TOKOH PENGASAS PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada:

1. Imam Al-Ghazali 2. Ibnu Khaldun 3. Johann Heinrich Pestalozzi 4. Friedrich Froebel 5. Maria Montessori 6. John Dewey 7. Martin Luther 8 John Amos Comenius 9. Jean Piaget 10. Vygotsky

IMAM Al-GHAZALI

- Dilahirkan pada 450 Hijrah bersamaan 1058 Masehi di sebuah kampung bernama Ghazalah Daulayah Qursan di Negeri Parsi. - Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. - Tahun 484 hijrah beliau dilantik sebagai Naib Canselor Universiti dan pensyarah di Universiti Pengajian Tinggi Nizamiah. - Pada tahun 489 hijrah, beliau meletak jawatan dan pergi ke Syria dan ke Mekah. - Kitab beliau yang termashur ialah Ihya Ulumuddin.

Pandangan dan idea-idea beliau: 1. Kanak-kanak diasuh mengikut 2 peringkat tahap umur iaitu; a. Sejak lahir hingga 4 tahun b. 5 tahun hingga 7 tahun

Memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. berwuduk dan bersembahyang. Didik kanak-kanak dengan pelajaran agama. merendah diri. IBNU KHALDUN . . mencuci badan.Sifat semulajadi kanak-kanak memang suka bermain.Guru tidak perlu mengharapkan ganjaran tetapi perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik. Seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir Islam yang terakhir pada zaman pertengahan telah menasihatkan ibubapa dan golongan pendidik. 8. jangan berseronok atau bermanja-manja apabila bergaul dengan mereka. 4.Memperbaiki perlakuan dengan mesra bukan dengan cara menempelak mereka. . tidak berbohong. 3.Mengajar mengikut kemampuan kanak-kanak. . Suruh kanak-kanak bermain kerana main pada kanak-kanak dapat:.Dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar Nasihat beliau kepada guru supaya:. Jangan mencemuh dan menimbulkan kebencian mereka. 9. Seorang bayi jangan diberikan kepada orang lain menjaganya kecuali wanita yang kuat agama dan mulia tingkah lakunya. 5. keperibadian dan budi pekerti yang mulia. Didik kanak-kanak supaya memperolehi tingkah laku yang mulia.2. sukan.Membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otok mereka. 6. adap pertuturan. Tidak boleh keterlaluan bila mendenda kanak-kanak. . jangan biasakan mereka bersenang-senang. 10. Bersikap tegas dengan kanak-kanak. . adab sopan. 7. bersederhana dalam perlakuan. tidak berkawan dengan orang jahat dan tidak berbangga. Kandungan kurikulum meliputi latihan jasmani. adab makan minum.

berusaha.mencerca pengajaran yang diberi 4. Beliau mencadangkan kanak-kanak di peringkat prasekolah hendaklah diberi contoh-contoh yang konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera mereka. Apabila sampai umur tertentu dan sesuai dengan daya pemikiran barulah diajar tafsir. 2. hukum dan lain-lain.Mengadakan latih tubi . . Kanak-kanak jangan dibebankan dengan perkara-perkara yang diluar kemampuan mereka.Menggunakan benda-benda maujud . motivasi. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah secara: .Berperingkat-peringkat . 5. Ini boleh menyebabkan mereka: . Pendapat beliau dalam pendidikan awal kanak -kanak 1. pengukuhan.tidak mahu belajar . Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Ibnu Khaldun juga menyarankan pembacaan Al-Quran harus diajar sebelum menghafalnya.Beliau banyak memperkatakan mengenai persediaan untuk belajar. perbezaan individu dan latihan.. pemerhatian.Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar 3.

lemah lembut dan bertimbang rasa bukannya dengan cara kekerasan kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi pemalas.Beliau dilahirkan di Zurich. Bahasa adalah asas kepada semua kanak-kanak semasa pembelajaran. sebaliknya dalam waktu yang pendek serta cara yang betul bagi mendapat hasil pembelajaran yang baik. 7. 10. Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. 8. pembohong. berlagak untuk menyembunyikan yang sebenar. pendidikan vokasional dan pendidikan untuk bacaan dan tulisan. Di sekolah itu diintegrasikan kehidupan di rumah. Idea-idea beliau mengenai pendidikan: 1.Beliau membuka sebuah sekolah di ladangnya dikenali dengan nama ³Neohof´ pada tahun 1774.Pendekatan Ibnu Khaldun merupakan contoh pendekatan yang baik dalam membentuk peribadi kanak-kanak. 9. membuat tipu helah dan tidak berperikemanusiaan. . Jadual pembelajaran harus disusun dengan baik supaya kanak-kanak dapat memahami apa yang disampaikan. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746 ± 1827) . Swizerland. kemudian kaitkan dengan makna.6. Kanak-kanak harus dibentuk dengan penuh kasih sayang. Anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. . Mulailah dengan menulis dan membaca.

6.Beliau digelar sebagai ³Bapa Tadika´. 4. . . pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Menurut beliau " kanak-kanak umpama biji benih. 7. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman -pengalaman deria. merasa dan menyentuh. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek.Seorang tokoh pendidikan dari Jerman.Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Oleh itu. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. 3. 5. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya. (multiage grouping). . kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. mengukur. FRIEDRICH FROEBEL (1782 ± 1852) . beliau menubuh sekolah taman kanak-kanak yang dinamakan ³Kindergarten´.Pada tahun 1837. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun." Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak -kanak berkembang .Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan.2.

2. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Menurut beliau. 8. 7. binatang dan gambar-gambar. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. . 5. 4.Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang.melalui main´ Idea-idea Froebel 1.Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. saiz dan warna. fizikal dan sosial kanakkanak. 3. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak -kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Ia perlu diberi kebebasan. 6.

fizikal. disiplin diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya.Pada tahun 1899.Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik kanak-kanak yang terencat akal. pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Menurut beliau. pendidikan adalah untuk menolong kanakkanak membentuk serta membantu perkembangan intelek. . Oleh itu. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. MARIA MONTESSORI (1870 ± 1952) . .Beliau mengutamakan latihan daya penglihatan. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain.Montessori menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. PENDAPAT MARIA MONTESSORI DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanak-kanak dan haknya. kemahiran hidup.9. 10. 11. sosial. emosi dan rohani. . . beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. persekitaran yang terancang.

Guru hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti. b. sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Minda yang mudah menyerap Menurut Montessori. Antaranya adalah konsep berikut. c. Didikan diri Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun pengalaman melalui aktiviti yang sesuai. Persekitaran yang tersedia Persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai.Montessori mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara formal. a. apabila persekitaran mereka disusun secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. Seorang kanak-kanak mula menyerap kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. . Kanak-kanak berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal. minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka.

pengalaman menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan sesuatu masalah. Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam membimbing anak mereka. pemahaman berkenaan alam semulajadi. kemahiran menulis dan membaca. kemahiran bahasa. Bahan pembelajaran Guru hanya menunjuk ajar cara yang ³betul´ bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak kanak memilih aktiviti pembelajarannya secara bebas dan sukarela. kesedaran persepsi dan kemahiran praktikal. Tempoh sensitif Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. keseimbangan pergerakan. penumpuan perhatian. kebiasaan dengan seni kreatif. 2. Mengikut Montessori.d. Menurut falsafah Montessori. kesedaran berkenaan susunan dan peraturan. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima . matlamat kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanakkanak daripada segi. e. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pembelajaran. 1. kemahiran memerhati dan meneliti. pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial. konsep Matematik.

maklumat dan konsep tertentu. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak kanak. bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka.Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila dewasa kelak. Konsep kebebasan . 4. 1. Menghormati kanak-kanak dan hak mereka. 5. Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. 9. 7. 8. Prinsip. Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan ³betul diri´. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak. 3. 6. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. 2. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri. dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa.prinsip dalam kaedah Montessori . Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanak-kanak.

Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak.Tokoh falsafah yang terkenal di Amerika. teori. 6.Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar 4. 7. kemudian seorang demi seorang.3. Pendidikan perlu disepadukan dengan kehidupan kanak- .Beliau berpendapat bahawa pendidikan adalah penghidupan tidak semata-mata persediaan untuk hidup tetapi pendidikan adalah satu proses sosial yang mempunyai segala ilmu. Pentingnya disiplin diri. kanak-kanak haruslah berusaha ke arah mencapai kejayaan. 9. Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. pendidikan yang sebenar adalah satu proses yang aktif kepada kanak -kanak berdasarkan keadaan semulajadi mereka. 8. Pandangan Dewey berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. Beliau memperkenalkan kaedah projek kepada kanak-kanak kerana kaedah ini berkait rapat dengan aktiviti dan gerak kerja kanak-kanak. . Pada pandangan beliau. Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. Menurut beliau. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri.. Menurut beliau. pengalaman. 10. guru perlu memulakan dengan kumpulan kecil. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-kanak belajar secara sendiri JOHN DEWEY ( 1859 ± 1952 ) . dalam menyampaikan pelajaran kepada kanak-kanak. pemikiran dan kenyataan kepada kanak-kanak.Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh 5.

kegembiraan.John Amos Comenius mencadangkan supaya semua kanak-kanak perlu menghadiri sekolah dan sekolah perlu menggalakkan kanak-kanak supaya mereka merasa gembira terhadap diri mereka. pertuturan dengan bertutur dan taakulan dengan menaakul. Kanak-kanak perlu dihormati. .Beliau percaya kanak-kanak perlu belajar tulisan dengan menulis.Beliau juga percaya. Luther berpendapat tujuan utama persekolahan adalah untuk mengajar agama. . MARTIN LUTHER (1483 ± 1546) Beliau mencadangkan pendidikan universal dan wajib. pendidikan perlu mengikut aturan semula jadi. . Luther yakin keluarga merupakan institusi paling penting dalam pendidikan kanak-kanak. . mengikut umur dan kaedah yang betul dan mengelakkan pembelajaran secara paksa sebelum kanak-kanak bersedia.Beliau mengalakkan integrasi kurikulum dan yakin pembelajaran perlu aktif.kanak. keagamaan dan moral. JOHN AMOS COMENIUS (1592 ± 1670) .Buku pertama yang ditulis oleh John Amos Comenius adalah kamus bergambar bagi membantu pengajaran kanak-kanak. Pembelajaran perlu dilaksanakan melalui pengalaman dan eksperimen. . Baginya pendidikan dan persekolahan adalah bagi pengajaran sosialisasi. serta menitikberatkan keperluan mendirikan sekolah bagi mengajar kanak-kanak membaca. Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak .Beliau merasakan pendidikan perlu memberi pengalaman pembelajaran yang positif termasuklah kebebasan.Beliau menegaskan muzik dan pendidikan jasmani perlu diintergrasikan dalam kurikulum. dan keriangan.

melalui pengetahuan fizikal iaitu pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. Beliau menekankan penggunaan bahan konkrit dan deria.Piaget merupakan seorang saintis Swiss yang paling terkenal dan berpengaruh dalam pembentukan teori yang menyokong pendidikan awal kanak-kanak. panas dan sejuk. tunjukkan objek dan jelaskan apakan objek itu.keras dan lembut. pemikiran dan pembelajaran.Piaget menjelaskan tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. . tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh-contoh pengetahuan yang diperolehi dengan cara sedemikian. masa. . . Konsep-konsep ini tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran. klasifikasi. melalui logical-matematik yang meliputi konsep nombor.Pembelajaran perlu bermula dari umum kepada khusus dan daripada mudah kepada susah. b) Kedua.Beliau terkenal dengan Teori Perkembangan Kognitif kanak-kanak yang diasaskan berdasarkan kajiannya terhadap anak-anaknya sendiri.Sekolah merupakan bengkel kanak-kanak berkerja dengan penuh minat. a) Pertama. . melalui interaksi sosial iaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Pandangan beliau dalam pendidikan kanak -kanak . . c) Ketiga. JEAN PIAGET (1896-1980) .Kajiannya berkaitan denganPembentukan konsep. hubungan ruang dan keabadian. Pengetahuan ini diperolehi melalui penerokaan dunia fizikal dan belajar berkenaan bulatan dan segi empat sama. Bahasa..Semua deria perlu terlibat bagi pembelajaran yang berkesan.Aktiviti adalah sangat penting. .

teori perkembangan kognitif yang menekankan peringkat deria motor. konkrit dan formal.Antara sumbangan Piaget yang menjadi amalan pendidik sehingga kini : . budaya dan kebolehan berkomunikasi secara interpersonal banyak membantu perkembangan dan interaksi kanak-kanak.Penulisan beliau menekankan tentang peranan sejarah. . Kepentingan pemikiran Vygotsky terhadap perkembangan kanak -kanak. . . Vygotsky.Ahli psikologi dari Russia yang dilahirkan pada tahun 1896.Perkembangkan kognitif kanak-kanak adalah melalui interaksi dan penyesuaian dengan persekitaran. praoperasi.Perkembangan adalah proses berterusan dan hasil kematangan .Teori konstruktivism menitikberatkan kecerdasan kanak-kanak berkembang melalui pembelajaran yang aktif. Lev Semerovich VygotsKy( 1896-1934) .Kanak-kanak memerlukan pengalaman bagi membentuk struktur mental . a. budaya dan faktor sosial yang membentuk pengaruh kognitif kanak-kanak . .telah menyatakan bahawa telah membuat kajian bahawa persekitaran.Meninggal dunia pada tahun 1934 akibat daripada jangkitan penyakit tuberculosis. gaya pertuturan. dan menekankan tentang perkembangan kognitif kanak-kanak yang berhubung kait dengan hubungan antara bahasa dan pemikiran. Melalui interaksi kanak-kanak dapat mempelajari pelbagai budaya.Pernah bekerja di Institute of Psychology in Moscow (1924±34). . .Aktiviti mental dan fizikal adalah penting bagi perkembangan kognitif kanak-kanak.Menggalakan pembelajaran aktif melalui objek konkrit.

. Vygotsky juga telah menekankan bahawa kanak-kanak menjadi lebih konstruktif. f. Ini dapat membantu kanak-kanak supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehariannya. Bermain juga dapat mempertingkatkan kebolehan sosialiasi kanak-kanak. c. teori konstruktivisme pula menegaskan perkembangan proses metakognitif. e. Pada masa yang sama kanak-kanak itu akan dapat memberi makna yang abstrak dan membolehkannya meningkatkan kemahiran berfikir lebih kreatif dan kritis. Dalam konteks pembelajaran konstruktivisme ianya bermaksud bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dapat dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. b. memberi perhatian. Semasa bermain kanakkanak boleh memahami antara seorang individu dengan seorang individu dari segi kebolehan mengujudkan kemahiran-kemahiran komunikasi seperti. kebolehan menyelesaikan masalah melebihi kebolehan diri sendiri dan dengan ini mencapai perkembangan peringkat potensi yang berbeza. iaitu operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran serta proses kognitif. kemahiran mendengar dan interpersonal dan intrapersonal.penulisan dan pelbagai simbol pengetahuan. mengarah dan menilai pemikirannya. Menurut Vygotsky Zon Perkembangan Prokimal (ZPD) bermaksud prestasi pelajar. Disamping proses kognitif. Boleh memahami peraturan-peraturan sesuatu permainan dengan ini ia akan menjadi seorang kanak-kanak yang sentiasa hormat kepada rakannya . Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan mindanya supaya lebih kreatif dan inovatif.d. Ia melibatkan operasi membimbing kanak-kanak untuk mencari makna terutamanya operasi merancang. membina hubungan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful