Kurang kepastian maklumat tepat Banyak perubahan disaat akhir perancangan Bahan perlu ditapis Interaktif subversif tidak

terkawal Kebocoran maklumat rahsia peribadi

KEBAIKAN INTERNET
y Dapat memperkembangkan lagi pemikiran y Dapat menyelesaikan masalah dengan cepat y Mahir dalam bidang IT y Menjadi lebih kreatif y Berfikir dengan lebih canggih

TAMAT