RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

1. Kad lipat.Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal.i.2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak.u.Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi. . . Mengumpul huruf yang sama bentuk. .1 kecil.Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll. .4. Carta abjad.6.Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar.1.Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai.Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk. CD – Animasi abc.Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad.5. 1. .1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a.Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf. . . .Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’.Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk. .1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan. Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1.5.7. . 1.4.e.o. 1 .2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul. Kad abjad. Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ . 1.

Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka. Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal.1 Menulis suku kata KVK. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2.4 Mengenal suku kata terbuka KV. 2.1 Menulis suku kata KV dengan betul. 2. Kad suku kata. Kad gambar. 5. Mengenal suku kata terbuka KV.1 2.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV. ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Mengeja dan membunyikan suku kata KV.4. Lembaran kerja berformat. 2. 2.2.3. 2. Menulis suku kata KV. Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK. 4. Mengenal suku kata tertutup KVK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini. Menulis suku kata berbuka KV. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. 3. murid dapat: 1.1. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK. Carta suku kata.3 KVK.2 2.

Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK.8.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. 2.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal. .5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK. murid dapat: 1.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng. 2.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2. Menulis suku kata yang ada digraph. Di akhir pembelajaran ini. 2. Menulis suku kata tertutup KVKK. 3. . Kad suku .5. 2. 2. ny dan sy.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf. 4.1 Menulis suku kata KVKK. Kad gambar. Lembaran kerja berformat. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK.6 Menulis suku kata tertutup KVKK. 5.8 Menulis suku kata yang ada digraf.7. Kad suku kata digraf -> sy. 2.Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng . Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK. Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf.6. 2. Carta suku kata. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . ng.1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 6. ny. 2.

5.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV. 3.5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. murid dapat: OBJEKTIF 1.2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV. 3. Di akhir pembelajaran ini. 3.1.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. . 3.1. Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV.4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. 2. 3. 4. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3.

3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV. Kad gambar. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV.3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV. 3. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .2. 3. 3. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV.4. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.5. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar.3. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. Lembaran kerja.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV.5. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar. Kad suku kata KV + KV. Kad Lipat.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV. 3.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV.

murid dapat: OBJEKTIF 1.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV. 3. 2. 3.1 Mengeja dan menulis perkatan daripada .RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV.7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 3. Di akhir pembelajaran ini. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 5.6. 3. 4. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. 3.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 3. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV.9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV.

Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD. Kad suku kata.7.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina. 3.10. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid.8.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 4 .1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV.7.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV.9. 3. 3. 3. 3. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV. Lembaran kerja.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV.suku kata KV + KV +KV dengan betul.9. 3.

15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK. 6. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Menulis perkataan tertutup KVK. 3.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK. 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK. . Menulis perkataan KV + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1. 4. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK. 3.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Di akhir pembelajaran ini.11.1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK. 5. 3. 2. 3.12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK. 3.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.

13. Lembaran kerja.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK. KVK.3. Kad lipat. 3.12. Permainan mencantum kad suku kata secara individu. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar. 3. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK. Menulis perkataan berdasarkan gambar. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK. Kad Perkataan. 3. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK.15.11.. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.16. KV + KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK. berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat. 3. Kad gambar. Mencantum kad huruf untuk membina perkataan.13.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK.15.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK. Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan.14.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.

3. 3.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK. Di akhir pembelajaran ini.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV.17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 2. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 3.19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 6. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 3.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 5.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK.17. 4.1 Membina perkataan daripada suku kata . 3.

3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK.20. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar. Kad gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK.19.17.KVK + KVK. 3. 6 .19. 3.21. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK.22.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK. 3. 3. Lembaran kerja. 3.21.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK. Kad lipat. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata.18. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.

26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Di akhir pembelajaran ini. 5. 4.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 3. 3.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV. 3. . Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK. 3. 3. 3.27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 6.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. 2.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. murid dapat: OBJEKTIF 1.

3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi. 3.28. Kad gambar. 7 .26.23.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK. Lembaran kerja. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK. Carta Silang Kata. Kad lipat. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi.24. 3. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK. Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi. 3.3. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.27.27.23. 3.25.25. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Kad Suku kata. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK.

Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. 3. Di akhir pembelajaran ini. 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Menulis perkataan yang mengandungi diftong.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong.30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. 2. 3.29.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. 3.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong.29. 4. murid dapat: OBJEKTIF 1. . Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.

Kad Suku kata.30.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan. Kad gambar. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.32. 3.31. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah. Lembaran kerja.33.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong.33.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar. 3. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. 3. Kad lipat.31.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV. 8 . 3.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong.

34. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. 2. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph. 4. 3.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Menulis perkataan yang mengandungi difong. Di akhir pembelajaran ini.34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. . 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding. 5.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi digraph.

1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3.38.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 . Permainan mencantum suku kata KV + VK. Lembaran kerja. 3. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.36. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan. Kad Suku kata.37.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding.35. Kad lipat. Tulis perkataan tersebut. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK.37.35.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.

Membaca rangkai kata. 4.4.4 Membaca rangkai kata.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1 Membina dan membaca rangkai kata.3 4. 4. murid dapat: OBJEKTIF 1. Membaca ayat tunggal.2 4. 3. TAJUK/ SUB TAJUK 4. Di akhir pembelajaran ini.4. Menulis rangkai kata. 4. Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT.2.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang . Menulis rangkai kata. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4. 4.3.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi.1 4. Membina dan menulis ayat tunggal. 2.

CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. Membaca kad-kad perkataan yang diberi. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu .mudah. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar. Kad gambar. Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Lembaran kerja. Kad Rangkai kata. Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4. Kad lipat. Kad Ayat. Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful