MODUL PENGAJARAN TENTANG KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PELAJARAN JAWI TAJUK: SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP

KAEDAH IMLAK KAEDAH LATIH TUBI KAEDAH PERMAINAN APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N (P&P) PELAJARAN JAWI KAEDAH SOAL JAWAB KAEDAH PENERANGAN KAEDAH PANDANG SEBUT .

-Keyakinan diri murid bertambah. -Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini semasa mengajar. -Penglibatan semua murid -Menambah minat murid. -Sedikit membebankan guru menyediakan BBM. 2-KAEDAH LATIH TUBI Definisi -Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan faktafakta atau kecekapan yang dipelajari. -Memerlukan peruntukan kewangan. Kekuatan -Murid tidak merasa bosan atau jemu.KAEDAH PENGAJARAN JAWI 1-KAEDAH PERMAINAN Definisi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. -Penglibatan daripada semua murid. -Guru tidak membelakangkan semasa proses P&P berjalan. -Murid tidak dapat menghasilkan kreativiti sendiri. -Mengingat fakta-fakta penting -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. -Tidak semua tajuk matapelajaran dapat digunakan dalam kaedah -Guru dapat mengenal dengan Ini. mudah kemampuan dan kelemahan mereka. Kekuatan -Mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. Kelemahan -Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru. . Kelemahan -Menghadkan kebebasan berfikir murid. -Perancangan yang teliti sebelum pengajaran.

-Penglibatan daripada semua murid. -Menanam sifat keyakinan dan berani bertanya dalam diri pelajar. -Imlak(dictate) bermaksud Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu (perkataan. -Murid cepat bosan kerana tidak banyak aktiviti. -Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Kelemahan -Murid yang cerdas sahaja bertanya kepada guru.3-KAEDAH IMLAK Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas.frasa. -Soal jawab adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan murid dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) . -Membantu murid dalam bentuk membuat nota-nota ringkas. -Melibatkan semua murid. -Melatih pendengaran pada sebutan intonasi perkataan dan ayat.ayat) Untuk ditulis oleh orang lain 4-KAEDAH SOAL JAWAB Definisi Kekuatan -Dapat mengembangkan sifat ingin tahu dalam diri murid. -Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P&P berjalan. -Mengukuhkan ejaan. -Perancangan dan persediaan yang teliti.

-Keyakinan diri murid Bertambah. . -Murid yang lemah rasa rendah diri. -Kaedah pandang sebut adalah murid dapat menyebut huruf.ayat yang dipaparkan oleh guru. -Penglibatan semua murid. -Mengasah potensi murid. -Murid mempunyai masalah pendengaran akan tertinggal.frasa. -Kaedah penerangan ialah kaedah yang melibatkan pemusatan guru iaitu komunikasi sehala. -Menambah minat membaca Al-Quran. -Perancangan dan persediaan yang teliti. 6-PANDANG SEBUT Definisi Kekuatan -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Murid berani mencuba. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini.5-KAEDAH PENERANGAN Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. Kelemahan -Murid dapat menerima pengajaran guru. -Semua murid terlibat. -Murid yang lemah cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri.

-Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. . -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan.batang pancing.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah.

PROSES PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

-Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. . -Guru membaca satu perkataan suku SELEPAS -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan ejaan. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. KAEDAH SEBELUM SEMASA -Guru memanggil Beberapa orang Murid secara bergilir Untuk menulis Perkataan suku kata Terbuka dan tertutup Di papan tulis. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah.batang pancing. -Guru meminta muridmurid perbaiki terhadap kesalahan ejaan yang dilakukan Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan IMLAK suku kata terbuka dan tertutup. -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang.

KAEDAH SEBELUM SEMASA -Murid-murid diminta memerhati dan memberi perhatian kepada carta mengenai cara-cara menulis suku kata terbuka dan tertutup bagi perkataan berikut: a-Rumah(ejaan jawi) b-Buku(ejaan jawi) c-Jam(ejaan jawi) -Pelajar membaca sambil menulis seperti apa yang tertera dalam carta. SELEPAS -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup.perkataan dan frasa suku kata terbuka dan tertutup. -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup. Guru menyediakan PENERANGAN beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan suku kata terbuka dan tertutup. KAEDAH PENGAJARAN JAWI . -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan pada sebutan murid. -Guru memaparkan perkataan.ayat dan frasa kepada muridmurid.frasa dan perkataan dengan betul. Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan PANDANG SEBUT ayat. -Murid menyebut setiap ayat. -Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan dengan betul secara satu persatu.

Sepertimana yang kita ketahui.Dalam pelajaran Jawi.Oleh itu.permainan sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kanak-kanakI .Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajarn melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri.menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid.Masalah penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid menjadi isu hangat yang sering diperkatakan.kaedah-kaedah pengajaran yang baik merupakan satu cara dalam usaha kita untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Antara kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pelajaran Jawi ialah kaedah permainan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful