DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN 2.

1 Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997 Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi. 1. Murid yang berkelakuan nakal Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya. Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermainmain semasa proses pembelajaran berlaku. Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran , mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan aktif. Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.

Ia juga dapat meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya mendapat perhatian dari guru. • • Guru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Menurut teori ini yang terpenting adalah masuk atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Dengan kata lain. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Guru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah seperti di atas. Ini akan memberikan peneguhan di dalam diri murid itu. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon . Cara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi menggunakan teori mazhab behavioris. Guru sentiasa memberi tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Menurut teori behavioristik. Contoh: Murid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru.Burt ( 1953 ). Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa. Guru harus memuji perbuatan murid pada waktu ketika itu juga. Sekiranya murid berubah kepada tingkah laku positif. guru-guru perlu mengambil inisiatif memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan secepat mungkin. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. Kenal pasti serta selidik faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan nakal. belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.

Token Economies merupakan suatu wujud pengubahsuaian perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak diingini dengan pengguna Tokens (tanda-tanda). peratus.dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Programprogram pembelajaran seperti Teaching Machine. Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. markah. Token itu dikumpulkan dan yang dipertukarkan dengan suatu objek atau kehormatan yang penuh arti. hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement) penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon.Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan. yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. pembelajaran berprogram. PENGURUSAN TINGKAH LAKU (DEFINISI EKONOMI TOKEN) Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid. Begitu juga bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) respon pun akan tetap dikuatkan. . Teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. seseorang mesti dihadiahi / diberikan penguatan untuk meningkatkan atau mengurangkan perilaku yang diinginkan. Individu menerima token cepat selepas mempertunjukkan perilaku yang diinginkan. Secara ringkasnya Token Ekonomi merupakan sebuah system reinforcement untuk perilaku yang dikendalikan dan diubah. Token Economy Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit. merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid. Menurut Skinner. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. modul dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement).

atau kekacauan-kekacauan tingkah laku). kurangnya perhatian. Suatu target perilaku jelas dan nyata: Individu yang mengambil bahagian di suatu Token Economies perlu untuk mengetahui persisnya apa yang mereka harus lakukan supaya menerima token Kelakuan yang tidak diingini dan yang diingini dijelaskan sebelum masa yang ditetapkan di dalam terminologi yang sederhana dan khusus. hiperaktivitas. program panti rehabilitasi. kelereng atau wang permainan. pendidikan regular / umum. tujuan yang lebih utama dari Token Economies untuk mengajar tingkah laku yang sesuai dan ketrampilan-ketrampilan sosial yang boleh digunakan dalam satu persekitaran yang alami (wajar). perguruan tinggi. . mudah untuk dibawa / dibahagikan. pelbagai jenis-jenis dari rumah-rumah kumpulan. URAIAN / PENJELASAN Beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam Token Economies: Tokens: Semua hal yang boleh dikira dan kelihatan boleh digunakan sebagai suatu token. token tidak memiliki nilai yang bererti. keluarga (perkahwinan dan pelbagai kesulitan ibubapa). dan juga sukar untuk dipalsu. tatacara-tatacara jabatan. Token Economies boleh digunakan secara individu atau di dalam kumpulan-kumpulan. Banyaknya token diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku tertentu juga ditetapkan dan dijelaskan dahulu. dan rumah sakit juga boleh menggunakan Token Economies. kehormatan-kehormatan atau aktiviti.Bagaimanapun. objek jumlah. Sering kali Token Economies digunakan di dalam tatacara dalam sebuah institusi (seperti rumah sakit jiwa atau fasilits pemulihan) untuk mengatur perilaku dari individu yang boleh tak dapat diramalkan atau agresif. menarik. Namun token dikumpul dan kemudian dipertukarkan untuk suatu objek yang penuh erti. Pendidikan khas (untuk anak-anak dengan pembangunan atau belajar cacat-cacat.TUJUAN Tujuan yang utama suatu Token Economies untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan perilaku pengurangan yang tidak diingini. Ketika individu paparkan perilaku yang dikehendaki. Individu boleh juga kehilang token (pampasan / denda) kerana menunjukkan perilaku yang tidak diingini. pelekat-pelekat. rawatan rumah. Token diutamakan yang disukai.Biasanya menggunakan bahan termasuk cip poker. bahagian-bahagian tentera . dia dengan segera diberi suatusejumlah tokens.

dengan menggunakan jumlah yang sesuai dari token. Maklumat ini digunakan untuk mengukur kemajuan individu dan keberkesanan dari token economy. Token menghargai dari tiap motif penguat ditentukan berdasarkan pada nilai kewangan.Individu akan hanya termotivasi untuk mendapatkan token jika mereka mengetahui bentuk penghargaan di masa depan yang diwakili oleh tanda-tanda yang mereka terima.Motif-motif Penguat / Back-up Reinforcers: Motivasi penguat adalah object yang penuh erti. atau nilai terapik.Laman perilaku kemudian dirakam di lembar data seharian.kakitangan juga perlu dinilai pada waktu tertentu dan diberi peluang itu untuk bertanya atau berpendapat. dan mencegah token dari pemalsua. individu akan merasa takut atau ragu dalam mendapatkan token. atau tamasya / aktiviti diluar. atau individu menerima aktiviti sebagai pertukaran dengan token yang mereka peroleh. Suatu token economy yang dirancang akan baik dengan penggunaan motif-motif penguat yang dipilih oleh individu sendiri berbanding oleh yang dipilih kakitangan. Sebagai contoh. semua fasilitator yang terlibat harus memberi penghargaan perilakuperilaku yang sama. masa tambahan. Adalah penting untuk masing-masing individu boleh memeperoleh sekurang-kurangnya beberapa token. Tanggung-jawab kakitangan dan peruntukan-peruntukan token economy harus dijelaskan di suatu manual bertulis. Suatu sistem untuk merakam data: Sebelum treatmen mula. mengelakkan motif penguat dibahagikan dengan bebas. . jika nilai itu diatur terlalu tinggi.Token dapat berupa mainan-mainan. Dan sebaliknya. Implementasi konsistensi token economy oleh kakitangan: Dalam suatu proses token economy untuk berjaya. maka individu akan lebih sedikit yang termotivasi untuk mendapatkan token. Suatu sistem yang digunakan untuk menukarkan token: perlu untuk difasilitasi suatu masa dan tempat untuk menukarkan motif-motif penguat. kejayaan dari suatu token economy bergantung pada pesona (tawaran menarik / kenikmatan) dari motif-motif penguat. atau diperolehi secara tidak adil. maklumat (data am) dikumpulkan tentang masing-masing perilaku yang dilakukan oleh individu. jika motif penguat itu adalah mahal atau sangat menarik. mencuri. Maklumat mengenai pertukaran dari token juga perlu untuk dirakam / catat. nilai token harus yang lebih tinggi. Jika nilai token diatur / tetapkan terlalu rendah. kehormatan-kehormatan. permintaan.

Tahan lama KEBAIKAN SISTEM EKONOMI TOKEN 1. Kenalpasti bahan token. KRITERIA PEMILIHAN TOKEN 1. disentuh dan dibilang. Tidak hadir ke sekolah 3 Token . Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token. (Cth: cip. Kenalpasti tingkahlaku sasaran (peraturan) 2.) 5. Praktis . Kenalpasti kadar nilai ganjaran (menu ganjaran) (Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel.3. (Cth: bekas pensel) 4. Mencukupi bila diperlukan. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token JADUAL PENARIKAN BALIK TOKEN 1. Tidak mudah diperolehi di tempat lain. Menjadi motivasi kepada murid untuk memajukan diri. Tidak mengganggu pembelajaran murid-(diberi selepas pembelajaran) JADUAL PEMBERIAN TOKEN 1. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan.PELAKSANAAN 1. Menghantar tugasan tepat pada masanya 3 Token 3. Bergaduh di dalam kelas 4 Token 2. Dapat mengawal tingkahlaku murid. 6. 3.tidak menyusahkan. dilihat. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token 5. 4. 2. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token 2. 2. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token 4. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. cop bintang dll) 3. 5. Disukai oleh murid.

alat bantu mengajar yang tidak cukup. Pemadam 3 Token 3. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Pensel warna 4 Token 2. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token JADUAL SEWAAN ALATAN 1. Pembaris 2 Token 4. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka. Pensel 1 Token Penutup. Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. Oleh itu. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategistrategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. Sentiasa memberi galakan dan motivasi. . Sebagai ibu bapa. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka minati. Kelas yang terlalu ramai. Pengasah pensel 1 Token 6. Gunting 2 Token 5. Ibu bapa juga perlu mengamalkan sikap memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token 4.3. suasana di dalam kelas yang tidak teraputik. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token 5.

Semasa . Kajian ini telah membuahkan kejayaan bagi pengkaji dalam mengurangkan tingkah laku negatif responden. walaupun sistem token ekonomi telah dihentikan kadar kekerapan tingkah laku negatif responden didapati masih berkurang. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian.Kesan positif juga turut dapat dilihat apabila token ekonomi dihentikan pada minggu terakhir. Pengkaji juga berpendapat bahawa responden mula membiasakan diri dengan perubahan positif melalui token ekonomi. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Pengkaji juga mendapati bahawa. tingkah laku responden semasa sesi pembelajaran dalam bilik darjah semakin mudah dikawal dengan menggunakan token ekonomi. Pengkaji berpendapat bahawa sesuatu permasalahan boleh dikaji dengan lebih mendalam.Penyelidikan tindakan telah banyak memberi pengetahuan kepada pengkaji berkenaan murid-murid berkeperluan khas dengan lebih mendalam. dan telah berusaha untuk menjadikan perubahan tingkah laku itu sebagai rutin harian. Pengkaji juga merasakan bahawa pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan adalah penting dan perlu dilaksanakan bagi individu yang bergelar guru. Kaedah token ekonomi ternyata membuatkan responden berusaha dengan gigih untuk menunjukkan tingkah laku positif disamping mengumpul token bintang supaya token tersebut dapat ditebus kepada ganjaran yang disukainya. strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut juga boleh diketahui dengan melaksanakan penyelidikan tindakan. Ini kerana. Malah. Walaubagaimanapun.

Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah. Oleh demikian. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. . Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.pemerhatian dibuat.

pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. . Semasa pemerhatian dibuat.Walaubagaimanapun. Santhi Periasamy. dan Rosni Abdullah. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya. Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. 1 . 22-23. Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. 1. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar.83. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. RUJUKAN Abdul Rahim Marzuki. (2009). Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. 1. Amir Omar. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku. (2006). Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian.P e r l a k s a n a a n program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid pendidikan khas.