UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHF 6033: DYNAMICS of LEADERSHIP
DISEDIAKAN OLEH ;
SUPIAN BIN HASHIM - MP101302 NORLELA BINTI MAT AKHIR - MP101318 MONA LIZA BINTI NEK MAT - MP101266 W.NOR ASEKIN BINTI W.HUSSAIN - MP101267 ASSOCIATE PROFESSOR DR. YUSOF BOON

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT 

PENGENALAN KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN GAYA KEPIMPINAN SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN YANG MEMPENGARUHI PENGIKUT MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN

PENGENALAN

Definisi Kepemimpinan
i) Abdullah dan Ainon (1998) ± Kepemimpinan - tingkahlaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang memimpin. Pemimpin - orang yang mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan secaraa rela hati iaitu tanpa tekanan paksaan.

µ (Kenneth Boulding : 2005) .Terjemahan« ´Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamat organisasi dan memimpin organisasinya ke satu arah yang lebih bersatu padu.

Maxwell ² 2005) . nothing less.µ (John C.Kepimpinan adalah pengaruh ´The true measure of leadership is influence ² nothing more.

Pengaruh dan pengikut Tidak dinamakan seseorang itu pemimpin jika ia tidak ada pengikut .

³«.´ ( Fiedler dalam Razali Mat Zin.. Jadi. stail kepimpinan merujuk kepada keseragaman matlamat dan kemahuan pemimpin dalam suasana berlainan.Ralph M. kepimpinan ialah proses mempengaruhi secara tersusun kegiatankegiatan sesuatu kumpulan ke arah menentukan dan memenuhi matlamat organisasi atau kumpulan itu. 1974). Stogdill (1981) berkata. Pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi (Stodgill. satu struktur kemahuan yang terselindung dalam diri pemimpin dan mempengaruhi gelagatnya dalam berbagai-bagai suasana kepimpinan. 1996) .

Kepemimpinan boleh dedefinisikan sebagai Satu proses bagaimanakah seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamatmatlamat organisasi. .

. kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing. sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya. Ia juga diminati kerana kepemimpinan membawa konotasi kuasa.Kepemimpinan adalah merupakan satu topik yang diminati kerana ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya.

SIAPAKAH PEMIMPIN ? Pemimpin ialah orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugastugas bagi kepentingan orang ramai. .

dengan itu akan lahir rasa yakin terhadap apa yang dibuat dan dilaksanakan. InsyaAllah apa yang dibuat akan menjadi ibadat. 3. 4. Bertanya mana yang tidak faham/tidak jelas. terlatih. 2. Memahami senarai tugas dan dihayati. Mempunyai matlamat peribadi yang jelas.Ciri-ciri Pemimpin yang cekap. berkualiti dan berkesan 1. Mendapatkan latihan khusus. Niat mesti betul. .

5. dikongsi dan dihayati bersama warga organisasi. Analisis kekuatan. 7. . Bina hubungan baik dengan semua yang dipimpin (belajar memahami manusia. sebab yang dipimpin adalah manusia) 6. kelemahan. Bina Visi dan Misi yang difahami. peluang dan ancaman organisasi (SWOT).

menambat hati umatnya bukan semata-mata dengan kata-kata.´ .Surah Al-Qalam : ayat 4 . ³Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.9.a.w. Menghayati moral yang tinggi. lebih dari itu adalah dengan menunjukkan penghayatan moral serta teladan yang baik. Rasulullah s.

10. Ikhlas tanda tidak ikhlas : akan lahir kata-kata sumbang akan lahir geraklaku sumbang Integriti Buat sesuatu dengan betul walaupun tidak ada orang nampak 11. .

Memenangi hati mereka yang dipimpin. 17. 15. Berkomunikasi dengan berkesan. Memberi perangsang. Tidak berkira. . 13. 16. Buang ego.12. angkuh dan sombong. 14. penghargaan kepada mereka yang dipimpin. Menjana budaya kerja sepasukan.

.

bukan kongkong orang .CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN Jiwa pemimpin mesti kuat Jiwa mesti berani Menguasai egoisme Bertanggungjawab Mesti boleh control orang.

SEMANGAT MENDORONG DIRI SENDIRI 2. KEMAMPUAN UNTUK MERANCANG 4.CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1. KUASA PEMUTUS . BERPENGETAHUAN 3. DAYA IMIGINASI 5.

Keterbukaan ± bersifat terbuka dalam menerima dan memberi mesej yang berkaitan dengan perasaan. kebolehpercayaan dan harapan. Kepercayaan ± rasa yakin. berita buruk ataupun factor penting organisasi. tahap keyakinan diri dalam mempercayai seseorang berapa jumlah minimun risiko yang terlibat dalam mempercayai orang lain .

peka terhadaap emosi penyampai dan penerima . manusia berwibawa kepadaa sesuatu takat di mana ia boleh dipercayai Mendengar ± kemahiran untuk mendengar dan memberikan tindakbalas.Kewibawaan ± kredibiliti. Kepekaan emosi .

Percakapan tidak semestiya komunikasi memahami makna yang ingin disampaikan sama ada melalui verbal atau bukan verbal Menjadi contoh pendengar ± mempunyai kebolehan untuk mendengar dan pemahaman yang konsisten Pendengaran memerlukan empati ± kebolehan membuat bayangan atau tanggapan .

Pendengar yang aktif ± ± mendengar keseluruhan makna bertindakbalas kepada isyarat komunikasi Penanguhan penilaian ± tidak membuat penilaian awal .

KEANGGOTAAN 4. INISIATIF 9. PENCAPAIAN 2.Goons membuat penyelidikan di OHIO STATE UNIVERSITY telah mengariskan 9 ciri kepimpinan yang berkesan 1. KOMUNIKASI 5. PENGAGIHAN TUGAS 7. REPRESENTATIF 3. INTEGRASI . PENGHARGAAN 8. KUASA 6.Hamphill dan Alvin E.

Menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Tidak fasiq 15.Sifat kepimpinan mengikut perspektif Islam 1. Bersembahyang 4. Beriman 2. Benar 9. Beramal soleh dan bersifat terpuji . Menyuruh membuat kebaikkan dan menegah kemungkaran 12. 13. Bertaqwa 3. Taat kepada Allah dan Rasul 11. Adil 5. Tidak membuat kerosakkan di bumi Allah 14. Berjihad ke jalan Allah 8. Memelihara kehormatan 7. Sabar 10. Amanah 6.

SIAPAKAH PENGIKUT ? .

CIRI-CIRI PENGIKUT YANG BERKESAN ‡ Personaliti yang baik ± Pertuturan ± Penampilan ‡ Kemahiran interpesonal ± Hubungan baik ‡ Keterlibatan ± Mengambil bahagian secara aktif .

KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN Stogdill dan Bass (1990) ± beberapa konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan: a) proses pembentukan kumpulan berkesan b) personality berkesan c) kemampuan untuk bekerjasama dan saling mempengaruhi d) pembentukan pengaruh e) kebolehan memujuk f) interaksi berkesan .

Tiga konsep penting dalam definisi kepemimpinan: a) b) c) Ia melibatkan orang lain atau pihak lain pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan kegiatan anggota kumpulan Boleh mempengaruhi pekerja melalui arahan yang dilaksanakan oleh mereka.Jaafar Muhammad (1992). .

3 pendekatan teori-teori kepemimpinan: Teori berasaskan ciri kepemimpinan teori berasaskan kelakuan/gaya kepemimpinan ± sebelum 1968 Teori berasaskan situasi/kontingensi ± 1967 dan seterusnya .

Great Man Theories ‡ Keluarga Di raja yang menjadi pemimpin adalah mereka yang dianggap sebagai lelaki yang hebat atau µgreat man¶ (lelaki yang kaya dan berstatus tinggi) ‡ Mereka memiliki status dan keturunan yang terhormat serta kaya-raya dan mempunyai hak-hak keistemewaan. ‡ Tidak mengkaji pemimpin wanita dalam konteks µgreat man theories¶ ini. .

Teori X dan Teori Y ± oleh Douglas McGregor: ‡ Teori X . bertanggungjawab dan menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi.pemimpin menganggap bahawa secara keseluruhannya manusia bekerja untuk mendapatkan gaji/bayaran.pemimpin menganggap bahawa manusia bekerja untuk mendapatkan kepuasan peribadi. mendapat kepercayaan. . Pekerja tidak bermotivasi dan pasif ‡ Teori Y . Mereka ingin menjadi produktif.

GAYA KEPIMPINAN 1. Gaya kepimpinan yang mementingkan orang atau pekerja ( Human-oriented style ) . Gaya mementingkan kerja (Task oriented style ) 2.

menekankan pengeluaran yang tinggi di dalam organisasi dan menganggap pekerja sebagai alat dalam mencapai matalamat organisasi. STOGDILL (1974) dan LAWLER (1973). . ianya telah menggariskan 3 cara kepimpinan: ‡ Gaya AUTORITARIAN ‡ š Menggunakan masa penuh dalam pentadbiran.Berdasarkan YULK (1971).

š Tidak menekankan atau menggunakan kuasa sepenuhnya. . š Sentiasa mengadakan perbincangan dengan orang bawahannya. memberikan peluang kepada orang bawahannya untuk membuat sesuatu keputusan.Gaya DEMOKRATIK ‡ š Lebih bertimbang rasa.

. š Kepimpinan sebegini selalu diamalkan didalam organisasi yang keahliannya terdiri daripada ahli-ahli professional seperti UNIVERSITI.‡ š Memberi kebenaran Gaya sepenuhnya kepada orang LAISSEZ FAIRE bawahannya. š Pemimpin sebegini bertindak sebagai penasihat atau pemimbing sahaja.

‡ . positif. walaupun keputusan utama masih ditanggannya 2. ‡ ‡ Autokratik seorang yang dogmatik.3 gaya asas seseorang pemimpin menggunakan kuasanya: 1. memastikan pekerjanya menurut arahannya memimpin berdasarkan kebolehannya serta mengamalkan pemberian atau penarikan ganjaran dan hukuman Demokratik menggalakkan keterlibatan semua ahlinya dalam kerja dan pembuatan keputusan.

Pemimpin hanya memberi panduan dan maklumat kerja.3. Laissez-faire ‡ mempunyai kepemimpinan yang memberikan sepenuh kebebasan kepada para pekerjanya mengendalikan kerja mereka. ‡ . manakala perkerja menentukan matlamat mereka tersendiri dan cara-cara mencapainya.

SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN Peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin: ‡ Menjadi role model ‡ Membuat satu mekanisma untuk mendapatkan tindakbalas daripada pekerja ‡ Melantik kakitangan senior sebagai ketua bahagian informasi ‡ Menggalakan penglibatan ketua IT dalam pembuatan keputusan .

Kuasa Rujukan (Referent Power) 5.1 Kemahiran Konseptual 5. 1. Semakin banyak pembolehubah yang terdapat di dalam organisasi.3 Kemahiran perhubungan manusia . Kuasa Ganjaran 3. Kuasa Pakar 5.2 Kemahiran Teknikal 5. Kuasa Sah (Legitimate Power) 2. Kuasa Paksaan 4. semakin banyak pengaruh yang diperlukan.KUASA DAN KEPIMPINAN kepemimpinan ialah pengaruh seseorang ke atas orang lain yang menjadi pengikutnya akur.

4. 5. Kuasa sah bersama-sama dengan kuasa pakar didapati mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orangorang bawahan.Kesan Penggunaan Kuasa Ke Atas Organisasi dan Orang Bawahan 1. Kuasa paksaan mendorong ke arah penentangan yang kuat dibandingkan dengan kuasa ganjaran. Terdapat perkaitan yang tinggi di antara kuasa pakar dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. Orang-orang bawahan akan lebih patuh jika dendaan yang diterima itu berat. 2. Pemimpin yang menggunakan kuasa ganjaran lebih diminati berbanding dengan pemimpin yang menggunakan kuasa paksaan. 3. .

dan perkaitan dengan kriteria keberkesanan adalah lebih kepada perkaitan yang negatif atau tidak signifikan. Kuasa pakar dan kuasa rujukan mempunyai perkaitan positif dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan.6. 7.Pemimpin yang berkesan banyak bergantung kepada kuasa pakar dan kuasa rujukan untuk mempengaruhi orang bawahan. 10. Dapatan kajian tentang kuasa sah. 8. Kuasa paksaan ialah yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai kaitan secara negatif dengan keberkesanan. Kuasa rujukan mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orang bawahan dan prestasi organisasi. ganjaran dan paksaan didapati tidak tekal. . 9.

3 Taktik Perundingan 5.8 Taktik Tekanan .6 Taktik Pertukaran 5.4 Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tactics) 5.5 Taktik Daya Tarikan Peribadi 5.Tektik Seorang Pemimpin yang boleh mempengaruhi orang bawahan 5.1 Tektik Pujukan Rasional 5.2 Taktik Daya tarikan yang memberikan inspirasi 5.7 Taktik Sah 5.

3. Personaliti seseorang dikatakan berkait rapat dengan keberkesanan dan kemunculan pemimpin. 2. Kecerdasan dan kepemimpinan didapati ada perkaitan tetapi kecerdasan semata-mata adalah bukan faktor tunggal yang menentukan kejayaan kepimpinan. o Penguasaan (dominas) o Keyakinan kendiri o Berorientasi Pencapaian (Achievement Oriented) o Bertanggungjawab o Bertenaga . perawakan didapati tidak berkait dengan keberkesanan dan kemunculan kepemimpinan. berat badan. Sifat-sifat fizikal seperti saiz badan. umur. 1.faktor yang penting yang berupaya mempengaruhi orang bawahannya. jantina.

o Pengawasan kendiri (self-monitoring) o Lokus Kawalan (Locus of Control) o Kesabaran Kepada Kekaburan (Tolerance of Ambiguity) o Penyesuaian o Suka bergaul/ramah o Dapat diterima .

Merendah diri . Mengamalkan gaya kepimpinan karismatik 7. Kebolehan berkomunikasi dengan berkesan 5. Bermotivasi tinggi dan berfikiran strategik 6.4.

mengutamakan piawaian operasi agar menjurus ke arah pencapaian matlamat organisasi Sebagai keibubapaan / pemberian intensif -penghargaan kepada yang sepatutnya Sebagai penyokong / penggalak peningkatan profesionalisme .sebagai tanda sokongan atas usaha pengikut dalam memajukan apa yang diusahakan .MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN Sebagai penyelia / penilai -memastikan objektif organisasi tercapai Sebagai pemantau kejayaan produk / perkhidmatan .