DEFINISI MASALAH PEMBELAJARAN 2.

1 Individual with Disabilities Education Act (IDEA), 1997 Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikr, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. Ini tidak termasuk mereka yang bermasalah pembelajaran akibat daripada ketidakupayaan penglihatan, pendengaran dan motor, kerencatan akal, gangguan emosi atau kekurangan dalam persekitaran, budaya atau ekonomi. 1. Murid yang berkelakuan nakal Kelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya. Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermainmain semasa proses pembelajaran berlaku. Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran , mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan aktif. Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya. Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.

Kelakuan mereka hendaklah dipantau dari masa ke semasa. Dengan kata lain. guru-guru perlu mengambil inisiatif memberikan penghargaan terhadap perubahan yang telah murid lakukan secepat mungkin. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon . dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. Contoh: Murid tersebut menyalin nota yang diberi oleh guru. Ia juga dapat meningkat semangat ingin berubah kerana perubahan tingkah lakunya mendapat perhatian dari guru. belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. • • Guru-guru hendaklah memberi amaran berulangkali agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Kenal pasti serta selidik faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid berkelakuan nakal. Ini akan memberikan peneguhan di dalam diri murid itu. Sekiranya murid berubah kepada tingkah laku positif. Guru harus memuji perbuatan murid pada waktu ketika itu juga. Guru sentiasa memberi tumpuan terhadap kelakuan murid tersebut agar tidak menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Guru-guru perlu memberi perhatian serius terhadap murid-murid yang bermasalah seperti di atas. Menurut teori ini yang terpenting adalah masuk atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.Burt ( 1953 ). Menurut teori behavioristik. Cara mengatasi tingkahlaku bermasalah murid berkelakuan nakal ini boleh di atasi menggunakan teori mazhab behavioris.

iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid. Menurut Skinner. peratus. Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Token Economies merupakan suatu wujud pengubahsuaian perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan pengurangan perilaku yang tidak diingini dengan pengguna Tokens (tanda-tanda). merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner.Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan. Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Token itu dikumpulkan dan yang dipertukarkan dengan suatu objek atau kehormatan yang penuh arti. Token Economy Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit. modul dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement). seseorang mesti dihadiahi / diberikan penguatan untuk meningkatkan atau mengurangkan perilaku yang diinginkan. Secara ringkasnya Token Ekonomi merupakan sebuah system reinforcement untuk perilaku yang dikendalikan dan diubah. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement) penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. . markah. Programprogram pembelajaran seperti Teaching Machine. Begitu juga bila penguatan dikurangi (negative reinforcement) respon pun akan tetap dikuatkan. hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya. pembelajaran berprogram. PENGURUSAN TINGKAH LAKU (DEFINISI EKONOMI TOKEN) Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid.dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak bisa diamati. Individu menerima token cepat selepas mempertunjukkan perilaku yang diinginkan.

mudah untuk dibawa / dibahagikan. Suatu target perilaku jelas dan nyata: Individu yang mengambil bahagian di suatu Token Economies perlu untuk mengetahui persisnya apa yang mereka harus lakukan supaya menerima token Kelakuan yang tidak diingini dan yang diingini dijelaskan sebelum masa yang ditetapkan di dalam terminologi yang sederhana dan khusus. program panti rehabilitasi. URAIAN / PENJELASAN Beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam Token Economies: Tokens: Semua hal yang boleh dikira dan kelihatan boleh digunakan sebagai suatu token. menarik. Pendidikan khas (untuk anak-anak dengan pembangunan atau belajar cacat-cacat. kelereng atau wang permainan. Namun token dikumpul dan kemudian dipertukarkan untuk suatu objek yang penuh erti. kurangnya perhatian. pelekat-pelekat. pendidikan regular / umum.Bagaimanapun. Banyaknya token diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku tertentu juga ditetapkan dan dijelaskan dahulu.Biasanya menggunakan bahan termasuk cip poker. dan juga sukar untuk dipalsu. . Sering kali Token Economies digunakan di dalam tatacara dalam sebuah institusi (seperti rumah sakit jiwa atau fasilits pemulihan) untuk mengatur perilaku dari individu yang boleh tak dapat diramalkan atau agresif. perguruan tinggi. hiperaktivitas. dan rumah sakit juga boleh menggunakan Token Economies. pelbagai jenis-jenis dari rumah-rumah kumpulan. Token Economies boleh digunakan secara individu atau di dalam kumpulan-kumpulan. Individu boleh juga kehilang token (pampasan / denda) kerana menunjukkan perilaku yang tidak diingini. tatacara-tatacara jabatan.TUJUAN Tujuan yang utama suatu Token Economies untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki dan perilaku pengurangan yang tidak diingini. keluarga (perkahwinan dan pelbagai kesulitan ibubapa). bahagian-bahagian tentera . objek jumlah. kehormatan-kehormatan atau aktiviti. token tidak memiliki nilai yang bererti. tujuan yang lebih utama dari Token Economies untuk mengajar tingkah laku yang sesuai dan ketrampilan-ketrampilan sosial yang boleh digunakan dalam satu persekitaran yang alami (wajar). Token diutamakan yang disukai. dia dengan segera diberi suatusejumlah tokens. rawatan rumah. atau kekacauan-kekacauan tingkah laku). Ketika individu paparkan perilaku yang dikehendaki.

Token dapat berupa mainan-mainan.Individu akan hanya termotivasi untuk mendapatkan token jika mereka mengetahui bentuk penghargaan di masa depan yang diwakili oleh tanda-tanda yang mereka terima. Dan sebaliknya. permintaan. atau nilai terapik. semua fasilitator yang terlibat harus memberi penghargaan perilakuperilaku yang sama. atau individu menerima aktiviti sebagai pertukaran dengan token yang mereka peroleh. maka individu akan lebih sedikit yang termotivasi untuk mendapatkan token.kakitangan juga perlu dinilai pada waktu tertentu dan diberi peluang itu untuk bertanya atau berpendapat. Jika nilai token diatur / tetapkan terlalu rendah. . mengelakkan motif penguat dibahagikan dengan bebas. jika nilai itu diatur terlalu tinggi. atau tamasya / aktiviti diluar. dan mencegah token dari pemalsua. Maklumat mengenai pertukaran dari token juga perlu untuk dirakam / catat. individu akan merasa takut atau ragu dalam mendapatkan token. jika motif penguat itu adalah mahal atau sangat menarik.Motif-motif Penguat / Back-up Reinforcers: Motivasi penguat adalah object yang penuh erti. dengan menggunakan jumlah yang sesuai dari token. maklumat (data am) dikumpulkan tentang masing-masing perilaku yang dilakukan oleh individu. masa tambahan. Sebagai contoh. Suatu token economy yang dirancang akan baik dengan penggunaan motif-motif penguat yang dipilih oleh individu sendiri berbanding oleh yang dipilih kakitangan. Suatu sistem yang digunakan untuk menukarkan token: perlu untuk difasilitasi suatu masa dan tempat untuk menukarkan motif-motif penguat. atau diperolehi secara tidak adil. Maklumat ini digunakan untuk mengukur kemajuan individu dan keberkesanan dari token economy. Tanggung-jawab kakitangan dan peruntukan-peruntukan token economy harus dijelaskan di suatu manual bertulis. Adalah penting untuk masing-masing individu boleh memeperoleh sekurang-kurangnya beberapa token. mencuri. Token menghargai dari tiap motif penguat ditentukan berdasarkan pada nilai kewangan. kehormatan-kehormatan. nilai token harus yang lebih tinggi. Implementasi konsistensi token economy oleh kakitangan: Dalam suatu proses token economy untuk berjaya. kejayaan dari suatu token economy bergantung pada pesona (tawaran menarik / kenikmatan) dari motif-motif penguat.Laman perilaku kemudian dirakam di lembar data seharian. Suatu sistem untuk merakam data: Sebelum treatmen mula.

(Cth: cip. Menjadi motivasi kepada murid untuk memajukan diri. 6.tidak menyusahkan. Mencukupi bila diperlukan. 5. KRITERIA PEMILIHAN TOKEN 1. Bergaduh di dalam kelas 4 Token 2. Kenalpasti kadar nilai ganjaran (menu ganjaran) (Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token 2. disentuh dan dibilang.3. Tidak hadir ke sekolah 3 Token . 3. 2. Tahan lama KEBAIKAN SISTEM EKONOMI TOKEN 1. 4. dilihat. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token JADUAL PENARIKAN BALIK TOKEN 1. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token 4.PELAKSANAAN 1. (Cth: bekas pensel) 4. Menghantar tugasan tepat pada masanya 3 Token 3. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token. Kenalpasti bahan token. Dapat mengawal tingkahlaku murid. Kenalpasti tingkahlaku sasaran (peraturan) 2. cop bintang dll) 3. Tidak mengganggu pembelajaran murid-(diberi selepas pembelajaran) JADUAL PEMBERIAN TOKEN 1. Tidak mudah diperolehi di tempat lain. Praktis . Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token 5. 2.) 5. Disukai oleh murid. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi.

Pengasah pensel 1 Token 6. Pemadam 3 Token 3. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. suasana di dalam kelas yang tidak teraputik. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token 4. Sentiasa memberi galakan dan motivasi. Pensel 1 Token Penutup. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. alat bantu mengajar yang tidak cukup. Pembaris 2 Token 4. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Gunting 2 Token 5.3. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkara-perkara yang mereka minati. Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. . Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan tingkah laku bermasalah. Ibu bapa juga perlu mengamalkan sikap memberi ganjaran atau peneguhan setiap kali anak-anak berjaya. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategistrategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. Oleh itu. Pensel warna 4 Token 2. Kelas yang terlalu ramai. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token 5. Sebagai ibu bapa. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token JADUAL SEWAAN ALATAN 1. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka.

walaupun sistem token ekonomi telah dihentikan kadar kekerapan tingkah laku negatif responden didapati masih berkurang. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Pengkaji juga merasakan bahawa pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan tindakan adalah penting dan perlu dilaksanakan bagi individu yang bergelar guru. Semasa . Malah. tingkah laku responden semasa sesi pembelajaran dalam bilik darjah semakin mudah dikawal dengan menggunakan token ekonomi. Kaedah token ekonomi ternyata membuatkan responden berusaha dengan gigih untuk menunjukkan tingkah laku positif disamping mengumpul token bintang supaya token tersebut dapat ditebus kepada ganjaran yang disukainya. dan telah berusaha untuk menjadikan perubahan tingkah laku itu sebagai rutin harian. Pengkaji juga mendapati bahawa. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Ini kerana.Penyelidikan tindakan telah banyak memberi pengetahuan kepada pengkaji berkenaan murid-murid berkeperluan khas dengan lebih mendalam. Pengkaji berpendapat bahawa sesuatu permasalahan boleh dikaji dengan lebih mendalam. Pengkaji juga berpendapat bahawa responden mula membiasakan diri dengan perubahan positif melalui token ekonomi. strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut juga boleh diketahui dengan melaksanakan penyelidikan tindakan.Kesan positif juga turut dapat dilihat apabila token ekonomi dihentikan pada minggu terakhir. Walaubagaimanapun. Kajian ini telah membuahkan kejayaan bagi pengkaji dalam mengurangkan tingkah laku negatif responden.

Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran murid-murid di sekolah. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku. Oleh demikian. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya.pemerhatian dibuat. .

1.P e r l a k s a n a a n program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid pendidikan khas.83. Semasa pemerhatian dibuat. RUJUKAN Abdul Rahim Marzuki. Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. Kelemahan yang ketara dapat dilihat semasa pengkaji mengumpul data melalui pemerhatian. Santhi Periasamy. (2006). 1 . Pengkaji juga mengakui bahawa guru seharusnya konsisten dengan pemberian token supaya responden dapat memperoleh jumlah token yang berpatutan dengan tingkah laku positif yang mereka tunjukkan. Perkara ini boleh menyebabkan ketidakadilan dalam pengagihan token kepada responden kerana pengkaji mungkin terlepas pandang akan tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden semasa sesi pembelajaran. dan Rosni Abdullah. (2009). 1. Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. .Walaubagaimanapun. pengkaji mengakui bahawa terdapat kelemahan penggunaan token ekonomi dalam mengubahsuai tingkah laku negatif responden. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar. 22-23. Amir Omar. Pengagihan token haruslah diberi dengan lebih sistematik supaya tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh responden dihargai sepenuhya. pengkaji terpaksa melakukan dua perkara dalam satu masa iaitu mengajar dan memerhati tingkah laku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful