MODUL PENGAJARAN TENTANG KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PELAJARAN JAWI TAJUK: SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP

KAEDAH IMLAK KAEDAH LATIH TUBI KAEDAH PERMAINAN APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N (P&P) PELAJARAN JAWI KAEDAH SOAL JAWAB KAEDAH PENERANGAN KAEDAH PANDANG SEBUT .

-Memerlukan peruntukan kewangan. Kekuatan -Mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. -Penglibatan daripada semua murid. -Tidak semua tajuk matapelajaran dapat digunakan dalam kaedah -Guru dapat mengenal dengan Ini. -Keyakinan diri murid bertambah. Kelemahan -Murid yang cergas sahaja dapat menerima pengajaran guru.KAEDAH PENGAJARAN JAWI 1-KAEDAH PERMAINAN Definisi Permainan adalah satu kaedah pengajaran yang dapat mengembangkan daya kreativiti dan memupuk minat terhadap Jawi. Kelemahan -Menghadkan kebebasan berfikir murid. -Mengingat fakta-fakta penting -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. -Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. -Guru tidak membelakangkan semasa proses P&P berjalan. Kekuatan -Murid tidak merasa bosan atau jemu. -Sedikit membebankan guru menyediakan BBM. mudah kemampuan dan kelemahan mereka. . -Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini semasa mengajar. -Penglibatan semua murid -Menambah minat murid. -Perancangan yang teliti sebelum pengajaran. -Murid tidak dapat menghasilkan kreativiti sendiri. 2-KAEDAH LATIH TUBI Definisi -Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan faktafakta atau kecekapan yang dipelajari.

-Melatih pendengaran pada sebutan intonasi perkataan dan ayat. -Soal jawab adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang melibatkan interaksi antara guru dan murid dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) . -Penglibatan daripada semua murid. -Melibatkan semua murid. -Imlak(dictate) bermaksud Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu (perkataan. -Guru tidak membelakangkan murid semasa proses P&P berjalan. -Mengukuhkan ejaan. -Membantu murid dalam bentuk membuat nota-nota ringkas. -Murid cepat bosan kerana tidak banyak aktiviti.frasa. -Menanam sifat keyakinan dan berani bertanya dalam diri pelajar. -Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik. Kelemahan -Murid yang cerdas sahaja bertanya kepada guru.3-KAEDAH IMLAK Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. -Perancangan dan persediaan yang teliti. Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini.ayat) Untuk ditulis oleh orang lain 4-KAEDAH SOAL JAWAB Definisi Kekuatan -Dapat mengembangkan sifat ingin tahu dalam diri murid.

-Menambah minat membaca Al-Quran. Kelemahan -Murid dapat menerima pengajaran guru. -Keyakinan diri murid Bertambah. 6-PANDANG SEBUT Definisi Kekuatan -Mendapat bimbingan secara langsung daripada guru.5-KAEDAH PENERANGAN Definisi Kekuatan -Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. -Kaedah pandang sebut adalah murid dapat menyebut huruf. -Murid berani mencuba. -Murid yang lemah rasa rendah diri. -Mengasah potensi murid. -Murid mempunyai masalah pendengaran akan tertinggal.frasa. -Murid yang lemah cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri.ayat yang dipaparkan oleh guru. . Kelemahan -Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. -Kaedah penerangan ialah kaedah yang melibatkan pemusatan guru iaitu komunikasi sehala. -Semua murid terlibat. -Penglibatan semua murid. -Perancangan dan persediaan yang teliti.

batang pancing. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali. -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. .kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

PROSES PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

KAEDAH SEBELUM SEMASA -Guru memanggil Beberapa orang Murid secara bergilir Untuk menulis Perkataan suku kata Terbuka dan tertutup Di papan tulis. -Guru membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup beberapa kali sambil murid mengulang apa yang dikatakan guru. -Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata terbuka dan tertutup menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. -Guru memberikan hadiah kepada kepada kumpulan yang memenangi permainan. -Guru meminta murid-murid mengulangkaji semula tajuk suku kata terbuka dan tertutup di rumah. SELEPAS -Guru menerangkan semula suku kata terbuka dan tertutup.batang pancing. -Guru memastikan murid dapat mengenal perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Murid-murid diminta oleh guru untuk mencantumkan ekor ikan dan kepala ikan bagi membentuk perkataan. -Murid membaca setiap perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara individu. . -Guru membaca satu perkataan suku SELEPAS -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan ejaan.kad suku kata terbuka dan tertutup dan lembaran kerja SEMASA -Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. -Guru meminta murid membaca perkataan suku kata terbuka dan tertutup secara kuat berulang kali. -Guru meminta muridmurid perbaiki terhadap kesalahan ejaan yang dilakukan Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan IMLAK suku kata terbuka dan tertutup. PERMAINAN (AL-LA’IB) -Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan LATIH TUBI (AL-MULAZAMAH) suku kata terbuka dan tertutup.KAEDAH SEBELUM Guru menyediakan bahan-bahan permainan seperti objek ikan dikerat dua.

frasa dan perkataan dengan betul. KAEDAH PENGAJARAN JAWI . -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup. Guru menyediakan beberapa kad imbasan berkaitan PANDANG SEBUT ayat.KAEDAH SEBELUM SEMASA -Murid-murid diminta memerhati dan memberi perhatian kepada carta mengenai cara-cara menulis suku kata terbuka dan tertutup bagi perkataan berikut: a-Rumah(ejaan jawi) b-Buku(ejaan jawi) c-Jam(ejaan jawi) -Pelajar membaca sambil menulis seperti apa yang tertera dalam carta. -Murid menyebut setiap ayat. Guru menyediakan PENERANGAN beberapa kad imbasan berkaitan perkataan-perkataan suku kata terbuka dan tertutup.ayat dan frasa kepada muridmurid. -Guru memaparkan perkataan. -Guru membetulkan sekiranya terdapat kesalahan pada sebutan murid.perkataan dan frasa suku kata terbuka dan tertutup. SELEPAS -Guru merumus dan menyimpulkan secara keseluruhan berkaitan perkataan suku kata terbuka dan tertutup. -Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan dengan betul secara satu persatu.

Masalah penguasaan jawi dalam kalangan murid-murid menjadi isu hangat yang sering diperkatakan.Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu formula yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajarn melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri.Oleh itu. Antara kaedah-kaedah yang sesuai digunakan dalam pelajaran Jawi ialah kaedah permainan.permainan sudah menjadi sebati dalam kehidupan seharian kanak-kanakI .Sepertimana yang kita ketahui.kaedah-kaedah pengajaran yang baik merupakan satu cara dalam usaha kita untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.Dalam pelajaran Jawi.menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful