www.themegallery.

com

LOGO

STRATEGI MEMBACA

1 2 3 4

TEKNIK MEMBACA SQ3R

S (survey)

Q (question)

3R (read,recite,review)

READ RECITE REVIEW .www.com LOGO TEKNIK MEMBACA SQ3R TEKNIK SQ3R SURVEY QUESTION ‡Robinson (1961) ‡Pendekatan ± mempersoalkan kesesuaian maklumat berdasarkan keperluan.themegallery.

com LOGO SURVEY ( kaji) SURVEY KAJI SKIMMING SCANNING Menentukan kesesuaian suatu bahan bacaan Mendapatkan maklumat khusus daripada bahan bacaan .www.themegallery.

Baginda amat prihatin tentang masalah rakyatnya.themegallery.www. Baginda amat baik hati Baginda tingaal di sebuah istana yang besar dan indah. Keluarga baginda hidup dalam keadaan aman dan harmoni.Terdapat taman yang dipenuhi bunga tumbuh subur di dalamnya. ada seorang raja. Seorang bernama Raja Haikal dan seorang lagi bernama Raja Fattah.Nama raja itu ialah Sultan Afiq. ‡Apakah sifat Sultan Afiq? ‡Bagaaimanakah keadaan istana baginda? ‡Berapa orangkah putera baginda? ‡Bagaimanakah kehidupan mereka sekeluarga? ‡Apakah yang terdapat di dalam istana baginda? Menyoal diri sendiri untuk membantu minda fokus kepada apa yang sedang dilakukan. .com LOGO QUESTION ( soal) Pada suatu masa dahulu. Baginda mempunyai dua orang putera.

com LOGO 3R ± READ RECITE REVIEW REVIEW RECITE READ ULANG Membaca teks yang dipilih untuk mengesahkan fakta yang diperlukan.tripod.com/olehbaca. Mengingat kembali maklumat yang dibaca http://mahirkb.www. LAFAZKAN SEMULA BACA Membaca secara aktif.htm .themegallery.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful