Strategi Pembelajaran Kooperatif

Strategi Pembelajaran Kooperatif
Mengapa Pembelajaran Kooperatif? Ahli psikologi Soviet Lev Vygotsky (1896 – 1934) berpendapat bahawa pelajar terutamanya kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila ia bekerjasama (cooperate) dengan pelajar lain di dalam persekitaran pembelajaran yang menggalakkan, dengan bantuan guru. Strategi pembelajaran kooperatif menekankan penggunan kumpulankumpulan heterogenus bertiga atau berempat yang bekerja bersama-sama. Ia mengutamakan sokongan atau penglibatan ahli kumpulan bukanya kepada persaingan individu. Biasanya jika ada ganjaran diberikan, semua ahli dalam kumpulan itu menerimanya. Ahli-ahli dalam kumpulan kooperatif boleh diberikan peranan-peranan untuk dimainkan. Antara peranan-peranan itu ialah fasilitator kumpulan, pengurus bahan, pencatat, pelapor dan pemikir kumpulan. Pelajar yang berkerja dalam kumpulan ini dilibatkan dalam projek kumpulan yang menekankan analisis dan penilaian. Kagan dan Kagan (1994) telah mereka bentuk "Pendekatan Berstruktur" untuk pembelajaran kooperatif. Strukturstruktur ini adalah bebas daripada isi kandungan; aktiviti diadakan dengan memuatkan kandungan kepada satu atau lebih struktur.

Kajian telah menunjukan bahawa pembelajaran cara ini telah berjaya meningkatkan persahabatan dan penghormatan antara satu sama lain. Didapati juga berlangsung dengan itu, selfesteem pelajar dinaikan dan pencapaian

Na/mpt/2962000

1

Saling Pergantungan Positif (Positive Interdependence) Akauntabiliti Individu (Individual Accountability) Interaksi Serentak (Simultaneous Interaction) Sama Penglibatan (Equal Participation) Ketiadaan satu atau lebih dari prinsip ini dalam sesuatu aktiviti menunjukkan aktiviti itu bukanlah aktiviti pembelajaran kooperatif. Bolehkan anda menghuraikan maksud setiap prinsip di atas? Na/mpt/2962000 2 . 2. 4.Strategi Pembelajaran Kooperatif Prinsip Pembelajaran Kooperatif Ada empat prinsip asas yang perlu ada dalam setiap aktiviti pembelajaran secara kooperatif: 1. 3.

Strategi Pembelajaran Kooperatif Perspektif: Kaitan antara elemen asas pembelajaran kooperatif dan Struktur Kooperatif Elemen Asas ‘Positive Interdependence Individual Accountability Face-to-face interaction Social skills Group Processing’ Fungsi Kumpulan Struktur Kooperatif Mudah Think-Pair-Share Say and switch Roundtable 3-step interview Corners Graffiti OtherBelajar bersama Team Games Tournaments (TGT) Jigsaw OthersPenyiasatan kumpulan Others Lebih Kompleks Na/mpt/2962000 3 .

Sumbangsaran Kelas: Untuk mempastikan semua kumpulan mengambil bahagian. "Oh. "Mari tukarkan itu kepada . Guru memberi pelajar peranan-peranan berasaskan kepada prinsip 4-S's of Brainstorming iaitu: • Speed . Kemudian meletakkan kertas itu di tengah-tengah meja. Setiap ahli secara bergilir."Mari fikirkan idea lain seprti itu!". Na/mpt/2962000 4 .."Cepat-cepat". mencatatkan ideanya dan meletakkan kertas itu kembali ke tengah meja. Guru menugaskan pencatat mencatatkan setiap respon di atas cebisan kertas yang berlainan (ini akan memudahkan aktiviti mengkelas kemudiannya) 3."Semua idea adalah bagus". Sumbangsaran Think-Pad: Setiap ahli diberikan sebilangan cebisan kertas. Guru memaklumkan tajuk dan pelajar memulakan.. Contohnya minit pertama untuk kumpulan #1 dan minit kedua untuk kumpulan #2 dan seterusnya.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur-Struktur Koperatif Struktur Sumbangsaran Langkah-Langkah 1. "Lekas! Lain idea!" • Suspend Judgement . satu lagi idea yang bagus!" • Silly . Guru memaklumkan tajuk dan pelajar memulakan dengan mencatatkan idea masing-masing di atas kesemua kertas yang diberikan. tugas ini digilirkan dengan meletakkan cebisan kertas di tengah-tengah meja. guru boleh menghadkan masa untuk satu-satu kumpulan memberi sumbangsaran."Mari fikirkan idea yang crazy." • Synergy . Variasi: Rekod Meja Bulat: Selain dari mempunyai seorang ahli sahaja yang mencatat." 2.

Lawatan Kumpulan: Minta pelajar bergerak ke kumpulan lain dan melihat bagaimana kumpulan lain telah melakukan pengkategorian. Beri setiap kumpulan 20 keping gambar yang berbeza (haiwan. Arahkan kumpulan untuk mengisih gambar-gambar itu mengikut cara yang mereka fikirkan sesuai.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Mengkategori Langkah-Langkah Mengisih 1. Suruh pelajar kembali ke tempat masing-masing dan membuat pengisihan semula. nombor.) 2. Na/mpt/2962000 5 . sudut dsb. bentuk. 3.

....Tidak Berbulu Bahaya kepada manusia ..... Anda akan dapati mereka akan keluar dengan idea mengkategori seperti dengan gambarajah Venn.. lipas dan labah-labah........ Beriakn pelajar bipolar berikut: Berbulu ... Kedua-dua Merbahaya Berbulu Ya Tidak Merbahaya Gambarajah Venn Co-op Co-op Pelajar bekerja sendirian di dalam kumpulan masingmasing. 1....... 2... Biarkan mereka kecewa untuk seketika sehingga mereka boleh mencipta satu cara lain untuk mengkategori. Sistem Matriks 2 X 2 dam graf... 5. Setiap ahli kumpulan kemudian menyumbang 2 X 2 Matriks untuk melengkapkan projek kumpulan.......Bahaya 3..Tidak Merbahaya kepada manusia 2.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah Unipolar-Bipolar 1. Contohnya untuk mengkelaskan lapan haiwan berikut.. Berikan pelajar unipolar seperti: Berbulu ............... Hasil akhir dikongsi oleh semua ahli kumpulan. 3.. Gunakan teknik lawatan kumpulan di atas. kerbau.. biawak. kucing. Biarkan setiap kumpulan menemui teknik lain mengkategori... Gunakan sistem unipolar yang berfungsi.... rama-rama.... Perbincangan Kelas Berpusat Pelajar Pemilihan pasukan pengkaji pelajar Bina pasukan dan perkembangan kemahiran Pemilihan Topik Kumpulan Pemilihan topik mini Na/mpt/2962000 6 Tidak Ya Berbulu .. ikan emas. Tanyakan di manakah patut saya letakkan singa dan ikan emas? Beritahu mereka untuk melakukan yang terbaik untuk sistem pengkategorian itu. singa... 4...... Cabar mereka untuk melakarkan cara mengkategori yang baru. Dapatkan pelajar menyedari abhawa sistem bipolar yang mudah tidak boleh menguruskan data itu.

mereka tunjukkan layang-layang itu sedang terapung dan melayang-layang. 4. 3. Aktiviti Formation mengajak pelajar menggunakan badan mereka sambil berpegang tangan. atau 10 hingga 15 minit sahaja. Berikan masa satu atau dua minggu sebagai persediaan. 2. dua minggu yang intensif. 2.Penilaian Unit-Unit Co-op Co-op ini boleh dilakukan dengan beberapa cara: projek mini boleh dilakukan dalam satu hari. Peresediaan untuk persembahan kumpulan 9. Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing dan berbincang tentang sudut pilihan masing-masing. Formations Perbincangan Kumpulan 1. Mereka boleh memilih pasangan lain untuk berbincang. mereka menunjukkan ais krim itu mencair. Biasanya mereka tidak dibenarkan bercakap. Guru menyatakan dan melukiskan satu bentuk. Pelajar membentuk dua bulatan. Persembahan topik mini 8. Pilih satu tajuk dan namakan beberapa (biasanya empat) alternatif yang berkaitan dengan tajuk. Pelajar berkongsi dan melihat sudut yang bertentangan. Kemudian secara berpasangan dan bincang pilihan mereka. Tugaskan setiap alternatif kepada empat bahagian kelas (biasanya empat sudut/ penjuru). 3. 2. unit co-op co-op moleh dilaksanakan serentak. Pelajar menukar bentuk seperti yang diarah guru. Sudut-Sudut 1. Pelajar pilih satu alternatif dan catatkan di atas sehelai kertas. Contoh. Pelajar berbincang di dalam pasukan masing-masing.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah 6. Selepas pelajar membentuk bentuk layang-layang. Persediaan topik mini 7. 1. Guru memberitahu tajuk dan pelajar mula berbincang 2. persembahan kumpulan 10. Inside-Outside Circle 1. Pelajar membentuk bentuk yang dilukiskan. Pelajar menghadap rakan dari bulatan yang berlainan Na/mpt/2962000 7 . Selepas pelajar membentuk bentuk kon ais krim. 5. Pelajar pergi ke sudut yang mereka pilih.

Pelajar pertama dalam pasangan menjawab masalah pertama dalam lembaran kerja sementara pelajar kedua menjadi pengajar. 2. 3. Kemudian mereka berukar peranan. mereka tidak meneruskannya. Apabila dua soalan pertama telah selesai. Pelajar berbincang posisi mereka di dalam bari dengan pasangan. 1. Proses ini diulang sehingga kesemua soalan di jawab. berlatih sesuatu kemahiran atau kongsi sesuatu tentang diri mereka. 4. Pelajar berbaris. Satu kertas latihan diberikan dengan masalah diletakkan secara berpasangan. Guru mengemukakan soalan yang mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan. 4. Pelajar rapatkan kepala dan berbincang dan pastikan setiap ahli mengetahui jawapannya. Jika 'pengajar' bersetuju dengan penyelesaian pasangannya. Guru menanyakan satu soalan yang mencabar. Jika pasangan itu tidak setuju dengan jawapan. 2. secara lisan. Mereka perlu menyemak pula dengan pasangan satu lagi dalam kumpulan. Pelajar beralih ke semelah kiri dan menghadap pasangan yang baru. Pelajar menamakan diri mereka nombor satu hingga empat.di atas sehelai kertas. ia memberikan pujian. Pelajar melaporkan kepada kelas. 8 Na/mpt/2962000 . berkongsi jawapan. Guru mengemukakan soalan yang mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan. secara bergilir. mereka perlu membuatnya sekali lagi. secara bertulis mencatat jawapan. 2. mereka berjabat tangan dan meneruskan dengan soalan ke tiga dan keempat. 1. 3. Guru memanggil satu nombor dan semua pelajar dengan nombor itu mengangkat tangan dan menjawab. secara bergilir. 2. 3.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah secara berdepan dan bincangkan tajuk yang diberi. Berbaris Numbered Heads Together Pairs Check Round Robin Round Table 1. Pelajar. Pelajar. 1. Guru memberitahu tajuk dan tempat mula barisan. Ahli pasukan boleh mebantu rakannya. Jika mereka saling bersetuju. Pelajar bekerja secara berpasangan dalam kumpulan masing-masing.

3. Mereka bekerja dalam kumpulan berempat. 3. Guru memberitahu pelajar yang ia akan meletakkan item yang berlainan di dalam kotak yang berlainan. Apabila pelajar telah selesai dengan masalah mereka. Secara berpasangan. mereka mencari kumpulan lain pula dan berdagang semula. mereka berjumpa untuk membandingkan jawapan. 2. Adalah Na/mpt/2962000 9 . Jika penyelesaiannya sama. Pelajar berfikir mengenai jawapannya.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah Think-Pair-Share 1. Pelajar mereka satu masalah. Apabila kedua-dua sudah meneyelesaikan masalah-masalah yang diniagakan. Trade-AProblem Two-Box Induction Two-Box Induction digunakan untuk membentuk konsep. mereka mencari kumpulan yang juga telah selesai dan perdagangkan masalahan itu. mereka samasama bekerja untuk menyelesaikannya. 2. 2. Mereka menuliskan penyelesaian kepada msalah itu di atas kertas yang berlainan. Jika penyelesaian tidak sama. Pelajar membanding penyelesaian. Pelajar Trade-A-Problem . Mereka kemudian berkongsi dengan seluruh kelas tentang jawapan masing-masing. Guru memberikan kue dan pelajar kemudian secara berpasangan bincangkan mengenai jawapan mereka. Kemudian mereka bertukar peranan. seorang pelajar menemuduga pasangan yang lain. dengan menyimpan jawapannya. 1. Dalam kumpulan berempat. 4. 3. Three-Step Interview 1. Guru mengemukakan masalah atau menanyakan satu soalan. Tema ditentukan oleh guru. Pelajar kumuplan lain kemudian cuba menyelesaikan masalah itu. pelajar guna struktur Roundobin untuk berkongsi maklumat yang didapati dari pasangan mereka.

Tambah item sehingga satu kumpulan dapat membuat definisi untuk setiap kotak. Kagan.T. Edina.W. R. Selepas memasukkan satu item dalam setiap kotak. Spenser (1992) Cooperative Learning. CA: Kagan Cooperative Learning Johnson. D. (1991) Cooperative Learning Lesson Structures.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah menjadi tugas pelajar untuk memikirkan mengapa guru berbuat demikan. Guru kemudian melukiskan dua kotak di papan tulis: Kotak 1 dan Kotak 2. San Juan. Christchurch: Linwood Guidance Unit. California: Kagan Cooperative Learning Van der Kley. & Johnson. MN: Interaction Book Company Na/mpt/2962000 10 . Rujukan: Adrini Beth (1996) Cooperative Learning & Math: A Multi-Structural Approach. pelajar berfikir bagaimana item-item itu berbeza secara berpasangan. Martin (1991) Cooperative Learning: And How To Make It Happen in Your Classroom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful