P. 1
RPH+KIA2M

RPH+KIA2M

|Views: 153|Likes:
Published by safwannisahidin

More info:

Published by: safwannisahidin on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2014

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M

Pelaksanaan dan pengisiaan Program Transisi dan Guru Penyayang dijalankan selama tiga (3) minggu. Dan Ujian Penapisan KIA2M untuk Murid tahun 1 dijalankan pada minggu Ke empat. P&P KIA2M dijalankan pada minggu ke 5 hingga minggu ke 17 selama tiga (3) Bulan. MINGGU MINGGU PERTAMA AKTIVITI Aktiviti Suaikenal mengikut panduan dalam Buku Kit Program Transisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Aktiviti Kumpulan dan Pembinaan Kumpulan mengikut panduan dalam Buku Kit Program Trasnsisi, edisi Disember 2000, terbitan Pusat Perkembangan Kurikulum. Akviviti Perkembangan Asas kognitif – Kemahiran prabacaan, pratulisan dan pranombor. Ujian penapisan KIA2M bagi murid tahun 1 Tarikh : 21 – 26 Januari 2007 BAHAN Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE DUA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE TIGA

Buku Kit Program Transisi

MINGGU KE EMPAT

PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN KE 5 & 6 29 Januari 2007 Hingga 9 Februari 2007 ( 2 Minggu ) M/S 1 – 8 ABJAD 1.1 Mengenal huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.2 Menulis huruf kecil ‘a’ dan ‘z‘. 1.3 Mengenal huruf besar ‘A‘ dan ‘Z’. 1.4 Menulis huruf besar ‘A’ dan ‘Z’. 1.5 Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 1.6 Menulis huruf kecil dan huruf besar ‘A’ hingga ‘Z’. 1.7 Mengenal huruf vocal a,e,i,o,u. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat : 1. Mengenal dan menyebut abjad ( huruf kecil ). 2. Mengenal dan membezakan bentuk huruf kecil yang sama bentuk. 3. Menulis huruf kecil a-z. 4. Menulis huruf kecil mengikut turutan. 5. Mengenal dan menyebut huruf besar A-Z. 6. Menulis huruf besar A-Z. 7. Membezakan huruf besar dan huruf kecil. 8. Menyebut huruf besar dengan huruf kecil secara rawak. 9. Mengenal huruf-huruf vokal a,e,i,o,u. 10. Menyebut dan membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 1.1.1 Mengecam dan mengenal nama huruf kecil berperingkat mengikut urutan. 1.1.2 Menyebut nama huruf kecil secara rawak. 1.1.3 Mengenal dan membezakan huruf kecil yang sama bentuk. 1.2.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan sesuatu bentuk. 1.2.2 Menulis huruf kecil mengikut turutan yang betul. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 1.3.1 Mengecam dan mengenal huruf besar secara berperingkat mengikut turutan. 1.3.2 Menyebut huruf besar secara rawak.

TAJUK / SUB TAJUK

OBJEKTIF

7.5.Mengelompokkan dan membezakan huruf yang sama bentuk.1 Menggerakkan tangan tanpa alat tulis untuk menghasilkan bentuk huruf besar. . 1 . .6.e. Kad abjad. Kad lipat.u.Melengkapkan huruf mengikut cara yang ditentukan – huruf ada ‘ekor’.i. .Mendengar bunyi sebutan dua perkataan yang membezakan bunyi e pepet dan e taling. 1. .2 Menyebut huruf besar dan huruf kecil secara rawak. 1.Menyalin huruf besar dan huruf kecil yang diberi.1 Mengenal dan membezakan huruf besar dan huruf kecil berperingkat-peringkat mengikut urutan.1 Menyebut dan membunyikan huruf vokal a. Papan tulis 3 garis untuk cara menulis huruf-huruf’ . Mengumpul huruf yang sama bentuk. .Mengecam dan membezakan bentuk huruf besar dan huruf kecil dengan menggunakan permainan mencantum kad. 1. .Mengasingkan huruf yang sama atau berbeza bentuk. Menulis pasangan huruf besar dan huruf CADANGAN AKTIVITI/NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN 1. CD – Animasi abc.1.Memadankan huruf dengan gambar berawalan huruf vokal.2 Menulis huruf besar mengikut turutan yang betul. .1 kecil.Mendengar dan meniru bunyi huruf vokal daripada rakaman atau cara lain yang sesuai.o.Membentuk huruf dangan menggunakan plastisin dll.Menyebut huruf besar dan huruf kecil yang ditunjukkan pada kad huruf. . . Carta abjad.5.4. 1. .4.

2.1 Menulis suku kata KVK.2. Menulis suku kata berbuka KV. murid dapat: 1. 2.4 Mengenal suku kata terbuka KV.1 Menulis suku kata KV dengan betul. Menulis suku kata KV. 3. Mengenal suku kata terbuka KV.1. 2. Memadankan kad suku kata KV dengan kad huruf konsonan dan membunyikan suku kata KVK dan menulis suku kata tersebut. Lembaran kerja berformat. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA 2. ABM/ MEDIA PENGAJARAN . Memadankan dan menulis huruf konsonan dengan huruf vokal. Mengeja dan membunyikan suku kata KV. Mengeja dan membunyikan suku kata KV terbuka. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN Di akhir pembelajaran ini. 5. 4. Carta suku kata. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad lipat huruf konsonan dan huruf vokal.3 KVK. Kad gambar. 2. 2.1 Mengecam dan membunyikan suku kata KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 7 12 Februari Hingga 16 Februari 2007 M/S 9 – 13 SUKU KATA 2. Mengenal suku kata tertutup KVK. Kad suku kata. Mengeja dan membunyikan suku kata tertutup KVK.4.1 2.3. Mengenal dan membaca suku kata tertutup Menulis suku kata tertutup KVK.2 2.

murid dapat: 1.6. Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. Menulis suku kata yang ada digraph. Mengenal dan membunyikan suku kata KVKK.7.Latih tubi mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. 4.1 Mengeja dan membunyikan suku kata yang ada digraf. . Menulis suku kata tertutup KVKK. ng. 6.Menjalankan latih tubi mengeja dan menyebut suku kata yang ada digraf dan vokal.6 Menulis suku kata tertutup KVKK. 2. Mencantum huruf membentuk suku kata KVKK. .Menulis suku kata KVKK daripada suku kata KV dengan menambah konsonan ng . ny dan sy.8 Menulis suku kata yang ada digraf.7 Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf. 2. Kad gambar.8. Lembaran kerja berformat. ny.1 Mengeja dan membunyikan suku kata KVKK. 2. Mengenal dan membaca suku kata yang ada digraf.1 Menulis suku kata yang ada digraf ng.MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 8 19 Februari – 23 Februari 2007 M/S 13 – 16 SUKU KATA 2. Kad suku kata digraf -> sy. Carta suku kata. 2. Di akhir pembelajaran ini. 2 OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .1 Menulis suku kata KVKK. 2. 3.5. 2. Kad suku .5 Mengenal dan membaca suku kata tertutup KVKK. 5. 2.

2 Menulis perkataan suku kata terbuka KV + KV. Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV. 3. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN TAJUK/ SUB TAJUK Ke 9 26 Februari Hingga 2 Mac 2007 M/S 18-21 PERKATAAN 3. 4. murid dapat: OBJEKTIF 1.5 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3. . 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KV. Membina dan membaca perkatan daripada suku kaata terbuka KV + KV.1 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV.4 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KV.1. 3. 3.1. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KV + KV + KV. 3.3 Membina dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka V + KV. Di akhir pembelajaran ini. 2.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV. Menulis perkataan suku kata terbuka KV +KV. 5. 3.

4. Membaca perkataan pada kad perkatan V + KV. 3 CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KV.5.2. Menulis perkataan dengan melengkapkan ejaan perkataan berdasarkan gambar. Melengkapkan suku kata KV + KV pada bahagian awal atau akhir untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar. 3.5. Kad gambar. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KV. Lembaran kerja.1 Membina perkataan daripada suku kata terbuka KV +KV + KV. 3. Kad Lipat. Kad suku kata KV + KV. Mengisi suku kata awal atau akhir untuk membentuk satu perkataan berdasarkan gambar. 3. Menyesuaikan vokal dengan suku kata terbuka KV untuk membina perkataan V + KV. Membina perkataan dengan mencantum dua suku kata terbuka KV + KV.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KV.3. 3. Latih-tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KV + KV.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KV.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 10 5 Mac Hingga 9 Mac 2007 M/S 22 – 24 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV.7 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. murid dapat: OBJEKTIF 1. Di akhir pembelajaran ini.6. 3. 5. 3. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KV + KV + KV.10 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV.8 Menulis perkatan suku kata terbuka KVK + KV. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV.1 Mengeja dan menulis perkatan daripada .9 Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVKK + KV. Membina dan membaca perkataan suku kata terbuka KVK + KV. 4. 3. Menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. 2. 3.6 Menulis perkatan daripada suku kata berbuka KV + KV + KV. 3.

3.7. Lembaran kerja. 3.10.suku kata KV + KV +KV dengan betul.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KV.7.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka KVKK + KV. Menyalin perkatan KVKK + KV yang dibina. 4 .1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KV. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KV. 3. 3. Membina perkataan berdasarkan suku kata KVKK + KV.9. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menulis perkataan yang dibina daripada suku kata KV + KV+ KV.8. Latih tubi mengeja perkataan pada skrin LCD. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KV. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan yang dibina daripada suku kata KVKK + KV. Kad suku kata. Melengkapkan ejaan perkataan daripada suku kata KVK + KV berpandukan gambar. Menyalin perkataan KVK + KV yang dibina oleh murid.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KV.9.

4. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK. 6. 3.1 Membina perkataan daripada suku kata V+ KVK.11 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVK. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. Menulis perkataan KV + KVK. 5. 3. 2. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK.16 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVK.13 Membina dan membaca perkataan suku kata tetutup KVK. Menulis perkataan tertutup KVK. 3.12 Menulis perkataan suku kata terbuka V + KVK.11. .15 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK.14 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK. 3. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVK. Menulis perkataan ksukiu kata tertutup V + KVK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 11 19 Mac Hingga 23 Mac 2007 M/S 25 – 28 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Di akhir pembelajaran ini. 3.

Menulis perkataan berdasarkan gambar.15.13.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVK. berpasangan atau berkumpulan menggunakan kad lipat. Mencantum kad huruf untuk membina perkataan. Permainan mencantum kad suku kata secara individu. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan V + KVK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK.14. Lembaran kerja. KV + KVK.13.12. 3. Permainan ‘Siapa saya’ padankan perkataan dengan gambar dan menerangkan siapa saya berdasarkan nama benda dalam gambar. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA ABM/ MEDIA PENGAJARAN .11. 3. Kad gambar. 3.16. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVK. KVK.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK.15.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVK. 3. Sesuaikan kad vokal dan kad suku kata KVK untuk mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK. 3. Menlis perkataan dengan ejaan yang betul seperti yang di sebut.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVK.3. Mengeja dan membaca perkataan berdasarkan kad perkataan. Kad lipat.. Kad Perkataan. 3.

3. 3.18 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK.21 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK. Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKV. 3.5 RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 12 2 April Hingga 5 April 2007 M/S 29 – 33 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.17 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVK. 3. Di akhir pembelajaran ini. 3. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1.17. Membina dan membaca perkataan suku kata KVK + KVK. 4.1 Membina perkataan daripada suku kata . 6. 2.22 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK.19 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup VK + KVK. 5. 3.20 Menulis perkataan suku kata tertutup VK + KVK.

1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK. 6 .1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK. Kad lipat. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.1 Membina perkataan daripada suku kata VK + KVK. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Melengkapkan ejaan perkataan berpandukan gambar.KVK + KVK. 3.21.19.21.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVK. Membina perkataan berdasarkan kad suku kata dalam aktiviti kumpulan. 3.18. 3. Latih tubi mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata.17. 3. 3.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata VK + KVK. Membentuk perkataan KVK + KVK dalam permainan mencantum kad suku kata. Kad gambar. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVK. 3. Lembaran kerja.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata VK + KVK.22.19. Menyesuaikan suku kata menjadi perkataan yang bermakna. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.20. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Menyusun huruf menjadi perkataan dan membaca perkataan tersebut.

Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 13 9 April Hingga 13 April 2007 M/S 33 – 38 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKV.27 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. 3. Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK.24 Menulis perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. Di akhir pembelajaran ini. . Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK. murid dapat: OBJEKTIF 1. 3. 3. 5. 3.26 Menulis perkataan suku kata tertutup V + KVKK. Membina dan membaca perkataan suku kata KV + KVKK.28 Menulis perkataan suku kata tertutup KVK + KVKK. 3. 3. 6. 4.25 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup V + KVKK.23 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KV + KVKK. 2.

2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KV + KVKK.24.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Latih tubi mengeja berdasarkan kad perkataan. 3.28. 3.27. 3. 3. Carta Silang Kata. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata V + KVKK. Kad gambar. Membina perkataan berdasarkan kad-kad perkataan yang diberi.27. Lembaran kerja. 3.25.1 Membina perkataan daripada suku kata KV + KVKK. Menyusun huruf untuk membentuk perkatan berdasarkan gambar.1 Membina perkataan daripada suku kata V + KVKK. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3. Kad Suku kata. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan.25.1 Membina perkataan daripada suku kata KVK + KVKK. Mencari perkataan tersembunyi dalam silang kata berdasarkan perkataan yang diberi.3. Kad lipat.23. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan berdasarkan kad perkataan.26.23.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata V + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVK + KVKK.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KV + KVKK. 3. Menyalin perkataan dengan pensel warna mengikut warna daripada perkataan yang diberi. 7 .

3. 3.30 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK.29 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVK. Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3.RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 14 16 April Hingga 20 April 2007 M/S 38 – 40 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3.29.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.32 Menulis perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. 4. Di akhir pembelajaran ini. murid dapat: OBJEKTIF 1.33 Membina dan membaca perkataan mengandungi diftong. .29. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVK. 3.31 Membina dan membaca perkataan suku kata tertutup KVKK + KVKK. 3. Menulis perkataan yang mengandungi diftong. 2. 3.

CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Kad Suku kata. Kad gambar. Pertandingan mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK dalam kumpulanMembina dan menulis perkataan daripada rajah.2 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi diftong. Memadan suku kata KV dengan suku kata KVV untuk membentuk perkataan. Lembaran kerja. 3.30.33. Mencantum kad suku kata berdasarkan gambar.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK.32. 8 .31. 3. 3.31. Kad lipat.1 Membina perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK.33. Menyebut nama benda dalam gambar yang dipamerkan.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.1 Membina perkataan yang mengandungi diftong. Mengeja perkataan-perkataan bermakna berdasarkan kad-kad suku kata KV dan KVV. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVKK. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan daripada suku kata KVKK + KVK.

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 15 23 April Hingga 27 April 2007 M/S 41 – 43 PERKATAAN TAJUK/ SUB TAJUK 3. murid dapat: OBJEKTIF 1.35 Membina dan membaca perkataan mengandungi vokal berganding. 3. Menulis perkataan yang mengandungi difong.36 Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.37 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf.34. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3. Membina dan membaca perkataan yang mengandungi digraf. 5. 3. . Menulis perkataan yang mengandungi digraph. Di akhir pembelajaran ini. 3.38 Menulis perkataan yang mengandungi digraph. 2.34 Menulis perkataan yang mengandungi diftong. Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 3.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 4. 3.

Kad lipat.2 Mengeja dan membaca perkataan daripada suku kata yang mengandungi digraph.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph. Lembaran kerja.37. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA - ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. 3. Melengkapkan perkataan berdasarkan gambar. 3. 3.1 Mengeja dan membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding.35.35. 9 Catatan : Ujian Pelepasan 1 dijalankan pada 23 April hingga 27 April 2007 . 3.1 Mengeja dan menulis perkataan yang mengandungi digraph.38. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan daripada sili lata KV + VK. Latih tubi mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi digraph.1 Membina perkataan yang mengandungi vokal berganding.HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 3.37. Permainan mencantum suku kata KV + VK. Memadankan suku kata KKV + KKV supaya menjadi perkataan. Kad Suku kata.1 Membina perkataan yang mengandungi digraph. 3. Menyesuaikan suku kata menjadi perkatan. Tulis perkataan tersebut.36.

RANCANGAN PENGAJARAN 3 BULAN PROGRAM KIA2M MINGGU TARIKH SENARAI KEMAHIRAN Ke 17 30 April Hingga 4 Mei 2007 M/S 45 – 47 AYAT.4 Membaca rangkai kata. Membina dan menulis ayat tunggal.1 Membina dan membaca rangkai kata. Membaca ayat tunggal.2. 4.1 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.1 4. Membaca ayat tunggal Membina dan menulis ayat tunggal. Menulis rangkai kata.3 4.4. TAJUK/ SUB TAJUK 4. 4.1 Membina dan menulis ayat tunggal yang . Membaca rangkai kata. 2. Menulis rangkai kata. Di akhir pembelajaran ini. 4. 4.4.2 4.1 Menulis rangkai kata daripada perkataan yang diberi.3. 3. murid dapat: OBJEKTIF 1. HASIL PEMBELAJARAN/ KEMAHIRAN 4.

mudah. 10 ** Catatan : Rujuk Senarai Kemahiran Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) Tahun Satu . Lembaran kerja. Kad lipat. Kad Rangkai kata. CADANGAN AKTIVITI/ NOTA Menyesuaikan perkataan untuk membentuk rangkai kata dan baca rangkai kata tersebut. Menulis ayat tunggal yang mudah berdasarkan gambar dengan menggunakan buku gariis 4. Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang bermakna. Melengkapkan rangkai kata berpandukan gambar. Membaca kad-kad perkataan yang diberi. Kad Ayat. Kad gambar. ABM/ MEDIA PENGAJARAN Kad Perkataan. Membaca ayat tunggal yang diberi berpandukan gambar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->