Sulit

MPW 1133 / July – Nov 2006

BAHAGIAN A (ANEKA PILIHAN) : (20 markah) 1. Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat majmuk oleh J.S Furnivall KECUALI A. Terdapat pelbagai jenis manusia seperti kaum Bumiputera sendiri, eropah, Cina dan India yang muncul akibat dasar-dasar Kolonial yang menggalakkan penghijrahan penduduk mengikut kehendak system ekonomi B. C. D. Setiap kaum ada pelbagai ragam Setiap kaum tidak bercampur dalam segala urusan ekonomi Setiap kaum berpegang kuat pada agama, budaya, bahasa, idea-idea dan cara hidup sendiri 2. Berikut adalah faktor-faktor kejayaan pembinaan sebuah negara bangsa KECUALI A. B. C. D. 3. Pemahaman dan penghayatan asal-usul dan perkembangan sejarah negara Kesediaan rakyat pelbagai etnik mengamalkan sikap tolak ansur Kewibawaan kepimpinan nasional Persaingan antara kumpulan parti politik

Apakah dasar pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu? A. B. C. D. Dasar pecah dan perintah Dasar pengelompokan Dasar perhubungan antara kaum Dasar perpaduan kaum

4.

Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan perpaduan kaum dalam masyarakat majmuk di Malaysia? I II III IV A. B. Pengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembentukan Dasar Kebudayaan Nasional Pengisytiharan Dasar Pendidikan Negara Percantuman pelbagai parti dalam Barisan Nasional semua di atas II, III dan IV C. D. I, II dan III I dan III

1

1824 1874 1895 . D. II dan III I. B. Pentadbiran di Tanah Melayu dikuasai oleh Inggeris Pengukuhan kuasa Inggeris ke atas Tanah Melayu dan menyebabkan Sultan hilang kuasa dalam pentadbiran negeri Masyarakat di Tanah Melayu terdiri daripada pelbagai kaum Sistem cukai diperkenalkan dan menyebabkan pemberontakan meletus Pilih jawapan yang BENAR mengenai Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) A. C. Semua negeri-negeri Melayu. B. Pulau Pinang dan Singapura disatukan di bawah pentadbiran Kerajaan Pusat yang diketuai oleh seorang Gabenor Raja-raja Melayu hanya berkuasa ke atas adat istiadat dan hal ehwal agama Islam Pesuruhjaya Negeri akan dilantik menjadi Ketua Pentadbir peringkat negeri dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Negeri Syarat kewarganegaraan adalah berdasarkan Prinsip Jus Soli I. Objektif penubuhan JAK adalah untuk merangka Perlembagaan Malaysia JAK dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak 5 buah jawatankuasa kecil telah ditubuhkan oleh JAK Laporan JAK adalah berdasarkan kertas putih 7. B. D.Perjanjian Inggeris – Belanda . D. Pilih syarat-syarat yang BENAR dalam pembentukan Malayan Union 1946 I II III IV A. Melaka. III dan IV C.Sistem Residen diperkenalkan di Tanah Melayu . 6. III dan IV Semua di atas 2 . II.Negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan Rajah di atas menceritakan kronologi penempatan kuasa Inggeris di Tanah Melayu. C. Apakah KESAN UTAMA ketiga-tiga peristiwa tersebut ke atas Tanah Melayu ? A.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 5.

II dan III I. KECUALI A. Berikut merupakan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah seperti : I II III IV A. I. Penubuhan Parlimen untuk merangka undang-undang di Malaysia Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan (MSCC) untuk memberi keterangan lanjut kepada rakyat Tunku Abdul Rahman telah membuat lawatan muhibah ke Sabah dan Sarawak untuk mengurangkan kekeliruan dan kebimbangan rakyat mengenai penubuhan Malaysia D. D. C. Melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi orang bukan Melayu Menempatkan golongan setinggan dari pinggir hutan ke kampung baru Memperkenalkan kawasan hitam dan putih Mendapatkan bantuan tentera dari Negara-negara Komanwel I. B. D. C. B.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 8. Pilihanraya Umum Tanah Melayu diadakan pada 27 Julai 1955 bagi mewujudkan kesediaan rakyat Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri Suatu rundingan diadakan di London dihadiri oleh 4 orang wakil parti Perikatan dan 4 orang wakil raja-raja Melayu Satu suruhanjaya dibentuk untuk mendraf perlembagaan persekutuan yang diketuai oleh Lord Reid Pengekalan Prinsip Jus Soli dalam perlembagaan dilakukan untuk memastikan sokongan orang bukan melayu 10. B. II dan IV C. Suruhanjaya Cobbold telah ditubuhkan untuk membuat tinjauan pendapat rakyat Sabah dan Sarawak 3 . Yang manakah antara berikut yang BUKAN tindakan-tindakan yang telah diambil untuk mencapai tujuan penubuhan Malaysia A. III dan IV Semua di atas 9. Rancangan Templer merupakan salah satu usaha yang telah diambil oleh Kerajaan Inggeris untuk menangani Darurat yang telah diisytiharkan pada tahun 1948.

B. agama. Apakah yang dimaksudkan dengan Perlembagaan? Pilih jawapan yang paling tepat tentang konsep perlembagaan A. 13. Dewan Negara sahaja Dewan Rakyat sahaja Dewan Negara dan Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri sahaja 4 . Satu dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi yang menjadi punca untuk segala undang-undang yang lain Satu dokumen yang mengandungi undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan Satu dokumen yang mengandungi undang-undang kanun. enakmen. B. iaitu A. X dinyatakan sebagai A. D. B. Yang di-Pertuan Agong boleh membubarkan Parlimen. C. D. adat. C.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 11. Kebebasan bercakap X Kebebasan beragama Kebebasan berhimpun Kebebasan diri Rajah menunjukkan beberapa aspek kebebasan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kebebasan mutlak Kebebasan asasi Kebebasan individu Kebebasan peribadi Menurut Perkara 55. D. akta dan ordinan Satu dokumen yang mengandungi undang-undang sebelum dan selepas merdeka 12. C.

B. Yang di-Pertuan Agong Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Menteri-menteri I. C. III dan IV C. Mengawasi tatatertib ahli-ahli profesion undang-undang seperti hakim Memastikan proses keadilan dilaksanakan dengan saksama Menentukan pembangunan fizikal mahkamah berjalan dengan licin Melantik para juri dan pengapit untuk perbicaraan kes-kes berat 5 . B. Memperkenankan rang undang-undang Tempat wakil rakyat membahaskan dasar-dasar kerajaan Membahas segala rang undang-undang Ahli-ahli dewan membentangkan pelbagai masalah rakyat dan negara 16. Antara pernyataan berikut. C. I. D. Kabinet dianggotai oleh I II III IV A. D. II dan III II. Fungsi utama Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang adalah A. yang manakah tidak menjelaskan fungsi Parlimen? A. B. II dan IV semua di atas 17. B. II. Antara berikut yang manakah menunjukkan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong I II III IV A. IV dan V 15. Mengisytiharkan darurat Melantik Jemaah Menteri Melantik Perdana Menteri Menolak permintaan untuk membubarkan Parlimen I. D. D. II dan IV I.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 14. III dan IV C. IV dan V III.

Senaraikan tugas-tugas Perdana Menteri Nyatakan 3 contoh Suruhanjaya Tetap di Malaysia 6 (8 markah) (3 markah) (3 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (6 markah) . B. Singapura. Laos dan Myanmar’. Vietnam. Pengenalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah untuk A. ‘Pertubuhan ini dianggotai oleh Malaysia. Brunei. NAM EAEC BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR (40 Markah) 1. D. Senaraikan ciri-ciri budaya Mengapa orang Melayu menentang Malayan Union? Nyatakan proses pembentukan Malaysia Apakah 2 matlamat utama penubuhan Parti Komunis Malaya? Beri tujuan diwujudkan perlembagaan Berikan 2 jenis kementerian yang terdapat dalam Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia dan berikan contoh yang sesuai (4 markah) 7. 3. Pertubuhan ini ialah A. Indonesia. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Perindustrian Negara Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Pertanian Negara 20. D. B. Thailand. Selepas Dasar Ekonomi Baru (DEB) berakhir pada 1990. B. D. C.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 18. 4. 6. Filipina. ASEAN OIC C. C. 5. Menaikkan semangat cintakan agama Mewujudkan kesamarataan antara kaum di Malaysia Mewujudkan keperibadian bangsa dan perpaduan antara kaum di Malaysia Menaikkan taraf hidup penduduk 19. ia diganti dengan A. 8. 2.

syarat-syarat menjadi ahli serta bidang kuasa keduadua dewan tersebut (20 markah) Dalam usaha memajukan sosioekonomi negara. Terangkan langkah-langkah yang telah diusahakan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah perpaduan kaum selepas Peristiwa 13 Mei 1969 (20 markah) 2. Senaraikan tugas dan tanggungjawab Kerajaan Tempatan Berikan 3 pertubuhan peringkat antarabangsa yang disertai oleh Malaysia sebagai memenuhi prinsip dasar luar Negara (3 markah) (3 markah) BAHAGIAN C : SOALAN ESEI (40 markah) Arahan : Jawab DUA soalan sahaja 1. Dasar Pendidikan Kebangsaan Bincangkan matlamat kerajaan dalam memperkenalkan dasar-dasar ini. (20 markah) 5. Politik (15 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 7 3. Apakah tujuan penubuhan ASEAN? (5 markah) b. Dasar Pembangunan Nasional b. a. Bincangkan hak keistimewaan orang Melayu dan pribumi sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 4. ASEAN mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dan kemajuan negaranegara anggota. (20 markah) Huraikan komponen Parlimen berikut. iaitu : a. Sosial dan kebudayaan iii. .Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 9. Ekonomi ii. kerajaan telah memperkenalkan 2 dasar berikut. Perihalkan bentuk kerjasama yang telah dijalankan antara negara anggota ASEAN dalam bidang : i. 10. iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dari segi bilangan ahli yang menganggotai.

Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 8 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.