JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

.Siapakah Mereka?................... berjaya. Anak-anak yang dilahirkan bukan terus jadi pandai..putus asa dan .. kalah. ..... Anak-anak yang dilahirkan juga bukan terus gagal. Kenapa Begini?.cemerlang dan...

Pengenalan: * Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Latar belakang • Konsep • Dasar .

Justeru. Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan. pengalaman. . Penguasaan kemahiran asas 3M perlu dikuasai lebih awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan negara. bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau ‘terkebelakang’ menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya. melalui program pemulihan khas keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenalpasti dan dipenuhi. rohani. Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip “Menyelesaikan masalah seawal mungkin” supaya tidak menjadi kronik berterusan hingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengah rendah Perbezaan minat. mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka terbenam.Pengenalan Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuaan: Melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. Justeru.

•Falsafah Pendidikan kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. -* . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketrampilan.

’ 1975 – Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek percubaan iaitu pemulihan dijalankan oleh Guru kelas dan guru matapelajaran 1994 – Program khidmat guru Pedamping bagi meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR 1999 – Program Intervensi 3M diperkenalkan khas untuk murid tahun 4 di SK dan peralihan dan tingkatan 1 di SMK 2000 – Instrumen IPP3M dilancarkan 2006 – IPP2M yang menekankan kepada bahasa melayu – membaca dan menulis dibina 2007 – Ujian pelepasan 2 KIA 2M telah digunakan untuk ujian saringan dan ujian pencapaian murid pemulihan khas 2010 – LINUS .KPM telah melaksanakan program pemulihan dengan menggunakan Strategi ‘Withdrawal System….Latar belakang • • • • • • • • 1967 .

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN PENYAYANG GURU CEMERLANG PELAJAR TERBILANG .

Konsep PPK: Matlamat Membantu Murid yang tidak dapat menguasai 3m dalam tempuh yang ditetapkan Program khusus untuk murid-murid yang menghadapi kesulitan menguasai kemahiran asas 3M .

bahan-bahan yang kecil.•Dasar Mengikut laporan Jawatankuasa kabinet Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1997.” .(PERAKUAN 5) “Adalah diperlukan sepaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria dijalankan. peruntukan bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu. diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan pengajaran.

membaca. menulis dan mengira * Membantu murid-murid mengubah sikap negatif dan tingkahlaku yang menjejaskan proses pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.Objektif * Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas . .

KP(BS)8502/5/PK/Jld.KP(BS)8502/PK/Jld. 22. Jun.KP(BS)8502/5/PK/Jld. (Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) c) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.(Guru Khas Pendidikan Pemulihan) b) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.•Dasar Perlaksanaan a) Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran.V(34) bth. (Pengawasan dan penyeliaan Program Pemulihan) d) Surat Siaran Sekolah-sekolah KPM. Bil. Jan 1986. Bil.V(29).11/(32) bth.Jan 1985.KP(BS)8594/Jld. Bil. Bil.(Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) .30.1989.28. (yang masih digunapakai) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.V(26) bth.

Clough ‘Kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi.’ – AE Tanseley dan R.• Takrifan Culliford • ‘Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa. yang sederhana dan dibawah paras sederhana. kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.’ – Sharifah Rahmah Ali • . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).F. ‘Kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul.’ – M.