Kemahiran+Generik+Di+Kalangan+Pelajar+Politeknik

1

³PENEKANAN TERHADAP PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM MERUPAKAN SATU KAEDAH BERKESAN DALAM USAHA MENGASAH KEMAHIRAN GENERIK DI KALANGAN PELAJAR.´
³Y.B. DATUK SERI KHALID NORDIN MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA PERHIMPUNAN BULANAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI.´

BINCANGKAN BAGAIMANA AKTIVITI KOKURIKULUM YANG DIJALANKAN DI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI DAPAT MENGASAH KEMAHIRAN GENERIK PELAJAR DAN CADANGKAN PENDEKATAN LAIN YANG BOLEH DILAKSANAKAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN GENERIK PELAJAR BAGI MENGHADAPI ALAMKERJAYA.

PEMBENTANG KERTAS KERJA
US PISOL NASIR JABATAN PENGAJIAN AM POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU¶ADZAM SHAH 06000 BANDAR BARU DARULAMAN JITRA KEDAH.

2

1.0 Pendahuluan

Aktiviti kokurikulum ertinya apa-apa aktiviti yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang memberikan para pelajar peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik kuliah. Ia dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di institut pendidikan.

Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani, emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan latihan, berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang mengandungi unsur-unsur intelek, disiplin kendiri, kepimpinan, kreativiti dan inovasi, kesetiaan kepada bangsa dan negara, dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya.

Aktiviti kokurikulum dapat membekalkan pengalaman bagi perkembangan mental, bakat, sosial, jasmani, dan rohani pelajar. Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah penting berdasarkan tanggapan bahawa semua pelajar harus mempunyai keseimbangan mental, bakat, sosial, jasmani, dan rohani dalam mengasah kemahiran generik yang ada dalam diri pelajar tersebut. Aktiviti proses kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada pengajaran dan pembelajaran di luar kelas (kurikulum) yang

memberikan pelajar peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di kelas. ms.wikipedia.org/wiki/Kokurikulum

1.1

Kemahiran Generik

Kemahiran generik merupakan kemahiran yang perlu ada pada setiap graduan yang mana ia merupakan kemahiran yang bukan hanya tertumpu pada perkara-

kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran-kemahiran yang sering dilihat oleh majikan untuk menawarkan pekerjaan pada bakal pekerja adalah seperti kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. membuat takrifan kemahiran generik adalah kemahiran yang tidak khusus iaitu tidak mempunyai kurikulum yang khusus . Untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran generik seperti ini.3 perkara yang mereka pelajari dalam bidang mereka. menilai dan menganalisis maklumat. pihak universiti mestilah memasukkan latihanlatihan yang menggalakkan perkembangan kemahiran ini dalam diri pelajar. kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran bekerja secara kumpulan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kemahiran generik merupakan kuasa intelektual dan imaginasi. kemahiran memahami budaya dan kemahiran bekerjasama dengan orang lain. Penilaian dan ganjaran juga perlu diberikan kepada mereka yang mempunyai pencapaian yang baik terhadap kemahiran generik ini. kemahiran memahami dan membuat pertimbangan. Industri kini memerlukan graduan dapat menjadi pekerja yang mempunyai kepelbagaian jenis kemahiran. kemahiran mengurus. kemahiran komunikasi. kemahiran interpersonal. Graduan yang berjaya semestinya mahir dalam bidang mereka dan pada masa yang sama haruslah melengkapkan diri dengan kemahiran generik yang membolehkan mereka menyesuaikan diri mereka dengan keadaan di tempat kerja dan untuk berkomunikasi sesama mereka . Kemahiran generik melibatkan kemahiran personal dan interpersonal yang diperlukan untuk komunikasi dan bekerja secara koperatif dan kolaboratif dalam kumpulan dan ianya merupakan satu kemahiran di mana seseorang itu boleh bekerja dengan baik secara berdikari mahupun dalam kumpulan. pemikiran kritikal dan juga kemahiran untuk melihat hubungkait. Sharifah Nor Putih 2001. Kemahiran ini termasuklah kemahiran berkomunikasi.

penyelesaian masalah. Kemahiran generik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kemahiran umum yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan dan kemudian ia lebih dikaitkan dengan kemahiran dalam pekerjaan. sekolah menengah dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) mempunyai peranan dalam membantu individu untuk membangunkan kemahiran generik mereka . ³transfreble skills´ dan ³employability skills´.). sekolah rendah. kemahiran fleksibiliti (flexibility). Dalam bidang industri mereka lebih gemar menggunakan ³employability skills´. Kemahiran generik ini juga bergantung kepada sektor ataupun kumpulan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja itu untuk melakukan proses kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan ia merangkumi kemahiran komunikasi (communication). bekerja secara kumpulan (team working). Selain kemahiran generik (generic skills) ia juga dinamakan dengan beberapa kemahiran lain iaitu ³key skills´. ³core skills´. ³key competencies´.4 tetapi ianya boleh dipelajari melalui semua matapelajaran dengan kaedah interpretasi atau bersepadu kemahiran ini adalah bersifat funsional dan adaptif untuk menjadikan seseorang pekerja itu rasional dan produktif. pengurusan proses kerja (process management) dan berkemahiran membuat penjadualan kerja yang tersusun (scheduling work). pengurusan (management). Kemahiran generik adalah kemahiran yang boleh meningkatkan produktiviti individu. membuat diagnostik masalah (diagnosis work problems). ³neccesary skills´. National Skill Task Force (2000) telah membuat definasi kemahiran generik adalah kemahiran yang boleh digunakan dipelbagai pekerjaan seperti komunikasi. penyelesaian masalah (problem solving). kemahiran teknologi informasi (technology information). kebolehan membuat kesimpulan (reasoning skills. ³essential skills´. pengorganisasian kerja (organisation of work). Setiap sektor dalam pendidikan tidak kira di pra sekolah.

1991) 1. meskipun sebesar zarah. Islam juga memberi penekanan yang berat terhadap konsep pertanggungjawaban (accountability). dan dengan itu mengkhianati amanah yang telah diterima sejak alam roh lagi.W. meskipun seberat zarah. Firman Allah S. Antaranya ialah: 1. Barang siapa mengerjakan kejahatan.2. Prinsip ini akan menatijahkan pemupukan suasana ukhuwah yang berasaskan prinsip dan ianya tidak akkan terjalin kukuh jika anggota-anggota dalam organisasi memiliki sikap ego. maka ia sebenarnya melakukan kerosakan atau penyelewengan (fasad).2 Kemahiran Generik Dari Perspektif Islam Mengikut Shukri Ahmad dan Razali Mat Zin (2001) telah menggariskan bebarapa kemahiran generik dan etika pekerja dalam sesuatu organisasi mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh Islam.2 Ikram Muslimin Satu lagi adab dan etika pekerjaan dalam Islam adalah ikram muslim yang menyamai dengan Teori Z dalam pengurusan sumber manusia moden.3 Kepemimpinan . di mana ia menekankan faktor kekitaan atau kekeluargaan.1 Amanah Jika manusia melakukan selain daripada yang telah ditetapkan.T yang bermaksud: ³Barang siapa mengerjakan kebaikan.2.5 1. 1. Sifat ego ini merupakan racun yang boleh menjadikan seseorang pekerja bersifat angkuh dan mementingkan diri sendiri. akan dilihat (balasan) kejahatan itu´ (Surah Al-Zalzalzalah: ayat 7-8) (Zainuddin. akan dilihatnya (balasan) kebaikan itu.2.

6 Kepemimpinan merupakan satu aspek yang penting dalam adab dan etika bekerja mengikut prinsip Islam. Orang yang tidak mampu mengendalikan kemarahannya mudah menimbulkan konflik sehingga menggangu kesempurnaan sesuatu pekerjaan.. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan´ (Surah al-Imraan: ayat 134. Ia merupakan satu ciri penting dalam mewujudkan suasana peradaban dalam organisasi kerja kerana keupayaan menahan marah dan sanggup menerima apa sahaja arahan dan peraturan yang ke arah kebaikan organisasi. tetapi ianya merupakan kebesaran jiwa yang dipancar oleh sifat takwa dengan tidak menaruh dendam atau bertindak balas kesalahan orang lain terhadapnya.W.1991) . Suka memaafkan orang mengikut prinsip Islam bukanlah bererti merestui atau menyokong perbuatan salah. tetapi ianya merupakan satu tanggungjawab moral yang besar. ditambah pula suka memberi maaf dan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain dapat memupuk semangat kerjasama yang padu. tetapi ianya merupakan satu amanah dari Allah S.T. tertib dan harmoni. ms 92) (Zainuddin.4 Sabar Satu lagi adab dan etika pekerja yang dituntut oleh Islam adalah bersifat sabar. 1. Dalam Islam.2. Dalam erti kata lain. ayat al Quran yang bermaksud: ³dan orang-lain yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Sikap menghindari atau menahan amarah. kedudukan itu tidak akan sepatutnya diterima sebagai suatu keistimewaan seperti teori barat. Seorang pengurus organisasi mesti menerima hakikat bahawa kedudukannya di tempat atasan itu bukan hanya satu anugerah. kepemimpinan ini merupakan satu amanah kerana ia menuntut orang yang memegang amanah itu menggunakan segala kepakaran ilmu pengetahuan serta kemahiran yang ada bagi mempengaruhi pekerja agar bekerja dengan lebih kuat bagi mencapai matlamat dan objektif sesuatu organisasi.

Ia merupakan satu keperluan kepada Kerangka Kelayakan Malaysia yang menentukan kualiti . pihak industri tidak mempunyai banyak masa untuk melatih atau melatih semula tenaga kerja dari IPT. Pada asasnya kemahiran generik diperlukan kerana sebab-sebab berikut: y y Keperluan untuk sentiasa berdaya saing Keperluan untuk mendapatkan ilmu baru dalam dunia berasaskan ilmu (k-world) sekarang ini y Keperluan untuk bersosial dan berinteraksi dalam dunia yang serba kebergantungan y 1. Bagi mengekalkan daya saing dan memastikan kemandirian (survival) organisasi. kemahiran dan trait yang betul. Sehubungan itu.7 1. Walau bagaimanapun. pengeluaran dan pemasaran.3 Keperluan Kemahiran Generik Bermula pada tahun 1980an. graduan perlu dilengkapkan bukan sahaja dengan pengetahuan teknikal atau bidang tertentu tetapi juga dengan sikap. Secara umumnya. ICT dan pergerakan pekerja telah meningkatkan persaingan di dunia tanpa sepadan. 2000). APA ITU KOMPETENSI GENERIK ? Kemahiran Generik merupakan Kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan graduan yang mempunyai ciri kebolehpasaran yang tinggi. pihak industri telah mengenal pasti sumber manusia sebagai aset paling penting.4 Keperluan tempat kerja Pembahagian Kemahiran Generik. Perkara yang diperlukan ialah sumber manusia yang dinamik dan versatile yang boleh menyesuaikan diri dengan cepat dan dapat menghadapi cabaran dan keperluan tempat kerja. mereka memerlukan kemahiran generik yang mempunyai nilai tambah merentasi bidang disiplin yang dipelajari (Dune dan Carre. perubahan mendadak dalam bidang teknologi.

menyelesaikan masalah dan kebolehan membuat keputusan 4. kemahiran komunikasi. information handling skills. Atribut peribadi. kepimpinan dan bekerja Berpasukan 5. Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran ini diharapkan dapat membantu pihak KPTM mengeluarkan . Kemahiran berkomunikasi. LAPAN (8) DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN YANG DI TETAPKAN OLEH KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA(MQF) 1.Kebolehan mengurus dan keusahawanan Di antara kemahiran generik yang diberi tumpuan ialah kemahiran penyelesaian masalah. pemikiran kritis dan kreatif. Tanggungjawab sosial dan akauntabiliti 8 .8 setiap program yang ditawarkan oleh IPTA/IPTS di Malaysia Ia adalah hasil pembelajaran berbentuk tingkahlaku yang diukur melalui sistem pengajaran dan pembelajaran(P&P) Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework) Peraturan yang dibina oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan kualiti pendidikan tinggi di negara kita sentiasa dipertingkatkan dan dipelihara. Pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat 6. kemahiran penggunaan teknologi dan kemahiran bekerja secara berkumpulan.Pengetahuan yang berkaitan dengan bidang 2. perkongsian nilai dan Profesionalisme. 7. Amali dan psikomotor (melibatkan latihan industri praktikum/internship) 3. Kaedah saintifik. pemikiran kritikal. ethika.

kemahiran generik telah digariskan dapat dibahagikan kepada tujuh iaitu. Kemahiran bekerja dalam kumpulan (Teamworking).Secara umumnya. Menurut Mohamad (2004). akauntabiliti individu (Individual accountability). penambahbaikan silibus yang sedia ada dan memberikan latihan yang secukupnya kepada Penyelaras Kelab dan Persatuan bagi memastikan kemahiran generik dapat diberikan kepada para pelajar. kemahiran generik yang telah dinyatakan di atas adalah bersesuaian dengan lima unsur-unsur asas dalam pembelajaran koperatif yang telah di nyatakan oleh Johnson. Sebelum kita membincangkan cadangan dalam meningkatkan kemahiran generic di kalangan pelajar. mempelbagaikan kelab dan persatuan yang ada. Johnson dan Holubec (1988). Oleh itu pihak politeknik dan kolej perlu memantapkan lagi pengurusan ko kurikulum sebagaimana yang dicadangkan oleh pihak KPTM . mari kita melihat unit ko-k yang terdapat di . iaitu dengan menyusun semula pengstrukturan unit Ko Kurikulum. Lantas itu maka pihak politeknik dan kolej komuniti telah merancang dan menyusun kaedah yang sesuai bagi memastikan kemahiran tersebut dapat diaplikasikan oleh pelajar. Setiap kemahiran yang dijelaskan terdapat pada komponen kokurikulum tersebut.9 graduan yang mempunyai atribut yang relevan dengan keperluan pasaran kerja semasa. Pembelajaran sepanjang hayat (Lifelong Learning). Kemahiran menyelesaikan masalah (Problem solving). Maka bagi mengasah kemahiran generik yang terdapat dalam aktiviti ko- kurikulum. Keyakinan diri (Self-Esteem) dan Kemahiran dalam Etika atau moral (Ethics). Unsur-unsur asas tersebut adalah saling pergantungan positif (positive interdependence). interaksi bersemuka (face-to-face interaction). kemahiran koperatif (cooperative skills) dan pemprosesan kumpulan (group processing). Kemahiran komunikasi (Comm unication Skills). Fleksibel atau mampu menyesuaikan diri (Adaptability).

Bagi melahirkan pelajar yang mempunyai berbagai-bagai kemahiran maka unit dalam ko-k perlu dipelbagaikan. John Taekwon-Do Ambulance Pengakap Puteri Islam Bomba Sukan . Jitra.Dengan cara tersebut pelajar diberi pilihan 1.5 Antara Komponen Kokurikulum Yang Dijalankan Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah. Pelajar semester 1 dan 2 wajib mengambil dan lulus ko-kurikulum untuk layak dianugerahkan Sijil atau Diploma Politeknik. Sukan atau Kelab & Persatuan berikut: Pasukan Beruniform Pasukan Jabatan Pertahanan Simpanan Tentera Awam (JPA-3) Darat Persatuan Bulan sabit (PSTD) Merah Wataniah St. John Ambulance Pengakap Puteri Islam Bomba Pelajar semester 2 dikehendaki mengambil modul R2001 yang menawarkan 1 mata kredit dan boleh memilih satu daripada Pasukan Beruniform.10 politeknik itu sendiri dari sudut pengurusan. peruntukan yang diberikan. Pelajar semester 1 dikehendaki untuk mengambil bahagian di dalam POLIBRIGED (R1001) yang terdiri daripada: Pasukan Beruniform Jabatan Pertahanan Pasukan Simpanan Awam (JPA-3) Tentera Darat Persatuan Bulan sabit (PSTD) . badan. kelab atau persatuan dalam unit tersebut.Wataniah Merah Taekwon-Do St.

00 petang.Masa pertemuan rasmi adalah pada hari Selasa jam 2. Pendaftaran R1001 dibuat pada hari yang sama dengan pendaftaran masuk ke POLIMAS kecuali pelajar-pelajar yang memasuki POLIMAS selepas panggilan pertama. 1.11 Bola Tampar Bola Tampar Badminton Ping Pong Bola Jaring Olahraga Bola Sepak Ragbi Kembara Hoki Sepak Takraw Squasy Tenis Persatuan Silat Seni Gayong Malaysia (PSSGMPOLIMAS) Kelab dan Persatuan Kelab Komputer Kelab Bahasa Kelab Pengguna 1. Bagaimanapun. setiap unit akan membuat penyesuaian tambahan masa pertemuan bagi disesuaikan dengan keperluan unit masing-masing.5.00 petang hingga 4.2 Perlaksanaan Setiap pelajar diwajibkan mengikuti jumlah 12 kali pertemuan/kuliah dengan pensyarah/jurulatih. 1.6 AKTIVITI KOKURIKULUM DAPAT MELAHIRKAN CIRI-CIRI BERIKUT KEPADA PELAJAR . Pelajar-pelajar ini akan menyerahkan borang pendaftaran mereka kepada pegawai pendaftaran yang kemudiannya akan memanjangkan kepada Pegawai sukan & Ko-Kurikulum POLIMAS.5.1 Pendaftaran Semua pelajar semester 1 dan 2perlu membuat pendaftaran bagi mengambil R1001 dan R2001.

tanggungjawab menjalankan tugas. kaedah atau tanggapan proses dalam mempengaruhi orang ramai supaya mereka boleh berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat.1 Daya Kepimpinan Daya kepimpinan bermakna kebolehan. Aspek kepimpinan perlu ditekankan dalam bentuk yang khusus agar pembentukan daya kepimpinan pelajar dapat diselenggarakan dengan terancang dan bermatlamat.12 1. Analisis ini boleh menjadi kayu ukur kepada daya kepimpinan dan memudahkan seseorang individu membina diri dan memantapkan gaya kepimpinan individu. pelaksanaan atau tindakan. keupayaan membuat keputusan. Dayadaya kepimpinan boleh dibentuk oleh individu sama ada melalui pengalaman atau dipelajari. Daya kepimpinan merupakan aspek penting dalam diri seseorang. keluarga. kebolehan menyelesaikan masalah. Sifat-sifat pemimpin yang positif perlu diberikan penjelasan dan perlu dipupuk agar sebati dengan kehendak pelajar itu sendiri. . Setiap insan adalah pemimpin kepada diri sendiri. Ia adalah keupayaan sesuatu pengaruh.6. keupayaan. masyarakat dan negara. kemahiran seseorang yang menjadi penggerak dan tenaga kepadanya untuk meneruskan sesuatu tugas. Daya kepimpinan yang merangkumi aspek seperti yakin diri. Daya kepimpinan seseorang individu boleh dijangka dan boleh dianalisis melalui ukuran tertentu. dan kepuasan menjalankan tugas perlu diberikan kepada pelajar-pelajar melalui aktiviti kokurikulum demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. O¶Dannel dan Wairich (1992) menyatakan daya kepimpinan adalah satu keupayaan dan kebolehan seseorang untuk mempengaruhi tingkahlaku individu lain sama ada melalui pemikiran.

Dengan cara mencari lebih banyak kejayaan . Ia membawa maksud bagaimana seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Konsep kendiri merujuk kepada tanggapan seseorang terhadap dirinya sebagai individu asing yang memiliki satu set ciri-ciri yang unik ataupun istimewa. keseimbangan emosi dan rohani.1.1. 2005). Kewajipan biasanya dihasilkan melalui tindakan individu atau kumpulan bersama-sama dengan organisasi dan amalanamalan masyarakat yang menjelaskan tindakan-tindakan tersebut sebagai kewajipan. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat yakin diri tidak akan merasa takut apabila perlu membuat sesuatu tindakan atau keputusan. Yakin diri dalam kajian ini merujuk kepada berfikiran positif. tanggungjawab ialah kewajipan yang dipikul oleh seseorang. dan berani dalam sesuatu perbincangan. Kewajipan merupakan tindakan semulajadi hanya bila . Keyak inan diri datang daripadakejayaan. Kejayaan penting kerana ia menyebabkan bermulanya lingkaran kejayaan yang seterusnya akan meningkatkan lagi keyakinan diri.6.6. 1. seseorang pemimpin akan berasa tambah yakin dari waktu ke waktu. segala yang wajib ditanggung. Keyakin diri adalah unsur penting bagi kejayaan dalamkepimpinan (Ainon.1 Yakin diri Menurut Kamus Dewan (2005).2 Tanggungjawab menjalankan tugas Menurut Kamus Dewan (2005). Pembinaan konsep kendiri yang positif akan mengarahkan seseorang ke arah yang lebih cerah dan bersikap berkeyainan diri (Azizi et al. yakin diri ialah betul-betul percaya tentang kemampuan sendiri. 2005).13 Daya kepimpinan dalam kajian ini dilihat daripada lima aspek iaitu: 1.

1. tugasnya untuk Seseorang mencapai pemimpin matlamat bertanggungjawab menjalankan organisasinya. Abdullah et al (2005) menyatakan salah satu tugas pemimpin yang paling penting ialah membuat keputusan. Membuat keputusan merupakan pendekatan yang sistematik terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. berusaha yang bertanggungjawab sentiasa menjalankan tugasnya dengan sempurna walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan sendiri. Membuat keputusan merupakan segala pemikiran dan tindakan yang membawa kepada satu pemilihan termasuk pemilihan itu sendiri atau pembuatan keputusan dapat ditinjau sebagai satu aktiviti.3 Keupayaan membuat keputusan Keputusan didefinisikan sebagai tindakan arah tertentu. Sebarang keputusan yang dibuat oleh seseorang pemimpin mempunyai kesankesan yang sangat luas dan mendalam ke atas mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Campbell et al (1983) pula mengatakan membuat keputusan ialah memilih antara cara-cara bergerak ke arah pencapaian sesuatu matlamat. 1.14 seseorang mempunyai perasaan tanggungjawab. Tanggungjawab menjalankan tugas dalam kajian ini merujuk kepada menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan rela tanpa mementingkan diri sendiri. membuat keputusan boleh dianggap sebagai satu proses membuat pilihan antara beberapa alternatif.6. Untuk membuat keputusan yang tepat seseorang pemimpin memerlukan banyak maklumat yang relevan dan tepat (Fauzan. Menurut Luthans (1977). terpilih dari pelbagai alternatif yang terdapat dan ia menyediakan jalan untuk membentuk tindakan bagi menyelesaikan masalah. Sifat bertanggungjawab akan sentiasa mendorong seseorang pemimpin Seseorang mementingkan pemimpin tugas yang telah diamanahkan akan kepadanya. Pemimpin yang berkebolehan membuat . 1997).

beban tugas.1.15 keputusan-keputusan yang baik adalah juga pemimpin yang berkesan. kumpulan atau organisasi dan juga masalah yang timbul semasa berhubungan dengan organisasi lain. Apabila ditimpa masalah dan kesukaran. bersedia untuk membuat keputusan. Faktor dalaman termasuklah umur. kestabilan emosi. potensi pemimpin akan meningkat. dan status sosial.6. pengalaman bekerja. Setiap kali seseorang pemimpin Berjaya masalah.5 Kepuasan menjalankan tugas Mengikut Schultz & Schultz (1994).6. Kebolehan menyelesaikan masalah dalam kajian ini merujuk kepada kebolehan berfikir secara kritikal. 1. hubungan dan kerjasama rakan sekerja. seseorang pemimpin akan mengenalpasti masalah dan menyelesaikan masalah secara logik dan kritis. memberi nasihat dan peringatan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang telah dibuat. kesihatan. Kepuasan menjalankan tugas akan memberi kesan terhadap prestasi kerja . Aziz (2003) berpendapat masalah adalah cabaran dan peluang bagi mempertingkatkan diri seorang pemimpin. Menyelesaikan masalah melibatkan usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin untuk merapatkan jurang perbezaan yang terdapat sama ada antara ahli. 1. kepuasan menjalankan tugas merujuk kepada perasaan dan sikap seseorang sama ada positif atau negatif terhadap kerjayanya. Sementara faktor luaran termasuklah persekitaran kerja.1. Keupayaan membuat keputusan dalam kajian ini merujuk kepada berani. iaitu boleh mengambil tindakan yang wajar mengikut situasi. Dalam masa yang sama. Kebolehan menyelesaikan masalah adalah daya kepimpinan yang penting dalam menentukan pencapaian matlamat aktiviti atau organisasi.4 Kebolehan menyelesaikan masalah Ab. logik dan kreatif. Perasaan dan sikap ini berkait dengan faktor dalaman dan faktor luaran. pengalaman akan bertambah dan keyakinan diri juga akan meningkat.

Kerja berpasukan 5. pelajar dapat mengapplikasikan pengetahuan. 1.7 Pendekatan lain yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran generik pelajar bagi menghadapi alam kerjaya. Program Khidmat Masyarakat. Pembelajaran sepanjang Hayat. 1. Kepuasan menjalankan tugas dalam kajian ini merujuk kepada suatu keselesaan dan kegembiraan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.7. 2. Pemimpin yang mempunyai kepuasan menjalankan tugas akan lebih produktif dan sebaliknya. Konsep Khidmat Masyarakat : y Melalui Khidmat Masyarakat ini. Kursus dan Seminar 4. Latihan Industri 3. Keselesaan dan kegembiraan ini lahir seiring dengankejayaan dan pencapaian matlamat yang positif dan memuaskan. 1.16 pemimpin yang sudah tentu akan mempengaruhi tahap pencapaian prestasi organisasi secara keseluruhannya. pusat pengajian dan komuniti. dan sekaligus melahirkan pemimpin yang tekun dan produktif.1 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT Khidmat masyarakat ialah komponen aktiviti kokurikulum yang memerlukan penglibatan pelajar secara berkumpulan dalam aktiviti pusat pengajian dan komuniti / masyarakat setempat. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri. kemahiran dan norma serta nilai positif yang dipelajari .

Pelajar dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab.7. 1. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma Politeknik KPM. pelajar dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada institut pengajian dan masyarakat. Seringkali pelajar akan akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang belum pernah ditempuhi. objektif latihan industri boleh disenaraikan seperti berikut: .2 LATIHAN INDUSTRI Latihan Industri adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Penilaian Khidmat Masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh manakah pelajar dapat : y Mengapplikasikan pengetahuan. Secara am. Dengan ini. kemahiran dan norma serta nilai positif yang di pelajari secara pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah y Melibatkan diri secara praktikal dan secara langsung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab Khidmat Masyarakat adalah komponen aktiviti kokurikulum yang penting bagi menilai segala applikasi dari proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kepada praktikal di lapangan melalui projek secara berkumpulan seterusnya menilai keberkesanannya.17 dalam kuliah. Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama 20 minggu bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik.

vi. v. 1. bertanggungjawab dan berkeyakinan diri. Mendorong untuk bekerja.sentiasa mengikut peraturan. Mendapat tarbiah yang sempurna.7. Menyempurnakan kerja-kerja terdahulu Menguatkan hubungan sosial. Mendedahkan pelajar dengan alam pekerjaan sebenar Membolehkan pelajar mengaitkan teori-teori yang telah dipelajari dengan aspek-aspek praktikal atau sebaliknya. . yang diarahkan Dengan adanya latihan seperti ini ianya akan mendedahkan para pelajar dengan pelbagai kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi alam pekerjaan. ii. Menyediakan laporan rasmi dan tugasan-tugasan lain oleh politeknik. Menanam sifat amanah. Menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama pekerja. Membekalkan pengalaman Individu. iv. Menghidupkan kembali kehidupan Islam.18 i. Mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan di dalam industri. Akal/ruh/jasad/perasaan. Kemahiran yang berbagai-bagai.3 KERJA BERPASUKAN Menolong institusi mencapai matlamat Bekal kekuatan kepada pekerja dan majikan. iii.

Kursus . Kursus Kepimpinan Pelajar Dengan adanya kursus seperti ini ianya akan meningkatkan lagi pelbagai kemahiran yang sedia ada di kalangan pelajar dalam menghadapi alam pekerjaan nanti.19 1. Kemahiran ini perlu dilatih supaya rakyat malaysia mempunyai sumber (manusia) yang dapat menggerakkan kemahiran dalam pelbagai bidang. kemahiran dan ketrampilan individu seterusnya menyumbang kepada masyarakat dan alam pekerjaan.kursus yang ditawarkan juga bersesuaian dengan kehendak semasa dimana selaras dengan aspek pembangunan Modal insan untuk mewujudkan PELAJAR yang berdaya saing . Kursus Pengurusan Jenazah 4. seseorang individu yang ingin berjaya dan menerajui diri akan memastikan bahawa mereka berusaha sedaya mungkin untuk mengadakan . 1. Contoh kursus yang dijalankan 1. Justeru.8 Penutup Kemahiran generik dianggap sebagai satu kemahiran penting yang perlu ada bagi setiap individu sebagai satu kompetensi dalam diri mereka.7.4 PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PSH merupakan perlaksanaan pelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh diikuti sepanjang hayat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Kursus Pembentukan Insan Mulia 3. Kursus Motivasi Pelajar 2.

Buckingham: SRHE and Open University Press. Abdullah Hassan.E.´ Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn.20 satu jalinan perhubungan yang sesuai dengan orang lain. & Carre.Bhd. Corbally. Pengetahuan yang diperolehi samada di dalam bilik kuliah (kurikulum)mahupun di luar bilik kuliah (kokurikulum) akan memantapkan lagi kemahiran generik dalam diri seseorang individu dan ini akan memungkinkan kita menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain dan hubungan yang baik dalam organisasi apabila berada dalam dunia kerjaya sebenar nanti.. ³Gelagat Organisasi: Teori. Dunne.´ Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Aziz Yusof (2003). Skills development in higher education and employment.F. Utusan Publications & Distributors sdn... N. Inc. Massachusetts: Allyn and Bacon. (2000). ³Kejayaan Dari Dalam. C. Kemahiran Ainon Mohammad (2005). Bhd. J. ³Bakat Dan Mempimpin.O. Perkara yang penting ialah sikap diri dan kemampuan diri yang lahir daripada kemahiran yang diperolehi dan dipelajari. Aziz Yusof (2003). (1983) ³Introduction to Educational Administration´ 6th Edition. .Bhd. R. E.Bhd. Komunikasi untuk Pengurus. (2005).. & Nystrand. Campbell. R. Abd. Bennett. Isu dan Aplikasi.´ Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. & Ainon Mohd. RUJUKAN Al-Quran Ab.

Wong Huey Ling. Edisi Baru.1997. Terjemahan Mohd.H.1. ³Gaya Memubat Keputusan Seorang Pengurus. Jil. Perlaksanaan program sekolah ke kerjaya. K. Luthans.´Jurnal Pendidik Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat.21 Fauzan Sukimi (1997). (1994).ht m Kamus Dewan (2005). (1977). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jil. Sharifah Noor Putih (2001). 2Juhazren Junaidi. D.´ New York: Mc Graw-Hill Book Co. ³Organizational Behaviour. ³Kemahiran Generik´. L. Kampus Skudai Johor:Universiti Teknologi Malaysia O¶Dannel..´ New York: Macmillan Publishing Company.´ Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tahap Penglibatan Pelajar di Sekolah Menengah Dalam Aktiviti Kokurikulum dan Hubungannya dengan Pembentukan Daya Kepimpinan.my/polimas/bm/pentadbiran/sukan/penyertaan. Sept. 2007. Mengkaji Hubungan di antara Pembelajaran Koperatif(Kemahiran Generik) dengan kemahiran Menggunakan e-Pembelajaran di Kalangan Pelajar yang Mengambil Subjek telemunikasi dan Rangkaian di fakulti Pendidikan. & Wairich. Sept. 1Normah Binti Salleh. http://www.1. F. H. ³Pengurusan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia Mohd Fadzli Ali. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. t.1997.polimas. UTM . & Schultz.E.P. ³Psychology and Work Today. ³Gaya Memubat Keputusan Seorang Pengurus. Soned dan Siti Nazdrah Sheikh Omar.t. Tahap Keyakinan Kemahiran Generuk di Kalangan Pelajar:Kajian Kes di Sebuah Kolej Kediaman di UTM.edu. Meriam bt Yusoof. Salmi Mohd. Schultz. Seminar Kebangsaan Pendidikan Asas Vokasional Kuala Lumpur.. (1992). S.´Jurnal Pendidik Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Fauzan Sukimi (1997). Pusat Perkembangan Kurikulum (1995).2007.

Universiti Teknologi Malaysia .(proposal tesis)Skudai Johor:Faculty of Education.22 Skudai Johor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful