Rachel Wong, Trisya Firdaus, Allyson Yap dan Tibamalar Ariwalagan

Pengenalan
y Kegiatan manusia seperti penebangan pokok, pertanian,

dan membina jaringan pengangkutan telah membawa kesan terhadap alam sekitar. y Penebangan hutan ini menyebabkan perubahan landskap (pandang darat).

Penebangan Hutan
y Hutan diterangkan untuk pelbagai tujuan seperti

pembinaan jalan raya, petempatan, kilang, perlombongan mineral, dan pertanian. y Penebangan hutan mendedahkan tanah dan permukaan bumi kepada hakisan air hujan dan angin. y Lumpur yang berlebihan akan mencemarkan air sungai dan mengancam hidupan sungai.

Pertanian
y Kaedah teknik moden digunakan untuk meningkatkan

pengeluaran hasil tanaman. y Baja kimia digunakan untuk meningkan kesuburan tanih. y Contohnya, plumbun dan zink dalam baja kimia tidak mudah lupus namun terkumpul di dalam tanah. Ini menyebabkan kandungan bahan asid dalam tanah meningkat.

Pembinaan Jalan Raya
y Pembinaan lebuh raya dan jalan raya di cerun curam

adalah kerya yang berbahaya dan sukar dilaksanakan. y Kerya memotong cerun bukit untuk membina Lebuh Raya Utara-Selatan dan Lebuh Raya Karak telah menyebabkan kejadian hakisan cerun oleh air hujan.

Perindustrian
y Kilang-kilang melepaskan debu, asap, dan habuk yang

mencemarkan udara. y Pembuangan sampah sarap dan sisa toksid dari kilang ke dalam sungai telah mencemarkan sistem saliran.

Langkah-Langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar
y Langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar adalah seperti penanaman semula, hutan simpan, penggunaan kaedah biologi dalam pertanian, dan pemeliharaan cerun tinggi.

Penanaman Semula
y Usaha pemuliharan hutan dijalankan melalui penanaman

semula spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu tinggi. y Contohnya seperti akasia batai, dan sesenduk ditanam di Bukit Tinggi, Pahang dan pokok medang teja ditanam di Kaedah. Langkah memastikan bekalan kayu yang bermutu dapat digunakan secara berterusan.

Penggunaan Kaedah Biologi dalam Pertanian
y Baja organik atau baja asli boleh menggantikan

penggunaan baga kimia. y Baja organik diperoleh daripada najis haiwan dan sisa tanaman. y Baja jenis ini adalah murah dan tidak perlu diproses. Contohnya, peladang lada hitam di Sarawak menggunakan guano (najis burung dan kelawar) sebagia baja.

Kaedah biologi dalam pertanian

Pemeliharan Cerun cerun curam kini Tinggi y Pembinaan jalan raya di kawasan
dilaksanakan dengan lebih terancang. y Kawasan cerun curam dilandaikan tebing curam kaki bukit ditarah untuk mengurangkan kecerum jalan raya, dan terowong dibina melalui kawasan tanah tinggi.

Rumusan Tentang Kesan-Kesan Yang Dialami Apabila Alam Sekitar
y Penebangan hutan yang berterusan tanpa kawalan dan

langkah-langkah pemuliharan akhirnya akan menjadikan kawasan negara kita kontang. y Pencemaran alam sekitar akan menjejaskan mutu hidup manusia dan mengancam nyawa.

Terima Kasih