Sulit

MPW 1133 / July – Nov 2006

BAHAGIAN A (ANEKA PILIHAN) : (20 markah) 1. Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat majmuk oleh J.S Furnivall KECUALI A. Terdapat pelbagai jenis manusia seperti kaum Bumiputera sendiri, eropah, Cina dan India yang muncul akibat dasar-dasar Kolonial yang menggalakkan penghijrahan penduduk mengikut kehendak system ekonomi B. C. D. Setiap kaum ada pelbagai ragam Setiap kaum tidak bercampur dalam segala urusan ekonomi Setiap kaum berpegang kuat pada agama, budaya, bahasa, idea-idea dan cara hidup sendiri 2. Berikut adalah faktor-faktor kejayaan pembinaan sebuah negara bangsa KECUALI A. B. C. D. 3. Pemahaman dan penghayatan asal-usul dan perkembangan sejarah negara Kesediaan rakyat pelbagai etnik mengamalkan sikap tolak ansur Kewibawaan kepimpinan nasional Persaingan antara kumpulan parti politik

Apakah dasar pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu? A. B. C. D. Dasar pecah dan perintah Dasar pengelompokan Dasar perhubungan antara kaum Dasar perpaduan kaum

4.

Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan perpaduan kaum dalam masyarakat majmuk di Malaysia? I II III IV A. B. Pengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) Pembentukan Dasar Kebudayaan Nasional Pengisytiharan Dasar Pendidikan Negara Percantuman pelbagai parti dalam Barisan Nasional semua di atas II, III dan IV C. D. I, II dan III I dan III

1

Apakah KESAN UTAMA ketiga-tiga peristiwa tersebut ke atas Tanah Melayu ? A. Semua negeri-negeri Melayu.Perjanjian Inggeris – Belanda . III dan IV C. Pentadbiran di Tanah Melayu dikuasai oleh Inggeris Pengukuhan kuasa Inggeris ke atas Tanah Melayu dan menyebabkan Sultan hilang kuasa dalam pentadbiran negeri Masyarakat di Tanah Melayu terdiri daripada pelbagai kaum Sistem cukai diperkenalkan dan menyebabkan pemberontakan meletus Pilih jawapan yang BENAR mengenai Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) A. 1824 1874 1895 . II dan III I.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 5. Pilih syarat-syarat yang BENAR dalam pembentukan Malayan Union 1946 I II III IV A. B. C. B. Melaka. III dan IV Semua di atas 2 . D. D.Negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan Rajah di atas menceritakan kronologi penempatan kuasa Inggeris di Tanah Melayu. C. Objektif penubuhan JAK adalah untuk merangka Perlembagaan Malaysia JAK dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak 5 buah jawatankuasa kecil telah ditubuhkan oleh JAK Laporan JAK adalah berdasarkan kertas putih 7. Pulau Pinang dan Singapura disatukan di bawah pentadbiran Kerajaan Pusat yang diketuai oleh seorang Gabenor Raja-raja Melayu hanya berkuasa ke atas adat istiadat dan hal ehwal agama Islam Pesuruhjaya Negeri akan dilantik menjadi Ketua Pentadbir peringkat negeri dan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Negeri Syarat kewarganegaraan adalah berdasarkan Prinsip Jus Soli I. II. 6. B.Sistem Residen diperkenalkan di Tanah Melayu . D.

I. D. D. Rancangan Templer merupakan salah satu usaha yang telah diambil oleh Kerajaan Inggeris untuk menangani Darurat yang telah diisytiharkan pada tahun 1948. B. Suruhanjaya Cobbold telah ditubuhkan untuk membuat tinjauan pendapat rakyat Sabah dan Sarawak 3 . II dan IV C. II dan III I. B. III dan IV Semua di atas 9. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah seperti : I II III IV A. Yang manakah antara berikut yang BUKAN tindakan-tindakan yang telah diambil untuk mencapai tujuan penubuhan Malaysia A. B. Penubuhan Parlimen untuk merangka undang-undang di Malaysia Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan (MSCC) untuk memberi keterangan lanjut kepada rakyat Tunku Abdul Rahman telah membuat lawatan muhibah ke Sabah dan Sarawak untuk mengurangkan kekeliruan dan kebimbangan rakyat mengenai penubuhan Malaysia D. C. Melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi orang bukan Melayu Menempatkan golongan setinggan dari pinggir hutan ke kampung baru Memperkenalkan kawasan hitam dan putih Mendapatkan bantuan tentera dari Negara-negara Komanwel I. Pilihanraya Umum Tanah Melayu diadakan pada 27 Julai 1955 bagi mewujudkan kesediaan rakyat Tanah Melayu ke arah pemerintahan sendiri Suatu rundingan diadakan di London dihadiri oleh 4 orang wakil parti Perikatan dan 4 orang wakil raja-raja Melayu Satu suruhanjaya dibentuk untuk mendraf perlembagaan persekutuan yang diketuai oleh Lord Reid Pengekalan Prinsip Jus Soli dalam perlembagaan dilakukan untuk memastikan sokongan orang bukan melayu 10.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 8. C. Berikut merupakan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Tanah Melayu 1957. KECUALI A.

Kebebasan bercakap X Kebebasan beragama Kebebasan berhimpun Kebebasan diri Rajah menunjukkan beberapa aspek kebebasan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. B. C. C. Yang di-Pertuan Agong boleh membubarkan Parlimen. Apakah yang dimaksudkan dengan Perlembagaan? Pilih jawapan yang paling tepat tentang konsep perlembagaan A. enakmen. D.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 11. B. iaitu A. Dewan Negara sahaja Dewan Rakyat sahaja Dewan Negara dan Dewan Rakyat Dewan Undangan Negeri sahaja 4 . D. agama. Satu dokumen yang mengandungi undang-undang tertinggi yang menjadi punca untuk segala undang-undang yang lain Satu dokumen yang mengandungi undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan Satu dokumen yang mengandungi undang-undang kanun. B. adat. X dinyatakan sebagai A. C. 13. akta dan ordinan Satu dokumen yang mengandungi undang-undang sebelum dan selepas merdeka 12. D. Kebebasan mutlak Kebebasan asasi Kebebasan individu Kebebasan peribadi Menurut Perkara 55.

B. II dan IV semua di atas 17. IV dan V 15. I. II dan III II. IV dan V III. Memperkenankan rang undang-undang Tempat wakil rakyat membahaskan dasar-dasar kerajaan Membahas segala rang undang-undang Ahli-ahli dewan membentangkan pelbagai masalah rakyat dan negara 16. D. II dan IV I. Antara berikut yang manakah menunjukkan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong I II III IV A.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 14. B. yang manakah tidak menjelaskan fungsi Parlimen? A. D. Antara pernyataan berikut. B. II. Kabinet dianggotai oleh I II III IV A. C. D. D. C. Mengawasi tatatertib ahli-ahli profesion undang-undang seperti hakim Memastikan proses keadilan dilaksanakan dengan saksama Menentukan pembangunan fizikal mahkamah berjalan dengan licin Melantik para juri dan pengapit untuk perbicaraan kes-kes berat 5 . III dan IV C. B. Yang di-Pertuan Agong Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Menteri-menteri I. III dan IV C. Fungsi utama Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang adalah A. Mengisytiharkan darurat Melantik Jemaah Menteri Melantik Perdana Menteri Menolak permintaan untuk membubarkan Parlimen I.

‘Pertubuhan ini dianggotai oleh Malaysia. D. Senaraikan ciri-ciri budaya Mengapa orang Melayu menentang Malayan Union? Nyatakan proses pembentukan Malaysia Apakah 2 matlamat utama penubuhan Parti Komunis Malaya? Beri tujuan diwujudkan perlembagaan Berikan 2 jenis kementerian yang terdapat dalam Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia dan berikan contoh yang sesuai (4 markah) 7. Pengenalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah untuk A.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 18. Filipina. C. D. ASEAN OIC C. Senaraikan tugas-tugas Perdana Menteri Nyatakan 3 contoh Suruhanjaya Tetap di Malaysia 6 (8 markah) (3 markah) (3 markah) (4 markah) (4 markah) (2 markah) (6 markah) . D. 3. C. Brunei. 4. 6. Singapura. 5. Thailand. Vietnam. Selepas Dasar Ekonomi Baru (DEB) berakhir pada 1990. Menaikkan semangat cintakan agama Mewujudkan kesamarataan antara kaum di Malaysia Mewujudkan keperibadian bangsa dan perpaduan antara kaum di Malaysia Menaikkan taraf hidup penduduk 19. NAM EAEC BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR (40 Markah) 1. Laos dan Myanmar’. B. Indonesia. 2. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Perindustrian Negara Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Pertanian Negara 20. 8. B. ia diganti dengan A. B. Pertubuhan ini ialah A.

Apakah tujuan penubuhan ASEAN? (5 markah) b. iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dari segi bilangan ahli yang menganggotai. a. ASEAN mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dan kemajuan negaranegara anggota.Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 9. Bincangkan hak keistimewaan orang Melayu dan pribumi sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perihalkan bentuk kerjasama yang telah dijalankan antara negara anggota ASEAN dalam bidang : i. Politik (15 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 7 3. Dasar Pembangunan Nasional b. (20 markah) Huraikan komponen Parlimen berikut. . 10. Terangkan langkah-langkah yang telah diusahakan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah perpaduan kaum selepas Peristiwa 13 Mei 1969 (20 markah) 2. iaitu : a. Ekonomi ii. Dasar Pendidikan Kebangsaan Bincangkan matlamat kerajaan dalam memperkenalkan dasar-dasar ini. kerajaan telah memperkenalkan 2 dasar berikut. (20 markah) 5. 4. syarat-syarat menjadi ahli serta bidang kuasa keduadua dewan tersebut (20 markah) Dalam usaha memajukan sosioekonomi negara. Sosial dan kebudayaan iii. Senaraikan tugas dan tanggungjawab Kerajaan Tempatan Berikan 3 pertubuhan peringkat antarabangsa yang disertai oleh Malaysia sebagai memenuhi prinsip dasar luar Negara (3 markah) (3 markah) BAHAGIAN C : SOALAN ESEI (40 markah) Arahan : Jawab DUA soalan sahaja 1.

Sulit MPW 1133 / July – Nov 2006 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.