TOKOH PENGASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada:

1. Imam Al-Ghazali 2. Ibnu Khaldun 3. Johann Heinrich Pestalozzi 4. Friedrich Froebel 5. Maria Montessori 6. John Dewey 7. Martin Luther 8 John Amos Comenius 9. Jean Piaget 10. Vygotsky

IMAM Al-GHAZALI

- Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi. - Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. - Tahun 484 hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah. - Pada tahun 489 hijrah, beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah. - Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin.

Pandangan dan idea-idea beliau: 1. Kanak-kanak diasuh mengikut 2 peringkat tahap umur iaitu; a. Sejak lahir hingga 4 tahun b. 5 tahun hingga 7 tahun

tidak berbohong. Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku yang mulia. bersederhana dalam perlakuan.Membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otok mereka. IBNU KHALDUN . . keperibadian dan budi pekerti yang mulia. 7. Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanak-kanak.Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik. 4. Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. adab makan minum. merendah diri.Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain.Dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar Nasihat beliau kepada guru supaya:. Bersikap tegas dengan kanak-kanak. . 9. sukan. mencuci badan. Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama.Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibubapa dan golongan pendidik. 3.2. tidak berkawan dengan orang jahat dan tidak berbangga. . 6. jangan biasakan mereka bersenang-senang. jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka.Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka. adap pertuturan. Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain menjaganya kecuali wanita yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat:. 8. adab sopan. . 5. . berwuduk dan bersembahyang. 10.Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak.Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Kandungan kurikulum meliputi latihan jasmani. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka.

. 5.. Ini boleh menyebabkan mereka: . hukum dan lain-lain.Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar.Menggunakan benda-benda maujud . Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran barulah diajar tafsir. pemerhatian. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara: . 2.tidak mahu belajar . motivasi.Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar 3. berusaha. Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang diluar kemampuan mereka. Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.mencerca pengajaran yang diberi 4.Mengadakan latih tubi . Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya. Pendapat beliau dalam pendidikan awal kanak -kanak 1. perbezaan individu dan latihan. pengukuhan.Berperingkat-peringkat . Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera mereka.

. pendidikan vokasional dan pendidikan untuk bacaan dan tulisan. membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan. Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746 ± 1827) . berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar. 7. lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas. Di sekolah itu diintegrasikan kehidupan di rumah. Mulailah dengan menulis dan membaca. Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. 8.Pendekatan Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam membentuk peribadi kanak-kanak. sebaliknya dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. 10. Swizerland.Beliau membuka sebuah sekolah di ladangnya dikenali dengan nama ³Neohof´ pada tahun 1774. kemudian kaitkan dengan makna.Beliau dilahirkan di Zurich. Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. pembohong. Idea-idea beliau mengenai pendidikan: 1. . Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang. 9.6. Anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya.

Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya. merasa dan menyentuh. Menurut beliau " kanak-kanak umpama biji benih. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. . beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan ³Kindergarten´. .Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. 5. 7. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Oleh itu.Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman -pengalaman deria. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. FRIEDRICH FROEBEL (1782 ± 1852) .Pada tahun 1837. (multiage grouping). . mengukur. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi. 3.2." Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak -kanak berkembang . 4.Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan.Beliau digelar sebagai ³Bapa Tadika´. 6.

Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak.Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak.melalui main´ Idea-idea Froebel 1. 7. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. 8. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak -kanak. 3. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. dipenuhi dengan taman-taman. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. fizikal dan sosial kanakkanak. 2. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. 6. . Ia perlu diberi kebebasan. Menurut beliau.Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. saiz dan warna. 4. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. binatang dan gambar-gambar. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. 5. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak.

Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. persekitaran yang terancang. fizikal. pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. .Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. 10. .Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. . kemahiran hidup. PENDAPAT MARIA MONTESSORI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya. pendidikan adalah untuk menolong kanakkanak membentuk serta membantu perkembangan intelek.Pada tahun 1899. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain. MARIA MONTESSORI (1870 ± 1952) .9. Oleh itu. sosial. Menurut beliau. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak.Beliau mengutamakan latihan daya penglihatan. emosi dan rohani. 11. . beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome.

b. Didikan diri Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai. Persekitaran yang tersedia Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. a. . Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. c. Antaranya adalah konsep berikut.Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. Minda yang mudah menyerap Menurut Montessori.

kemahiran menulis dan membaca. kemahiran bahasa.d. Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. keseimbangan pergerakan. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima . kesedaran berkenaan susunan dan peraturan. matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanakkanak daripada segi. pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial. e. Menurut falsafah Montessori. Mengikut Montessori. kebiasaan dengan seni kreatif. pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. 2. kemahiran memerhati dan meneliti. 1. pemahaman berkenaan alam semulajadi. kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal. Bahan pembelajaran Guru hanya menunjuk ajar cara yang ³betul´ bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. penumpuan perhatian. konsep Matematik. Tempoh sensitif Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran.

2. 9.maklumat dan konsep tertentu. Prinsip. 4. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanak-kanak. 8. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak. Menghormati kanak-kanak dan hak mereka. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak. Konsep kebebasan . dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa. 6. 1. 5. 3. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak kanak. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran.prinsip dalam kaedah Montessori . Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan ³betul diri´. 7. bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka.Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri.

. Menurut beliau. pengalaman.Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh 5. . kemudian seorang demi seorang. 6. dalam menyampaikan pelajaran kepada kanak-kanak. Pendidikan perlu disepadukan dengan kehidupan kanak- . 9.3. guru perlu memulakan dengan kumpulan kecil. Pentingnya disiplin diri. Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. Pada pandangan beliau. Menurut beliau. 10. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri. Pandangan Dewey berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. kanak-kanak haruslah berusaha ke arah mencapai kejayaan. pemikiran dan kenyataan kepada kanak-kanak.Tokoh falsafah yang terkenal di Amerika. 8.Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar 4. pendidikan yang sebenar adalah satu proses yang aktif kepada kanak -kanak berdasarkan keadaan semulajadi mereka. teori. 7. Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri JOHN DEWEY ( 1859 ± 1952 ) .Beliau berpendapat bahawa pendidikan adalah penghidupan tidak semata-mata persediaan untuk hidup tetapi pendidikan adalah satu proses sosial yang mempunyai segala ilmu. Beliau memperkenalkan kaedah projek kepada kanak-kanak kerana kaedah ini berkait rapat dengan aktiviti dan gerak kerja kanak-kanak.

John Amos Comenius mencadangkan supaya semua kanak-kanak perlu menghadiri sekolah dan sekolah perlu menggalakkan kanak-kanak supaya mereka merasa gembira terhadap diri mereka. . JOHN AMOS COMENIUS (1592 ± 1670) .Beliau percaya kanak-kanak perlu belajar tulisan dengan menulis. Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak .Beliau merasakan pendidikan perlu memberi pengalaman pembelajaran yang positif termasuklah kebebasan. MARTIN LUTHER (1483 ± 1546) Beliau mencadangkan pendidikan universal dan wajib. . serta menitikberatkan keperluan mendirikan sekolah bagi mengajar kanak-kanak membaca. . Baginya pendidikan dan persekolahan adalah bagi pengajaran sosialisasi. .Buku pertama yang ditulis oleh John Amos Comenius adalah kamus bergambar bagi membantu pengajaran kanak-kanak. pendidikan perlu mengikut aturan semula jadi.Beliau menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintergrasikan dalam kurikulum. Kanak-kanak perlu dihormati. mengikut umur dan kaedah yang betul dan mengelakkan pembelajaran secara paksa sebelum kanak-kanak bersedia. .kanak. Luther yakin keluarga merupakan institusi paling penting dalam pendidikan kanak-kanak.Beliau juga percaya. kegembiraan. Pembelajaran perlu dilaksanakan melalui pengalaman dan eksperimen. keagamaan dan moral. Luther berpendapat tujuan utama persekolahan adalah untuk mengajar agama. pertuturan dengan bertutur dan taakulan dengan menaakul. dan keriangan.Beliau mengalakkan integrasi kurikulum dan yakin pembelajaran perlu aktif.

Piaget menjelaskan tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. masa. tunjukkan objek dan jelaskan apakan objek itu. melalui logical-matematik yang meliputi konsep nombor. tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh-contoh pengetahuan yang diperolehi dengan cara sedemikian. Pengetahuan ini diperolehi melalui penerokaan dunia fizikal dan belajar berkenaan bulatan dan segi empat sama. Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak . klasifikasi. . . Bahasa. a) Pertama.Pembelajaran perlu bermula dari umum kepada khusus dan daripada mudah kepada susah.Semua deria perlu terlibat bagi pembelajaran yang berkesan. .keras dan lembut.Aktiviti adalah sangat penting.Beliau terkenal dengan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak yang diasaskan berdasarkan kajiannya terhadap anak-anaknya sendiri.Kajiannya berkaitan denganPembentukan konsep. . hubungan ruang dan keabadian. Konsep-konsep ini tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran. pemikiran dan pembelajaran. c) Ketiga.Piaget merupakan seorang saintis Swiss yang paling terkenal dan berpengaruh dalam pembentukan teori yang menyokong pendidikan awal kanak-kanak. JEAN PIAGET (1896-1980) . Beliau menekankan penggunaan bahan konkrit dan deria. . melalui pengetahuan fizikal iaitu pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. b) Kedua. panas dan sejuk.Sekolah merupakan bengkel kanak-kanak berkerja dengan penuh minat. . melalui interaksi sosial iaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain..

budaya dan kebolehan berkomunikasi secara interpersonal banyak membantu perkembangan dan interaksi kanak-kanak. . Melalui interaksi kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai budaya.Perkembangan adalah proses berterusan dan hasil kematangan . budaya dan faktor sosial yang membentuk pengaruh kognitif kanak-kanak . Lev Semerovich VygotsKy( 1896-1934) .Antara sumbangan Piaget yang menjadi amalan pendidik sehingga kini : . .Menggalakan pembelajaran aktif melalui objek konkrit. a. . .Ahli psikologi dari Russia yang dilahirkan pada tahun 1896. Kepentingan pemikiran Vygotsky terhadap perkembangan kanak -kanak.Aktiviti mental dan fizikal adalah penting bagi perkembangan kognitif kanak-kanak.telah menyatakan bahawa telah membuat kajian bahawa persekitaran. .Meninggal dunia pada tahun 1934 akibat daripada jangkitan penyakit tuberculosis.Teori konstruktivism menitikberatkan kecerdasan kanak-kanak berkembang melalui pembelajaran yang aktif.Kanak-kanak memerlukan pengalaman bagi membentuk struktur mental . dan menekankan tentang perkembangan kognitif kanak-kanak yang berhubung kait dengan hubungan antara bahasa dan pemikiran.Pernah bekerja di Institute of Psychology in Moscow (1924±34).Penulisan beliau menekankan tentang peranan sejarah. gaya pertuturan. konkrit dan formal. Vygotsky. . praoperasi.teori perkembangan kognitif yang menekankan peringkat deria motor.Perkembangkan kognitif kanak-kanak adalah melalui interaksi dan penyesuaian dengan persekitaran.

Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan mindanya supaya lebih kreatif dan inovatif. memberi perhatian. mengarah dan menilai pemikirannya. iaitu operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran serta proses kognitif. Semasa bermain kanakkanak boleh memahami antara seorang individu dengan seorang individu dari segi kebolehan mengujudkan kemahiran-kemahiran komunikasi seperti. Ini dapat membantu kanak-kanak supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Ia melibatkan operasi membimbing kanak-kanak untuk mencari makna terutamanya operasi merancang. Dalam konteks pembelajaran konstruktivisme ianya bermaksud bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dapat dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Vygotsky juga telah menekankan bahawa kanak-kanak menjadi lebih konstruktif. membina hubungan. Menurut Vygotsky Zon Perkembangan Prokimal (ZPD) bermaksud prestasi pelajar. f. teori konstruktivisme pula menegaskan perkembangan proses metakognitif. Boleh memahami peraturan-peraturan sesuatu permainan dengan ini ia akan menjadi seorang kanak-kanak yang sentiasa hormat kepada rakannya . kebolehan menyelesaikan masalah melebihi kebolehan diri sendiri dan dengan ini mencapai perkembangan peringkat potensi yang berbeza.d. c. kemahiran mendengar dan interpersonal dan intrapersonal. Pada masa yang sama kanak-kanak itu akan dapat memberi makna yang abstrak dan membolehkannya meningkatkan kemahiran berfikir lebih kreatif dan kritis. e. Disamping proses kognitif.penulisan dan pelbagai simbol pengetahuan. . Bermain juga dapat mempertingkatkan kebolehan sosialiasi kanak-kanak. b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful