RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

.6.Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk.e. 1.Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling.5. Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ . .Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll.2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak. .u. . CD – Animasi abc. . .Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad. .1. Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1. .7. Mengumpul huruf yang sama bentuk.1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan.4.Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’.5. 1 .Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk.i.Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai. Kad lipat. 1. Kad abjad.o.Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi.Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf. 1. . Carta abjad. 1.1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar.Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal. .1 kecil.4.2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul.

Kad gambar. Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka.1 Menulis suku kata KV dengan betul. Kad suku kata.2 2. Mengenal suku kata tertutup KVK. murid dapat: 1.1.2. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV.1 Menulis suku kata KVK. 2. 3. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. 2.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2. 2. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK. Menulis suku kata KV.1 2. Menulis suku kata berbuka KV. 2. Lembaran kerja berformat. ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK. Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal.3. Mengeja dan membunyikan suku kata KV.4. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini.4 Mengenal suku kata terbuka KV. 5.3 KVK. Mengenal suku kata terbuka KV. 2. Carta suku kata. 4.

Carta suku kata.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng. Menulis suku kata yang ada digraph. 2. Di akhir pembelajaran ini. 3. ny dan sy.5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK. Menulis suku kata tertutup KVKK. Lembaran kerja berformat. Kad suku .1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. 2.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal. 4.8.1 Menulis suku kata KVKK. 2. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. . 2. ng.8 Menulis suku kata yang ada digraf. ny. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . 6. 5.7. 2.5. . Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Kad gambar. Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf. Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK.6 Menulis suku kata tertutup KVKK.Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng . murid dapat: 1. Kad suku kata digraf -> sy. 2.6. 2.

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. 2.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV.5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV. 3. .1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1.1. 4.4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. 3. Di akhir pembelajaran ini. 3.2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV. 5.1. 3.

1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV. Kad suku kata KV + KV. 3. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV. Kad Lipat.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV. Kad gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.3. 3. 3. 3.2. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar.5.5. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .4. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV. Lembaran kerja. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV.3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV.

3. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV.1 Mengeja dan menulis perkatan daripada . 3.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV. 3.10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 5. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. 4. murid dapat: OBJEKTIF 1.6. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3. 2. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV.9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. Di akhir pembelajaran ini.7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. 3.

7.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV. 3. Kad suku kata. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid. 3. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV.suku kata KV + KV +KV dengan betul.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV.8. Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV. 4 . Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV.9. 3.10. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina. 3. Lembaran kerja.7.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 3. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar.9. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.

11. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Menulis perkataan tertutup KVK. 3. 6. 3. 3. 3. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK.12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1.15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK. 2. 4. Menulis perkataan KV + KVK. 3. Di akhir pembelajaran ini. 5.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK. 3. .

13. Permainan mencantum kad suku kata secara individu. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK. Kad Perkataan. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.. Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan. 3. KV + KVK. Menulis perkataan berdasarkan gambar.15. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar. KVK. Mencantum kad huruf untuk membina perkataan. Kad gambar.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK.15. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.3.14.16. Lembaran kerja. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK. 3.13.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut.12. Kad lipat.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK. 3.11.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK. 3. 3.

17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV. 3.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 6. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK.19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. 3. 2.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. 5. 3. Di akhir pembelajaran ini.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK.17.1 Membina perkataan daripada suku kata . 3. 4. 3.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK.

19. 3. 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan. Lembaran kerja. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK.19.21.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK.18. 3. Kad gambar. 6 . 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK.21.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK.17. Kad lipat. 3.KVK + KVK. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.22.20.

27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK. 3. 2.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3. 3. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV. 3.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 5. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK.26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Di akhir pembelajaran ini. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. . 4.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. 6.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.

3. 3. 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan. Kad Suku kata.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi.28.25.23.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK. Carta Silang Kata.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.23.26.27. Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi.24. Lembaran kerja. 3. Kad lipat.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Kad gambar. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK.27. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi. 3. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan.3.25. 7 .

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong. 3.30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.29. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. 3.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 2. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. Menulis perkataan yang mengandungi diftong.29. . 3. 4. 3. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. Di akhir pembelajaran ini.

Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar.32.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.33.33.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. 3. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan. Kad lipat. Lembaran kerja. 3. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Kad Suku kata. 3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Kad gambar. 3. 8 .31. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah. 3. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan.30.31.

34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph. 4. . 3.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Menulis perkataan yang mengandungi difong. 3.34. 3. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Menulis perkataan yang mengandungi digraph. 2. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 5.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding. Di akhir pembelajaran ini. 3.

Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. 3.35.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. Kad Suku kata. 3. 3.38. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. Lembaran kerja.35.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph. 3.37.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 .1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph.36. Kad lipat. Permainan mencantum suku kata KV + VK.37. Tulis perkataan tersebut.

3 4.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. Membaca rangkai kata. Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. 2. 4. Menulis rangkai kata.1 Membina dan membaca rangkai kata. Membina dan menulis ayat tunggal. Di akhir pembelajaran ini. 4. 4. 4. TAJUK/ SUB TAJUK 4.2 4.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT. Membaca ayat tunggal. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4.1 4. Menulis rangkai kata.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang .4 Membaca rangkai kata.4.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi.4.3.2.

Membaca kad-kad perkataan yang diberi. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar. Kad Ayat. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu . Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna. Lembaran kerja. Kad gambar. Kad Rangkai kata.mudah. Kad lipat. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful