20 Kesalahan Dalam Bacaan Al-Fatihah

KESALAHAN 1 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah (

)

JENIS KESALAHAN : Sebutan huruf ( ) berbaris bawah tidak kedengaran. Seolah-olah kita menyebut µIsmillah...¶ BACAAN BETUL : Sebutan dan bunyi huruf ( ) berbaris bawah tersebut hendaklah disebut dengan jelas dan terang. Mungkin kesalahan ini lebih mudah terjadi jika kita membacanya secara µsirr¶ (perlahan), dimana banyak lafaz kalimah tidak disebut secara jelas. KESALAHAN 2 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf ( ) bersabdu pada kalimah (

)

JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna. BACAAN BETUL : Sebutan dan bunyi huruf ( ) bersabdu perlu didatangkan dengan sempurna hingga jelas perbezaan antara huruf ( ) bersabdu dengan huruf ( ) tidak bersabdu. Ini kerana sebilangan kita, disebabkan ingin membacanya secara cepat, ia akan menyebabkan bunyi sabdu tersebut tertinggal dan bunyi yang dikeluarkan seolah-olah huruf ( ) tidak bersabdu sahaja. KESALAHAN 3 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah (

)

JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi Ha Maftuhah ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna sehingga menebabkan bunyi seakan-akan bunyi huruf Ha Marbuthoh ( ) BACAAN BETUL : Huruf Ha Maftuhah ( ) sepatutnya dikeluarkan dari tengah kerongkong dan bukannya dari pangkalnya. Kita perlu berhati-hati semasa menyebut huruf ( ) agar bunyinya dapat dibezakan dengan sebutan Ha Marbuthoh ( ) KESALAHAN 4

KESALAHAN 6 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) bersabdu pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi huruf ( ) tersebut disebut dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Bunyi huruf ( ) perlu disebut sesempurna mungkin dari makhrajnya iaitu dengan cara menekan kawasan belakang hujung lidah ke gusi hadapan sebelah atas dengan melengkungkannya sedikit. Ia sangat berbeza dengan makhraj huruf ( ) yang keluar dengan cara menekankan suara ke permulaan kerongkong. Walaupun makhraj huruf ( ) dan makhraj huruf ( ) terletak bersebelahan iaitu pangkal dan pertengahan kerongkong. Ini berbeza dengan huruf Ha Marbuthoh ( ) di mana udara akan keluar begitu sahaja ketika menyebutnya. Suara yang keluar akan berbunyi seakan-akan ketika kita kepedasan. namun bunyi serta sifatnya amat berbeza. Kesalahan yang selalu dilakukan ialah kita mengeluarkan bunyi huruf ( ) dari makhraj huruf ( ) iaitu dari pangkal kerongkong. .KALIMAH/ HURUF : Huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah tersebut dilafaz dengan huruf Ha Marbuthoh ( ) BACAAN BETUL : Huruf Ha Maftuhah ( ) perlu disebut secara jelas pada makhrajnya iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. KESALAHAN 5 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Huruf ( ) pada kalimah tersebut perlu disebut dengan jelas pada makhrajnya iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. Bunyi huruf Ha Maftuhah ( ) juga akan lebih jelas jika kita menyempitkan sedikit aliran keluar udara pada pertengahan kerongkong.

Kita perlu berhati-hati semasa menyebut huruf ( ) agar bunyinya tidak sama dan dapat dibezakan dengan sebutan Ha Marbuthoh ( ) KESALAHAN 9 KALIMAH/ HURUF : Bunyi sabdu huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna sehingga ia dibunyikan seolah-olah tanpa sabdu seperti µmiDiin¶. . ia akan menyebabkan bunyi sabdu tersebut tertinggal dan bunyi yang dikeluarkan seolah-olah ( ) tidak bersabdu sahaja. Bunyi huruf ( ) juga perlu dikeluarkan dari makhrajnya dengan betul iaitu hujung lidah yang ditekan ke pangkal gusi gigi depan. Cara sebutannya hendaklah tepat dan agak berat. sesuai dengan kaedah sebutan huruf bersabdu yang betul. Ini kerana disebabkan kita cuba membacanya secara cepat. agar ia tidaklah sama dengan bunyi huruf µD¶ yang agak keras.KESALAHAN 7 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf ( ) bersabdu pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna. BACAAN BETUL : Sebutan & bunyi huruf ( ) bersabdu perlu didatangkan dengan sempurna hingga jelas perbezaan antara bunyi huruf ( ) bersabdu dengan ( ) tidak bersabdu. BACAAN BETUL : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) perlu disebut dan didatangkan dengan sempurna. sedangkan bunyi tepatnya ialah bersabdu iaitu µmiDDiin¶. KESALAHAN 8 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi Ha Maftuhah ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna sehingga menebabkan bunyi seakan-akan bunyi huruf Ha Marbuthoh ( ) BACAAN BETUL : Huruf Ha Maftuhah ( ) sepatutnya dikeluarkan dari tengah kerongkong dan bukannya dari pangkalnya.

sedangkan bunyi tepatnya ialah bersabdu iaitu µiYYaka¶. kita tetap perlu membunyikannya dengan tepat hingga ia dapat dibezakan dari bunyi huruf ( ) iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. Ini kerana. Ini kerana bunyinya berada dalam keadaan lemah kerana huruf tersebut berbaris bawah. pembaca perlu berhati-hati dan cermat agar huruf ( ) dapat dikeluarkan dari makhrajnya yang tepat iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. pastikan anda tidak µberhenti¶ seketika pada henjutan sabdu tersebut.KESALAHAN 10 KALIMAH/ HURUF : Bunyi sabdu huruf ( ) pada 2 kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tidak didatangkan dengan sempurna sehingga ia dibunyikan seolah-olah tanpa sabdu seperti µiYaka¶. BACAAN BETUL : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) perlu disebut dan didatangkan dengan sempurna agar ia dapat dibezakan dengan bunyi huruf ( ) tanpa sabdu. KESALAHAN 11 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Semasa menyebut huruf ( ) yang mati pada kalimah ( ) . Ketika membunyikannya juga. . ramai yang terkadang mengeluarkan bunyi huruf ain dari makhraj huruf ( ) KESALAHAN 12 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Memang huruf ( ) berbaris bawah pada perkataan ini agak sukar dibunyikan dengan tepat. Namun begitu.

kita akan terikut µmenebalkan¶ bunyi huruf ( ) menjadi bunyi huruf ( ) Oleh itu. Maka. Huruf ( ) memiliki sifat Isti¶la¶ dan Itbaq.KESALAHAN 13 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Jika tidak berhati-hati. bunyi huruf ( ) akan mudah bertukar menjadi bunyi huruf ( ) terutamanya ketika huruf ( ) berbaris dibawah. Tambahan pula. pembaca perlu berhati-hati ketika melafazkan perkataan ini dengan membunyikan huruf ( ) pada makhrajnya secara tepat. Ini kerana. huruf selepas dan sebelumnya berbunyi agak ringan. Namun. dimana kedua sifat tersebut jika didatangkan dengan sempurna akan menjadikan bunyi huruf ( ) lebih µtebal¶ dari huruf ( ) KESALAHAN 14 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Bunyi huruf ( ) boleh bertukar menjadi bunyi huruf ( ) jika ia tidak dilafaz dengan betul. Walau bagaimanapun. huruf ( ) dan huruf ( ) berkongsi makhraj yang sama iaitu dengan cara mendatarkan lidah. KESALAHAN 15 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Huruf ( ) disini mudah disebut secara salah menjadi bunyi huruf ( ) kerana ia berbaris di bawah. kemudian hujung lidah dibawa ke belakang gigi hadapan sebelah bawah. jika pembaca tidak berhati-hati. bunyinya hanya menjadi . apabila huruf ( ) berbaris bawah. Kesalahan ini terjadi kerana huruf ( ) terletak bersebelahan dengan huruf ( ) yang tebal dan berat bunyinya. perkara yang membezakan antara kedua huruf tersebut ialah sifatnya.

kemudian hujung lidah dibawa ke belakang gigi hadapan sebelah bawah. kita perlu menjaga bunyi serta sifat µisti¶la¶ pada huruf ( ) dengan membunyikannya pada makhraj yang betul. kesalahan sama mungkin bakal berulang pada perkataan ini.kurang tebal. Kesalahan ini akan lebih mudah terjadi memandangkan huruf ( ) dan huruf ( ) berkongsi makhraj yang sama iaitu dengan cara mendatarkan lidah. Oleh itu. sedangkan jika dirujuk ilmu tajwid. tempat keluar makhraj kedua huruf tersebut amat jauh berbeza. dimana kedua sifat tersebut jika didatangkan dengan sempurna akan menjadikan bunyi huruf ( ) lebih µtebal¶ dari huruf ( ) KESALAHAN 17 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Huruf ( ) jika betul-betul disebut pada makhrajnya iaitu hujung lidah yang dikeluarkan lalu ditekan ke hujung gigi hadapan sebelah atas. Huruf ( ) memiliki sifat Isti¶la¶ dan Itbaq. bunyi huruf ( ) akan mudah bertukar menjadi bunyi huruf ( ) . bukannya nipis hingga bertukar kepada bunyi huruf ( ) pula. KESALAHAN 18 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dibunyikan bukan pada makhrajnya sehingga bertukar bunyi huruf tersebut kepada huruf ( ) . perkara yang membezakan antara kedua huruf tersebut ialah sifatnya. ia akan mengeluarkan bunyi yang agak kurang desiran µzzzz¶nya berbanding huruf ( ) Namun kesalahan yang sering dilakukan. Namun. kita membunyikannya dengan bunyi huruf ( ) atau lebih tepat seperti bunyi huruf µZ¶. Jika tidak berhati-hati. KESALAHAN 16 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Seperti perkataan ( ) pada ayat 6.

huruf ( ) memiliki sifat khususnya iaitu sifat Istitolah.. Ini kerana makhrajnya agak unik iaitu dengan menekan salah satu sisi (tepi) lidah ke sepanjang gigi geraham atas. Dan cara terbaik untuk menyebut semua huruf itu dengan betul tidak lain tidak bukan melalui µberguru¶ dengan pakar Al-Quran. kita akan mengetahui kaedah tepat mendatangkan sebutan sabdu. Walaubagaimanapun. Jika anda ada melakukan kesalahan tersebut.. serta beza sebenar bunyi huruf µHa pedas¶ dan µHa gulung¶. Maka.. ada sebilangan tersasul ketika menyebut huruf ( ) sehingga menyerupai sebutan huruf ( ). bolehlah mula berlatih betulkannya sekarang.. kita sudah mengetahui 20 kesalahan besar bacaan Fatihah yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. KESALAHAN 19 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) dan kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Memang huruf ( ) sukar dibunyikan dengan sempurna. Wallahua'lam. cadangan saya.. Dari mereka. Alhamdulillah. Walaupun ia agak sukar. Dicatat oleh zach di 21:22 .BACAAN BETUL : Ketika menyebut kalimah ( ) . KESALAHAN 20 14 tasydid (sabdu) selain dari yang telah disebutkan seperti tasydid pada kalimah ( ) ( ) dan lain-lain.. Kesalahan ini agak popular dilakukan memandangkan huruf ( ) pada perkataan ini memang agak sukar disebut dengan tepat pada makhrajnya... Tambahan pula. terjadilah kesalahan popular iaitu bunyi huruf ( ) yang dikeluarkan. namun kita tetap perlu mendatangkan makhraj dan sifat huruf ( ) dengan sempurna agar maknanya tidak berubah. Bunyi tasydid (sabdu) semua perkataan tersebut hendaklah didatangkan sesempurna mungkin. pembaca boleh mempraktikkan sebutan huruf ( ) berulangkali agar bunyi huruf ( ) yang selalu dilafazkan pada perkataan ini dapat dihindarkan....