MODUL LATIH TUBI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ISLAM PMR 45/1 Kertas 1

MODUL LATIH TUBI TOPIKAL TINGKATAN TIGA

_____________________________________________________________________

Kertas Latih Tubi dan Skema ini mengandungi 47 halaman bercetak.
[Lihat sebelah

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 2 TINGKATAN 3 A) BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN 1) Surah al- A’raf : 23 ( Memohon keampunan dan rahmat Allah )

        

a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud i. Kami telah menzalimi diri kami sendiri ii. Nescaya kami termasuk orang yang rugi c. Berikan pengertian zalim d. Berikan pengertian keampunan e. Berikan pengertian Rahmat Allah f. Nyatakan dua sifat positif nabi Adam yang boleh dicontohi g. Senaraikan langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah h. Kemukakan dua cara mendapat rahmat Allah i. Terangkan jenis-jenis zalim beserta contoh j. Jelaskan ciri-ciri orang yang tidak mendapat rahmat Allah

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 3 TINGKATAN 3

(Surah al- A’raf : 57-58 (Meyakini hari kebangkitan .2

                                                        

a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud i. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran ii. Dan negeri yang baik tanahnya c .Senaraikan bukti-bukti kekuasaan Allah berdasarkan ayat di atas d. Tunjukkan dua perbezaan antara orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur .e. Terangkan cara-cara bersyukur dengan hati, lisan dan amalan f. Berikan pengertian bersyukur g. Nyatakan dua kepentingan air dalam kehidupan h. Terangkan dua faedah menyelidik khazanah Allah

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 4 TINGKATAN 3

(Surah al- A’raf : 179 ( Memanfaatkan anugerah Allah .3

                                   

a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan ayat yang membawa maksud i. Mereka yang mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk berfikir menggunakannya untuk melihat iii. Mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengar c. Senaraikan nikmat-nikmat kurniaan Allah berdasarkan ayat di atas ii. Mempunyai mata tetapi tidak

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 5 TINGKATAN 3

d. Jelaskan fungsi mata, telinga, akal dan hati e. Nyatakan contoh-contoh penyalahgunaan nikmat di atas .f. Terangkan dua akibat penyalahgunaan nikmat di atas g. Tunjukkan dua perbezaan penggunaan nikmat antara manusia .dengan binatang h. Kemukakan dua ciri penghuni syurga dan penghuni neraka

B) BAHAGIAN HADIS 4) Amalan mukmin cemerlang:

َ َ : ‫ع َن أ َبي مال ِك الحارِث بن عاصم ِ ال َشعَري قال‬ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ‫قال رسوْل الله : الط ّهور شط ْر ال ِي ْمان وال ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ َ ِ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ‫ت َمل ُ الميزان، وسب ْحان الله وال ْحمد ُ لله ت َملن أ َو ت َمل‬ َ َ ُ َ ِ ْ ْ ِ ْ ْ َ َ ْ ‫ما ب َي ْن السماء وَا ْل َرض والصل َة ُ ن ُوْر والصد َقَة ب ُرهان‬ ِ َ ّ ٌ َ ْ ُ َ ّ َ ٌ ّ َ ِ ْ َ َ َ ٌ ّ ُ ُ ‫والصب ْر ضياء والقرءان حجة ل َك أ َوْ ع َل َي ْك ك ُل الناس‬ ْ ُ َ ٌ َ ِ ُ ّ َ ِ ّ ّ ‫ي َغْد ُوْ فَبائ ِعُ ن َفسه فَمعْت َقها أ َوْ موْب ِقها‬ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ( ‫) رواه مسلم‬
a. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud i. Bersuci itu sebahagian daripada iman ii. Solat itu cahaya

Jika kamu menyembelih . Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud i. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan c. Kemukakan kepentingan beramal dengan amalan fardhu dan sunat dalam kehidupan muslim 5) Ihsan terhadap binatang : َ ‫ع َن أ َب ِي ي َعْلى شدادِ ب ِن أ َوْس رضى الله عَن ْه أ َن‬ ّ ُ ّ َ ُ ْ ْ ْ َ ِ َ ٍ َ َ َ ُ َ ‫رسوْل الله قال : إ ِن الله ك َت َب ا ْل ِحسان على‬ َ ّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ‫ك ُل شىء فَإ ِذا قَت َل ْت ُم فَأ َحسن ُوا ال ْقت ْل َة وَإ ِذا ذ َب َحت ُم‬ ٍ ْ َ ّ َ ِ ْ ْ ْ ْ ِ ْ ‫فَأ َحسنوا الذ ّب ْحة وَل ْي ُحد ّ أ َحد ُك ُم شفرت َه وَل ْي ُرِح‬ ِ َ َ ُ ِ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ‫ذ َب ِي ْحت َه‬ ُ َ ( ‫) رواه مسلم‬ a. Sabar itu sinaran v. Berlaku ihsanlah ketika membunuh ii. Jelaskan cara berakhlak mulia terhadap manusia g.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 6 TINGKATAN 3 iii. Terangkan amalan-amalan yang mendapat pendakwaan al-Quran i. Al-Quran itu hujah untuk engkau atau terhadap engkau vi. Berikan maksud kalimah yang bergaris :b. Senaraikan amalan-amalan mukmin cemerlang yang terdapat dalam hadis di atas d. Nyatakan kelebihan-kelebihan beramal dengan amalan di atas e. Terangkan amalan-amalan yang mendapat pembelaan al-Quran h. Sedekah itu bukti iv. Jelaskan cara berakhlak mulia terhadap Allah f.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 7 TINGKATAN 3 . Kemukakan implikasi penganiayaan terhadap binatang C) BAHAGIAN AKIDAH 6) Sifat-sifat Rasul a. e. Senaraikan sifat-sifat wajib bagi Rasul b. masyarakat dan negara b. Senaraikan sifat-sifat mustahil bagi Rasul c. Kemukakan implikasi yang menimpa pelajar yang berakhlak buruk . Jelaskan dua perlakuan ihsan ketika membunuh g. Terangkan kepentingan mencontohi sifat-sifat wajib bagi Rasul 7) Kesan beriman kepada Rasul a. Jelaskan dua perlakuan ihsan ketika menyembelih f. Terangkan bentuk-bentuk penganiayaan terhadap binatang h. Nyatakan sifat yang harus bagi Rasul d. keluarga. keluarga dan masyarakat dan negara d. Senaraikan binatang-binatang yang harus di bunuh i. Nyatakan kesan beriman kepada rasul terhadap individu. Berikan pengertian ihsan terhadap binatang d. Nyatakan kepentingan ihsan terhadap binatang. Terangkan akibat menolak sunnah Rasul terhadap individu. Jelaskan sebab manusia perlu mencontohi para Rasul c.c.

Apakah maksud alam barzakh ? c. Nabi Musa. Nabi Yunus & Nabi Muhammad 9) Kematian dan alam barzakh a. Nabi Salleh. Senaraikan hikmah mengingati mati dan alam barzakh h. Berikan pengertian mati b. Nabi Sulaiman. Terangkan hikmah Rasul bersifat maksum c. Jelaskan tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasul g. Kemukakan amalan-amalan untuk menghadapi mati 10) Dosa jambatan ke neraka a. Senaraikan amalan –amalan yang akan mengiringi seseorang ke alam barzakh d. Kemukakan dua perbezaan kehidupan di alam barzakh bagi orang yang beriman dengan orang kafir dan fasiq e. Senaraikan pembahagian dosa beserta contohnya c. Nabi Isa. Terangkan cara-cara untuk menghapuskan dosa . Senaraikan contoh-contoh mukjizat nabi-nabi berikut: . Apakah maksud dosa ? b. Senaraikan sebab-sebab rasul dilantik di kalangan manusia d. Nyatakan pengertian ismatur-Rasul b. Berikan pengertian mukjizat e. Terangkan sebab-sebab manusia perlu bersedia menghadapi kematian dan alam barzakh f.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 8 TINGKATAN 3 8) Ismatur-Rasul a.Nabi Ibrahim. Senaraikan jenis-jenis mukjizat beserta contoh f.

Berikan pengertian al-Mizan b. Senaraikan nama-nama lain bagi dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran. Senaraikan kepentingan manusia beriman dengan al-Mizan c. Terangkan hikmah al-hisab e. Jelaskan dua perbezaan antara al-Mizan di akhirat dengan pertimbangan di dunia. Kemukakan perbezaan antara al-Mizan dengan al-Hisab d. Nyatakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat. 11) Al-Hisab perhitungan yang adil a. Nyatakan pengertian al-Hisab b. Kemukakan proses pelaksanaan al-Hisab c. Ceritakan keadaan manusia ketika melalui titian al-Sirat d. 13) Titian al-Sirat a. Terangkan hikmah beriman dengan al-Mizan e. Senaraikan kepentingan beriman dengan al-Hisab dalam kehidupan d. Senaraikan kepentingan beriman dengan al-Sirat c. 12) Al-Mizan neraca keadilan a. Kemukakan dua perbezaan antara dosa dan pahala e.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 9 TINGKATAN 3 d. Terangkan hikmah beriman kepada al-Sirat . Nyatakan pengertian al-Sirat b.

Senaraikan amalan-amalan yang boleh dilakukan sebelum menunaikan solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha . Nyatakan kesan beriman kepada hari akhirat terhadap individu. Nyatakan maksud solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha b. Senaraikan hikmah tawakkal dalam kehidupan manusia e. Nyatakan maksud Qada’ dan Qadar b. Kemukakan usaha-usaha yang boleh dilakukan supaya berjaya melintasi titian al-Sirat 14) Kesan beriman kepada hari akhirat a. D) BAHAGIAN IBADAH 16) Solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha a. Nyatakan pengertian ikhtiar. Jelaskan hikmah beriman kepada Qada’ dan Qadar f. Huraikan bentuk-bentuk salah faham terhadap Qada’ dan Qadar g. Senaraikan ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhirat c. Kemukakan hujah untuk menolak fahaman yang salah tentang Qada’ dan Qadar. keluarga dan masyarakat b.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 10 TINGKATAN 3 e. 15) Beriman kepada Qada’ Dan Qadar a. Senaraikan jenis-jenis Qada’ serta maksudnya c. tawakkal dan af’alul-ibad d. Kemukakan langkah-langkah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah.

Nyatakan waktu yang paling afdhal untuk menunaikan solat sunat tahajjud c. Nyatakan tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang dimakbulkan g.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 11 TINGKATAN 3 c. Nyatakan maksud solat sunat hajat b. Senaraikan hikmah mengerjakan solat sunat tahajjud . Kemukakan dua perbezaan antara solat sunat hajat dengan solat sunat rawatib e. Senaraikan hajat-hajat yang sesuai dipohon menerusi solat sunat hajat f. Nyatakan maksud solat sunat tahajjud b. Senaraikan kepentingan takbir raya 17) Solat Sunat Hajat a. Terangkan kaifiat solat sunat hajat secara ringkas d. Nyatakan tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang tidak dimakbulkan 18) Solat Sunat Tahajjud a. Tuliskan tujuan seseorang melakukan solat sunat hajat c. Terangkan bilangan takbir dan tasbih ketika menunaikan solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha d. Kemukakan perbezaan antara solat sunat hari raya dengan solat Jumaat e. Terangkan hikmah solat hari raya f.

Kemukakan perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat sunat hajat e. Terangkan hikmah mengeluarkan zakat harta f.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 12 TINGKATAN 3 d. Tuliskan dua cadangan untuk meningkatkan kesedaran umat Islam mengenai kepentingan mengeluarkan zakat D) BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM 20) Saidatina Aisyah ra a. Kemukakan perbezaan antara zakat. Nyatakan biodata Saidatina Aisyah ra secara ringkas b. Terangkan faktor-faktor keunggulan jati diri beliau . Jelaskan peranan Pusat Pungutan Zakat i. Kemukakan hikmah penetapan asnaf penerima zakat h. Nyatakan jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat e. Senaraikan sifat-sifat mulia Saidatina Aisyah ra c. Senaraikan lapan asnaf penerima zakat g. Nyatakan pengertian zakat harta b. Senaraikan syarat-syarat wajib zakat harta d. sedekah dan cukai c. Jelaskan bagaimana solat sunat tahajjud dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin 19) Zakat harta a.

d. Senaraikan isi-isi kandungan Piagam Madinah. Kemukakan tiga hikmah Perjanjian Hudaibiah . Nyatakan peranan yang perlu diamalkan oleh wanita masa kini untuk menbangunkan negara 21) Piagam Madinah a.Nyatakan kepentingan peraturan dalam kehidupan manusia g. h. Kemukakan jasa dan sumbangan Saidatina Aisyah e. Nyatakan maksud Perjanjian Hudaibiah b. Jelaskan peristiwa yang berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah c. Bilakah tarikh Perjanjian Hudaibiah ditandatangani dan mengapa dinamakan demikian ? c. bagaimanakah anda mencontohi sifat-sifat Saidatina Aisyah ra.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 13 TINGKATAN 3 d. Sebagai seorang pelajar. Jelaskan sumbangan beliau dalam bidang tafsir dan kewanitaan g. Senaraikan tiga isi kandungan Perjanjian Hudaibiah e. Nyatakan akibat tidak mematuhi peraturan 22) Perjanjian Hudaibiah a. f. f. Terangkan kesan Piagam Madinah. e. Apakah maksud Ummul-Mukminin dan kenapa beliau diberi gelaran tersebut. Terangkan sebab-sebab yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiah d. Jelaskan hikmah di sebalik pembentukan Piagam Madinah. Apakah maksud Piagam Madinah ? b.

Nyatakan persiapan Rasulullah SAW semasa mengerjakan umrah g. Nyatakan sebab dinamakan Pembukaan Kota Mekah c. Tuliskan tarikh berlaku Pembukaan Kota Mekah b. Terangkan kelebihan mengamalkan adab ketika bertugas . Senaraikan langkah-langkah Rasulullah SAW selepas berjaya menawan Kota Mekah e. Senaraikan tiga kesan Pembukaan Kota Mekah g. Senaraikan adab-adab ketika menjalankan tugas c. Nyatakan strategi Rasulullah SAW semasa Pembukaan Kota Mekah d. Jelaskan ciri-ciri pekerja yang baik e. E) ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH 24) Adab Menjalankan Tugas a. Pembukaan Kota Mekah menjadi bukti bahawa Islam adalah agama yang harmoni. Nyatakan konsep bekerja dalam Islam b. Bincangkan pernyataan di atas. Terangkan faktor-raktor yang membawa kepada kejayaan Pembukaan Kota Mekah f. Jelaskan sikap-sikap negatif semasa bertugas d. Jelaskan tiga tindakan susulan yang dibuat selepas Perjanjian Hudaibiah 23) Pembukaan Kota Mekah a.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 14 TINGKATAN 3 f.

Tuliskan format-format pidato c. Jelaskan dua akibat tidak beradab semasa berpidato . Jelaskan dua perbezaan ciri-ciri pidato yang baik dengan yang tidak baik e. Nyatakan adab-adab menjalankan tugas sebagai seorang pelajar 25) Adab berpidato a.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 15 TINGKATAN 3 f. Jelaskan dua cara menjadi pemidato yang baik f. Nyatakan maksud pidato b. Senaraikan adab-adab ketika berpidato d. Jelaskan dua kesan pidato yang baik g. Jelaskan akibat tidak bertanggungjawab semasa bertugas g.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 16 TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN SOALAN TOPIKAL TINGKATAN 3 SOALAN (1) JAWAPAN A) BAHAGIAN TILAWAH AL-QURAN: Memohon keampunan dan rahmat Allah (Surah Al –A’raf : 23) (a) Maksud kalimah bergaris .   - (c ) Pengertian zalim: .Kami telah menzalimi .Menyesal atas kesalahan yang dilakukan .Dan memberi rahmat kepada kami .Kasihan belas yang dilimpahkan oleh Allah kepada orang yang dikehendakiNya (f) Dua sifat positif Nabi Adam: .Menempelak diri sendiri .Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya (d) Pengertian keampunan Allah: .Penghapusan dosa oleh Allah kepada hambanya yang berdosa dan bertaubat kepadaNya (e) Pengertian Rahmat Allah: .Segera bertaubat setelah melakukan dosa .Orang-orang yang rugi (b) Potongan ayat:  ‫ا‬     .

Bertaubat dengan ikhlas . Terhadap sesama manusia 4.Menempelak diri . Terhadap Allah 2.Tidak mendapat keampunan Allah .Kamu mengambil pengajaran .   : c) Bukti-bukti kekuasaan Allah berdasarkan ayat) .RahmatNya .Allah berkuasa menurunkan hujan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 17 TINGKATAN 3 (g) Langkah-langkah untuk mendapat keampunan Allah: .Orang yang mahu bersyukur (b)Potongan ayat: .Membelanjakan harta pada jalan Allah -(i) Jenis-jenis zalim beserta contoh: Jenis-jenis zalim 1.Menyesal atas kesalahan yang dilakukan . membuat pembakaran terbuka j) Ciri-ciri orang yang tidak mendapat rahmat Allah) .Tidak berputus asa . merempit -Membuli.Berlaku adil terhadap orang lain .Kehidupan tidak diberkati .Mengaku kesalahan .Jiwa tidak tenang dan tenteram (2) Meyakini hari kebangkitan ( Surah al-‘Araf : 57-58) (a) Maksud kalimah bergaris: .Berazam tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan . Terhadap diri sendiri 3.Beribadah dengan ikhlas dan sempurna . mencuri -Membuang sampah merata-rata.Kering kontang / yang mati .Allah berkuasa menghidupkan manusia selepas mati . Terhadap alam sekitar contoh -Syirik -Tidak solat.Bertaubat (h) Dua cara mendapat keampunan dan rahmat Allah: . menagih dadah.     .

masyarakat & negara 3.Sumber minuman .Menjana kuasa hidro-elektrik .Sebagai kegunaan harian manusia . lisan & amalan) Hati Lisan Amalan Redha dengan segala pemberian Allah Bertambah cinta kepada Allah apabila menerima nikmat Ucap Alhamdulillah.Sebagai jalan pengangkutan .2 (f) Bersyukur ialah: menyatakan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang dikurniakan (g) Dua kepentingan air dalam kehidupan: . masyarakat & negara 3.Memanfaatkan sumber alam untuk kegunaan manusia .1 Memperbanyakkan ibadat sunat.Rajin dan ikhlas beribadah 2.Berusaha memajukan diri.Menunjukkan kekuasaan Allah .Untuk bersuci (h) Dua faedah menyelidik khazanah Allah: . Mengeluh apabila ditimpa musibah :e) Cara-cara bersyukur dengan hati.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 18 TINGKATAN 3 - Allah berkuasa menumbuhkan tumbuhan di tanah yang kering kontang (d) Dua perbezaan antara orang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur: Orang bersyukur 1.2 Memelihara ibadat wajib.1 Menyampaikan dakwah.Meningkatkan keimanan kepada Allah .Kurang berusaha ke arah kemajuan diri.Malas dan berpura-pura beribadah 2.Sabar menghadapi musibah Orang tidak bersyukur 1.

(b) Potongan ayat: i.Akal .Mata .Golongan yang lalai. umpatan.Hati (d) Fungsi mata.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 19 TINGKATAN 3 (3) Memanfaatkan Anugerah Allah ( Surah al-‘Araf : 179) (a) Maksud kalimah bergaris: .      ii.Telinga .Mata .       (c )Nikmat-nikmat kurniaan Allah berdasarkan ayat: . akal dan hati: Mata Telinga Akal Hati -Melihat kekuasaan Allah -Melihat bahan-bahan ilmiah -Mendengar seruan Allah -Mendengar bimbingan dan nasihat -Memikirkan bukti-bukti kekuasaan Allah -Berfikir untuk kemajuan diri -Ikhlas beribadah kepada Allah -Meyakini ajaran al-Quran & al-Sunnah  (e) Contoh-contoh penyalahgunaan nikmat di atas: Mata Telinga Akal -Melihat perkara yang diharamkan: gambar-gambar lucah .Jin dan manusia .       iii. kemungkaran dll -Mendengar perkara yang diharamkan: lagu yang mengkhayalkan. kejian dll -Memikirkan / berkhayal perkara-perkara mungkar .Telinga .Hati . telinga.

Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif .Sentiasa mengingati Allah Penghuni neraka -Mengabaikan rukun Islam -Mengenepikan syariat Allah -Lalai daripada mengingati Allah B) BAHAGIAN HADIS: (4) Amalan Mukmin Cemerlang Maksud kalimah bergaris: Bersuci Dan segala pujian bagi Allah Dan Maha suci Allah Cahaya Sabar .Hati menjadi keras .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 20 TINGKATAN 3 Hati dan maksiat -Lalai mengingati Allah (f) Dua akibat penyalahgunaan nikmat di atas.Bertindak mengikut nafsu (g) Dua perbezaan penggunaan nikmat antara manusia dengan binatang: Manusia -Dapat berfikir -Dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di muka bumi -Hidup sentiasa berubah ke arah kemajuan Binatang -Tidak dapat berfikir -Tidak ada tanggungjawab -Hidup kekal berpandukan tabiat semulajadi (h) Dua ciri penghuni syurga dan penghuni neraka: Penghuni syurga -Melaksanakan rukun Islam dengan sempurna -Menjadikan syariat Allah sebagai panduan hidup .Kehidupan tidak berdisiplin . .

‫والصلة نور‬ .‫والحمد لله تمل الميزان‬ - - (c ) Amalan-amalan mukmin cemerlang yang terdapat dalam hadis: Berwudhuk Bertahmid Bertasbih Solat Sedekah Sabar Membaca al-Quran Kelebihan-kelebihan beramal dengan amalan di atas: Berwudhuk Bertahmid Bertasbih Solat Sedekah Sabar Al-Quran Dapat mengawal perasaan marah Dapat menyucikan diri daripada najis & kekotoran Dapat menguatkan ingatan Dapat pahala Dapat menenangkan hati Dapat melatih diri bersyukur Wajah berseri-seri Menyihatkan badan Mengeratkan silaturrahim Menambahkan rezeki Mendapat keampunan & rahmat Allah Dapat menyelesaikan masalah Penawar dalam kehidupan manusia Panduan hidup yang kekal & sempurna .‫والقرآن حجة لك أو عليك‬ .‫والصبر ضياء‬ .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 21 TINGKATAN 3 Maksud potongan hadis: ‫الطهور شطر اليمان‬ .‫والصدقة برهان‬ .

Kamu menyembelih (b) Maksud potongan hadis: ‫فاحسنوا القتلة‬ ii. harta dan nyawa Cara berakhlak mulia terhadap manusia. ‫وإذا ذبحتم‬ i. Saling bantu membantu antara satu sama lain Sentiasa bermanis muka Sentiasa bertegur sapa Amalan-amalan yang mendapat pembelaan al-Quran: Memuliakan al-Quran Membaca al-Quran dengan bertajwid dan beradab Beramal dengan ajaran al-Quran Amalan-amalan yang mendapat pendakwaan al-Quran: Menghina al-Quran Mengingkari ajaran al-Quran Tidak berusaha untuk meyakini al-Quran - Kepentingan beramal dengan amalan fardhu dan sunat: Meningkatkan keimanan kepada Allah Jiwa menjadi tenang Terpelihara daripada dosa dan maksiat (5) Ihsan terhadap binatang (a) Maksud kalimah bergaris: .Kamu membunuh .Maka berlaku ihsanlah .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 22 TINGKATAN 3 Cara berakhlak mulia terhadap Allah: Memelihara amalan fardhu Memperbanyakkan amalan sunat Sanggup berkorban masa. .

Membuat kebaikan seperti bertimbang rasa & tidak menganiayainya ketika menyembelih (d) Kepentingan ihsan terhadap binatang. beracun dan berbisa seperti ular Burung yang menyambar mangsa dengan kuku seperti helang Binatang-binatang perosak dan kotor seperti tikus (i) Implikasi penganiayaan terhadap binatang: Mendapat dosa dan diazab di akhirat Hati menjadi keras dan sukar menerima teguran Bersikap bengis.Memelihara burung dalam sangkar . kasar dan tidak bertolak . Mendapat rahmat daripada Allah - Melahirkan masyarakat penyayang Menunjukkan rasa simpati terhadap binatang (e) Dua perlakuan ihsan ketika menyembelih: Memberi minum kepada binatang sebelum disembelih - Baringkan binatang di tempat yang rata Menggunakan pisau yang tajam (f) Dua perlakuan ihsan ketika membunuh: Tidak membunuh dengan cara yang kejam seperti membakar Tidak menyiksa sebelum membunuh Memastikan alat yang digunakan sesuai untuk membunuh (g) Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap binatang: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 23 TINGKATAN 3 (c ) Pengertian ihsan terhadap binatang: .Menyabung atau melaga binatang .Tidak memberi makanan kepada binatang peliharaan (h) Binatang-binatang yang harus di bunuh Binatang buas dan ganas seperti singa Binatang yang berbahaya.Memukul binatang .

minum.Fatonah / Bijaksana (b) Sifat-sifat mustahil bagi Rasul: .Siddiq / Benar . Siddiq .Disukai orang lain -Mendapat kepercayaan masyarakat ii.Basyariah : para rasul bersifat sebagaimana manusia biasa seperti makan. sakit dll yang tidak menjejaskan martabat kenabian (d) Kepentingan mencontohi sifat-sifat wajib bagi Rasul: i. Tabligh -Dapat nasihat –menasihati ke arah kebaikan -Dapat mencegah maksiat & kemungkaran iv.Baladatun/ bodoh (c )Sifat harus bagi Rasul : .Khianatun /Khianat .Amanah / Jujur . Fatonah -Rajin berusaha . Amanah -Menjadi orang yang jujur dalam tindakan -Dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan iii. kahwin.Kitmanun / Menyembunyikan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 24 TINGKATAN 3 ansur Dibenci masyarakat C) BAHAGIAN AQIDAH (6) Sifat –sifat Rasul: (a) Sifat-sifat wajib bagi Rasul: .Kizbun / Dusta .Tabligh / Menyampaikan .

masyarakat dan negara: Individu Keluarga Masyarakat Negara -Meningkatkan keimanan kepada Allah -Memiliki akhlak mulia -Membina keluarga bahagia -Anggota keluarga kuat beribadah -Taat kepada Allah. keluarga dan masyarakat dan negara: Individu Keluarga Masyarakat Negara -Hidup dalam kesesatan -Jauh dari rahmat Allah -Keluarga porak peranda -Anggota keluarga terdedah kepada kemungkaran -Masyarakat berpecah belah -Gejala social berleluasa dalam masyarakat -Huru hara -Mundur (d) Implikasi yang menimpa pelajar yang berakhlak buruk: . rasul & pemimpin -Bekerjasama & tolong menolong -Sistem ekonomi negara bebas dari unsur riba -Membina kestabilan politik (b) Sebab manusia perlu mencontohi para Rasul: Mereka adalah pilihan Allah Mereka membawa perkara-perkara yang hak Mereka menjadi contoh ikutan terbaik (c ) Akibat menolak sunnah Rasul terhadap individu. keluarga.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 25 TINGKATAN 3 -Berfikir secara kritis & kreatif (7) Kesan beriman kepada Rasul: (a) Kesan beriman kepada rasul terhadap individu.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 26 TINGKATAN 3 - Pelajar tidak berdisiplin Terdedah kepada gejala sosial Dibenci oleh guru & rakan (8) Ismatur-Rasul: (a) Pengertian ismatur-Rasul: .Menjadi contoh dalam melaksanakan suruhan Allah SWT .Memudahkan manusia menerima ajaran rasul . dosa & perkara-perkara yang mencemarkan kemuliaan. Maknawi : al-Quran ii. ketaatan dan kemampuan mereka dalam menyampaikan wahyu Allah SWT (b) Hikmah Rasul bersifat maksum - Menjamin kewibawaan para nabi dan rasul Meyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yang dibawa Menolak hujah orang yang mengingkari ajaran Rasul (c ) Sebab-sebab rasul dilantik di kalangan manusia: . Hissi : Air keluar dari celah jari Rasulullah SAW (f) Tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasul: - dibawa Membenarkan kenabian & kerasulan (g) Contoh mukjizat rasul: 1.Bersesuaian dengan sifat manusia sendiri (d( Pengertian mukjizat: - Perkara luar biasa yang dikurniakan Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul (e) Jenis-jenis mukjizat beserta contoh: i. Nabi Salleh: Unta keluar dari celah batu Melemahkan musuh-musuh Allah SWT Membuktikan kebenaran risalah yang . Nabi Ibrahim : Tidak hangus dibakar api 2.Para Rasul terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat .

. Tongkat bertukar menjadi ular 4.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 27 TINGKATAN 3 3. Nabi Sulaiman: Boleh memerintah angin 6. Nabi Muhammad: naik ke langit dalam peristiwa israk dan mikraj. Nabi Isa: Boleh menyembuhkan penyakit buta dan sopak 5. Nabi Musa. Nabi Yunus: Terselamat daripada perut ikan Nun 7.

Orang beriman: .Dikelilingi binatang berbisa (e) Sebab-sebab manusia perlu bersedia menghadapi kematian dan alam barzakh: Manusia tidak boleh kembali ke dunia lagi Nyawa keluar dengan mudah Selamat dari azab kubur Selamat dari azab neraka (f) Hikmah mengingati mati dan alam barzakh Mendorong diri beramal soleh Istiqamah dalam ibadah (g) Amalan-amalan menghadapi mati Bertaubat kepada Allah Melaksanakan segala perintah Allah .Kubur diluaskan . Orang kafir & fasiq: .Dihimpit oleh kubur .Kehidupan seumpama berada di taman syurga 2.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 28 TINGKATAN 3 (9) Kematian dan alam barzakh: (a) Pengertian mati: Proses perpindahan daripada hehidupan di alam dunia ke alam barzakh (b) Pengertian alam barzakh: - Alam bagi orang yang telah meninggal dunia sementara menunggu hari kebangkitan semula pada hari kiamat (c) Amalan –amalan yang akan mengiringi seseorang ke alam barzakh Sedekah jariah Ilmu yang bermanafaat Doa anak yang soleh (d) Dua perbezaan kehidupan di alam barzakh bagi orang yang beriman dengan orang kafir & fasiq: 1.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 29 TINGKATAN 3 - Berkasih sayang sesama manusia .

Perhitungan amalan manusia di dunia sama ada baik atau jahat (b) Proses pelaksanaan al-Hisab: Allah menghitung semua amalan manusia Semua amalan di dunia akan didatangkan semula pada hari akhirat Setiap manusia akan diberi buku catatan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 30 TINGKATAN 3 (10) Dosa jambatan ke neraka: (a) Maksud dosa: - Balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang tidak mematuhi perintah atau melanggar laranganNya (b) Pembahagian dosa beserta contohnya: .Dosa besar : bertaubat dengan taubat nasuha : memperbanyakkan istighfar .Dosa kecil : Tidak mengurus diri (c) Cara-cara untuk menghapuskan dosa: .Dosa besar : berzina . Al-ithmu Al-sayyiah Al-‘isyan (11) Al-Hisab perhitungan yang adil: (a) Pengertian al-Hisab: .Dosa kecil : melakukan amalan-amalan sunat : memperbanyakkan istighfar (d) Dua perbezaan antara dosa dan pahala: Dosa -Balasan kejahatan -Mendapat nikmat neraka Pahala -Ganjaran kebaikan -Menfapat ganjaran syurga (e) Nama-nama lain bagi dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran.

Menentukan tempat seseorang sama ada ke syurga atau neraka .Membentuk masyarakat yang sanggup berjihad (d) Terangkan hikmah al-hisab: Berwaspada melakukan sesuatu perkara Takut melakukan dosa Menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah (e) Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat: Ibadat solat (12) Al-Mizan neraca keadilan: (a) Pengertian al-Mizan: Neraca atau penimbang amalan manusia pada hari akhirat (b) Kepentingan manusia beriman dengan al-Mizan: .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 31 TINGKATAN 3 (c ) Kepentingan beriman dengan al-Hisab: .Mendorong seseorang rajin dan istiqamah melakukan amal soleh supaya timbangan kebaikan menjadi berat (c) Perbezaan antara al-Mizan dengan al-Hisab: - Al-Mizan berlaku selepas al-Hisab Al-Mizan adalah prosrs penentuan keputusan manakala al-Hisab mensabitkan amalan manusia samada baik atau jahat (d) Hikmah beriman dengan al-Mizan: Membuktikan keadilan Allah secara mutlak Mendorong manusia melakukan amalan .Supaya manusia tidak menyimpang daripada matlamat hidup .Mendorong manusia supaya tidak melakukan kezaliman .

Terdedah kepada pengaruh emosi emosi 3. Terbatas dan tidak terjamin ketepatannya 2.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 32 TINGKATAN 3 soleh Mecegah manusia daripada melakukan kejahatan (e) Dua perbezaan antara al-Mizan di akhirat dengan pertimbangan di dunia: Al-Mizan di akhirat 1.Dilaksanakan tanpa dipengaruhi 2. adil dan telus Pertimbangan di dunia 1. Tetap dan tegas 3. Boleh berubah-ubah (13) Titian as-Sirat: (a) Pengertian al-Sirat: Titian yang merentang di atas neraka menuju ke syurga (b) Kepentingan beriman dengan al-Sirat: Melengkapkan kepercayaan kepada rukun iman - Melahirkan individu muslim yang baik Amalan yang dilakukan bertepatan dengan syariat Allah (c ) Keadaan manusia ketika melalui titian al-Sirat: Bergantung kepada amalan masing ketika hidup: bergerak pantas bagi orang yang beramal soleh. Menyeluruh. manakala akan tergelincir bagi orang yang kufur (d) Hikmah beriman kepada al-Sirat: Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Memberi kesedaran beramal soleh semasa di dunia Menberi keinsafan kepada manusia agar menjauhi larangan Allah (e) Usaha-usaha yang boleh dilakukan supaya berjaya melintasi titian al- .

Berfikir dan mengambil iktibar daripada bencana alam .Berzikir dan bertahlil . kemas & sopan Tekun belajar Membuat perangan dengan teliti (c ) Langkah-langkah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah: . - Qada’ : ketentuan Allah SWT yang azali terhadap semua makhluk Qadar : pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah SWT yang azali (b) Jenis-jenis Qada’ serta maksudnya: . Masyarakat: .Berkasih sayang dan hormat menghormati .Masyarakat hidup aman dan damai .Menunaikan ibadah dengan khusyuk .Mewujudkan suasana ibadah dalam rumah tangga 3. (14) Kesan beriman kepada hari akhirat: (a) Kesan beriman kepada hari akhirat terhadap individu.Bercakap dengan percakapan yng baik 2.Menziarahi dan menunaikan solat jenazah (15) Beriman Kepada Qada’ dan Qadar: (a) Maksud Qada’ dan Qadar. keluarga: .Bekerjasama (b) Ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhirat: Melakukan perkara yang bermanafaat Memakai pakaian yang menutup aurat. keluarga dan masyarakat: 1.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 33 TINGKATAN 3 Sirat: Beristiqamah melakukan kebaikan Mematuhi hukum-hakam yang telah ditetapkan Memelihara diri supaya tidak tergelincir daripada manhaj Islam.Menuntut ilmu . Individu: .

. takabbur dan bangga diri (e) Hikmah beriman kepada Qada’ Dan Qadar: Memantapkan akidah seseorang Melahirkan sifat berani dan tetap pendirian Menghindarkan diri dari perkara-perkara haram - Sabar dan redha dengan takdir Allah SWT.Tawakkal : Berserah kepada Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguhsungguh . Tidak putus asa walaupun gagal (f) Bentuk-bentuk salah faham terhadap Qada’ dan Qadar: - Fahaman bahawa segala perkara telah ditentukan .Af’alul-ibad : Perbuatan-perbuatan manusia (d) Hikmah tawakkal dalam kehidupan manusia: - Memantapkan keyakinan bahawa Allah SWT berkuasa melakukan apa-apa yang dikehendakinya Berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan Tidak kecewa atau putus asa apabila mengalami kegagalan Memiliki jiwa yang tenang dan berani menghadapi pelbagai dugaan hidup. Qada’ Muallaq : ketentuan Allah SWT terhadap sesuatu sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia.. Tidak sombong. Qada’ mubram : sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak boleh berubah.Ikhtiar : Usaha manusia untuk melakukan sesuatu mengikut kehebdaknya bagi mencapai matlamat .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 34 TINGKATAN 3 1. tawakkal dan af’alul-ibad. Contohnya kejadian siang & malam 2. Contohnya kejayaan manusia bergantung kepada usaha & ketekunan namun hasilnya tidak dapat diketahui sebelum ia berlaku (c) Pengertian ikhtiar.

Beriman kepada Qada’ dan Qadar menjana sifatsifat positif ke arah kecemerlangan hidup - Beriman kepada Qada’ dan Qadar dapat mengeratkan hubungan manusia dengan Allah SWT.Beriman kepada Qada’ dan Qadar mendorong manusia supaya lebih berusaha gigih dan bersungguh-sungguh kerana manusia tidak mengetahui ketentuan Allah SWT. . D) BAHAGIAN IBADAH: (16) Solat Aidil-fitri & Aidil Adha: (a) Maksud solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha: Solat hari raya Aidilfitri : Solat sunat dua rakaat yang ditunaikan pada pagi 1 syawal Solat hari raya Aidil Adha : Solat sunat dua rakaat yang ditunaikan pada pagi 10 zulhijjah (b) Amalan-amalan yang boleh dilakukan sebelum menunaikan solat sunat aidil-fitri dan solat sunat aidil-adha: Menghidupkan malam raya dengan beribadah kepada Allah Mandi sunat pada pagi hari raya Memakai pakaian yang baru dan bersih Memakai wangi-wangian bagi kaun lelaki Bermaafan dengan ibu bapa dan keluarga Pergi awal ke masjid (c ) Bilangan takbir dan tasbih ketika solat sunat Aidil-fitri dan solat sunat Aidil-adha: Pada rakaat pertama: • Takbir : 7 kali • Tasbih : 6 kali Pada rakaat kedua: • Takbir : 5 kali .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 35 TINGKATAN 3 oleh Allah SWT dan manusia tidak perlu berusaha Fahaman yang meletakkan kesalahan kepada takdir apabila mengalami kesusahan hidup Fahaman bahawa beriman kepada Qada’ dan Qadar boleh membawa kepada kemunduran dan menghalang kemajuan (g) Hujah untuk menolak fahaman yang salah tentang Qada’ dan Qadar.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 36 TINGKATAN 3 • Tasbih : 4 kali (d) Perbezaan antara solat sunat hari raya dengan solat jumaat: Solat Hari Raya Solat Jumaat -Hukum sunat -Hukum wajib -Lelaki & perempuan -Lelaki sahaja -Waktu : pagi -Waktu : zohor -Khutbah : selepas solat -Khutbah : sebelum solat (e) Hikmah solat hari raya : Menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan kepada Allah Mengukuhkan perasaaan kasih sayang Mengeratkan hubungan silaturrahim Menzahirkan syiar Islam Mendapat ilmu dan pengajaran menerusi khutbah raya (f) Kepentingan takbir raya: Melahirkan kesyukuran kepada Allah Meninggikan syiar Islam Mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Memantapkan semangat perjuangan umat Islam (17) Solat sunat hajat: (a) Maksud solat sunat hajat: Solat yang ditunaikan untuk kita memohon sesuatu hajat kepada Allah sama ada ingin mendapat sesuatu kebaikan atau menolak sesuatu keburukan (b) Tujuan seseorang melakukan solat sunat hajat: Mendekatkan diri kepada Allah Mengakui kelemahan diri serta memohon sesuatu hajat kepada Allah Melatih diri supaya sentiasa berharap kepada pertolongan Allah .

sujud. tahiyat akhir dan memberi salam • Membaca doa (mana-mana doa atau doa yang ma’thur) (d) Dua perbezaan antara solat sunat hajat dengan solat sunat rawatib: Solat hajat -Boleh dilakukan bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan -Boleh dilakukan dua. empat atau dua belas rakaat -Terdapat doa khusus yang ma’thur -Boleh dilakukan secara berjemaah Solat rawatib -Dilakukan sebelum atau selepas solah fardhu -Dilakukan dua atau empar rakaat sahaja -Tidak terdapat doa khusus -Hanya dilakukan secara bersendirian (e) Hajat-hajat yang sesuai dipohon menerusi solat sunat hajat: Mendapat sesuatu kebaikan duniawi Mendapat sesuatu kebaikan ukhrawi Dijauhkan daripada keburukan duniawi Dijauhkan dari keburukan ukhrawi (f) Tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang dimakbulkan: - Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengerjakan solat sunat syukur Menggunakan anugerah yang diperolehi untuk tujuan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 37 TINGKATAN 3 Mengimbangi jiwa redha dengan ketentuan Allah (c ) Kaifiat solat sunat hajat secara ringkas: Pada rakaat pertama : • Lafaz niat • Takbiratulihram • Membaca doa iftitah • Baca surah al-fatihah • Baca surah al-kafirun • Rukuk dan sujud seperti biasa Pada rakaat kedua • Baca surah al-fatihah • Baca surah al-Ikhlas • Rukuk.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 38 TINGKATAN 3 kebajikan Bersikap merendah diri Istiqamah melakukan solat sunat hajat (g) Tindakan yang perlu diambil apabila permohonan seseorang tidak dimakbulkan: Tidak berputus asa melakukan solat sunat hajat - Bertawakkal kepada Allah SWT Meyakini Allah SWT memberi pahala pada hari akhirat atas solat hajat yang dilakukan Bertaubat kepada Allah SWT .

Solat sunat yang dilakukan setelah terjaga daripada tidur pada waktu malam walaupun tidur hanya sebentar (b) Waktu yang paling afdhal untuk menunaikan solat sunat tahajjud : 1/3 malam (c ) Hikmah mengerjakan solat sunat tahajjud: Sentiasa mendapat pengawasan dan pemeliharaan Allah Dipermudahkan hisab dan senang melalui titian as-sirat pada hari akhirat Menerima buku catatan amalan pada tangan kanan Allah mudahkan urusan hidupnya Doa dimakbulkan dan dimurahkan rezeki (d) Perbezaan antara solat sunat tahajjud dengan solat sunat hajat: Solat tahajjud -Dilakukan sebagai permulaan ibadah pada waktu malam -Masa: setelah terjaga daripada tidur pada waktu malam -Afdhal dilakukan secara bersendirian Solat hajat -Dilakukan kerana memohon bantuan Allah -Boleh dilakukan pada waktu malam atau siang -Boleh dilakukan bersendirian atau berjemaah (e) Solat sunat tahajjud dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin: Sentiasa menepati masa Sentiasa mengingati Allah Takut melakukan kesalahan Sentiasa melakukan kebaikan .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 39 TINGKATAN 3 (18) Solat Sunat Tahajjud: (a) Maksud solat sunat tahajjud.

pada masa tertentu. prihatin dan suka menghulurkan pertolongan Mengurangkan jurang kekayaan dalam masyarakat Mengeratkan hubungan perbezaan silaturrahim .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 40 TINGKATAN 3 (19) Zakat harta: (a) Pengertian zakat harta: Mengeluarkan sebahagian harta tertentu. dan dengan syarat-syarat tertentu (b) Perbezaan antara zakat harta. perak dan mata wang Harta rikaz dan galian (e) Hikmah mengeluarkan zakat harta: - Dapat beribadat kepada Allah dengan harta kekayaan Dapat membuktikan kesyukuran terhadap nikmat anugerah Allah Membentuk sifat pemurah. sedekah dan cukai: Zakat harta -Wajib -Sekali dalam setahun -Jenis harta :ditentukan syarak -Kadar:ditentukan syarak Cukai -Tanggungjawab disisi undangundang -Bila-bila masa -Sekali dalam setahun -Sebarang harta yang -Harta atau halal pendapatan -Mengikut -Ditentukan oleh kemampuan pihak kerajaan -Sunat Sedekah (c ) Syarat-syarat wajib zakat harta: Islam Merdeka Cukup nisab Genap haul Sempurna milik (d) Jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat: Binatang ternakan Hasil pertanian Hasil perniagaan Emas. untuk diberikan kepada golongan tertentu.

mengumpul dan meningkatkan kutipan zakat negeri Memudahkan umat Islam mengeluarkan zakat Membuat agihan zakat kepada lapan golongan asnaf dengan adil dan berkesan Memberi penerangan keutamaan mengeluarkan zakat kepada masyarakat (i) Dua cadangan untuk meningkatkan kesedaran umat Islam tentang kepentingan mengeluarkan zakat: Memperkenalkan cara yang sistematik menerusi operasi komputer secara on-line Memperbanyakkan kaunter-kaunter bayaran zakat di pusat-pusat membeli belah Mengedarkan risalah risalah berkaitan zakat untuk orang ramai .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 41 TINGKATAN 3 antara orang kaya dan orang miskin (f) Lapan asnaf penerima zakat: Fakir Miskin Amil Muallaf Hamba - Al-gharimin (orang yang berhutang pada jalan Allah) Fi sabilillah (orang yang berjuang menegakkan syiar Islam) Ibnu Sabil (orang musafir yang terputus perbelanjaan) (g) Hikmah penetapan asnaf penerima zakat: Membantu orang fakir dan miskin meneruskan kehidupan Menghargai sumbangan tenaga Amil Menarik orang yang baru memeluk Islam supaya berusaha mendalami ajaran Islam Supaya hamba beroleh kemerdekaan dengan segera Memberi peluang kepada orang yang berhutang bebas daripada belenggu hutang Untuk membantu orang yang musafir dalam perjalanan (h) Peranan Pusat Pungutan Zakat: Memungut.

Ilmu pengetahuan yang tinggi dan mendalam .Dermawan . Abdullah b.Taat dan patuh kepada ibu bapa dan suami c.Keimanan yang kukuh .Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang ramai e.Meriwayatkan lebih dari 1210 hadis .Bersungguh-sungguh menuntut ilmu .Bersemangat jihat yang tinggi .Mendampingi Rasulullah SAW setelah menjadi isteri baginda . Faktor-faktor keunggulan jati diri beliau: . Sifat-sifat mulia Saidatina Aisyah ra: . Maksud Ummul-Mukminin dan kenapa beliau digelar sedemikian: Maksud : Ibu kepada seluruh orang yang beriman Sebab: Menjadi tempat rujukan selepas kewafatan Rasulullah f. Jasa dan sumbangan Saidatina Aisyah ra: .Tempat lahir : Mekah al-Mukarramah .Nama: Aisyah bt. cekal dan tabah .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 42 TINGKATAN 3 E) BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM: (20) Saidatina Aisyah ra: a. Biodata Saidatina Aisyah secara ringkas: .Gelaran: Al-Humaira’ .Sabar. Abu Bakar as-Siddiq .Memelihara maruah diri d.Nama suami : Muhammad b. Sumbangan beliau dalam bidang tafsir dan kewanitaan: Bidang Tafsir Bidang kewanitaan -Memperkaya bidang tafsir al-Quran -Sering dijadikan tempat rujukan bagi para sahabat -Memberi fatwa tentang hal-hal berkaitan kewanitaan -Seorang pejuang Islam yang bersama-sama .

Peranan yang perlu diamalkan oleh wanita masa kini untuk membangunkan negara: Menceburkan diri dalam bidang pendidikan (21) Menceburkan diri dalam bidang perubatan Piagam Madinah (a) Maksud Piagam Madinah: Perlembagaan yang ditulis dan dipersetujui bersama oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan yahudi yang menjadi warga negara Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW (b) Peristiwa yang berlaku sebelum penggubalan Piagam Madinah: Perjanjian Aqabah I Penerimaan masyarakat Yathrib terhadap agama Islam Perjanjian Aqabah II (c ) Isi-isi kandungan Piagam Madinah: - Mengakui Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat yang bertanggunggjawab terhadap Allah. g.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 43 TINGKATAN 3 Rasulullah dalam beberapa peperangan . menzalimi dan memusuhi individu atau kaum lain - Rasulullah SAW sebagai ketua agama .Bersungguh-sungguh menuntut ilmu .Mentaati ibubapa .Suka menghulurkan bantuan .Menyampaikan ilmu kepada orang lain h. Rasul & umat Islam Mengakui kewujudan orang Yahudi Setiap kaum mempunyai kebebasan beragama Setiap individu tidak boleh menyakiti. Cara mencontohi sifat-sifat Saidatina Aisyah sebagai seorang pelajar: .

pertanian dan perusahaan semakin meningkat (e) Hikmah di sebalik pembentukan Piagam Madinah: Wujud peruntukan yang melindungi hakhak individu Pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh Bukti Islam satu cara hidup yang lengkap Dakwah Islam berkembang pesat Keamanan dan keharmonian terjamin (f) Kepentingan peraturan dalam kehidupan manusia: Memastikan wawasan kerajaan tercapai Menyusun kehidupan sosial Melaksanakan setiap perancangan ekoomi Menjamin pembahagian kekayaan dengan saksama dan adil Menjalankan program pendidikan yang berkesan (g)Akibat tidak mematuhi peraturan: - Melahirkan individu yang bersikap mementingkan diri sendiri .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 44 TINGKATAN 3 (d) Kesan Piagam Madinah: Politik: • Terbentuk negara Islam pertama • Semangat patriotik mempertahankan negara Pentadbiran • - - Rasulullah SAW diiktiraf sebagai ketua negara • Penempatan masyarakat yang tersusun Sosial • Perpaduan kaum dapat diwujudkan • Kemakmuran negara dapat dirasai bersama Ekonomi • Perdagangan berjalan dengan pesat • Bidang penternakan.

hendaklah dihantar balik ke Mekah. Kebijaksanaan Rasulullah SAW mengatur strategi menghadapi kaum musyrikin Quraish Sikap umat Islam yang cintakan keamanan (d) Tiga isi kandungan Perjanjian Hudaibiah: Gencatan senjata selama 10 tahun Orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian lain yang disukai Orang Mekah yang datang ke Madinah . sebaliknya orang Madinah yang datang ke Mekah tidak akan dipulangkan semula kepada pihak Islam Madinah . tahun 6 hijrah Sebab dinamakan demikian : sempena nama tempat perjanjian dimeterai iaitu Hudaibiah (c ) Sebab-sebab yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiah: - Keputusan Rasulullah SAW untuk menunaikan umrah bersama-sama sahabat dihalang Ketaatan dan kepatuhan para sahabat kepada kepimpinan Rasulullah SAW.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 45 TINGKATAN 3 hara - Masyarakat hidup dalam keadaan huruBerlaku perbalahan dan pergaduhan Negara nenjadi mundur Imej bangsa dan negara akan tercemar (22) Perjanjian Hudaibiah: (a) Maksud Perjanjian Hudaibiah: - Perjanjian damai yang membawa kepada gencatan senjata antara Rasulullah SAW dengan masyarakat Quraisy. (b) Tarikh Perjanjian Hudaibiah Bulan zulkaedah.

(23) Pembukaan Kota Mekah: (a) Tarikh berlaku Pembukaan Kota Mekah: Bulan Ramadhan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 46 TINGKATAN 3 (e) Tiga hikmah Perjanjian Hudaibiah: Terhindar daripada pertumpahan darah antara orang Islam dengan Musyrikin Mekah Perjanjian ini adalah faktor utama kepada Pembukaan Kota Mekah - Orang Islam dan Musyrikin Quraisy bebas berinteraksi antara satu sama lain Orang Islam bebas menyebarkan dakwah Islam Ramai daripada kaum Quraisy telah memeluk Islam secara terang-terangan (f) Persiapan Rasulullah SAW semasa mengerjakan umrah: - Memakai pakaian ihram di Zulhulaifah Membawa binatang ternakan Sentiasa bertalbiah sepanjang perjalanan Sentiasa bermesyuarat dalam membuat sesuatu keputusan (g) Tiga tindakan susulan selepas perjanjian Hudaibiah: Menghantar utusan ke negara asing untuk menyeru Raja-rajanya memeluk Islam Menghantar utusan kepada kabilahkabilah sekitar Madinah Memantapkan kedudukan negara Islam Madinah dan bersedia kembali semula ke Mekah apabila mendapat peluang. . tahun 8H (b) Sebab dinamakan Pembukaan Kota Mekah: - Pembebasan kota Mekah dari sebarang pengaruh dan amalan kafir Quraisy tanpa sebarang pertumpahan darah.

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 47 TINGKATAN 3 (c ) Strategi Rasulullah SAW semasa Pembukaan Kota Mekah: Mengemukakan tiga tuntutan terhadap Musyrikin Quraish - Mendirikan khemah Menyalakan unggun api Tawaran keselamatan Masuk ke Kota Mekah melalui 4 penjuru yang berlainan (d) Langkah-langkah Rasulullah SAW selepas berjaya menawan Kota Mekah: - Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah Solat sunat di Maqam Ibrahim Laungan azan oleh Bilal bin Rabah ra Memberi ucapan pertama kepada penduduk Mekah Memberi pengampunan kepada pihak musuh (e) Faktor-faktor yang membawa kepada kejayaan Pembukaan Kota Mekah: - Strategi Rasulullah SAW yang berkesan Semangat jihad umat Islam yang tinggi Penduduk Mekah tertarik dengan Islam Perpaduan umat Islam yang kukuh Pembesar Quraisy memeluk Islam Tentera musyrikin Quraisy bertambah lemah (f) Tiga kesan Pembukaan Kota Mekah: Tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam - Dakwah Islam berkembang pesat sehingga tersebar luas di luar Semenanjung Tanah Arab Masyarakat Mekah hidup aman dan damai Penduduk Mekah memeluk Islam beramai-ramai .

kemas & sesuai semasa menjalankan tugas Bertoleransi dan bekerjasama semasa bertugas Mematuhi arahan ketua (c ) Sikap-sikap negatif semasa bertugas: Menyiapkan tugas tidak mengikut masa yang telah ditetapkan Mementingkan diri sendiri dan tidak bertimbang rasa Tidak bekerjasama dengan rakan setugas Malas berusaha dan mencuri tulang - Bekerja hanya untuk mendapat pujian dan sanjungan semata-mata .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 48 TINGKATAN 3 (g) Pembukaan Kota Mekah menjadi bukti bahawa Islam adalah agama yang harmoni: Tidak berlakunya pertumpahan darah Strategi dilakukan dengan terancang dan tersusun Amalan memberi kemaafan kepada orang lain Perpaduan ummah menjamin kejayaan F) ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH (24) Adab Menjalankan Tugas: (a) Konsep bekerja dalam Islam: Bekerja adalah tuntutan dan tanggungjawab manusia di muka bumi Setiap orang wajib melaksanakan kerja mengikut keupayaan dan kepakaran yang dianugerahkan oleh Allah - Orang yang menjalankan tugas dengan sempurna akan mendapat ganjaran pahala (b)Adab-adab ketika menjalankan tugas: Mulakan tugas dengan lafaz “bismillah” Menyelesaikan tugas pada masa dan tarikh yang telah ditetapkan Sentiasa berpakaian menutup aurat.

jujur dan amanah semasa bekerja Istiqamah dalam pekerjaan Tidak meninggalkan ibadah wajib (e) Kelebihan mengamalkan adab ketika bertugas: Kerja dan tugas yang dilakukan mendapat keberkatan Ganjaran atau pendapatan yang diperolehi menjadi rezeki yang halal Hasil kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan Hubungan silaturrahim antara rakan setugas menjadi lebih rapat (f) Akibat tidak bertanggungjawab semasa bertugas: Kerja yang diamanahkan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna Tidak dapat mencapai matlamat sesuatu program Hasil pengeluaran atau dapatan tidak berkualiti - Hilang kepercayaan daripada orang ramai Membantut dan menghalang kemajuan sesebuah negara (g) Adab-adab menjalankan tugas sebagai seorang pelajar: Belajar dengan bersungguh-sungguh Sentiasa berdisiplin semasa belajar Tidak ponteng kelas atau ponteng sekolah Sentiasa mematuhi arahan guru Tidak membazirkan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah .SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 49 TINGKATAN 3 (d) Ciri-ciri pekerja yang baik: Menganggap pekerjaan sebagai satu ibadah Melaksanakan kerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh Bertanggungjawab.

bersesuaian dengan kehendak Islam - sopan Ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang Menyampaikan pidato secara berhikmah Isi kandungan sesuai dengan tajuk Ucapan tidak menyentuh perkara sensitif Menggunakan bahasa yang sesuai dan (d) Perbezaan ciri-ciri pidato yang baik dengan pidato yang tidak baik: Pidato yang baik Menggunakan bahasa yang sopan.SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 50 TINGKATAN 3 (25) Adab berpidato: (a) Maksud pidato: Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai (b) Format-format pidato: Mukaddimah / pendahuluan Isi Penutup (c ) Adab-adab ketika berpidato: Berpakaian kemas. nada suara dan gaya yang sesuai Ucapan tidak terlalu lama dan tidak terlalu ringkas Bersandarkan kepada hujahhujah al-Quran dan hadis Ucapan yang penuh keyakinan. fasih dan lancar Pidato yang tidak baik Menggunakan suara yang kasar dan kesat Ucapan terlalu lama atau terlalu ringkas Tiada hujah yang kukuh Ucapan yang gagap dan tersekat-sekat (e) Dua cara menjadi pemidato yang baik: Berilmu pengetahuan Ada kemahiran berpidato .

SOALAN TOPIKAL PENDIDIKAN ISLAM 51 TINGKATAN 3 - Penuh keyakinan Peribadi yang baik (f) Dua kesan pidato yang baik: Pidato yang disampaikan boleh mengubah sikap pendengar - Dapat menyatupadukan masyarakat Memberi motivasi ke arah perpaduan (g) Dua akibat tidak beradab semasa berpidato: Tidak memberi sebarang kesan positif Menjatuhkan maruah seseorang Masyarakat berpecah belah dan bersengketa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful