P. 1
DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN

DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN

|Views: 3,632|Likes:
Published by Wansu Ahmad

More info:

Published by: Wansu Ahmad on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN 2.

1 Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997 Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi. 1. Murid yang berkelakuan nakal Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya. Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermainmain semasa proses pembelajaran berlaku. Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran , mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan aktif. Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.

Cara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi menggunakan teori mazhab behavioris. Sekiranya murid berubah kepada tingkah laku positif. Menurut teori behavioristik. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon . dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. guru-guru perlu mengambil inisiatif memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan secepat mungkin. Ia juga dapat meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya mendapat perhatian dari guru. Contoh: Murid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru. Kenal pasti serta selidik faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan nakal. Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa. Guru harus memuji perbuatan murid pada waktu ketika itu juga. belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Guru sentiasa memberi tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dengan kata lain. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Guru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah seperti di atas.Burt ( 1953 ). Menurut teori ini yang terpenting adalah masuk atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. • • Guru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Ini akan memberikan peneguhan di dalam diri murid itu.

peratus. Menurut Skinner. Individu menerima token cepat selepas mempertunjukkan perilaku yang diinginkan. modul dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement). Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Token itu dikumpulkan dan yang dipertukarkan dengan suatu objek atau kehormatan yang penuh arti. hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya. Begitu juga bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) respon pun akan tetap dikuatkan. iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid. . Token Economy Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit. yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Token Economies merupakan suatu wujud pengubahsuaian perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak diingini dengan pengguna Tokens (tanda-tanda). PENGURUSAN TINGKAH LAKU (DEFINISI EKONOMI TOKEN) Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. Programprogram pembelajaran seperti Teaching Machine. pembelajaran berprogram. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement) penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik.Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan. markah. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid.dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Secara ringkasnya Token Ekonomi merupakan sebuah system reinforcement untuk perilaku yang dikendalikan dan diubah. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. seseorang mesti dihadiahi / diberikan penguatan untuk meningkatkan atau mengurangkan perilaku yang diinginkan.

dan rumah sakit juga boleh menggunakan Token Economies. URAIAN / PENJELASAN Beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam Token Economies: Tokens: Semua hal yang boleh dikira dan kelihatan boleh digunakan sebagai suatu token. bahagian-bahagian tentera . program panti rehabilitasi. tatacara-tatacara jabatan. token tidak memiliki nilai yang bererti. pelekat-pelekat. kehormatan-kehormatan atau aktiviti. atau kekacauan-kekacauan tingkah laku). dia dengan segera diberi suatusejumlah tokens. kelereng atau wang permainan. . mudah untuk dibawa / dibahagikan.Biasanya menggunakan bahan termasuk cip poker. Namun token dikumpul dan kemudian dipertukarkan untuk suatu objek yang penuh erti. Sering kali Token Economies digunakan di dalam tatacara dalam sebuah institusi (seperti rumah sakit jiwa atau fasilits pemulihan) untuk mengatur perilaku dari individu yang boleh tak dapat diramalkan atau agresif. dan juga sukar untuk dipalsu. keluarga (perkahwinan dan pelbagai kesulitan ibubapa). Banyaknya token diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku tertentu juga ditetapkan dan dijelaskan dahulu. Pendidikan khas (untuk anak-anak dengan pembangunan atau belajar cacat-cacat. Individu boleh juga kehilang token (pampasan / denda) kerana menunjukkan perilaku yang tidak diingini. rawatan rumah.TUJUAN Tujuan yang utama suatu Token Economies untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan perilaku pengurangan yang tidak diingini. Ketika individu paparkan perilaku yang dikehendaki. tujuan yang lebih utama dari Token Economies untuk mengajar tingkah laku yang sesuai dan ketrampilan-ketrampilan sosial yang boleh digunakan dalam satu persekitaran yang alami (wajar). hiperaktivitas. pendidikan regular / umum.Bagaimanapun. objek jumlah. perguruan tinggi. pelbagai jenis-jenis dari rumah-rumah kumpulan. Token diutamakan yang disukai. menarik. Suatu target perilaku jelas dan nyata: Individu yang mengambil bahagian di suatu Token Economies perlu untuk mengetahui persisnya apa yang mereka harus lakukan supaya menerima token Kelakuan yang tidak diingini dan yang diingini dijelaskan sebelum masa yang ditetapkan di dalam terminologi yang sederhana dan khusus. kurangnya perhatian. Token Economies boleh digunakan secara individu atau di dalam kumpulan-kumpulan.

individu akan merasa takut atau ragu dalam mendapatkan token. atau nilai terapik. atau diperolehi secara tidak adil. Token menghargai dari tiap motif penguat ditentukan berdasarkan pada nilai kewangan. semua fasilitator yang terlibat harus memberi penghargaan perilakuperilaku yang sama. maklumat (data am) dikumpulkan tentang masing-masing perilaku yang dilakukan oleh individu. kejayaan dari suatu token economy bergantung pada pesona (tawaran menarik / kenikmatan) dari motif-motif penguat. Sebagai contoh. Suatu sistem untuk merakam data: Sebelum treatmen mula. maka individu akan lebih sedikit yang termotivasi untuk mendapatkan token. dengan menggunakan jumlah yang sesuai dari token. jika motif penguat itu adalah mahal atau sangat menarik. mengelakkan motif penguat dibahagikan dengan bebas. atau individu menerima aktiviti sebagai pertukaran dengan token yang mereka peroleh.Laman perilaku kemudian dirakam di lembar data seharian. nilai token harus yang lebih tinggi.kakitangan juga perlu dinilai pada waktu tertentu dan diberi peluang itu untuk bertanya atau berpendapat. masa tambahan. jika nilai itu diatur terlalu tinggi. Dan sebaliknya. atau tamasya / aktiviti diluar.Token dapat berupa mainan-mainan. . permintaan. Adalah penting untuk masing-masing individu boleh memeperoleh sekurang-kurangnya beberapa token. Maklumat mengenai pertukaran dari token juga perlu untuk dirakam / catat. mencuri. Maklumat ini digunakan untuk mengukur kemajuan individu dan keberkesanan dari token economy.Individu akan hanya termotivasi untuk mendapatkan token jika mereka mengetahui bentuk penghargaan di masa depan yang diwakili oleh tanda-tanda yang mereka terima. Jika nilai token diatur / tetapkan terlalu rendah. Implementasi konsistensi token economy oleh kakitangan: Dalam suatu proses token economy untuk berjaya. Suatu token economy yang dirancang akan baik dengan penggunaan motif-motif penguat yang dipilih oleh individu sendiri berbanding oleh yang dipilih kakitangan. kehormatan-kehormatan. dan mencegah token dari pemalsua.Motif-motif Penguat / Back-up Reinforcers: Motivasi penguat adalah object yang penuh erti. Tanggung-jawab kakitangan dan peruntukan-peruntukan token economy harus dijelaskan di suatu manual bertulis. Suatu sistem yang digunakan untuk menukarkan token: perlu untuk difasilitasi suatu masa dan tempat untuk menukarkan motif-motif penguat.

Tidak mudah diperolehi di tempat lain. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token 4. Kenalpasti tingkahlaku sasaran (peraturan) 2.) 5.tidak menyusahkan. Menghantar tugasan tepat pada masanya 3 Token 3. Praktis . Mencukupi bila diperlukan. dilihat. 6. KRITERIA PEMILIHAN TOKEN 1. Menjadi motivasi kepada murid untuk memajukan diri. Kenalpasti bahan token. 4. 2. 5.PELAKSANAAN 1. Tidak hadir ke sekolah 3 Token . Kenalpasti kadar nilai ganjaran (menu ganjaran) (Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan. disentuh dan dibilang.3. Bergaduh di dalam kelas 4 Token 2. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token 2. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token 5. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token JADUAL PENARIKAN BALIK TOKEN 1. Tahan lama KEBAIKAN SISTEM EKONOMI TOKEN 1. cop bintang dll) 3. (Cth: bekas pensel) 4. 2. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token. 3. (Cth: cip. Disukai oleh murid. Dapat mengawal tingkahlaku murid. Tidak mengganggu pembelajaran murid-(diberi selepas pembelajaran) JADUAL PEMBERIAN TOKEN 1.

Sebagai ibu bapa. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token JADUAL SEWAAN ALATAN 1. Ibu bapa juga perlu mengamalkan sikap memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya.3. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. . Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka minati. Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. alat bantu mengajar yang tidak cukup. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategistrategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token 4. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Sentiasa memberi galakan dan motivasi. Gunting 2 Token 5. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Pensel 1 Token Penutup. suasana di dalam kelas yang tidak teraputik. Kelas yang terlalu ramai. Pemadam 3 Token 3. Pengasah pensel 1 Token 6. Pensel warna 4 Token 2. Pembaris 2 Token 4. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token 5. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. Oleh itu.

pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Pengkaji juga berpendapat bahawa responden mula membiasakan diri dengan perubahan positif melalui token ekonomi. Kaedah token ekonomi ternyata membuatkan responden berusaha dengan gigih untuk menunjukkan tingkah laku positif disamping mengumpul token bintang supaya token tersebut dapat ditebus kepada ganjaran yang disukainya. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. tingkah laku responden semasa sesi pembelajaran dalam bilik darjah semakin mudah dikawal dengan menggunakan token ekonomi. Pengkaji juga merasakan bahawa pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan adalah penting dan perlu dilaksanakan bagi individu yang bergelar guru.Kesan positif juga turut dapat dilihat apabila token ekonomi dihentikan pada minggu terakhir. strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut juga boleh diketahui dengan melaksanakan penyelidikan tindakan. Semasa . Walaubagaimanapun. Malah. Kajian ini telah membuahkan kejayaan bagi pengkaji dalam mengurangkan tingkah laku negatif responden.Penyelidikan tindakan telah banyak memberi pengetahuan kepada pengkaji berkenaan murid-murid berkeperluan khas dengan lebih mendalam. Pengkaji berpendapat bahawa sesuatu permasalahan boleh dikaji dengan lebih mendalam. Pengkaji juga mendapati bahawa. dan telah berusaha untuk menjadikan perubahan tingkah laku itu sebagai rutin harian. Ini kerana. walaupun sistem token ekonomi telah dihentikan kadar kekerapan tingkah laku negatif responden didapati masih berkurang.

Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku. tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. . Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah.pemerhatian dibuat. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya. Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. Oleh demikian.

Santhi Periasamy. dan Rosni Abdullah. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar. Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya. 1. 22-23. (2006).Walaubagaimanapun. Amir Omar.P e r l a k s a n a a n program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid pendidikan khas. RUJUKAN Abdul Rahim Marzuki. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. 1. Semasa pemerhatian dibuat. 1 .83. . (2009). pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->