www.themegallery.

com

LOGO

STRATEGI MEMBACA

1 2 3 4

TEKNIK MEMBACA SQ3R

S (survey)

Q (question)

3R (read,recite,review)

www.themegallery. READ RECITE REVIEW .com LOGO TEKNIK MEMBACA SQ3R TEKNIK SQ3R SURVEY QUESTION ‡Robinson (1961) ‡Pendekatan ± mempersoalkan kesesuaian maklumat berdasarkan keperluan.

www.themegallery.com LOGO SURVEY ( kaji) SURVEY KAJI SKIMMING SCANNING Menentukan kesesuaian suatu bahan bacaan Mendapatkan maklumat khusus daripada bahan bacaan .

Nama raja itu ialah Sultan Afiq. Keluarga baginda hidup dalam keadaan aman dan harmoni.com LOGO QUESTION ( soal) Pada suatu masa dahulu. Seorang bernama Raja Haikal dan seorang lagi bernama Raja Fattah. Baginda amat prihatin tentang masalah rakyatnya.themegallery. ada seorang raja.Terdapat taman yang dipenuhi bunga tumbuh subur di dalamnya. . Baginda mempunyai dua orang putera. ‡Apakah sifat Sultan Afiq? ‡Bagaaimanakah keadaan istana baginda? ‡Berapa orangkah putera baginda? ‡Bagaimanakah kehidupan mereka sekeluarga? ‡Apakah yang terdapat di dalam istana baginda? Menyoal diri sendiri untuk membantu minda fokus kepada apa yang sedang dilakukan. Baginda amat baik hati Baginda tingaal di sebuah istana yang besar dan indah.www.

com/olehbaca. Mengingat kembali maklumat yang dibaca http://mahirkb.com LOGO 3R ± READ RECITE REVIEW REVIEW RECITE READ ULANG Membaca teks yang dipilih untuk mengesahkan fakta yang diperlukan.themegallery.htm .tripod. LAFAZKAN SEMULA BACA Membaca secara aktif.www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful