20 Kesalahan Dalam Bacaan Al-Fatihah

KESALAHAN 1 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah (

)

JENIS KESALAHAN : Sebutan huruf ( ) berbaris bawah tidak kedengaran. Seolah-olah kita menyebut µIsmillah...¶ BACAAN BETUL : Sebutan dan bunyi huruf ( ) berbaris bawah tersebut hendaklah disebut dengan jelas dan terang. Mungkin kesalahan ini lebih mudah terjadi jika kita membacanya secara µsirr¶ (perlahan), dimana banyak lafaz kalimah tidak disebut secara jelas. KESALAHAN 2 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf ( ) bersabdu pada kalimah (

)

JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna. BACAAN BETUL : Sebutan dan bunyi huruf ( ) bersabdu perlu didatangkan dengan sempurna hingga jelas perbezaan antara huruf ( ) bersabdu dengan huruf ( ) tidak bersabdu. Ini kerana sebilangan kita, disebabkan ingin membacanya secara cepat, ia akan menyebabkan bunyi sabdu tersebut tertinggal dan bunyi yang dikeluarkan seolah-olah huruf ( ) tidak bersabdu sahaja. KESALAHAN 3 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah (

)

JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi Ha Maftuhah ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna sehingga menebabkan bunyi seakan-akan bunyi huruf Ha Marbuthoh ( ) BACAAN BETUL : Huruf Ha Maftuhah ( ) sepatutnya dikeluarkan dari tengah kerongkong dan bukannya dari pangkalnya. Kita perlu berhati-hati semasa menyebut huruf ( ) agar bunyinya dapat dibezakan dengan sebutan Ha Marbuthoh ( ) KESALAHAN 4

Bunyi huruf Ha Maftuhah ( ) juga akan lebih jelas jika kita menyempitkan sedikit aliran keluar udara pada pertengahan kerongkong. KESALAHAN 6 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) bersabdu pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi huruf ( ) tersebut disebut dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Bunyi huruf ( ) perlu disebut sesempurna mungkin dari makhrajnya iaitu dengan cara menekan kawasan belakang hujung lidah ke gusi hadapan sebelah atas dengan melengkungkannya sedikit. namun bunyi serta sifatnya amat berbeza. Suara yang keluar akan berbunyi seakan-akan ketika kita kepedasan. Kesalahan yang selalu dilakukan ialah kita mengeluarkan bunyi huruf ( ) dari makhraj huruf ( ) iaitu dari pangkal kerongkong.KALIMAH/ HURUF : Huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah tersebut dilafaz dengan huruf Ha Marbuthoh ( ) BACAAN BETUL : Huruf Ha Maftuhah ( ) perlu disebut secara jelas pada makhrajnya iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. . KESALAHAN 5 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Huruf ( ) pada kalimah tersebut perlu disebut dengan jelas pada makhrajnya iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. Ini berbeza dengan huruf Ha Marbuthoh ( ) di mana udara akan keluar begitu sahaja ketika menyebutnya. Ia sangat berbeza dengan makhraj huruf ( ) yang keluar dengan cara menekankan suara ke permulaan kerongkong. Walaupun makhraj huruf ( ) dan makhraj huruf ( ) terletak bersebelahan iaitu pangkal dan pertengahan kerongkong.

agar ia tidaklah sama dengan bunyi huruf µD¶ yang agak keras. BACAAN BETUL : Sebutan & bunyi huruf ( ) bersabdu perlu didatangkan dengan sempurna hingga jelas perbezaan antara bunyi huruf ( ) bersabdu dengan ( ) tidak bersabdu. KESALAHAN 8 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf Ha Maftuhah ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi Ha Maftuhah ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna sehingga menebabkan bunyi seakan-akan bunyi huruf Ha Marbuthoh ( ) BACAAN BETUL : Huruf Ha Maftuhah ( ) sepatutnya dikeluarkan dari tengah kerongkong dan bukannya dari pangkalnya. sesuai dengan kaedah sebutan huruf bersabdu yang betul. . sedangkan bunyi tepatnya ialah bersabdu iaitu µmiDDiin¶. Ini kerana disebabkan kita cuba membacanya secara cepat. ia akan menyebabkan bunyi sabdu tersebut tertinggal dan bunyi yang dikeluarkan seolah-olah ( ) tidak bersabdu sahaja. Bunyi huruf ( ) juga perlu dikeluarkan dari makhrajnya dengan betul iaitu hujung lidah yang ditekan ke pangkal gusi gigi depan. BACAAN BETUL : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) perlu disebut dan didatangkan dengan sempurna.KESALAHAN 7 KALIMAH/ HURUF : 2 huruf ( ) bersabdu pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna. Cara sebutannya hendaklah tepat dan agak berat. Kita perlu berhati-hati semasa menyebut huruf ( ) agar bunyinya tidak sama dan dapat dibezakan dengan sebutan Ha Marbuthoh ( ) KESALAHAN 9 KALIMAH/ HURUF : Bunyi sabdu huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tersebut tidak didatangkan dengan sempurna sehingga ia dibunyikan seolah-olah tanpa sabdu seperti µmiDiin¶.

Ini kerana bunyinya berada dalam keadaan lemah kerana huruf tersebut berbaris bawah. kita tetap perlu membunyikannya dengan tepat hingga ia dapat dibezakan dari bunyi huruf ( ) iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. pembaca perlu berhati-hati dan cermat agar huruf ( ) dapat dikeluarkan dari makhrajnya yang tepat iaitu dengan cara menekankan suara pada pertengahan kerongkong. ramai yang terkadang mengeluarkan bunyi huruf ain dari makhraj huruf ( ) KESALAHAN 12 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Memang huruf ( ) berbaris bawah pada perkataan ini agak sukar dibunyikan dengan tepat. . Ini kerana. Namun begitu. sedangkan bunyi tepatnya ialah bersabdu iaitu µiYYaka¶. KESALAHAN 11 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Semasa menyebut huruf ( ) yang mati pada kalimah ( ) .KESALAHAN 10 KALIMAH/ HURUF : Bunyi sabdu huruf ( ) pada 2 kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) tidak didatangkan dengan sempurna sehingga ia dibunyikan seolah-olah tanpa sabdu seperti µiYaka¶. Ketika membunyikannya juga. BACAAN BETUL : Sebutan bunyi sabdu huruf ( ) perlu disebut dan didatangkan dengan sempurna agar ia dapat dibezakan dengan bunyi huruf ( ) tanpa sabdu. pastikan anda tidak µberhenti¶ seketika pada henjutan sabdu tersebut.

perkara yang membezakan antara kedua huruf tersebut ialah sifatnya. bunyi huruf ( ) akan mudah bertukar menjadi bunyi huruf ( ) terutamanya ketika huruf ( ) berbaris dibawah. Kesalahan ini terjadi kerana huruf ( ) terletak bersebelahan dengan huruf ( ) yang tebal dan berat bunyinya. Huruf ( ) memiliki sifat Isti¶la¶ dan Itbaq. huruf ( ) dan huruf ( ) berkongsi makhraj yang sama iaitu dengan cara mendatarkan lidah. kemudian hujung lidah dibawa ke belakang gigi hadapan sebelah bawah. pembaca perlu berhati-hati ketika melafazkan perkataan ini dengan membunyikan huruf ( ) pada makhrajnya secara tepat. Ini kerana. KESALAHAN 15 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Huruf ( ) disini mudah disebut secara salah menjadi bunyi huruf ( ) kerana ia berbaris di bawah. kita akan terikut µmenebalkan¶ bunyi huruf ( ) menjadi bunyi huruf ( ) Oleh itu. Namun. Maka. Tambahan pula. dimana kedua sifat tersebut jika didatangkan dengan sempurna akan menjadikan bunyi huruf ( ) lebih µtebal¶ dari huruf ( ) KESALAHAN 14 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Bunyi huruf ( ) boleh bertukar menjadi bunyi huruf ( ) jika ia tidak dilafaz dengan betul. apabila huruf ( ) berbaris bawah. jika pembaca tidak berhati-hati. Walau bagaimanapun.KESALAHAN 13 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Jika tidak berhati-hati. bunyinya hanya menjadi . huruf selepas dan sebelumnya berbunyi agak ringan.

ia akan mengeluarkan bunyi yang agak kurang desiran µzzzz¶nya berbanding huruf ( ) Namun kesalahan yang sering dilakukan. Namun. dimana kedua sifat tersebut jika didatangkan dengan sempurna akan menjadikan bunyi huruf ( ) lebih µtebal¶ dari huruf ( ) KESALAHAN 17 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Huruf ( ) jika betul-betul disebut pada makhrajnya iaitu hujung lidah yang dikeluarkan lalu ditekan ke hujung gigi hadapan sebelah atas. kesalahan sama mungkin bakal berulang pada perkataan ini. Jika tidak berhati-hati. Huruf ( ) memiliki sifat Isti¶la¶ dan Itbaq. Kesalahan ini akan lebih mudah terjadi memandangkan huruf ( ) dan huruf ( ) berkongsi makhraj yang sama iaitu dengan cara mendatarkan lidah. sedangkan jika dirujuk ilmu tajwid.kurang tebal. kita membunyikannya dengan bunyi huruf ( ) atau lebih tepat seperti bunyi huruf µZ¶. kita perlu menjaga bunyi serta sifat µisti¶la¶ pada huruf ( ) dengan membunyikannya pada makhraj yang betul. KESALAHAN 18 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dibunyikan bukan pada makhrajnya sehingga bertukar bunyi huruf tersebut kepada huruf ( ) . tempat keluar makhraj kedua huruf tersebut amat jauh berbeza. Oleh itu. bunyi huruf ( ) akan mudah bertukar menjadi bunyi huruf ( ) . bukannya nipis hingga bertukar kepada bunyi huruf ( ) pula. kemudian hujung lidah dibawa ke belakang gigi hadapan sebelah bawah. KESALAHAN 16 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Seperti perkataan ( ) pada ayat 6. perkara yang membezakan antara kedua huruf tersebut ialah sifatnya.

kita sudah mengetahui 20 kesalahan besar bacaan Fatihah yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Alhamdulillah.. Maka.. Tambahan pula. KESALAHAN 19 KALIMAH/ HURUF : Huruf ( ) pada kalimah ( ) dan kalimah ( ) JENIS KESALAHAN : Huruf ( ) dilafaz dengan bunyi huruf ( ) BACAAN BETUL : Memang huruf ( ) sukar dibunyikan dengan sempurna. Dan cara terbaik untuk menyebut semua huruf itu dengan betul tidak lain tidak bukan melalui µberguru¶ dengan pakar Al-Quran. Dari mereka.... KESALAHAN 20 14 tasydid (sabdu) selain dari yang telah disebutkan seperti tasydid pada kalimah ( ) ( ) dan lain-lain. terjadilah kesalahan popular iaitu bunyi huruf ( ) yang dikeluarkan. Walaupun ia agak sukar.. Kesalahan ini agak popular dilakukan memandangkan huruf ( ) pada perkataan ini memang agak sukar disebut dengan tepat pada makhrajnya. Dicatat oleh zach di 21:22 .. serta beza sebenar bunyi huruf µHa pedas¶ dan µHa gulung¶.. bolehlah mula berlatih betulkannya sekarang. kita akan mengetahui kaedah tepat mendatangkan sebutan sabdu. huruf ( ) memiliki sifat khususnya iaitu sifat Istitolah.BACAAN BETUL : Ketika menyebut kalimah ( ) . Jika anda ada melakukan kesalahan tersebut. ada sebilangan tersasul ketika menyebut huruf ( ) sehingga menyerupai sebutan huruf ( ).. Bunyi tasydid (sabdu) semua perkataan tersebut hendaklah didatangkan sesempurna mungkin. cadangan saya. Ini kerana makhrajnya agak unik iaitu dengan menekan salah satu sisi (tepi) lidah ke sepanjang gigi geraham atas. Walaubagaimanapun... pembaca boleh mempraktikkan sebutan huruf ( ) berulangkali agar bunyi huruf ( ) yang selalu dilafazkan pada perkataan ini dapat dihindarkan. namun kita tetap perlu mendatangkan makhraj dan sifat huruf ( ) dengan sempurna agar maknanya tidak berubah. Wallahua'lam.