PBM 2022 Bahasa Melayu

Nur Ardini Jian Abdullah @ Elmie Jian Pusat Pengajian Bahasa Universiti Malaysia Sarawak E-mel: jelmie@cls.unimas.my No. tel.: 082-581725 (pej) 019 8460539 (h/p)

Modul 2
KESALAHAN-KESALAHAN UMUM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

Kata Sendi Nama ´dariµ hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan: 
arah tempat waktu masa

(a) menunjukkan tempat atau arah
Contoh: Angin kencang yang bertiup dari arah tenggara mungkin akan membahayakan bot-bot kecil. Pihak pengkaji akan membuat kajian tersebut dari sudut ekonomi. Puan berasal dari mana? Mereka baru sahaja balik dari perpustakaan. Kami akan membincangkan tajuk itu dari segi moral.

 Sukacita dimaklumkan bahawa Khemah Bahasa akan diadakan dari 26 hingga 29 September 2010 di Taman Negara Lambir. . Mesyuarat itu akan diadakan dari pukul sembilan pagi hingga ke pukul empat petang. Kerajaan itu terkenal sejak dari kurun ke-18.(b) menunjukkan waktu atau masa Contoh: Pihak pengurusan akan memantau kes ini dari semasa ke semasa. Miri.

Kata Sendi Nama ´daripadaµ hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi: haiwan. dan unsur mujarad (abstrak) sumber atau asal kejadian sesuatu benda perbezaan atau perbandingan. . benda. manusia.

benda.3 peratus responden gemar menonton rancangan berbentuk hiburan.a. (abstrak) (* juga boleh menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda seperti di bawah) . (abstrak) Dia mendapat manfaat daripada nasihat bapanya. (manusia) Borang permohonan biasiswa itu boleh didapati daripada pihak Kementerian Pendidikan. menyatakan punca bagi manusia. (benda)* Daripada penyelidikan yang dilakukan. dan unsur mujarad (abstrak) Contoh: Kerjasama daripada tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. haiwan. ( manusia) Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya. sebanyak 80. (haiwan) Kain berasal daripada benang manakala benang pula berasal daripada kapas.

menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda Contoh: Ukiran itu diperbuat daripada logam. Semua ubatnya daripada akar kayu.b. Azreen mendapat ilham daripada pemandangan itu. Kebanyakan kuih berasal daripada tepung. .

 Daripada Alia. Cara berfikirnya lain daripada yang lain. Contoh: Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris SPM tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Harga kain itu kurang sedikit daripada harga biasa. menunjukkan perbezaan atau perbandingan.c. . lebih baik Azura. Budak itu lebih suka membaca buku daripada menonton televisyen.

 . unsur mujarad (abstrak) menyatakan pecahan menyatakan perubahan keadaan. haiwan.Kata Sendi Nama ´kepadaµ terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk: manusia.

(haiwan) Perkahwinannya mampu bertahan kerana bersandar kepada kesetiaan. (manusia) Pekerja zoo memberi makanan kepada binatang di zoo tersebut tiga kali sehari. (pecahan) Suhu badannya meningkat kepada 39°C. (perubahan keadaan) . (mujarad) Peserta Khemah Bahasa telah dibahagikan kepada enam kumpulan. (perubahan keadaan) Keadaan ekonomi berubah kepada tahap yang lebih baik.Contoh:    Tuan/puan diminta merujuk hal ini kepada pihak atasan.

 Surat itu hendaklah dihantar kepada Kementerian Pendidikan dengan segera.*** Namun. kata sendi nama ´kepadaµ boleh juga digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk institusi yang ada kaitan dengan manusia. Contoh: Ibu bapa telah menghantar surat bantahan kepada sekolah tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menghadiahkan buku bacaan kepada beberapa buah perpustakaan sekolah. .

 .Kata Sendi Nama ´padaµ terletak di hadapan kata nama atau frasa nama dalam situasi yang berikut: i. mesti diikuti kata nama yang merujuk manusia atau haiwan.  menunjukkan keterangan waktu Contoh: Pihak kami berharap hal ini tidak akan berulang pada masa akan datang. Contoh: Semua ketua jabatan disarankan memanfaatkan kuasa yang ada pada mereka untuk kepentingan organisasi masing-masing. Bajunya tersangkut pada cangkuk besi lalu koyak. Keupayaan untuk berfikir tiada pada binatang. ii. apabila hadir di hadapan kata ´adaµ atau ´tiadaµ. Sindiran orang tua itu dirasai terkena tepat pada batang hidungnya. menunjukkan hubungan tempat bagi perbuatan kata kerja Contoh: Iklan syarikat itu terpampang pada setiap bas Sri Jaya. Borang itu dihantar kepada pihak tuan pada 22 Disember 2005.  iii.

Sematan.Kata Sendi Nama ´diµ dan Imbuhan ´diµ Kata sendi nama (KSN) di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya manakala imbuhan di dicantum dengan kata yang mengikutinya (kata kerja) Nota : Oleh kerana KSN di digunakan di hadapan kata nama/frasa nama menunjukkan tempat. Contoh : Seorang wanita dipenjara 10 tahun kerana menyalahgunakan wang syarikat. Kursus Kepimpinan Pelajar akan diadakan di Kem Belia Pueh. maka penggunaan di kalangan tidak tepat kerana kalangan bermaksud golongan/ kelompok/ kumpulan (abstrak). . Semua pelajar sekolah menengah diwajibkan mengikuti kelas tambahan Bahasa Inggeris di sekolah masingmasing. Penggunaan yang tepat ialah dalam kalangan kerana dalam digunakan di hadapan kata nama bersifat abstrak/ tidak mempunyai ruang. Wanita tersebut menjalani hukuman penjara di Penjara Pudu.

(kata nama) Minit Mesyuarat Kelima Pusat Pengajian Bahasa disahkan tanpa sebarang pindaan. Papan tanda tersebut dialih ke tengah ruang pejabat agar mudah dilihat oleh pelawat. Contoh: Beliau telah berkhidmat di sini dari muda hingga ke tua.00 pagi tadi. (kata bilangan) Encik Hashim telah keluar pejabat sejak pukul 10. maka ´keµ dieja terpisah daripada kata nama (tempat) yang mengikutinya. Konvoi Kembara Bahasa telah singgah ke lima tempat sebelum sampai ke Sibu. Contoh: Ketua unit di setiap jabatan memainkan peranan penting memastikan staf di unit mereka menjalankan tugas dengan cekap dan dedikasi. Semua pekerja menjengok ke luar setelah mendengar bunyi jeritan yang dahsyat.Kata Sendi Nama ´keµ dan Imbuhan ´keµ (a) Apabila berfungsi sebagai kata sendi nama yang menyatakan hubungan tempat atau arah. (b) Apabila ´keµ berfungsi sebagai imbuhan. (kata kerja) . maka ´keµ ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya untuk membentuk kata nama. kata bilangan dan kata kerja.

 Dia merupakan pelajar yang pintar dalam kalangan kawan-kawannya.Penggunaan ´di dalamµ dan ´dalamµ Frasa sendi nama di dalam . Contoh: Pemburu itu sesat di dalam hutan.menunjukkan sesuatu yang mempunyai ruang kata dalam . hal. Masalah itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat yang lalu. Semua peserta berkumpul di dalam dewan. bidang dan sebagainya. .memperkatakan sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak mempunyai ruang seperti perkara. urusan. Penumpang tidak dibenarkan merokok di dalam kabin kapal terbang. peristiwa. bahasa. Kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai bahasa amat penting bagi pelajar.

Penggunaan ´di antaraµ dan ´antaraµ Frasa sendi nama di antara . ramai antara mereka ini telah mempelajari bahasa Melayu. Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. .berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata arah dan digunakan apabila memperkatakan sesuatu yang bersifat abstrak *Kata antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan Contoh: Juzaila duduk mencelah di antara Syahmina dengan Shahira. Antara Rahim dengan Azman banyak perbezaannya. Rumahnya terletak di antara dua bangunan tinggi itu. Masalah disiplin merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu.mempunyai ruang (kedudukan fizikal atau tempat) Kata antara . Kini.

.Hukum D-M Hukum D-M (Diterang-Menerangkan) ialah peraturan susunan frasa dalam bahasa Melayu. kata yang diterangkan (D) MESTI hadir dahulu. diikuti oleh kata yang menerangkan (M). Dalam susunan frasa bahasa Melayu.

Y Lim Kedai Kopi Juara .Contoh-contoh lain kesalahan hukum D-M adalah seperti yang berikut: Salah Mini Betul telekung mini mi telekung mi 2 minit segera Linda Restoran lain-lain hal maksimum denda S.Y Lim Klinik Sakit Puan dan Bersalin Juara Kedai Kopi segera 2 minit Restoran Linda hal-hal lain denda maksimum Klinik Sakit Puan dan Bersalin S.

Contohnya: Penerang (M) Yang diterangkan (D) Perdana Timbalan Naib Ibu Menteri Menteri Presiden Pejabat .Kecualian Hukum D-M boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan terutama sekali pada nama-nama jawatan.

Perayaan Ulang Tahun ke-50 RTM sungguh meriah.) (a) menghubungkan awalan ke. merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an.Penggunaan Tanda Sempang ( . Dekad-dekad dalam abad ke-19 dan sebelumnya dirujuk dengan menyebut angka tahun sepenuhnya.dengan angka bagi membentuk angka bilangan ordinal. Contoh: se-Malaysia pro-Malaysia anti-Israel anti-Amerika menghubungkan kata nama dengan ganti nama diri yang merujuk Tuhan. Contoh: Pegawai kerajaan yang telah berpencen selepas tahun 80-an akan menerima insentif khas daripada pihak kerajaan. Sejak kurun ke-17. Penyanyi tahun 70-an masih popular hingga kini. Contoh: hamba-Mu suruhan-Nya kepada-Ku perintah-Nya (d) . Contoh: Minit Mesyuarat ke-3 Khemah Bahasa 2010 disahkan tanpa sebarang pindaan. sastera Islam telah berkembang dengan pesatnya. (c) menghubungkan imbuhan dengan kata nama khas.  (b)  Nota : Rangkai kata 80-an dan 90-an dalam ayat di atas merujuk dekad-dekad abad ke-20 (tahun 1900 hingga 1999).

Perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Bentuk-bentuk kata yang telah mantap adalah: antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari setiausaha tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya .Kata Majmuk Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.

apakala. walhal (v) kata tanya: bagaimana . manakala.Terdapat sejumlah perkataan yang tergolong dalam golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum Contohnya: (i) kata nama: peribadi. dinihari. daripada (iv) kata hubung: apabila. barangkali. kadangkala. perikemanusiaan (ii) kata adjektif: sukacita. peribahasa. dukacita (iii) kata sendi nama: kepada. hulubalang. padahal. darihal.

Penggandaan Kata Majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur Contohnya: Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Jawatankuasa-jawatankuasa . Contohnya: alat-alat tulis balai-balai raya suku-suku kata jirim-jirim organik Menteri-Menteri Besar gambar-gambar rajah kapal-kapal terbang garis-garis pusat model-model linear Naib-Naib Canselor Ketua-Ketua Menteri Pengecualian .

Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk + imbuhan = kata terbitan. ejaannya tetap terpisah. Contohnya: campur aduk litar selari ambil alih bercampur aduk berlitar selari mengambil alih temu bual daya serap ditemu bual daya serapan (ii) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk: (i) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja. ejaannya menjadi bercantum. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat mencampuradukkan kedayaserapan menggarispusatkan satu padu urus niaga menyatupadukan diurusniagakan .

digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan. Kursus ini adalah untuk memantapkan disiplin pelajar. . Kucing belang itu ialah kucing jenis parsi.unsur yang memerikan hal atau merupakan perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat . (ii) adalah . Sumbangan besar beliau adalah dari segi kewangan. Nama ketua jabatan kami (ialah) Azman bin Halim.Kata Pemeri . Contoh: Rumah itu ialah rumah Datuk Mohan.2 kata pemeri dalam bahasa Melayu: (i) ialah .hadir di hadapan frasa adjektif atau frasa sendi nama yang bersifat huraian Contoh: Keputusan pihak hakim adalah muktamad. Jawapan yang diberikan oleh peserta kuiz itu (adalah) tepat.

(salah) (sepatutnya : Dimaklumkan bahawa pihak Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak RTM akan menganjurkan Malam Amal pada 31 Disember 2005.) Nota : kata pemeri boleh hadir di hadapan kata kerja seperti contoh berikut kerana kata berenang. 14 November 2004.Hobi saya ialah berenang/memasak/menyanyi. 14 November 2004.) Adalah diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Ahad. Contoh: Adalah dimaklumkan bahawa pihak Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak RTM akan menganjurkan Malam Kesenian pada 31 Disember 2004. (salah) (sepatutnya : Pihak kami berharap agar pihak tuan dapat memberi maklum balas segera berkenaan hal ini. (salah) (sepatutnya : Dengan ini diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Ahad.) Adalah menjadi harapan pihak kami agar pihak tuan dapat memberi maklum balas segera berkenaan hal ini. .Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja (pada pangkal ayat. seperti yang lazim digunakan dalam ayat berbentuk makluman dan pengisytiharan). memasak dan menyanyi telah mengambil sifat kata nama dalam konteks ini. .

Contoh: Encik Razak ialah bukan timbalan pengarah jabatan kami. Sambutan tahun baru yang dibuat secara berpesta-pesta adalah tidak sesuai dengan budaya timur. Contoh: Kenyataan itu adalah tidak benar. (Boleh juga: Keputusan itu tidak adil).) . (Boleh juga: Kenyataan itu tidak benar).) Arahan tersebut adalah bukan untuk semua kakitangan kerajaan. Keputusan itu adalah tidak adil. (sepatutnya: Arahan tersebut bukan untuk semua kakitangan kerajaan. (sepatutnya: Encik Razak bukan timbalan pengarah jabatan kami.) Namun demikian terdapat kecualian. (Boleh juga: Sambutan tahun baru yang dibuat secara berpesta-pesta tidak sesuai dengan budaya timur.Kata pemeri juga tidak boleh hadir bersama-sama kata nafi. Dalam keadaan tertentu. kata pemeri adalah boleh wujud dalam binaan kata nafi dan frasa adjektif.

Penggunaan Kata Tanya -berfungsi untuk membentuk ayat tanya . Contoh penggunaan yang betul: Apa yang dilihat oleh mereka? Bagaimana dia hendak pergi ke klinik dalam keadaan lemah begini? Mengapa pelajar diminta mendaftar kursus di dewan itu? Mana satu buku yang hendak dibeli? Berapa harga sekilo beras sekarang? Bila kamu akan berangkat ke Kuching? Contoh penggunaan yang salah: Saya tidak tahu apa yang mereka bualkan tadi. (sepatutnya : cara/kaedah) Fahmi menanyakan ibunya bilakah mereka akan pergi ke taman permainan (sepatutnya : masa/tarikh/hari) . (Sepatutnya : perkara/topik/isu) Puan Aini ingin mengetahui bagaimana pelajarnya meniru dalam peperiksaan.Kata tanya tidak sepatutnya digunakan dalam ayat penyata.

Walau bagaimanapun. beberapa kata tanya seperti apa. sampai bila-bila pun prestasi kerja mereka tetap di takuk lama. 4. 2. ´Bila-bilaµ berfungsi sebagai kata ganti umum yang merujuk kepada waktu /masa/ ketika (digunakan untuk menggantikan masa secara umum) Contoh: 1. Kata Tim. 2.µkata Parameswari.µ ´Mana-manaµ pula digunakan untuk menggantikan tempat. Apa-apa sahaja yang diminta oleh anaknya akan dipenuhi oleh Puan Noraini. Contoh: 1. bila-bila dan mana-mana dan digunakan dalam ayat penyata. benda dan orang secara umum. Kami memang tidak tahu apa-apa tentang kecurian yang berlaku di rumahnya minggu lepas. Mana-mana pakaian yang lama itu disimpannya di dalam almari. datanglah ke pejabat saya. Contoh: Saya tidak mahu makan apa-apa kerana sudah kenyang. bila dan mana boleh digandakan menjadi apa-apa. ´Bila-bila kamu ada kelapangan. Dia akan muncul bila-bila masa sahaja. ´Apa-apaµ berfungsi untuk merujuk kepada sebarang perkara secara umum. 3. ´Bila-bila masa sahaja bangunan lama itu akan runtuh. Dia tidak pergi ke mana-mana petang itu. Sekiranya budaya kerja kakitangan kerajaan tidak diubah. .

´Apabilaµ pula berfungsi sebagai kata hubung untuk membentuk ayat majmuk keterangan. Pelajar-pelajar akan berdiri tegak bila lagu Negaraku dinyanyikan. Contoh: Semua kakitangan kerajaan menarik nafas lega apabila Perdana Menteri mengumumkan pemberian bonus sebulan gaji kepada mereka. Ayat-ayat berikut pula salah: Semua kakitangan kerajaan menarik nafas lega bila Perdana Menteri mengumumkan pemberian bonus sebulan gaji kepada mereka. Murid-murid berhenti bercakap apabila guru mereka masuk. Pelajar-pelajar akan berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan. Murid-murid berhenti bercakap bila guru mereka masuk. .

