MODUL PENGAJARAN TENTANG KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PELAJARAN JAWI TAJUK: SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP

KAEDAH IMLAK KAEDAH LATIH TUBI KAEDAH PERMAINAN APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N (P&P) PELAJARAN JAWI KAEDAH SOAL JAWAB KAEDAH PENERANGAN KAEDAH PANDANG SEBUT .

-Tidak semua tajuk matapelajaran dapat digunakan dalam kaedah -Guru dapat mengenal dengan Ini. -Memerlukan peruntukan kewangan. Kelemahan -Menghadkan kebebasan berfikir murid. -Keyakinan diri murid bertambah. mudah kemampuan dan kelemahan mereka. -Murid tidak dapat menghasilkan kreativiti sendiri. -Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini semasa mengajar.KAEDAH PENGAJARAN JAWI 1-KAEDAH PERMAINAN Definisi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. -Penglibatan daripada semua murid. 2-KAEDAH LATIH TUBI Definisi -Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan faktafakta atau kecekapan yang dipelajari. Kelemahan -Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru. -Perancangan yang teliti sebelum pengajaran. -Guru tidak membelakangkan semasa proses P&P berjalan. -Penglibatan semua murid -Menambah minat murid. Kekuatan -Mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. -Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. Kekuatan -Murid tidak merasa bosan atau jemu. -Mengingat fakta-fakta penting -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Sedikit membebankan guru menyediakan BBM. .

frasa. -Murid cepat bosan kerana tidak banyak aktiviti.ayat) Untuk ditulis oleh orang lain 4-KAEDAH SOAL JAWAB Definisi Kekuatan -Dapat mengembangkan sifat ingin tahu dalam diri murid. -Imlak(dictate) bermaksud Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu (perkataan. -Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik.3-KAEDAH IMLAK Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. -Melatih pendengaran pada sebutan intonasi perkataan dan ayat. -Mengukuhkan ejaan. Kelemahan -Murid yang cerdas sahaja bertanya kepada guru. -Perancangan dan persediaan yang teliti. -Penglibatan daripada semua murid. -Melibatkan semua murid. -Soal jawab adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan murid dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) . -Menanam sifat keyakinan dan berani bertanya dalam diri pelajar. -Membantu murid dalam bentuk membuat nota-nota ringkas. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. -Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P&P berjalan.

frasa. -Semua murid terlibat. -Murid yang lemah rasa rendah diri. -Kaedah pandang sebut adalah murid dapat menyebut huruf. Kelemahan -Murid dapat menerima pengajaran guru.5-KAEDAH PENERANGAN Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas.ayat yang dipaparkan oleh guru. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. -Menambah minat membaca Al-Quran. 6-PANDANG SEBUT Definisi Kekuatan -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Murid mempunyai masalah pendengaran akan tertinggal. -Mengasah potensi murid. . -Kaedah penerangan ialah kaedah yang melibatkan pemusatan guru iaitu komunikasi sehala. -Penglibatan semua murid. -Murid berani mencuba. -Keyakinan diri murid Bertambah. -Murid yang lemah cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri. -Perancangan dan persediaan yang teliti.

-Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali.batang pancing. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. . -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang.

PROSES PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali. . SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.batang pancing. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. -Guru meminta muridmurid perbaiki terhadap kesalahan ejaan yang dilakukan Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan IMLAK suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. KAEDAH SEBELUM SEMASA -Guru memanggil Beberapa orang Murid secara bergilir Untuk menulis Perkataan suku kata Terbuka dan tertutup Di papan tulis. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. -Guru membaca satu perkataan suku SELEPAS -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan ejaan.

Guru menyediakan PENERANGAN beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan suku kata terbuka dan tertutup. SELEPAS -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup.perkataan dan frasa suku kata terbuka dan tertutup. -Guru memaparkan perkataan. Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan PANDANG SEBUT ayat. -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup.frasa dan perkataan dengan betul.ayat dan frasa kepada muridmurid. -Murid menyebut setiap ayat. -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan pada sebutan murid. KAEDAH PENGAJARAN JAWI . -Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan dengan betul secara satu persatu.KAEDAH SEBELUM SEMASA -Murid-murid diminta memerhati dan memberi perhatian kepada carta mengenai cara-cara menulis suku kata terbuka dan tertutup bagi perkataan berikut: a-Rumah(ejaan jawi) b-Buku(ejaan jawi) c-Jam(ejaan jawi) -Pelajar membaca sambil menulis seperti apa yang tertera dalam carta.

Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajarn melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri.Masalah penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid menjadi isu hangat yang sering diperkatakan.Dalam pelajaran Jawi.menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid.Oleh itu.permainan sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kanak-kanakI .kaedah-kaedah pengajaran yang baik merupakan satu cara dalam usaha kita untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.Sepertimana yang kita ketahui. Antara kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pelajaran Jawi ialah kaedah permainan.