Satu pameran ilmiah telah diadakan di IPG KDRI berkaitan dengan kanakkanak pendidikan khas.

Maklumat-maklumat yang kami perolehi daripada hasil seminar, lawatan dan menonton filem kami pamerkan kepada orang ramai. Kami telah mempamerkan mengenai kanak-kanak pendidikan khas yang mengalami masalah pembelajaran iaitu, ADHD, sindrom down, disleksia dan celebral palsy. Kami mempamerkan maklumat-maklumat yang kami perolehi secara terperinci. Tujuan pameran ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai kanak-kanak pendidikan khas. Memandangkan masih ramai lagi masyarakat yang belum didedahkan dengan maklumat kanak-kanak pendidikan khas. Sejarah pendidikan khas sehingga akhir tahun 1960 di negara barat, memaparkan kanak-kanak khas dibiarkan dirumah ataupun dihantar ke rumah kebajikan untuk di didik. Kita tidak mahu sejarah itu diteruskan di negara kita. Kanakkanak khas ini perlu di didik dengan sewajarnya dan tidak sepatutnya dibiarkan di rumah sahaja serta. Mereka memerlukan pendidikan khas bagi membantu mereka mencapai tahap berdikari yang tinggi dan kejayaan hidup yang memuaskan. Maklum balas yang kami perolehi daripada pameran ini adalah positif. Dengan adanya pameran seperti ini kami dapat berkongsi maklumat dengan orang ramai seperti pelajar-pelajar lain dan juga pensyarah. Kami berkongsi maklumat dan pengalaman masing-masing berdarkan pemeran yang yang diadakan. Pameran seperti ini amat berkesan terutama kepada golongan guru pelatih yang bakal menjadi guru pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik pameran ini dapat di adakan kawasan orang awam supaya mereka juga mengetahui maklumat-maklumat menganai kanak-kanak pendidikan khas. Dengan adanya maklumat dan pengetahuan mengenai kanak-kanak berkeperluan khas, mereka tidak akan memandang rendah kepada golongan ini, bahkan mereka sama-sama memberi sokongan dan menbantu kanak-kanak ini bagi mencapai tahap kehidupan yang baik dan berdikari. Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan sokongan orang ramai agar mereka dapt hidup seperti kanak-kanak yang lain. Kanak-kanak seperti ini adalah insan yang istimewa yang memerlukan jagaan yang rapi dan didikan yang sewajarnya.