DIDIK HIBUR DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU

PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU DIDIK HIBUR Mata Pelajaran : Tahun Masa Hasil Pembelajaran Fokus Utama Bahasa Melayu : : : : 2.1 Bercerita dengan mengemukakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Fokus Sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 i. Aspek Didik Hibur Tajuk Pelajaran Objektif pembelajaran : : : Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat Lakonan 5 12.30 1.30 (1 Jam)

Si Gembala Kambing Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. Bercerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan dalam bentuk persembahan boneka Si Gembala Kambing. ii. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat berdasarkan ayat yang terdapat dalam cerita.

Langkah/masa Induksi set (5 minit)

Isi Pelajaran Si Mamat Malas Mandi

Pengajaran dan pembelajaran Murid boneka. Murid bersoal jawab tentang menonton persembahan

Catatan

persembahan boneka Langkah 1 (8 minit) 2. Cerita Si Gembala Kambing 1. Guru mengedarkan teks cerita kepada murid. Murid membuat bacaan akaliah untuk menghayati cerita. 3. Guru dengan murid bersoal jawab tentang cerita yang

Murid diminta membuat latihan secara kumpulan. 2. dibuat bentuk persembahan kumpulan. Murid membina tiga ayat yang mengalami dan predikat. Langkah 4 (10 minit) 1. 2. Guru membuat contoh 1. 2. Murid membuat persembahan bercerita menggunakan boneka. 3. Boneka telah sedia ada dan ada iringan muzik latar. Murid menyediakan dialog sendiri teks perlu bercerita menggunakan boneka Si Gembala Kambing. Penutup (5 minit) Nilai murni Sumbang saran nilai murni daripada cerita Si Gembala Kambing. perluasan subjek Digalakkan menyatakan nilai menggunakan boneka. . Guru membuat ulasan Persembahan kumpulan dalam pertandingan. berdasarkan cerita. Guru membuat contoh ayat tunggal yang diluaskan subjek dan poredikat daripada cerita tersebut. Langkah 2 (17 minit) 1. Binaan ayat tunggal Contoh/panduan peluasan predikat tunggal. Langkah 3 (15 minit) 2.DIDIK HIBUR DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU dibaca. 1. subjek pada dan ayat 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful