RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

5. . . 1 . .6. Kad lipat.Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal.2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak.1 kecil. Carta abjad. Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1. Mengumpul huruf yang sama bentuk.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar.i. .1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a.1. .Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad.Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai.7. . Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ . .Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi. 1. CD – Animasi abc. 1.Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling.4.5.Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll.Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’.e. Kad abjad. . 1. 1.Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk. .Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk.1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan.4.u.2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul.Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf. .o.

ABM/ MEDIA PENGAJARAN .1 Menulis suku kata KV dengan betul. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. 2. Carta suku kata. Mengenal suku kata tertutup KVK.2 2.3 KVK. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. Kad gambar. Lembaran kerja berformat.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2. Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal. Menulis suku kata KV. Mengenal suku kata terbuka KV. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK.2.1 Menulis suku kata KVK. 5. 4.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV. Menulis suku kata berbuka KV. Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka. murid dapat: 1.1 2. 2. 2. Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK.3. 2. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2. Kad suku kata.4. 2. 3.4 Mengenal suku kata terbuka KV.1.

1 Menulis suku kata KVKK. 2.7. ng.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal. Lembaran kerja berformat. 5. 3.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf. 4. Carta suku kata. Menulis suku kata tertutup KVKK. 2. 2. ny.5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2. ny dan sy. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .6 Menulis suku kata tertutup KVKK. Kad gambar. 2.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng. 2. 6. 2.5.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. Kad suku kata digraf -> sy. 2. murid dapat: 1. . Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK.6. Menulis suku kata yang ada digraph.8 Menulis suku kata yang ada digraf.8.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. Kad suku . Di akhir pembelajaran ini.Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng .1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. . Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK.

3. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV. 3.4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV. murid dapat: OBJEKTIF 1. 2. 3. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV. 3. Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. 3.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV. 3. .5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 5.2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3. Di akhir pembelajaran ini. 3.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.1. 4.1. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV.

2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV. Kad gambar.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.3. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar. 3. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar. Kad Lipat.2. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV.5. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. 3. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV.3.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV.5. 3. Lembaran kerja.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV. Kad suku kata KV + KV.4. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . 3.

7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV.9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. 2.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3.10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. 3. 5.1 Mengeja dan menulis perkatan daripada . 3. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. Di akhir pembelajaran ini. 3.6. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV. 3.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. 4.

9. 3. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV. 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV. Kad suku kata. 3.8.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV. 3.7.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV.7.suku kata KV + KV +KV dengan betul. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV. Lembaran kerja.10. 3.9. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3. 4 .1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD.

6. 3. 3.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK. 4.12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK. . 3. 5.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.11. 3. 3.15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Menulis perkataan tertutup KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK. 2.1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK. Menulis perkataan KV + KVK. Di akhir pembelajaran ini.

15. KV + KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK..1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK. Kad lipat. 3. Kad gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK. Permainan mencantum kad suku kata secara individu. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar.15.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK. 3. 3. 3.13.11. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK. 3. Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan. 3. Lembaran kerja.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut. berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat.3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK.14. Kad Perkataan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK. KVK.16.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.12.13. Mencantum kad huruf untuk membina perkataan.

Di akhir pembelajaran ini.19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 4. 3.17. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 2.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3. 6. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 5. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3.17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. 3.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata .

3. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK. 3. 3. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK. 3.18.20. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK.22.21. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK. 3. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan. Lembaran kerja. Kad lipat. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata. 6 .2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK.17.19.KVK + KVK.19.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK.21. 3. Kad gambar. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK.

murid dapat: OBJEKTIF 1. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV. Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK.26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. 4.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. . 3. 5.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK.27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. 6. Di akhir pembelajaran ini. 3. 3. 2. 3. 3.

3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.23. Kad gambar.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi. Kad lipat. 3.24. 7 . 3. Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK. 3.25.28. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan. Lembaran kerja. 3.23.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK.26. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi. Kad Suku kata.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan.27.25.3. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.27. Carta Silang Kata.

Menulis perkataan yang mengandungi diftong. 2. Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.29. .30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 4.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.29.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. Di akhir pembelajaran ini. 3. 3. 3. 3. 3.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.

3.31.33.32. Kad lipat. Kad gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Lembaran kerja.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan.31.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. 3. 3. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV. 3. 3. 8 .33.30. Kad Suku kata.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.

3.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 4. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 5. 3.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding. 3. 3. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Menulis perkataan yang mengandungi digraph. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 2.34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong.34.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi difong. . Di akhir pembelajaran ini.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.

Kad lipat. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan.35. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 . Tulis perkataan tersebut.35. Kad Suku kata.37.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph. Permainan mencantum suku kata KV + VK.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph.36. 3.37. 3. 3.38.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Lembaran kerja. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK.

Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal.1 4. Menulis rangkai kata.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang .3 4.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi. 4. 4.1 Membina dan membaca rangkai kata. Membina dan menulis ayat tunggal.2.2 4.3. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4. 4.4.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.4.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT. Membaca rangkai kata. 3. 4. Di akhir pembelajaran ini. Membaca ayat tunggal.4 Membaca rangkai kata. murid dapat: OBJEKTIF 1. Menulis rangkai kata. TAJUK/ SUB TAJUK 4. 2.

CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Kad gambar. Membaca kad-kad perkataan yang diberi. Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar. Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4. Lembaran kerja. Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna. Kad lipat. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar. Kad Ayat. Kad Rangkai kata.mudah. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful