RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK PEMULIHAN KHAS

tinggi/ rendah. panjang/pendek (c) Menamakan saiz (d) Mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz (e) Memadankan saiz yang sama (f) Mewarnakan saiz yang sama 3.MINGGU 1&2 3 KEMAHIRAN Ujian Saringan dan diagnostik PRA NOMBOR 1.2 Sama banyak atau tidak sama banyak 2.1 Mengkelas benda konkrit dan semi konkrit i) Warna ii) Saiz iii) Bentuk iv) Jenis HURAIAN 1.1 Banyak atau sedikit 2.jantina .Warna (a) mengenal warna (b) Menamakan warna (c) Mencantumkan kad warna (d) Mengasingkan warna (e) Menyesuaikan warna dengan benda-benda (f) Mewarna ikut benda yang diberi 2.makanan .3 Lebih atau kurang i) Mengasingkan kumpulan (a) Yang banyak atau lebih (b) Yang sedikit atau kurang (c) Yang sama banyak (d) Yang tidak sama banyak Mewarnakan kumpukan (a) Yang banyak atau lebih (b) Yang sedikit atau kurang (c) Yang sama banyak (d) Yang tidak sama banyak Menyesuaikan kumpulan yang sama banyak Gambar-gambar pelbagai jenis .kenderaan .binatang Lembaran kerja  Benda-benda konkrit  Gambar-gambar  Lembaran kerja ii) iii) 8 .1. Saiz (a) Membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan (b) Mengenal saiz kecil/ besar. Bentuk (a) Mengasingkan benda mengikut bentuk (b) Menamakan bentuk (c) Memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit (d) Mewarnakan saiz yang sama 4.1. Jenis (a) Menamakan benda mengikut jenis (b) Mengumpul benda mengikut jenis (semi Maujud) (c) Mengkelaskan benda mengikut jenis (gambar) (d) Mewarna/ melukis benda mengikut jenis BAHAN/ALATAN      Kad warna asas Pensel warna Benda konkrit pelbagai bentuk Lembaran kerja Perisian komputer Benda konkrit pelbagai saiz Kad-kad pelbagai saiz Lembaran kerja Perisian komputer          Benda konkrit pelbagai bentuk Kad-kad bentuk Lembaran kerja Video 4 KONSEP ANGKA 2.1.benda hidup dan bukan hidup .1 Menyatakan kuantiti melalui perbandingan 2.

*** Minggu pengajaran Rancangan Pelajaran Harian mungkin akan berbeza mengikut tahap penguasaan murid. .