Makna Syahadatain

14 September 2007 @ Masjid At-tin

45:18 ) 3.Ahammiyatu Syahadatain (Pentingnya Dua Kalimat Syahadat) 1. 13:11 ). Intisari ajaran Islam (QS. 6:19 . 4. Keutamaan yang besar . Pintu masuk ke dalam Islam (QS. 6:122 . 21:25 . 16:36 ) 5. Konsep dasar reformasi total (QS. 7:172 . 3:31 . 47:19 ) 2. Hakikat da'wah para Rasul (QS.

24:55 ) 2.Madludlu Syahadatain ( Kandungan Kalimat Syahadat ) 1. 41:30 ) y y y 4. Istiqamah (QS. 41:30 . Bahagia (QS. 2:285) y y y 3. 3:18 . Iman (QS. 3:81 ) Sumpah (QS. 24:6 . 5:7 ) Perkataan Membenarkan Amal Berani(QS. 63:2 . 41:30 . 13:28 ) Optimis (QS. Kandungan kata "Syahadah" y y y Iqrar (pengakuan) (QS. 3:185 ) . 3:18 . 5:52 ) Tenang (QS. 41:30 .24: 8 ) Perjanjian (QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful