TOKOH PENGASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada:

1. Imam Al-Ghazali 2. Ibnu Khaldun 3. Johann Heinrich Pestalozzi 4. Friedrich Froebel 5. Maria Montessori 6. John Dewey 7. Martin Luther 8 John Amos Comenius 9. Jean Piaget 10. Vygotsky

IMAM Al-GHAZALI

- Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi. - Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. - Tahun 484 hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah. - Pada tahun 489 hijrah, beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah. - Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin.

Pandangan dan idea-idea beliau: 1. Kanak-kanak diasuh mengikut 2 peringkat tahap umur iaitu; a. Sejak lahir hingga 4 tahun b. 5 tahun hingga 7 tahun

merendah diri. Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku yang mulia. Kandungan kurikulum meliputi latihan jasmani.Membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otok mereka. 10. adap pertuturan. 4.Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. tidak berkawan dengan orang jahat dan tidak berbangga. 9. keperibadian dan budi pekerti yang mulia. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka. adab makan minum. 6. berwuduk dan bersembahyang. Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanak-kanak. jangan biasakan mereka bersenang-senang. 8.Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka.2.Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik.Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. .Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak. tidak berbohong. Bersikap tegas dengan kanak-kanak. mencuci badan. sukan. 5. Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama. . IBNU KHALDUN . Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat:. 7. 3. . adab sopan. jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka. . Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain menjaganya kecuali wanita yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya.Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibubapa dan golongan pendidik.Dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar Nasihat beliau kepada guru supaya:. . bersederhana dalam perlakuan.

Menggunakan benda-benda maujud .mencerca pengajaran yang diberi 4. Pendapat beliau dalam pendidikan awal kanak -kanak 1.tidak mahu belajar . pengukuhan. Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. motivasi.Berperingkat-peringkat . Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran barulah diajar tafsir.Mengadakan latih tubi . pemerhatian.Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar. 2. perbezaan individu dan latihan. Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera mereka. berusaha. Ini boleh menyebabkan mereka: . hukum dan lain-lain. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara: . 5. . Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya.Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar 3. Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang diluar kemampuan mereka..

Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa.Beliau membuka sebuah sekolah di ladangnya dikenali dengan nama ³Neohof´ pada tahun 1774. kemudian kaitkan dengan makna. Mulailah dengan menulis dan membaca. . . pembohong. Di sekolah itu diintegrasikan kehidupan di rumah.6. Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. Anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang. sebaliknya dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. 7. Swizerland. Idea-idea beliau mengenai pendidikan: 1. 9. membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan. 8. lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas. Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar. 10. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746 ± 1827) .Beliau dilahirkan di Zurich.Pendekatan Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam membentuk peribadi kanak-kanak. pendidikan vokasional dan pendidikan untuk bacaan dan tulisan.

Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. FRIEDRICH FROEBEL (1782 ± 1852) . . 5. beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan ³Kindergarten´. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. 4. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. merasa dan menyentuh. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. 7. Oleh itu. (multiage grouping). Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman -pengalaman deria.Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. 3. mengukur." Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak -kanak berkembang . kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. 6. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya.Pada tahun 1837. .2.Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan.Beliau digelar sebagai ³Bapa Tadika´. Menurut beliau " kanak-kanak umpama biji benih. . Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek.

Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. 6. 5. saiz dan warna. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. 3. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. 7. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. .Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Ia perlu diberi kebebasan.Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. 8. Menurut beliau.melalui main´ Idea-idea Froebel 1. fizikal dan sosial kanakkanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. 2. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. binatang dan gambar-gambar. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak -kanak. 4. dipenuhi dengan taman-taman.

Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. Menurut beliau. .Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. 10. kemahiran hidup. beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. fizikal. MARIA MONTESSORI (1870 ± 1952) . . PENDAPAT MARIA MONTESSORI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain. persekitaran yang terancang. pendidikan adalah untuk menolong kanakkanak membentuk serta membantu perkembangan intelek. Oleh itu. 11. sosial. . emosi dan rohani.Pada tahun 1899. .9. pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.Beliau mengutamakan latihan daya penglihatan.

c. apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Antaranya adalah konsep berikut. Didikan diri Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai.Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. b. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal. . Persekitaran yang tersedia Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. Minda yang mudah menyerap Menurut Montessori. a.

kemahiran menulis dan membaca. penumpuan perhatian. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima . kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal. 1. pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial. kesedaran berkenaan susunan dan peraturan. keseimbangan pergerakan. Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. Mengikut Montessori. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran.d. konsep Matematik. pemahaman berkenaan alam semulajadi. matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanakkanak daripada segi. e. pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. kemahiran bahasa. kebiasaan dengan seni kreatif. Menurut falsafah Montessori. Tempoh sensitif Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. kemahiran memerhati dan meneliti. 2. Bahan pembelajaran Guru hanya menunjuk ajar cara yang ³betul´ bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela.

Menghormati kanak-kanak dan hak mereka. 7. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran.prinsip dalam kaedah Montessori . 4. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak.maklumat dan konsep tertentu. Prinsip. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak. 6. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanak-kanak. 5. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak kanak. 2. 9. 1.Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa. 8. bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka. 3. Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan ³betul diri´. Konsep kebebasan .

10. Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri JOHN DEWEY ( 1859 ± 1952 ) . 6. 7.Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh 5. Menurut beliau. kemudian seorang demi seorang. pemikiran dan kenyataan kepada kanak-kanak. Pada pandangan beliau. 9.Tokoh falsafah yang terkenal di Amerika. Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri.. kanak-kanak haruslah berusaha ke arah mencapai kejayaan.Beliau berpendapat bahawa pendidikan adalah penghidupan tidak semata-mata persediaan untuk hidup tetapi pendidikan adalah satu proses sosial yang mempunyai segala ilmu. pendidikan yang sebenar adalah satu proses yang aktif kepada kanak -kanak berdasarkan keadaan semulajadi mereka. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri. teori. Menurut beliau.Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar 4. guru perlu memulakan dengan kumpulan kecil. 8. Beliau memperkenalkan kaedah projek kepada kanak-kanak kerana kaedah ini berkait rapat dengan aktiviti dan gerak kerja kanak-kanak. dalam menyampaikan pelajaran kepada kanak-kanak. pengalaman. . Pendidikan perlu disepadukan dengan kehidupan kanak- . Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. Pentingnya disiplin diri. Pandangan Dewey berkaitan pendidikan awal kanak-kanak.3.

. Pembelajaran perlu dilaksanakan melalui pengalaman dan eksperimen. serta menitikberatkan keperluan mendirikan sekolah bagi mengajar kanak-kanak membaca.Buku pertama yang ditulis oleh John Amos Comenius adalah kamus bergambar bagi membantu pengajaran kanak-kanak. Baginya pendidikan dan persekolahan adalah bagi pengajaran sosialisasi. mengikut umur dan kaedah yang betul dan mengelakkan pembelajaran secara paksa sebelum kanak-kanak bersedia. MARTIN LUTHER (1483 ± 1546) Beliau mencadangkan pendidikan universal dan wajib. JOHN AMOS COMENIUS (1592 ± 1670) . Kanak-kanak perlu dihormati. Luther berpendapat tujuan utama persekolahan adalah untuk mengajar agama. Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak .Beliau juga percaya. . .Beliau merasakan pendidikan perlu memberi pengalaman pembelajaran yang positif termasuklah kebebasan. pendidikan perlu mengikut aturan semula jadi. dan keriangan.John Amos Comenius mencadangkan supaya semua kanak-kanak perlu menghadiri sekolah dan sekolah perlu menggalakkan kanak-kanak supaya mereka merasa gembira terhadap diri mereka.Beliau mengalakkan integrasi kurikulum dan yakin pembelajaran perlu aktif.kanak. kegembiraan.Beliau menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintergrasikan dalam kurikulum. keagamaan dan moral. . . Luther yakin keluarga merupakan institusi paling penting dalam pendidikan kanak-kanak. pertuturan dengan bertutur dan taakulan dengan menaakul.Beliau percaya kanak-kanak perlu belajar tulisan dengan menulis.

Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak . Konsep-konsep ini tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran.Beliau terkenal dengan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak yang diasaskan berdasarkan kajiannya terhadap anak-anaknya sendiri. b) Kedua. panas dan sejuk. . . c) Ketiga.Piaget merupakan seorang saintis Swiss yang paling terkenal dan berpengaruh dalam pembentukan teori yang menyokong pendidikan awal kanak-kanak. .Pembelajaran perlu bermula dari umum kepada khusus dan daripada mudah kepada susah. melalui pengetahuan fizikal iaitu pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. hubungan ruang dan keabadian. klasifikasi.Kajiannya berkaitan denganPembentukan konsep.Sekolah merupakan bengkel kanak-kanak berkerja dengan penuh minat.Semua deria perlu terlibat bagi pembelajaran yang berkesan.Aktiviti adalah sangat penting. . a) Pertama. Beliau menekankan penggunaan bahan konkrit dan deria. JEAN PIAGET (1896-1980) . masa.Piaget menjelaskan tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. tunjukkan objek dan jelaskan apakan objek itu. .. .keras dan lembut. Bahasa. melalui interaksi sosial iaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain. tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh-contoh pengetahuan yang diperolehi dengan cara sedemikian. pemikiran dan pembelajaran. melalui logical-matematik yang meliputi konsep nombor. Pengetahuan ini diperolehi melalui penerokaan dunia fizikal dan belajar berkenaan bulatan dan segi empat sama.

Lev Semerovich VygotsKy( 1896-1934) .Penulisan beliau menekankan tentang peranan sejarah.Pernah bekerja di Institute of Psychology in Moscow (1924±34).Ahli psikologi dari Russia yang dilahirkan pada tahun 1896.Perkembangkan kognitif kanak-kanak adalah melalui interaksi dan penyesuaian dengan persekitaran.Perkembangan adalah proses berterusan dan hasil kematangan .Kanak-kanak memerlukan pengalaman bagi membentuk struktur mental .teori perkembangan kognitif yang menekankan peringkat deria motor. a. .Teori konstruktivism menitikberatkan kecerdasan kanak-kanak berkembang melalui pembelajaran yang aktif. budaya dan kebolehan berkomunikasi secara interpersonal banyak membantu perkembangan dan interaksi kanak-kanak.Menggalakan pembelajaran aktif melalui objek konkrit. .Meninggal dunia pada tahun 1934 akibat daripada jangkitan penyakit tuberculosis. . Melalui interaksi kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai budaya. konkrit dan formal.Aktiviti mental dan fizikal adalah penting bagi perkembangan kognitif kanak-kanak. . Vygotsky. budaya dan faktor sosial yang membentuk pengaruh kognitif kanak-kanak . .telah menyatakan bahawa telah membuat kajian bahawa persekitaran. gaya pertuturan. dan menekankan tentang perkembangan kognitif kanak-kanak yang berhubung kait dengan hubungan antara bahasa dan pemikiran. praoperasi.Antara sumbangan Piaget yang menjadi amalan pendidik sehingga kini : . . Kepentingan pemikiran Vygotsky terhadap perkembangan kanak -kanak.

. Vygotsky juga telah menekankan bahawa kanak-kanak menjadi lebih konstruktif. Disamping proses kognitif. kemahiran mendengar dan interpersonal dan intrapersonal. mengarah dan menilai pemikirannya. Semasa bermain kanakkanak boleh memahami antara seorang individu dengan seorang individu dari segi kebolehan mengujudkan kemahiran-kemahiran komunikasi seperti. Boleh memahami peraturan-peraturan sesuatu permainan dengan ini ia akan menjadi seorang kanak-kanak yang sentiasa hormat kepada rakannya . Menurut Vygotsky Zon Perkembangan Prokimal (ZPD) bermaksud prestasi pelajar. f. Ini dapat membantu kanak-kanak supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. kebolehan menyelesaikan masalah melebihi kebolehan diri sendiri dan dengan ini mencapai perkembangan peringkat potensi yang berbeza. teori konstruktivisme pula menegaskan perkembangan proses metakognitif.d. Ia melibatkan operasi membimbing kanak-kanak untuk mencari makna terutamanya operasi merancang. Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan mindanya supaya lebih kreatif dan inovatif. membina hubungan.penulisan dan pelbagai simbol pengetahuan. b. e. iaitu operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran serta proses kognitif. Pada masa yang sama kanak-kanak itu akan dapat memberi makna yang abstrak dan membolehkannya meningkatkan kemahiran berfikir lebih kreatif dan kritis. memberi perhatian. Dalam konteks pembelajaran konstruktivisme ianya bermaksud bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dapat dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. c. Bermain juga dapat mempertingkatkan kebolehan sosialiasi kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful