Strategi Pembelajaran Kooperatif

Strategi Pembelajaran Kooperatif
Mengapa Pembelajaran Kooperatif? Ahli psikologi Soviet Lev Vygotsky (1896 – 1934) berpendapat bahawa pelajar terutamanya kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila ia bekerjasama (cooperate) dengan pelajar lain di dalam persekitaran pembelajaran yang menggalakkan, dengan bantuan guru. Strategi pembelajaran kooperatif menekankan penggunan kumpulankumpulan heterogenus bertiga atau berempat yang bekerja bersama-sama. Ia mengutamakan sokongan atau penglibatan ahli kumpulan bukanya kepada persaingan individu. Biasanya jika ada ganjaran diberikan, semua ahli dalam kumpulan itu menerimanya. Ahli-ahli dalam kumpulan kooperatif boleh diberikan peranan-peranan untuk dimainkan. Antara peranan-peranan itu ialah fasilitator kumpulan, pengurus bahan, pencatat, pelapor dan pemikir kumpulan. Pelajar yang berkerja dalam kumpulan ini dilibatkan dalam projek kumpulan yang menekankan analisis dan penilaian. Kagan dan Kagan (1994) telah mereka bentuk "Pendekatan Berstruktur" untuk pembelajaran kooperatif. Strukturstruktur ini adalah bebas daripada isi kandungan; aktiviti diadakan dengan memuatkan kandungan kepada satu atau lebih struktur.

Kajian telah menunjukan bahawa pembelajaran cara ini telah berjaya meningkatkan persahabatan dan penghormatan antara satu sama lain. Didapati juga berlangsung dengan itu, selfesteem pelajar dinaikan dan pencapaian

Na/mpt/2962000

1

Strategi Pembelajaran Kooperatif Prinsip Pembelajaran Kooperatif Ada empat prinsip asas yang perlu ada dalam setiap aktiviti pembelajaran secara kooperatif: 1. Bolehkan anda menghuraikan maksud setiap prinsip di atas? Na/mpt/2962000 2 . 3. Saling Pergantungan Positif (Positive Interdependence) Akauntabiliti Individu (Individual Accountability) Interaksi Serentak (Simultaneous Interaction) Sama Penglibatan (Equal Participation) Ketiadaan satu atau lebih dari prinsip ini dalam sesuatu aktiviti menunjukkan aktiviti itu bukanlah aktiviti pembelajaran kooperatif. 4. 2.

Strategi Pembelajaran Kooperatif Perspektif: Kaitan antara elemen asas pembelajaran kooperatif dan Struktur Kooperatif Elemen Asas ‘Positive Interdependence Individual Accountability Face-to-face interaction Social skills Group Processing’ Fungsi Kumpulan Struktur Kooperatif Mudah Think-Pair-Share Say and switch Roundtable 3-step interview Corners Graffiti OtherBelajar bersama Team Games Tournaments (TGT) Jigsaw OthersPenyiasatan kumpulan Others Lebih Kompleks Na/mpt/2962000 3 .

satu lagi idea yang bagus!" • Silly .. mencatatkan ideanya dan meletakkan kertas itu kembali ke tengah meja. Setiap ahli secara bergilir."Cepat-cepat". "Oh." • Synergy ."Mari fikirkan idea yang crazy. Na/mpt/2962000 4 . Variasi: Rekod Meja Bulat: Selain dari mempunyai seorang ahli sahaja yang mencatat."Mari fikirkan idea lain seprti itu!". Guru memberi pelajar peranan-peranan berasaskan kepada prinsip 4-S's of Brainstorming iaitu: • Speed . "Mari tukarkan itu kepada . Contohnya minit pertama untuk kumpulan #1 dan minit kedua untuk kumpulan #2 dan seterusnya." 2.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur-Struktur Koperatif Struktur Sumbangsaran Langkah-Langkah 1."Semua idea adalah bagus". "Lekas! Lain idea!" • Suspend Judgement . tugas ini digilirkan dengan meletakkan cebisan kertas di tengah-tengah meja. Kemudian meletakkan kertas itu di tengah-tengah meja.. Guru memaklumkan tajuk dan pelajar memulakan. Sumbangsaran Kelas: Untuk mempastikan semua kumpulan mengambil bahagian. Guru menugaskan pencatat mencatatkan setiap respon di atas cebisan kertas yang berlainan (ini akan memudahkan aktiviti mengkelas kemudiannya) 3. Sumbangsaran Think-Pad: Setiap ahli diberikan sebilangan cebisan kertas. Guru memaklumkan tajuk dan pelajar memulakan dengan mencatatkan idea masing-masing di atas kesemua kertas yang diberikan. guru boleh menghadkan masa untuk satu-satu kumpulan memberi sumbangsaran.

3. bentuk. Na/mpt/2962000 5 . sudut dsb. Arahkan kumpulan untuk mengisih gambar-gambar itu mengikut cara yang mereka fikirkan sesuai.) 2. Lawatan Kumpulan: Minta pelajar bergerak ke kumpulan lain dan melihat bagaimana kumpulan lain telah melakukan pengkategorian. Beri setiap kumpulan 20 keping gambar yang berbeza (haiwan. nombor. Suruh pelajar kembali ke tempat masing-masing dan membuat pengisihan semula.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Mengkategori Langkah-Langkah Mengisih 1.

.. Beriakn pelajar bipolar berikut: Berbulu ...... ikan emas... Cabar mereka untuk melakarkan cara mengkategori yang baru.. Dapatkan pelajar menyedari abhawa sistem bipolar yang mudah tidak boleh menguruskan data itu... Contohnya untuk mengkelaskan lapan haiwan berikut...Bahaya 3.... Berikan pelajar unipolar seperti: Berbulu .. Biarkan setiap kumpulan menemui teknik lain mengkategori.... Perbincangan Kelas Berpusat Pelajar Pemilihan pasukan pengkaji pelajar Bina pasukan dan perkembangan kemahiran Pemilihan Topik Kumpulan Pemilihan topik mini Na/mpt/2962000 6 Tidak Ya Berbulu . Gunakan sistem unipolar yang berfungsi.Tidak Merbahaya kepada manusia 2. 4..... rama-rama.. Tanyakan di manakah patut saya letakkan singa dan ikan emas? Beritahu mereka untuk melakukan yang terbaik untuk sistem pengkategorian itu...... 5. Anda akan dapati mereka akan keluar dengan idea mengkategori seperti dengan gambarajah Venn... Biarkan mereka kecewa untuk seketika sehingga mereka boleh mencipta satu cara lain untuk mengkategori.... lipas dan labah-labah. 3...... kucing. Gunakan teknik lawatan kumpulan di atas. Hasil akhir dikongsi oleh semua ahli kumpulan.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah Unipolar-Bipolar 1.......... singa.. Sistem Matriks 2 X 2 dam graf. 2. 1... Kedua-dua Merbahaya Berbulu Ya Tidak Merbahaya Gambarajah Venn Co-op Co-op Pelajar bekerja sendirian di dalam kumpulan masingmasing...Tidak Berbulu Bahaya kepada manusia . biawak........... kerbau... Setiap ahli kumpulan kemudian menyumbang 2 X 2 Matriks untuk melengkapkan projek kumpulan..

4. unit co-op co-op moleh dilaksanakan serentak. Guru menyatakan dan melukiskan satu bentuk. 2. Formations Perbincangan Kumpulan 1. Sudut-Sudut 1. Guru memberitahu tajuk dan pelajar mula berbincang 2. Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing dan berbincang tentang sudut pilihan masing-masing. dua minggu yang intensif. Pelajar menukar bentuk seperti yang diarah guru. Biasanya mereka tidak dibenarkan bercakap. Aktiviti Formation mengajak pelajar menggunakan badan mereka sambil berpegang tangan. 3. 2. Peresediaan untuk persembahan kumpulan 9. Pelajar membentuk bentuk yang dilukiskan. Pelajar pergi ke sudut yang mereka pilih. 2. Selepas pelajar membentuk bentuk layang-layang. 3. 5.Penilaian Unit-Unit Co-op Co-op ini boleh dilakukan dengan beberapa cara: projek mini boleh dilakukan dalam satu hari. Pelajar berkongsi dan melihat sudut yang bertentangan. Contoh. Inside-Outside Circle 1. Tugaskan setiap alternatif kepada empat bahagian kelas (biasanya empat sudut/ penjuru). Pelajar membentuk dua bulatan. Pelajar pilih satu alternatif dan catatkan di atas sehelai kertas. persembahan kumpulan 10. Persediaan topik mini 7. Berikan masa satu atau dua minggu sebagai persediaan. mereka tunjukkan layang-layang itu sedang terapung dan melayang-layang. atau 10 hingga 15 minit sahaja. Selepas pelajar membentuk bentuk kon ais krim. mereka menunjukkan ais krim itu mencair. Persembahan topik mini 8. Pelajar berbincang di dalam pasukan masing-masing. Kemudian secara berpasangan dan bincang pilihan mereka.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah 6. 1. Pelajar menghadap rakan dari bulatan yang berlainan Na/mpt/2962000 7 . Pilih satu tajuk dan namakan beberapa (biasanya empat) alternatif yang berkaitan dengan tajuk. Mereka boleh memilih pasangan lain untuk berbincang.

secara bergilir. Kemudian mereka berukar peranan. Mereka perlu menyemak pula dengan pasangan satu lagi dalam kumpulan. berlatih sesuatu kemahiran atau kongsi sesuatu tentang diri mereka. Pelajar rapatkan kepala dan berbincang dan pastikan setiap ahli mengetahui jawapannya. 1. Pelajar melaporkan kepada kelas. mereka berjabat tangan dan meneruskan dengan soalan ke tiga dan keempat. 1. Pelajar berbaris. Pelajar beralih ke semelah kiri dan menghadap pasangan yang baru. 2. Guru memanggil satu nombor dan semua pelajar dengan nombor itu mengangkat tangan dan menjawab. Guru mengemukakan soalan yang mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan. Proses ini diulang sehingga kesemua soalan di jawab. Satu kertas latihan diberikan dengan masalah diletakkan secara berpasangan. Apabila dua soalan pertama telah selesai. 3. 8 Na/mpt/2962000 . mereka tidak meneruskannya. Pelajar. Guru menanyakan satu soalan yang mencabar. Pelajar bekerja secara berpasangan dalam kumpulan masing-masing. mereka perlu membuatnya sekali lagi. Pelajar. 4. 2.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah secara berdepan dan bincangkan tajuk yang diberi. berkongsi jawapan. Pelajar menamakan diri mereka nombor satu hingga empat.di atas sehelai kertas. Berbaris Numbered Heads Together Pairs Check Round Robin Round Table 1. 1. 4. secara bergilir. Guru memberitahu tajuk dan tempat mula barisan. 2. 3. 2. secara lisan. secara bertulis mencatat jawapan. Jika 'pengajar' bersetuju dengan penyelesaian pasangannya. Ahli pasukan boleh mebantu rakannya. Guru mengemukakan soalan yang mempunyai pelbagai kemungkinan jawapan. Pelajar pertama dalam pasangan menjawab masalah pertama dalam lembaran kerja sementara pelajar kedua menjadi pengajar. Jika pasangan itu tidak setuju dengan jawapan. 3. ia memberikan pujian. Jika mereka saling bersetuju. Pelajar berbincang posisi mereka di dalam bari dengan pasangan.

pelajar guna struktur Roundobin untuk berkongsi maklumat yang didapati dari pasangan mereka. Pelajar Trade-A-Problem . 2. Guru memberitahu pelajar yang ia akan meletakkan item yang berlainan di dalam kotak yang berlainan. Mereka bekerja dalam kumpulan berempat. Pelajar membanding penyelesaian. Guru mengemukakan masalah atau menanyakan satu soalan. 2. Jika penyelesaian tidak sama. 3. mereka berjumpa untuk membandingkan jawapan. mereka samasama bekerja untuk menyelesaikannya. Pelajar mereka satu masalah. mereka mencari kumpulan yang juga telah selesai dan perdagangkan masalahan itu. Jika penyelesaiannya sama. Tema ditentukan oleh guru. Trade-AProblem Two-Box Induction Two-Box Induction digunakan untuk membentuk konsep. 3. mereka mencari kumpulan lain pula dan berdagang semula. 2. Three-Step Interview 1. Pelajar berfikir mengenai jawapannya. Dalam kumpulan berempat.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah Think-Pair-Share 1. Apabila kedua-dua sudah meneyelesaikan masalah-masalah yang diniagakan. 4. seorang pelajar menemuduga pasangan yang lain. Mereka kemudian berkongsi dengan seluruh kelas tentang jawapan masing-masing. Mereka menuliskan penyelesaian kepada msalah itu di atas kertas yang berlainan. Secara berpasangan. Kemudian mereka bertukar peranan. dengan menyimpan jawapannya. 3. Apabila pelajar telah selesai dengan masalah mereka. Pelajar kumuplan lain kemudian cuba menyelesaikan masalah itu. 1. Adalah Na/mpt/2962000 9 . Guru memberikan kue dan pelajar kemudian secara berpasangan bincangkan mengenai jawapan mereka.

Kagan. Rujukan: Adrini Beth (1996) Cooperative Learning & Math: A Multi-Structural Approach. Tambah item sehingga satu kumpulan dapat membuat definisi untuk setiap kotak. Guru kemudian melukiskan dua kotak di papan tulis: Kotak 1 dan Kotak 2.Strategi Pembelajaran Kooperatif Struktur Langkah-Langkah menjadi tugas pelajar untuk memikirkan mengapa guru berbuat demikan.W. Spenser (1992) Cooperative Learning. Christchurch: Linwood Guidance Unit.T. Selepas memasukkan satu item dalam setiap kotak. D. (1991) Cooperative Learning Lesson Structures. CA: Kagan Cooperative Learning Johnson. & Johnson. California: Kagan Cooperative Learning Van der Kley. MN: Interaction Book Company Na/mpt/2962000 10 . Martin (1991) Cooperative Learning: And How To Make It Happen in Your Classroom. San Juan. Edina. pelajar berfikir bagaimana item-item itu berbeza secara berpasangan. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful