Susun atur bilik darjah yang mesra budaya Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya menjadi faktor

keberkesanan kepada proses pengajaran dan pembelajaran . Mesra didefinisikan sebagai satu perasaan yang menggambarkan kegembiraan, keceriaan dan keselesaan yang wujud dalam interaksi sesama individu dalam sesebuah masyarakat. Budaya pula boleh didefinisikan sebagai satu amalan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat. John W.Santrock (2007) mendefinisikan budaya sebagai “the behaviour, patterns, beliefs, and all other products of a particular group of people that are passed on from generation to generation”. Takrifan lain bagi budaya adalah hasil interaksi antara beberapa kumpulan masyarakat dengan persekitaran melewati satu tempoh masa yang lama iaitu banyak tahun. Budaya itu sendiri boleh mempengaruhi identiti, cara pembelajaran, dan tingkah laku sosial ahlinya (Bornstein, M.H., 1999; Goodnow, 1995). Secara umumnya, persekitaran bilik darjah yang mesra budaya boleh difahamkan sebagai suatu persekitaran bilik darjah yang selesa, gembira dan ceria yang telah diwujudkan oleh guru melalui amalan dan perlakuan yang telah diterapkan dalam pengajaran guru tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan yang diutarakan oleh Steele (1973) disokong oleh Lambert (1994) yang menyatakan bahawa aspek persekitaran fizikal seperti dengan siapa dan di mana pelajar duduk juga dapat membantu dalam interaksi antara murid dari latar belakang lingustik dan kebudayaan yang berbeza. Persekitaran bilik darjah yang positif tercapai apabila murid dapat melalui proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Murid akan berasa tenang, seronok dan bermotivasi untuk belajar. Menurut Woolfolk (1990) motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit, mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku murid. Salah satu cara bagi mewujudkan persekitaran bilik darjah yang positif ialah melalui susun atur ruang pembelajaran dalam bilik darjah. Ruang pembelajaran di dalam bilik darjah perlu menarik dan meyokong aktiviti pembelajaran di dalamnya. Ruang pembelajaran di dalam bilik darjah dirangka supaya ada ruang persendirian , ruang untuk berkolaborasi dengan rakan-rakan dan ruang untuk alat bantu belajar yang kondusif kepada murid-murid.

Kami telah melakar satu lakaran kasar bilik darjah prasekolah yang dapat menyumbangkan persekitaran yang mesra budaya. Bilik darjah yang kami lakar adalah satu bilik darjah prasekolah yang mesra budaya. Pengurusan bilik darjah prasekolah berbeza dengan persekitaran bilik darjah arus perdana. Hal ini kerana persekitaran fizikal memainkan peranan penting dalam pemupukan minat dan kesedian untuk belajar bagi murid-murid prasekolah. Perkara utama yang kami tekankan semasa melukis pelan lantai prasekolah ialah, aspek pencahayaan dan pengudaraan yang baik iaitu kedudukan pintu, tingkap. Hal ini bagi memudahkan kami untuk menempatkan peralatan yang sesuai di dalam kelas supaya tidak menghalang pencahayaan dan pengudaraan. Pencahayaan dan pengudaraan yang cukup amatlah penting untuk keselesaan murid dan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Tingkap dan lampu yang mencukupi boleh memberi pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi. Susun atur perabot dalam bilik darjah juga disusun tidak menghalang tingkap untuk mengelakkan berlakunya halangan pencahayaan dan pengudaraan. Antara aspek lain yang kami tekankan dalam penyusunan bilik darjah prasekolah ini ialah, meja guru, sudut pembelajaran, rak guru, sudut multimedia, meja murid, bakul sampah,dapur, peti pertolongan cemas,alat pemadam api, bakul sampah, tandas dan sebagainya.

Meja guru diletakkan di hadapan kelas, menghadap meja murid bagi membantu berlakunya kontek visual antara murid dan guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Kedudukan meja guru adalah di bahagian tepi kelas bukan di tengah supaya penglihatan murid pada papan putih tidak terhalang. Meja ini tidak diletakkan di sebelah pintu supaya laluan keluar masuk tidak terhalang, sebaliknya diletakkan di sebelah tingkap bagi memberi pencahayaan dan pengudaraan yang cukup untuk keselesaan guru. Keselesaan guru dapat merangsang semangat untuk guru mengajar dalam emosi yang positif.

Rak guru diletakkan di sebelah meja guru bagi kemudahan guru untuk menyimpan bahan bantu belajar termasuk CD untuk kegunaan murid. Selain itu juga,

rak guru disediakan bagi memudahkan guru menyimpan fail peribadi murid, rekodrekod perkembangan murid dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan prasekolah.

Meja murid disusun mengikut kumpulan berlima dalam bentuk bulatan supaya memudahkan berlakunya komunikasi antara ahli dalam kumpulan. Susunan ini turut menggalakkan pembelajaran berorientasikan murid yang membolehkan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Di samping itu, susun atur sebegini memudahkan murid menjalankan aktiviti berkumpulan. Jika terdapat pelbagai kaum di dalam kelas tersebut guru akan meletakan dalam setiap kumpulan akan terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini bagi membentuk bilik darjah yang mesra budaya. Bagi aktiviti kelas, murid akan berada di atas permaidani yang berdekatan dengan meja guru. Hal ini membolehkan murid-murid dapat menumpukan perhatian kepada guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Kedudukan murid yang berhampiran dengan guru juga membolehkan murid berinteraksi dengan guru dengan lebih jelas lagi.

Di kelas prasekolah, terdapat pelbagai sudut mengikut tunjang pembelajaran iaitu, tunjang komunikasi bahasa (bahasa malaysia dan bahasa inggeris), tunjang sains dan teknologi (awal sain dan matematik), tunjang kemanusiaan, tunjang pendidikan islam dan moral, tunjang perkembangan fizikal dan kesihatan, tunjang perkembangan kreativiti dan estetika serta tunjang pengurusan sosioemosi. Selain itu, terdapat juga sudutmain peranan, sudut main bongkah dan sudut main pondok dan sudut rehat bagi murid-murid prasekolah.

Setiap sudut ini berada di tepi kelas. Hal ini memudahkan murid menggunakan sudut-sudut tersebut. Di setiap sudut ini, dihamparkan permaidani dan diletakkan beberapa bantal untuk keselesaan murid-murid. Ruang ini lebih bersifat mesra kepada murid-murid dan memberi suasana seolah-olah mereka berada di rumah. Beberapa rak yang memuatkan buku, kamus turut disusun di sudut ini untuk bacaan umum murid-murid. Peraturan penggunaan ruangan ini turut dibina

seperti bahan bacaan tidak boleh dikeluarkan daripada kelas, bahan bacaan perlu disusun kembali di atas rak selepas digunakan dan sebagainya. Peraturan sebegini boleh mengelakkan berlakunya kerosakan dan kehilangan bahan bacaan ini. Muridmurid boleh menggunakan sudut ini pada bila-bila masa seperti pada waktu pagi sebelum sesi p&p bermula, sewaktu menunggu ibu bapa datang menjemput dan ketika waktu rehat. Dengan adanya sudut pembelajaran ini murid-murid dapat berinteraksi dengan rakan sekelas dengan lebih rapat

Pada sudut multimedia, disediakan sebuah komputer dengan jaringan internet untuk penggunaan murid yang disambungkan ke plug elektrik yang berada di bahagian tepi dinding bilik darjah prasekolah berdekatan dengan meja guru. Sudut ini diletakkan berhampiran meja guru bagi memudahkan murid mendapat bimbingan guru semasa penggunaannya. Ini juga dapat memberi kelebihan kepada guru untuk memantau murid-murid agar menggunakan multi-media secara bijak dan bermanfaat. Guru juga perlu menyediakan peraturan penggunaan multi-media ini. Rasionalnya adalah supaya semua murid dapat menikmati kemudahan ini serta pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan lancar dan mengelakkan berlakunya kerosakan atau kemalangan.

Peti pertolongan cemas juga sangat penting dalam sesebuah kelas prasekolah. Peti pertolongan cemas ini diletakkan di hadapan kelas dan berhampiran dengan meja guru. Penggunaan peti pertolongan cemas ini perlu mendapat keizinan guru. Setiap kelas perlu mempunyai peti pertolongan cemas kerana kita tidak dapat menjangka bila berlakunya kemalangan. Dengan adanya peti ini, rawatan kecemasan dapat diberikan dengan segera apabila berlakunya kemalangan. Pemadam api amatlah penting sekiranya berlaku kebakaran. Dengan adanya pemadam api dalam bilik darjah, kebakaran kecil dapat dipadamkan dengan segera serta dapat dielakkan daripada merebak. Guru perlu menjemput pegawai bomba ke sekolah untuk menerangkan kepada tindakan yang perlu mereka ambil sekiranya berlaku kebakaran dan bagaimana cara untuk menggunakan pemadam api.

Kami meletakkan pada setiap sudut kelas satu bakul sampah. Hal ini kerana kami ingim melatih murid-murid supaya menjaga kebersihan kelas. Dengan adanya bakul sampah, kebersihan bilik darjah dapat dijaga kerana murid-murid perlu membuang sampah ke dalam bakul sampah. Guru juga perlu menjadikan amalan membuang sampah ke dalam bakul sampah sebagai rutin kepada murid-murid. Dengan adanya amalan dan budaya membuang sampah ke dalam bakul sampah ini, maka kebersihan kelas akan terjamin sekali gus dapat menjadikan kelas sebagai persekitaran yang bersih dan mesra budaya.

Di prasekolah kami juga terdapat sebuah dapur yang menempatkan barangbarang untuk memasak. Dapur ini akan dikendalikan oleh pembantu pengurusan murid (PPM). Makanan untuk murid-murid disediakan di dapur prasekolah oleh PPM. Dapur terletak pada bahadian belakang kelas dan dihalang oleh dinding supaya tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Di dapur juga terdapat peti ais bagi menyimpan bahan mentah. Perlatan yang tajam di letakkan di tempat yang tinggi supaya tidak dapat di capai oleh murid-murid. Selain itu, peraturan penggunaan dapur di beritahu oleh guru kepada murid. Sebagai contoh, murid-murid tidak dibenarkan Masuk ke dapur tanpa kebenaran guru.

Seterusnya, di kelas prasekolah juga terdapat dua buah tandas. Iaitu tandas lelaki dan tandas perempuan. Tandas ini terletak dibahagian belakang kelas dan dan bertentangan dengan meja guru. Peraturan penggunaan tandas juga ditetapkan seperti meminta izin guru dahulu sebelum ke tandas serta mambaca doa sebelum masuk ke tandas. Kedudukan yang tandas hendaklah tidak telindung daripada pandangan guru supaya jika sesuatu yang berlaku guru dapat mengenalpasti dengan segera seperti murid-murid berada di dalam tandas terlalu lama dan sebagainya.