MODUL PENGAJARAN TENTANG KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PELAJARAN JAWI TAJUK: SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP

KAEDAH IMLAK KAEDAH LATIH TUBI KAEDAH PERMAINAN APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N (P&P) PELAJARAN JAWI KAEDAH SOAL JAWAB KAEDAH PENERANGAN KAEDAH PANDANG SEBUT .

Kekuatan -Mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. -Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini semasa mengajar. -Mengingat fakta-fakta penting -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. -Perancangan yang teliti sebelum pengajaran. . -Sedikit membebankan guru menyediakan BBM. -Guru tidak membelakangkan semasa proses P&P berjalan. -Keyakinan diri murid bertambah. -Penglibatan daripada semua murid. -Murid tidak dapat menghasilkan kreativiti sendiri. -Memerlukan peruntukan kewangan. mudah kemampuan dan kelemahan mereka. Kelemahan -Menghadkan kebebasan berfikir murid. Kelemahan -Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru.KAEDAH PENGAJARAN JAWI 1-KAEDAH PERMAINAN Definisi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. -Tidak semua tajuk matapelajaran dapat digunakan dalam kaedah -Guru dapat mengenal dengan Ini. 2-KAEDAH LATIH TUBI Definisi -Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan faktafakta atau kecekapan yang dipelajari. Kekuatan -Murid tidak merasa bosan atau jemu. -Penglibatan semua murid -Menambah minat murid.

-Membantu murid dalam bentuk membuat nota-nota ringkas. -Melatih pendengaran pada sebutan intonasi perkataan dan ayat. -Soal jawab adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan murid dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) . -Murid cepat bosan kerana tidak banyak aktiviti. -Penglibatan daripada semua murid. -Imlak(dictate) bermaksud Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu (perkataan.3-KAEDAH IMLAK Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas.ayat) Untuk ditulis oleh orang lain 4-KAEDAH SOAL JAWAB Definisi Kekuatan -Dapat mengembangkan sifat ingin tahu dalam diri murid. -Melibatkan semua murid. -Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik. -Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P&P berjalan. -Mengukuhkan ejaan. -Perancangan dan persediaan yang teliti. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Kelemahan -Murid yang cerdas sahaja bertanya kepada guru.frasa. -Menanam sifat keyakinan dan berani bertanya dalam diri pelajar.

-Perancangan dan persediaan yang teliti. .5-KAEDAH PENERANGAN Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas.ayat yang dipaparkan oleh guru. -Keyakinan diri murid Bertambah. -Penglibatan semua murid. Kelemahan -Murid dapat menerima pengajaran guru. -Murid yang lemah rasa rendah diri. -Murid berani mencuba. 6-PANDANG SEBUT Definisi Kekuatan -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Kaedah pandang sebut adalah murid dapat menyebut huruf. -Kaedah penerangan ialah kaedah yang melibatkan pemusatan guru iaitu komunikasi sehala. -Murid yang lemah cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri. -Menambah minat membaca Al-Quran. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. -Semua murid terlibat.frasa. -Mengasah potensi murid. -Murid mempunyai masalah pendengaran akan tertinggal.

-Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua.batang pancing. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah. . -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali.

PROSES PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

KAEDAH SEBELUM SEMASA -Guru memanggil Beberapa orang Murid secara bergilir Untuk menulis Perkataan suku kata Terbuka dan tertutup Di papan tulis. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. -Guru meminta muridmurid perbaiki terhadap kesalahan ejaan yang dilakukan Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan IMLAK suku kata terbuka dan tertutup.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. . -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. -Guru membaca satu perkataan suku SELEPAS -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan ejaan. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup.batang pancing.

ayat dan frasa kepada muridmurid. -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup.perkataan dan frasa suku kata terbuka dan tertutup. SELEPAS -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan dengan betul secara satu persatu. Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan PANDANG SEBUT ayat. KAEDAH PENGAJARAN JAWI . -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan pada sebutan murid. -Guru memaparkan perkataan.KAEDAH SEBELUM SEMASA -Murid-murid diminta memerhati dan memberi perhatian kepada carta mengenai cara-cara menulis suku kata terbuka dan tertutup bagi perkataan berikut: a-Rumah(ejaan jawi) b-Buku(ejaan jawi) c-Jam(ejaan jawi) -Pelajar membaca sambil menulis seperti apa yang tertera dalam carta. Guru menyediakan PENERANGAN beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan suku kata terbuka dan tertutup.frasa dan perkataan dengan betul. -Murid menyebut setiap ayat.

permainan sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kanak-kanakI .Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajarn melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri.Dalam pelajaran Jawi.Oleh itu. Antara kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pelajaran Jawi ialah kaedah permainan.Sepertimana yang kita ketahui.menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid.kaedah-kaedah pengajaran yang baik merupakan satu cara dalam usaha kita untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.Masalah penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid menjadi isu hangat yang sering diperkatakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful