RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

o.2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul.7.1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan.Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk. . . Kad abjad. 1.Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling.u.Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad. Mengumpul huruf yang sama bentuk.Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf. 1 .6. 1. . .Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll.1.4.4. .1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a. Kad lipat. 1.e. . Carta abjad. 1.Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal.5. CD – Animasi abc. . . . Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1. .Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai.i.Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar. Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ .Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk.2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak.5.1 kecil.Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi.

4. 3. 5. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK.1 Menulis suku kata KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV.2 2. 2. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal. Carta suku kata. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. Kad gambar.1 2. Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK.1. Menulis suku kata berbuka KV. 2.4. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini. Mengenal suku kata terbuka KV.3 KVK.3. Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka. Mengenal suku kata tertutup KVK. 2. Menulis suku kata KV. Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal.1 Menulis suku kata KV dengan betul. 2. murid dapat: 1. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. 2. Kad suku kata.4 Mengenal suku kata terbuka KV. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2.2. ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Lembaran kerja berformat.

ng. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Di akhir pembelajaran ini. ny.6. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK. Menulis suku kata yang ada digraph. Carta suku kata.1 Menulis suku kata KVKK.8. 3. Menulis suku kata tertutup KVKK.5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK.1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf. . Kad suku kata digraf -> sy. Kad gambar.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2. murid dapat: 1. Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. 2. 2.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. 6. 2.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal.8 Menulis suku kata yang ada digraf.6 Menulis suku kata tertutup KVKK.5.7. Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK. 2. 2. 4. Kad suku . . 5.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng. Lembaran kerja berformat.Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng . 2. ny dan sy.

Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV.1. 3. Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. .2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV.1. 3. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV. 2. 4. murid dapat: OBJEKTIF 1. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV.4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. Di akhir pembelajaran ini. 3. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV. 5.2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3. 3. 3.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. 3.5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV.

5.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV.4.3. 3. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .5.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV. Lembaran kerja. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV.2.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV. Kad Lipat.3. 3. Kad suku kata KV + KV. Kad gambar. 3. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV. 3.

10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 3. 2.7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. 3. Di akhir pembelajaran ini. 4. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV.9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. 3. 5.1 Mengeja dan menulis perkatan daripada .6. 3. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 3.

Kad suku kata.9.10. 3.9. 3. Lembaran kerja. 3.8. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV. 3. 3. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV.7.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV.suku kata KV + KV +KV dengan betul.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV.7. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar. 4 . Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV.

1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK. 3. 6. 3. 3. Menulis perkataan tertutup KVK. 3.15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Menulis perkataan KV + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. 5. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK. 4. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK. 3.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK. 2. .RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.11. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK. Di akhir pembelajaran ini.

Permainan mencantum kad suku kata secara individu. Kad lipat.14. 3.15. KV + KVK.11. KVK. berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. 3.12. Kad gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut.3. 3.15. Lembaran kerja.13. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar. Mencantum kad huruf untuk membina perkataan.16. 3. Kad Perkataan.13.. 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK.

4.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK.19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata . Di akhir pembelajaran ini. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK. 5. 2. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK.17. murid dapat: OBJEKTIF 1.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 6.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 3. 3. 3. 3.

6 .KVK + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK.19. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar. 3. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna. 3.21. 3. Kad lipat. Kad gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK. Lembaran kerja. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.17.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK.20. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3.18.21.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK.19. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK. 3. 3.22.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata. 3. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK.

3.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. 3. 3. 2. .RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK.27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. 5. 3. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. 6. Di akhir pembelajaran ini. 4. 3.

Kad lipat. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK. 7 . Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi.23.25.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK.25. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan. Kad gambar.23. Lembaran kerja.3. 3. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. 3. 3. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi. 3. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Carta Silang Kata.26.24.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK. 3.28.27.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.27. Kad Suku kata.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK.

Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. 4. 3. 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 2.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi diftong. Di akhir pembelajaran ini.29. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. .30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. 3.29. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.

2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.30. Kad gambar. 3. Kad Suku kata. 3.33. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah. 3. Kad lipat. 8 . Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.33. Lembaran kerja.31. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan.31. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. 3. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong.32.

murid dapat: OBJEKTIF 1. 4. 3. 3.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph. 3.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 5. Menulis perkataan yang mengandungi digraph.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding. Di akhir pembelajaran ini. 3.34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi difong.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 3. . 2.34. 3.

3. Permainan mencantum suku kata KV + VK. Kad lipat. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.36.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph.37. 3. Tulis perkataan tersebut.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.35. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph. 3. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 . 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK.38.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Lembaran kerja.35.37.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Kad Suku kata.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph.

4. Membina dan menulis ayat tunggal. Membaca rangkai kata.3. TAJUK/ SUB TAJUK 4.3 4. 4. 4.1 Membina dan membaca rangkai kata.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi. 4. Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT. 2. 3.1 4.4 Membaca rangkai kata.4. Menulis rangkai kata.4. Di akhir pembelajaran ini.2. murid dapat: OBJEKTIF 1. Membaca ayat tunggal.2 4.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang . HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4. Menulis rangkai kata.

mudah. Lembaran kerja. Kad Rangkai kata. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna. Kad Ayat. Kad lipat. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu . Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar. Kad gambar. Membaca kad-kad perkataan yang diberi. Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful