PBM 2022 Bahasa Melayu

Nur Ardini Jian Abdullah @ Elmie Jian Pusat Pengajian Bahasa Universiti Malaysia Sarawak E-mel: jelmie@cls.unimas.my No. tel.: 082-581725 (pej) 019 8460539 (h/p)

Modul 2
KESALAHAN-KESALAHAN UMUM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

Kata Sendi Nama ´dariµ hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan: 
arah tempat waktu masa

(a) menunjukkan tempat atau arah
Contoh: Angin kencang yang bertiup dari arah tenggara mungkin akan membahayakan bot-bot kecil. Pihak pengkaji akan membuat kajian tersebut dari sudut ekonomi. Puan berasal dari mana? Mereka baru sahaja balik dari perpustakaan. Kami akan membincangkan tajuk itu dari segi moral.

. Kerajaan itu terkenal sejak dari kurun ke-18. Miri. Sukacita dimaklumkan bahawa Khemah Bahasa akan diadakan dari 26 hingga 29 September 2010 di Taman Negara Lambir.(b) menunjukkan waktu atau masa Contoh: Pihak pengurusan akan memantau kes ini dari semasa ke semasa. Mesyuarat itu akan diadakan dari pukul sembilan pagi hingga ke pukul empat petang.

manusia. benda. . dan unsur mujarad (abstrak) sumber atau asal kejadian sesuatu benda perbezaan atau perbandingan.Kata Sendi Nama ´daripadaµ hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi: haiwan.

sebanyak 80. (abstrak) (* juga boleh menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda seperti di bawah) . benda. haiwan. (manusia) Borang permohonan biasiswa itu boleh didapati daripada pihak Kementerian Pendidikan. (benda)* Daripada penyelidikan yang dilakukan. menyatakan punca bagi manusia. (abstrak) Dia mendapat manfaat daripada nasihat bapanya.a. dan unsur mujarad (abstrak) Contoh: Kerjasama daripada tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. (haiwan) Kain berasal daripada benang manakala benang pula berasal daripada kapas.3 peratus responden gemar menonton rancangan berbentuk hiburan. ( manusia) Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya.

Kebanyakan kuih berasal daripada tepung. menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda Contoh: Ukiran itu diperbuat daripada logam. Azreen mendapat ilham daripada pemandangan itu.b. Semua ubatnya daripada akar kayu. .

Contoh: Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris SPM tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Cara berfikirnya lain daripada yang lain. menunjukkan perbezaan atau perbandingan. lebih baik Azura.c. . Budak itu lebih suka membaca buku daripada menonton televisyen. Harga kain itu kurang sedikit daripada harga biasa. Daripada Alia.

unsur mujarad (abstrak) menyatakan pecahan menyatakan perubahan keadaan.Kata Sendi Nama ´kepadaµ terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk: manusia. . haiwan.

(perubahan keadaan) Keadaan ekonomi berubah kepada tahap yang lebih baik. (haiwan) Perkahwinannya mampu bertahan kerana bersandar kepada kesetiaan. (pecahan) Suhu badannya meningkat kepada 39°C.Contoh:    Tuan/puan diminta merujuk hal ini kepada pihak atasan. (manusia) Pekerja zoo memberi makanan kepada binatang di zoo tersebut tiga kali sehari. (perubahan keadaan) . (mujarad) Peserta Khemah Bahasa telah dibahagikan kepada enam kumpulan.

 Surat itu hendaklah dihantar kepada Kementerian Pendidikan dengan segera. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menghadiahkan buku bacaan kepada beberapa buah perpustakaan sekolah.*** Namun. Contoh: Ibu bapa telah menghantar surat bantahan kepada sekolah tersebut. . kata sendi nama ´kepadaµ boleh juga digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk institusi yang ada kaitan dengan manusia.

 menunjukkan keterangan waktu Contoh: Pihak kami berharap hal ini tidak akan berulang pada masa akan datang. Borang itu dihantar kepada pihak tuan pada 22 Disember 2005.  .Kata Sendi Nama ´padaµ terletak di hadapan kata nama atau frasa nama dalam situasi yang berikut: i. Keupayaan untuk berfikir tiada pada binatang.  iii. Bajunya tersangkut pada cangkuk besi lalu koyak. Contoh: Semua ketua jabatan disarankan memanfaatkan kuasa yang ada pada mereka untuk kepentingan organisasi masing-masing. menunjukkan hubungan tempat bagi perbuatan kata kerja Contoh: Iklan syarikat itu terpampang pada setiap bas Sri Jaya. apabila hadir di hadapan kata ´adaµ atau ´tiadaµ. mesti diikuti kata nama yang merujuk manusia atau haiwan. ii. Sindiran orang tua itu dirasai terkena tepat pada batang hidungnya.

Penggunaan yang tepat ialah dalam kalangan kerana dalam digunakan di hadapan kata nama bersifat abstrak/ tidak mempunyai ruang. Wanita tersebut menjalani hukuman penjara di Penjara Pudu. . Semua pelajar sekolah menengah diwajibkan mengikuti kelas tambahan Bahasa Inggeris di sekolah masingmasing. Sematan. Kursus Kepimpinan Pelajar akan diadakan di Kem Belia Pueh. Contoh : Seorang wanita dipenjara 10 tahun kerana menyalahgunakan wang syarikat. maka penggunaan di kalangan tidak tepat kerana kalangan bermaksud golongan/ kelompok/ kumpulan (abstrak).Kata Sendi Nama ´diµ dan Imbuhan ´diµ Kata sendi nama (KSN) di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya manakala imbuhan di dicantum dengan kata yang mengikutinya (kata kerja) Nota : Oleh kerana KSN di digunakan di hadapan kata nama/frasa nama menunjukkan tempat.

maka ´keµ dieja terpisah daripada kata nama (tempat) yang mengikutinya. (kata bilangan) Encik Hashim telah keluar pejabat sejak pukul 10. (b) Apabila ´keµ berfungsi sebagai imbuhan. Contoh: Beliau telah berkhidmat di sini dari muda hingga ke tua. (kata kerja) . Semua pekerja menjengok ke luar setelah mendengar bunyi jeritan yang dahsyat. kata bilangan dan kata kerja.00 pagi tadi. Konvoi Kembara Bahasa telah singgah ke lima tempat sebelum sampai ke Sibu.Kata Sendi Nama ´keµ dan Imbuhan ´keµ (a) Apabila berfungsi sebagai kata sendi nama yang menyatakan hubungan tempat atau arah. Papan tanda tersebut dialih ke tengah ruang pejabat agar mudah dilihat oleh pelawat. Contoh: Ketua unit di setiap jabatan memainkan peranan penting memastikan staf di unit mereka menjalankan tugas dengan cekap dan dedikasi. (kata nama) Minit Mesyuarat Kelima Pusat Pengajian Bahasa disahkan tanpa sebarang pindaan. maka ´keµ ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya untuk membentuk kata nama.

urusan. hal. bidang dan sebagainya. Masalah itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat yang lalu.menunjukkan sesuatu yang mempunyai ruang kata dalam . bahasa. Contoh: Pemburu itu sesat di dalam hutan. Semua peserta berkumpul di dalam dewan.Penggunaan ´di dalamµ dan ´dalamµ Frasa sendi nama di dalam . . Kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai bahasa amat penting bagi pelajar. Penumpang tidak dibenarkan merokok di dalam kabin kapal terbang.memperkatakan sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak mempunyai ruang seperti perkara. Dia merupakan pelajar yang pintar dalam kalangan kawan-kawannya. peristiwa.

 Antara Rahim dengan Azman banyak perbezaannya. Kini. Rumahnya terletak di antara dua bangunan tinggi itu. Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya.berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata arah dan digunakan apabila memperkatakan sesuatu yang bersifat abstrak *Kata antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan Contoh: Juzaila duduk mencelah di antara Syahmina dengan Shahira. Masalah disiplin merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu.mempunyai ruang (kedudukan fizikal atau tempat) Kata antara . .Penggunaan ´di antaraµ dan ´antaraµ Frasa sendi nama di antara . ramai antara mereka ini telah mempelajari bahasa Melayu.

Dalam susunan frasa bahasa Melayu. . diikuti oleh kata yang menerangkan (M). kata yang diterangkan (D) MESTI hadir dahulu.Hukum D-M Hukum D-M (Diterang-Menerangkan) ialah peraturan susunan frasa dalam bahasa Melayu.

Contoh-contoh lain kesalahan hukum D-M adalah seperti yang berikut: Salah Mini Betul telekung mini mi telekung mi 2 minit segera Linda Restoran lain-lain hal maksimum denda S.Y Lim Klinik Sakit Puan dan Bersalin Juara Kedai Kopi segera 2 minit Restoran Linda hal-hal lain denda maksimum Klinik Sakit Puan dan Bersalin S.Y Lim Kedai Kopi Juara .

Contohnya: Penerang (M) Yang diterangkan (D) Perdana Timbalan Naib Ibu Menteri Menteri Presiden Pejabat .Kecualian Hukum D-M boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan terutama sekali pada nama-nama jawatan.

Penyanyi tahun 70-an masih popular hingga kini. (c) menghubungkan imbuhan dengan kata nama khas. Contoh: Minit Mesyuarat ke-3 Khemah Bahasa 2010 disahkan tanpa sebarang pindaan. merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an. Contoh: Pegawai kerajaan yang telah berpencen selepas tahun 80-an akan menerima insentif khas daripada pihak kerajaan. Dekad-dekad dalam abad ke-19 dan sebelumnya dirujuk dengan menyebut angka tahun sepenuhnya. Contoh: hamba-Mu suruhan-Nya kepada-Ku perintah-Nya (d) .Penggunaan Tanda Sempang ( . Contoh: se-Malaysia pro-Malaysia anti-Israel anti-Amerika menghubungkan kata nama dengan ganti nama diri yang merujuk Tuhan. sastera Islam telah berkembang dengan pesatnya.dengan angka bagi membentuk angka bilangan ordinal. Sejak kurun ke-17. Perayaan Ulang Tahun ke-50 RTM sungguh meriah.  (b)  Nota : Rangkai kata 80-an dan 90-an dalam ayat di atas merujuk dekad-dekad abad ke-20 (tahun 1900 hingga 1999).) (a) menghubungkan awalan ke.

Perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. Bentuk-bentuk kata yang telah mantap adalah: antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari setiausaha tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya .Kata Majmuk Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar.

dukacita (iii) kata sendi nama: kepada. padahal. walhal (v) kata tanya: bagaimana . daripada (iv) kata hubung: apabila. manakala. peribahasa.Terdapat sejumlah perkataan yang tergolong dalam golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum Contohnya: (i) kata nama: peribadi. apakala. kadangkala. darihal. hulubalang. barangkali. dinihari. perikemanusiaan (ii) kata adjektif: sukacita.

Contohnya: alat-alat tulis balai-balai raya suku-suku kata jirim-jirim organik Menteri-Menteri Besar gambar-gambar rajah kapal-kapal terbang garis-garis pusat model-model linear Naib-Naib Canselor Ketua-Ketua Menteri Pengecualian .Penggandaan Kata Majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur Contohnya: Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Jawatankuasa-jawatankuasa .penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap.

Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk: (i) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja. ejaannya menjadi bercantum. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat mencampuradukkan kedayaserapan menggarispusatkan satu padu urus niaga menyatupadukan diurusniagakan . ejaannya tetap terpisah.Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk + imbuhan = kata terbitan. Contohnya: campur aduk litar selari ambil alih bercampur aduk berlitar selari mengambil alih temu bual daya serap ditemu bual daya serapan (ii) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan.

Kursus ini adalah untuk memantapkan disiplin pelajar.2 kata pemeri dalam bahasa Melayu: (i) ialah .Kata Pemeri . . Contoh: Rumah itu ialah rumah Datuk Mohan. Sumbangan besar beliau adalah dari segi kewangan. (ii) adalah . Kucing belang itu ialah kucing jenis parsi.hadir di hadapan frasa adjektif atau frasa sendi nama yang bersifat huraian Contoh: Keputusan pihak hakim adalah muktamad.digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan. Nama ketua jabatan kami (ialah) Azman bin Halim. Jawapan yang diberikan oleh peserta kuiz itu (adalah) tepat.unsur yang memerikan hal atau merupakan perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat .

seperti yang lazim digunakan dalam ayat berbentuk makluman dan pengisytiharan). (salah) (sepatutnya : Pihak kami berharap agar pihak tuan dapat memberi maklum balas segera berkenaan hal ini. memasak dan menyanyi telah mengambil sifat kata nama dalam konteks ini. .) Adalah diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Ahad. Contoh: Adalah dimaklumkan bahawa pihak Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak RTM akan menganjurkan Malam Kesenian pada 31 Disember 2004. .) Nota : kata pemeri boleh hadir di hadapan kata kerja seperti contoh berikut kerana kata berenang.) Adalah menjadi harapan pihak kami agar pihak tuan dapat memberi maklum balas segera berkenaan hal ini. (salah) (sepatutnya : Dimaklumkan bahawa pihak Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak RTM akan menganjurkan Malam Amal pada 31 Disember 2005. 14 November 2004. 14 November 2004.Hobi saya ialah berenang/memasak/menyanyi.Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja (pada pangkal ayat. (salah) (sepatutnya : Dengan ini diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Ahad.

Contoh: Encik Razak ialah bukan timbalan pengarah jabatan kami.Kata pemeri juga tidak boleh hadir bersama-sama kata nafi. Dalam keadaan tertentu. kata pemeri adalah boleh wujud dalam binaan kata nafi dan frasa adjektif. Contoh: Kenyataan itu adalah tidak benar. (sepatutnya: Arahan tersebut bukan untuk semua kakitangan kerajaan. (sepatutnya: Encik Razak bukan timbalan pengarah jabatan kami. (Boleh juga: Kenyataan itu tidak benar). (Boleh juga: Keputusan itu tidak adil).) . Keputusan itu adalah tidak adil. (Boleh juga: Sambutan tahun baru yang dibuat secara berpesta-pesta tidak sesuai dengan budaya timur. Sambutan tahun baru yang dibuat secara berpesta-pesta adalah tidak sesuai dengan budaya timur.) Namun demikian terdapat kecualian.) Arahan tersebut adalah bukan untuk semua kakitangan kerajaan.

Kata tanya tidak sepatutnya digunakan dalam ayat penyata. (sepatutnya : cara/kaedah) Fahmi menanyakan ibunya bilakah mereka akan pergi ke taman permainan (sepatutnya : masa/tarikh/hari) .Penggunaan Kata Tanya -berfungsi untuk membentuk ayat tanya . (Sepatutnya : perkara/topik/isu) Puan Aini ingin mengetahui bagaimana pelajarnya meniru dalam peperiksaan. Contoh penggunaan yang betul: Apa yang dilihat oleh mereka? Bagaimana dia hendak pergi ke klinik dalam keadaan lemah begini? Mengapa pelajar diminta mendaftar kursus di dewan itu? Mana satu buku yang hendak dibeli? Berapa harga sekilo beras sekarang? Bila kamu akan berangkat ke Kuching? Contoh penggunaan yang salah: Saya tidak tahu apa yang mereka bualkan tadi.

4. 2. sampai bila-bila pun prestasi kerja mereka tetap di takuk lama. Apa-apa sahaja yang diminta oleh anaknya akan dipenuhi oleh Puan Noraini. Kami memang tidak tahu apa-apa tentang kecurian yang berlaku di rumahnya minggu lepas.µ ´Mana-manaµ pula digunakan untuk menggantikan tempat. 2. Mana-mana pakaian yang lama itu disimpannya di dalam almari.Walau bagaimanapun. bila-bila dan mana-mana dan digunakan dalam ayat penyata. ´Bila-bila kamu ada kelapangan. Kata Tim. . Sekiranya budaya kerja kakitangan kerajaan tidak diubah. Contoh: 1. bila dan mana boleh digandakan menjadi apa-apa. ´Bila-bilaµ berfungsi sebagai kata ganti umum yang merujuk kepada waktu /masa/ ketika (digunakan untuk menggantikan masa secara umum) Contoh: 1. ´Apa-apaµ berfungsi untuk merujuk kepada sebarang perkara secara umum. ´Bila-bila masa sahaja bangunan lama itu akan runtuh. Contoh: Saya tidak mahu makan apa-apa kerana sudah kenyang. Dia akan muncul bila-bila masa sahaja. 3.µkata Parameswari. beberapa kata tanya seperti apa. benda dan orang secara umum. datanglah ke pejabat saya. Dia tidak pergi ke mana-mana petang itu.

Ayat-ayat berikut pula salah: Semua kakitangan kerajaan menarik nafas lega bila Perdana Menteri mengumumkan pemberian bonus sebulan gaji kepada mereka. Murid-murid berhenti bercakap bila guru mereka masuk. Contoh: Semua kakitangan kerajaan menarik nafas lega apabila Perdana Menteri mengumumkan pemberian bonus sebulan gaji kepada mereka. Pelajar-pelajar akan berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan.´Apabilaµ pula berfungsi sebagai kata hubung untuk membentuk ayat majmuk keterangan. Pelajar-pelajar akan berdiri tegak bila lagu Negaraku dinyanyikan. . Murid-murid berhenti bercakap apabila guru mereka masuk.

a. a. -hanya Contoh: Indicipline in schools which has become a serious phenomena in our education system should be handled efficiently. Masalah disiplin di sekolah yang mana sudah menjadi satu fenomena serius dalam sistem pendidikan harus ditangani dengan berkesan. Masalah disiplin di sekolah yang sudah menjadi satu fenomena serius dalam sistem pendidikan harus ditangani dengan berkesan. (salah) b. -Kesilapan sering berlaku disebabkan penterjemahan secara langsung daripada perkataan bahasa Inggeris which yang berfungsi sebagai ganti nama relatif dalam bahasa Inggeris dan where yang boleh berfungsi sebagai kata hubung. Kampung tempat saya tinggal sangat aman. (betul) . (salah) b. Kampung di mana saya tinggal sangat aman.Penggunaan Ungkapan ´Yang Manaµ dan ´Di Manaµ dalam Ayat Penyata berfungsi sebagai kata tanya dalam ayat tanya. (betul) The village where I live is very peaceful.

Kimia dan Biologi hanya dipelajari untuk kerjaya yang teknikal yang mana anggapan ini akan membataskan minat mereka terhadap bidang sains.(betul) Untuk pelajar menganggap subjek Fizik. kursus bahasa ketiga di universiti ini bertaraf generik di mana ditawarkan kepada semua pelajar. Anggapan ini akan membataskan minat mereka terhadap bidang sains.(salah) Untuk makluman tuan/puan. (betul) Sesetengah Sesetengah . (salah) pelajar menganggap subjek Fizik. kursus bahasa ketiga di universiti ini bertaraf generik dan ditawarkan kepada semua pelajar.Contoh-contoh kesalahan lain: makluman tuan/puan. Kimia dan Biologi hanya dipelajari untuk kerjaya yang teknikal.

maka terdapat dua ganti nama diri dan hal ini amat janggal. Oleh itu. ayat-ayat di bawah ini salah: Contoh: Bakul yang penuh dengan sayur-sayuran itu tidak terangkat oleh Suresh kerana ianya terlalu berat. Kes itu sulit kerana ianya melibatkan golongan atasan.Kesalahan Penggunaan ´ianyaµ Kata ianya tidak wujud dalam bahasa Melayu. Jika ianya digunakan. Kedua-dua ia dan nya merupakan kata ganti nama diri. .

) 2. perkara ini perlu dibincangkan lagi. penggunaan sebab untuk menggantikan kerana seperti dalam ayat-ayat di bawah ini adalah salah. Mesyuarat itu ditangguhkan sebab pengerusinya tidak dapat hadir. Contoh: 1. sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab. (Sepatutnya: Mesyuarat itu ditangguhkan kerana pengerusinya tidak dapat hadir) . Oleh kerana kesilapan sering berlaku. ´Oleh Sebabµ. Oleh itu. Jasmin berasa bimbang sebab ibunya sakit (Sepatutnya: Jasmin berasa bimbang kerana ibunya sakit) 2.) (b) Kata hubung kerana tidak boleh disamakan dengan kata nama sebab.) (Sepatutnya: Keadaan selepas kejadian tsunami itu sangat memilukan oleh sebab ribuan mayat bergelimpangan di mana-mana sahaja.Penggunaan ´Oleh Keranaµ. ´Keranaµ dan ´Sebabµ (a) Penggunaan oleh yang diikuti dengan kerana dalam ungkapan oleh kerana adalah salah. perkara ini perlu dibincangkan dengan teliti. Keadaan selepas kejadian tsunami itu sangat memilukan oleh kerana ribuan mayat bergelimpangan di mana-mana sahaja. Hal ini disebabkan oleh mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama. (Sepatutnya: Oleh sebab kesilapan sering berlaku. Contoh: 1.

