P. 1
Modul Cemerlang Sejarah Tingkatan 4+Bab+3

Modul Cemerlang Sejarah Tingkatan 4+Bab+3

|Views: 228|Likes:
Published by Daim Naing

More info:

Published by: Daim Naing on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
1MODUL CEMERLANG SEJARAH
TINGKATAN 4
2011

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
NAMA : ___________________________________________
TINGKATAN :___________________________________________
NAMA GURU :___________________________________________
TARIKH : ___________________________________________

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
2

Item Berstruktur
Buku Teks (ms 72-74)
1. Asia Tenggara turut mengalami kejayaaan yang sama dalam proses pembinaan tamadun manusia
sebagaimana tamadun-tamadun besar lain di dunia
a. Namakan tiga kerajaan awal yang dapat membuktikan tentang wujudnya ketamadunan di Asia
Tenggara.
i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________

iii _______________________________________________________________________
( 3 markah)

b. Nyatakan dua jenis hubungan luar kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara.
i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

c. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pelabuhan pembekal?
i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

d. Apakah bukti yang menunjukkan terdapat aktiviti perdagangan di Asia Tenggara
i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

e. Pada pendapat anda, mengapakah petempatan awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf sebagai
sebuah kerajaan?
______________________________________________________________________________
( 1 markah )
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
3

Buku Teks (ms 75-77)
2. Pembentukan kerajaan dalam tamadun awal di Asia Tenggara berasaskan kedudukan geografi dan
sosioekonomi.
a. Namakan dua contoh kerajaan agraria.
i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)
b. Nyatakan kedudukan kerajaan ini dari sudut geografi

i _______________________________________________________________________
(1markah)
c Senaraikan dua kegiatan ekonomi masyarakat agraria

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

d Berikan tiga faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian dalam kerajaan agraria.


i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________

iii _______________________________________________________________________
( 3 markah)

e Sekiranya anda dilantik sebagai pemerintah kerajaan Angkor, apakah usaha yang dilakukan
untuk mewujudkan kerajaan yang maju dan agung?

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)


MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
4

Buku Teks (ms 78-83)
3. Peta berikut menunjukkan kerajaan Maritim di Asia Tenggara.a. Nyatakan nama lain bagi kerajaan Kedah Tua.

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)
b. Apakah bukti yang menunjukkan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot?

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

c. Apakah faktor kemajuan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot?

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)
d. Bagaimanakah Srivijaya berkembang sebagai pelabuhan entrepot?

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

e. Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk mengembalikan kegemilangan Kedah sebagai kuasa
perdagangan?

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
5


Buku Teks (ms 84-89)
4. Rajah berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.
(a) Berikan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia
Tenggara.

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

(b) Bagaimanakah kedaulatan seseorang raja dapat diperkukuhkan?

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Senaraikan dua contoh candi yang terdapat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)

(d) Apakah tujuan raja kerajaan awal di Asia Tenggara membina candi.

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)
(e) Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara

i _______________________________________________________________________

ii _______________________________________________________________________
(2 markah)Pemerintahan


Kesenian

Kesusasteraan
Pengaruh agama Hindu dan
Buddha

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
6Buku Teks (ms 88-92)
5. Candi merupakan tinggalan agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia
Tenggara.
(a) Nyatakan maksud monumen
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Senaraikan tiga kepentingan candi dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
i _________________________________________________________________

ii _________________________________________________________________

iii __________________________________________________________________
(3 markah)

(c) Berikan tiga contoh candi- candi yang terkenal di Asia Tenggara
i _________________________________________________________________

ii _________________________________________________________________

iii __________________________________________________________________
(3 markah)
(d) Pada pandangan anda, apakah yang perlu dilakukan sebagai langkah
pemuliharaan tinggalan seni pada candi- candi yang terdapat di Asia Tenggara?

i _________________________________________________________________

ii _________________________________________________________________

iii __________________________________________________________________
(3 markah)


MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
7

ITEM ESEI

1 Kerajaan agraria merupakan kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara.
(ms 75 – 77 )

(a) Huraikan ciri-ciri kerajaan agraria.
[ 8 Markah]

(b) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan agraria maju dalam bidang
pertanian.
[ 6 Markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan kebergantungan kerajaan maritim
kepada kerajaan agraria?
[ 6 Markah]

2 Pengaruh India dalam sistem pemerintahan Srivijaya lahir dalam bentuk konsep raja yang
mengamalkan agama Buddha Mahayana. (ms 86)

(a) Terangkan pengaruh India dalam sistem pentadbiran Srivijaya?
[10 markah ]

(b) Jelaskan penggunaan bahasa Melayu kuno di dalam pentadbiran kerajaan maritim di
Palembang.
[ 6 markah ]

(c) Nyatakan kesan pengaruh Tamadun India dan Tamadun China dalam kerajaan-
kerajaan awal di Asia Tenggara.
[ 4 markah ]

3 Agama Hindu dan Buddha telah meninggalkan kesan yang ketara ke atas pelbagai aspek
kehidupan masyarakat awal di Asia Tenggara ( ms 84 – 94 )


(a) Bagaimanakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara?
[ 6 Markah ]

(b) Terangkan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
kerajaan awal di Asia Tenggara.
[ 8 Markah ]

(c) Apakah peranan bahasa Sanskrit dalam bidang kesenian dan kesusasteraan
masyarakat awal di Asia Tenggara?
[ 6 Markah ]


MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
8

ITEM OBJEKTIF

1. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut? ( Ms 76)

A. Kestabilan politik
B. Kekayaan hasil bumi
C. Kemajuan pelabuhan
D. Kepentingan Tasik Tonle Sap

2. Maklumat berikut merujuk kepada kerajaan Kedah Tua.
Apakah buktinya? (Ms 81)

A. Tinggalan monumen
B. Jumpaan syiling emas
C. Penemuan arca logam
D. Penemuan tembikar China

3. Kerajaan agraria dan kerajaan maritim saling melengkapi satu sama lain.
Mengapakah keadaan ini berlaku? ( Ms 83)

I. Kerajaan agraria membekalkan binatang kenderaan
II. Kerajaan maritim menghasilkan makanan
III. Kerajaan agraria memerlukan tenaga mahir
IV. Kerajaan maritim membekalkan barang mewah

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

4. Bagaimanakah raja-raja dalam kerajaan awal di Asia Tenggara mengukuhkan kuasa? (Ms 85)

I. Memajukan sistem perhubungan
II. Mengamalkan adat pertabalan
III. Mendirikan kompleks kota
IV. Memantapkan sistem ekonomi

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

5. Apakah kesan kewujudan bahasa tersebut bagi masyarakat Asia Tenggara? (Ms 92)

A. Memajukan ekonomi
B. Melahirkan tulisan Jawi
C. Meningkatkan daya intelek
D. Mengukuhkan kuasa pembesar

mengapakah petempatan awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf sebagai sebuah kerajaan? ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) Disusun Oleh: Pn. Nor 2 . Norazita Md. Asia Tenggara turut mengalami kejayaaan yang sama dalam proses pembinaan tamadun manusia sebagaimana tamadun-tamadun besar lain di dunia a. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pelabuhan pembekal? i ii _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (2 markah) d. i ii _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (2 markah) c. Namakan tiga kerajaan awal yang dapat membuktikan tentang wujudnya ketamadunan di Asia Tenggara.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 Item Berstruktur Buku Teks (ms 72-74) 1. i ii iii _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ( 3 markah) b. Pada pendapat anda. Apakah bukti yang menunjukkan terdapat aktiviti perdagangan di Asia Tenggara i ii _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (2 markah) e. Nyatakan dua jenis hubungan luar kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->