P. 1
Pemimpin Dan Pengikutnya

Pemimpin Dan Pengikutnya

|Views: 49|Likes:
Published by liza mohd yusof

More info:

Published by: liza mohd yusof on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

pdf

text

original

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHF 6033: DYNAMICS of LEADERSHIP
DISEDIAKAN OLEH ;
SUPIAN BIN HASHIM - MP101302 NORLELA BINTI MAT AKHIR - MP101318 MONA LIZA BINTI NEK MAT - MP101266 W.NOR ASEKIN BINTI W.HUSSAIN - MP101267 ASSOCIATE PROFESSOR DR. YUSOF BOON

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT 

PENGENALAN KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN GAYA KEPIMPINAN SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN YANG MEMPENGARUHI PENGIKUT MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN

PENGENALAN

Definisi Kepemimpinan
i) Abdullah dan Ainon (1998) ± Kepemimpinan - tingkahlaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang memimpin. Pemimpin - orang yang mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan secaraa rela hati iaitu tanpa tekanan paksaan.

Terjemahan« ´Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamat organisasi dan memimpin organisasinya ke satu arah yang lebih bersatu padu.µ (Kenneth Boulding : 2005) .

µ (John C. nothing less.Kepimpinan adalah pengaruh ´The true measure of leadership is influence ² nothing more. Maxwell ² 2005) .

Pengaruh dan pengikut Tidak dinamakan seseorang itu pemimpin jika ia tidak ada pengikut .

stail kepimpinan merujuk kepada keseragaman matlamat dan kemahuan pemimpin dalam suasana berlainan. kepimpinan ialah proses mempengaruhi secara tersusun kegiatankegiatan sesuatu kumpulan ke arah menentukan dan memenuhi matlamat organisasi atau kumpulan itu. satu struktur kemahuan yang terselindung dalam diri pemimpin dan mempengaruhi gelagatnya dalam berbagai-bagai suasana kepimpinan. ³«. 1996) . Jadi..Ralph M. Pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi (Stodgill. Stogdill (1981) berkata. 1974).´ ( Fiedler dalam Razali Mat Zin.

.Kepemimpinan boleh dedefinisikan sebagai Satu proses bagaimanakah seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamatmatlamat organisasi.

Ia juga diminati kerana kepemimpinan membawa konotasi kuasa. kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing. sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya. .Kepemimpinan adalah merupakan satu topik yang diminati kerana ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya.

.SIAPAKAH PEMIMPIN ? Pemimpin ialah orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugastugas bagi kepentingan orang ramai.

terlatih. Memahami senarai tugas dan dihayati. 2. 3. InsyaAllah apa yang dibuat akan menjadi ibadat. Mempunyai matlamat peribadi yang jelas. Bertanya mana yang tidak faham/tidak jelas.Ciri-ciri Pemimpin yang cekap. dengan itu akan lahir rasa yakin terhadap apa yang dibuat dan dilaksanakan. . 4. Niat mesti betul. berkualiti dan berkesan 1. Mendapatkan latihan khusus.

7. kelemahan. Bina hubungan baik dengan semua yang dipimpin (belajar memahami manusia. peluang dan ancaman organisasi (SWOT). dikongsi dan dihayati bersama warga organisasi. Bina Visi dan Misi yang difahami. Analisis kekuatan.5. sebab yang dipimpin adalah manusia) 6. .

w.Surah Al-Qalam : ayat 4 . Menghayati moral yang tinggi. ³Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.a.´ . lebih dari itu adalah dengan menunjukkan penghayatan moral serta teladan yang baik. Rasulullah s. menambat hati umatnya bukan semata-mata dengan kata-kata.9.

10. Ikhlas tanda tidak ikhlas : akan lahir kata-kata sumbang akan lahir geraklaku sumbang Integriti Buat sesuatu dengan betul walaupun tidak ada orang nampak 11. .

17. 15. Menjana budaya kerja sepasukan. Memenangi hati mereka yang dipimpin.12. Buang ego. Memberi perangsang. 14. 16. Berkomunikasi dengan berkesan. angkuh dan sombong. Tidak berkira. penghargaan kepada mereka yang dipimpin. 13. .

.

CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN Jiwa pemimpin mesti kuat Jiwa mesti berani Menguasai egoisme Bertanggungjawab Mesti boleh control orang. bukan kongkong orang .

DAYA IMIGINASI 5. BERPENGETAHUAN 3. KUASA PEMUTUS . SEMANGAT MENDORONG DIRI SENDIRI 2. KEMAMPUAN UNTUK MERANCANG 4.CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1.

Kepercayaan ± rasa yakin. berita buruk ataupun factor penting organisasi.Keterbukaan ± bersifat terbuka dalam menerima dan memberi mesej yang berkaitan dengan perasaan. kebolehpercayaan dan harapan. tahap keyakinan diri dalam mempercayai seseorang berapa jumlah minimun risiko yang terlibat dalam mempercayai orang lain .

manusia berwibawa kepadaa sesuatu takat di mana ia boleh dipercayai Mendengar ± kemahiran untuk mendengar dan memberikan tindakbalas. Kepekaan emosi .Kewibawaan ± kredibiliti.peka terhadaap emosi penyampai dan penerima .

Percakapan tidak semestiya komunikasi memahami makna yang ingin disampaikan sama ada melalui verbal atau bukan verbal Menjadi contoh pendengar ± mempunyai kebolehan untuk mendengar dan pemahaman yang konsisten Pendengaran memerlukan empati ± kebolehan membuat bayangan atau tanggapan .

Pendengar yang aktif ± ± mendengar keseluruhan makna bertindakbalas kepada isyarat komunikasi Penanguhan penilaian ± tidak membuat penilaian awal .

PENGAGIHAN TUGAS 7. PENGHARGAAN 8. INISIATIF 9. KOMUNIKASI 5. REPRESENTATIF 3. PENCAPAIAN 2.Hamphill dan Alvin E.Goons membuat penyelidikan di OHIO STATE UNIVERSITY telah mengariskan 9 ciri kepimpinan yang berkesan 1. KUASA 6. KEANGGOTAAN 4. INTEGRASI .

Beriman 2. Menyuruh membuat kebaikkan dan menegah kemungkaran 12. Adil 5. Tidak membuat kerosakkan di bumi Allah 14.Sifat kepimpinan mengikut perspektif Islam 1. Amanah 6. Bertaqwa 3. Benar 9. Taat kepada Allah dan Rasul 11. Sabar 10. Berjihad ke jalan Allah 8. Menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Beramal soleh dan bersifat terpuji . Memelihara kehormatan 7. 13. Tidak fasiq 15. Bersembahyang 4.

SIAPAKAH PENGIKUT ? .

CIRI-CIRI PENGIKUT YANG BERKESAN ‡ Personaliti yang baik ± Pertuturan ± Penampilan ‡ Kemahiran interpesonal ± Hubungan baik ‡ Keterlibatan ± Mengambil bahagian secara aktif .

KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN Stogdill dan Bass (1990) ± beberapa konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan: a) proses pembentukan kumpulan berkesan b) personality berkesan c) kemampuan untuk bekerjasama dan saling mempengaruhi d) pembentukan pengaruh e) kebolehan memujuk f) interaksi berkesan .

.Tiga konsep penting dalam definisi kepemimpinan: a) b) c) Ia melibatkan orang lain atau pihak lain pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan kegiatan anggota kumpulan Boleh mempengaruhi pekerja melalui arahan yang dilaksanakan oleh mereka.Jaafar Muhammad (1992).

3 pendekatan teori-teori kepemimpinan: Teori berasaskan ciri kepemimpinan teori berasaskan kelakuan/gaya kepemimpinan ± sebelum 1968 Teori berasaskan situasi/kontingensi ± 1967 dan seterusnya .

Great Man Theories ‡ Keluarga Di raja yang menjadi pemimpin adalah mereka yang dianggap sebagai lelaki yang hebat atau µgreat man¶ (lelaki yang kaya dan berstatus tinggi) ‡ Mereka memiliki status dan keturunan yang terhormat serta kaya-raya dan mempunyai hak-hak keistemewaan. ‡ Tidak mengkaji pemimpin wanita dalam konteks µgreat man theories¶ ini. .

Pekerja tidak bermotivasi dan pasif ‡ Teori Y . bertanggungjawab dan menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi.pemimpin menganggap bahawa manusia bekerja untuk mendapatkan kepuasan peribadi.pemimpin menganggap bahawa secara keseluruhannya manusia bekerja untuk mendapatkan gaji/bayaran.Teori X dan Teori Y ± oleh Douglas McGregor: ‡ Teori X . . Mereka ingin menjadi produktif. mendapat kepercayaan.

GAYA KEPIMPINAN 1. Gaya kepimpinan yang mementingkan orang atau pekerja ( Human-oriented style ) . Gaya mementingkan kerja (Task oriented style ) 2.

ianya telah menggariskan 3 cara kepimpinan: ‡ Gaya AUTORITARIAN ‡ š Menggunakan masa penuh dalam pentadbiran.Berdasarkan YULK (1971). menekankan pengeluaran yang tinggi di dalam organisasi dan menganggap pekerja sebagai alat dalam mencapai matalamat organisasi. STOGDILL (1974) dan LAWLER (1973). .

š Sentiasa mengadakan perbincangan dengan orang bawahannya.Gaya DEMOKRATIK ‡ š Lebih bertimbang rasa. š Tidak menekankan atau menggunakan kuasa sepenuhnya. . memberikan peluang kepada orang bawahannya untuk membuat sesuatu keputusan.

. š Pemimpin sebegini bertindak sebagai penasihat atau pemimbing sahaja. š Kepimpinan sebegini selalu diamalkan didalam organisasi yang keahliannya terdiri daripada ahli-ahli professional seperti UNIVERSITI.‡ š Memberi kebenaran Gaya sepenuhnya kepada orang LAISSEZ FAIRE bawahannya.

3 gaya asas seseorang pemimpin menggunakan kuasanya: 1. ‡ . positif. ‡ ‡ Autokratik seorang yang dogmatik. memastikan pekerjanya menurut arahannya memimpin berdasarkan kebolehannya serta mengamalkan pemberian atau penarikan ganjaran dan hukuman Demokratik menggalakkan keterlibatan semua ahlinya dalam kerja dan pembuatan keputusan. walaupun keputusan utama masih ditanggannya 2.

3. Laissez-faire ‡ mempunyai kepemimpinan yang memberikan sepenuh kebebasan kepada para pekerjanya mengendalikan kerja mereka. manakala perkerja menentukan matlamat mereka tersendiri dan cara-cara mencapainya. ‡ . Pemimpin hanya memberi panduan dan maklumat kerja.

SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN Peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin: ‡ Menjadi role model ‡ Membuat satu mekanisma untuk mendapatkan tindakbalas daripada pekerja ‡ Melantik kakitangan senior sebagai ketua bahagian informasi ‡ Menggalakan penglibatan ketua IT dalam pembuatan keputusan .

semakin banyak pengaruh yang diperlukan. Kuasa Paksaan 4. Kuasa Ganjaran 3.2 Kemahiran Teknikal 5.1 Kemahiran Konseptual 5. 1. Kuasa Rujukan (Referent Power) 5. Semakin banyak pembolehubah yang terdapat di dalam organisasi.3 Kemahiran perhubungan manusia . Kuasa Sah (Legitimate Power) 2.KUASA DAN KEPIMPINAN kepemimpinan ialah pengaruh seseorang ke atas orang lain yang menjadi pengikutnya akur. Kuasa Pakar 5.

4. Kuasa sah bersama-sama dengan kuasa pakar didapati mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orangorang bawahan. Pemimpin yang menggunakan kuasa ganjaran lebih diminati berbanding dengan pemimpin yang menggunakan kuasa paksaan. Terdapat perkaitan yang tinggi di antara kuasa pakar dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan.Kesan Penggunaan Kuasa Ke Atas Organisasi dan Orang Bawahan 1. 3. 2. 5. Kuasa paksaan mendorong ke arah penentangan yang kuat dibandingkan dengan kuasa ganjaran. . Orang-orang bawahan akan lebih patuh jika dendaan yang diterima itu berat.

6. Dapatan kajian tentang kuasa sah. dan perkaitan dengan kriteria keberkesanan adalah lebih kepada perkaitan yang negatif atau tidak signifikan. 8. 9.Pemimpin yang berkesan banyak bergantung kepada kuasa pakar dan kuasa rujukan untuk mempengaruhi orang bawahan. ganjaran dan paksaan didapati tidak tekal. 7. Kuasa rujukan mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orang bawahan dan prestasi organisasi. 10. Kuasa pakar dan kuasa rujukan mempunyai perkaitan positif dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. . Kuasa paksaan ialah yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai kaitan secara negatif dengan keberkesanan.

6 Taktik Pertukaran 5.8 Taktik Tekanan .2 Taktik Daya tarikan yang memberikan inspirasi 5.7 Taktik Sah 5.5 Taktik Daya Tarikan Peribadi 5.1 Tektik Pujukan Rasional 5.3 Taktik Perundingan 5.Tektik Seorang Pemimpin yang boleh mempengaruhi orang bawahan 5.4 Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tactics) 5.

perawakan didapati tidak berkait dengan keberkesanan dan kemunculan kepemimpinan. 3. berat badan. Kecerdasan dan kepemimpinan didapati ada perkaitan tetapi kecerdasan semata-mata adalah bukan faktor tunggal yang menentukan kejayaan kepimpinan. 2. umur. o Penguasaan (dominas) o Keyakinan kendiri o Berorientasi Pencapaian (Achievement Oriented) o Bertanggungjawab o Bertenaga . 1.faktor yang penting yang berupaya mempengaruhi orang bawahannya. Personaliti seseorang dikatakan berkait rapat dengan keberkesanan dan kemunculan pemimpin. jantina. Sifat-sifat fizikal seperti saiz badan.

o Pengawasan kendiri (self-monitoring) o Lokus Kawalan (Locus of Control) o Kesabaran Kepada Kekaburan (Tolerance of Ambiguity) o Penyesuaian o Suka bergaul/ramah o Dapat diterima .

Bermotivasi tinggi dan berfikiran strategik 6. Mengamalkan gaya kepimpinan karismatik 7.4. Kebolehan berkomunikasi dengan berkesan 5. Merendah diri .

sebagai tanda sokongan atas usaha pengikut dalam memajukan apa yang diusahakan .MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN Sebagai penyelia / penilai -memastikan objektif organisasi tercapai Sebagai pemantau kejayaan produk / perkhidmatan .mengutamakan piawaian operasi agar menjurus ke arah pencapaian matlamat organisasi Sebagai keibubapaan / pemberian intensif -penghargaan kepada yang sepatutnya Sebagai penyokong / penggalak peningkatan profesionalisme .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->