MODUL LATIH TUBI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM PMR 45/1 Kertas 1

MODUL LATIH TUBI TOPIKAL TINGKATAN TIGA

_____________________________________________________________________

Kertas Latih Tubi dan Skema ini mengandungi 47 halaman bercetak.
[Lihat sebelah

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 2 TINGKATAN 3 A) BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN 1) Surah al- A’raf : 23 ( Memohon keampunan dan rahmat Allah )

        

a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud i. Kami telah menzalimi diri kami sendiri ii. Nescaya kami termasuk orang yang rugi c. Berikan pengertian zalim d. Berikan pengertian keampunan e. Berikan pengertian Rahmat Allah f. Nyatakan dua sifat positif nabi Adam yang boleh dicontohi g. Senaraikan langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah h. Kemukakan dua cara mendapat rahmat Allah i. Terangkan jenis-jenis zalim beserta contoh j. Jelaskan ciri-ciri orang yang tidak mendapat rahmat Allah

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 3 TINGKATAN 3

(Surah al- A’raf : 57-58 (Meyakini hari kebangkitan .2

                                                        

a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud i. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran ii. Dan negeri yang baik tanahnya c .Senaraikan bukti-bukti kekuasaan Allah berdasarkan ayat di atas d. Tunjukkan dua perbezaan antara orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur .e. Terangkan cara-cara bersyukur dengan hati, lisan dan amalan f. Berikan pengertian bersyukur g. Nyatakan dua kepentingan air dalam kehidupan h. Terangkan dua faedah menyelidik khazanah Allah

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 4 TINGKATAN 3

(Surah al- A’raf : 179 ( Memanfaatkan anugerah Allah .3

                                   

a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud i. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk berfikir menggunakannya untuk melihat iii. Mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengar c. Senaraikan nikmat-nikmat kurniaan Allah berdasarkan ayat di atas ii. Mempunyai mata tetapi tidak

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 5 TINGKATAN 3

d. Jelaskan fungsi mata, telinga, akal dan hati e. Nyatakan contoh-contoh penyalahgunaan nikmat di atas .f. Terangkan dua akibat penyalahgunaan nikmat di atas g. Tunjukkan dua perbezaan penggunaan nikmat antara manusia .dengan binatang h. Kemukakan dua ciri penghuni syurga dan penghuni neraka

B) BAHAGIAN HADIS 4) Amalan mukmin cemerlang:

َ َ : ‫ع َن أ َبي مال ِك الحارِث بن عاصم ِ ال َشعَري قال‬ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ‫قال رسوْل الله : الط ّهور شط ْر ال ِي ْمان وال ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ َ ِ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ‫ت َمل ُ الميزان، وسب ْحان الله وال ْحمد ُ لله ت َملن أ َو ت َمل‬ َ َ ُ َ ِ ْ ْ ِ ْ ْ َ َ ْ ‫ما ب َي ْن السماء وَا ْل َرض والصل َة ُ ن ُوْر والصد َقَة ب ُرهان‬ ِ َ ّ ٌ َ ْ ُ َ ّ َ ٌ ّ َ ِ ْ َ َ َ ٌ ّ ُ ُ ‫والصب ْر ضياء والقرءان حجة ل َك أ َوْ ع َل َي ْك ك ُل الناس‬ ْ ُ َ ٌ َ ِ ُ ّ َ ِ ّ ّ ‫ي َغْد ُوْ فَبائ ِعُ ن َفسه فَمعْت َقها أ َوْ موْب ِقها‬ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ( ‫) رواه مسلم‬
a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud i. Bersuci itu sebahagian daripada iman ii. Solat itu cahaya

Berlaku ihsanlah ketika membunuh ii. Nyatakan kelebihan-kelebihan beramal dengan amalan di atas e. Terangkan amalan-amalan yang mendapat pendakwaan al-Quran i. Jelaskan cara berakhlak mulia terhadap manusia g. Jika kamu menyembelih . Senaraikan amalan-amalan mukmin cemerlang yang terdapat dalam hadis di atas d. Kemukakan kepentingan beramal dengan amalan fardhu dan sunat dalam kehidupan muslim 5) Ihsan terhadap binatang : َ ‫ع َن أ َب ِي ي َعْلى شدادِ ب ِن أ َوْس رضى الله عَن ْه أ َن‬ ّ ُ ّ َ ُ ْ ْ ْ َ ِ َ ٍ َ َ َ ُ َ ‫رسوْل الله قال : إ ِن الله ك َت َب ا ْل ِحسان على‬ َ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ‫ك ُل شىء فَإ ِذا قَت َل ْت ُم فَأ َحسن ُوا ال ْقت ْل َة وَإ ِذا ذ َب َحت ُم‬ ٍ ْ َ ّ َ ِ ْ ْ ْ ْ ِ ْ ‫فَأ َحسنوا الذ ّب ْحة وَل ْي ُحد ّ أ َحد ُك ُم شفرت َه وَل ْي ُرِح‬ ِ َ َ ُ ِ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ‫ذ َب ِي ْحت َه‬ ُ َ ( ‫) رواه مسلم‬ a. Terangkan amalan-amalan yang mendapat pembelaan al-Quran h. Sedekah itu bukti iv. Jelaskan cara berakhlak mulia terhadap Allah f. Al-Quran itu hujah untuk engkau atau terhadap engkau vi.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 6 TINGKATAN 3 iii. Sabar itu sinaran v. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan c. Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud i. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b.

Senaraikan binatang-binatang yang harus di bunuh i. Terangkan bentuk-bentuk penganiayaan terhadap binatang h. Senaraikan sifat-sifat mustahil bagi Rasul c. Jelaskan dua perlakuan ihsan ketika membunuh g. Nyatakan sifat yang harus bagi Rasul d. Terangkan akibat menolak sunnah Rasul terhadap individu. Kemukakan implikasi penganiayaan terhadap binatang C) BAHAGIAN AKIDAH 6) Sifat-sifat Rasul a. Berikan pengertian ihsan terhadap binatang d. Nyatakan kesan beriman kepada rasul terhadap individu.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 7 TINGKATAN 3 . keluarga. Jelaskan sebab manusia perlu mencontohi para Rasul c. Kemukakan implikasi yang menimpa pelajar yang berakhlak buruk . e. Jelaskan dua perlakuan ihsan ketika menyembelih f. Senaraikan sifat-sifat wajib bagi Rasul b. masyarakat dan negara b. Nyatakan kepentingan ihsan terhadap binatang. keluarga dan masyarakat dan negara d.c. Terangkan kepentingan mencontohi sifat-sifat wajib bagi Rasul 7) Kesan beriman kepada Rasul a.

Terangkan sebab-sebab manusia perlu bersedia menghadapi kematian dan alam barzakh f. Berikan pengertian mati b. Senaraikan sebab-sebab rasul dilantik di kalangan manusia d. Terangkan hikmah Rasul bersifat maksum c. Senaraikan amalan –amalan yang akan mengiringi seseorang ke alam barzakh d. Terangkan cara-cara untuk menghapuskan dosa . Apakah maksud dosa ? b. Nabi Salleh. Berikan pengertian mukjizat e.Nabi Ibrahim. Senaraikan jenis-jenis mukjizat beserta contoh f. Nabi Isa. Kemukakan dua perbezaan kehidupan di alam barzakh bagi orang yang beriman dengan orang kafir dan fasiq e.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 8 TINGKATAN 3 8) Ismatur-Rasul a. Jelaskan tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasul g. Apakah maksud alam barzakh ? c. Nabi Musa. Nabi Sulaiman. Senaraikan contoh-contoh mukjizat nabi-nabi berikut: . Senaraikan pembahagian dosa beserta contohnya c. Senaraikan hikmah mengingati mati dan alam barzakh h. Nabi Yunus & Nabi Muhammad 9) Kematian dan alam barzakh a. Kemukakan amalan-amalan untuk menghadapi mati 10) Dosa jambatan ke neraka a. Nyatakan pengertian ismatur-Rasul b.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 9 TINGKATAN 3 d. Kemukakan proses pelaksanaan al-Hisab c. Nyatakan pengertian al-Sirat b. Senaraikan kepentingan beriman dengan al-Sirat c. Terangkan hikmah beriman dengan al-Mizan e. Jelaskan dua perbezaan antara al-Mizan di akhirat dengan pertimbangan di dunia. Kemukakan dua perbezaan antara dosa dan pahala e. 13) Titian al-Sirat a. 11) Al-Hisab perhitungan yang adil a. Terangkan hikmah al-hisab e. Ceritakan keadaan manusia ketika melalui titian al-Sirat d. Kemukakan perbezaan antara al-Mizan dengan al-Hisab d. Nyatakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat. Berikan pengertian al-Mizan b. Terangkan hikmah beriman kepada al-Sirat . Nyatakan pengertian al-Hisab b. Senaraikan nama-nama lain bagi dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran. Senaraikan kepentingan manusia beriman dengan al-Mizan c. 12) Al-Mizan neraca keadilan a. Senaraikan kepentingan beriman dengan al-Hisab dalam kehidupan d.

Jelaskan hikmah beriman kepada Qada’ dan Qadar f. Kemukakan langkah-langkah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemukakan hujah untuk menolak fahaman yang salah tentang Qada’ dan Qadar.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 10 TINGKATAN 3 e. D) BAHAGIAN IBADAH 16) Solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha a. keluarga dan masyarakat b. Nyatakan kesan beriman kepada hari akhirat terhadap individu. Kemukakan usaha-usaha yang boleh dilakukan supaya berjaya melintasi titian al-Sirat 14) Kesan beriman kepada hari akhirat a. Nyatakan maksud Qada’ dan Qadar b. Nyatakan pengertian ikhtiar. Senaraikan hikmah tawakkal dalam kehidupan manusia e. Senaraikan ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhirat c. 15) Beriman kepada Qada’ Dan Qadar a. Senaraikan jenis-jenis Qada’ serta maksudnya c. Senaraikan amalan-amalan yang boleh dilakukan sebelum menunaikan solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha . Nyatakan maksud solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha b. Huraikan bentuk-bentuk salah faham terhadap Qada’ dan Qadar g. tawakkal dan af’alul-ibad d.

Terangkan kaifiat solat sunat hajat secara ringkas d. Kemukakan perbezaan antara solat sunat hari raya dengan solat Jumaat e. Senaraikan hikmah mengerjakan solat sunat tahajjud . Nyatakan tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang tidak dimakbulkan 18) Solat Sunat Tahajjud a. Nyatakan waktu yang paling afdhal untuk menunaikan solat sunat tahajjud c. Terangkan bilangan takbir dan tasbih ketika menunaikan solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha d. Senaraikan hajat-hajat yang sesuai dipohon menerusi solat sunat hajat f. Terangkan hikmah solat hari raya f. Kemukakan dua perbezaan antara solat sunat hajat dengan solat sunat rawatib e. Nyatakan tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang dimakbulkan g. Tuliskan tujuan seseorang melakukan solat sunat hajat c. Senaraikan kepentingan takbir raya 17) Solat Sunat Hajat a.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 11 TINGKATAN 3 c. Nyatakan maksud solat sunat tahajjud b. Nyatakan maksud solat sunat hajat b.

Nyatakan pengertian zakat harta b. Senaraikan syarat-syarat wajib zakat harta d. Nyatakan biodata Saidatina Aisyah ra secara ringkas b. sedekah dan cukai c. Tuliskan dua cadangan untuk meningkatkan kesedaran umat Islam mengenai kepentingan mengeluarkan zakat D) BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM 20) Saidatina Aisyah ra a.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 12 TINGKATAN 3 d. Kemukakan perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat sunat hajat e. Jelaskan peranan Pusat Pungutan Zakat i. Kemukakan hikmah penetapan asnaf penerima zakat h. Senaraikan sifat-sifat mulia Saidatina Aisyah ra c. Jelaskan bagaimana solat sunat tahajjud dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin 19) Zakat harta a. Kemukakan perbezaan antara zakat. Terangkan hikmah mengeluarkan zakat harta f. Senaraikan lapan asnaf penerima zakat g. Terangkan faktor-faktor keunggulan jati diri beliau . Nyatakan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat e.

Nyatakan akibat tidak mematuhi peraturan 22) Perjanjian Hudaibiah a.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 13 TINGKATAN 3 d. Nyatakan maksud Perjanjian Hudaibiah b.Nyatakan kepentingan peraturan dalam kehidupan manusia g. Bilakah tarikh Perjanjian Hudaibiah ditandatangani dan mengapa dinamakan demikian ? c. Kemukakan jasa dan sumbangan Saidatina Aisyah e. Senaraikan tiga isi kandungan Perjanjian Hudaibiah e. Sebagai seorang pelajar. Apakah maksud Piagam Madinah ? b. Apakah maksud Ummul-Mukminin dan kenapa beliau diberi gelaran tersebut. bagaimanakah anda mencontohi sifat-sifat Saidatina Aisyah ra. Jelaskan sumbangan beliau dalam bidang tafsir dan kewanitaan g. Nyatakan peranan yang perlu diamalkan oleh wanita masa kini untuk menbangunkan negara 21) Piagam Madinah a. Jelaskan hikmah di sebalik pembentukan Piagam Madinah. Terangkan sebab-sebab yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiah d. Terangkan kesan Piagam Madinah. f. e. d. f. Kemukakan tiga hikmah Perjanjian Hudaibiah . h. Senaraikan isi-isi kandungan Piagam Madinah. Jelaskan peristiwa yang berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah c.

Jelaskan ciri-ciri pekerja yang baik e. Bincangkan pernyataan di atas. Senaraikan langkah-langkah Rasulullah SAW selepas berjaya menawan Kota Mekah e. Nyatakan strategi Rasulullah SAW semasa Pembukaan Kota Mekah d. Terangkan kelebihan mengamalkan adab ketika bertugas .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 14 TINGKATAN 3 f. Pembukaan Kota Mekah menjadi bukti bahawa Islam adalah agama yang harmoni. E) ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 24) Adab Menjalankan Tugas a. Jelaskan tiga tindakan susulan yang dibuat selepas Perjanjian Hudaibiah 23) Pembukaan Kota Mekah a. Senaraikan tiga kesan Pembukaan Kota Mekah g. Nyatakan sebab dinamakan Pembukaan Kota Mekah c. Terangkan faktor-raktor yang membawa kepada kejayaan Pembukaan Kota Mekah f. Jelaskan sikap-sikap negatif semasa bertugas d. Nyatakan konsep bekerja dalam Islam b. Nyatakan persiapan Rasulullah SAW semasa mengerjakan umrah g. Tuliskan tarikh berlaku Pembukaan Kota Mekah b. Senaraikan adab-adab ketika menjalankan tugas c.

Jelaskan dua akibat tidak beradab semasa berpidato . Jelaskan dua perbezaan ciri-ciri pidato yang baik dengan yang tidak baik e. Nyatakan maksud pidato b. Jelaskan dua cara menjadi pemidato yang baik f. Tuliskan format-format pidato c. Nyatakan adab-adab menjalankan tugas sebagai seorang pelajar 25) Adab berpidato a. Jelaskan akibat tidak bertanggungjawab semasa bertugas g. Senaraikan adab-adab ketika berpidato d.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 15 TINGKATAN 3 f. Jelaskan dua kesan pidato yang baik g.

   - (c ) Pengertian zalim: .Dan memberi rahmat kepada kami .Penghapusan dosa oleh Allah kepada hambanya yang berdosa dan bertaubat kepadaNya (e) Pengertian Rahmat Allah: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 16 TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 3 SOALAN (1) JAWAPAN A) BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN: Memohon keampunan dan rahmat Allah (Surah Al –A’raf : 23) (a) Maksud kalimah bergaris .Kami telah menzalimi .Menyesal atas kesalahan yang dilakukan .Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya (d) Pengertian keampunan Allah: .Kasihan belas yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang yang dikehendakiNya (f) Dua sifat positif Nabi Adam: .Orang-orang yang rugi (b) Potongan ayat:  ‫ا‬     .Menempelak diri sendiri .Segera bertaubat setelah melakukan dosa .

Orang yang mahu bersyukur (b)Potongan ayat: . Terhadap Allah 2. mencuri -Membuang sampah merata-rata.RahmatNya .   : c) Bukti-bukti kekuasaan Allah berdasarkan ayat) . Terhadap alam sekitar contoh -Syirik -Tidak solat.Kering kontang / yang mati .Kehidupan tidak diberkati .Kamu mengambil pengajaran .Tidak berputus asa .     . Terhadap sesama manusia 4.Allah berkuasa menurunkan hujan .Bertaubat (h) Dua cara mendapat keampunan dan rahmat Allah: .Menyesal atas kesalahan yang dilakukan .Mengaku kesalahan .Allah berkuasa menghidupkan manusia selepas mati .Berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan .Beribadah dengan ikhlas dan sempurna . merempit -Membuli.Berlaku adil terhadap orang lain .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 17 TINGKATAN 3 (g) Langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah: .Bertaubat dengan ikhlas .Membelanjakan harta pada jalan Allah -(i) Jenis-jenis zalim beserta contoh: Jenis-jenis zalim 1.Tidak mendapat keampunan Allah . membuat pembakaran terbuka j) Ciri-ciri orang yang tidak mendapat rahmat Allah) .Jiwa tidak tenang dan tenteram (2) Meyakini hari kebangkitan ( Surah al-‘Araf : 57-58) (a) Maksud kalimah bergaris: . Terhadap diri sendiri 3.Menempelak diri . menagih dadah.

Mengeluh apabila ditimpa musibah :e) Cara-cara bersyukur dengan hati.Memanfaatkan sumber alam untuk kegunaan manusia .Meningkatkan keimanan kepada Allah .Sumber minuman .Sebagai kegunaan harian manusia .Untuk bersuci (h) Dua faedah menyelidik khazanah Allah: . lisan & amalan) Hati Lisan Amalan Redha dengan segala pemberian Allah Bertambah cinta kepada Allah apabila menerima nikmat Ucap Alhamdulillah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 18 TINGKATAN 3 - Allah berkuasa menumbuhkan tumbuhan di tanah yang kering kontang (d) Dua perbezaan antara orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur: Orang bersyukur 1.Sebagai jalan pengangkutan .Sabar menghadapi musibah Orang tidak bersyukur 1. masyarakat & negara 3.Menunjukkan kekuasaan Allah .Kurang berusaha ke arah kemajuan diri.Rajin dan ikhlas beribadah 2.2 Memelihara ibadat wajib.2 (f) Bersyukur ialah: menyatakan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang dikurniakan (g) Dua kepentingan air dalam kehidupan: .1 Memperbanyakkan ibadat sunat. masyarakat & negara 3.1 Menyampaikan dakwah.Berusaha memajukan diri.Malas dan berpura-pura beribadah 2.Menjana kuasa hidro-elektrik .

telinga.Telinga .      ii.Jin dan manusia .       (c )Nikmat-nikmat kurniaan Allah berdasarkan ayat: .Mata .Telinga . kemungkaran dll -Mendengar perkara yang diharamkan: lagu yang mengkhayalkan.Akal . (b) Potongan ayat: i. akal dan hati: Mata Telinga Akal Hati -Melihat kekuasaan Allah -Melihat bahan-bahan ilmiah -Mendengar seruan Allah -Mendengar bimbingan dan nasihat -Memikirkan bukti-bukti kekuasaan Allah -Berfikir untuk kemajuan diri -Ikhlas beribadah kepada Allah -Meyakini ajaran al-Quran & al-Sunnah  (e) Contoh-contoh penyalahgunaan nikmat di atas: Mata Telinga Akal -Melihat perkara yang diharamkan: gambar-gambar lucah .Mata .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 19 TINGKATAN 3 (3) Memanfaatkan Anugerah Allah ( Surah al-‘Araf : 179) (a) Maksud kalimah bergaris: . kejian dll -Memikirkan / berkhayal perkara-perkara mungkar .Hati .       iii.Hati (d) Fungsi mata.Golongan yang lalai. umpatan.

Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif .Bertindak mengikut nafsu (g) Dua perbezaan penggunaan nikmat antara manusia dengan binatang: Manusia -Dapat berfikir -Dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di muka bumi -Hidup sentiasa berubah ke arah kemajuan Binatang -Tidak dapat berfikir -Tidak ada tanggungjawab -Hidup kekal berpandukan tabiat semulajadi (h) Dua ciri penghuni syurga dan penghuni neraka: Penghuni syurga -Melaksanakan rukun Islam dengan sempurna -Menjadikan syariat Allah sebagai panduan hidup .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 20 TINGKATAN 3 Hati dan maksiat -Lalai mengingati Allah (f) Dua akibat penyalahgunaan nikmat di atas. .Hati menjadi keras .Sentiasa mengingati Allah Penghuni neraka -Mengabaikan rukun Islam -Mengenepikan syariat Allah -Lalai daripada mengingati Allah B) BAHAGIAN HADIS: (4) Amalan Mukmin Cemerlang Maksud kalimah bergaris: Bersuci Dan segala pujian bagi Allah Dan Maha suci Allah Cahaya Sabar .Kehidupan tidak berdisiplin .

‫والقرآن حجة لك أو عليك‬ .‫والصدقة برهان‬ .‫والحمد لله تمل الميزان‬ - - (c ) Amalan-amalan mukmin cemerlang yang terdapat dalam hadis: Berwudhuk Bertahmid Bertasbih Solat Sedekah Sabar Membaca al-Quran Kelebihan-kelebihan beramal dengan amalan di atas: Berwudhuk Bertahmid Bertasbih Solat Sedekah Sabar Al-Quran Dapat mengawal perasaan marah Dapat menyucikan diri daripada najis & kekotoran Dapat menguatkan ingatan Dapat pahala Dapat menenangkan hati Dapat melatih diri bersyukur Wajah berseri-seri Menyihatkan badan Mengeratkan silaturrahim Menambahkan rezeki Mendapat keampunan & rahmat Allah Dapat menyelesaikan masalah Penawar dalam kehidupan manusia Panduan hidup yang kekal & sempurna .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 21 TINGKATAN 3 Maksud potongan hadis: ‫الطهور شطر اليمان‬ .‫والصبر ضياء‬ .‫والصلة نور‬ .

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 22 TINGKATAN 3 Cara berakhlak mulia terhadap Allah: Memelihara amalan fardhu Memperbanyakkan amalan sunat Sanggup berkorban masa.Kamu membunuh . . ‫وإذا ذبحتم‬ i. harta dan nyawa Cara berakhlak mulia terhadap manusia.Kamu menyembelih (b) Maksud potongan hadis: ‫فاحسنوا القتلة‬ ii.Maka berlaku ihsanlah . Saling bantu membantu antara satu sama lain Sentiasa bermanis muka Sentiasa bertegur sapa Amalan-amalan yang mendapat pembelaan al-Quran: Memuliakan al-Quran Membaca al-Quran dengan bertajwid dan beradab Beramal dengan ajaran al-Quran Amalan-amalan yang mendapat pendakwaan al-Quran: Menghina al-Quran Mengingkari ajaran al-Quran Tidak berusaha untuk meyakini al-Quran - Kepentingan beramal dengan amalan fardhu dan sunat: Meningkatkan keimanan kepada Allah Jiwa menjadi tenang Terpelihara daripada dosa dan maksiat (5) Ihsan terhadap binatang (a) Maksud kalimah bergaris: .

beracun dan berbisa seperti ular Burung yang menyambar mangsa dengan kuku seperti helang Binatang-binatang perosak dan kotor seperti tikus (i) Implikasi penganiayaan terhadap binatang: Mendapat dosa dan diazab di akhirat Hati menjadi keras dan sukar menerima teguran Bersikap bengis. kasar dan tidak bertolak . Mendapat rahmat daripada Allah - Melahirkan masyarakat penyayang Menunjukkan rasa simpati terhadap binatang (e) Dua perlakuan ihsan ketika menyembelih: Memberi minum kepada binatang sebelum disembelih - Baringkan binatang di tempat yang rata Menggunakan pisau yang tajam (f) Dua perlakuan ihsan ketika membunuh: Tidak membunuh dengan cara yang kejam seperti membakar Tidak menyiksa sebelum membunuh Memastikan alat yang digunakan sesuai untuk membunuh (g) Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap binatang: .Membuat kebaikan seperti bertimbang rasa & tidak menganiayainya ketika menyembelih (d) Kepentingan ihsan terhadap binatang.Memelihara burung dalam sangkar .Tidak memberi makanan kepada binatang peliharaan (h) Binatang-binatang yang harus di bunuh Binatang buas dan ganas seperti singa Binatang yang berbahaya.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 23 TINGKATAN 3 (c ) Pengertian ihsan terhadap binatang: .Memukul binatang .Menyabung atau melaga binatang .

Basyariah : para rasul bersifat sebagaimana manusia biasa seperti makan. Fatonah -Rajin berusaha .Kitmanun / Menyembunyikan . kahwin.Disukai orang lain -Mendapat kepercayaan masyarakat ii. minum. sakit dll yang tidak menjejaskan martabat kenabian (d) Kepentingan mencontohi sifat-sifat wajib bagi Rasul: i. Amanah -Menjadi orang yang jujur dalam tindakan -Dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan iii.Siddiq / Benar .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 24 TINGKATAN 3 ansur Dibenci masyarakat C) BAHAGIAN AQIDAH (6) Sifat –sifat Rasul: (a) Sifat-sifat wajib bagi Rasul: .Fatonah / Bijaksana (b) Sifat-sifat mustahil bagi Rasul: .Amanah / Jujur .Kizbun / Dusta . Siddiq .Tabligh / Menyampaikan .Baladatun/ bodoh (c )Sifat harus bagi Rasul : . Tabligh -Dapat nasihat –menasihati ke arah kebaikan -Dapat mencegah maksiat & kemungkaran iv.Khianatun /Khianat .

rasul & pemimpin -Bekerjasama & tolong menolong -Sistem ekonomi negara bebas dari unsur riba -Membina kestabilan politik (b) Sebab manusia perlu mencontohi para Rasul: Mereka adalah pilihan Allah Mereka membawa perkara-perkara yang hak Mereka menjadi contoh ikutan terbaik (c ) Akibat menolak sunnah Rasul terhadap individu. keluarga. masyarakat dan negara: Individu Keluarga Masyarakat Negara -Meningkatkan keimanan kepada Allah -Memiliki akhlak mulia -Membina keluarga bahagia -Anggota keluarga kuat beribadah -Taat kepada Allah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 25 TINGKATAN 3 -Berfikir secara kritis & kreatif (7) Kesan beriman kepada Rasul: (a) Kesan beriman kepada rasul terhadap individu. keluarga dan masyarakat dan negara: Individu Keluarga Masyarakat Negara -Hidup dalam kesesatan -Jauh dari rahmat Allah -Keluarga porak peranda -Anggota keluarga terdedah kepada kemungkaran -Masyarakat berpecah belah -Gejala social berleluasa dalam masyarakat -Huru hara -Mundur (d) Implikasi yang menimpa pelajar yang berakhlak buruk: .

Maknawi : al-Quran ii.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 26 TINGKATAN 3 - Pelajar tidak berdisiplin Terdedah kepada gejala sosial Dibenci oleh guru & rakan (8) Ismatur-Rasul: (a) Pengertian ismatur-Rasul: . dosa & perkara-perkara yang mencemarkan kemuliaan.Menjadi contoh dalam melaksanakan suruhan Allah SWT .Bersesuaian dengan sifat manusia sendiri (d( Pengertian mukjizat: - Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul (e) Jenis-jenis mukjizat beserta contoh: i. ketaatan dan kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu Allah SWT (b) Hikmah Rasul bersifat maksum - Menjamin kewibawaan para nabi dan rasul Meyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yang dibawa Menolak hujah orang yang mengingkari ajaran Rasul (c ) Sebab-sebab rasul dilantik di kalangan manusia: .Memudahkan manusia menerima ajaran rasul . Nabi Salleh: Unta keluar dari celah batu Melemahkan musuh-musuh Allah SWT Membuktikan kebenaran risalah yang .Para Rasul terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat . Nabi Ibrahim : Tidak hangus dibakar api 2. Hissi : Air keluar dari celah jari Rasulullah SAW (f) Tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasul: - dibawa Membenarkan kenabian & kerasulan (g) Contoh mukjizat rasul: 1.

Tongkat bertukar menjadi ular 4. Nabi Muhammad: naik ke langit dalam peristiwa israk dan mikraj. Nabi Musa. Nabi Yunus: Terselamat daripada perut ikan Nun 7.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 27 TINGKATAN 3 3. . Nabi Sulaiman: Boleh memerintah angin 6. Nabi Isa: Boleh menyembuhkan penyakit buta dan sopak 5.

Kubur diluaskan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 28 TINGKATAN 3 (9) Kematian dan alam barzakh: (a) Pengertian mati: Proses perpindahan daripada hehidupan di alam dunia ke alam barzakh (b) Pengertian alam barzakh: - Alam bagi orang yang telah meninggal dunia sementara menunggu hari kebangkitan semula pada hari kiamat (c) Amalan –amalan yang akan mengiringi seseorang ke alam barzakh Sedekah jariah Ilmu yang bermanafaat Doa anak yang soleh (d) Dua perbezaan kehidupan di alam barzakh bagi orang yang beriman dengan orang kafir & fasiq: 1. Orang beriman: .Dikelilingi binatang berbisa (e) Sebab-sebab manusia perlu bersedia menghadapi kematian dan alam barzakh: Manusia tidak boleh kembali ke dunia lagi Nyawa keluar dengan mudah Selamat dari azab kubur Selamat dari azab neraka (f) Hikmah mengingati mati dan alam barzakh Mendorong diri beramal soleh Istiqamah dalam ibadah (g) Amalan-amalan menghadapi mati Bertaubat kepada Allah Melaksanakan segala perintah Allah . Orang kafir & fasiq: .Dihimpit oleh kubur .Kehidupan seumpama berada di taman syurga 2.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 29 TINGKATAN 3 - Berkasih sayang sesama manusia .

Dosa besar : berzina .Dosa besar : bertaubat dengan taubat nasuha : memperbanyakkan istighfar .Dosa kecil : melakukan amalan-amalan sunat : memperbanyakkan istighfar (d) Dua perbezaan antara dosa dan pahala: Dosa -Balasan kejahatan -Mendapat nikmat neraka Pahala -Ganjaran kebaikan -Menfapat ganjaran syurga (e) Nama-nama lain bagi dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran.Dosa kecil : Tidak mengurus diri (c) Cara-cara untuk menghapuskan dosa: .Perhitungan amalan manusia di dunia sama ada baik atau jahat (b) Proses pelaksanaan al-Hisab: Allah menghitung semua amalan manusia Semua amalan di dunia akan didatangkan semula pada hari akhirat Setiap manusia akan diberi buku catatan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 30 TINGKATAN 3 (10) Dosa jambatan ke neraka: (a) Maksud dosa: - Balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang tidak mematuhi perintah atau melanggar laranganNya (b) Pembahagian dosa beserta contohnya: . Al-ithmu Al-sayyiah Al-‘isyan (11) Al-Hisab perhitungan yang adil: (a) Pengertian al-Hisab: .

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 31 TINGKATAN 3 (c ) Kepentingan beriman dengan al-Hisab: .Menentukan tempat seseorang sama ada ke syurga atau neraka .Supaya manusia tidak menyimpang daripada matlamat hidup .Membentuk masyarakat yang sanggup berjihad (d) Terangkan hikmah al-hisab: Berwaspada melakukan sesuatu perkara Takut melakukan dosa Menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah (e) Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat: Ibadat solat (12) Al-Mizan neraca keadilan: (a) Pengertian al-Mizan: Neraca atau penimbang amalan manusia pada hari akhirat (b) Kepentingan manusia beriman dengan al-Mizan: .Mendorong seseorang rajin dan istiqamah melakukan amal soleh supaya timbangan kebaikan menjadi berat (c) Perbezaan antara al-Mizan dengan al-Hisab: - Al-Mizan berlaku selepas al-Hisab Al-Mizan adalah prosrs penentuan keputusan manakala al-Hisab mensabitkan amalan manusia samada baik atau jahat (d) Hikmah beriman dengan al-Mizan: Membuktikan keadilan Allah secara mutlak Mendorong manusia melakukan amalan .Mendorong manusia supaya tidak melakukan kezaliman .

manakala akan tergelincir bagi orang yang kufur (d) Hikmah beriman kepada al-Sirat: Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Memberi kesedaran beramal soleh semasa di dunia Menberi keinsafan kepada manusia agar menjauhi larangan Allah (e) Usaha-usaha yang boleh dilakukan supaya berjaya melintasi titian al- . Terbatas dan tidak terjamin ketepatannya 2. Menyeluruh.Dilaksanakan tanpa dipengaruhi 2. adil dan telus Pertimbangan di dunia 1. Terdedah kepada pengaruh emosi emosi 3. Tetap dan tegas 3.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 32 TINGKATAN 3 soleh Mecegah manusia daripada melakukan kejahatan (e) Dua perbezaan antara al-Mizan di akhirat dengan pertimbangan di dunia: Al-Mizan di akhirat 1. Boleh berubah-ubah (13) Titian as-Sirat: (a) Pengertian al-Sirat: Titian yang merentang di atas neraka menuju ke syurga (b) Kepentingan beriman dengan al-Sirat: Melengkapkan kepercayaan kepada rukun iman - Melahirkan individu muslim yang baik Amalan yang dilakukan bertepatan dengan syariat Allah (c ) Keadaan manusia ketika melalui titian al-Sirat: Bergantung kepada amalan masing ketika hidup: bergerak pantas bagi orang yang beramal soleh.

(14) Kesan beriman kepada hari akhirat: (a) Kesan beriman kepada hari akhirat terhadap individu.Berzikir dan bertahlil .Menziarahi dan menunaikan solat jenazah (15) Beriman Kepada Qada’ dan Qadar: (a) Maksud Qada’ dan Qadar.Bekerjasama (b) Ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhirat: Melakukan perkara yang bermanafaat Memakai pakaian yang menutup aurat. kemas & sopan Tekun belajar Membuat perangan dengan teliti (c ) Langkah-langkah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 33 TINGKATAN 3 Sirat: Beristiqamah melakukan kebaikan Mematuhi hukum-hakam yang telah ditetapkan Memelihara diri supaya tidak tergelincir daripada manhaj Islam. keluarga dan masyarakat: 1. Individu: .Mewujudkan suasana ibadah dalam rumah tangga 3. - Qada’ : ketentuan Allah SWT yang azali terhadap semua makhluk Qadar : pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah SWT yang azali (b) Jenis-jenis Qada’ serta maksudnya: .Masyarakat hidup aman dan damai . keluarga: .Bercakap dengan percakapan yng baik 2. Masyarakat: .Berkasih sayang dan hormat menghormati .Berfikir dan mengambil iktibar daripada bencana alam .Menunaikan ibadah dengan khusyuk .Menuntut ilmu .

takabbur dan bangga diri (e) Hikmah beriman kepada Qada’ Dan Qadar: Memantapkan akidah seseorang Melahirkan sifat berani dan tetap pendirian Menghindarkan diri dari perkara-perkara haram - Sabar dan redha dengan takdir Allah SWT. Tidak putus asa walaupun gagal (f) Bentuk-bentuk salah faham terhadap Qada’ dan Qadar: - Fahaman bahawa segala perkara telah ditentukan . Qada’ mubram : sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak boleh berubah. Tidak sombong..SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 34 TINGKATAN 3 1. tawakkal dan af’alul-ibad.Af’alul-ibad : Perbuatan-perbuatan manusia (d) Hikmah tawakkal dalam kehidupan manusia: - Memantapkan keyakinan bahawa Allah SWT berkuasa melakukan apa-apa yang dikehendakinya Berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan Tidak kecewa atau putus asa apabila mengalami kegagalan Memiliki jiwa yang tenang dan berani menghadapi pelbagai dugaan hidup. . Qada’ Muallaq : ketentuan Allah SWT terhadap sesuatu sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia.Tawakkal : Berserah kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguhsungguh .Ikhtiar : Usaha manusia untuk melakukan sesuatu mengikut kehebdaknya bagi mencapai matlamat . Contohnya kejayaan manusia bergantung kepada usaha & ketekunan namun hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia berlaku (c) Pengertian ikhtiar. Contohnya kejadian siang & malam 2.

Beriman kepada Qada’ dan Qadar menjana sifatsifat positif ke arah kecemerlangan hidup - Beriman kepada Qada’ dan Qadar dapat mengeratkan hubungan manusia dengan Allah SWT.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 35 TINGKATAN 3 oleh Allah SWT dan manusia tidak perlu berusaha Fahaman yang meletakkan kesalahan kepada takdir apabila mengalami kesusahan hidup Fahaman bahawa beriman kepada Qada’ dan Qadar boleh membawa kepada kemunduran dan menghalang kemajuan (g) Hujah untuk menolak fahaman yang salah tentang Qada’ dan Qadar. D) BAHAGIAN IBADAH: (16) Solat Aidil-fitri & Aidil Adha: (a) Maksud solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha: Solat hari raya Aidilfitri : Solat sunat dua rakaat yang ditunaikan pada pagi 1 syawal Solat hari raya Aidil Adha : Solat sunat dua rakaat yang ditunaikan pada pagi 10 zulhijjah (b) Amalan-amalan yang boleh dilakukan sebelum menunaikan solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha: Menghidupkan malam raya dengan beribadah kepada Allah Mandi sunat pada pagi hari raya Memakai pakaian yang baru dan bersih Memakai wangi-wangian bagi kaun lelaki Bermaafan dengan ibu bapa dan keluarga Pergi awal ke masjid (c ) Bilangan takbir dan tasbih ketika solat sunat Aidil-fitri dan solat sunat Aidil-adha: Pada rakaat pertama: • Takbir : 7 kali • Tasbih : 6 kali Pada rakaat kedua: • Takbir : 5 kali . .Beriman kepada Qada’ dan Qadar mendorong manusia supaya lebih berusaha gigih dan bersungguh-sungguh kerana manusia tidak mengetahui ketentuan Allah SWT.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 36 TINGKATAN 3 • Tasbih : 4 kali (d) Perbezaan antara solat sunat hari raya dengan solat jumaat: Solat Hari Raya Solat Jumaat -Hukum sunat -Hukum wajib -Lelaki & perempuan -Lelaki sahaja -Waktu : pagi -Waktu : zohor -Khutbah : selepas solat -Khutbah : sebelum solat (e) Hikmah solat hari raya : Menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan kepada Allah Mengukuhkan perasaaan kasih sayang Mengeratkan hubungan silaturrahim Menzahirkan syiar Islam Mendapat ilmu dan pengajaran menerusi khutbah raya (f) Kepentingan takbir raya: Melahirkan kesyukuran kepada Allah Meninggikan syiar Islam Mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Memantapkan semangat perjuangan umat Islam (17) Solat sunat hajat: (a) Maksud solat sunat hajat: Solat yang ditunaikan untuk kita memohon sesuatu hajat kepada Allah sama ada ingin mendapat sesuatu kebaikan atau menolak sesuatu keburukan (b) Tujuan seseorang melakukan solat sunat hajat: Mendekatkan diri kepada Allah Mengakui kelemahan diri serta memohon sesuatu hajat kepada Allah Melatih diri supaya sentiasa berharap kepada pertolongan Allah .

empat atau dua belas rakaat -Terdapat doa khusus yang ma’thur -Boleh dilakukan secara berjemaah Solat rawatib -Dilakukan sebelum atau selepas solah fardhu -Dilakukan dua atau empar rakaat sahaja -Tidak terdapat doa khusus -Hanya dilakukan secara bersendirian (e) Hajat-hajat yang sesuai dipohon menerusi solat sunat hajat: Mendapat sesuatu kebaikan duniawi Mendapat sesuatu kebaikan ukhrawi Dijauhkan daripada keburukan duniawi Dijauhkan dari keburukan ukhrawi (f) Tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang dimakbulkan: - Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengerjakan solat sunat syukur Menggunakan anugerah yang diperolehi untuk tujuan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 37 TINGKATAN 3 Mengimbangi jiwa redha dengan ketentuan Allah (c ) Kaifiat solat sunat hajat secara ringkas: Pada rakaat pertama : • Lafaz niat • Takbiratulihram • Membaca doa iftitah • Baca surah al-fatihah • Baca surah al-kafirun • Rukuk dan sujud seperti biasa Pada rakaat kedua • Baca surah al-fatihah • Baca surah al-Ikhlas • Rukuk. sujud. tahiyat akhir dan memberi salam • Membaca doa (mana-mana doa atau doa yang ma’thur) (d) Dua perbezaan antara solat sunat hajat dengan solat sunat rawatib: Solat hajat -Boleh dilakukan bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan -Boleh dilakukan dua.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 38 TINGKATAN 3 kebajikan Bersikap merendah diri Istiqamah melakukan solat sunat hajat (g) Tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang tidak dimakbulkan: Tidak berputus asa melakukan solat sunat hajat - Bertawakkal kepada Allah SWT Meyakini Allah SWT memberi pahala pada hari akhirat atas solat hajat yang dilakukan Bertaubat kepada Allah SWT .

Solat sunat yang dilakukan setelah terjaga daripada tidur pada waktu malam walaupun tidur hanya sebentar (b) Waktu yang paling afdhal untuk menunaikan solat sunat tahajjud : 1/3 malam (c ) Hikmah mengerjakan solat sunat tahajjud: Sentiasa mendapat pengawasan dan pemeliharaan Allah Dipermudahkan hisab dan senang melalui titian as-sirat pada hari akhirat Menerima buku catatan amalan pada tangan kanan Allah mudahkan urusan hidupnya Doa dimakbulkan dan dimurahkan rezeki (d) Perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat sunat hajat: Solat tahajjud -Dilakukan sebagai permulaan ibadah pada waktu malam -Masa: setelah terjaga daripada tidur pada waktu malam -Afdhal dilakukan secara bersendirian Solat hajat -Dilakukan kerana memohon bantuan Allah -Boleh dilakukan pada waktu malam atau siang -Boleh dilakukan bersendirian atau berjemaah (e) Solat sunat tahajjud dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin: Sentiasa menepati masa Sentiasa mengingati Allah Takut melakukan kesalahan Sentiasa melakukan kebaikan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 39 TINGKATAN 3 (18) Solat Sunat Tahajjud: (a) Maksud solat sunat tahajjud.

dan dengan syarat-syarat tertentu (b) Perbezaan antara zakat harta. prihatin dan suka menghulurkan pertolongan Mengurangkan jurang kekayaan dalam masyarakat Mengeratkan hubungan perbezaan silaturrahim . pada masa tertentu.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 40 TINGKATAN 3 (19) Zakat harta: (a) Pengertian zakat harta: Mengeluarkan sebahagian harta tertentu. untuk diberikan kepada golongan tertentu. perak dan mata wang Harta rikaz dan galian (e) Hikmah mengeluarkan zakat harta: - Dapat beribadat kepada Allah dengan harta kekayaan Dapat membuktikan kesyukuran terhadap nikmat anugerah Allah Membentuk sifat pemurah. sedekah dan cukai: Zakat harta -Wajib -Sekali dalam setahun -Jenis harta :ditentukan syarak -Kadar:ditentukan syarak Cukai -Tanggungjawab disisi undangundang -Bila-bila masa -Sekali dalam setahun -Sebarang harta yang -Harta atau halal pendapatan -Mengikut -Ditentukan oleh kemampuan pihak kerajaan -Sunat Sedekah (c ) Syarat-syarat wajib zakat harta: Islam Merdeka Cukup nisab Genap haul Sempurna milik (d) Jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat: Binatang ternakan Hasil pertanian Hasil perniagaan Emas.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 41 TINGKATAN 3 antara orang kaya dan orang miskin (f) Lapan asnaf penerima zakat: Fakir Miskin Amil Muallaf Hamba - Al-gharimin (orang yang berhutang pada jalan Allah) Fi sabilillah (orang yang berjuang menegakkan syiar Islam) Ibnu Sabil (orang musafir yang terputus perbelanjaan) (g) Hikmah penetapan asnaf penerima zakat: Membantu orang fakir dan miskin meneruskan kehidupan Menghargai sumbangan tenaga Amil Menarik orang yang baru memeluk Islam supaya berusaha mendalami ajaran Islam Supaya hamba beroleh kemerdekaan dengan segera Memberi peluang kepada orang yang berhutang bebas daripada belenggu hutang Untuk membantu orang yang musafir dalam perjalanan (h) Peranan Pusat Pungutan Zakat: Memungut. mengumpul dan meningkatkan kutipan zakat negeri Memudahkan umat Islam mengeluarkan zakat Membuat agihan zakat kepada lapan golongan asnaf dengan adil dan berkesan Memberi penerangan keutamaan mengeluarkan zakat kepada masyarakat (i) Dua cadangan untuk meningkatkan kesedaran umat Islam tentang kepentingan mengeluarkan zakat: Memperkenalkan cara yang sistematik menerusi operasi komputer secara on-line Memperbanyakkan kaunter-kaunter bayaran zakat di pusat-pusat membeli belah Mengedarkan risalah risalah berkaitan zakat untuk orang ramai .

Taat dan patuh kepada ibu bapa dan suami c.Ilmu pengetahuan yang tinggi dan mendalam .Nama suami : Muhammad b. Faktor-faktor keunggulan jati diri beliau: .Meriwayatkan lebih dari 1210 hadis .Bersungguh-sungguh menuntut ilmu .Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang ramai e. Jasa dan sumbangan Saidatina Aisyah ra: .Tempat lahir : Mekah al-Mukarramah . Biodata Saidatina Aisyah secara ringkas: . Sifat-sifat mulia Saidatina Aisyah ra: . Abu Bakar as-Siddiq .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 42 TINGKATAN 3 E) BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM: (20) Saidatina Aisyah ra: a. Sumbangan beliau dalam bidang tafsir dan kewanitaan: Bidang Tafsir Bidang kewanitaan -Memperkaya bidang tafsir al-Quran -Sering dijadikan tempat rujukan bagi para sahabat -Memberi fatwa tentang hal-hal berkaitan kewanitaan -Seorang pejuang Islam yang bersama-sama .Memelihara maruah diri d.Sabar. cekal dan tabah .Dermawan .Mendampingi Rasulullah SAW setelah menjadi isteri baginda .Keimanan yang kukuh . Maksud Ummul-Mukminin dan kenapa beliau digelar sedemikian: Maksud : Ibu kepada seluruh orang yang beriman Sebab: Menjadi tempat rujukan selepas kewafatan Rasulullah f.Bersemangat jihat yang tinggi .Gelaran: Al-Humaira’ .Nama: Aisyah bt. Abdullah b.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 43 TINGKATAN 3 Rasulullah dalam beberapa peperangan . Rasul & umat Islam Mengakui kewujudan orang Yahudi Setiap kaum mempunyai kebebasan beragama Setiap individu tidak boleh menyakiti.Menyampaikan ilmu kepada orang lain h. g. Cara mencontohi sifat-sifat Saidatina Aisyah sebagai seorang pelajar: .Bersungguh-sungguh menuntut ilmu . menzalimi dan memusuhi individu atau kaum lain - Rasulullah SAW sebagai ketua agama . Peranan yang perlu diamalkan oleh wanita masa kini untuk membangunkan negara: Menceburkan diri dalam bidang pendidikan (21) Menceburkan diri dalam bidang perubatan Piagam Madinah (a) Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan yahudi yang menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW (b) Peristiwa yang berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah: Perjanjian Aqabah I Penerimaan masyarakat Yathrib terhadap agama Islam Perjanjian Aqabah II (c ) Isi-isi kandungan Piagam Madinah: - Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat yang bertanggunggjawab terhadap Allah.Suka menghulurkan bantuan .Mentaati ibubapa .

pertanian dan perusahaan semakin meningkat (e) Hikmah di sebalik pembentukan Piagam Madinah: Wujud peruntukan yang melindungi hakhak individu Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh Bukti Islam satu cara hidup yang lengkap Dakwah Islam berkembang pesat Keamanan dan keharmonian terjamin (f) Kepentingan peraturan dalam kehidupan manusia: Memastikan wawasan kerajaan tercapai Menyusun kehidupan sosial Melaksanakan setiap perancangan ekoomi Menjamin pembahagian kekayaan dengan saksama dan adil Menjalankan program pendidikan yang berkesan (g)Akibat tidak mematuhi peraturan: - Melahirkan individu yang bersikap mementingkan diri sendiri .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 44 TINGKATAN 3 (d) Kesan Piagam Madinah: Politik: • Terbentuk negara Islam pertama • Semangat patriotik mempertahankan negara Pentadbiran • - - Rasulullah SAW diiktiraf sebagai ketua negara • Penempatan masyarakat yang tersusun Sosial • Perpaduan kaum dapat diwujudkan • Kemakmuran negara dapat dirasai bersama Ekonomi • Perdagangan berjalan dengan pesat • Bidang penternakan.

Kebijaksanaan Rasulullah SAW mengatur strategi menghadapi kaum musyrikin Quraish Sikap umat Islam yang cintakan keamanan (d) Tiga isi kandungan Perjanjian Hudaibiah: Gencatan senjata selama 10 tahun Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian lain yang disukai Orang Mekah yang datang ke Madinah . tahun 6 hijrah Sebab dinamakan demikian : sempena nama tempat perjanjian dimeterai iaitu Hudaibiah (c ) Sebab-sebab yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiah: - Keputusan Rasulullah SAW untuk menunaikan umrah bersama-sama sahabat dihalang Ketaatan dan kepatuhan para sahabat kepada kepimpinan Rasulullah SAW.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 45 TINGKATAN 3 hara - Masyarakat hidup dalam keadaan huruBerlaku perbalahan dan pergaduhan Negara nenjadi mundur Imej bangsa dan negara akan tercemar (22) Perjanjian Hudaibiah: (a) Maksud Perjanjian Hudaibiah: - Perjanjian damai yang membawa kepada gencatan senjata antara Rasulullah SAW dengan masyarakat Quraisy. hendaklah dihantar balik ke Mekah. sebaliknya orang Madinah yang datang ke Mekah tidak akan dipulangkan semula kepada pihak Islam Madinah . (b) Tarikh Perjanjian Hudaibiah Bulan zulkaedah.

(23) Pembukaan Kota Mekah: (a) Tarikh berlaku Pembukaan Kota Mekah: Bulan Ramadhan. . tahun 8H (b) Sebab dinamakan Pembukaan Kota Mekah: - Pembebasan kota Mekah dari sebarang pengaruh dan amalan kafir Quraisy tanpa sebarang pertumpahan darah.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 46 TINGKATAN 3 (e) Tiga hikmah Perjanjian Hudaibiah: Terhindar daripada pertumpahan darah antara orang Islam dengan Musyrikin Mekah Perjanjian ini adalah faktor utama kepada Pembukaan Kota Mekah - Orang Islam dan Musyrikin Quraisy bebas berinteraksi antara satu sama lain Orang Islam bebas menyebarkan dakwah Islam Ramai daripada kaum Quraisy telah memeluk Islam secara terang-terangan (f) Persiapan Rasulullah SAW semasa mengerjakan umrah: - Memakai pakaian ihram di Zulhulaifah Membawa binatang ternakan Sentiasa bertalbiah sepanjang perjalanan Sentiasa bermesyuarat dalam membuat sesuatu keputusan (g) Tiga tindakan susulan selepas perjanjian Hudaibiah: Menghantar utusan ke negara asing untuk menyeru Raja-rajanya memeluk Islam Menghantar utusan kepada kabilahkabilah sekitar Madinah Memantapkan kedudukan negara Islam Madinah dan bersedia kembali semula ke Mekah apabila mendapat peluang.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 47 TINGKATAN 3 (c ) Strategi Rasulullah SAW semasa Pembukaan Kota Mekah: Mengemukakan tiga tuntutan terhadap Musyrikin Quraish - Mendirikan khemah Menyalakan unggun api Tawaran keselamatan Masuk ke Kota Mekah melalui 4 penjuru yang berlainan (d) Langkah-langkah Rasulullah SAW selepas berjaya menawan Kota Mekah: - Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah Solat sunat di Maqam Ibrahim Laungan azan oleh Bilal bin Rabah ra Memberi ucapan pertama kepada penduduk Mekah Memberi pengampunan kepada pihak musuh (e) Faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan Pembukaan Kota Mekah: - Strategi Rasulullah SAW yang berkesan Semangat jihad umat Islam yang tinggi Penduduk Mekah tertarik dengan Islam Perpaduan umat Islam yang kukuh Pembesar Quraisy memeluk Islam Tentera musyrikin Quraisy bertambah lemah (f) Tiga kesan Pembukaan Kota Mekah: Tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam - Dakwah Islam berkembang pesat sehingga tersebar luas di luar Semenanjung Tanah Arab Masyarakat Mekah hidup aman dan damai Penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai .

kemas & sesuai semasa menjalankan tugas Bertoleransi dan bekerjasama semasa bertugas Mematuhi arahan ketua (c ) Sikap-sikap negatif semasa bertugas: Menyiapkan tugas tidak mengikut masa yang telah ditetapkan Mementingkan diri sendiri dan tidak bertimbang rasa Tidak bekerjasama dengan rakan setugas Malas berusaha dan mencuri tulang - Bekerja hanya untuk mendapat pujian dan sanjungan semata-mata .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 48 TINGKATAN 3 (g) Pembukaan Kota Mekah menjadi bukti bahawa Islam adalah agama yang harmoni: Tidak berlakunya pertumpahan darah Strategi dilakukan dengan terancang dan tersusun Amalan memberi kemaafan kepada orang lain Perpaduan ummah menjamin kejayaan F) ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH (24) Adab Menjalankan Tugas: (a) Konsep bekerja dalam Islam: Bekerja adalah tuntutan dan tanggungjawab manusia di muka bumi Setiap orang wajib melaksanakan kerja mengikut keupayaan dan kepakaran yang dianugerahkan oleh Allah - Orang yang menjalankan tugas dengan sempurna akan mendapat ganjaran pahala (b)Adab-adab ketika menjalankan tugas: Mulakan tugas dengan lafaz “bismillah” Menyelesaikan tugas pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan Sentiasa berpakaian menutup aurat.

jujur dan amanah semasa bekerja Istiqamah dalam pekerjaan Tidak meninggalkan ibadah wajib (e) Kelebihan mengamalkan adab ketika bertugas: Kerja dan tugas yang dilakukan mendapat keberkatan Ganjaran atau pendapatan yang diperolehi menjadi rezeki yang halal Hasil kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan Hubungan silaturrahim antara rakan setugas menjadi lebih rapat (f) Akibat tidak bertanggungjawab semasa bertugas: Kerja yang diamanahkan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna Tidak dapat mencapai matlamat sesuatu program Hasil pengeluaran atau dapatan tidak berkualiti - Hilang kepercayaan daripada orang ramai Membantut dan menghalang kemajuan sesebuah negara (g) Adab-adab menjalankan tugas sebagai seorang pelajar: Belajar dengan bersungguh-sungguh Sentiasa berdisiplin semasa belajar Tidak ponteng kelas atau ponteng sekolah Sentiasa mematuhi arahan guru Tidak membazirkan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 49 TINGKATAN 3 (d) Ciri-ciri pekerja yang baik: Menganggap pekerjaan sebagai satu ibadah Melaksanakan kerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh Bertanggungjawab.

bersesuaian dengan kehendak Islam - sopan Ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang Menyampaikan pidato secara berhikmah Isi kandungan sesuai dengan tajuk Ucapan tidak menyentuh perkara sensitif Menggunakan bahasa yang sesuai dan (d) Perbezaan ciri-ciri pidato yang baik dengan pidato yang tidak baik: Pidato yang baik Menggunakan bahasa yang sopan. fasih dan lancar Pidato yang tidak baik Menggunakan suara yang kasar dan kesat Ucapan terlalu lama atau terlalu ringkas Tiada hujah yang kukuh Ucapan yang gagap dan tersekat-sekat (e) Dua cara menjadi pemidato yang baik: Berilmu pengetahuan Ada kemahiran berpidato . nada suara dan gaya yang sesuai Ucapan tidak terlalu lama dan tidak terlalu ringkas Bersandarkan kepada hujahhujah al-Quran dan hadis Ucapan yang penuh keyakinan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 50 TINGKATAN 3 (25) Adab berpidato: (a) Maksud pidato: Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai (b) Format-format pidato: Mukaddimah / pendahuluan Isi Penutup (c ) Adab-adab ketika berpidato: Berpakaian kemas.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 51 TINGKATAN 3 - Penuh keyakinan Peribadi yang baik (f) Dua kesan pidato yang baik: Pidato yang disampaikan boleh mengubah sikap pendengar - Dapat menyatupadukan masyarakat Memberi motivasi ke arah perpaduan (g) Dua akibat tidak beradab semasa berpidato: Tidak memberi sebarang kesan positif Menjatuhkan maruah seseorang Masyarakat berpecah belah dan bersengketa .