1

³PENEKANAN TERHADAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM MERUPAKAN SATU KAEDAH BERKESAN DALAM USAHA MENGASAH KEMAHIRAN GENERIK DI KALANGAN PELAJAR.´
³Y.B. DATUK SERI KHALID NORDIN MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA PERHIMPUNAN BULANAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI.´

BINCANGKAN BAGAIMANA AKTIVITI KOKURIKULUM YANG DIJALANKAN DI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI DAPAT MENGASAH KEMAHIRAN GENERIK PELAJAR DAN CADANGKAN PENDEKATAN LAIN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN GENERIK PELAJAR BAGI MENGHADAPI ALAMKERJAYA.

PEMBENTANG KERTAS KERJA
US PISOL NASIR JABATAN PENGAJIAN AM POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU¶ADZAM SHAH 06000 BANDAR BARU DARULAMAN JITRA KEDAH.

2

1.0 Pendahuluan

Aktiviti kokurikulum ertinya apa-apa aktiviti yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang memberikan para pelajar peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik kuliah. Ia dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di institut pendidikan.

Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani, emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan latihan, berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang mengandungi unsur-unsur intelek, disiplin kendiri, kepimpinan, kreativiti dan inovasi, kesetiaan kepada bangsa dan negara, dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya.

Aktiviti kokurikulum dapat membekalkan pengalaman bagi perkembangan mental, bakat, sosial, jasmani, dan rohani pelajar. Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah penting berdasarkan tanggapan bahawa semua pelajar harus mempunyai keseimbangan mental, bakat, sosial, jasmani, dan rohani dalam mengasah kemahiran generik yang ada dalam diri pelajar tersebut. Aktiviti proses kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada pengajaran dan pembelajaran di luar kelas (kurikulum) yang

memberikan pelajar peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di kelas. ms.wikipedia.org/wiki/Kokurikulum

1.1

Kemahiran Generik

Kemahiran generik merupakan kemahiran yang perlu ada pada setiap graduan yang mana ia merupakan kemahiran yang bukan hanya tertumpu pada perkara-

pihak universiti mestilah memasukkan latihanlatihan yang menggalakkan perkembangan kemahiran ini dalam diri pelajar. Graduan yang berjaya semestinya mahir dalam bidang mereka dan pada masa yang sama haruslah melengkapkan diri dengan kemahiran generik yang membolehkan mereka menyesuaikan diri mereka dengan keadaan di tempat kerja dan untuk berkomunikasi sesama mereka . kemahiran menyelesaikan masalah. pemikiran kritikal dan juga kemahiran untuk melihat hubungkait. kemahiran komunikasi. Kemahiran-kemahiran yang sering dilihat oleh majikan untuk menawarkan pekerjaan pada bakal pekerja adalah seperti kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran ini termasuklah kemahiran berkomunikasi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kemahiran generik merupakan kuasa intelektual dan imaginasi. membuat takrifan kemahiran generik adalah kemahiran yang tidak khusus iaitu tidak mempunyai kurikulum yang khusus . kemahiran mengurus. kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran bekerja secara kumpulan. Kemahiran generik melibatkan kemahiran personal dan interpersonal yang diperlukan untuk komunikasi dan bekerja secara koperatif dan kolaboratif dalam kumpulan dan ianya merupakan satu kemahiran di mana seseorang itu boleh bekerja dengan baik secara berdikari mahupun dalam kumpulan. Penilaian dan ganjaran juga perlu diberikan kepada mereka yang mempunyai pencapaian yang baik terhadap kemahiran generik ini. kemahiran memahami budaya dan kemahiran bekerjasama dengan orang lain. Untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran generik seperti ini. menilai dan menganalisis maklumat.3 perkara yang mereka pelajari dalam bidang mereka. Sharifah Nor Putih 2001. kemahiran interpersonal. Industri kini memerlukan graduan dapat menjadi pekerja yang mempunyai kepelbagaian jenis kemahiran. kemahiran memahami dan membuat pertimbangan.

kemahiran teknologi informasi (technology information). pengurusan (management). membuat diagnostik masalah (diagnosis work problems). kebolehan membuat kesimpulan (reasoning skills. ³key competencies´. Kemahiran generik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kemahiran umum yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan dan kemudian ia lebih dikaitkan dengan kemahiran dalam pekerjaan.). kemahiran fleksibiliti (flexibility). penyelesaian masalah (problem solving).4 tetapi ianya boleh dipelajari melalui semua matapelajaran dengan kaedah interpretasi atau bersepadu kemahiran ini adalah bersifat funsional dan adaptif untuk menjadikan seseorang pekerja itu rasional dan produktif. National Skill Task Force (2000) telah membuat definasi kemahiran generik adalah kemahiran yang boleh digunakan dipelbagai pekerjaan seperti komunikasi. sekolah menengah dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) mempunyai peranan dalam membantu individu untuk membangunkan kemahiran generik mereka . Kemahiran generik ini juga bergantung kepada sektor ataupun kumpulan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja itu untuk melakukan proses kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ia merangkumi kemahiran komunikasi (communication). ³core skills´. pengorganisasian kerja (organisation of work). bekerja secara kumpulan (team working). Dalam bidang industri mereka lebih gemar menggunakan ³employability skills´. ³transfreble skills´ dan ³employability skills´. Kemahiran generik adalah kemahiran yang boleh meningkatkan produktiviti individu. sekolah rendah. pengurusan proses kerja (process management) dan berkemahiran membuat penjadualan kerja yang tersusun (scheduling work). Selain kemahiran generik (generic skills) ia juga dinamakan dengan beberapa kemahiran lain iaitu ³key skills´. ³essential skills´. penyelesaian masalah. Setiap sektor dalam pendidikan tidak kira di pra sekolah. ³neccesary skills´.

2 Ikram Muslimin Satu lagi adab dan etika pekerjaan dalam Islam adalah ikram muslim yang menyamai dengan Teori Z dalam pengurusan sumber manusia moden. meskipun seberat zarah. akan dilihatnya (balasan) kebaikan itu. Firman Allah S.T yang bermaksud: ³Barang siapa mengerjakan kebaikan. maka ia sebenarnya melakukan kerosakan atau penyelewengan (fasad).2.W.3 Kepemimpinan . Prinsip ini akan menatijahkan pemupukan suasana ukhuwah yang berasaskan prinsip dan ianya tidak akkan terjalin kukuh jika anggota-anggota dalam organisasi memiliki sikap ego. 1991) 1. meskipun sebesar zarah. di mana ia menekankan faktor kekitaan atau kekeluargaan. Islam juga memberi penekanan yang berat terhadap konsep pertanggungjawaban (accountability).2. Barang siapa mengerjakan kejahatan.1 Amanah Jika manusia melakukan selain daripada yang telah ditetapkan. Sifat ego ini merupakan racun yang boleh menjadikan seseorang pekerja bersifat angkuh dan mementingkan diri sendiri.5 1. 1. dan dengan itu mengkhianati amanah yang telah diterima sejak alam roh lagi. akan dilihat (balasan) kejahatan itu´ (Surah Al-Zalzalzalah: ayat 7-8) (Zainuddin.2 Kemahiran Generik Dari Perspektif Islam Mengikut Shukri Ahmad dan Razali Mat Zin (2001) telah menggariskan bebarapa kemahiran generik dan etika pekerja dalam sesuatu organisasi mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh Islam.2. Antaranya ialah: 1.

Dalam erti kata lain. Sikap menghindari atau menahan amarah. ditambah pula suka memberi maaf dan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain dapat memupuk semangat kerjasama yang padu. kepemimpinan ini merupakan satu amanah kerana ia menuntut orang yang memegang amanah itu menggunakan segala kepakaran ilmu pengetahuan serta kemahiran yang ada bagi mempengaruhi pekerja agar bekerja dengan lebih kuat bagi mencapai matlamat dan objektif sesuatu organisasi. tetapi ianya merupakan kebesaran jiwa yang dipancar oleh sifat takwa dengan tidak menaruh dendam atau bertindak balas kesalahan orang lain terhadapnya. 1.2. Ia merupakan satu ciri penting dalam mewujudkan suasana peradaban dalam organisasi kerja kerana keupayaan menahan marah dan sanggup menerima apa sahaja arahan dan peraturan yang ke arah kebaikan organisasi. tertib dan harmoni.1991) . kedudukan itu tidak akan sepatutnya diterima sebagai suatu keistimewaan seperti teori barat.W. ayat al Quran yang bermaksud: ³dan orang-lain yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Dalam Islam.. Seorang pengurus organisasi mesti menerima hakikat bahawa kedudukannya di tempat atasan itu bukan hanya satu anugerah. Orang yang tidak mampu mengendalikan kemarahannya mudah menimbulkan konflik sehingga menggangu kesempurnaan sesuatu pekerjaan. tetapi ianya merupakan satu tanggungjawab moral yang besar. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan´ (Surah al-Imraan: ayat 134.T. Suka memaafkan orang mengikut prinsip Islam bukanlah bererti merestui atau menyokong perbuatan salah. ms 92) (Zainuddin.6 Kepemimpinan merupakan satu aspek yang penting dalam adab dan etika bekerja mengikut prinsip Islam. tetapi ianya merupakan satu amanah dari Allah S.4 Sabar Satu lagi adab dan etika pekerja yang dituntut oleh Islam adalah bersifat sabar.

Perkara yang diperlukan ialah sumber manusia yang dinamik dan versatile yang boleh menyesuaikan diri dengan cepat dan dapat menghadapi cabaran dan keperluan tempat kerja. Pada asasnya kemahiran generik diperlukan kerana sebab-sebab berikut: y y Keperluan untuk sentiasa berdaya saing Keperluan untuk mendapatkan ilmu baru dalam dunia berasaskan ilmu (k-world) sekarang ini y Keperluan untuk bersosial dan berinteraksi dalam dunia yang serba kebergantungan y 1. APA ITU KOMPETENSI GENERIK ? Kemahiran Generik merupakan Kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan graduan yang mempunyai ciri kebolehpasaran yang tinggi. pihak industri tidak mempunyai banyak masa untuk melatih atau melatih semula tenaga kerja dari IPT. ICT dan pergerakan pekerja telah meningkatkan persaingan di dunia tanpa sepadan. kemahiran dan trait yang betul. Ia merupakan satu keperluan kepada Kerangka Kelayakan Malaysia yang menentukan kualiti . mereka memerlukan kemahiran generik yang mempunyai nilai tambah merentasi bidang disiplin yang dipelajari (Dune dan Carre. pengeluaran dan pemasaran. pihak industri telah mengenal pasti sumber manusia sebagai aset paling penting. 2000). Secara umumnya.3 Keperluan Kemahiran Generik Bermula pada tahun 1980an.7 1. Bagi mengekalkan daya saing dan memastikan kemandirian (survival) organisasi. graduan perlu dilengkapkan bukan sahaja dengan pengetahuan teknikal atau bidang tertentu tetapi juga dengan sikap.4 Keperluan tempat kerja Pembahagian Kemahiran Generik. Walau bagaimanapun. perubahan mendadak dalam bidang teknologi. Sehubungan itu.

LAPAN (8) DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN YANG DI TETAPKAN OLEH KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA(MQF) 1. Pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat 6. kepimpinan dan bekerja Berpasukan 5. menyelesaikan masalah dan kebolehan membuat keputusan 4. Kemahiran berkomunikasi. information handling skills.8 setiap program yang ditawarkan oleh IPTA/IPTS di Malaysia Ia adalah hasil pembelajaran berbentuk tingkahlaku yang diukur melalui sistem pengajaran dan pembelajaran(P&P) Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework) Peraturan yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan kualiti pendidikan tinggi di negara kita sentiasa dipertingkatkan dan dipelihara. Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran ini diharapkan dapat membantu pihak KPTM mengeluarkan . pemikiran kritis dan kreatif.Pengetahuan yang berkaitan dengan bidang 2. kemahiran penggunaan teknologi dan kemahiran bekerja secara berkumpulan. Tanggungjawab sosial dan akauntabiliti 8 . perkongsian nilai dan Profesionalisme. Amali dan psikomotor (melibatkan latihan industri praktikum/internship) 3.Kebolehan mengurus dan keusahawanan Di antara kemahiran generik yang diberi tumpuan ialah kemahiran penyelesaian masalah. Kaedah saintifik. pemikiran kritikal. kemahiran komunikasi. 7. ethika. Atribut peribadi.

Pembelajaran sepanjang hayat (Lifelong Learning). mari kita melihat unit ko-k yang terdapat di . kemahiran generik yang telah dinyatakan di atas adalah bersesuaian dengan lima unsur-unsur asas dalam pembelajaran koperatif yang telah di nyatakan oleh Johnson. Keyakinan diri (Self-Esteem) dan Kemahiran dalam Etika atau moral (Ethics). Oleh itu pihak politeknik dan kolej perlu memantapkan lagi pengurusan ko kurikulum sebagaimana yang dicadangkan oleh pihak KPTM . kemahiran koperatif (cooperative skills) dan pemprosesan kumpulan (group processing). iaitu dengan menyusun semula pengstrukturan unit Ko Kurikulum. Lantas itu maka pihak politeknik dan kolej komuniti telah merancang dan menyusun kaedah yang sesuai bagi memastikan kemahiran tersebut dapat diaplikasikan oleh pelajar.9 graduan yang mempunyai atribut yang relevan dengan keperluan pasaran kerja semasa. interaksi bersemuka (face-to-face interaction). akauntabiliti individu (Individual accountability). kemahiran generik telah digariskan dapat dibahagikan kepada tujuh iaitu. Sebelum kita membincangkan cadangan dalam meningkatkan kemahiran generic di kalangan pelajar. mempelbagaikan kelab dan persatuan yang ada. Johnson dan Holubec (1988). Menurut Mohamad (2004). penambahbaikan silibus yang sedia ada dan memberikan latihan yang secukupnya kepada Penyelaras Kelab dan Persatuan bagi memastikan kemahiran generik dapat diberikan kepada para pelajar. Kemahiran bekerja dalam kumpulan (Teamworking).Secara umumnya. Kemahiran komunikasi (Comm unication Skills). Unsur-unsur asas tersebut adalah saling pergantungan positif (positive interdependence). Fleksibel atau mampu menyesuaikan diri (Adaptability). Maka bagi mengasah kemahiran generik yang terdapat dalam aktiviti ko- kurikulum. Setiap kemahiran yang dijelaskan terdapat pada komponen kokurikulum tersebut. Kemahiran menyelesaikan masalah (Problem solving).

Dengan cara tersebut pelajar diberi pilihan 1.5 Antara Komponen Kokurikulum Yang Dijalankan Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah. John Ambulance Pengakap Puteri Islam Bomba Pelajar semester 2 dikehendaki mengambil modul R2001 yang menawarkan 1 mata kredit dan boleh memilih satu daripada Pasukan Beruniform.Wataniah Merah Taekwon-Do St. kelab atau persatuan dalam unit tersebut. Pelajar semester 1 dan 2 wajib mengambil dan lulus ko-kurikulum untuk layak dianugerahkan Sijil atau Diploma Politeknik.10 politeknik itu sendiri dari sudut pengurusan. Jitra. Pelajar semester 1 dikehendaki untuk mengambil bahagian di dalam POLIBRIGED (R1001) yang terdiri daripada: Pasukan Beruniform Jabatan Pertahanan Pasukan Simpanan Awam (JPA-3) Tentera Darat Persatuan Bulan sabit (PSTD) . peruntukan yang diberikan. Bagi melahirkan pelajar yang mempunyai berbagai-bagai kemahiran maka unit dalam ko-k perlu dipelbagaikan. badan. John Taekwon-Do Ambulance Pengakap Puteri Islam Bomba Sukan . Sukan atau Kelab & Persatuan berikut: Pasukan Beruniform Pasukan Jabatan Pertahanan Simpanan Tentera Awam (JPA-3) Darat Persatuan Bulan sabit (PSTD) Merah Wataniah St.

Masa pertemuan rasmi adalah pada hari Selasa jam 2.00 petang hingga 4. setiap unit akan membuat penyesuaian tambahan masa pertemuan bagi disesuaikan dengan keperluan unit masing-masing.5. 1.00 petang.11 Bola Tampar Bola Tampar Badminton Ping Pong Bola Jaring Olahraga Bola Sepak Ragbi Kembara Hoki Sepak Takraw Squasy Tenis Persatuan Silat Seni Gayong Malaysia (PSSGMPOLIMAS) Kelab dan Persatuan Kelab Komputer Kelab Bahasa Kelab Pengguna 1.2 Perlaksanaan Setiap pelajar diwajibkan mengikuti jumlah 12 kali pertemuan/kuliah dengan pensyarah/jurulatih. Pendaftaran R1001 dibuat pada hari yang sama dengan pendaftaran masuk ke POLIMAS kecuali pelajar-pelajar yang memasuki POLIMAS selepas panggilan pertama. 1.5.6 AKTIVITI KOKURIKULUM DAPAT MELAHIRKAN CIRI-CIRI BERIKUT KEPADA PELAJAR .1 Pendaftaran Semua pelajar semester 1 dan 2perlu membuat pendaftaran bagi mengambil R1001 dan R2001. Pelajar-pelajar ini akan menyerahkan borang pendaftaran mereka kepada pegawai pendaftaran yang kemudiannya akan memanjangkan kepada Pegawai sukan & Ko-Kurikulum POLIMAS. Bagaimanapun.

kaedah atau tanggapan proses dalam mempengaruhi orang ramai supaya mereka boleh berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat. Analisis ini boleh menjadi kayu ukur kepada daya kepimpinan dan memudahkan seseorang individu membina diri dan memantapkan gaya kepimpinan individu. Dayadaya kepimpinan boleh dibentuk oleh individu sama ada melalui pengalaman atau dipelajari. pelaksanaan atau tindakan. keupayaan membuat keputusan. kemahiran seseorang yang menjadi penggerak dan tenaga kepadanya untuk meneruskan sesuatu tugas. Sifat-sifat pemimpin yang positif perlu diberikan penjelasan dan perlu dipupuk agar sebati dengan kehendak pelajar itu sendiri. Ia adalah keupayaan sesuatu pengaruh.1 Daya Kepimpinan Daya kepimpinan bermakna kebolehan.6. Daya kepimpinan merupakan aspek penting dalam diri seseorang. . Setiap insan adalah pemimpin kepada diri sendiri. dan kepuasan menjalankan tugas perlu diberikan kepada pelajar-pelajar melalui aktiviti kokurikulum demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Aspek kepimpinan perlu ditekankan dalam bentuk yang khusus agar pembentukan daya kepimpinan pelajar dapat diselenggarakan dengan terancang dan bermatlamat. O¶Dannel dan Wairich (1992) menyatakan daya kepimpinan adalah satu keupayaan dan kebolehan seseorang untuk mempengaruhi tingkahlaku individu lain sama ada melalui pemikiran. keupayaan. Daya kepimpinan yang merangkumi aspek seperti yakin diri. tanggungjawab menjalankan tugas. masyarakat dan negara. kebolehan menyelesaikan masalah. keluarga.12 1. Daya kepimpinan seseorang individu boleh dijangka dan boleh dianalisis melalui ukuran tertentu.

Kewajipan biasanya dihasilkan melalui tindakan individu atau kumpulan bersama-sama dengan organisasi dan amalanamalan masyarakat yang menjelaskan tindakan-tindakan tersebut sebagai kewajipan.1. Keyakin diri adalah unsur penting bagi kejayaan dalamkepimpinan (Ainon. 1. Kewajipan merupakan tindakan semulajadi hanya bila .6. yakin diri ialah betul-betul percaya tentang kemampuan sendiri. Dengan cara mencari lebih banyak kejayaan . 2005). seseorang pemimpin akan berasa tambah yakin dari waktu ke waktu.2 Tanggungjawab menjalankan tugas Menurut Kamus Dewan (2005). keseimbangan emosi dan rohani.1 Yakin diri Menurut Kamus Dewan (2005). dan berani dalam sesuatu perbincangan. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat yakin diri tidak akan merasa takut apabila perlu membuat sesuatu tindakan atau keputusan.13 Daya kepimpinan dalam kajian ini dilihat daripada lima aspek iaitu: 1. segala yang wajib ditanggung. Kejayaan penting kerana ia menyebabkan bermulanya lingkaran kejayaan yang seterusnya akan meningkatkan lagi keyakinan diri. tanggungjawab ialah kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Pembinaan konsep kendiri yang positif akan mengarahkan seseorang ke arah yang lebih cerah dan bersikap berkeyainan diri (Azizi et al.6. Konsep kendiri merujuk kepada tanggapan seseorang terhadap dirinya sebagai individu asing yang memiliki satu set ciri-ciri yang unik ataupun istimewa. Keyak inan diri datang daripadakejayaan.1. Ia membawa maksud bagaimana seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. 2005). Yakin diri dalam kajian ini merujuk kepada berfikiran positif.

Abdullah et al (2005) menyatakan salah satu tugas pemimpin yang paling penting ialah membuat keputusan.3 Keupayaan membuat keputusan Keputusan didefinisikan sebagai tindakan arah tertentu. berusaha yang bertanggungjawab sentiasa menjalankan tugasnya dengan sempurna walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan sendiri.14 seseorang mempunyai perasaan tanggungjawab. tugasnya untuk Seseorang mencapai pemimpin matlamat bertanggungjawab menjalankan organisasinya. Tanggungjawab menjalankan tugas dalam kajian ini merujuk kepada menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan rela tanpa mementingkan diri sendiri. terpilih dari pelbagai alternatif yang terdapat dan ia menyediakan jalan untuk membentuk tindakan bagi menyelesaikan masalah. Menurut Luthans (1977). Pemimpin yang berkebolehan membuat . Membuat keputusan merupakan pendekatan yang sistematik terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. 1997). Untuk membuat keputusan yang tepat seseorang pemimpin memerlukan banyak maklumat yang relevan dan tepat (Fauzan. Membuat keputusan merupakan segala pemikiran dan tindakan yang membawa kepada satu pemilihan termasuk pemilihan itu sendiri atau pembuatan keputusan dapat ditinjau sebagai satu aktiviti.6. 1. Campbell et al (1983) pula mengatakan membuat keputusan ialah memilih antara cara-cara bergerak ke arah pencapaian sesuatu matlamat. Sifat bertanggungjawab akan sentiasa mendorong seseorang pemimpin Seseorang mementingkan pemimpin tugas yang telah diamanahkan akan kepadanya. Sebarang keputusan yang dibuat oleh seseorang pemimpin mempunyai kesankesan yang sangat luas dan mendalam ke atas mereka yang berada di bawah kepimpinannya. membuat keputusan boleh dianggap sebagai satu proses membuat pilihan antara beberapa alternatif.1.

Sementara faktor luaran termasuklah persekitaran kerja.15 keputusan-keputusan yang baik adalah juga pemimpin yang berkesan. pengalaman akan bertambah dan keyakinan diri juga akan meningkat. Apabila ditimpa masalah dan kesukaran.4 Kebolehan menyelesaikan masalah Ab.6. kumpulan atau organisasi dan juga masalah yang timbul semasa berhubungan dengan organisasi lain. memberi nasihat dan peringatan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dibuat. Setiap kali seseorang pemimpin Berjaya masalah. kepuasan menjalankan tugas merujuk kepada perasaan dan sikap seseorang sama ada positif atau negatif terhadap kerjayanya. Menyelesaikan masalah melibatkan usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin untuk merapatkan jurang perbezaan yang terdapat sama ada antara ahli. logik dan kreatif. Faktor dalaman termasuklah umur.1. potensi pemimpin akan meningkat.1. bersedia untuk membuat keputusan. Kebolehan menyelesaikan masalah dalam kajian ini merujuk kepada kebolehan berfikir secara kritikal. 1. Aziz (2003) berpendapat masalah adalah cabaran dan peluang bagi mempertingkatkan diri seorang pemimpin.6. kesihatan. hubungan dan kerjasama rakan sekerja.5 Kepuasan menjalankan tugas Mengikut Schultz & Schultz (1994). kestabilan emosi. seseorang pemimpin akan mengenalpasti masalah dan menyelesaikan masalah secara logik dan kritis. Kepuasan menjalankan tugas akan memberi kesan terhadap prestasi kerja . Keupayaan membuat keputusan dalam kajian ini merujuk kepada berani. 1. iaitu boleh mengambil tindakan yang wajar mengikut situasi. Kebolehan menyelesaikan masalah adalah daya kepimpinan yang penting dalam menentukan pencapaian matlamat aktiviti atau organisasi. dan status sosial. pengalaman bekerja. beban tugas. Dalam masa yang sama. Perasaan dan sikap ini berkait dengan faktor dalaman dan faktor luaran.

1 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT Khidmat masyarakat ialah komponen aktiviti kokurikulum yang memerlukan penglibatan pelajar secara berkumpulan dalam aktiviti pusat pengajian dan komuniti / masyarakat setempat. Kursus dan Seminar 4.7 Pendekatan lain yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran generik pelajar bagi menghadapi alam kerjaya.7. Pembelajaran sepanjang Hayat. 1. dan sekaligus melahirkan pemimpin yang tekun dan produktif. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri. pusat pengajian dan komuniti. Konsep Khidmat Masyarakat : y Melalui Khidmat Masyarakat ini. Kerja berpasukan 5.16 pemimpin yang sudah tentu akan mempengaruhi tahap pencapaian prestasi organisasi secara keseluruhannya. Pemimpin yang mempunyai kepuasan menjalankan tugas akan lebih produktif dan sebaliknya. Program Khidmat Masyarakat. kemahiran dan norma serta nilai positif yang dipelajari . 2. 1. 1. Kepuasan menjalankan tugas dalam kajian ini merujuk kepada suatu keselesaan dan kegembiraan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Latihan Industri 3. pelajar dapat mengapplikasikan pengetahuan. Keselesaan dan kegembiraan ini lahir seiring dengankejayaan dan pencapaian matlamat yang positif dan memuaskan.

Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 20 minggu bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. pelajar dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada institut pengajian dan masyarakat.2 LATIHAN INDUSTRI Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Dengan ini. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma Politeknik KPM. kemahiran dan norma serta nilai positif yang di pelajari secara pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah y Melibatkan diri secara praktikal dan secara langsung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab Khidmat Masyarakat adalah komponen aktiviti kokurikulum yang penting bagi menilai segala applikasi dari proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kepada praktikal di lapangan melalui projek secara berkumpulan seterusnya menilai keberkesanannya. 1. Seringkali pelajar akan akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang belum pernah ditempuhi. Pelajar dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab.7. objektif latihan industri boleh disenaraikan seperti berikut: . Penilaian Khidmat Masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh manakah pelajar dapat : y Mengapplikasikan pengetahuan.17 dalam kuliah. Secara am.

iii. Akal/ruh/jasad/perasaan. Menyempurnakan kerja-kerja terdahulu Menguatkan hubungan sosial. Membekalkan pengalaman Individu. Menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama pekerja. Mendorong untuk bekerja. 1. Mendedahkan pelajar dengan alam pekerjaan sebenar Membolehkan pelajar mengaitkan teori-teori yang telah dipelajari dengan aspek-aspek praktikal atau sebaliknya. Menanam sifat amanah. ii. v. Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di dalam industri. Menghidupkan kembali kehidupan Islam. bertanggungjawab dan berkeyakinan diri. Kemahiran yang berbagai-bagai.3 KERJA BERPASUKAN Menolong institusi mencapai matlamat Bekal kekuatan kepada pekerja dan majikan.sentiasa mengikut peraturan. vi. iv.7. .18 i. Menyediakan laporan rasmi dan tugasan-tugasan lain oleh politeknik. Mendapat tarbiah yang sempurna. yang diarahkan Dengan adanya latihan seperti ini ianya akan mendedahkan para pelajar dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi alam pekerjaan.

Justeru. Kursus . Kursus Pengurusan Jenazah 4.7. seseorang individu yang ingin berjaya dan menerajui diri akan memastikan bahawa mereka berusaha sedaya mungkin untuk mengadakan . Kemahiran ini perlu dilatih supaya rakyat malaysia mempunyai sumber (manusia) yang dapat menggerakkan kemahiran dalam pelbagai bidang. Kursus Motivasi Pelajar 2.4 PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PSH merupakan perlaksanaan pelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh diikuti sepanjang hayat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Kursus Pembentukan Insan Mulia 3. 1.19 1. Contoh kursus yang dijalankan 1.8 Penutup Kemahiran generik dianggap sebagai satu kemahiran penting yang perlu ada bagi setiap individu sebagai satu kompetensi dalam diri mereka. Kursus Kepimpinan Pelajar Dengan adanya kursus seperti ini ianya akan meningkatkan lagi pelbagai kemahiran yang sedia ada di kalangan pelajar dalam menghadapi alam pekerjaan nanti. kemahiran dan ketrampilan individu seterusnya menyumbang kepada masyarakat dan alam pekerjaan.kursus yang ditawarkan juga bersesuaian dengan kehendak semasa dimana selaras dengan aspek pembangunan Modal insan untuk mewujudkan PELAJAR yang berdaya saing .

R. Dunne. ³Kejayaan Dari Dalam.. Abd. Utusan Publications & Distributors sdn. R. RUJUKAN Al-Quran Ab. Bennett. Skills development in higher education and employment. N. Pengetahuan yang diperolehi samada di dalam bilik kuliah (kurikulum)mahupun di luar bilik kuliah (kokurikulum) akan memantapkan lagi kemahiran generik dalam diri seseorang individu dan ini akan memungkinkan kita menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain dan hubungan yang baik dalam organisasi apabila berada dalam dunia kerjaya sebenar nanti. (2000). Isu dan Aplikasi. C. & Nystrand. Aziz Yusof (2003). Corbally.´ Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn.Bhd. E. Perkara yang penting ialah sikap diri dan kemampuan diri yang lahir daripada kemahiran yang diperolehi dan dipelajari.20 satu jalinan perhubungan yang sesuai dengan orang lain. J. Campbell. & Carre.´ Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. & Ainon Mohd. ³Bakat Dan Mempimpin. (1983) ³Introduction to Educational Administration´ 6th Edition. Komunikasi untuk Pengurus..Bhd... Bhd.´ Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Massachusetts: Allyn and Bacon. Buckingham: SRHE and Open University Press. Abdullah Hassan. Inc. Kemahiran Ainon Mohammad (2005).Bhd. . (2005).E. ³Gelagat Organisasi: Teori.O. Aziz Yusof (2003).F.

UTM . Luthans. Kampus Skudai Johor:Universiti Teknologi Malaysia O¶Dannel. Seminar Kebangsaan Pendidikan Asas Vokasional Kuala Lumpur. 2007. ³Kemahiran Generik´. Soned dan Siti Nazdrah Sheikh Omar. & Wairich. http://www.E. Perlaksanaan program sekolah ke kerjaya.2007. Schultz. Sharifah Noor Putih (2001). Edisi Baru. Fauzan Sukimi (1997). Pusat Perkembangan Kurikulum (1995). Sept. t. ³Gaya Memubat Keputusan Seorang Pengurus.ht m Kamus Dewan (2005).´ New York: Macmillan Publishing Company.´Jurnal Pendidik Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Jil. ³Gaya Memubat Keputusan Seorang Pengurus. Sept.P. (1977).. K. 1Normah Binti Salleh.´Jurnal Pendidik Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. L. Terjemahan Mohd. S.1. ³Organizational Behaviour. Jil. Tahap Penglibatan Pelajar di Sekolah Menengah Dalam Aktiviti Kokurikulum dan Hubungannya dengan Pembentukan Daya Kepimpinan. Mengkaji Hubungan di antara Pembelajaran Koperatif(Kemahiran Generik) dengan kemahiran Menggunakan e-Pembelajaran di Kalangan Pelajar yang Mengambil Subjek telemunikasi dan Rangkaian di fakulti Pendidikan.H.1997. Tahap Keyakinan Kemahiran Generuk di Kalangan Pelajar:Kajian Kes di Sebuah Kolej Kediaman di UTM. 2Juhazren Junaidi.t. D. Salmi Mohd.edu. (1994). F.polimas.21 Fauzan Sukimi (1997).1997. H.´ New York: Mc Graw-Hill Book Co. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia Mohd Fadzli Ali. Meriam bt Yusoof.my/polimas/bm/pentadbiran/sukan/penyertaan. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wong Huey Ling. (1992). & Schultz.´ Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. ³Psychology and Work Today.1. ³Pengurusan.

Universiti Teknologi Malaysia .22 Skudai Johor.(proposal tesis)Skudai Johor:Faculty of Education.