P. 1
Imagery

Imagery

|Views: 198|Likes:
Published by mae_munir

More info:

Published by: mae_munir on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

Imageri merupakan salah satu teknik mental untuk membayangkan sesuatu dalam minda masingmasing. Terdapat beberapa definisi oleh ahli psikologi tentang imageri iaitu: Block (1981) ± Imageri adalah satu proses yang menggunakan visualisasi untuk membayangkan situasi. Wann (1997) - Imageri ialah proses yang merangkumi visualisasi mental tentang tugasan yang dilakukan sebelum atau semasa melakukan tugasan.

Selain itu terdapat dua pendapat yang dapat menjelaskan maksud imageridengan lebih lanjut iaitu: ‡ Pendapat yang dikemukakan oleh golongan picturalist (gambaran) menjelaskan bahawa imej yang terpapar atau lahir dalam minda seolah-olah seperti kita melihat benda tersebut dengan mata. ‡ Pendapat golongan discriptionist (deskripsi) menjelaskan imageri Sebagai gambaran grafik yang diterjemahkan menerusi bahasa yang dibayangkan dalam minda. Ini bermaksud minda menterjemahkan apa yang kita ingini seolah-olah kita melihat perkara tersebut dengan jelas.

kedua-dua imej yang terbentuk adalah serupa.‡ Imageri merupakan bahasa minda. . Ini kerana imageri merupakan satu proses mental manakala latihan mental pula merupakan kaedah atau teknik mental yang spesifik. Ini kerana otak tidak dapat membezakan di antara peristiwa sebenar dengan gambaran tentang peristiwa berkenaan. Menurut Cox (1998). latihan mental ialah keadaan dimana seseorang atlit satu pergerakan fizikal secara tertutup (samada dengan kehadiran atau tidak hadirnya imej pergerakan tersebut). Bagi otak. ‡ Imageri juga dimaksudkan dengan latihan mental namun pendapat tersebut kurang tepat.

Teori Psikoneuromuskular (Psikologi + Saraf) ‡ Menjelaskan bahawa proses imageri akan Menghasilkan satu corak atau planneuromuskular yang hampir sama dengan pergerakan yang sebenar.Terdapat tiga pendekatan yang menjelaskan fungsi imageri iaitu: 1. . Imageri pula tidak menghasilkan pergerakan hanya bayangan.

Oleh itu matlamat pergerakan. Teori Pembelajaran Simbolik ‡ Imageri terbentuk kerana individu merancang sesuatu pergerakan yang ingin dilakukan lebih awal. .2. sekuen pergerakan motor dan pergerakan alternatif perlu direncanakan secara kognitif sebelum pergerakan sebenar.

Bila kita berjaya pada tahap ini maka kita telah berada pada tahap µkinestatik¶. Ini bermaksud kita dapat melihat gambaran/grafik itu dengan mata sahaja. Kita hanya beroperasi pada tahap visual/gambaran pergerakan dengan jelas. ‡ Imageri Luaran .Imageri luaran pula ialah kita hanya melihat pergerakan tersebut dalam televisyen sahaja.Imageri dalaman bermaksud kita dapat merasa semua pergerakan tersebut seperti kita sendiri yang melakukan lakuan tersebut (neuromuscular). Kita dapat merasakan setiap sensasi pergerakan kerana otak telah menghantar impuls elektrik ke otot-otot tersebut. Teori Kebangkitan dan Tumpuan Merupakan gabungan teori psikoneuromuskular dan teori pembelajaransimbolik Teori ini dapat membantu meningkatkan prestasi atlit dengan 2 cara: ‡ Imageri Dalaman .3. .

Rodgers & Barr. Imagery Use Questionaire (IUQ). Mark & Russell.yang menilai aspek kejelasan imageri (Issac.1969).1994) Sport Imagery Questionaire (SIQ) ± yang menilai aspek multidimensi imageri (Hall.1986). Mark & Pavivio.yang menilai aspek multidimensi imageri (Hall.1973).yang menilai aspek kejelasan imageri (Mark. Revised Movement Imagery Questionaire (RMIQ) ± yang menilai aspek multidimensi imageri (Hall & Martin) ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Hall & Haslam. Vividness of Movement Imagery Questionaire (VMIQ).‡ Gordon¶s Test of Imagery Control (GTIC) ±yang menilai aspek kawalan imageri (Richardson .1990) Imagery Use Questionaire for Soccer (IUQ-SP) ± yang menilai aspek multidimensi imageri (Salmon. Vividness of Visual Imagery Questionaire (VVIQ). 1996).

Semakin tinggi tahap kemahiran atlit yang telah mahir maka semakin berkesan sumbangan imageri dalam membantu peningkatan prestasi mereka berbanding dengan atlit (novis) prestasi mereka masih lemah dan belum menguasai kemahiran tersebut dengan baik maka mereka belum mampu membentuk satu imej pergerakan yang lemgkap dan menyeluruh tentang kemahiran tersebut. .Tahap keberkesanan imageri dalam meningkatkan prestasi seseorang atlit bergantung kepada tahap kemahiran atlit tersebut.

. ‡ Dapat membantu strategi latihan untuk pasukan dan individu. menjaring bola dan berenang . ‡ Dapat mengatasi masalah kesakitan dan kecederaan.‡ Dapat meningkatkan konsentrasi ‡ Dapat membina keyakinan diri ‡ Dapat mengawal emosi contohnya berdasarkan pengalaman lepas. kawalan pernafasan dan µchock¶ ‡ Dapat membantu dalam kemahiran contohnya memukul bola golf.

‡Barr & Hall. 1992 ± mendapati imageri dalaman dapat menghasilkan impuls elektrik yang boleh disukat di bahagian otot badan yang terlibat dalam pergerakan yang dibayangkan. ‡Epstein.1980 ± menjelaskan bahawa kita tidak boleh membuat kesimpulan tentang imageri yang paling baik kerana kedua-dua imageri tersebut mempunyai kelebihan tersendiri yang dapat membantu meningkatkan prestasi atlit tersebut. 1997 ± mendapati imageri dalaman lebih menghasilkan kesan positif kerana ia banyak digunakan oleh para atlit jika dibandingkan dengan atlit novis. . Antara kajian tersebut ialah : ‡Mahoney & Avener.Terdapat beberapa kajian telah dilakukan bagi melihat kesan kedua-dua jenis imageri tersebut untuk memilih teknik yang mana paling sesuai untuk membantu peningkatan atlit.

Remco C. Kajian ini telah dijalankan oleh Adam R.The Effects of Individualized Imagery Interventions on Golf Performance and Flow States Tujuan utama kajian ini ialah untuk menguji keberkesanan imageri terhadap pemain golf. Subjek kajian terdiri daripada 4 orang atlit elit golf. Dari kajian ini di dapati imageri mempunyai kesan yang positif dalam memperbaiki prestasi pemain golf. . Mereka menjalani kajian dengan dua cara iaitu: ‡ Individual Golf Performance Measures ‡ Flow Analysis Hasil daripada kajian ini. Nichols.J Polman (2002). mereka mendapati mutu permainan mereka semakin meningkat.

isi kandungan dan keberkesanan imageri di catatkan dalam diari harian. Subjek terdiri daripada 36 atlit bola keranjang wanita dari tiga buah sekolah yang berbeza. Kajian mendapati atlit bola keranjang wanita dapat meningkatkan prestasinya dalam bengkel yang di jalankan selama 6 minggu. . Kajian ini menggunakan dua jenis laporan yang berbeza sebagai pengukuran kepada imageri dalam jangka masa 6 minggu. Dalam tempoh 6 minggu perkara seperti frekuensi. . jangka masa .‡ The Influence of an Imagery Workshop on Athletes Use of Imagery.Kajian ini menguji sejauhmana imageri dapat mempengaruhi persembahan seseorang atlit. Instrumen kajian termasuklah ³The Sport Imagery Questionnaire´.

Program intervensi kognitif yang digunakan untuk membantu peningkatan prestasi serta pengawalan kebangkitan atlit lazimnya mengabungkan imageri sebagai inti pati program . Teknik ±teknik yang diterangkan termasuklah µmental rehearsal¶ dan juga mental imageri serta visualisasi. . Ini adalah kerana kemahiran ini dapat membantu meningkatkan prestasi keseluruhan atlit.‡ Mental Skills Training For Sports: A Brief Review Kajian ini di jalankan oleh Luke Behncke (2000) yang menerangkan tentang kegunaan strategi mental dalam sukan termasuklah teknik kognitif dan juga somatik.

Kajian ini dijalankan oleh 32 orang pemain golf yang berumur 29-59 tahun selama dua bulan di dua kelab Golf.R. G. P. Mereka menjalani kajian dengan dua cara iaitu: -The Golf Performance Survey(GPS) -The Sports Imagery Questionnaire (SIQ) .J (1997).& Fogarty.‡ Imagery and Self-Talk Training Improves Golf Performance and Character Kajian ini telah dijalankan terhadap pemain Golf oleh Thomas.

mereka mendapati mutu permainan mereka semakin meningkat. Kami berpendapat teknik imageri ini sesuai diaplokasikan kepada atlit yang telah mempunyai kemahiran yang konsisten dan fokus yang baik.Kajian ini menggunakan Lima Elemen Psychological and Psychomotorskills iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengetahuan kognitif dan perasaan negative Persediaan mental Automaticity Kemahiran Peningkatan Persembahan Hasil daripada kajian ini. .

‡ A Coach¶s Instructional will affect Imagery Effectiveness Kajian ini dijalankan oleh Bakker. M.5 dan 9 kg. & Chung . Mereka mengukur imageri menggunakan the Movement Imagery Questionnaire Hasil kajian mereka. . Mereka perlu menggunakan teknik imageri ini untuk mengaplikasikan di dalam pergerakan acara angkat berat iaitu antara 4. Boschker. T (1996) Ke atas 39 orang pelajar. Atlit perlu memberi tumpuan bagaimana untuk melakukan aktiviti tersebut dengan perasaan dan sensasi untuk membolehkan mereka mendapat hasil yang baik menggunakan teknik imageri tersebut.S . F.C. Kajian ini menggunakan Lang¶s Dichotomous Model of Stimulus. di dapati model ini sesuai diaplikasikan apabila atlit berada di dalam perasaan stabil untuk membuat pergerakan tersebut.

Weinberg dan Gould. Menurut Magill (1998).‡ Imageri adalah satu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik dalam minda (Richardson. rangsangan pelbagai deria digambarkan sebagai input imageri. 1999). Daya imaginasi selaku titik tolak mekanisme proses imageri. Pemprosesan termasuk taksiran dan pemilihan maklumat untuk pembentukan imageri. . Gambaran atau imageri yang berbentuk simbolik terhasil dalam minda sebagai output proses interaksi antara kiu-kiu yang relevan dengan sistem memori. 1967.

.

. Seterusnya beiau menjelaskan imageri adalah langkah peralihan proses minda kepada realiti yang dapat diterangkan secara fisiologi .William (1993) dan Magill (1998) menerangkan imageri merupakan salah satu kombinasi latihan fizikal dan latihan mental yang memberi kesan kepada aplikasi kemahiran dan persediaan untuk peningkatan prestasi.

Imageri orientasi dipecahkan kepada dua iaitu imageri dalaman dan imageri luaran.Imageri terbahagi kepada dua iaitu imageri orientasi dan imageri sensasi. Sementara imageri sensasi ialah imageri auditori. visual dan kinaestetik .

Sackett (1934) dalam Teori Pembelajaran Simbolik mengatakan imageri berfungsi secara simbolik dalam minda yang membantu atlit memperolehi dan menguasai serta memahami bentuk sesuatu pergerakan. Cara ini dapat mengurangkan ketegangan yang dialami oleh atlit kerana atlit sentiasa berada dalam keadaan yang bersedia. .

. Ia termasuklah ketegangan.Lang (1979) dalam Teori Maklumat Biologi memasukkan aspek stimulus (S) dan aspek respon(R) ke dalam domain kognitif imageri. Lang berpendapat imageri adalah satu proses yang akan mengukuhkan lingkaran S-R . Maklumat biologi diperolehi setiap kali respon berlaku. Stimulus dan respon adalah berkaitan dalam perlakuan.

. Rangsangan pelbagai deria digambarkan sebagai input imageri.Imageri Imageri adalah satu proses raptai penggambaran sesuatu aktiviti fizikal secara simbolik dalam minda. Visualisasi Merakam maklumat dalam bentuk penglihatan dan menumpukan kepada bentuk penglihatan. Daya imaginisasi selaku titik tolak mekanisme proses imageri.

Imej yang dihasilkan merupakan gabungan diantara imej visual. pemandangan dan apa sahaja yang dapat dilihat oleh mata kasar. Dari aspek penglihatan. auditori. Imej yang terhasil dalam gambaran mental ini disebut imej visual. ingatan kita berupaya mencatat segala bentuk penglihatan seperti gambar. . visualisasi dan juga kinestatik. lisan.

pendengaran.Aktiviti imageri merangkumi ke semua yang ada pada pancaindera manusia iaitu penglihatan. . Aktiviti visualisasi hanya melibatkan satu sahaja penggunaan deria penglihatan bagi menghasilkan gambaran mental yang dikehendaki. sentuhan dan juga rasa. bau.

Proses imageri adalah lebih sukar berbanding dengan visualisasi kerana membabitkan pelbagai pemprosesan maklumat sebagai gambaran mental. . Visualisasi adalah lebih mudah dirakam dalam gambaran mental.

Visualisasi merupakan salah satu teknik yang terdapat dalam imageri.Imageri merupakan keseluruhan proses rakaman mental dan merupakan satu daya imaginisasi yang aktif disamping peka terhadap segala pendedahan dan rangsangan maklumat. .

Imageri terdiri daripada jenis imageri orientasi yang terdiri daripada imageri dalaman dan juga luaran serta imageri sensasi yang terdiri daripada imageri auditori. . imageri visual dan juga imageri Visualisasi merupakan cabang kepada salah satu imageri jenis sensasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->