BAB 6

MASA DEPAN DUNIA BERBILANG TAMADUN: DIALOG TAMADUN DAN ISU-ISU SEMASA Oleh Mohd Hazim Shah Abdul Murad Osman Bakar Azizan Baharuddin 6.0 6.1 Pengenalan Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan Tamadun Asia 6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi 6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat 6.2.2 Dominasi Politik 6.2.3 Dominasi Ekonomi 6.2.4 Dominasi Media 6.2.5 Dominasi Budaya 6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington 6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September 6.3 6.4 6.5 6.6 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun Dialog Tamadun

1

6.6.1 Dimensi Dalaman 6.6.2 Dimensi Luaran 6.7 Kesimpulan Rujukan

2

Penilaian yang tepat bermaksud kita harus boleh meneruskan perasaan muhibah antara tamadun sekalipun kita masing-masing mengakui wujud perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. Tamadun dan peradaban seperti yang diterangkan oleh pelbagai tamadun yang telah kita pelajari banyak menyentuh persamaan dari segi adab dan kehidupan beradab. Perkara-perkara sebegini. moral dan kemanusiaan di samping hilang juga kesedaran tentang keperluan memelihara alam tabii dari bencana yang ditimpakan oleh perbuatan kerakusan manusia itu sendiri. Permuafakatan dan persepakatan dalam hal-hal akhlak kemanusiaan dan alam tabii ini pun sudah cukup penting bagi menghasilkan satu bentuk kehidupan yang lebih bermakna pada abad yang mendatang. Dengan mengakui perbezaan antara tamadun tidak bermakna kita tidak boleh berdialog atau berbincang mengenai perkara-perkara yang boleh disepakati bersama. manusia dan kehidupan kemanusiaan. Sebagai ahli masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam suasana kepelbagaian tamadun secara turun-temurun. Pendedahan ilmiah sebegini sepatutnya telah memperkaya pemikiran. walaupun kelihatan kecil dan sedikit tetapi sangat luas dan besar potensinya untuk diperkembang ke arah kesefahaman sejagat melalui usaha-usaha dialog antara tamadun. Pendedahan ilmiah yang dialami setakat ini juga seharusnya memungkinkan kita untuk membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tabiat tamadun-tamadun ini.6. pendedahan ilmiah sebegini sangat perlu demi meyakinkan kita bahawa kehidupan antara tamadun ini perlu terus diperkukuhkan.0 Pengenalan Pendedahan kepada pelbagai tamadun sewajarnya telah memberikan pengalaman yang istimewa kepada kita semua. Sesungguhnya kesemua tamadun yang telah dikaji mengajar kita pelbagai pengajaran yang amat penting bagi umat manusia dewasa ini yang kebanyakannya telah hilang pertimbangan terhadap soal akhlak. sikap dan tingkah laku kita dalam melihat kewujudan tamadun kita sendiri di tengah-tengah pelbagai tamadun lain. Keinsafan dan kesedaran bahawa kita perlu hidup dalam kepelbagaian tamadun akan menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi realiti atau hakikat ini dengan lebih realistik dan penuh perasaan muhibbah. Begitu juga halnya dengan soal alam tabii dan keperluan untuk hidup berharmoni dengan alam tabii. 3 .

sesuai dengan semangat dan sikap yang telah dilahirkan oleh tamadun-tamadun yang telah kita pelajari. Keadaan ini seolah-olah menggambarkan bahawa sebelum ini seperti tidak wujud interaksi antara tamadun Islam misalnya dengan tamadun Cina dan tamadun India dan begitu juga sebaliknya. Bukti-bukti sejarah telah banyak menjelaskan interaksi antara tamadun-tamadun ini memang telah sedia wujud dari dahulu kala lagi. maka kini perlu pula kita melihat perhubungan antara tamadun-tamadun sebelah sini dengan tamadun Barat yang dominan hari ini.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bab-bab sebelum ini telah menegaskan hakikat bahawa dunia kita adalah sebenarnya dunia berbilang tamadun. Masyarakat negara kita yang berbilang tamadun ini telah pun hidup sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini dengan penuh interaksi dan perasaan muhibah. Penilaian yang kita lakukan mestilah akhirnya akan membawa kita ke satu tahap kehidupan yang lebih beradab dan bertamadun. Penilaian terbaik yang boleh dibuat oleh kita ialah dengan merasai bahawa kita sendiri adalah sebahagian dari mata rantai tamadun-tamadun tersebut yang perlu kekal dalam rantaian yang telah sedia terbina itu. 4 . Tamadun-tamadun sebelah sini sebenarnya telah wujud bersama untuk satu jangka masa yang lama dan kadangkala agak tidak wajar untuk kita membicarakan keperluan mereka untuk berinteraksi. subur dan segar antara masyarakat dan tamadun yang pelbagai inilah yang lebih penting. Perkara inilah sebenarnya nilainilai yang tidak ternilai yang boleh kita peroleh dari pengkajian dan pendedahan mengenai tamadun-tamadun milik masyarakat kita sendiri. Setelah kita menilai tamadun-tamadun yang dikaji serta memahami nilai-nilai terpenting yang perlu kita ambil dan hayati.Sesungguhnya manusia moden seperti kita ini telah banyak melupai hikmah daripada khazanah peninggalan tamadun kita sendiri sehinggakan kehidupan yang kita jalani menjadi begitu keliru dan hilang arah tujuannya. Malah yang lebih penting ialah bukti kehidupan yang masih hidup. Oleh sebab itu. usaha-usaha mengembalikan hikmah dari khazanah tamadun ini perlulah dipergiatkan oleh generasi hari ini demi menjamin kesinambungan hidup masyarakat manusia di muka bumi ini. Penganut pelbagai agama ingin melihat dunia global ini terus wujud sebagai dunia berbilang budaya dan tamadun. 6.

Kita memiliki pengalaman beratus tahun hidup bersama (co-exist) dengan tamadun-tamadun lain yang tidak pernah dialami oleh tamadun Barat. Dalam sepanjang sejarah tamadun Barat mereka sangat kurang berpeluang untuk hidup bersama dengan tamadun lain seperti yang dialami oleh tamadun-tamadun sebelah sini. Merekalah yang sebenarnya yang perlu diajar oleh tamadun sebelah sini tentang cara-cara berdialog antara tamadun. Justeru tidak wajar bagi tamadun Barat untuk mengajar kita bagaimana mahu berdialog atau bertoleransi sesama kita. Menyedari perkara tersebut. hakikat ini perlulah difahami dengan baik supaya kita tahu di mana kita berada dan apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan.Justeru kita boleh menyatakan bahawa interaksi antara pelbagai tamadun yang kita lalui ini ialah suatu yang nyata dan benar-benar hidup. Hakikat sebegini sebenarnya merupakan satu kekuatan yang tidak wajar kita perkecilkan kerana ia tidak dimiliki oleh tamadun Barat. Dialog peradaban ini atau interaksi antara tamadun ini. Kita mestilah mengungkapkan aspirasi dialog tamadun kita dengan lebih yakin bila berhadapan dengan tamadun Barat kerana kita lebih arif tentang soal ini. 5 . Interaksi sebenar antara tamadun dapat dilihat dari perspektif ini. Justeru itu jika mereka berbicara mengenai dialog peradaban sifatnya sangatlah teoritikal dan konjektural. Kita bukan sahaja perlu menunjukkan kepada mereka cara bertoleransi. Peranan ini juga merupakan sumbangan paling besar yang boleh diberikan oleh tamadun sebelah sini kepada tamadun Barat khususnya dan tamadun manusia umumnya di tengah-tengah kemelut kehidupan yang tidak putus-putus hari ini. Oleh sebab itu. Tamadun Barat sebenarnya sangat miskin dalam soal pengalaman hidup antara tamadun. Hakikat ini disebabkan mereka sendiri tidak pernah merasai secara realiti dan praktikal pengalaman hidup dalam pelbagai tamadun. orientasi dan hala tuju dialog peradaban kita tidaklah sewajarnya bersifat teori dan telahan apatah lagi bersifat polemik seperti yang lazimnya wujud dalam tradisi dialog di Barat. jika ia diilhamkan ataupun dipelopori oleh tamadun Barat maka orientasi dan hala tujunya sudah pasti berbeza dengan kita. Sikap seperti inilah sebenarnya yang perlu kita kemukakan terhadap tamadun Barat. malah yang lebih penting ialah cara bermuhibah atau berkasih-sayang sesama manusia dari kalangan tamadun yang pelbagai ini.

Disebabkan kuasa penjajahan Barat begitu kuat dominasi pengaruhnya. Tamadun Barat merupakan piawai atau kayu pengukur untuk menilai pencapaian masyarakat mereka sendiri. Mereka telah meletakkan tamadun Barat sebagai kemuncak pencapaian ketamadunan manusia. Kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan sama sekali ciri-ciri jati diri (identiti) bagi seseorang Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu dan jati diri tamadun Islam dan jati diri tamadun-tamadun Asia pada peringkat kolektif. institusi politik dan nilai budayanya. tetapi kesan pemerintahan dan dominasi penjajah masih ketara. Meskipun kini kebanyakan negara atau masyarakat Islam dan Asia telah mencapai kemerdekaan. kita tidak akan dapat merancang masa depan kita dengan sebaikbaiknya. Penjajahan Barat mempunyai kesan yang meluas dan mendalam ke atas masyarakat Islam dan Asia sehingga merubah struktur ekonomi. Keseluruhan dunia pada hari ini kelihatan seolah-olah ‘sebuah dunia Barat yang besar’ yang bersifat hegemonik. maka masyarakat yang di bawah penjajahan telah mengalami perasaan rendah diri ketara. Penjajahan pemikiran seperti inilah sebenarnya kemuncak penjajahan Barat dalam memperkukuhkan dominasinya ke atas bangsa manusia yang lain sehingga hari ini. Pengaruh dunia Barat ke atas seluruh bangsa manusia berpunca daripada sejarah penjajahan yang panjang. Bentuk dominasi baru telah muncul sehinggakan dimanipulasi oleh penjajahan yang lampau. yang tidak langsung memperlihatkan identiti selain daripada identiti tamadun Barat.1 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi Dampak Budaya Kebendaan Barat Sama ada disedari atau tidak realiti yang paling penting pada masa kini yang mencabar tamadun Islam dan tamadun Asia ialah globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta dan didominasi oleh dunia Barat moden.2.6. Masyarakat Islam dan Asia sukar dikenali dengan ciri-ciri kebangsaan yang tersendiri dalam semua lapangan kehidupan sama ada yang berkaitan dengan gaya hidup seseorang sehingga kepada kedaulatan negara dalam membuat keputusan. malah meninggalkan sejarah dan warisan bangsa mereka sendiri. Kebebasan yang sepatutnya wujud pada sesebuah masyarakat 6 . Tanpa menyedari kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas kita dengan sepenuhnya.2 6.

Palestin. Pada masa-masa yang lain mereka akan bertindak secara bersendirian membelakangkan Majlis Keselamatan PBB seperti dalam persitiwa pengeboman Sudan dan Afghanistan pada tahun 1998.atau negara dalam menentukan haluan kehidupan dan masa depan mereka sendiri telah dikongkong oleh pelbagai bentuk dominasi yang baru. tanpa restu PBB telah menyerang dan menakluki Iraq pada 2003. Khasmir dan lain-lain. Amerika Syarikat akan menggunakan Majlis Keselamatan PBB untuk mencapai objektif-objektif tertentu yang berkaitan dengan polisinya. Perancis dan China. Majlis Keselamatan PBB dari satu segi merupakan sebuah badan politik dunia yang terpenting. Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sama ada di Somalia. Negara Amerika Syarikat adalah negara terkuat di kalangannya yang mendominasikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia. masih tertakluk kepada telunjuk kuasa Barat. Pendekatan unilateralisme di dalam politik antarabangsa ini terbukti sekali lagi apabila Amerika Syarikat. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai 7 . di mana negara-negara seperti Amerika Syarikat. Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menggambarkan diri mereka sebagai ‘polis dunia. Sukar untuk dinafikan bahawa politik antarabangsa hari ini didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. dengan helah untuk memusnahkan tempat-tempat yang dikatakan sebagai sarang-sarang pengganas.2. Bagaimanapun keputusan-keputusan yang dibuat hanyalah sekadar mengesahkan keputusan negara-negara kuasa besar terutama Amerika Syarikat yang mempunyai kepentingan tertentu. 6. Malahan struktur PBB sendiri mencerminkan keadaan politik dunia selepas Perang Dunia Kedua. United Kingdom.2 Dominasi Politik Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang besar selain daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat tempatan. Bosnia-Herzegovina. Britain dan Perancis yang telah berjaya mengalahkan Jerman dan Jepun. Masyarakat yang dikatakan merdeka dalam banyak keadaan yang berkaitan dengan kebebasan membuat keputusan politik terutama di peringkat antarabangsa. memperolehi kuasa veto. Anadainya sesuai dengan kepentingannya. Situasi ini mencerminkan kuasa politik yang mendominasi dunia.

Negara tersebut memiliki senjata-senjata nuklear yang besar dan senjatasenjata yang tercanggih. Mereka telah bertindak mencorakkan bentuk ekonomi global sebegitu rupa sehingga segala kepentingan negara-negara perindustrian yang kuat di hemisfera utara mendapat keutamaan mengatasi persoalan kebajikan negara-negara miskin di hemisfera selatan. Bank Dunia serta World Trade Organisation (WTO) bersama-sama dengan kumpulan G8. Pola dominasi ekonomi yang sedemikian disokong oleh institusi-institusi global seperti International Monetary Fund (IMF). United Kingdom dan negara-negara Eropah yang lain termasuk juga Jepun telah menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa.3 Dominasi Ekonomi Sekiranya semasa zaman penjajahan sebelum ini penjajah Barat mendominasikan sumber-sumber semula jadi wilayah yang dijajah. Paling menggerunkan senjata-senjata ini dipunyai oleh sebuah negara yang mengambil pendekatan hegemonik ke atas masyarakat bangsa-bangsa manusia yang lain. sekumpulan bank. pedagang-pedagang mata wang dan juga pengurus-pengurus dana pelaburan spekulatif antarabangsa. pengeluaran hasil-hasil perindustrian dan perkembangan sains dan teknologi (S&T) sesebuah negara. yang secara tidak langsung meneruskan dominasi dunia Barat ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain. hingga mewujudkan satu dunia unipolar. maka hari ini keadaan yang hampir sama berlaku. sistem kewangan antarabangsa pula dikawal oleh sejumlah kecil syarikat-syarikat kewangan gergasi. usaha negara-negara lain seperti Korea Utara dan Iran. Syarikat-syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sumber-sumber semula jadi.2. dan perpecahan Soviet Union pada 1991.sebuah kuasa politik global adalah disebabkan terutamanya oleh kekuatan ketenteraan atau militari. Syarikat-syarikat multinasional dari Barat seperti Amerika Syarikat. Pada masa yang sama ia melarang dengan keras. 6. Fenomena seperti ini merupakan satu bentuk penjajahan baru yang terselindung 8 . tanpa imbangan kuasa. Tidak cukup sekadar itu. Masyarakat manusia di negara-negara membangun dan mundur tidak lebih sekadar memenuhi keperluan sumber tenaga manusia untuk mencapai kepentingan mereka dan pada masa yang sama. Setelah perang dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin pada 1989. untuk mempunyai program nuklear mereka sendiri. maka Amerika Syarikat telah muncul sebagai satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak mempunyai saingan. sumber-sumber semula jadi di negara-negara tersebut dimonopoli secara tidak disedari.

2. dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeskportan budayanya. Agensi berita antarabangsa terutama dari Amerika Syarikat menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa-peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Satu situasi yang begitu ketara mutakhir ini. dunia Barat khususnya Amerika Syarikat mahu turut mendominasi media massa. nyanyian. pengaruh yang paling berkesan atau signifikan ialah hiburan. atau economic globalisation. Selain daripada itu. budaya hidup Barat yang ditonjolkan melalui jenama-janama seperti Coca-cola. McDonalds.2.4 Dominasi Media Dunia Barat melalui potensi yang ada dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat telah mendominasi penyebaran berita antarabangsa. di mana cita-cita remaja diberi ekspresi secara kompetitif. media cetak dan elektronik yang semakin berpengaruh dikuasai oleh sekumpulan syarikat-syarikat gergasi yang berpusat di dunia Barat. Malah sesuatu peristiwa yang berlaku dalam negara di luar dunia Barat sering dicampur dan ditafsirkan untuk penerimaan negara-negara jirannya oleh agensi berita Barat bagi memperolehi kepentingan-kepentingan tertentu. masyarakat di luar dunia Barat melihat jiran-jiran mereka bahkan mereka sendiri sendiri menurut kaca mata Barat. Namun bukan sahaja 9 . Levi’s dan lain-lain telah menjadi sebahagian daripada budaya global. Tidak cukup dengan dominasi dalam bidang politik dan ekonomi. dan nilai-nilai seperti menghormati dan menjaga perasaan seseorang individu tidak lagi diutamakan. pakaian dan hiburan ala-Amerika dalam jumlah yang besar dan belum pernah berlaku dalam sejarah sebelum ini.5 Dominasi Budaya Dominasi dunia Barat juga dikaitkan dengan dominasi budaya. atas nama keterbukaan di dalam memberi pandangan. Pada hari ini filem. 6. kartun dan komik dari Amerika Syarikat telah tersebar dengan meluasnya di seluruh dunia sehingga mempengaruhi cara hidup remaja di seluruh dunia. Dalam tiga dekad kebelakangan ini. 6. Rancangan-rancangan televisyen seperti American Idol juga telah tersebar luas dan ditiru di beberapa negara lain termasuk Malaysia sebagai satu fenomena globalisasi budaya. perdagangan bebas. Tegasnya. Dalam konteks budaya ini. Masyarakat manusia di merata tempat telah menyedut dan mengasimilasikan jenis-jenis makanan.di sebalik gagasan perdagangan tanpa sempadan. muzik.

Amerika Syarikat yang telah mengeksport budaya mereka tetapi juga syarikat-syarikat dari Eropah dan Jepun turut mengeksport kartun dan muzik ciptaan Amerika Syarikat. meningkatkan taraf hidup dan membawa keselesaan material kepada sebahagian daripada masyarakat manusia. Mereka telah memakaikan kaca mata mereka kepada kita sehingga kita melihat sesuatu menurut perspektif mereka. akauntabiliti awam. dari sudut yang positif manfaat S&T yang dikembangkan oleh tamadun Barat begitu ketara kepada kita. Gergasi media Barat khususnya dari Amerika Syarikat seperti CNN. dapat diperhatikan penguasaan kuasa Barat yang begitu mencengkam ke atas bangsabangsa manusia yang lain termasuklah masyarakat Islam dan Asia. Tegasnya. kemelut yang berkaitan dengan dominasi Barat telah menjadi begitu global atau sejagat. Pertumbuhan dan pekembangan ekonomi pasaran juga telah menambahkan kemewahan golongan menengah di kebanyakan negara-negara di dunia sehingga kepada kadar tertentu. Menyedari tentang hakikat tersebut. Berdasarkan kepada keterangan tentang dominasi kuasa Barat dalam bidang-bidang tersebut. Cara hidup Barat telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Sebagai kesan daripada pengaruh tamadun Barat juga. Dengan menjadi sebegitu global dunia Barat telah menjadikan diri mereka sebagai norma dan mudah diterima di mana-mana sahaja. hak menyuarakan bangkangan. Dominasi Barat daripada cara hidup seseorang sehingga kedaulatan politik wujud di mana-mana. Bidang S&T ini telah membantu mengurangkan kemiskinan. pada akhirnya tidak mempunyai ketaatan pada mana-mana negara. Syarikat-syarikat multinasional yang sedang beribu pejabat di Amerika Syarikat telah menjadi global dari segi pengeluaran. Dunia Barat juga bertanggungjawab menimbulkan 10 . Tidak dapat dinafikan. perwakilan parlimen yang dipilih rakyat dan kehakiman yang bebas telah mempengaruhi kebenaran di peringkat global. penilaian terhadap kesan dan dampak dunia Barat ke atas tamadun Islam dan Asia bukanlah mudah. Keputusan-keputusan mereka dalam politik dan ekonomi secara mudah memberi kesan yang besar kepada politik dan ekonomi kita. pemasaran dan penyelidikan. Pedagang-pedagang mata wang yang terdiri dari pelbagai bangsa dan warna kulit. telah menyesuaikan diri dengan tuntutan dan suasana dalam masyarakat Islam dan Asia di mana mereka beroperasi. sehingga pada hari ini dominasi tersebut tidak lagi mengenali sempadan penempatan geografi atau budaya tertentu. idea dan institusi yang berkaitan dengan demokrasi seperti kebebasan individu.

spekulasi mata wang dan kewujudan suasana perjudian telah berleluasa di seluruh dunia yang secara tepat dinamakan sebagai ‘kapitalisme kasino’. Sesungguhnya ekonomi global yang dipupuk dan ditaja oleh dunia Barat tidak mungkin dilestarikan. Jurang pemisahan antara golongan yang berada dan tidak berada semakin melebar. Barat juga kadangkala menggunakan nilai politik sebagai senjata di dalam persaingan perdagangan antarbangsa. Kemudian pada tahun 1994 nisbah ini semakin melebar kepada 1:78. 11 . akan dikenakan sekatan ekonomi. Namun dalam konteks tersebut juga terdapat kesan-kesan yang negatif. bagaimana boleh wujud kesaksamaan dalam konteks ekonomi di dunia hari ini. Pada tahun 1960 nisbah pendapatan antara 20 peratus yang golongan teratas dan 20 peratus yang golongan terbawah dalam dunia ialah 1:30. dan di Teluk Guantanamao. Malah lebih parah lagi apabila dalam ekonomi global hari ini.kesedaran yang bertambah-tambah berhubung persoalan-persoalan ini dalam tamadun Islam dan Asia. Demikian juga keadaannya bila sesebuah masyarakat begitu didesak oleh tekanan pertumbuhan ekonomi yang menggila. di mana negara yang tidak mengamalkan demokrasi ala Barat. Bukan sekadar permasalahan kemiskinan dan jurang perbezaan kaya-miskin. Banyak tempat di merata pelosok dunia ini telah mengalami kepupusan sumber semula jadi dan pencemaran persekitaran yang teruk. Namun sifat hipokrit ini terbongkar dengan adanya pendedahan mengenai kekejaman tentera Amerika terhadap tahanan di Iraq. Sama ada disedari atau tidak keadaan yang seperti ini sudah pun berlaku dalam masyarakat Islam dan Asia di tempat-tempat tertentu. Melihat kepada situasi tersebut. atau mempunyai rekod hak asasi manusia yang ’buruk’. Kemunculan sistem ekonomi pasaran global yang mengutamakan negara-negara perindustrian kuat yang kebanyakannya terletak di dunia Barat. sebahagiannya bertanggungjawab terhadap kemiskinan yang berterusan terhadap golongan tertentu manusia. tekanan sosial dan psikologi turut bertambah-tambah justeru memberi kesan yang buruk kepada institusi kekeluargaan dan kemasyarakatan. tetapi juga pemusatan kuasa di Barat terutama di Amerika Syarikat telah mencipta satu cengkaman ekonomi global yang menjadikan perdagangan senjata dan dadah lebih menguntungkan daripada perdagangan komoditi dan perkhidmatan yang memberi manfaat kepada manusia.

Francis Fukiyama telah mengemukakan teori ‘The End of History’ yang menyatakan bahawa dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat setelah keruntuhan komunisme. Walaupun Barat tidak semestinya bersatu. Majoriti manusia tiada lagi suara untuk menentukan nasib masa depan mereka sendiri. Budaya dan tamadun lain sememangnya begitu takut kepada kuasa penyamarataan (homogenising) yang dimiliki oleh budaya Amerika Syarikat yang sangat dominan. Kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat boleh mencabuli undang-undang antarabangsa tanpa sebarang pembalasan (impunity). Namun demikian Jerman dan Perancis—dan juga Rusia—juga akhirnya akur kepada kehendak Amerika Syarikat di dalam isu berkaitan dengan program nuklear Iran pada tahun 2005 ini. perjuangan untuk menjaga dan meneruskan kepelbagaian budaya dan tamadun merupakan satu tema perjuangan yang harmonis dengan agama Islam dan agama-agama Asia yang lain. Dari sudut yang lain.Sekiranya kita melihat kesan pengaruh Barat ke atas sistem pemerintahan dan politik. kita juga harus akur bahawa tamadun dan kuasa Barat bukanlah sinonim dengan Amerika Syarikat dan Britain.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington Pada tahun 1989. 6. Dari satu sudut budaya dan tamadun bukan Barat bahkan bukan Amerika Syarikat. Oleh sebab itu. sebenarnya tidak banyak peranan besar pada tahap global. sebagaimana juga dunia Islam tidak bersatu dan tidak bersifat monolitik. namun pada umumnya terdapat jurang di antara dunia Barat dan Timur. Teori Fukiyama ini hampir menjadi kenyataan bilamana kuasakuasa besar blok Timur sendiri dilihat mula menerima pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat dalam menentukan halatuju sosial.2. Tema ini akan menjadi cabaran yang terpenting pada masyarakat Islam dan Asia dalam abad ke-21 akan datang. Contoh yang begitu ketara ialah siri-siri pengeboman ke atas Iraq. Ini jelas terbukti dengan adanya tentangan daripada Jerman dan Perancis terhadap penaklukan Iraq oleh Amerika dan Britain. meskipun semangat demokrasi tersebar. sistem politik global di dominasikan oleh Barat. Negara Rusia dan 12 . menjelang berakhirnya era perang dingin seorang penulis Amerika. ekonomi dan politik masing-masing. yang sebahagian darinya disebabkan oleh faktor budaya dan ketamadunan. Pada hari ini kuasa Baratlah sebenarnya yang tidak demokratik dengan membelakangkan kehendak masyarakat dunia melalui kuasa veto yang diberikan pada lima negara kuasa besar.

Secara umum teori Huntington tersebut boleh didasarkan kepada tiga andaian utama: a. Menurut Huntington dalam dunia yang berpelbagai tamadun (multiple civilizations). Para 13 . Dalam makalahnya yang diterbitkan oleh jurnal Foreign Affairs tahun 1993 bertajuk “The Clash of Civilizations?”. di samping tidak kurangnya mereka yang mengkritik pandangan beliau. Huntington mengemukakan teori ‘The Clash of Civilizations’ (Pertembungan Tamadun). b. c. politik dan ekonomi tetapi budaya. Teori Huntington ini dilihat sebagai satu ramalan besar yang harus diberi perhatian oleh semua pihak. Samuel P. Bagaimanapun telahan ini kelihatan pudar apabila seorang Profesor sains politik di Uniersiti Harvard. Malah beliau menyatakan antara petanda awal pertembungan tersebut ialah peristiwa Peperangan Teluk pada tahun 1990. Tamadun Barat akan bertembung dengan tamadun-tamadun lain terutama tamadun Islam. Buku ini telah menghuraikan dengan lebih mendalam tesisnya tentang pertembungan tamadun bagi tujuan menjawab isu-isu yang telah ditimbulkan oleh para pengkritik makalah asalnya. ianya seperti tidak boleh dielakkan lagi. Teori Pertembungan Tamadun yang dikemukakan oleh Huntington telah mengundang pelbagai reaksi baik di kalangan masyarakat Islam mahu pun di kalangan masyarakat Barat sendiri. Huntington kemudiannya memperkembangkan makalah ini untuk dijadikan sebuah buku dengan judul “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” yang diterbitkan pada tahun 1996. Selepas era perang dingin perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi ideologi. Huntington telah menjangkakan akan berlaku pertembungan antara Tamadun Barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan politik sejagat. Teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun. Tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar justeru konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun.China yang dilihat sebagai simbol blok Timur sebelum ini sudah mula membuka pintu kepada dunia luar dan memberi lebih kebebasan kepada kegiatan sosial. ekonomi dan politik.

Bagi sesetengah pihak mungkin situasi yang berlaku ini tidak boleh dikaitkan dengan ramalan akan berlakunya pertembungan tamadun seperti teori Huntington.7 Dampak Peristiwa 11 September Peristiwa 11 September 2001 selalu dilihat sebagai kemuncak konflik dunia Islam dan dunia Barat. beberapa peristiwa serangan ke atas kepentingan Barat khususnya Amerika Syarikat telah berlaku. Bagaimanapun. iaitu Mohammad Khatami.intelektual telah mengkritik pandangan Huntington daripada persoalan konsep seperti takrif tamadun sehinggalah kepada isu-isu yang dibangkitkan seperti perang di Bosnia-Herzegovina. Yang pastinya. Meskipun pelbagai kritikan akademik telah dikemukakan untuk menyanggah teori pertembungan tamadun sehingga pernah disebut bahawa teori Huntington ini telah runtuh. konflik antara dunia Barat dengan dunia Islam dengan pelancaran ‘Perang Terhadap Keganasan’ oleh Amerika Syarikat dan sekutunya seolah-olah membenarkan teori Huntington. Perjuangan rakyat Palestine yang menuntut kemerdekaan di negara sendiri turut digolongkan sebagai rangkaian pengganas. perkembangan yang mutakhir telah memperlihat situasi yang berlainan. Sebelum peristiwa 11 September. Pada tahun 1996 pula. teori Huntington ini sangat penting dari segi mencambahkan disiplin ilmu pengajian tamadun dan sains politik. Pada tahun 1993. dunia Barat dan dunia Islam sedang bergolak sehingga kelihatan tiada titik penghujungnya. Kemudian pada tahun 1998. Namun begitu.2. Arab Saudi. Begitu juga perjuangan masyarakat Islam lain di Kashmir dan Chechnya turut 14 . 19 tentera Amerika Syarikat telah terbunuh dan 300 lagi cedera dalam satu serangan di Khobar Towers di Dhahran. kedutaan Amerika Syarikat di Dar es Salaam dan Nairobi telah dibom menyebabkan 250 mati. Kesemua peristiwa di atas dikaitkan dengan pengganas Muslim sehingga menimbulkan kecurigaan yang mendalam terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan dialog antara tamadun sehinggalah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Tamadun seperti yang dicadangkan oleh Presiden Iran ketika itu. 6. pada Oktober tahun 2000. World Trade Center telah diserang oleh Ramzi Ahmed Yousef yang dikatakan seorang fundematalis Islam. Kapal USS Cole telah diserang di Yemen menyebabkan kematian 17 orang dan 38 yang lain cedera. Dan yang terakhir sebelum peristiwa 11 September.

Yang agak boleh diterima oleh dunia Barat ialah golongan Modernist Islam. Hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam menjadi semakin keruh dan tidak menentu. peristiwa September 11 telah meninggalkan dampak yang besar ke atas hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam. Bukan sahaja Asia Barat yang menerima padah buruk daripada pencerobohan Amerika Syarikat. khususnya ke atas peta politik Asia Barat. Sekatan demi sekatan telah dikenakan ke atas masyarakat Islam termasuklah sekatan dari segi penyebaran sains dan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. 15 . Malah golongan yang disebut sebagai fundamentalis Islam yang sederhana turut dicurigai pegangan mereka. Negara-negara yang sebelumnya dilihat tiada masalah dengan dunia Islam seperti Jepun turut mula memikirkan semula dasar luar mereka berkaitan dengan dunia Islam. Menerusi dialog-dialog ini dan juga menerusi bacaan mereka sendiri tentang agama Islam semakin ramai rakyat Amerika yang mendakwa bahawa mereka kini lebih memahami tentang ajaran Islam. Banyak pihak di dunia Islam menaruh kecurigaan terhadap tindak tanduk masa depan Amerika Syarikat di rantau Asia Barat. dialog antara golongan Islam minoriti dan golongan bukan Islam majoriti semakin meningkat. Amerika sendiri telah ditimpa krisis ekonomi yang semakin meruncing dengan terpaksa menanggung perbelanjaan perang yang begitu tinggi. Asia Tenggara dan yang terakhir di Iraq dilihat sebagai satu pencabulan ke atas dunia mereka oleh sebahagian besar masyarakat Islam. justeru dorongan ke arah mewujudkan versi Islam yang seperti ini perlu diperluaskan. masyarakat Islam di Amerika boleh menyumbang ke arah mewujudkan kesefahaman yang lebih baik antara Amerika Syarikat dan dunia Islam di masa depan.dilabelkan sebagai kumpulan pengganas. Kecurigaan dunia Barat ini sudah pasti memuncak selepas peristiwa serangan 11 September 2001. Pada umumnya. sebagai akibat September 11 juga. Bagaimana pun. Menurut sesetengah pihak. Beberapa operasi ketenteraan yang di ketuai oleh Amerika Syarikat di Afghanistan. Masyarakat Islam dari kalangan negara-negara Arab khususnya hampir ditutup peluang untuk meneruskan pengajian S&T mereka di peringkat tinggi di negara-negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Perubahan besar yang berlaku di Iraq sebagai akibat daripada pelanggaran Amerika Syarikat akan pastinya merubah peta politik dan agama negara itu dan jiran-jirannya.

sepanjang perjuangan menentang dominasi ini. di peringkat antarabangsa. maklumat. Kesejahteraan masyarakat manusia seluruhnya dan bukannya kepentingan sesuatu tamadun seharusnya menjadi tema perjuangan masa dalam menghadapi dominasi kumpulan 16 . Maka di sinilah dailog peradaban mempunyai peranan di dalam hubungan manusia dan hubungan antarabangsa masakini.6. ketenteraan dan politik akan menjadi cabaran terpenting yang bakal dihadapi oleh manusia dalam abad ke-21 nanti. ketidakadilan dan penindasan di dalam hubungan di antara tamadun di dunia hari ini. persoalan dan permasalahan yang timbul melalui sejarah. India dan Cina. ekonomi. Bagi memahami sifat dominasi ini dan akibatnya ke atas tamadun manusia merupakan satu masalah yang besar kerana dominasi sedemikian telah dianggap sebagai biasa atau normal. Dominasi dan cengkaman segelintir manusia.3 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran Tamadun kontemporari dunia telah mewarisi tradisi. Di peringkat dalam negeri. teknologi. adalah agak baik. Ketidakadilan seperti ini merupakan pengabaian hak dan kesejahteraan manusia di mana-mana. tetapi menerusi dailog. Disebabkan hakikat tersebut. tidak boleh diabaikan dan mesti terus dipupuk untuk memastikan supaya hubungan harmonis di kalangan rakyat Malaysia akan terus terjalin. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai kepincangan. pemikiran. permasalahan yang diwarisi di dalam perhubungan antara tamadun perlu ditangani bukan dengan secara keganasan atau konfrontasi. Ini amat jelas dan ketara di dalam hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam masakini. kewangan. kita terpaksa menekankan persoalan keadilan kerana dominasi yang meletakkan kuasa di tangan minoriti merupakan ketidakadilan yang sangat nyata. selalunya ke atas golongan yang lebih ramai dalam semua bentuk manifestasi budaya. usaha ke arah menjalin persefahaman antara kaum di kalangan rakyat Malaysia yang datang dari pelbagai tamadun. namun masih wujud rasa curiga di kalangan setengah pihak berdasarkan perbezaan-perbezaan antara mereka. Islam. walaupun hubungan antara kaum yang berdasarkan pelbagai tamadun seperti tamadun Melayu. Di peringkat antarabangsa. jurang komunikasi dan prejudis di dalam hubungan antara tamadun. Malahan PBB telah menjadikan tahun 2001 sebagai tahun dailog antara tamadun dunia. Selain itu wujud juga salah faham. Dengan kata lain.

kesihatan. budaya dan tamadun masing-masing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan kesatuan. pemupusan sumber alam. Mereka mesti membina kesedaran dan bergerak secara berkumpulan untuk menentang dominasi oleh segelintir manusia tertentu. Dalam sesi dialog tersebut. penyalahgunaan dadah dan kedurjanaan penyakit AIDS. samalah juga dengan negara membangun di Asia seperti Thailand dan Malaysia. Kesemua kemelut ini memerlukan 17 . kejujuran. Oleh sebab itu. perpecahan hubungan keluarga. masyarakat Asia dan lain-lain dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi oleh sekumpulan kecil manusia terutama kuasa Barat dan bonekanya. Penghomogenan (homogenesation) budaya Amerika Syarikat merupakan satu ancaman sama ada kepada budaya Perancis yang menjadi ciri penting tamadun Eropah ataupun tamadun Turki yang menjadi ciri penting tamadun Islam. Seperti juga manipulasi pasaran kewangan oleh para spekulator mata wang akan merosakkan ekonomi negara maju seperti Jerman.teratas (elit). Melalui sesi dialog di kalangan manusia di mana-mana sahaja. Kesan buruk segala bentuk dominasi akan dirasai sehingga ke peringkat global. maruah dan kebebasan manusia. Situasi ini benar-benar telah berlaku sama ada di India mahupun di kalangan kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Satu syarat yang cukup penting ke arah membina kesedaran ialah melalui sesi-sesi dialog di semua tempat. Sesi dialog antara manusia dalam pelbagai budaya dan tamadun juga banyak membawa manfaat yang lain. Hari ini seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah yang besar seperti pencemaran alam sekitar. Kesemua nilai dan pandangan semesta tersebut begitu bertentangan dengan tindakan dominasi. kebajikan masyarakat dan kemudahan asas awam. manusia mesti sedar bahawa setiap agama. masyarakat Islam. Dengan pembesaran jumlah dan jenis persenjataan oleh sesebuah kumpulan elit dalam sesebuah negara. Sumber kekayaan tersebut sepatutnya digunakan untuk perancangan yang mementingkan rakyat seperti pendidikan. telah mendorong mereka menyalahgunakan sumber kekayaan sesebuah negara. Keadaan ini menunjukkan bahawa cabaran yang berpunca daripada kesan dominasi akan menjejaskan manusia di mana-mana sahaja. penyalahgunaan kuasa dan rasuah. seluruh masyarakat manusia mesti menentang dominasi tersebut. keretakan perhubungan dan perpaduan dalam masyarakat.

budaya dan agama. kesihatan dan pendidikan. nilai-nilai sejagat. sains dan teknologi. maka sifat tamak dan takbur (ego) menjadi semakin dominan dalam masyarakat. Persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. kerohanian dan moral sentiasa diutamakan. Sesungguhnya kebanjiran masalah yang dihadapi oleh manusia masa kini merupakan kesan daripada krisis nilai. Tamadun Islam dan tamadun Asia sentiasa menekankan penolakan terhadap sifat tamak dan kepentingan diri. Bila persoalan memberi perkhidmatan tidak lagi menjadi tanggungjawab utama politik. Nilai etika yang telah diketepikan dalam ekonomi hari ini telah melahirkan ‘kapitalisme kasino’ yang merebak secara global. Kasih sayang dan hormatmenghormati yang sudah hilang kekuatan moralnya dan sentiasa tercabar dalam rumah tangga moden telah melunturkan ketahanan hubungan kekeluargaan. keluarga dan masyarakat. Tanpanya kita tidak mungkin dapat membentuk benteng moral yang kukuh. Dalam sistem falsafah tamadun-tamadun ini. 6. maka kesempatan berkuasa dilihat sebagai satu peluang terbuka untuk memperolehi kekayaan dan kepentingan diri. etnik dan kebudayaan mesti diadakan sesi dialog yang berterusan di kalangan kita semua. Bila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama dalam pemerintahan dan politik. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar semula jadi yang tidak lagi diutamakan telah membawa kepada krisis alam sekitar. maka hendaklah diadakan sesi dialog dalam semua peringkat masyarakat. Setiap bidang dalam masyarakat menurut pendirian Islam dan tamadun-tamadun berasaskan agama yang lain mesti diasaskan di atas nilai-nilai moral.4 Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun Demi untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama dalam tamadun Islam dan tamadun Asia.jawapan dan penyelesaian daripada manusia. Kemelut ini telah melanda seluruh dunia tidak terkecuali kepada masyarakat yang berada di dunia Islam dan Asia. Universiti atau Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah-sekolah boleh memainkan 18 . ekonomi dan pengurusan sumber. maka ikatan dan perasaan saling hormat-menghormati. mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam masyarakat yang pelbagai etnik. Ke arah melahirkan nilai moral dalam masyarakat kita yang berbilang agama. Disebabkan perasaan rendah diri dan pengorbanan telah dipencilkan dalam kehidupan peribadi dan masyarakat.

Program di radio dan televisyen yang membicarakan tema itu sudah pasti akan meningkatkan lagi usaha ini. Golongan ini terdiri dari kalangan mereka yang berpandangan sempit. haruslah disedari bahawa tidak akan wujud satu masa yang paling baik dalam sejarah untuk memperkenalkan dialog peradaban. Golongan seperti ini tidak akan menerima dengan senang hati terhadap dialog tamadun. berkenalan dan memahami serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan. Pertubuhan agama dan budaya hendaklah menjadikan sesi dialog sebagai agenda utama dalam kegiatan-kegiatan mereka. Seharusnya diakui dialog tamadun pada tahap mana sekalipun akan menempuhi halangan yang kuat. Kebangkitan agama memberi peluang kepada kita untuk memulakan dan 19 . upacara dan peristiwa serta nilai dan prinsip yang ditunjangi oleh agama semakin diterima oleh masyarakat yang beberapa dekad terdahulu tidak menerimanya. Menghidupkan situasi seperti inilah sebenar-benarnya dialog. kebangkitan gerakan agama mula bertapak di dunia Islam dan juga beberapa tempat di Asia yang lain. Biar apapun bangkangan terhadap dialog tamadun. Akhbar dan majalah popular pula mesti memperkenalkan ruang-ruang yang ditumpukan kepada dialog peradaban. Pada hari ini. kebangkitan gerakan keagamaan menjadi satu fenomena global. Lambang dan simbol agama. Dengan lain pengertian. usaha dialog tamadun pada tahap akal dan minda sahaja. Bagi mereka ada lagi kegiatan penting dan pragmatik yang perlu untuk diberi keutamaan. iaitu dialog dalam kehidupan. Manusia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. penuh kebencian dan permusuhan terhadap budaya dan agama lain serta menebal kejahilannya terhadap manusia selain daripada mereka. Tanpa dialog seumpama ini. harapan dan kebimbangan antara satu sama lain. Sesi dialog juga mesti menjadi perkara utama dalam pertubuhan-pertubuhan belia. Pengajian mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia mesti dimasukkan dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. Dalam sebarang masyarakat tentunya terdapat elemen yang menganggap dialog tamadun sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. budaya dan agama mesti digalakkan untuk bergaul. Namun begitu. sesi-sesi dialog demikian melalui media massa dan sistem pendidikan tidak akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. tidak membawa sebarang kesan bermakna. Terdapat juga golongan yang melihat dialog tamadun sebagai kegiatan terawang (esoterik) semata-mata.peranan yang penting.

yang telah menimbulkan keganasan dan ketidakadilan. melalui kesefahaman yang dipupuk mengenai pemikiran dan cara kehidupan masing-masing. adalah berpunca daripada kegagalan pelbagai golongan yang terlibat untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui meja rundingan yang berasaskan dialog.5 Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun Dialog tamadun boleh memainkan peranan yang penting di dalam hubungan domestik dan antarabangsa pada masakini. Hujahnya sangat jelas. Fenomena ini boleh membawa kepada ketegangan dan konflik yang besar. maka kejahilan kita bersama akan berubah kepada saling membenci antara satu sama lain. Ada masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi mithalnya. Memang diakui bahawa bukan semua masalah berpunca daripada kejahilan tentang tamadun. Melihat kepada perkara-perkara diterangkan atas. berdasarkan sejarah tamadun-tamadun tradisional. Kini penghuni dunia pada penghujung abad ke-20 ini lebih sedar akan kewujudan penghuni yang lain.mengembangkan dialog tamadun. kita mesti membuat pendirian untuk berdialog antara satu sama lain. yang 20 . dengan golongan Islam radikal. sama ada kita memilih untuk berdialog dan seterusnya hidup bersama secara aman atau kita memilih untuk berkonflik dan bertelingkah untuk selama-lamanya. termasuk dialog tamadun. Dailog tamadun mampu mengurangkan ketegangan yang wujud di dalam hubungan manusia. iaitu satu keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Pelbagai agama dan tamadun tidak boleh tidak mesti menjalankan dialog apatah lagi dalam zaman teknologi komunikasi yang telah berupaya untuk mendekatkan manusia daripada merata pelosok dunia. Ini adalah kerana sebahagian dari permasalahan yang wujud pada hari ini. Pilihan yang diberikan begitu mudah. Malahan konflik antara dunia Islam dan Barat. justeru penyelesaiannya tidak mungkin tercapai melalui dialog tamadun. iaitu masyarakat manusia daripada pelbagai agama dan tamadun berbanding dengan masyarakat manusia sebelum ini. tamadun Islam dan tamadun Asia yang lain begitu berkait rapat dengan agama masing-masing. lebih tepat dilihat sebagai konflik di antara Amerika dan sekutunya Britain. 6. Sekiranya kita tidak berusaha berdialog dan mengenali antara satu sama lain dalam suasana kita disemukakan sebegini.

Tidak ada agama yang menanamkan sifat benci di antara manusia di dunia ini. tanpa menimbulkan konflik. dan Deepavali. dapat juga dilihat unsur-unsur persamaannya. nilainilai sejagat yang murni yang dikongsi bersama oleh agama-agama tersebut. Untuk mewujudkan kesefahaman mengenai pelbagai tamadun yang boleh membawa kepada keamanan yang berkekalan. seperti Hari Raya. supaya wujud toleransi di antara kaum-kaum di negara ini yang budaya mereka berlatarbelakangkan tamadun-tamadun tersebut. Cina. program pertukaran dan lain-lain.juga melibatkan kepentingan ekonomi seperti penguasaan telaga minyak di Teluk Parsi. Dengan secara demikian. yang menjadi teras budaya kaum-kaum tersebut. Usahausaha sedemikian boleh dilakukan di peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa. perlulah diwujudkan persefahaman mengenai tamadun Islam. Di peringkat Kebangsaan. Melayu. perlulah difahami bersama. iaitu dalam negeri atau dialog yang bersifat intra-civilisational. serta saling menghormati sesama manusia. adalah dianjurkan oleh kesemua agama besar di dunia ini. di pihak yang lain. dan pengeboman hotel dan tempat pelancongan yang dikunjungi oleh orang Barat. Tahun Baru Cina. India. Namun demikian tidak dapat dinafikan juga bahawa unsur-unsur kejahilan tamadun wujud di kalangan pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus sering dilihat sebagai permusuhan tamadun. Sekiranya terdapat perbezaan pada zahirnya. keikhlasan dan kejujuran. maka ini juga perlu dijelaskan supaya pihak lain dapat melihat kerasionalan di sebalik perbezaan tersebut. Kepercayaan agama dan kehidupan beragama. maka mestilah wujud kesediaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat. perlulah diketengahkan. Satu contoh yang baik ialah Hari Perayaan setiap kaum di negara ini. Mithalnya sifat kesabaran. agar mereka dapat menerima perbezaan tersebut. maka prasangka dan fikiran negatif mengenai kepercayaan dan amalan golongan lain. untuk cuba memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. majlis forum. sama ada dari segi kepercayaan atau pun amalan. dapat dikurangkan. melalui pendidikan. Misalnya layanan buruk terhadap orang-orang Islam yang bermastautin di negara-negara Barat di satu pihak. di mana 21 . dan kaum Peribumi yang lain. Di samping itu. supaya di dalam kepelbagaian tersebut.

6. kerana itu akan memburukkan keadaan serta membawa kerugian kepada mereka yang kecil.6 Dialog Tamadun: Dimensi Dalaman dan Dimensi Luaran 6.6. Untuk menghadapi cabaran ini. 22 .2 Dialog Luaran: Dialog Antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam dan Asia • • • • • Isu nilai-nilai sepunya Dunia Barat perlu mengiktiraf dan menghormati konsep dunia berbilang tamadun Isu saling kebergantungan dalam pembangunan ketamadunan Memahami isu-isu yang memisahkan antara tamadun Barat dan tamadun Islam Memahami isu keganasan dan terrorisme bukan sahaja dari perspektif Barat tetapi juga dari perspektif masyarakat Islam dan masyarakat Asia 6.1 Dialog Dalaman: Dialog Antara Tamadun di Malaysia • • • • Persefahaman kaum yang berasaskan nilai-nilai budaya dan tamadun sepunya Peranan Rukunegara sebagai asas pembagunan tamadun baru Malaysia Islam Hadhari dan Penjelasannya kepada orang Islam dan Bukan Islam Menjelaskan kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia 6. Bagi masyarakat Malaysia. kita perlu proaktif di dalam mengenengahkan wacana kita sendiri mengenai dialog tamadun dengan harapan akan wujud titik pertemuan di antara pelbagai pihak dan tamadun. yang berbeza dan justeru berpotensi bertelagah. Cabaran ini tidak boleh dihadapi dengan berdiam diri atau berpeluk tubuh. lemah dan mudah tertindas. 6.kepercayaan dan amalan masing-masing perlulah dijelaskan supaya konsep dan amalan rumah terbuka akan menjadi lebih bermakna lagi.7 Kesimpulan Zaman yang kita diami pada hari ini adalah merupakan satu zaman yang cukup mencabar dan salah satu sebab terpenting ialah cabaran yang timbul hasil daripada pertembungan tamadun yang dibawa oleh proses globalisasi. cabaran dialog tamadun harus dihadapi di dua peringkat.

Dialog dalaman harus menumpukan perhatian kepada hubungan antara kaum yang didasari oleh tamadun. agama dan budaya yang berlainan di dalam negara-bangsa yang satu. 23 .iaitu dalaman dan luaran. iaitu Malaysia. kita harus berdepan dengan hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam. yang kadangkala tegang. Namun kita tidak harus membiarkan perbezaan dan kepelbagaian menjadi faktor bagi pertelingkahan dan peperangan. Di peringkat luaran pula. Menangani isu-isu yang berkaitan dengan dialog tamadun bukan satu perkara yang mudah kerana ia melibatkan asas kehidupan dan pandangan alam yang berlainan. Kita perlu menghadapi situasi sedemikian dengan penuh hikmah dan dialog tamadun adalah satu cara yang berhikmah untuk menghadapi cabaran tersebut.

1996. London: Routledge 24 .) 1994.).). Challenges to United Nations. Peter Van (ed. The Clash of Civilisations and the Remarking of World Orde. no. London: St. When Corporations Rule the World. 1999. Boston: South End Press. Islam and Civilizational Dialogue: The Quest for a Truly Universal Civilization. 1995. pp. Jeremy. (eds. David. Bakar.’ Journal of Islam and Christian-Muslim Relations.). vol. 1993. 107-128 Brecher. (eds. Debating Human Rights. Al. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Pulau Pinang: JUST Childers.Rujukan Bakar. New York: Simon and Schuster. Osman. Camilleri Joseph A. Erskine (ed. Martin’s Press Huntington. 1993. et. Petaling Jaya: JUST Chandra Muzaffar. 2 (April 2005). Samuel. 1998 Globalisation: The Perspectives and Experiences of the Religious Tradition of Asia Pasific. Human Right and the New World Order. Connecticut: Kumarian Press. 16. ‘The impact of the American war on terror on Malaysian Islam. Korten. Ness. 1997. dan Chandra Muzaffar. Global Visions. Osman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful