Makna Syahadatain

Makna Syahadatain

14 September 2007 @ Masjid At-tin

Hakikat da'wah para Rasul (QS. Konsep dasar reformasi total (QS. 7:172 .Ahammiyatu Syahadatain (Pentingnya Dua Kalimat Syahadat) 1. 47:19 ) 2. 13:11 ). 6:122 . Intisari ajaran Islam (QS. 45:18 ) 3. Keutamaan yang besar . 4. 3:31 . 16:36 ) 5. 21:25 . Pintu masuk ke dalam Islam (QS. 6:19 .

3:18 . 24:6 . 41:30 .24: 8 ) Perjanjian (QS. 3:81 ) Sumpah (QS. 41:30 . 3:185 ) . 63:2 . 24:55 ) 2. 41:30 ) y y y 4.Madludlu Syahadatain ( Kandungan Kalimat Syahadat ) 1. 3:18 . Iman (QS. Istiqamah (QS. Bahagia (QS. 5:52 ) Tenang (QS. 13:28 ) Optimis (QS. 5:7 ) Perkataan Membenarkan Amal Berani(QS. 41:30 . 2:285) y y y 3. Kandungan kata "Syahadah" y y y Iqrar (pengakuan) (QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful