RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a.7.Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi.Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling. .1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan.Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’.i. Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ . Kad abjad. Carta abjad.5. . .Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal. .5.2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak.o. 1 .u.Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk.Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk.1. CD – Animasi abc. 1. . 1. Kad lipat. .Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf.1 kecil. .4. Mengumpul huruf yang sama bentuk.e. .Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai. Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1. . .Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll.Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad.2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul. 1.6.4. 1.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar.

Kad gambar.4. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal. Carta suku kata. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. Menulis suku kata berbuka KV. 2. Menulis suku kata KV.1 2.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2. 3. Kad suku kata. 2. murid dapat: 1.4 Mengenal suku kata terbuka KV. Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka.3. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK. Mengenal suku kata terbuka KV.1. Lembaran kerja berformat. Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK.2. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2. 2. ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Mengenal suku kata tertutup KVK.1 Menulis suku kata KVK. Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal.2 2. 4.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV. 5. 2.1 Menulis suku kata KV dengan betul.3 KVK. 2.

murid dapat: 1. 2. 2. Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. . 2. 3.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2.7.1 Menulis suku kata KVKK. 2.1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Kad suku . 6. Menulis suku kata tertutup KVKK.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal.Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng . Di akhir pembelajaran ini. .8. ng. 4. Kad gambar.6. Carta suku kata.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Lembaran kerja berformat. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .6 Menulis suku kata tertutup KVKK. 2. ny. Kad suku kata digraf -> sy. 5. 2. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK. Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK.8 Menulis suku kata yang ada digraf.5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK. ny dan sy.5. 2.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. 2. Menulis suku kata yang ada digraph.

Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV.4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. 5.1.2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3. 3. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. 3. Di akhir pembelajaran ini.1. 2.5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 4. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV. . 3.

1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar.5.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV.2. 3. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV.3. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV.5. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. Kad Lipat. Kad suku kata KV + KV.4. Lembaran kerja. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN . 3. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV. 3.3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. Kad gambar.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV. 3.

5. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV.6. 4. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. 3.1 Mengeja dan menulis perkatan daripada .10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 3.7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV. murid dapat: OBJEKTIF 1. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 3. Di akhir pembelajaran ini.9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 3. 2. 3.

Kad suku kata. Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV.7. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV. 3. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina. 3.suku kata KV + KV +KV dengan betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV.10.7.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. 3. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV. 4 .9. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV. Lembaran kerja.8. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar.9.

3. 3. 3. 2.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK. 5.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 6.1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK.15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK. Menulis perkataan KV + KVK.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK. Menulis perkataan tertutup KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK.11. 4. Di akhir pembelajaran ini. 3.12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK. 3. . 3. 3. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK.

Mencantum kad huruf untuk membina perkataan. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK. 3. Permainan mencantum kad suku kata secara individu.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK. 3.12.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK. Kad gambar. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar.14. Kad Perkataan.15. Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK.15.16.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK.11. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Kad lipat.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK.13.13. Lembaran kerja. KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK. KV + KVK. 3. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK.. Menulis perkataan berdasarkan gambar. berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat. 3.3. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .

Di akhir pembelajaran ini. 3. 2. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK.19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. 5. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. murid dapat: OBJEKTIF 1.1 Membina perkataan daripada suku kata . Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 3.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. 3.17. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. 4.17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 6.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK. 3. 3.

2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Lembaran kerja.19. Kad lipat.22. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK.21. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK. 3. 3.17. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. 3.19. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata.20. Kad gambar. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK.18. 6 .KVK + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata.21.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK.

Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK. 3. . 3. 6.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK.26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. 5. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. 4. Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Di akhir pembelajaran ini. 2. 3. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. 3.27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.

Lembaran kerja. 3.3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.25.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK. Carta Silang Kata. 3. 3. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.27.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.23. Kad Suku kata.23.27.26. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK. 3. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. 7 . Kad gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. 3.25.24.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan. Kad lipat.28. Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi.

29. 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.29.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. .1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. 2. Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. Di akhir pembelajaran ini.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. 3.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi diftong. 4.30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. 3.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. 3.

8 .1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan. Kad gambar. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah.31. Lembaran kerja.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. 3. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan. 3. Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.30.31.32. Kad lipat.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. Kad Suku kata. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV.33.33. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3.

34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong. Di akhir pembelajaran ini. 3. Menulis perkataan yang mengandungi difong. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. 5. 2. Menulis perkataan yang mengandungi digraph. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 4.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.34. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 3. 3.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding. .1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 3.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph.

Lembaran kerja.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph.35. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan.37. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 .35.37. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3. 3. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK. Tulis perkataan tersebut. 3.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. 3.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding. Kad Suku kata.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph. Kad lipat. 3. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.36. Permainan mencantum suku kata KV + VK.38.

Membaca ayat tunggal.3 4.1 Membina dan membaca rangkai kata.2. 3. Menulis rangkai kata.4 Membaca rangkai kata.3. 4.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang .RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT. 4.1 4. 2.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi.2 4. Di akhir pembelajaran ini. Membaca rangkai kata. Membina dan menulis ayat tunggal. Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal. Menulis rangkai kata.4. 4. murid dapat: OBJEKTIF 1. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4.4. TAJUK/ SUB TAJUK 4. 4.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

mudah. Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna. Lembaran kerja. Kad Ayat. Membaca kad-kad perkataan yang diberi. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar. Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Kad Rangkai kata. Kad lipat. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu . Kad gambar. Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful