Ciri-ciri Guru yang Baik mesti mempunyai unsur kecindan dan kemesraan serta mempunyai penampilan diri

yang menarik. mesti mempunyai integriti yang tinggi di mana dia boleh dipercayai serta mempunyai tabiat baik yang kukuh. mesti mempunyai imej kendiri yang baik dan berasa yakin pada diri sendiri mesti bertanggungjawab dan sentiasa menyempurnakan tugas. mesti mempunyai tenaga mental yang tinggi serta berkeupayaan untuk terus belajar seiring dengan pertambahan tugas. mesti mempunyai daya kepimpinan supaya ia boleh berpengaruh ke atas orang lain.