TOKOH PENGASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada:

1. Imam Al-Ghazali 2. Ibnu Khaldun 3. Johann Heinrich Pestalozzi 4. Friedrich Froebel 5. Maria Montessori 6. John Dewey 7. Martin Luther 8 John Amos Comenius 9. Jean Piaget 10. Vygotsky

IMAM Al-GHAZALI

- Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi. - Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. - Tahun 484 hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah. - Pada tahun 489 hijrah, beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah. - Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin.

Pandangan dan idea-idea beliau: 1. Kanak-kanak diasuh mengikut 2 peringkat tahap umur iaitu; a. Sejak lahir hingga 4 tahun b. 5 tahun hingga 7 tahun

Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain menjaganya kecuali wanita yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. jangan biasakan mereka bersenang-senang. 4. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka.Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik. .Dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar Nasihat beliau kepada guru supaya:. . keperibadian dan budi pekerti yang mulia.Membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otok mereka. bersederhana dalam perlakuan. merendah diri. . adab makan minum. Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama. 3. sukan.Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka.Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. 6. jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka. mencuci badan. 10. IBNU KHALDUN . tidak berbohong. berwuduk dan bersembahyang.Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak. 9. tidak berkawan dengan orang jahat dan tidak berbangga. . Bersikap tegas dengan kanak-kanak.Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibubapa dan golongan pendidik. 8. Kandungan kurikulum meliputi latihan jasmani. Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanak-kanak. 5. adab sopan. Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat:. adap pertuturan. 7. Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.2. .Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku yang mulia.

Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar.Berperingkat-peringkat . pengukuhan. Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran barulah diajar tafsir. . Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera mereka.tidak mahu belajar . motivasi.mencerca pengajaran yang diberi 4. Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Ini boleh menyebabkan mereka: . hukum dan lain-lain. perbezaan individu dan latihan. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara: . 5. 2.Menggunakan benda-benda maujud . berusaha. Pendapat beliau dalam pendidikan awal kanak -kanak 1. Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya. pemerhatian.Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar 3.Mengadakan latih tubi . Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang diluar kemampuan mereka..

Beliau dilahirkan di Zurich. 7.Beliau membuka sebuah sekolah di ladangnya dikenali dengan nama ³Neohof´ pada tahun 1774. Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746 ± 1827) . pendidikan vokasional dan pendidikan untuk bacaan dan tulisan. Swizerland. pembohong. membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan. .6. 10. berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar. Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa.Pendekatan Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam membentuk peribadi kanak-kanak. sebaliknya dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. Idea-idea beliau mengenai pendidikan: 1. Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. Anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. 9. . Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. kemudian kaitkan dengan makna. Di sekolah itu diintegrasikan kehidupan di rumah. Mulailah dengan menulis dan membaca. lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas. 8.

Pada tahun 1837. 3. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. 5. . mengukur. Oleh itu. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya. . 4. beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan ³Kindergarten´. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman -pengalaman deria. Menurut beliau " kanak-kanak umpama biji benih.2.Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang.Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan. FRIEDRICH FROEBEL (1782 ± 1852) . ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun." Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak -kanak berkembang . . 6. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi. (multiage grouping). merasa dan menyentuh.Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak.Beliau digelar sebagai ³Bapa Tadika´. 7. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur.

kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. 8.Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak -kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. dipenuhi dengan taman-taman. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. 4. .melalui main´ Idea-idea Froebel 1. 3. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. fizikal dan sosial kanakkanak. 5. saiz dan warna. binatang dan gambar-gambar. 7. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. 6. 2. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya.Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Menurut beliau. Ia perlu diberi kebebasan.

Pada tahun 1899. .Beliau mengutamakan latihan daya penglihatan.Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Oleh itu. sosial. fizikal. disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak.Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. Menurut beliau. 10.9. . Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain. PENDAPAT MARIA MONTESSORI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. . pendidikan adalah untuk menolong kanakkanak membentuk serta membantu perkembangan intelek. persekitaran yang terancang. . Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. MARIA MONTESSORI (1870 ± 1952) . kemahiran hidup. 11. emosi dan rohani.

Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. Persekitaran yang tersedia Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Antaranya adalah konsep berikut. Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Didikan diri Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai.Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. Minda yang mudah menyerap Menurut Montessori. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai. b. . sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. c. a.

Tempoh sensitif Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. kemahiran memerhati dan meneliti. matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanakkanak daripada segi. konsep Matematik. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima . pemahaman berkenaan alam semulajadi.d. Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. Menurut falsafah Montessori. pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. e. kemahiran bahasa. kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal. kebiasaan dengan seni kreatif. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran Guru hanya menunjuk ajar cara yang ³betul´ bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. kemahiran menulis dan membaca. 1. pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial. kesedaran berkenaan susunan dan peraturan. penumpuan perhatian. 2. keseimbangan pergerakan. Mengikut Montessori.

Peranan guru hanya membantu kanak-kanak. 6.prinsip dalam kaedah Montessori . 8. 9. 3. Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan ³betul diri´. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak. 7. Prinsip. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. 5. bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka. Konsep kebebasan . 2. Menghormati kanak-kanak dan hak mereka.Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. 1. 4. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran.maklumat dan konsep tertentu. dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak kanak.

Pandangan Dewey berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. guru perlu memulakan dengan kumpulan kecil. Menurut beliau. teori. 9. Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. Pada pandangan beliau. pendidikan yang sebenar adalah satu proses yang aktif kepada kanak -kanak berdasarkan keadaan semulajadi mereka.Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh 5. Beliau memperkenalkan kaedah projek kepada kanak-kanak kerana kaedah ini berkait rapat dengan aktiviti dan gerak kerja kanak-kanak. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri JOHN DEWEY ( 1859 ± 1952 ) . 10. Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri. kemudian seorang demi seorang. pemikiran dan kenyataan kepada kanak-kanak.Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar 4. 6.3. 7. . pengalaman. Pentingnya disiplin diri. Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. Pendidikan perlu disepadukan dengan kehidupan kanak- . dalam menyampaikan pelajaran kepada kanak-kanak. 8.Beliau berpendapat bahawa pendidikan adalah penghidupan tidak semata-mata persediaan untuk hidup tetapi pendidikan adalah satu proses sosial yang mempunyai segala ilmu. Menurut beliau. kanak-kanak haruslah berusaha ke arah mencapai kejayaan..Tokoh falsafah yang terkenal di Amerika.

kegembiraan.John Amos Comenius mencadangkan supaya semua kanak-kanak perlu menghadiri sekolah dan sekolah perlu menggalakkan kanak-kanak supaya mereka merasa gembira terhadap diri mereka.Buku pertama yang ditulis oleh John Amos Comenius adalah kamus bergambar bagi membantu pengajaran kanak-kanak. . Baginya pendidikan dan persekolahan adalah bagi pengajaran sosialisasi. mengikut umur dan kaedah yang betul dan mengelakkan pembelajaran secara paksa sebelum kanak-kanak bersedia. Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak . MARTIN LUTHER (1483 ± 1546) Beliau mencadangkan pendidikan universal dan wajib. Luther yakin keluarga merupakan institusi paling penting dalam pendidikan kanak-kanak.Beliau juga percaya. pendidikan perlu mengikut aturan semula jadi. . pertuturan dengan bertutur dan taakulan dengan menaakul. . Kanak-kanak perlu dihormati. .Beliau merasakan pendidikan perlu memberi pengalaman pembelajaran yang positif termasuklah kebebasan. . dan keriangan. JOHN AMOS COMENIUS (1592 ± 1670) . Luther berpendapat tujuan utama persekolahan adalah untuk mengajar agama.kanak. serta menitikberatkan keperluan mendirikan sekolah bagi mengajar kanak-kanak membaca. Pembelajaran perlu dilaksanakan melalui pengalaman dan eksperimen.Beliau percaya kanak-kanak perlu belajar tulisan dengan menulis.Beliau menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintergrasikan dalam kurikulum.Beliau mengalakkan integrasi kurikulum dan yakin pembelajaran perlu aktif. keagamaan dan moral.

melalui pengetahuan fizikal iaitu pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. b) Kedua. Beliau menekankan penggunaan bahan konkrit dan deria. Pengetahuan ini diperolehi melalui penerokaan dunia fizikal dan belajar berkenaan bulatan dan segi empat sama.Piaget merupakan seorang saintis Swiss yang paling terkenal dan berpengaruh dalam pembentukan teori yang menyokong pendidikan awal kanak-kanak. panas dan sejuk. JEAN PIAGET (1896-1980) .Beliau terkenal dengan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak yang diasaskan berdasarkan kajiannya terhadap anak-anaknya sendiri.Sekolah merupakan bengkel kanak-kanak berkerja dengan penuh minat. .keras dan lembut. c) Ketiga.Semua deria perlu terlibat bagi pembelajaran yang berkesan.Piaget menjelaskan tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. klasifikasi. melalui logical-matematik yang meliputi konsep nombor.Kajiannya berkaitan denganPembentukan konsep. . Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak . tunjukkan objek dan jelaskan apakan objek itu. masa. Bahasa. .Pembelajaran perlu bermula dari umum kepada khusus dan daripada mudah kepada susah. pemikiran dan pembelajaran.Aktiviti adalah sangat penting. . a) Pertama. . . tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh-contoh pengetahuan yang diperolehi dengan cara sedemikian. melalui interaksi sosial iaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Konsep-konsep ini tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran. hubungan ruang dan keabadian..

Lev Semerovich VygotsKy( 1896-1934) . Melalui interaksi kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai budaya. dan menekankan tentang perkembangan kognitif kanak-kanak yang berhubung kait dengan hubungan antara bahasa dan pemikiran.Perkembangkan kognitif kanak-kanak adalah melalui interaksi dan penyesuaian dengan persekitaran. konkrit dan formal.Teori konstruktivism menitikberatkan kecerdasan kanak-kanak berkembang melalui pembelajaran yang aktif.Meninggal dunia pada tahun 1934 akibat daripada jangkitan penyakit tuberculosis. budaya dan kebolehan berkomunikasi secara interpersonal banyak membantu perkembangan dan interaksi kanak-kanak. . . gaya pertuturan. . . praoperasi.Pernah bekerja di Institute of Psychology in Moscow (1924±34). a. Kepentingan pemikiran Vygotsky terhadap perkembangan kanak -kanak.Penulisan beliau menekankan tentang peranan sejarah.Kanak-kanak memerlukan pengalaman bagi membentuk struktur mental .Antara sumbangan Piaget yang menjadi amalan pendidik sehingga kini : .Perkembangan adalah proses berterusan dan hasil kematangan . Vygotsky. .Menggalakan pembelajaran aktif melalui objek konkrit.telah menyatakan bahawa telah membuat kajian bahawa persekitaran. .teori perkembangan kognitif yang menekankan peringkat deria motor.Aktiviti mental dan fizikal adalah penting bagi perkembangan kognitif kanak-kanak. budaya dan faktor sosial yang membentuk pengaruh kognitif kanak-kanak .Ahli psikologi dari Russia yang dilahirkan pada tahun 1896.

Ia melibatkan operasi membimbing kanak-kanak untuk mencari makna terutamanya operasi merancang. Dalam konteks pembelajaran konstruktivisme ianya bermaksud bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dapat dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar.penulisan dan pelbagai simbol pengetahuan. Vygotsky juga telah menekankan bahawa kanak-kanak menjadi lebih konstruktif. kemahiran mendengar dan interpersonal dan intrapersonal. Boleh memahami peraturan-peraturan sesuatu permainan dengan ini ia akan menjadi seorang kanak-kanak yang sentiasa hormat kepada rakannya . c. Semasa bermain kanakkanak boleh memahami antara seorang individu dengan seorang individu dari segi kebolehan mengujudkan kemahiran-kemahiran komunikasi seperti. memberi perhatian.d. Bermain juga dapat mempertingkatkan kebolehan sosialiasi kanak-kanak. Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan mindanya supaya lebih kreatif dan inovatif. Menurut Vygotsky Zon Perkembangan Prokimal (ZPD) bermaksud prestasi pelajar. Disamping proses kognitif. kebolehan menyelesaikan masalah melebihi kebolehan diri sendiri dan dengan ini mencapai perkembangan peringkat potensi yang berbeza. f. e. mengarah dan menilai pemikirannya. b. membina hubungan. teori konstruktivisme pula menegaskan perkembangan proses metakognitif. . Ini dapat membantu kanak-kanak supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Pada masa yang sama kanak-kanak itu akan dapat memberi makna yang abstrak dan membolehkannya meningkatkan kemahiran berfikir lebih kreatif dan kritis. iaitu operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran serta proses kognitif.