(betul) The village where I live is very peaceful. a. (salah) b. Masalah disiplin di sekolah yang sudah menjadi satu fenomena serius dalam sistem pendidikan harus ditangani dengan berkesan.Penggunaan Ungkapan ´Yang Manaµ dan ´Di Manaµ dalam Ayat Penyata berfungsi sebagai kata tanya dalam ayat tanya. Kampung tempat saya tinggal sangat aman. -Kesilapan sering berlaku disebabkan penterjemahan secara langsung daripada perkataan bahasa Inggeris which yang berfungsi sebagai ganti nama relatif dalam bahasa Inggeris dan where yang boleh berfungsi sebagai kata hubung. Masalah disiplin di sekolah yang mana sudah menjadi satu fenomena serius dalam sistem pendidikan harus ditangani dengan berkesan. (salah) b. -hanya Contoh: Indicipline in schools which has become a serious phenomena in our education system should be handled efficiently. Kampung di mana saya tinggal sangat aman. (betul) . a.

Kimia dan Biologi hanya dipelajari untuk kerjaya yang teknikal. (betul) Sesetengah Sesetengah . Kimia dan Biologi hanya dipelajari untuk kerjaya yang teknikal yang mana anggapan ini akan membataskan minat mereka terhadap bidang sains.(salah) Untuk makluman tuan/puan. kursus bahasa ketiga di universiti ini bertaraf generik di mana ditawarkan kepada semua pelajar. kursus bahasa ketiga di universiti ini bertaraf generik dan ditawarkan kepada semua pelajar. Anggapan ini akan membataskan minat mereka terhadap bidang sains. (salah) pelajar menganggap subjek Fizik.(betul) Untuk pelajar menganggap subjek Fizik.Contoh-contoh kesalahan lain: makluman tuan/puan.

maka terdapat dua ganti nama diri dan hal ini amat janggal. Jika ianya digunakan.Kesalahan Penggunaan ´ianyaµ Kata ianya tidak wujud dalam bahasa Melayu. Oleh itu. Kes itu sulit kerana ianya melibatkan golongan atasan. . ayat-ayat di bawah ini salah: Contoh: Bakul yang penuh dengan sayur-sayuran itu tidak terangkat oleh Suresh kerana ianya terlalu berat. Kedua-dua ia dan nya merupakan kata ganti nama diri.

´Oleh Sebabµ.) (Sepatutnya: Keadaan selepas kejadian tsunami itu sangat memilukan oleh sebab ribuan mayat bergelimpangan di mana-mana sahaja. sedangkan kerana ialah kata hubung. Jasmin berasa bimbang sebab ibunya sakit (Sepatutnya: Jasmin berasa bimbang kerana ibunya sakit) 2. (Sepatutnya: Oleh sebab kesilapan sering berlaku. Hal ini disebabkan oleh mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Contoh: 1. Oleh kerana kesilapan sering berlaku. penggunaan sebab untuk menggantikan kerana seperti dalam ayat-ayat di bawah ini adalah salah. ´Keranaµ dan ´Sebabµ (a) Penggunaan oleh yang diikuti dengan kerana dalam ungkapan oleh kerana adalah salah.) (b) Kata hubung kerana tidak boleh disamakan dengan kata nama sebab.Penggunaan ´Oleh Keranaµ. perkara ini perlu dibincangkan lagi. Oleh itu. perkara ini perlu dibincangkan dengan teliti.) 2. Mesyuarat itu ditangguhkan sebab pengerusinya tidak dapat hadir. Bentuk yang betul ialah oleh sebab. (Sepatutnya: Mesyuarat itu ditangguhkan kerana pengerusinya tidak dapat hadir) . Keadaan selepas kejadian tsunami itu sangat memilukan oleh kerana ribuan mayat bergelimpangan di mana-mana sahaja. Contoh: 1.

penolakan suci ² menyucikan sayang ² penyayang (t > n) (s > ny) .Pengejaan Kata Apabila Menerima Imbuhan (a) Kata asli bahasa Melayu yang bermula dengan konsonan p. k. t. s mengalami pengguguran konsonan tersebut apabila menerima imbuhan me-N dan pe-N Contoh: perlu ² memerlukan (p > m) potong ² pemotong kerja ² mengerjakan (k > ng) kelompok ² pengelompokan kagum ² mengagumkan tarik ² menarik tolak .

k.penstrukturan . s akan mengekalkan konsonan tersebut apabila menerima imbuhan me-N dan pe-N Contoh: proses ² memproses terjemah ² menterjemah kategori ² mengkategori sintesis ² mensintesis pamer .mempamerkan transitif .pengklasifikasi struktur .ditransitifkan klasifikasi . t.(b) Kata pinjaman yang bermula dengan konsonan p.

Semua staf diminta menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang. (i) Kata dieja dengan satu k apabila menunjukkan kata nama am Contoh: Saya sentiasa merindui masakan ibu yang tiada tandingannya. maka terdapat dua cara penulisannya. . Pertunjukan pentas yang dianjurkan oleh pihak Astrio berjaya menarik perhatian orang ramai.(c) Apabila kata dasar yang berakhir dengan konsonan k menerima imbuhan akhiran -kan. (ii) Kata dieja dengan dua k apabila menunjukkan kata kerja (perbuatan) Contoh: Tolong masakkan saya bubur sebab saya kurang sihat.

Penggunaan ´Ini Keranaµ Contoh : Ini kerana kehidupan masyarakat hari ini lebih mementingkan kebendaan. (salah) Ini kerana kursus generik yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan keperluan pelajar di universiti tersebut. Ungkapan ini mengikut struktur atau pola ayat bahasa Inggeris This is because. (salah) Ayat-ayat di atas tidak gramatis kerana ungkapan ini menyalahi struktur ayat bahasa Melayu. . Ayat-ayat ini boleh dibetulkan menjadi: Hal ini demikian kerana kehidupan masyarakat hari ini lebih mementingkan kebendaan. Hal ini demikian kerana kursus generik yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan keperluan pelajar di universiti tersebut.

Walau bagaimanapun. berlaku proses pengguguran subjek. Tetapi hal ini disalah tafsir oleh sesetengah mahasiswa. kedua-dua kata ini boleh digunakan pada pangkal sesuatu ayat jika: a. (Berasal daripada ayat ´Lelaki yang berbaju kuning itu tunang sayaµ) Yang rajin berusaha selalunya akan berjaya. terutama pada penghujung tahun. Tetapi bekalan elektrik dan air paip sering terputus. (Berasal daripada ayat ´Mereka yang rajin berusaha selalunya akan berjaya) . Pihak universiti menggalakkan para mahasiswa mengikuti kursus merentas kurikulum agar mereka berupaya menjadi graduan yang serba boleh. b. tiada masalah) . dan beranggapan tindakan pihak universiti membebankan mereka.tidak dapat digunakan pada pangkal ayat sekiranya ayat tersebut merupakan ayat pertama bagi sesebuah wacana (kecuali penggunaan yang pada ayat tanya. elektrik dan air paip sejak sepuluh tahun lalu.Penggunaan ´tetapiµ dan ´yangµ pada Pangkal Ayat . ayat tersebut merupakan ayat sambungan daripada ayat sebelumnya. Contoh: Masyarakat di kampung tersebut telah menikmati kemudahan-kemudahan seperti jalan raya. Contoh: Yang berbaju kuning itu tunang saya.

. Saya pun hendak pergi ke situ juga. Punca masalah ini disebabkan virus. frasa ataupun ungkapan secara berlebihan dalam penulisan Contoh: Kanak-kanak itu diberi hadiah percuma oleh penganjur pertandingan. (sepatutnya : Punca penyakit itu ialah virus atau Penyakit itu disebabkan virus) Kita perlu berjuang demi untuk negara tercinta.amalan kelewahan dapat diertikan sebagai penggunaan kata. Pelajar-pelajar itu hanya diminta membayar RM 5 sahaja.Amalan Kelewahan Dalam Bahasa Melayu . kita juga perlu memberi tumpuan kepada pencapaian akademik anak-anak. Ahmad merupakan pelajar yang paling tinggi sekali di dalam kelasnya. Tempoh masa yang diberi kepadanya untuk menyelesaikan kerja tersebut agak singkat. (sepatutnya : Kanak-kanak itu diberi hadiah oleh penganjur pertandingan. Di samping itu.

Selesai Modul 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful