Strategi Pembelajaran Kooperatif

Strategi Pembelajaran Kooperatif
Mengapa Pembelajaran Kooperatif? Ahli psikologi Soviet Lev Vygotsky (1896 – 1934) berpendapat bahawa pelajar terutamanya kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila ia bekerjasama (cooperate) dengan pelajar lain di dalam persekitaran pembelajaran yang menggalakkan, dengan bantuan guru. Strategi pembelajaran kooperatif menekankan penggunan kumpulankumpulan heterogenus bertiga atau berempat yang bekerja bersama-sama. Ia mengutamakan sokongan atau penglibatan ahli kumpulan bukanya kepada persaingan individu. Biasanya jika ada ganjaran diberikan, semua ahli dalam kumpulan itu menerimanya. Ahli-ahli dalam kumpulan kooperatif boleh diberikan peranan-peranan untuk dimainkan. Antara peranan-peranan itu ialah fasilitator kumpulan, pengurus bahan, pencatat, pelapor dan pemikir kumpulan. Pelajar yang berkerja dalam kumpulan ini dilibatkan dalam projek kumpulan yang menekankan analisis dan penilaian. Kagan dan Kagan (1994) telah mereka bentuk "Pendekatan Berstruktur" untuk pembelajaran kooperatif. Strukturstruktur ini adalah bebas daripada isi kandungan; aktiviti diadakan dengan memuatkan kandungan kepada satu atau lebih struktur.

Kajian telah menunjukan bahawa pembelajaran cara ini telah berjaya meningkatkan persahabatan dan penghormatan antara satu sama lain. Didapati juga berlangsung dengan itu, selfesteem pelajar dinaikan dan pencapaian

Na/mpt/2962000

1

4. Saling Pergantungan Positif (Positive Interdependence) Akauntabiliti Individu (Individual Accountability) Interaksi Serentak (Simultaneous Interaction) Sama Penglibatan (Equal Participation) Ketiadaan satu atau lebih dari prinsip ini dalam sesuatu aktiviti menunjukkan aktiviti itu bukanlah aktiviti pembelajaran kooperatif. 3.Strategi Pembelajaran Kooperatif Prinsip Pembelajaran Kooperatif Ada empat prinsip asas yang perlu ada dalam setiap aktiviti pembelajaran secara kooperatif: 1. 2. Bolehkan anda menghuraikan maksud setiap prinsip di atas? Na/mpt/2962000 2 .

Strategi Pembelajaran Kooperatif Perspektif: Kaitan antara elemen asas pembelajaran kooperatif dan Struktur Kooperatif Elemen Asas ‘Positive Interdependence Individual Accountability Face-to-face interaction Social skills Group Processing’ Fungsi Kumpulan Struktur Kooperatif Mudah Think-Pair-Share Say and switch Roundtable 3-step interview Corners Graffiti OtherBelajar bersama Team Games Tournaments (TGT) Jigsaw OthersPenyiasatan kumpulan Others Lebih Kompleks Na/mpt/2962000 3 .

Contohnya minit pertama untuk kumpulan #1 dan minit kedua untuk kumpulan #2 dan seterusnya. tugas ini digilirkan dengan meletakkan cebisan kertas di tengah-tengah meja. Kemudian meletakkan kertas itu di tengah-tengah meja. Sumbangsaran Think-Pad: Setiap ahli diberikan sebilangan cebisan kertas."Mari fikirkan idea lain seprti itu!". Guru memaklumkan tajuk dan pelajar memulakan." 2. "Lekas! Lain idea!" • Suspend Judgement . Variasi: Rekod Meja Bulat: Selain dari mempunyai seorang ahli sahaja yang mencatat.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur-Struktur Koperatif Struktur Sumbangsaran Langkah-Langkah 1."Cepat-cepat". Setiap ahli secara bergilir. Sumbangsaran Kelas: Untuk mempastikan semua kumpulan mengambil bahagian."Semua idea adalah bagus". Guru menugaskan pencatat mencatatkan setiap respon di atas cebisan kertas yang berlainan (ini akan memudahkan aktiviti mengkelas kemudiannya) 3. Guru memaklumkan tajuk dan pelajar memulakan dengan mencatatkan idea masing-masing di atas kesemua kertas yang diberikan. "Oh. guru boleh menghadkan masa untuk satu-satu kumpulan memberi sumbangsaran."Mari fikirkan idea yang crazy. "Mari tukarkan itu kepada ." • Synergy . mencatatkan ideanya dan meletakkan kertas itu kembali ke tengah meja. satu lagi idea yang bagus!" • Silly . Na/mpt/2962000 4 . Guru memberi pelajar peranan-peranan berasaskan kepada prinsip 4-S's of Brainstorming iaitu: • Speed ...

sudut dsb.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Mengkategori Langkah-Langkah Mengisih 1. Suruh pelajar kembali ke tempat masing-masing dan membuat pengisihan semula. bentuk. Na/mpt/2962000 5 . Arahkan kumpulan untuk mengisih gambar-gambar itu mengikut cara yang mereka fikirkan sesuai. Lawatan Kumpulan: Minta pelajar bergerak ke kumpulan lain dan melihat bagaimana kumpulan lain telah melakukan pengkategorian.) 2. 3. nombor. Beri setiap kumpulan 20 keping gambar yang berbeza (haiwan.

Tidak Merbahaya kepada manusia 2. Setiap ahli kumpulan kemudian menyumbang 2 X 2 Matriks untuk melengkapkan projek kumpulan.. lipas dan labah-labah. kucing...... Tanyakan di manakah patut saya letakkan singa dan ikan emas? Beritahu mereka untuk melakukan yang terbaik untuk sistem pengkategorian itu..... 3.Bahaya 3...... 1. Kedua-dua Merbahaya Berbulu Ya Tidak Merbahaya Gambarajah Venn Co-op Co-op Pelajar bekerja sendirian di dalam kumpulan masingmasing. Gunakan sistem unipolar yang berfungsi. ikan emas.... singa..... 5. Anda akan dapati mereka akan keluar dengan idea mengkategori seperti dengan gambarajah Venn..... Cabar mereka untuk melakarkan cara mengkategori yang baru.... kerbau.Tidak Berbulu Bahaya kepada manusia ...Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah Unipolar-Bipolar 1. Beriakn pelajar bipolar berikut: Berbulu ... Biarkan setiap kumpulan menemui teknik lain mengkategori.. Sistem Matriks 2 X 2 dam graf.... Berikan pelajar unipolar seperti: Berbulu ....... rama-rama. 2.. Hasil akhir dikongsi oleh semua ahli kumpulan.. Gunakan teknik lawatan kumpulan di atas....... biawak.. Contohnya untuk mengkelaskan lapan haiwan berikut. Perbincangan Kelas Berpusat Pelajar Pemilihan pasukan pengkaji pelajar Bina pasukan dan perkembangan kemahiran Pemilihan Topik Kumpulan Pemilihan topik mini Na/mpt/2962000 6 Tidak Ya Berbulu ...... 4... Biarkan mereka kecewa untuk seketika sehingga mereka boleh mencipta satu cara lain untuk mengkategori... Dapatkan pelajar menyedari abhawa sistem bipolar yang mudah tidak boleh menguruskan data itu........

Biasanya mereka tidak dibenarkan bercakap. Mereka boleh memilih pasangan lain untuk berbincang. mereka menunjukkan ais krim itu mencair. Pelajar menukar bentuk seperti yang diarah guru.Penilaian Unit-Unit Co-op Co-op ini boleh dilakukan dengan beberapa cara: projek mini boleh dilakukan dalam satu hari. Sudut-Sudut 1. persembahan kumpulan 10.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah 6. mereka tunjukkan layang-layang itu sedang terapung dan melayang-layang. Contoh. Persembahan topik mini 8. dua minggu yang intensif. Guru menyatakan dan melukiskan satu bentuk. 3. 1. 2. Pelajar menghadap rakan dari bulatan yang berlainan Na/mpt/2962000 7 . Pelajar pilih satu alternatif dan catatkan di atas sehelai kertas. Berikan masa satu atau dua minggu sebagai persediaan. 4. Inside-Outside Circle 1. Formations Perbincangan Kumpulan 1. Persediaan topik mini 7. Pelajar berkongsi dan melihat sudut yang bertentangan. 2. Pelajar membentuk bentuk yang dilukiskan. 2. 3. unit co-op co-op moleh dilaksanakan serentak. Aktiviti Formation mengajak pelajar menggunakan badan mereka sambil berpegang tangan. Pilih satu tajuk dan namakan beberapa (biasanya empat) alternatif yang berkaitan dengan tajuk. Pelajar membentuk dua bulatan. Peresediaan untuk persembahan kumpulan 9. Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing dan berbincang tentang sudut pilihan masing-masing. Tugaskan setiap alternatif kepada empat bahagian kelas (biasanya empat sudut/ penjuru). Guru memberitahu tajuk dan pelajar mula berbincang 2. Pelajar berbincang di dalam pasukan masing-masing. Selepas pelajar membentuk bentuk kon ais krim. Selepas pelajar membentuk bentuk layang-layang. Kemudian secara berpasangan dan bincang pilihan mereka. atau 10 hingga 15 minit sahaja. 5. Pelajar pergi ke sudut yang mereka pilih.

8 Na/mpt/2962000 . Mereka perlu menyemak pula dengan pasangan satu lagi dalam kumpulan. Guru mengemukakan soalan yang mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan. Guru memanggil satu nombor dan semua pelajar dengan nombor itu mengangkat tangan dan menjawab. Jika pasangan itu tidak setuju dengan jawapan. Ahli pasukan boleh mebantu rakannya. berlatih sesuatu kemahiran atau kongsi sesuatu tentang diri mereka. 1. secara bergilir. Proses ini diulang sehingga kesemua soalan di jawab. mereka perlu membuatnya sekali lagi. ia memberikan pujian. Berbaris Numbered Heads Together Pairs Check Round Robin Round Table 1.di atas sehelai kertas.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah secara berdepan dan bincangkan tajuk yang diberi. 4. Pelajar bekerja secara berpasangan dalam kumpulan masing-masing. Apabila dua soalan pertama telah selesai. Kemudian mereka berukar peranan. 1. 2. Pelajar. Pelajar beralih ke semelah kiri dan menghadap pasangan yang baru. 3. 3. Jika mereka saling bersetuju. 1. mereka berjabat tangan dan meneruskan dengan soalan ke tiga dan keempat. Pelajar melaporkan kepada kelas. 4. Pelajar pertama dalam pasangan menjawab masalah pertama dalam lembaran kerja sementara pelajar kedua menjadi pengajar. mereka tidak meneruskannya. secara bertulis mencatat jawapan. Pelajar. Pelajar berbincang posisi mereka di dalam bari dengan pasangan. 3. Pelajar menamakan diri mereka nombor satu hingga empat. Guru menanyakan satu soalan yang mencabar. Pelajar berbaris. Guru memberitahu tajuk dan tempat mula barisan. 2. Guru mengemukakan soalan yang mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan. secara bergilir. 2. Jika 'pengajar' bersetuju dengan penyelesaian pasangannya. Satu kertas latihan diberikan dengan masalah diletakkan secara berpasangan. Pelajar rapatkan kepala dan berbincang dan pastikan setiap ahli mengetahui jawapannya. secara lisan. berkongsi jawapan. 2.

Mereka menuliskan penyelesaian kepada msalah itu di atas kertas yang berlainan. 1. Mereka bekerja dalam kumpulan berempat. Pelajar membanding penyelesaian. pelajar guna struktur Roundobin untuk berkongsi maklumat yang didapati dari pasangan mereka. mereka mencari kumpulan lain pula dan berdagang semula. Kemudian mereka bertukar peranan. Guru mengemukakan masalah atau menanyakan satu soalan. Pelajar mereka satu masalah. Tema ditentukan oleh guru.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah Think-Pair-Share 1. mereka berjumpa untuk membandingkan jawapan. Three-Step Interview 1. 2. seorang pelajar menemuduga pasangan yang lain. 4. Jika penyelesaiannya sama. Pelajar kumuplan lain kemudian cuba menyelesaikan masalah itu. mereka samasama bekerja untuk menyelesaikannya. Mereka kemudian berkongsi dengan seluruh kelas tentang jawapan masing-masing. Pelajar berfikir mengenai jawapannya. 3. Dalam kumpulan berempat. Trade-AProblem Two-Box Induction Two-Box Induction digunakan untuk membentuk konsep. 2. Apabila kedua-dua sudah meneyelesaikan masalah-masalah yang diniagakan. Guru memberikan kue dan pelajar kemudian secara berpasangan bincangkan mengenai jawapan mereka. Pelajar Trade-A-Problem . dengan menyimpan jawapannya. 2. mereka mencari kumpulan yang juga telah selesai dan perdagangkan masalahan itu. 3. Guru memberitahu pelajar yang ia akan meletakkan item yang berlainan di dalam kotak yang berlainan. Secara berpasangan. Jika penyelesaian tidak sama. 3. Apabila pelajar telah selesai dengan masalah mereka. Adalah Na/mpt/2962000 9 .

Christchurch: Linwood Guidance Unit. Tambah item sehingga satu kumpulan dapat membuat definisi untuk setiap kotak. California: Kagan Cooperative Learning Van der Kley. San Juan. D. Martin (1991) Cooperative Learning: And How To Make It Happen in Your Classroom. R. Selepas memasukkan satu item dalam setiap kotak. pelajar berfikir bagaimana item-item itu berbeza secara berpasangan. Kagan. Rujukan: Adrini Beth (1996) Cooperative Learning & Math: A Multi-Structural Approach.T. (1991) Cooperative Learning Lesson Structures.W. MN: Interaction Book Company Na/mpt/2962000 10 . & Johnson. CA: Kagan Cooperative Learning Johnson.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah menjadi tugas pelajar untuk memikirkan mengapa guru berbuat demikan. Guru kemudian melukiskan dua kotak di papan tulis: Kotak 1 dan Kotak 2. Edina. Spenser (1992) Cooperative Learning.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful