DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN 2.

1 Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997 Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi. 1. Murid yang berkelakuan nakal Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya. Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermainmain semasa proses pembelajaran berlaku. Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran , mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan aktif. Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.

• • Guru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Ia juga dapat meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya mendapat perhatian dari guru. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Guru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah seperti di atas. Menurut teori behavioristik. guru-guru perlu mengambil inisiatif memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan secepat mungkin. Guru harus memuji perbuatan murid pada waktu ketika itu juga. Guru sentiasa memberi tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kenal pasti serta selidik faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan nakal. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain. belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Ini akan memberikan peneguhan di dalam diri murid itu. Cara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi menggunakan teori mazhab behavioris. Contoh: Murid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru. Sekiranya murid berubah kepada tingkah laku positif. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon .Burt ( 1953 ). Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa. dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. Menurut teori ini yang terpenting adalah masuk atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon.

merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. modul dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement). pembelajaran berprogram. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat.dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Token Economies merupakan suatu wujud pengubahsuaian perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak diingini dengan pengguna Tokens (tanda-tanda). seseorang mesti dihadiahi / diberikan penguatan untuk meningkatkan atau mengurangkan perilaku yang diinginkan. markah. Begitu juga bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) respon pun akan tetap dikuatkan. Programprogram pembelajaran seperti Teaching Machine. peratus. Individu menerima token cepat selepas mempertunjukkan perilaku yang diinginkan. iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement) penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya. . Token itu dikumpulkan dan yang dipertukarkan dengan suatu objek atau kehormatan yang penuh arti. Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Token Economy Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit. PENGURUSAN TINGKAH LAKU (DEFINISI EKONOMI TOKEN) Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Secara ringkasnya Token Ekonomi merupakan sebuah system reinforcement untuk perilaku yang dikendalikan dan diubah. Menurut Skinner. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid.Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan. Teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik.

Suatu target perilaku jelas dan nyata: Individu yang mengambil bahagian di suatu Token Economies perlu untuk mengetahui persisnya apa yang mereka harus lakukan supaya menerima token Kelakuan yang tidak diingini dan yang diingini dijelaskan sebelum masa yang ditetapkan di dalam terminologi yang sederhana dan khusus. token tidak memiliki nilai yang bererti.Biasanya menggunakan bahan termasuk cip poker. atau kekacauan-kekacauan tingkah laku). Namun token dikumpul dan kemudian dipertukarkan untuk suatu objek yang penuh erti. bahagian-bahagian tentera . kurangnya perhatian. menarik. dan rumah sakit juga boleh menggunakan Token Economies. Sering kali Token Economies digunakan di dalam tatacara dalam sebuah institusi (seperti rumah sakit jiwa atau fasilits pemulihan) untuk mengatur perilaku dari individu yang boleh tak dapat diramalkan atau agresif. Token diutamakan yang disukai. tatacara-tatacara jabatan. Ketika individu paparkan perilaku yang dikehendaki. mudah untuk dibawa / dibahagikan. objek jumlah. kehormatan-kehormatan atau aktiviti. Banyaknya token diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku tertentu juga ditetapkan dan dijelaskan dahulu. dan juga sukar untuk dipalsu. perguruan tinggi. tujuan yang lebih utama dari Token Economies untuk mengajar tingkah laku yang sesuai dan ketrampilan-ketrampilan sosial yang boleh digunakan dalam satu persekitaran yang alami (wajar). URAIAN / PENJELASAN Beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam Token Economies: Tokens: Semua hal yang boleh dikira dan kelihatan boleh digunakan sebagai suatu token. pendidikan regular / umum. . rawatan rumah.Bagaimanapun. pelbagai jenis-jenis dari rumah-rumah kumpulan. Pendidikan khas (untuk anak-anak dengan pembangunan atau belajar cacat-cacat. pelekat-pelekat. dia dengan segera diberi suatusejumlah tokens. kelereng atau wang permainan. Individu boleh juga kehilang token (pampasan / denda) kerana menunjukkan perilaku yang tidak diingini. program panti rehabilitasi. keluarga (perkahwinan dan pelbagai kesulitan ibubapa). hiperaktivitas. Token Economies boleh digunakan secara individu atau di dalam kumpulan-kumpulan.TUJUAN Tujuan yang utama suatu Token Economies untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan perilaku pengurangan yang tidak diingini.

jika motif penguat itu adalah mahal atau sangat menarik. Suatu sistem yang digunakan untuk menukarkan token: perlu untuk difasilitasi suatu masa dan tempat untuk menukarkan motif-motif penguat. Dan sebaliknya. atau nilai terapik. Adalah penting untuk masing-masing individu boleh memeperoleh sekurang-kurangnya beberapa token. . Maklumat mengenai pertukaran dari token juga perlu untuk dirakam / catat. Implementasi konsistensi token economy oleh kakitangan: Dalam suatu proses token economy untuk berjaya. jika nilai itu diatur terlalu tinggi. mengelakkan motif penguat dibahagikan dengan bebas. semua fasilitator yang terlibat harus memberi penghargaan perilakuperilaku yang sama. kejayaan dari suatu token economy bergantung pada pesona (tawaran menarik / kenikmatan) dari motif-motif penguat.kakitangan juga perlu dinilai pada waktu tertentu dan diberi peluang itu untuk bertanya atau berpendapat.Motif-motif Penguat / Back-up Reinforcers: Motivasi penguat adalah object yang penuh erti. permintaan. atau individu menerima aktiviti sebagai pertukaran dengan token yang mereka peroleh. individu akan merasa takut atau ragu dalam mendapatkan token. Maklumat ini digunakan untuk mengukur kemajuan individu dan keberkesanan dari token economy. Suatu sistem untuk merakam data: Sebelum treatmen mula.Token dapat berupa mainan-mainan. atau tamasya / aktiviti diluar. maklumat (data am) dikumpulkan tentang masing-masing perilaku yang dilakukan oleh individu. Token menghargai dari tiap motif penguat ditentukan berdasarkan pada nilai kewangan. Suatu token economy yang dirancang akan baik dengan penggunaan motif-motif penguat yang dipilih oleh individu sendiri berbanding oleh yang dipilih kakitangan. maka individu akan lebih sedikit yang termotivasi untuk mendapatkan token.Laman perilaku kemudian dirakam di lembar data seharian. mencuri.Individu akan hanya termotivasi untuk mendapatkan token jika mereka mengetahui bentuk penghargaan di masa depan yang diwakili oleh tanda-tanda yang mereka terima. Sebagai contoh. Tanggung-jawab kakitangan dan peruntukan-peruntukan token economy harus dijelaskan di suatu manual bertulis. atau diperolehi secara tidak adil. nilai token harus yang lebih tinggi. kehormatan-kehormatan. dengan menggunakan jumlah yang sesuai dari token. masa tambahan. Jika nilai token diatur / tetapkan terlalu rendah. dan mencegah token dari pemalsua.

Praktis . (Cth: bekas pensel) 4. Tidak hadir ke sekolah 3 Token . Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan. 3. Dapat mengawal tingkahlaku murid.3. Disukai oleh murid. Tidak mengganggu pembelajaran murid-(diberi selepas pembelajaran) JADUAL PEMBERIAN TOKEN 1. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token 4. Kenalpasti kadar nilai ganjaran (menu ganjaran) (Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel. Bergaduh di dalam kelas 4 Token 2.tidak menyusahkan. 2.) 5. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. Kenalpasti bahan token. Tahan lama KEBAIKAN SISTEM EKONOMI TOKEN 1. dilihat. Menjadi motivasi kepada murid untuk memajukan diri. 2. Menghantar tugasan tepat pada masanya 3 Token 3. 5. (Cth: cip. disentuh dan dibilang. Mencukupi bila diperlukan. 4.PELAKSANAAN 1. cop bintang dll) 3. 6. Tidak mudah diperolehi di tempat lain. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token JADUAL PENARIKAN BALIK TOKEN 1. Kenalpasti tingkahlaku sasaran (peraturan) 2. KRITERIA PEMILIHAN TOKEN 1. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token 2. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token 5.

Pensel 1 Token Penutup. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token JADUAL SEWAAN ALATAN 1. Sentiasa memberi galakan dan motivasi. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token 4. Oleh itu.3. Pemadam 3 Token 3. Gunting 2 Token 5. Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. Ibu bapa juga perlu mengamalkan sikap memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka minati. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka. Pensel warna 4 Token 2. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token 5. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Sebagai ibu bapa. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. Kelas yang terlalu ramai. Pengasah pensel 1 Token 6. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategistrategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Pembaris 2 Token 4. . Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. alat bantu mengajar yang tidak cukup. suasana di dalam kelas yang tidak teraputik.

Pengkaji juga merasakan bahawa pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan adalah penting dan perlu dilaksanakan bagi individu yang bergelar guru. Kajian ini telah membuahkan kejayaan bagi pengkaji dalam mengurangkan tingkah laku negatif responden. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. dan telah berusaha untuk menjadikan perubahan tingkah laku itu sebagai rutin harian. Walaubagaimanapun. Malah. Semasa . Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. walaupun sistem token ekonomi telah dihentikan kadar kekerapan tingkah laku negatif responden didapati masih berkurang. tingkah laku responden semasa sesi pembelajaran dalam bilik darjah semakin mudah dikawal dengan menggunakan token ekonomi. Pengkaji juga berpendapat bahawa responden mula membiasakan diri dengan perubahan positif melalui token ekonomi.Kesan positif juga turut dapat dilihat apabila token ekonomi dihentikan pada minggu terakhir.Penyelidikan tindakan telah banyak memberi pengetahuan kepada pengkaji berkenaan murid-murid berkeperluan khas dengan lebih mendalam. Pengkaji juga mendapati bahawa. strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut juga boleh diketahui dengan melaksanakan penyelidikan tindakan. Ini kerana. Kaedah token ekonomi ternyata membuatkan responden berusaha dengan gigih untuk menunjukkan tingkah laku positif disamping mengumpul token bintang supaya token tersebut dapat ditebus kepada ganjaran yang disukainya. Pengkaji berpendapat bahawa sesuatu permasalahan boleh dikaji dengan lebih mendalam.

tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya.pemerhatian dibuat. Oleh demikian. .

pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. 1. (2009). (2006). dan Rosni Abdullah. Semasa pemerhatian dibuat.P e r l a k s a n a a n program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid pendidikan khas. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. 1 . Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. 1. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku. . RUJUKAN Abdul Rahim Marzuki. Santhi Periasamy. Amir Omar. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya.83.Walaubagaimanapun. 22-23. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful