (seperti rumah sakit jiwa atau fasilits pemulihan) untuk mengatur perilaku dari individu yang boleh tak dapat diramalkan atau agresif. mudah untuk dibawa / dibahagikan. dan juga sukar untuk dipalsu. program panti rehabilitasi. pendidikan regular / umum. Suatu target perilaku jelas dan nyata: Individu yang mengambil bahagian di suatu Token Economies perlu untuk mengetahui persisnya apa yang mereka harus lakukan supaya menerima token Kelakuan yang tidak diingini dan yang diingini dijelaskan sebelum masa yang ditetapkan di dalam terminologi yang sederhana dan khusus. hiperaktivitas.Bagaimanapun. kehormatan-kehormatan atau aktiviti. tatacara-tatacara jabatan. pelekat-pelekat. objek jumlah.Biasanya menggunakan bahan termasuk cip poker. rawatan rumah. token tidak memiliki nilai yang bererti. dan rumah sakit juga boleh menggunakan Token Economies. kelereng atau wang permainan. Token diutamakan yang disukai. Token Economies boleh digunakan secara individu atau di dalam kumpulan-kumpulan. tujuan yang lebih utama dari Token Economies untuk mengajar tingkah laku yang sesuai dan ketrampilan-ketrampilan sosial yang boleh digunakan dalam satu persekitaran yang alami (wajar). Namun token dikumpul dan kemudian dipertukarkan untuk suatu objek yang penuh erti. . kurangnya perhatian. Pendidikan khas (untuk anak-anak dengan pembangunan atau belajar cacat-cacat. pelbagai jenis-jenis dari rumah-rumah kumpulan.

Adalah penting untuk masing-masing individu boleh memeperoleh sekurang-kurangnya beberapa token.Individu akan hanya termotivasi untuk mendapatkan token jika mereka mengetahui bentuk penghargaan di masa depan yang diwakili oleh tanda-tanda yang mereka terima. Maklumat mengenai pertukaran dari token juga perlu untuk dirakam / catat.kakitangan juga perlu dinilai pada waktu tertentu dan diberi peluang itu untuk bertanya atau berpendapat. semua fasilitator yang terlibat harus memberi penghargaan perilakuperilaku yang sama. kejayaan dari suatu token economy bergantung pada pesona (tawaran menarik / kenikmatan) dari motif-motif penguat.Motif-motif Penguat / Back-up Reinforcers: Motivasi penguat adalah object yang penuh erti. Dan sebaliknya. dan mencegah token dari pemalsua. Maklumat ini digunakan untuk mengukur kemajuan individu dan keberkesanan dari token economy. mencuri. Jika nilai token diatur / tetapkan terlalu rendah. atau nilai terapik. Suatu sistem untuk merakam data: Sebelum treatmen mula.Token dapat berupa mainan-mainan. jika motif penguat itu adalah mahal atau sangat menarik. permintaan. maklumat (data am) dikumpulkan tentang masing-masing perilaku yang dilakukan oleh individu. nilai token harus yang lebih tinggi. dengan menggunakan jumlah yang sesuai dari token. kehormatan-kehormatan. maka individu akan lebih sedikit yang termotivasi untuk mendapatkan token. mengelakkan motif penguat dibahagikan dengan bebas. atau tamasya / aktiviti diluar. atau diperolehi secara tidak adil. atau individu menerima aktiviti sebagai pertukaran dengan token yang mereka peroleh. .Laman perilaku kemudian dirakam di lembar data seharian. Sebagai contoh. Suatu sistem yang digunakan untuk menukarkan token: perlu untuk difasilitasi suatu masa dan tempat untuk menukarkan motif-motif penguat. Suatu token economy yang dirancang akan baik dengan penggunaan motif-motif penguat yang dipilih oleh individu sendiri berbanding oleh yang dipilih kakitangan. Token menghargai dari tiap motif penguat ditentukan berdasarkan pada nilai kewangan. masa tambahan. Implementasi konsistensi token economy oleh kakitangan: Dalam suatu proses token economy untuk berjaya. individu akan merasa takut atau ragu dalam mendapatkan token. Tanggung-jawab kakitangan dan peruntukan-peruntukan token economy harus dijelaskan di suatu manual bertulis. jika nilai itu diatur terlalu tinggi.

Mencukupi bila diperlukan.PELAKSANAAN 1. disentuh dan dibilang. Kenalpasti tingkahlaku sasaran (peraturan) 2.) 5. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. Tidak hadir ke sekolah 3 Token . Kenalpasti bahan token. Dapat mengawal tingkahlaku murid. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token 2. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token JADUAL PENARIKAN BALIK TOKEN 1. Tidak mudah diperolehi di tempat lain. Tahan lama KEBAIKAN SISTEM EKONOMI TOKEN 1. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token 5. Menjadi motivasi kepada murid untuk memajukan diri. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan. Menghantar tugasan tepat pada masanya 3 Token 3. Tidak mengganggu pembelajaran murid-(diberi selepas pembelajaran) JADUAL PEMBERIAN TOKEN 1. Praktis . 5.tidak menyusahkan. (Cth: cip. Kenalpasti kadar nilai ganjaran (menu ganjaran) (Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel.3. Disukai oleh murid. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token 4. 2. (Cth: bekas pensel) 4. 4. cop bintang dll) 3. Bergaduh di dalam kelas 4 Token 2. KRITERIA PEMILIHAN TOKEN 1. 2. dilihat. 3. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token. 6.

kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategistrategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. Pensel 1 Token Penutup. Pengasah pensel 1 Token 6.3. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Oleh itu. Pemadam 3 Token 3. Sentiasa memberi galakan dan motivasi. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka minati. . Gunting 2 Token 5. Ibu bapa juga perlu mengamalkan sikap memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka. Pensel warna 4 Token 2. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token 5. suasana di dalam kelas yang tidak teraputik. Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. Pembaris 2 Token 4. Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. alat bantu mengajar yang tidak cukup. Sebagai ibu bapa. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token JADUAL SEWAAN ALATAN 1. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. Kelas yang terlalu ramai. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token 4.

tingkah laku responden semasa sesi pembelajaran dalam bilik darjah semakin mudah dikawal dengan menggunakan token ekonomi. Kaedah token ekonomi ternyata membuatkan responden berusaha dengan gigih untuk menunjukkan tingkah laku positif disamping mengumpul token bintang supaya token tersebut dapat ditebus kepada ganjaran yang disukainya. Malah. walaupun sistem token ekonomi telah dihentikan kadar kekerapan tingkah laku negatif responden didapati masih berkurang.Kesan positif juga turut dapat dilihat apabila token ekonomi dihentikan pada minggu terakhir. strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut juga boleh diketahui dengan melaksanakan penyelidikan tindakan. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden.Penyelidikan tindakan telah banyak memberi pengetahuan kepada pengkaji berkenaan murid-murid berkeperluan khas dengan lebih mendalam. Pengkaji berpendapat bahawa sesuatu permasalahan boleh dikaji dengan lebih mendalam. Ini kerana. Pengkaji juga mendapati bahawa. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Pengkaji juga merasakan bahawa pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan adalah penting dan perlu dilaksanakan bagi individu yang bergelar guru. Walaubagaimanapun. dan telah berusaha untuk menjadikan perubahan tingkah laku itu sebagai rutin harian. Pengkaji juga berpendapat bahawa responden mula membiasakan diri dengan perubahan positif melalui token ekonomi. Semasa . Kajian ini telah membuahkan kejayaan bagi pengkaji dalam mengurangkan tingkah laku negatif responden.

pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku.pemerhatian dibuat. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. Oleh demikian. . Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah. tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya.

Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. (2009). 22-23. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya. RUJUKAN Abdul Rahim Marzuki. dan Rosni Abdullah. 1 . (2006). Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran.83. Santhi Periasamy. . Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Amir Omar. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden.P e r l a k s a n a a n program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid pendidikan khas.Walaubagaimanapun. 1. Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. 1. Semasa pemerhatian dibuat. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful