Nama

:

Tingkatan:

Soalan:
Binakan ayat bagi lima kata tugas yang terdapat dalam Novel Melunas Rindu.

1)_______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2)_______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3)_______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4)________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5)________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________