PBM 2022 Bahasa Melayu

Nur Ardini Jian Abdullah @ Elmie Jian Pusat Pengajian Bahasa Universiti Malaysia Sarawak E-mel: jelmie@cls.unimas.my No. tel.: 082-581725 (pej) 019 8460539 (h/p)

Modul 2
KESALAHAN-KESALAHAN UMUM PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

Kata Sendi Nama ´dariµ hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan: 
arah tempat waktu masa

(a) menunjukkan tempat atau arah
Contoh: Angin kencang yang bertiup dari arah tenggara mungkin akan membahayakan bot-bot kecil. Pihak pengkaji akan membuat kajian tersebut dari sudut ekonomi. Puan berasal dari mana? Mereka baru sahaja balik dari perpustakaan. Kami akan membincangkan tajuk itu dari segi moral.

(b) menunjukkan waktu atau masa Contoh: Pihak pengurusan akan memantau kes ini dari semasa ke semasa. . Kerajaan itu terkenal sejak dari kurun ke-18. Mesyuarat itu akan diadakan dari pukul sembilan pagi hingga ke pukul empat petang. Miri. Sukacita dimaklumkan bahawa Khemah Bahasa akan diadakan dari 26 hingga 29 September 2010 di Taman Negara Lambir.

Kata Sendi Nama ´daripadaµ hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi: haiwan. . dan unsur mujarad (abstrak) sumber atau asal kejadian sesuatu benda perbezaan atau perbandingan. manusia. benda.

(abstrak) (* juga boleh menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda seperti di bawah) . haiwan. (benda)* Daripada penyelidikan yang dilakukan. (abstrak) Dia mendapat manfaat daripada nasihat bapanya. sebanyak 80.3 peratus responden gemar menonton rancangan berbentuk hiburan. (haiwan) Kain berasal daripada benang manakala benang pula berasal daripada kapas. (manusia) Borang permohonan biasiswa itu boleh didapati daripada pihak Kementerian Pendidikan. ( manusia) Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya. dan unsur mujarad (abstrak) Contoh: Kerjasama daripada tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. menyatakan punca bagi manusia. benda.a.

. Azreen mendapat ilham daripada pemandangan itu. Kebanyakan kuih berasal daripada tepung. Semua ubatnya daripada akar kayu. menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda Contoh: Ukiran itu diperbuat daripada logam.b.

lebih baik Azura.c. Contoh: Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris SPM tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Daripada Alia. Budak itu lebih suka membaca buku daripada menonton televisyen. Harga kain itu kurang sedikit daripada harga biasa. . Cara berfikirnya lain daripada yang lain. menunjukkan perbezaan atau perbandingan.

 . haiwan. unsur mujarad (abstrak) menyatakan pecahan menyatakan perubahan keadaan.Kata Sendi Nama ´kepadaµ terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk: manusia.

Contoh:    Tuan/puan diminta merujuk hal ini kepada pihak atasan. (pecahan) Suhu badannya meningkat kepada 39°C. (mujarad) Peserta Khemah Bahasa telah dibahagikan kepada enam kumpulan. (manusia) Pekerja zoo memberi makanan kepada binatang di zoo tersebut tiga kali sehari. (haiwan) Perkahwinannya mampu bertahan kerana bersandar kepada kesetiaan. (perubahan keadaan) . (perubahan keadaan) Keadaan ekonomi berubah kepada tahap yang lebih baik.

.*** Namun. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menghadiahkan buku bacaan kepada beberapa buah perpustakaan sekolah. kata sendi nama ´kepadaµ boleh juga digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk institusi yang ada kaitan dengan manusia. Surat itu hendaklah dihantar kepada Kementerian Pendidikan dengan segera. Contoh: Ibu bapa telah menghantar surat bantahan kepada sekolah tersebut.

Sindiran orang tua itu dirasai terkena tepat pada batang hidungnya. apabila hadir di hadapan kata ´adaµ atau ´tiadaµ.  iii.Kata Sendi Nama ´padaµ terletak di hadapan kata nama atau frasa nama dalam situasi yang berikut: i. Borang itu dihantar kepada pihak tuan pada 22 Disember 2005. mesti diikuti kata nama yang merujuk manusia atau haiwan. Bajunya tersangkut pada cangkuk besi lalu koyak.  menunjukkan keterangan waktu Contoh: Pihak kami berharap hal ini tidak akan berulang pada masa akan datang. Keupayaan untuk berfikir tiada pada binatang.  . ii. Contoh: Semua ketua jabatan disarankan memanfaatkan kuasa yang ada pada mereka untuk kepentingan organisasi masing-masing. menunjukkan hubungan tempat bagi perbuatan kata kerja Contoh: Iklan syarikat itu terpampang pada setiap bas Sri Jaya.

Kata Sendi Nama ´diµ dan Imbuhan ´diµ Kata sendi nama (KSN) di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya manakala imbuhan di dicantum dengan kata yang mengikutinya (kata kerja) Nota : Oleh kerana KSN di digunakan di hadapan kata nama/frasa nama menunjukkan tempat. . Penggunaan yang tepat ialah dalam kalangan kerana dalam digunakan di hadapan kata nama bersifat abstrak/ tidak mempunyai ruang. Contoh : Seorang wanita dipenjara 10 tahun kerana menyalahgunakan wang syarikat. Wanita tersebut menjalani hukuman penjara di Penjara Pudu. Sematan. Kursus Kepimpinan Pelajar akan diadakan di Kem Belia Pueh. maka penggunaan di kalangan tidak tepat kerana kalangan bermaksud golongan/ kelompok/ kumpulan (abstrak). Semua pelajar sekolah menengah diwajibkan mengikuti kelas tambahan Bahasa Inggeris di sekolah masingmasing.

kata bilangan dan kata kerja.00 pagi tadi. maka ´keµ dieja terpisah daripada kata nama (tempat) yang mengikutinya. Semua pekerja menjengok ke luar setelah mendengar bunyi jeritan yang dahsyat. (kata nama) Minit Mesyuarat Kelima Pusat Pengajian Bahasa disahkan tanpa sebarang pindaan. maka ´keµ ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya untuk membentuk kata nama. Konvoi Kembara Bahasa telah singgah ke lima tempat sebelum sampai ke Sibu.Kata Sendi Nama ´keµ dan Imbuhan ´keµ (a) Apabila berfungsi sebagai kata sendi nama yang menyatakan hubungan tempat atau arah. Contoh: Ketua unit di setiap jabatan memainkan peranan penting memastikan staf di unit mereka menjalankan tugas dengan cekap dan dedikasi. (b) Apabila ´keµ berfungsi sebagai imbuhan. (kata kerja) . Contoh: Beliau telah berkhidmat di sini dari muda hingga ke tua. Papan tanda tersebut dialih ke tengah ruang pejabat agar mudah dilihat oleh pelawat. (kata bilangan) Encik Hashim telah keluar pejabat sejak pukul 10.

Contoh: Pemburu itu sesat di dalam hutan.menunjukkan sesuatu yang mempunyai ruang kata dalam . Kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai bahasa amat penting bagi pelajar. Semua peserta berkumpul di dalam dewan.memperkatakan sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak mempunyai ruang seperti perkara. Penumpang tidak dibenarkan merokok di dalam kabin kapal terbang. bahasa. urusan. Masalah itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat yang lalu. hal. . peristiwa. Dia merupakan pelajar yang pintar dalam kalangan kawan-kawannya.Penggunaan ´di dalamµ dan ´dalamµ Frasa sendi nama di dalam . bidang dan sebagainya.

mempunyai ruang (kedudukan fizikal atau tempat) Kata antara . ramai antara mereka ini telah mempelajari bahasa Melayu. . Masalah disiplin merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu.berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata arah dan digunakan apabila memperkatakan sesuatu yang bersifat abstrak *Kata antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama boleh mendahului ayat yang menunjukkan perbandingan Contoh: Juzaila duduk mencelah di antara Syahmina dengan Shahira. Kini.Penggunaan ´di antaraµ dan ´antaraµ Frasa sendi nama di antara . Antara Rahim dengan Azman banyak perbezaannya. Antara ilmu perubatan dengan ilmu biologi ada persamaannya. Rumahnya terletak di antara dua bangunan tinggi itu.

diikuti oleh kata yang menerangkan (M). Dalam susunan frasa bahasa Melayu.Hukum D-M Hukum D-M (Diterang-Menerangkan) ialah peraturan susunan frasa dalam bahasa Melayu. kata yang diterangkan (D) MESTI hadir dahulu. .

Y Lim Klinik Sakit Puan dan Bersalin Juara Kedai Kopi segera 2 minit Restoran Linda hal-hal lain denda maksimum Klinik Sakit Puan dan Bersalin S.Y Lim Kedai Kopi Juara .Contoh-contoh lain kesalahan hukum D-M adalah seperti yang berikut: Salah Mini Betul telekung mini mi telekung mi 2 minit segera Linda Restoran lain-lain hal maksimum denda S.

Kecualian Hukum D-M boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan terutama sekali pada nama-nama jawatan. Contohnya: Penerang (M) Yang diterangkan (D) Perdana Timbalan Naib Ibu Menteri Menteri Presiden Pejabat .

Contoh: hamba-Mu suruhan-Nya kepada-Ku perintah-Nya (d) . Contoh: se-Malaysia pro-Malaysia anti-Israel anti-Amerika menghubungkan kata nama dengan ganti nama diri yang merujuk Tuhan.Penggunaan Tanda Sempang ( . sastera Islam telah berkembang dengan pesatnya.) (a) menghubungkan awalan ke. merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an. Contoh: Pegawai kerajaan yang telah berpencen selepas tahun 80-an akan menerima insentif khas daripada pihak kerajaan.  (b)  Nota : Rangkai kata 80-an dan 90-an dalam ayat di atas merujuk dekad-dekad abad ke-20 (tahun 1900 hingga 1999). Contoh: Minit Mesyuarat ke-3 Khemah Bahasa 2010 disahkan tanpa sebarang pindaan. Perayaan Ulang Tahun ke-50 RTM sungguh meriah.dengan angka bagi membentuk angka bilangan ordinal. Penyanyi tahun 70-an masih popular hingga kini. (c) menghubungkan imbuhan dengan kata nama khas. Dekad-dekad dalam abad ke-19 dan sebelumnya dirujuk dengan menyebut angka tahun sepenuhnya. Sejak kurun ke-17.

Perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan.Kata Majmuk Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Bentuk-bentuk kata yang telah mantap adalah: antarabangsa beritahu bumiputera jawatankuasa kakitangan kerjasama olahraga matahari setiausaha tandatangan tanggungjawab warganegara pesuruhjaya .

peribahasa. dinihari. kadangkala. daripada (iv) kata hubung: apabila. walhal (v) kata tanya: bagaimana . darihal. barangkali. perikemanusiaan (ii) kata adjektif: sukacita. apakala. hulubalang.Terdapat sejumlah perkataan yang tergolong dalam golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum Contohnya: (i) kata nama: peribadi. manakala. padahal. dukacita (iii) kata sendi nama: kepada.

Contohnya: alat-alat tulis balai-balai raya suku-suku kata jirim-jirim organik Menteri-Menteri Besar gambar-gambar rajah kapal-kapal terbang garis-garis pusat model-model linear Naib-Naib Canselor Ketua-Ketua Menteri Pengecualian .Penggandaan Kata Majmuk Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur Contohnya: Pesuruhjaya-pesuruhjaya Warganegara-warganegara Tandatangan-tandatangan Jawatankuasa-jawatankuasa .

Contohnya: campur aduk litar selari ambil alih bercampur aduk berlitar selari mengambil alih temu bual daya serap ditemu bual daya serapan (ii) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan. ejaannya tetap terpisah.Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk + imbuhan = kata terbitan. ejaannya menjadi bercantum. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk: (i) apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja. Contohnya: campur aduk daya serap garis pusat mencampuradukkan kedayaserapan menggarispusatkan satu padu urus niaga menyatupadukan diurusniagakan .

digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang bersifat persamaan. Contoh: Rumah itu ialah rumah Datuk Mohan.Kata Pemeri .2 kata pemeri dalam bahasa Melayu: (i) ialah . Kursus ini adalah untuk memantapkan disiplin pelajar. .unsur yang memerikan hal atau merupakan perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat . Sumbangan besar beliau adalah dari segi kewangan. Nama ketua jabatan kami (ialah) Azman bin Halim. Kucing belang itu ialah kucing jenis parsi. (ii) adalah .hadir di hadapan frasa adjektif atau frasa sendi nama yang bersifat huraian Contoh: Keputusan pihak hakim adalah muktamad. Jawapan yang diberikan oleh peserta kuiz itu (adalah) tepat.

14 November 2004. . seperti yang lazim digunakan dalam ayat berbentuk makluman dan pengisytiharan).) Adalah menjadi harapan pihak kami agar pihak tuan dapat memberi maklum balas segera berkenaan hal ini. (salah) (sepatutnya : Pihak kami berharap agar pihak tuan dapat memberi maklum balas segera berkenaan hal ini. (salah) (sepatutnya : Dimaklumkan bahawa pihak Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak RTM akan menganjurkan Malam Amal pada 31 Disember 2005.Hobi saya ialah berenang/memasak/menyanyi. Contoh: Adalah dimaklumkan bahawa pihak Universiti Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak RTM akan menganjurkan Malam Kesenian pada 31 Disember 2004.) Adalah diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Ahad. memasak dan menyanyi telah mengambil sifat kata nama dalam konteks ini. 14 November 2004.Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan kata kerja atau frasa kerja (pada pangkal ayat. (salah) (sepatutnya : Dengan ini diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Ahad.) Nota : kata pemeri boleh hadir di hadapan kata kerja seperti contoh berikut kerana kata berenang. .

kata pemeri adalah boleh wujud dalam binaan kata nafi dan frasa adjektif. Dalam keadaan tertentu.Kata pemeri juga tidak boleh hadir bersama-sama kata nafi. Keputusan itu adalah tidak adil.) Arahan tersebut adalah bukan untuk semua kakitangan kerajaan. (sepatutnya: Encik Razak bukan timbalan pengarah jabatan kami. (Boleh juga: Keputusan itu tidak adil). Sambutan tahun baru yang dibuat secara berpesta-pesta adalah tidak sesuai dengan budaya timur.) . Contoh: Encik Razak ialah bukan timbalan pengarah jabatan kami. Contoh: Kenyataan itu adalah tidak benar. (Boleh juga: Kenyataan itu tidak benar). (Boleh juga: Sambutan tahun baru yang dibuat secara berpesta-pesta tidak sesuai dengan budaya timur. (sepatutnya: Arahan tersebut bukan untuk semua kakitangan kerajaan.) Namun demikian terdapat kecualian.

Penggunaan Kata Tanya -berfungsi untuk membentuk ayat tanya . Contoh penggunaan yang betul: Apa yang dilihat oleh mereka? Bagaimana dia hendak pergi ke klinik dalam keadaan lemah begini? Mengapa pelajar diminta mendaftar kursus di dewan itu? Mana satu buku yang hendak dibeli? Berapa harga sekilo beras sekarang? Bila kamu akan berangkat ke Kuching? Contoh penggunaan yang salah: Saya tidak tahu apa yang mereka bualkan tadi.Kata tanya tidak sepatutnya digunakan dalam ayat penyata. (sepatutnya : cara/kaedah) Fahmi menanyakan ibunya bilakah mereka akan pergi ke taman permainan (sepatutnya : masa/tarikh/hari) . (Sepatutnya : perkara/topik/isu) Puan Aini ingin mengetahui bagaimana pelajarnya meniru dalam peperiksaan.

µkata Parameswari. Kami memang tidak tahu apa-apa tentang kecurian yang berlaku di rumahnya minggu lepas. benda dan orang secara umum. beberapa kata tanya seperti apa. Dia akan muncul bila-bila masa sahaja. bila-bila dan mana-mana dan digunakan dalam ayat penyata. 4. Dia tidak pergi ke mana-mana petang itu. 2. 3. ´Bila-bila kamu ada kelapangan. ´Bila-bila masa sahaja bangunan lama itu akan runtuh. 2. Sekiranya budaya kerja kakitangan kerajaan tidak diubah. ´Apa-apaµ berfungsi untuk merujuk kepada sebarang perkara secara umum. . sampai bila-bila pun prestasi kerja mereka tetap di takuk lama. Contoh: Saya tidak mahu makan apa-apa kerana sudah kenyang. bila dan mana boleh digandakan menjadi apa-apa. ´Bila-bilaµ berfungsi sebagai kata ganti umum yang merujuk kepada waktu /masa/ ketika (digunakan untuk menggantikan masa secara umum) Contoh: 1.µ ´Mana-manaµ pula digunakan untuk menggantikan tempat. datanglah ke pejabat saya. Kata Tim. Contoh: 1. Apa-apa sahaja yang diminta oleh anaknya akan dipenuhi oleh Puan Noraini.Walau bagaimanapun. Mana-mana pakaian yang lama itu disimpannya di dalam almari.

Pelajar-pelajar akan berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan. Contoh: Semua kakitangan kerajaan menarik nafas lega apabila Perdana Menteri mengumumkan pemberian bonus sebulan gaji kepada mereka. Pelajar-pelajar akan berdiri tegak bila lagu Negaraku dinyanyikan. Murid-murid berhenti bercakap bila guru mereka masuk.´Apabilaµ pula berfungsi sebagai kata hubung untuk membentuk ayat majmuk keterangan. Murid-murid berhenti bercakap apabila guru mereka masuk. Ayat-ayat berikut pula salah: Semua kakitangan kerajaan menarik nafas lega bila Perdana Menteri mengumumkan pemberian bonus sebulan gaji kepada mereka. .

Kampung di mana saya tinggal sangat aman. (betul) . Masalah disiplin di sekolah yang sudah menjadi satu fenomena serius dalam sistem pendidikan harus ditangani dengan berkesan. (betul) The village where I live is very peaceful.Penggunaan Ungkapan ´Yang Manaµ dan ´Di Manaµ dalam Ayat Penyata berfungsi sebagai kata tanya dalam ayat tanya. -Kesilapan sering berlaku disebabkan penterjemahan secara langsung daripada perkataan bahasa Inggeris which yang berfungsi sebagai ganti nama relatif dalam bahasa Inggeris dan where yang boleh berfungsi sebagai kata hubung. a. Kampung tempat saya tinggal sangat aman. -hanya Contoh: Indicipline in schools which has become a serious phenomena in our education system should be handled efficiently. Masalah disiplin di sekolah yang mana sudah menjadi satu fenomena serius dalam sistem pendidikan harus ditangani dengan berkesan. a. (salah) b. (salah) b.

Kimia dan Biologi hanya dipelajari untuk kerjaya yang teknikal. kursus bahasa ketiga di universiti ini bertaraf generik di mana ditawarkan kepada semua pelajar.(salah) Untuk makluman tuan/puan. (salah) pelajar menganggap subjek Fizik.Contoh-contoh kesalahan lain: makluman tuan/puan. Kimia dan Biologi hanya dipelajari untuk kerjaya yang teknikal yang mana anggapan ini akan membataskan minat mereka terhadap bidang sains. Anggapan ini akan membataskan minat mereka terhadap bidang sains. kursus bahasa ketiga di universiti ini bertaraf generik dan ditawarkan kepada semua pelajar. (betul) Sesetengah Sesetengah .(betul) Untuk pelajar menganggap subjek Fizik.

Kesalahan Penggunaan ´ianyaµ Kata ianya tidak wujud dalam bahasa Melayu. Kedua-dua ia dan nya merupakan kata ganti nama diri. . Kes itu sulit kerana ianya melibatkan golongan atasan. ayat-ayat di bawah ini salah: Contoh: Bakul yang penuh dengan sayur-sayuran itu tidak terangkat oleh Suresh kerana ianya terlalu berat. maka terdapat dua ganti nama diri dan hal ini amat janggal. Jika ianya digunakan. Oleh itu.

Oleh itu. Oleh kerana kesilapan sering berlaku. Jasmin berasa bimbang sebab ibunya sakit (Sepatutnya: Jasmin berasa bimbang kerana ibunya sakit) 2. Contoh: 1. perkara ini perlu dibincangkan lagi.Penggunaan ´Oleh Keranaµ. Hal ini disebabkan oleh mesti diikuti oleh kata nama atau frasa nama. ´Oleh Sebabµ. (Sepatutnya: Mesyuarat itu ditangguhkan kerana pengerusinya tidak dapat hadir) . (Sepatutnya: Oleh sebab kesilapan sering berlaku. ´Keranaµ dan ´Sebabµ (a) Penggunaan oleh yang diikuti dengan kerana dalam ungkapan oleh kerana adalah salah. Mesyuarat itu ditangguhkan sebab pengerusinya tidak dapat hadir.) (Sepatutnya: Keadaan selepas kejadian tsunami itu sangat memilukan oleh sebab ribuan mayat bergelimpangan di mana-mana sahaja. perkara ini perlu dibincangkan dengan teliti. penggunaan sebab untuk menggantikan kerana seperti dalam ayat-ayat di bawah ini adalah salah. Bentuk yang betul ialah oleh sebab. Contoh: 1. Keadaan selepas kejadian tsunami itu sangat memilukan oleh kerana ribuan mayat bergelimpangan di mana-mana sahaja.) (b) Kata hubung kerana tidak boleh disamakan dengan kata nama sebab. sedangkan kerana ialah kata hubung.) 2.

t.Pengejaan Kata Apabila Menerima Imbuhan (a) Kata asli bahasa Melayu yang bermula dengan konsonan p. k.penolakan suci ² menyucikan sayang ² penyayang (t > n) (s > ny) . s mengalami pengguguran konsonan tersebut apabila menerima imbuhan me-N dan pe-N Contoh: perlu ² memerlukan (p > m) potong ² pemotong kerja ² mengerjakan (k > ng) kelompok ² pengelompokan kagum ² mengagumkan tarik ² menarik tolak .

pengklasifikasi struktur .mempamerkan transitif . t.ditransitifkan klasifikasi .penstrukturan . k. s akan mengekalkan konsonan tersebut apabila menerima imbuhan me-N dan pe-N Contoh: proses ² memproses terjemah ² menterjemah kategori ² mengkategori sintesis ² mensintesis pamer .(b) Kata pinjaman yang bermula dengan konsonan p.

maka terdapat dua cara penulisannya. Pertunjukan pentas yang dianjurkan oleh pihak Astrio berjaya menarik perhatian orang ramai. (i) Kata dieja dengan satu k apabila menunjukkan kata nama am Contoh: Saya sentiasa merindui masakan ibu yang tiada tandingannya. . Semua staf diminta menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang. (ii) Kata dieja dengan dua k apabila menunjukkan kata kerja (perbuatan) Contoh: Tolong masakkan saya bubur sebab saya kurang sihat.(c) Apabila kata dasar yang berakhir dengan konsonan k menerima imbuhan akhiran -kan.

. Hal ini demikian kerana kursus generik yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan keperluan pelajar di universiti tersebut. Ungkapan ini mengikut struktur atau pola ayat bahasa Inggeris This is because. Ayat-ayat ini boleh dibetulkan menjadi: Hal ini demikian kerana kehidupan masyarakat hari ini lebih mementingkan kebendaan. (salah) Ini kerana kursus generik yang ditawarkan tidak bersesuaian dengan keperluan pelajar di universiti tersebut. (salah) Ayat-ayat di atas tidak gramatis kerana ungkapan ini menyalahi struktur ayat bahasa Melayu.Penggunaan ´Ini Keranaµ Contoh : Ini kerana kehidupan masyarakat hari ini lebih mementingkan kebendaan.

dan beranggapan tindakan pihak universiti membebankan mereka. Contoh: Masyarakat di kampung tersebut telah menikmati kemudahan-kemudahan seperti jalan raya. b.Penggunaan ´tetapiµ dan ´yangµ pada Pangkal Ayat . (Berasal daripada ayat ´Mereka yang rajin berusaha selalunya akan berjaya) . kedua-dua kata ini boleh digunakan pada pangkal sesuatu ayat jika: a. Tetapi bekalan elektrik dan air paip sering terputus.Walau bagaimanapun. Tetapi hal ini disalah tafsir oleh sesetengah mahasiswa. berlaku proses pengguguran subjek. terutama pada penghujung tahun. Pihak universiti menggalakkan para mahasiswa mengikuti kursus merentas kurikulum agar mereka berupaya menjadi graduan yang serba boleh. (Berasal daripada ayat ´Lelaki yang berbaju kuning itu tunang sayaµ) Yang rajin berusaha selalunya akan berjaya. Contoh: Yang berbaju kuning itu tunang saya. ayat tersebut merupakan ayat sambungan daripada ayat sebelumnya.tidak dapat digunakan pada pangkal ayat sekiranya ayat tersebut merupakan ayat pertama bagi sesebuah wacana (kecuali penggunaan yang pada ayat tanya. tiada masalah) . elektrik dan air paip sejak sepuluh tahun lalu.

(sepatutnya : Kanak-kanak itu diberi hadiah oleh penganjur pertandingan. Saya pun hendak pergi ke situ juga. (sepatutnya : Punca penyakit itu ialah virus atau Penyakit itu disebabkan virus) Kita perlu berjuang demi untuk negara tercinta. Di samping itu. frasa ataupun ungkapan secara berlebihan dalam penulisan Contoh: Kanak-kanak itu diberi hadiah percuma oleh penganjur pertandingan.amalan kelewahan dapat diertikan sebagai penggunaan kata. Tempoh masa yang diberi kepadanya untuk menyelesaikan kerja tersebut agak singkat. . kita juga perlu memberi tumpuan kepada pencapaian akademik anak-anak. Ahmad merupakan pelajar yang paling tinggi sekali di dalam kelasnya. Punca masalah ini disebabkan virus.Amalan Kelewahan Dalam Bahasa Melayu . Pelajar-pelajar itu hanya diminta membayar RM 5 sahaja.

Selesai Modul 2 .