Pengejaan Kata Apabila Menerima Imbuhan (a) Kata asli bahasa Melayu yang bermula dengan konsonan p. k.penolakan suci ² menyucikan sayang ² penyayang (t > n) (s > ny) . s mengalami pengguguran konsonan tersebut apabila menerima imbuhan me-N dan pe-N Contoh: perlu ² memerlukan (p > m) potong ² pemotong kerja ² mengerjakan (k > ng) kelompok ² pengelompokan kagum ² mengagumkan tarik ² menarik tolak . t.

mempamerkan transitif . s akan mengekalkan konsonan tersebut apabila menerima imbuhan me-N dan pe-N Contoh: proses ² memproses terjemah ² menterjemah kategori ² mengkategori sintesis ² mensintesis pamer .penstrukturan .pengklasifikasi struktur . k.(b) Kata pinjaman yang bermula dengan konsonan p.ditransitifkan klasifikasi . t.

(c) Apabila kata dasar yang berakhir dengan konsonan k menerima imbuhan akhiran -kan. . (i) Kata dieja dengan satu k apabila menunjukkan kata nama am Contoh: Saya sentiasa merindui masakan ibu yang tiada tandingannya. maka terdapat dua cara penulisannya. Semua staf diminta menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang. (ii) Kata dieja dengan dua k apabila menunjukkan kata kerja (perbuatan) Contoh: Tolong masakkan saya bubur sebab saya kurang sihat. Pertunjukan pentas yang dianjurkan oleh pihak Astrio berjaya menarik perhatian orang ramai.

. (salah) Ini kerana kursus generik yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan keperluan pelajar di universiti tersebut. (salah) Ayat-ayat di atas tidak gramatis kerana ungkapan ini menyalahi struktur ayat bahasa Melayu.Penggunaan ´Ini Keranaµ Contoh : Ini kerana kehidupan masyarakat hari ini lebih mementingkan kebendaan. Ayat-ayat ini boleh dibetulkan menjadi: Hal ini demikian kerana kehidupan masyarakat hari ini lebih mementingkan kebendaan. Hal ini demikian kerana kursus generik yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan keperluan pelajar di universiti tersebut. Ungkapan ini mengikut struktur atau pola ayat bahasa Inggeris This is because.

Penggunaan ´tetapiµ dan ´yangµ pada Pangkal Ayat . terutama pada penghujung tahun. (Berasal daripada ayat ´Mereka yang rajin berusaha selalunya akan berjaya) . ayat tersebut merupakan ayat sambungan daripada ayat sebelumnya. berlaku proses pengguguran subjek. (Berasal daripada ayat ´Lelaki yang berbaju kuning itu tunang sayaµ) Yang rajin berusaha selalunya akan berjaya. Contoh: Masyarakat di kampung tersebut telah menikmati kemudahan-kemudahan seperti jalan raya. Pihak universiti menggalakkan para mahasiswa mengikuti kursus merentas kurikulum agar mereka berupaya menjadi graduan yang serba boleh. b. Tetapi hal ini disalah tafsir oleh sesetengah mahasiswa.Walau bagaimanapun.tidak dapat digunakan pada pangkal ayat sekiranya ayat tersebut merupakan ayat pertama bagi sesebuah wacana (kecuali penggunaan yang pada ayat tanya. Tetapi bekalan elektrik dan air paip sering terputus. dan beranggapan tindakan pihak universiti membebankan mereka. kedua-dua kata ini boleh digunakan pada pangkal sesuatu ayat jika: a. tiada masalah) . Contoh: Yang berbaju kuning itu tunang saya. elektrik dan air paip sejak sepuluh tahun lalu.

Di samping itu. Tempoh masa yang diberi kepadanya untuk menyelesaikan kerja tersebut agak singkat. kita juga perlu memberi tumpuan kepada pencapaian akademik anak-anak.Amalan Kelewahan Dalam Bahasa Melayu . Punca masalah ini disebabkan virus. . frasa ataupun ungkapan secara berlebihan dalam penulisan Contoh: Kanak-kanak itu diberi hadiah percuma oleh penganjur pertandingan. Pelajar-pelajar itu hanya diminta membayar RM 5 sahaja. (sepatutnya : Kanak-kanak itu diberi hadiah oleh penganjur pertandingan. Saya pun hendak pergi ke situ juga. Ahmad merupakan pelajar yang paling tinggi sekali di dalam kelasnya.amalan kelewahan dapat diertikan sebagai penggunaan kata. (sepatutnya : Punca penyakit itu ialah virus atau Penyakit itu disebabkan virus) Kita perlu berjuang demi untuk negara tercinta.

Selesai Modul 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful