PENGENALAN LINUS

JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

...Siapakah Mereka?...... Anak-anak yang dilahirkan bukan terus jadi pandai.cemerlang dan. ............putus asa dan .. kalah.. Kenapa Begini?.. berjaya..... Anak-anak yang dilahirkan juga bukan terus gagal..

Pengenalan: * Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Latar belakang • Konsep • Dasar .

Justeru. Justeru.Pengenalan Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuaan: Melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka terbenam. Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip “Menyelesaikan masalah seawal mungkin” supaya tidak menjadi kronik berterusan hingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengah rendah Perbezaan minat. melalui program pemulihan khas keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenalpasti dan dipenuhi. Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan. bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau ‘terkebelakang’ menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya. pengalaman. emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan negara. . rohani. Penguasaan kemahiran asas 3M perlu dikuasai lebih awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan.

berketrampilan.•Falsafah Pendidikan kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. -* . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia.

KPM telah melaksanakan program pemulihan dengan menggunakan Strategi ‘Withdrawal System….Latar belakang • • • • • • • • 1967 .’ 1975 – Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek percubaan iaitu pemulihan dijalankan oleh Guru kelas dan guru matapelajaran 1994 – Program khidmat guru Pedamping bagi meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR 1999 – Program Intervensi 3M diperkenalkan khas untuk murid tahun 4 di SK dan peralihan dan tingkatan 1 di SMK 2000 – Instrumen IPP3M dilancarkan 2006 – IPP2M yang menekankan kepada bahasa melayu – membaca dan menulis dibina 2007 – Ujian pelepasan 2 KIA 2M telah digunakan untuk ujian saringan dan ujian pencapaian murid pemulihan khas 2010 – LINUS .

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN PENYAYANG GURU CEMERLANG PELAJAR TERBILANG .

Konsep PPK: Matlamat Membantu Murid yang tidak dapat menguasai 3m dalam tempuh yang ditetapkan Program khusus untuk murid-murid yang menghadapi kesulitan menguasai kemahiran asas 3M .

peruntukan bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu.(PERAKUAN 5) “Adalah diperlukan sepaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria dijalankan. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan pengajaran. diteliti dan diperbaiki.•Dasar Mengikut laporan Jawatankuasa kabinet Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1997. bahan-bahan yang kecil.” .

membaca. menulis dan mengira * Membantu murid-murid mengubah sikap negatif dan tingkahlaku yang menjejaskan proses pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.Objektif * Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas . .

30. Jun.KP(BS)8502/PK/Jld.V(34) bth. Bil. Bil.V(29).28.KP(BS)8594/Jld. 22. (yang masih digunapakai) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.(Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) . Bil. (Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) c) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.11/(32) bth. (Pengawasan dan penyeliaan Program Pemulihan) d) Surat Siaran Sekolah-sekolah KPM.Jan 1985. Jan 1986.V(26) bth.KP(BS)8502/5/PK/Jld.KP(BS)8502/5/PK/Jld. Bil.•Dasar Perlaksanaan a) Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran.1989.(Guru Khas Pendidikan Pemulihan) b) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.

Clough ‘Kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded). yang sederhana dan dibawah paras sederhana.’ – M.• Takrifan Culliford • ‘Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.’ – AE Tanseley dan R. ‘Kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul. kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.F.’ – Sharifah Rahmah Ali • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful