RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan. Carta abjad.7.Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk.Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi.Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai.Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll. .Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling.o.1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a. .4. .i. .Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad. .1. 1.5. . . 1.Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf.2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul.1 kecil.4.5. Kad lipat. .u. 1. Mengumpul huruf yang sama bentuk. .Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk. Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ .Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal. 1.Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’. Kad abjad. CD – Animasi abc.2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak. . 1 .e.6. Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar.

Lembaran kerja berformat.4 Mengenal suku kata terbuka KV. Kad gambar.2 2. Menulis suku kata KV. Mengeja dan membunyikan suku kata KV.2. 2. Menulis suku kata berbuka KV. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini. ABM/ MEDIA PENGAJARAN .1 Menulis suku kata KV dengan betul.3 KVK.4. 5.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2. 4.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV. Mengenal suku kata tertutup KVK. Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal.3. Carta suku kata.1. Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka. 3. Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK. Kad suku kata. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal. 2. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2.1 Menulis suku kata KVK. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. 2. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK. murid dapat: 1.1 2. 2. 2. Mengenal suku kata terbuka KV.

2. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . 3.1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Carta suku kata.1 Menulis suku kata KVKK. Menulis suku kata yang ada digraph. ny. . Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. 2. Kad suku kata digraf -> sy. Kad gambar.6 Menulis suku kata tertutup KVKK.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2.7. murid dapat: 1.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2. 2.8. Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK. 2.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. ny dan sy. .6. 2.5. 5. 2.8 Menulis suku kata yang ada digraf. Menulis suku kata tertutup KVKK.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. ng. Lembaran kerja berformat. Di akhir pembelajaran ini. Kad suku .Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng .5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK. 4. 6.

4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV.2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV.5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. 5. murid dapat: OBJEKTIF 1. 4. 2.1. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. 3. 3.1. Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. .RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3. Di akhir pembelajaran ini. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. 3. 3. 3. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV.

3.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar. Kad gambar.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar.3.5. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. Lembaran kerja.4. 3. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.2. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV. Kad suku kata KV + KV. 3. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV. Kad Lipat.5. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .3.

1 Mengeja dan menulis perkatan daripada . 3.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 3.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 3. Di akhir pembelajaran ini. 3. 4.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. 5. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. 3.7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV.9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. 3. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.6. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV.10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 2. murid dapat: OBJEKTIF 1.

1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina.7.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV.suku kata KV + KV +KV dengan betul.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV. 4 .9.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV. Lembaran kerja. 3. 3. 3. Kad suku kata.10. 3. 3. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.9. 3.8.7. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid.

12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK. 3. 3.15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK. Menulis perkataan KV + KVK.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK. 3. Di akhir pembelajaran ini. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK. 3. . 6. 3.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK. 3. 4. 5. Menulis perkataan tertutup KVK.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.11. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK. 2.

berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK. KVK. Kad Perkataan.16. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.. Mencantum kad huruf untuk membina perkataan. Permainan mencantum kad suku kata secara individu. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK. Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar.11.12. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.13. 3.14.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK.15. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Lembaran kerja. Kad lipat.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK. 3.13.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK.15.3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK. Kad gambar. 3. KV + KVK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . 3.

19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 4.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata . 3. 2. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. 3. 3. 6.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK.17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. 3.17.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK. 5. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 3. Di akhir pembelajaran ini.

Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan. Kad lipat. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK.KVK + KVK. 3. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar. Lembaran kerja. 3.22.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata.18. 3. 3.17. 6 .1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK.19.20. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3.19. 3. Kad gambar. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.21. 3.21.

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 2. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. murid dapat: OBJEKTIF 1.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 3. 3.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. . 3. 3. 3. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV.27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 4. Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK. 6. 3.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. Di akhir pembelajaran ini. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. 5.26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK.

2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.27. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.26.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK.25. Kad gambar.24. 3. Carta Silang Kata.28. 3.23. 3. Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK. Kad Suku kata. Kad lipat.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi.27.25. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. 3. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan. 7 . 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK. 3. Lembaran kerja.23. 3.

2.29. Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. 3.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. Di akhir pembelajaran ini. .30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. 4.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. Menulis perkataan yang mengandungi diftong. 3.29. murid dapat: OBJEKTIF 1. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.

Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar.33.33. 3. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan.31.31.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Kad Suku kata.32. Kad gambar. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV. Kad lipat. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. 3. Lembaran kerja. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong. 8 .HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. 3.30. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.

3. 2.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 3.34. murid dapat: OBJEKTIF 1. Di akhir pembelajaran ini. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3. 4. 3.34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong. .RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 5. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 3. Menulis perkataan yang mengandungi difong. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph. Menulis perkataan yang mengandungi digraph.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3.

36.35. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Permainan mencantum suku kata KV + VK. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK.38.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph.37. Kad Suku kata. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.37. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. 3.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3. Kad lipat. Tulis perkataan tersebut. Lembaran kerja.35. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 . 3. 3.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Di akhir pembelajaran ini.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT.4. Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal. TAJUK/ SUB TAJUK 4. 2. Menulis rangkai kata. Membina dan menulis ayat tunggal. 4.2.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. 4. Menulis rangkai kata. Membaca rangkai kata.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi.3.3 4. 4.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang . Membaca ayat tunggal.1 Membina dan membaca rangkai kata.1 4. 3.2 4. murid dapat: OBJEKTIF 1.4 Membaca rangkai kata. 4. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4.4.

ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Membaca kad-kad perkataan yang diberi. Kad Ayat.mudah. Kad Rangkai kata. Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar. Lembaran kerja. Kad lipat. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu . Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna. Kad gambar. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4.