MODUL PENGAJARAN TENTANG KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PELAJARAN JAWI TAJUK: SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP

KAEDAH IMLAK KAEDAH LATIH TUBI KAEDAH PERMAINAN APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N (P&P) PELAJARAN JAWI KAEDAH SOAL JAWAB KAEDAH PENERANGAN KAEDAH PANDANG SEBUT .

-Mengingat fakta-fakta penting -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Perancangan yang teliti sebelum pengajaran. Kekuatan -Murid tidak merasa bosan atau jemu. -Murid tidak dapat menghasilkan kreativiti sendiri. -Tidak semua tajuk matapelajaran dapat digunakan dalam kaedah -Guru dapat mengenal dengan Ini. Kelemahan -Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru. -Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini semasa mengajar. mudah kemampuan dan kelemahan mereka. Kekuatan -Mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. Kelemahan -Menghadkan kebebasan berfikir murid. -Guru tidak membelakangkan semasa proses P&P berjalan. -Memerlukan peruntukan kewangan. -Penglibatan semua murid -Menambah minat murid. -Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. . 2-KAEDAH LATIH TUBI Definisi -Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan faktafakta atau kecekapan yang dipelajari. -Penglibatan daripada semua murid. -Sedikit membebankan guru menyediakan BBM.KAEDAH PENGAJARAN JAWI 1-KAEDAH PERMAINAN Definisi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. -Keyakinan diri murid bertambah.

frasa.ayat) Untuk ditulis oleh orang lain 4-KAEDAH SOAL JAWAB Definisi Kekuatan -Dapat mengembangkan sifat ingin tahu dalam diri murid. -Melatih pendengaran pada sebutan intonasi perkataan dan ayat. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Kelemahan -Murid yang cerdas sahaja bertanya kepada guru. -Murid cepat bosan kerana tidak banyak aktiviti. -Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik. -Menanam sifat keyakinan dan berani bertanya dalam diri pelajar. -Perancangan dan persediaan yang teliti.3-KAEDAH IMLAK Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. -Soal jawab adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan murid dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) . -Mengukuhkan ejaan. -Penglibatan daripada semua murid. -Membantu murid dalam bentuk membuat nota-nota ringkas. -Melibatkan semua murid. -Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P&P berjalan. -Imlak(dictate) bermaksud Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu (perkataan.

frasa. . Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini.5-KAEDAH PENERANGAN Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. -Murid yang lemah rasa rendah diri. 6-PANDANG SEBUT Definisi Kekuatan -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Kaedah penerangan ialah kaedah yang melibatkan pemusatan guru iaitu komunikasi sehala. -Penglibatan semua murid. -Kaedah pandang sebut adalah murid dapat menyebut huruf. -Murid berani mencuba. -Murid yang lemah cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri.ayat yang dipaparkan oleh guru. -Keyakinan diri murid Bertambah. -Mengasah potensi murid. -Menambah minat membaca Al-Quran. -Semua murid terlibat. -Murid mempunyai masalah pendengaran akan tertinggal. Kelemahan -Murid dapat menerima pengajaran guru. -Perancangan dan persediaan yang teliti.

-Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. . -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah.batang pancing. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan.

PROSES PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

-Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang.batang pancing. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Guru membaca satu perkataan suku SELEPAS -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan ejaan. .KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. KAEDAH SEBELUM SEMASA -Guru memanggil Beberapa orang Murid secara bergilir Untuk menulis Perkataan suku kata Terbuka dan tertutup Di papan tulis. -Guru meminta muridmurid perbaiki terhadap kesalahan ejaan yang dilakukan Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan IMLAK suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan.

-Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan pada sebutan murid.perkataan dan frasa suku kata terbuka dan tertutup. Guru menyediakan PENERANGAN beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan suku kata terbuka dan tertutup. Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan PANDANG SEBUT ayat.KAEDAH SEBELUM SEMASA -Murid-murid diminta memerhati dan memberi perhatian kepada carta mengenai cara-cara menulis suku kata terbuka dan tertutup bagi perkataan berikut: a-Rumah(ejaan jawi) b-Buku(ejaan jawi) c-Jam(ejaan jawi) -Pelajar membaca sambil menulis seperti apa yang tertera dalam carta. -Guru memaparkan perkataan. SELEPAS -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan dengan betul secara satu persatu. -Murid menyebut setiap ayat. -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup.frasa dan perkataan dengan betul.ayat dan frasa kepada muridmurid. KAEDAH PENGAJARAN JAWI .

Masalah penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid menjadi isu hangat yang sering diperkatakan.permainan sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kanak-kanakI .menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid.Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajarn melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri.kaedah-kaedah pengajaran yang baik merupakan satu cara dalam usaha kita untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.Oleh itu.Sepertimana yang kita ketahui.Dalam pelajaran Jawi. Antara kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pelajaran Jawi ialah kaedah permainan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful