JABATAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

. kalah...cemerlang dan.... berjaya.... ..putus asa dan ............Siapakah Mereka?. Anak-anak yang dilahirkan bukan terus jadi pandai.... Anak-anak yang dilahirkan juga bukan terus gagal. Kenapa Begini?....

Pengenalan: * Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Latar belakang • Konsep • Dasar .

. Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip “Menyelesaikan masalah seawal mungkin” supaya tidak menjadi kronik berterusan hingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengah rendah Perbezaan minat. melalui program pemulihan khas keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah dapat dikenalpasti dan dipenuhi. Justeru. Sekiranya mereka tidak diberi pengajaran pemulihan. mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka terbenam. emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan negara.Justeru.Pengenalan Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuaan: Melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. bakat dan gaya belajar individu murid mengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau ‘terkebelakang’ menguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya. pengalaman. Penguasaan kemahiran asas 3M perlu dikuasai lebih awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. rohani.

•Falsafah Pendidikan kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. -* . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani.

’ 1975 – Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek percubaan iaitu pemulihan dijalankan oleh Guru kelas dan guru matapelajaran 1994 – Program khidmat guru Pedamping bagi meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR 1999 – Program Intervensi 3M diperkenalkan khas untuk murid tahun 4 di SK dan peralihan dan tingkatan 1 di SMK 2000 – Instrumen IPP3M dilancarkan 2006 – IPP2M yang menekankan kepada bahasa melayu – membaca dan menulis dibina 2007 – Ujian pelepasan 2 KIA 2M telah digunakan untuk ujian saringan dan ujian pencapaian murid pemulihan khas 2010 – LINUS .Latar belakang • • • • • • • • 1967 .KPM telah melaksanakan program pemulihan dengan menggunakan Strategi ‘Withdrawal System….

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN PENYAYANG GURU CEMERLANG PELAJAR TERBILANG .

Konsep PPK: Matlamat Membantu Murid yang tidak dapat menguasai 3m dalam tempuh yang ditetapkan Program khusus untuk murid-murid yang menghadapi kesulitan menguasai kemahiran asas 3M .

peruntukan bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan pengajaran.” . bahan-bahan yang kecil.•Dasar Mengikut laporan Jawatankuasa kabinet Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1997. diteliti dan diperbaiki.(PERAKUAN 5) “Adalah diperlukan sepaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria dijalankan.

Objektif * Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas . menulis dan mengira * Membantu murid-murid mengubah sikap negatif dan tingkahlaku yang menjejaskan proses pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.membaca. .

(Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) . Jun. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld.•Dasar Perlaksanaan a) Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran.KP(BS)8502/5/PK/Jld. Bil. 22.V(29).1989.KP(BS)8594/Jld.Jan 1985.V(26) bth. Bil.V(34) bth.11/(32) bth. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.28.30. (Pengawasan dan penyeliaan Program Pemulihan) d) Surat Siaran Sekolah-sekolah KPM. Jan 1986. (Kelas Khas Pemulihan Disekolah Rendah) c) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. (yang masih digunapakai) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.(Guru Khas Pendidikan Pemulihan) b) Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.

’ – Sharifah Rahmah Ali • .’ – M. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded). ‘Kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul.• Takrifan Culliford • ‘Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa. kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak.Clough ‘Kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi.F.’ – AE Tanseley dan R. yang sederhana dan dibawah paras sederhana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful