Sekolah Menengah Ibn Khaldun

Kerja Kursus Sejarah
Tajuk: Institusi pentakbiran tempatan Nama: Ahmad Haizal Bin Ahmad Hamidi I/C NO: 960214-10-5173 Nama Guru: Puan Nurulhusna Binti Nawawi

Isi Kandungan
PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN LAPORAN KAJIAN LAMPIRAN RUMUSAN RUJUKAN

Setinggi-tingginya pujian dan kesyukuran saya panjatkan kehadrat Allah SWT kerana berkat dan izinya maka dapat saya siapkan folio sejarah ini.

Di kesempatan ini saya inngin merakamkan ribuan terima kasih kepada pengetua Sekolah Menengah Integrasi Masjid Darul Ehsan iaitu yang berusaha Encik Mezlan Bin Hamat atas sokongan yang diberikan.Terima kasih juga kepada guru mata pelajaran sejarah iaitu Puan Nurulhusna Binti Nawawi di atas bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan. Tidak lupa juga kepada keluarga saya serta guru-guru yang lain.

Sekali lagi buat rakan-rakan seperjuangan kerana berkongsi maklumat dalam membantu melengkapkan folio sejarah ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang saya menjalankan kajian ini.

Melalui kajian ini, saya berharap agar dapat memenuhi beberapa objektif kajian. Antaranya ialah :1. Mewujudkan Shah Alam sebagai sebuah bandaraya yang indah, bersih dan selamat 2. Memastikan perancangan dan pembangunan yang teratur dan terkawal selaras dengan pembangunan lestari 3. Merancang dan menyediakan kemudahan prasarana perbandaran yang lengkap dan berkualiti 4. Meningkatkan pembangunan kemasyarakatan seimbang dengan pembangunan fizikal 5. Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan perkhidmatan 6. Mengutamakan pelanggan dalam memberi perkhidmatan yang cekap, tepat, telus dan berkesan secara berterusan 7. Memastikan warga kerja yang kompeten dan komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab 8. Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri, perdagangan dan pelancongan 9. Menguatkuasakan peraturan dan undang-undang secara berhemah dan professional

1. Buku pengetahuan

Saya telah pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat tentang Institusi pentakbiran MBSA

2. Internet Saya telah melayari internet untuk mencari maklumat tentang bangunan MBSA

3. Lawatan Saya telah melawat ke bangunan MBSA untuk mencari maklumat tentang bangunan MBSA

SEJARAH

Sebelum 1963, Shah Alam dikenali sebagai Sungai Renggam dan merupakan ladang kelapa sawit yang terletak di antara Petaling Jaya dan Bandar Diraja Klang serta dihubungkan melalui satu-satunya lebuhraya pada ketika itu, Lebuhraya Persekutuan.

Kepesatan Malaysia semenjak merdeka pada tahun 1957 di bawah 'Bapa Permodenan', Perdana Menteri Malaysia yang kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein. Shah Alam dibuka pada tahun 1963 bertujuan untuk dijadikan pusat pentadbiran Selangor setelah Kuala Lumpur dijadikan Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 1974. Atas perkenan DYMM Sultan Selangor ke-8, Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj pada 7 Disember 1978, Shah Alam diisytiharkan sebagai ibu negeri Selangor dengan keluasan kawasan 41.69 km persegi. Shah Alam pernah mengalami beberapa kali proses perluasan kawasan dan yang terakhir adalah pada 1 Januari 1997. Melalui Pelan Warta 1190, Shah Alam diperluaskan kepada 293 km persegi.

Kepesatan pembangunan Shah Alam dan kepentingan yang semakin ketara telah membawa kepada kenaikan taraf dengan pengisytiharannya sebagai sebuah bandar raya pada 10 Oktober 2000. Pengisytiharan ini disempurnakan oleh YAB Dato' Seri Dr Mohamad Khir Toyo, Menteri Besar Selangor yang ke-13. Shah Alam yang ditadbirkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan Majlis Perbandaran Shah Alam sejak 1978 secara automatiknya mendapat taraf Majlis Bandaraya Shah Alam. Dengan kepadatan penduduk seramai 450,000 ribu Shah Alam mensasarkan pertambahan penduduk sehingga 700,000 orang menjelang 2010 hasil dari penghijrahan rakyat seluruh negara selain pertambahan bilangan kelahiran.

Maklumat Umum

KELUASAN DAERAH PENDUDUK SEKSYEN SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH VOKASIONAL SEKOLAH RENDAH TADIKA MASJID SURAU DEWAN STADIUM MASKOT BUNGA RASMI

y y y y y y y y y y y y y y

290.3 km persegi Petaling & Sebahagian Klang 584,340 orang 56 seksyen 15 Buah 2 Buah 52 buah 121 buah 22 buah 57 buah 25 buah 5 buah Burung Undan Anggerik "Renantanda Shah Alam"

Misi,Visi dan slogan

Misi

Memberi dan memastikan semua aktiviti di setiap peringkat sentiasa ditahap tahap cemerlang dalam penyediaan perkhidmatan yang berkualiti

Visi

Menjadikan Shah Alam sebuah bandaraya bestari yang indah,berdaya maju, harmonis dengan alam sekitar ke arah mewujudkan masyarakat madani melalui nilai-nilai pembangunan mampan

Slogan

Bersama Kearah Kegemilangan

CARTA ORGANISASI

Logo dan Bunga Rasmi

Elemen Rekabentuk

Elemen asas yang digunakan dalam rekabentuk adalah garisan, rupa, bentuk dan warna. Motifmotif yang berbeza yang dihasilkan dari penggunaan elemen-elemen tersebut telah disusun secara kreatif yang menghasilkan karya yang mempunyai nilai estetik disamping berfungsi untuk menggambarkan imej korporat Majlis Bandaraya Shah Alam. Rasional Bulan sabit dan bintang Bintang pecah lima : Melambangkan Islam sebagai agama rasmi serta kedaulatan raja-raja di Malaysia. : Melambangkan 5 rukun islam yang menjadi pedoman untuk semua manusia secara amnya dan khususnya untuk warga Majlis Bandaraya Shah Alam dalam melakukan tanggungjawab seharian.

Harimau

: Melambangkan peranan, fungsi dan tanggungjawab Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai pihak berkuasa yang merancang dan membangunkan bandaraya Shah Alam disamping menguatkuasa undang-undang yang berkaitan.

Rusa

: Melambangkan kesetiaan rakyat jelata amnya dan warga Majlis Bandaraya Shah Alam khasnya kepada raja dan negara. Kedua-dua motif Harimau dan Rusa adalah kesinambungan dari logo asal Majlis Perbandaran Shah Alam.

Lembing

: Melambangkan kesediaan rakyat jelata amnya dan warga Majlis Bandaraya Shah Alam khasnya mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu dan menegakkan perlembagaan negara.

Rasional Bunga Orkid Corak geometri Arabesque 1. Mewujudkan bandaraya Shah Alam sebagai bandaraya yang beridentiti 2. Menjadikan Shah Alam sebuah bandar raya yang selesa melalui perancangan pembangunan yang teratur dan terkawal; 3. Berusaha memelihara dan memulihara alam sekitar; 4. Mengutamakan pelanggan dalam memberi perkhidmatan yang cekap, : Bunga rasmi bandaraya Shah Alam (Renantanda Shah Alam) : Melambangkan 6 matlamat;

tepat dan berkesan secara berterusan; 5. Memastikan pembangunan kemanusiaan seimbang dengan pembangunan fizikal; 6. Menjadi sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang unggul dan cemerlang yang bertaraf dunia.

Warna

: Keseimbangan keseluruhan rekabentuk telah dihasilkan dengan menggabungkan warna panas (merah/oren) dan sejuk (putih/biru). Warnawarna ini mencerminkan imej Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai sebuah organisasi yang dinamik yang menyediakan perkhidmatan yang bersih, cekap, amanah dan mesra.

Merah/kuning Putih

: Warna rasmi untuk negeri Selangor. : Memberi gambaran keadaan yang asli, bersih dan suci yang melambangkan asas kepada budaya kerja yang diamalkan oleh warga kerja Majlis Bandaraya Shah Alam yang menekankan kepada etika perkhidmatan dan nilai-nilai kerohanian yang bersih, murni dan amanah.

Biru

: Memberi gambaran keadaan yang tenang dan damai yang menyelubungi persekitaran kerja di Majlis Bandaraya Shah Alam yang menghasilkan penyediaan perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra.

Renantanda Shah Alam

Shah Alam terkenal sebagai bandaraya anggerik. Renantanda Shah Alam lahir pada tahun 1986 hasil dari kacukan Renanthere Kalsom dan Vanda Penang.

Bunga ini mula mengeluarkan bunga pada tahun 1990 dan didaftarkan di Queen Elizabeth Botanical Garden, London.

MBSA bergiat aktif di dalam aktiviti anggerik mulai tahun 1990 dengan menganjurkan Festival Anggerik Antarabangsa setiap tahun.

Pada 24 April hingga 2 Mei 2002, Kerajaan Negeri Selangor melalui MBSA diberi penghormatan menjadi tuan rumah kepada Persidangan Anggerik Sedunia ke-17 (17th. World Orchid Conference 2002).

Persidangan tiga tahun sekali ini, menjadi lokasi pertemuan hampir 2,000 delegasi yang terlibat di dalam industri anggerik seluruh dunia.

Lagu Rasmi
Pertama kali ku jejakkan kakiku Terasa bagai kan kekal ku di sini Bandaraya indah warisan budaya Pasti kembalikan sinar yang gemilang Istana kayangan junjungkan kasih duli Wawasan jauh pembangunan nan megah

Masjid negeri kebanggaan kita Bandaraya Anggerik mercu ilmuan * Taman tasik, oh nyaman bandaraya maju, Terkenal di sini hati ku tertawan indahnya Keindahan kota tempat kunjungan # shah alam indahnya

Anugerah / Kecemerlangan
1. Konvensyen KIK Peringkat Negeri oleh SUK pada 26 Julai 2010, Johan Teknikal (Bahagian Pengurusan Hasil) 2. Anugerah Ceria Bahasa 2009, Kategori Pihak Berkuasa Tempatan, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka sempena BUlan Bahasa Peringkat Kebangsaan 3. Bandaraya Mampan - Petunjuk Bandar Mampan Bandaraya Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor 2009 4. Anugerah Persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti dari Perbadanan Produktiviti Negara (NPC), 2008 5. Anugerah Persijilan MS-ISO 9001 : 2000, 2008 6. Bandaraya Mapan ± Petunjuk Bandar Mampan Bandaraya Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor Tahun 2007 7. Anugerah Khas Bandaraya Lestari ± Inisiatif Pentadbiran Alam Sekitar, 2006/2007 8. Hadiah Kecemerlangan bagi Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC), Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, 2007 9. Johan Keseluruhan Kejohanan Sukan Kerajaan Tempatan Selangor, 2007 10. Johan Kategori Pengurusan, Majlis Konvensyen Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ke-20 Peringkat Negeri Selangor, 2007 11. Johan Perbarisan (kategori Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2007, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-50 Peringkat Negeri Selangor, 2007 12. Pengiktirafan sebagai Bandaraya Selamat di Malaysia oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2006 13. Juara Kategori A (Bandaraya/ Majlis Perbandaran), Anugerah Pengurusan Pejabat dan

Pentadbiran Cemerlang (APPC), 2006 14. Anugerah Inisiatif Persekitaran Fizikal 2005 bagi Perancangan Inovatif dan Kualiti Kehidupan Seimbang : Kajian Kes Taman Wetland Kota Kemuning 15. Johan Perbarisan (Kategori Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2005, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-48 Peringkat Negeri Selangor 16. Johan Perbarisan (Kategori Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2004, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-47 Peringkat Negeri Selangor 17. Anugerah Persijilan Amalan 5S, 2004 18. Menerima Sijil Bersih daripada Ketua Audit Negara bagi Laporan Kewangan MBSA tahun 2001, 2002 dan 2003 19. Johan Keseluruhan (kali ketiga berturut-turut), Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Selangor ke-3, 2004 20. Anugerah Persijilan MS-ISO 9001 : 2000 21. Johan, Anugerah Kualiti Kaunter Terbaik Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Selangor, 2003 22. Johan kategori Terbuka-Sektor Perkhidmatan, AMALAN 5S Antara Organisasi, 2003 23. Johan Perbarisan (Kategori Pihak Berkuasa Tempatan), Perbarisan Hari Kebangsaan 2003, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-46 Peringkat Negeri Selangor 22. Johan Keseluruhan (kali kedua), Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Selangor ke2, 2003 23. Tempat Ketiga acara perbarisan, Perbarisan Minggu Wanita Peringkat Negeri Selangor 2002 24. Johan Perbarisan, Perbarisan Hari Kebangsaan 2002, Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-45 Peringkat Negeri Selangor

24. Tuan Rumah bagi Persidangan Anggerik Sedunia (WOC) ke-17 pada tahun 2002 25 Anugerah Inovasi ICT Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, 2002 26. Anugerah Kualiti Perkhidmatan Perancangan Terbaik 2001, daripada Pertubuhan Perancang Malaysia (tiga tahun berturut-turut) 27. Tempat Kedua Anugerah Pameran Antarabangsa, Kongres Asia Pasifik ke-7 2001, Nagoya, Jepun 28. Johan kategori Perkhidmatan, Pertandingan Amalan 5S Peringkat Kebangsaan, 2001 29. Anugerah Persijilan Amalan 5S Peringkat Kebangsaan, 2001 30. Pavilion Antarabangsa Terbaik (Pingat Perak), Pameran Anggerik Kebangsaan Afrika Selatan ke-11, 2000, Pretoria, Afrika Selatan 31. Hibrid Terbaik (Pingat Emas) dan µBest Stand Judging' (Pingat Gangsa), Kongres Anggerik Eropah ke-12, 2000, Copenhagen, Denmark 32. Pavilion Antarabangsa Terbaik dan Spesis Terbaik (Pingat Emas), Pameran Anggerik Antarabangsa Miami ke-55, 2000, Florida, USA 33. Tuan Rumah Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan ke-43, 2000 34. Pengisytiharan Bandaraya Shah Alam, 10 Oktober 2000 35. Tuan Rumah Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan Selangor 2001 36. Antara Lima pemenang pada Pertandingan Akhir Laman Web Terbaik Perkhidmatan Awam Peringkat Kebangsaan, 2000 37. Tempat kedua pada Pertandingan Laman Web Terbaik Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Selangor, 2000 38. Anugerah Ceria Bahasa 2000, kategori Pihak Berkuasa Tempatan, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka

MS ISO 9001
y

Sebuah pertubuhan yang dinamakan sebagai " International Organization For Standardization" telah diwujudkan di Geneva tahun 1949. Pertubuhan yang mempunyai lebih daripada 100 keanggotaan ini bertanggungjawab untuk membentuk panduan dan standard bagi pelbagai sektor sama ada perkilangan, pemasangan, perkhidmatan dan lain-lain.

y

y

Ia termasuklah standard-standard kualiti seperti ISO 9001 yang terpakai secara global diseluruh dunia.

Adakah Anda Tahu?

y

Perkataan "ISO" bukanlah akronim kepada "International Standard Organization" seperti tanggapan kebanyakan orang tetapi ia adalah satu perkataan Latin yang bermaksud "sama" atau "setara".

y

Ia menggambarkan semua agensi yang melaksanakan ISO 9001 mempunyai persamaan dari segi standard dan sistem piawaiannya.

Prinsip ISO 9001

y

Sistem Pengurusan Kualiti - Sebagai jaminan terhadap kualiti pengurusan dan perkhidmatan. ISO 9001 bukanlah suatu jaminan pada produk. Ia bermaksud semua aktiviti yang dijalankan.

y

Prosedur Yang Di dokumentasikan - Semua aktiviti yang terlibat dengan Sistem Kualiti hendaklah didokumentasikan.

y

Melaksanakan Prosedur Yang Didokumentasikan - Semua aktiviti hendaklah dilaksanakan mengikut prosedur yang telah didokumentasikan.

y

Buktikan Apa Yang Dilaksanakan - Iaitu aktiviti yang berkaitan hendaklah direkodkan secara bersistematik.

y

Memenuhi Kehendak Pelanggan - Semua aktiviti yang berkaitan mestilah mempunyai Piagam Pelanggan masing-masing. Ia adalah suatu jaminan kualiti perkhidmatan daripada organisasi kepada pelanggan.

y

Mengutamakan Langkah Pencegahan - Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman merupakan satu mekanisme untuk mengenal pasti sama ada aktiviti berkaitan dilaksanakan mengikut kehendak prosedur atau tidak. Hasilnya adalah penambahbaikan yang berterusan terhadap Sistem Kualiti yang dibangunkan.

Kenapa MBSA Perlu Melaksanakan ISO 9001. Memenuhi Kehendak Pelanggan - Pelanggan ialah orang ramai yang berhubung dengan MBSA.Untuk memastikan perkhidmatan yang sentiasa cekap dan efisien, Piagam Pelanggan dirangka sebagai suatu janji /komitmen MBSA kepada para pelanggan mereka (orang ramai)

y

y

Memastikan Kualiti Perkhidmatan Sentiasa Konsisten - Untuk mengelakkan double standard dalam perkhidmatan, semua aktiviti dijalankan mengikut prosedur yang telahdidokumenkan. Kegagalan berbuat demikian dianggap sebagai Ketidakpatuhan (Non-Conformance)

y

ISO 9001 Sebagai Asas Kepada Penambahbaikan Yang Berterusan - Di dalam Sistem ISO 9001 terdapat beberapa mekanisme yang digunakan untuk mengukur keberkesanan bagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Mekanisme ini akan dilaksanakan daripada masa ke semasa untuk memastikan proses penambahbaikan akan berlaku secara konsisten.

Skop pensijilan MS ISO 9001 : 2008 di MBSA 12 aktiviti iaitu:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 Kelulusan Lesen Pengurusan Tender & Kontrak Kelulusan CF Kelulusan Pelan Susunatur Pengurusan Cukai Taksiran Kutipan Cukai Taksiran Kelulusan Pelan Pendirian Pembangunan Kelulusan Pelan Landskap Kelulusan Pelan Infra Kelulusan Pelan Bangunan Pengurusan Bayaran

Bahagian Audit Dalam & Pengaduan Awam
Kembali

Fungsi

y

Memeriksa, menganalisa dan melapor kemajuan prestasi Jabatan/Unit berasaskan kepada:

o o o o o

Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Kewangan Pengurusan Sumber Material dan Peralatan Sokongan Pentadbiran Am dan Merealisasikan Peraturan dan Undang-Undang Dasar dan Keputusan Produk Jabatan/Unit

y y y y y y

Pemeriksaan kawalan hasil dan penjagaan wang awam . Pemeriksaan kawalan dan pembayaran dan penggunaan wang awam. Pemeriksaan sistem pengurusan stok. Pemeriksaan pengendalian sistem perakaunan. Pengurusan pengendalian vot-vot. Mengujikaji dan pemeriksaan mengejut.

Piagam Pelanggan

y

Menjawab surat - surat balasan penerimaan yang bukan diterima di kaunter dalam tempoh 5 hari bekerja di semua jabatan/bahagian.

y y

Menyediakan laporan audit dalam tempoh 3 minggu selepas sesuatu auditan dijalankan. Memberi laporan/maklum balas ke atas arahan-arahan yang melibatkan siasatan daripada pihak pengurusan atasan dalam tempoh 24 jam dari tempoh arahan diberi.

y

Memastikan semua aduan dapat disalurkan kepada jabatan-jabatan yang terlibat dalam tempoh 24 jam aduan diberi.

y

Membuat tindakan susulan ke atas tindakan yang dibuat oleh jabatan-jabatan dalam tempoh 10 hari.

y

Memberi maklumbalas kepada aduan-aduan yang lengkap kepada pengadu-pangadu dalam tempoh 14 hari bekerja.

PERANAN DAN KUASA MBSA ditubuhkan dibawah Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan. Ia bertanggungjawab untuk mentadbir kesihatan umum dan kebersihan, pengurusan sisa pepejal, perancangan bandar, kawalan alam sekitar dan bangunan, pembangunan sosio-ekonomi dan penyelenggaraan infrastruktur. Ibu Pejabat MBSA terletak di Persiaran Perbandaran, Shah Alam. 23 Selaras dengan pertukaran nama Majlis Perbandaran Shah Alam ke Majlis Bandaraya Shah Alam, satu enakmen telah dibuat untuk membolehkan Undang-Undang Kecil Sedia Ada digunapakai. Akta 171 ini memperuntukkan MBSA mentadbir, memberikan perkhidmatan serta membangunkan Bandaraya Shah Alam. Diperingkat negeri, MBSA berada di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Diperingkat Kerajaan Persekutuan, MBSA terletak dibawah penyeliaan dasar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia.

ORGANISASI MBSA diterajui oleh seorang Datuk Bandar yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dan merupakan salah seorang daripada Ahli Majlis. Ahli Majlis terdiri daripada 24 orang Ahli Majlis yang dilantik oleh Kerajaan Negeri. Majlis beroperasi melalui beberapa buah jawatankuasa yang terdiri daripada: 1. Jawatankuasa Kewangan; 2. Jawatankuasa Pusat Setempat; 3. Jawatankuasa Perjawatan dan Undang-Undang; 4. Jawatankuasa Pelesenan dan Perkhidmatan Bandar; 5. Jawatankuasa Landskap; 6. Jawatankuasa Penswastaan; 7. Jawatankuasa Rayuan Cukai Taksiran; 8. Jawatankuasa Mendengar Bantahan Nilai; 9. Lembaga Pelupusan Harta; 10. Jawatankuasa Kebudayaan dan Sukan; 11. Lembaga Tender; dan

12. Jawatankuasa Sebutharga. Sebuah Jawatankuasa Rayuan juga dibentuk bagi mempertimbangkan perayuan mengenai kadar taksiran yang dikenakan.

1.

Buku Pengetahuan

Buku ilmiah dari perpustakaan Shah Alam

2. Internet

http://www.mbsa.gov.my

3

Lawatan

Perpustakaan Shah Alam

Bangunan Majlis Perbandaraan Shah Alam

4.1 Institusi Pentadbiran Tempatan 4.1.1:Nama rasmi/ Nama ringkas/ Nama lain -Nama Rasmi: MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM -Nama ringkas: MBSA -Nama Lain: Majlis Bandaraya Anggerik

4.1.2: Lokasi *Dewan Jenjarum MBSA: 40 Jalan Cincin 11/6, Seksyen 11, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan *Dewan Bankuet MBSA: Persiaran Sultan, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan *Wisma MBSA: Pesiaran Perbandaran, Seksyen 14, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan *Dewan MBSA Seksyen 20:- Jalan Liku 8/1, Seksyen 8, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan - Jalan Landak S20/1, Seksyen 20, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan *Dewan MBSA Kampung Baru Subang: Kampung Baru Subang, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan *Dewan MBSA: Jalan Subang Perdana, Subang Perdana, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

4.1.3:Matlamat/ Objektif/ Misi/ visi Penubuhan -Objektif: Mewujudkan Shah Alam sebagai sebuah bandaraya yang indah, bersih dan selamat. Mewujudkan Shah Alam sebagai sebuah Bandaraya yang berindentiti. Memastikan perancangan dan pembangunan yang teratur dan terkawal selaras dengan

pembangunan lestari. Merancang dan menyediakan kemudahan prasarana perbandaran yang lengkap dan berkualiti. Meningkatkan pembangunan kemasyarakatan seimbang dengan pembangunan fizikal. Mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan perkhidmatan. Mengutamakan pelanggan dalam memberi perkhidmatan yang cekap, tepat, telus dan berkesan secara berterusan. Memastikan warga kerja yang kompeten dan komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri, perdagangan dan pelancongan. Menguatkuasakan peraturan dan undang-undang secara berhemah dan professional. Memelihara dan memulihara alam sekitar untuk keselesaan dan kesejahteraan warga shah alam. Memastikan pembangunan kemanusiaan seimbang dengan pembangunan fizikal. Menjadi sebuah PBT yang unggul dan cemerlang bertaraf dunia.

-Misi: Memastikan Semua Aktiviti di setiap peringkat organisasi sentiasa ditahap-tahap yang cemerlang dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti. -Visi penubuhan: Menjadikan Shah Alam sebuah bandaraya bestari yang indah,berdaya maju, harmonis dengan alam sekitar ke arah mewujudkan masyarakat madani melalui nilai-nilai pembangunan mampan

4.1.3:Carta organisasi dan senarai pentadbiran -Carta Organisasi: Datuk Bandar menerajui jentera MBSA dibantu dengan setiausahadan 10 Pengarah Jabatan yang terdiri dari pegawai-pegawai professional. Di samping itu, Majlis juga mempunyai 24 orang Ahli Majlis yang dilantik 2 tahun sekali oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ahli majlis terdiri daripada ahli-ahli politik yang memerintah, tokoh-tokoh professional, ahli akademik dan korporat. Ahli-ahli Majlis bertanggungjawab membantu mentadbir Shah Alam dengan menganggotai Jawatankuasa Tetap Majlis. Mesyuarat Penuh Majlis yang dipengerusikan Datuk Bandar diadakan sebulan sekali bagi meluluskan hal-hal berkaitan bidang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan. Senarai Jawatankuasa tetap: 1. Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan 2. Jawatankuasa Perancang dan Pelulus Pelan 3. Jawatankuasa Perkhidmatan Bandar, Pelancongan dan Hal Ehwal Awam 4. Jawatankuasa Perrancangan Tetap 5. Jawatankuasa Perjawatan dan Undang-Undang 6. Jawatankuasa Perlesenan dan Kesihatn 7. Jawatankuasa Menamakan Jalan 8. Jawatankuasa Mendengar Bantahan 9. Jawatankuasa Pembangunan Insan dan Perhubungan 10. Jawatankuasa Penswastaan 11. Jawatankuasa Pembangunan Usahawan dan Peniaga-Peniaga Kecil

12. Jawatankuasa Pembangunan Kampung-Kampung Baru 13. Jawatankuasa Pembangunan Kawasan Simpanan Melayu/Kampung

4.2 Latar Belakang 4.2.1:Sejarah Penubuhan Shah Alam ditadbirkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) yang ditubuhkan serentak dengan perisytiharan Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor. MBSA yang sebelum ini dikenali sebagai Majlis Perbandaran Shah Alam (MPSA) ditubuhkan pada 7 Disember 1978 serentak dengan perisytiharan bandar Shah Alam sebagai ibu negeri Selangor Darul Ehsan. Bagaimanapun pentadbiran MBSA hanya mula beroperasi pada 1 Januari 1979. Pada peringkat permulaan, pentadbiran MBSA beroperasi di rumah kedai, Seksyen 3 dan kemudian di Kompleks PKNS pada tahun 1981. Hanya pada tahun 1988 kakitangan MBSA berpindah ke sebuah bangunan 28 tingkat yang dikenali sebagai WISMA MBSA. Bangunan berharga RM141 juta ini menempatkan keseluruhan jabatan MBSA. Ruang Wisma juga disewakan kepada jabatan kerajaan dan sektor swasta.

4.2.1:Undang-Undang Tubuh/Undang-undang Kecil Undang-Undang Tubuh Majlis Bandaraya Shah Alam ditubuhkan di bawah Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan. Akta tersebut memperuntukkan MBSA mentadbir, memberikan perkhidmatan serta membangunkan bandaray Shah Alam, satu enakmen telah digubal untuk membolehkan Undang-Undang Kecil ediaada diguna pakai. Undang-Undang Kecil Akta Jalan Parit dan Bangunan

Akta Kerajaan Tempatan

Perintah Pengangkutan Jalan 2007

Undang - undang Kecil Establisyemen Makanan 2007

Undang - undang Kecil Hotel 2007 (49 kb)

Undang - undang Kecil Iklan Pilihanraya 2007

Undang - undang Kecil Iklan 2007

Undang - undang Kecil Kerja Tanah 2007

Undang - undang Kecil Perlesenan Anjing dan Rumah Pembiakan 2007

Undang - undang Kecil Pengendali Makanan 2007

Undang - undang Kecil Perlesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian 2007

Undang - undang Kecil Pungutan, Pembuangan dan Perlupusan Sampah Sarap 2007

Undang - undang Kecil Kecantikan dan Pejagaan Kesihatan 2007

Undang - undang Kecil Pusat Siber dan Kafe 2007

Undang - undang Kecil Taman 2005

Undang - undang Kecil Vandalisme 2005

4.2.3:Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir Ahli-ahli Majlis bertanggungjawab membantu mentadbir Shah Alam dengan menganggotai Jawatan Tetap Majlis. Mesyuarat Penuh Majlis yang dipengerusikan Datuk Bandar diadakan setiap bulan bagi meluluskan hal-hal berkaitan bidang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan. 4.2.4 Cara Pelantikan Pentadbir Tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam diterajui oleh Datuk Bandar dengan dibantu oleh Setiausaha dan

10 Pengarah Jabatan yang terdiri daripada pegawai-pegawai professional. Di samping itu, Majlis juga mempunyai 24 orang Ahli Majlis yang dilantik 2 tahun sekali oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ahli Majlis terdiri daripada ahli-ahli yang memerintah,tokoh-tokoh professional, ahli akademik dan korporat.

4.3 Peranan 4.3.1: Pelancongan MBSA berperanan sebagai peneraju utama sector pelancongan di Shah Alam. Bagi meningkatkan aktiviti pelancongan di Shah Alam, MBSA telah menubuhkan Jawatankuasa Pelancongan Shah Alam pada bulan September 1988. Pada tahun 2000, Kerajaan Negeri Selangor telah melancarkan Tahun Melawat Selangor (TMS 2000). Dengan adanyaMBSA sector pelancongan Shah Alam bertambah maju. Buktinya sekarang terdapat banyak tempat-tempat menarik yang sering dikunjungi pelancong di Bandaraya Shah Alam. Antaranya ialah, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,Tasik Shah Alam dan lain-lain. Dalam sector pelancongan Shah Ala mini, MBSA bertindak sebagai urusetia di bawah Jabatan Kemasyarakatan.

4.3.2: Pendidikan Sebagai sebuah bandaraya yang bersepadu, Shah Alam mempunyai kemudahan pendidikan yang seimbang dan sempurna bagi menampung keperluan penduduknya yang semakin bertambah. Sehingga tahun 2000, terdapat 121 buah tadika, 42 sekolah rendah dan 14 sekolah menengah di Shah Alam. Selain itu, pada tahun 1999 sebuah university yang dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA(UITM). Kini UITMmempunyai lebih kurang 30,000 pelajar. Setelah beberapa tahun selepas itu, setelah mengetahui potensi Shah Alam sebagai pusat pendidikan yang utama,

beberapa lagi Institut Pengajian Tinggi ditubuhkan antaranya ialah Pusat Teknologi & Pengurusan Lanjutan( PTPL ), Institut Pendidikan Selangor (Inpens) dan banyak lagi. Oleh itu, jelaslah MBSA sememangnya memainkan peranan yang penting dalammemastikan perjalanan pentadbiran pusat-pusat pendidikan di Shah Alam berjalan dengan lancer.

4.3.3 Ekonomi Shah Alam merupakan antara kawasan yang masyur dengan kegiatan perindustrian moden akhirakhir ini. Shah Alam juga sebenarnya dikenali sebagai Bandar perindustrian di negara kita. Pada hakikatnya, MBSA sememangnya memainkan peranan yang amat penting dalam urusan-urusan seperti pelulusan piawaian kilang-kilang dan lain-lain. Rangkaian infrastruktur yang moden dibantu oleh system pengangkutan yang efisyan menjadi penggalak kepada pertumbuhan sector perindustrian di Shah Alam. Selain itu, kilang kereta nasional yang menjadi kebanggaan negara, PROTON juga beroperasi di Shah Alam. Ini menunjukkan MBSA telah memainkan peranan sebagai sebuah pentadbiran yang aktif dalam mengembangkan dan memodenkan infrastruktur di Shah Alam khususnya sehingga syarikat- syarikat besar mahu beroperasi di Shah Alam.

4.3.4:Kebajikan Kebajikan penduduk Shah Alam khasnya dan Kakitangan MBSA amnya dipelihara dengan baik oleh pihak MBSA. Buktinya, pelbagai aktiviti telah dianjurkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) seperti aktiviti kesukanan, memanah, bola tampar, badminton dan lain-lain. Aktiviti yang dikenali sebagai Kembara MBSA telah dianjurkan di bawah Kelab Rekreasi MBSA dibentuk bagi membolehkan kakitangan MBSA yang menggemarkan aktiviti luar dan

lasak mendekati aktiviti ini. Selain itu, Kelab Remaja 1221 ditubuhkan pada tahun 1995 khas untuk remaja yang berusia 12 hingga 21 tahun. Penumpuan keahlian diberikan kepada warga Shah Alam. Aktiviti sebegini yang dianjurkan oleh pihak MBSA sedikit sebanyak dapat membantu mengeratkan silaturrahim antara penduduk Shah Alam. Seterusnya, penubuhan koperasi serbaguna pekerja pihak berkuasa tempatan Semenanjung Malaysia Berhad (KOSPETA) yang merupakan sebuah koperasi hyang aktif dalam bidang perniagaan amnya dan pinjaman khususnya. Pelbagai bentuk pinjaman disediakan kepada ahli-ahlinya yang terbuka kepada semua kakitangan pihak berkuasa tempatan.

4.4 Perkembangan 4.4.1:Pembangunan Prasarana / Fizikal Majlis Bandaraya Shah Alam(MBSA) merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang utama di Shah Alam dan MBSA juga mentadbir ibu negeri Selangor Darul Ehsan perlu menyediakan kemudahan-kemudahan seperti kawasan perumahan, tempat beribadat, pusat beli-belah, dan infrastruktur yang lain. Penyediaan stesen-stesen Komuter ( Kereta Api) yang menghubungkan Shah Alam dengan Bandar-bandar yang lain merupakan antara kemudahan atau prasarana yang telah disediakan pihak MBSA dari dahulu. Kini,pusat beli-belah di Shah Alam tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Pusat beli-belah yang baru termasuklah Plaza Alam Sentral, Shah Alam City Centre Mall( SACC Mall), dan lain-lain dapat menarik ramai lagi pelancong dan seterusnya meningkatkan pendapatan kerajaan negeri daripada sector pelncongn. Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya MBSA sekali lagi boleh dikatakan sebagai tulang belakang kejayaan Kerajaan Negeri Selangor. Selain itu juga, penambahan kawasan perumahan di Shah Alam,tempat-tempat beribadat bagi semua agama utama masyarakat di Shah Alam dapat memastikan masyarakat yang menetap di Shah Alam dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.

4.4.2: Kemajuan Yang Dicapai Sekiranya kita membandingkan keadaan Shah Alam sepuluh tahun yang lalu, sudah pasti dapat

merasakan kemajuan yang telah dicapai oleh ibu negeri Selangor tersebut. Sebagai contoh, kira sepuluh tahun yang lalu Shah Alam hanya dikenali sebagai sebuah pusat pentadbiran yang hanya dipenuhi dengan bangunan-bangunan kerajaan sertakediaman orang-orang besar Kerajaan Negeri Selangor. Shah Alam boleh dikatakan sebagai sebuah Bandar yang sunyi sepi tanpa sebarang pembangunan yangutama dilakukan oleh pihak Majlis. Walau bagaimanapun, Sekarang keadaan tersebut telah berubah dengan drastik. Semenjak MBSA siterajui oleh Dato¶ Kathiraven(Datuk Bandar Shah Alam 2002-2004), Shah Alam mula menunjukkan perubahan yang agak drastik apabila kawasan tarikan pelancong mula dibina seperti Dataran Shah Alam, Stadium Shah Alam dan Taman Tema Air Shah Alam. Pada tahun 1988, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang juga merupakan Masjid Negeri Selangor. Apa yang bolehkita rumuskan di sini ialah, segala kemajuan yang telah dicapai oleh Bandaraya Shah Alam ketika ini sememangnya ada berkait dengan usaha gigih para pentadbir MBSA.

4.4.3 Pengiktirafan dan Penghargaan Setelah sekian lama mentadbir dan menguruskan Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Shah Alam tidak terlepas daripada diberi pelbagai pengiktirafan dan perhargaan daripada pelbagai pihak. Antara pengiktirafan dan penghargaan daripada pelbagai pihak. Antara pengiktirafan yang baru diterima pihak MBSA ialah: 1) Anugerah Persijilan Amalan 5S dari Perbadanan Produktiviti Negara(NPC), 2008 2) Bandaraya Mampan- Petunjuk Bandar Mampan Bandaraya Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor 3) Penarafan 4 Bintang Dalam Sistem Star Rating, Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor,2009.

4) Johan- Majlis Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Peringkat Negeri Selangor.(Kategori Teknikal),2010 5) Penarafan 5 Bintang bagi Penilaian Portal dan Laman Web Kerajaan Malaysia, Anjuran MDEC, 2010

4.4.4: Perancangan Masa Depan Majlis Bandaraya Shah Alam amat menitik beratkan kemajuan Shah Alam pada masa hadapan. MBSA sebagai sebuah pusat pentadbiran yang berkuasa perlulah berfikir dan merancang aktivitiaktiviti sama ada dari segi pembangunan mahupun perancangan dalam menaikkan imej MBSA tanpa berunsurkan elemen-elemen politik. Semua aktiviti yang akan dirancang perlulah berinovatif dan kreatif agar akan lebih diterima oleh masyarakat setempat. MBSA merancang untuk memastikan Shah Alam mempunyai keadaan persekitaran yang bermutu tinggi serta menjadi sebuah bandaraya lengkap denghan kemudahan seimbang. Selain itu, MBSA juga merancang untuk mewujudkan pembangunan yang bersistematik dan mengoptimumkan penggunaan tanah dan sumber-sumber lain.