BAB 6

MASA DEPAN DUNIA BERBILANG TAMADUN: DIALOG TAMADUN DAN ISU-ISU SEMASA Oleh Mohd Hazim Shah Abdul Murad Osman Bakar Azizan Baharuddin 6.0 6.1 Pengenalan Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan Tamadun Asia 6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi 6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat 6.2.2 Dominasi Politik 6.2.3 Dominasi Ekonomi 6.2.4 Dominasi Media 6.2.5 Dominasi Budaya 6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington 6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September 6.3 6.4 6.5 6.6 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun Dialog Tamadun

1

6.6.1 Dimensi Dalaman 6.6.2 Dimensi Luaran 6.7 Kesimpulan Rujukan

2

manusia dan kehidupan kemanusiaan. Dengan mengakui perbezaan antara tamadun tidak bermakna kita tidak boleh berdialog atau berbincang mengenai perkara-perkara yang boleh disepakati bersama. 3 . Keinsafan dan kesedaran bahawa kita perlu hidup dalam kepelbagaian tamadun akan menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi realiti atau hakikat ini dengan lebih realistik dan penuh perasaan muhibbah. Sesungguhnya kesemua tamadun yang telah dikaji mengajar kita pelbagai pengajaran yang amat penting bagi umat manusia dewasa ini yang kebanyakannya telah hilang pertimbangan terhadap soal akhlak. moral dan kemanusiaan di samping hilang juga kesedaran tentang keperluan memelihara alam tabii dari bencana yang ditimpakan oleh perbuatan kerakusan manusia itu sendiri. Permuafakatan dan persepakatan dalam hal-hal akhlak kemanusiaan dan alam tabii ini pun sudah cukup penting bagi menghasilkan satu bentuk kehidupan yang lebih bermakna pada abad yang mendatang. Perkara-perkara sebegini. Sebagai ahli masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam suasana kepelbagaian tamadun secara turun-temurun. Begitu juga halnya dengan soal alam tabii dan keperluan untuk hidup berharmoni dengan alam tabii. sikap dan tingkah laku kita dalam melihat kewujudan tamadun kita sendiri di tengah-tengah pelbagai tamadun lain. Pendedahan ilmiah sebegini sepatutnya telah memperkaya pemikiran. Tamadun dan peradaban seperti yang diterangkan oleh pelbagai tamadun yang telah kita pelajari banyak menyentuh persamaan dari segi adab dan kehidupan beradab. Penilaian yang tepat bermaksud kita harus boleh meneruskan perasaan muhibah antara tamadun sekalipun kita masing-masing mengakui wujud perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. Pendedahan ilmiah yang dialami setakat ini juga seharusnya memungkinkan kita untuk membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tabiat tamadun-tamadun ini.0 Pengenalan Pendedahan kepada pelbagai tamadun sewajarnya telah memberikan pengalaman yang istimewa kepada kita semua. pendedahan ilmiah sebegini sangat perlu demi meyakinkan kita bahawa kehidupan antara tamadun ini perlu terus diperkukuhkan.6. walaupun kelihatan kecil dan sedikit tetapi sangat luas dan besar potensinya untuk diperkembang ke arah kesefahaman sejagat melalui usaha-usaha dialog antara tamadun.

Masyarakat negara kita yang berbilang tamadun ini telah pun hidup sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini dengan penuh interaksi dan perasaan muhibah. Setelah kita menilai tamadun-tamadun yang dikaji serta memahami nilai-nilai terpenting yang perlu kita ambil dan hayati. maka kini perlu pula kita melihat perhubungan antara tamadun-tamadun sebelah sini dengan tamadun Barat yang dominan hari ini. 6. Tamadun-tamadun sebelah sini sebenarnya telah wujud bersama untuk satu jangka masa yang lama dan kadangkala agak tidak wajar untuk kita membicarakan keperluan mereka untuk berinteraksi. usaha-usaha mengembalikan hikmah dari khazanah tamadun ini perlulah dipergiatkan oleh generasi hari ini demi menjamin kesinambungan hidup masyarakat manusia di muka bumi ini. Penilaian terbaik yang boleh dibuat oleh kita ialah dengan merasai bahawa kita sendiri adalah sebahagian dari mata rantai tamadun-tamadun tersebut yang perlu kekal dalam rantaian yang telah sedia terbina itu. Oleh sebab itu. 4 .Sesungguhnya manusia moden seperti kita ini telah banyak melupai hikmah daripada khazanah peninggalan tamadun kita sendiri sehinggakan kehidupan yang kita jalani menjadi begitu keliru dan hilang arah tujuannya. subur dan segar antara masyarakat dan tamadun yang pelbagai inilah yang lebih penting. Perkara inilah sebenarnya nilainilai yang tidak ternilai yang boleh kita peroleh dari pengkajian dan pendedahan mengenai tamadun-tamadun milik masyarakat kita sendiri. Keadaan ini seolah-olah menggambarkan bahawa sebelum ini seperti tidak wujud interaksi antara tamadun Islam misalnya dengan tamadun Cina dan tamadun India dan begitu juga sebaliknya. Malah yang lebih penting ialah bukti kehidupan yang masih hidup. Penilaian yang kita lakukan mestilah akhirnya akan membawa kita ke satu tahap kehidupan yang lebih beradab dan bertamadun. sesuai dengan semangat dan sikap yang telah dilahirkan oleh tamadun-tamadun yang telah kita pelajari.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bab-bab sebelum ini telah menegaskan hakikat bahawa dunia kita adalah sebenarnya dunia berbilang tamadun. Penganut pelbagai agama ingin melihat dunia global ini terus wujud sebagai dunia berbilang budaya dan tamadun. Bukti-bukti sejarah telah banyak menjelaskan interaksi antara tamadun-tamadun ini memang telah sedia wujud dari dahulu kala lagi.

Merekalah yang sebenarnya yang perlu diajar oleh tamadun sebelah sini tentang cara-cara berdialog antara tamadun. Kita mestilah mengungkapkan aspirasi dialog tamadun kita dengan lebih yakin bila berhadapan dengan tamadun Barat kerana kita lebih arif tentang soal ini. Kita bukan sahaja perlu menunjukkan kepada mereka cara bertoleransi. Peranan ini juga merupakan sumbangan paling besar yang boleh diberikan oleh tamadun sebelah sini kepada tamadun Barat khususnya dan tamadun manusia umumnya di tengah-tengah kemelut kehidupan yang tidak putus-putus hari ini. orientasi dan hala tuju dialog peradaban kita tidaklah sewajarnya bersifat teori dan telahan apatah lagi bersifat polemik seperti yang lazimnya wujud dalam tradisi dialog di Barat. Oleh sebab itu. Hakikat sebegini sebenarnya merupakan satu kekuatan yang tidak wajar kita perkecilkan kerana ia tidak dimiliki oleh tamadun Barat. Justeru tidak wajar bagi tamadun Barat untuk mengajar kita bagaimana mahu berdialog atau bertoleransi sesama kita. Justeru itu jika mereka berbicara mengenai dialog peradaban sifatnya sangatlah teoritikal dan konjektural. Dalam sepanjang sejarah tamadun Barat mereka sangat kurang berpeluang untuk hidup bersama dengan tamadun lain seperti yang dialami oleh tamadun-tamadun sebelah sini. hakikat ini perlulah difahami dengan baik supaya kita tahu di mana kita berada dan apakah sebenarnya yang perlu kita lakukan. jika ia diilhamkan ataupun dipelopori oleh tamadun Barat maka orientasi dan hala tujunya sudah pasti berbeza dengan kita. malah yang lebih penting ialah cara bermuhibah atau berkasih-sayang sesama manusia dari kalangan tamadun yang pelbagai ini. Sikap seperti inilah sebenarnya yang perlu kita kemukakan terhadap tamadun Barat. Menyedari perkara tersebut. Dialog peradaban ini atau interaksi antara tamadun ini. Tamadun Barat sebenarnya sangat miskin dalam soal pengalaman hidup antara tamadun. Interaksi sebenar antara tamadun dapat dilihat dari perspektif ini.Justeru kita boleh menyatakan bahawa interaksi antara pelbagai tamadun yang kita lalui ini ialah suatu yang nyata dan benar-benar hidup. Kita memiliki pengalaman beratus tahun hidup bersama (co-exist) dengan tamadun-tamadun lain yang tidak pernah dialami oleh tamadun Barat. Hakikat ini disebabkan mereka sendiri tidak pernah merasai secara realiti dan praktikal pengalaman hidup dalam pelbagai tamadun. 5 .

Disebabkan kuasa penjajahan Barat begitu kuat dominasi pengaruhnya.2 6. Penjajahan Barat mempunyai kesan yang meluas dan mendalam ke atas masyarakat Islam dan Asia sehingga merubah struktur ekonomi. institusi politik dan nilai budayanya.2. Keseluruhan dunia pada hari ini kelihatan seolah-olah ‘sebuah dunia Barat yang besar’ yang bersifat hegemonik. Tanpa menyedari kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas kita dengan sepenuhnya. Pengaruh dunia Barat ke atas seluruh bangsa manusia berpunca daripada sejarah penjajahan yang panjang. Mereka telah meletakkan tamadun Barat sebagai kemuncak pencapaian ketamadunan manusia. Tamadun Barat merupakan piawai atau kayu pengukur untuk menilai pencapaian masyarakat mereka sendiri. Meskipun kini kebanyakan negara atau masyarakat Islam dan Asia telah mencapai kemerdekaan.1 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi Dampak Budaya Kebendaan Barat Sama ada disedari atau tidak realiti yang paling penting pada masa kini yang mencabar tamadun Islam dan tamadun Asia ialah globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta dan didominasi oleh dunia Barat moden. tetapi kesan pemerintahan dan dominasi penjajah masih ketara. kita tidak akan dapat merancang masa depan kita dengan sebaikbaiknya. Masyarakat Islam dan Asia sukar dikenali dengan ciri-ciri kebangsaan yang tersendiri dalam semua lapangan kehidupan sama ada yang berkaitan dengan gaya hidup seseorang sehingga kepada kedaulatan negara dalam membuat keputusan. Bentuk dominasi baru telah muncul sehinggakan dimanipulasi oleh penjajahan yang lampau. yang tidak langsung memperlihatkan identiti selain daripada identiti tamadun Barat. maka masyarakat yang di bawah penjajahan telah mengalami perasaan rendah diri ketara.6. Penjajahan pemikiran seperti inilah sebenarnya kemuncak penjajahan Barat dalam memperkukuhkan dominasinya ke atas bangsa manusia yang lain sehingga hari ini. Kebebasan yang sepatutnya wujud pada sesebuah masyarakat 6 . malah meninggalkan sejarah dan warisan bangsa mereka sendiri. Kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan sama sekali ciri-ciri jati diri (identiti) bagi seseorang Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu dan jati diri tamadun Islam dan jati diri tamadun-tamadun Asia pada peringkat kolektif.

Bosnia-Herzegovina. tanpa restu PBB telah menyerang dan menakluki Iraq pada 2003. Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menggambarkan diri mereka sebagai ‘polis dunia. Bagaimanapun keputusan-keputusan yang dibuat hanyalah sekadar mengesahkan keputusan negara-negara kuasa besar terutama Amerika Syarikat yang mempunyai kepentingan tertentu. Khasmir dan lain-lain.2 Dominasi Politik Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang besar selain daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat tempatan. Sukar untuk dinafikan bahawa politik antarabangsa hari ini didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. memperolehi kuasa veto. Malahan struktur PBB sendiri mencerminkan keadaan politik dunia selepas Perang Dunia Kedua. 6. Masyarakat yang dikatakan merdeka dalam banyak keadaan yang berkaitan dengan kebebasan membuat keputusan politik terutama di peringkat antarabangsa. di mana negara-negara seperti Amerika Syarikat. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai 7 . Majlis Keselamatan PBB dari satu segi merupakan sebuah badan politik dunia yang terpenting. Anadainya sesuai dengan kepentingannya. Pada masa-masa yang lain mereka akan bertindak secara bersendirian membelakangkan Majlis Keselamatan PBB seperti dalam persitiwa pengeboman Sudan dan Afghanistan pada tahun 1998. United Kingdom. Perancis dan China. Pendekatan unilateralisme di dalam politik antarabangsa ini terbukti sekali lagi apabila Amerika Syarikat. Negara Amerika Syarikat adalah negara terkuat di kalangannya yang mendominasikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia. Amerika Syarikat akan menggunakan Majlis Keselamatan PBB untuk mencapai objektif-objektif tertentu yang berkaitan dengan polisinya. dengan helah untuk memusnahkan tempat-tempat yang dikatakan sebagai sarang-sarang pengganas. Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sama ada di Somalia. Palestin. masih tertakluk kepada telunjuk kuasa Barat. Britain dan Perancis yang telah berjaya mengalahkan Jerman dan Jepun.atau negara dalam menentukan haluan kehidupan dan masa depan mereka sendiri telah dikongkong oleh pelbagai bentuk dominasi yang baru. Situasi ini mencerminkan kuasa politik yang mendominasi dunia.2.

Bank Dunia serta World Trade Organisation (WTO) bersama-sama dengan kumpulan G8. pengeluaran hasil-hasil perindustrian dan perkembangan sains dan teknologi (S&T) sesebuah negara. sekumpulan bank.sebuah kuasa politik global adalah disebabkan terutamanya oleh kekuatan ketenteraan atau militari. hingga mewujudkan satu dunia unipolar. Tidak cukup sekadar itu. Pola dominasi ekonomi yang sedemikian disokong oleh institusi-institusi global seperti International Monetary Fund (IMF). Mereka telah bertindak mencorakkan bentuk ekonomi global sebegitu rupa sehingga segala kepentingan negara-negara perindustrian yang kuat di hemisfera utara mendapat keutamaan mengatasi persoalan kebajikan negara-negara miskin di hemisfera selatan. tanpa imbangan kuasa.2. 6. Pada masa yang sama ia melarang dengan keras. untuk mempunyai program nuklear mereka sendiri. maka hari ini keadaan yang hampir sama berlaku. Syarikat-syarikat multinasional dari Barat seperti Amerika Syarikat. dan perpecahan Soviet Union pada 1991. maka Amerika Syarikat telah muncul sebagai satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak mempunyai saingan. Setelah perang dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin pada 1989. Negara tersebut memiliki senjata-senjata nuklear yang besar dan senjatasenjata yang tercanggih.3 Dominasi Ekonomi Sekiranya semasa zaman penjajahan sebelum ini penjajah Barat mendominasikan sumber-sumber semula jadi wilayah yang dijajah. sumber-sumber semula jadi di negara-negara tersebut dimonopoli secara tidak disedari. Syarikat-syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sumber-sumber semula jadi. Fenomena seperti ini merupakan satu bentuk penjajahan baru yang terselindung 8 . Masyarakat manusia di negara-negara membangun dan mundur tidak lebih sekadar memenuhi keperluan sumber tenaga manusia untuk mencapai kepentingan mereka dan pada masa yang sama. sistem kewangan antarabangsa pula dikawal oleh sejumlah kecil syarikat-syarikat kewangan gergasi. pedagang-pedagang mata wang dan juga pengurus-pengurus dana pelaburan spekulatif antarabangsa. United Kingdom dan negara-negara Eropah yang lain termasuk juga Jepun telah menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa. usaha negara-negara lain seperti Korea Utara dan Iran. yang secara tidak langsung meneruskan dominasi dunia Barat ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain. Paling menggerunkan senjata-senjata ini dipunyai oleh sebuah negara yang mengambil pendekatan hegemonik ke atas masyarakat bangsa-bangsa manusia yang lain.

budaya hidup Barat yang ditonjolkan melalui jenama-janama seperti Coca-cola. 6. 6.di sebalik gagasan perdagangan tanpa sempadan. Dalam konteks budaya ini. di mana cita-cita remaja diberi ekspresi secara kompetitif. Namun bukan sahaja 9 . perdagangan bebas. Tegasnya. atau economic globalisation.5 Dominasi Budaya Dominasi dunia Barat juga dikaitkan dengan dominasi budaya. media cetak dan elektronik yang semakin berpengaruh dikuasai oleh sekumpulan syarikat-syarikat gergasi yang berpusat di dunia Barat. Tidak cukup dengan dominasi dalam bidang politik dan ekonomi. Pada hari ini filem.4 Dominasi Media Dunia Barat melalui potensi yang ada dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat telah mendominasi penyebaran berita antarabangsa. Selain daripada itu.2. dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeskportan budayanya. McDonalds. atas nama keterbukaan di dalam memberi pandangan. dunia Barat khususnya Amerika Syarikat mahu turut mendominasi media massa. masyarakat di luar dunia Barat melihat jiran-jiran mereka bahkan mereka sendiri sendiri menurut kaca mata Barat. Masyarakat manusia di merata tempat telah menyedut dan mengasimilasikan jenis-jenis makanan. pengaruh yang paling berkesan atau signifikan ialah hiburan. Dalam tiga dekad kebelakangan ini. kartun dan komik dari Amerika Syarikat telah tersebar dengan meluasnya di seluruh dunia sehingga mempengaruhi cara hidup remaja di seluruh dunia. dan nilai-nilai seperti menghormati dan menjaga perasaan seseorang individu tidak lagi diutamakan. Rancangan-rancangan televisyen seperti American Idol juga telah tersebar luas dan ditiru di beberapa negara lain termasuk Malaysia sebagai satu fenomena globalisasi budaya. muzik. Satu situasi yang begitu ketara mutakhir ini. Malah sesuatu peristiwa yang berlaku dalam negara di luar dunia Barat sering dicampur dan ditafsirkan untuk penerimaan negara-negara jirannya oleh agensi berita Barat bagi memperolehi kepentingan-kepentingan tertentu. Agensi berita antarabangsa terutama dari Amerika Syarikat menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa-peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia.2. Levi’s dan lain-lain telah menjadi sebahagian daripada budaya global. nyanyian. pakaian dan hiburan ala-Amerika dalam jumlah yang besar dan belum pernah berlaku dalam sejarah sebelum ini.

Sebagai kesan daripada pengaruh tamadun Barat juga. Keputusan-keputusan mereka dalam politik dan ekonomi secara mudah memberi kesan yang besar kepada politik dan ekonomi kita.Amerika Syarikat yang telah mengeksport budaya mereka tetapi juga syarikat-syarikat dari Eropah dan Jepun turut mengeksport kartun dan muzik ciptaan Amerika Syarikat. dapat diperhatikan penguasaan kuasa Barat yang begitu mencengkam ke atas bangsabangsa manusia yang lain termasuklah masyarakat Islam dan Asia. hak menyuarakan bangkangan. Berdasarkan kepada keterangan tentang dominasi kuasa Barat dalam bidang-bidang tersebut. Tidak dapat dinafikan. Pertumbuhan dan pekembangan ekonomi pasaran juga telah menambahkan kemewahan golongan menengah di kebanyakan negara-negara di dunia sehingga kepada kadar tertentu. pemasaran dan penyelidikan. Syarikat-syarikat multinasional yang sedang beribu pejabat di Amerika Syarikat telah menjadi global dari segi pengeluaran. Dunia Barat juga bertanggungjawab menimbulkan 10 . Gergasi media Barat khususnya dari Amerika Syarikat seperti CNN. sehingga pada hari ini dominasi tersebut tidak lagi mengenali sempadan penempatan geografi atau budaya tertentu. meningkatkan taraf hidup dan membawa keselesaan material kepada sebahagian daripada masyarakat manusia. penilaian terhadap kesan dan dampak dunia Barat ke atas tamadun Islam dan Asia bukanlah mudah. Dengan menjadi sebegitu global dunia Barat telah menjadikan diri mereka sebagai norma dan mudah diterima di mana-mana sahaja. Bidang S&T ini telah membantu mengurangkan kemiskinan. perwakilan parlimen yang dipilih rakyat dan kehakiman yang bebas telah mempengaruhi kebenaran di peringkat global. Menyedari tentang hakikat tersebut. Cara hidup Barat telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. idea dan institusi yang berkaitan dengan demokrasi seperti kebebasan individu. akauntabiliti awam. Mereka telah memakaikan kaca mata mereka kepada kita sehingga kita melihat sesuatu menurut perspektif mereka. kemelut yang berkaitan dengan dominasi Barat telah menjadi begitu global atau sejagat. telah menyesuaikan diri dengan tuntutan dan suasana dalam masyarakat Islam dan Asia di mana mereka beroperasi. Pedagang-pedagang mata wang yang terdiri dari pelbagai bangsa dan warna kulit. pada akhirnya tidak mempunyai ketaatan pada mana-mana negara. Dominasi Barat daripada cara hidup seseorang sehingga kedaulatan politik wujud di mana-mana. Tegasnya. dari sudut yang positif manfaat S&T yang dikembangkan oleh tamadun Barat begitu ketara kepada kita.

Barat juga kadangkala menggunakan nilai politik sebagai senjata di dalam persaingan perdagangan antarbangsa. dan di Teluk Guantanamao. tetapi juga pemusatan kuasa di Barat terutama di Amerika Syarikat telah mencipta satu cengkaman ekonomi global yang menjadikan perdagangan senjata dan dadah lebih menguntungkan daripada perdagangan komoditi dan perkhidmatan yang memberi manfaat kepada manusia. Kemudian pada tahun 1994 nisbah ini semakin melebar kepada 1:78. Pada tahun 1960 nisbah pendapatan antara 20 peratus yang golongan teratas dan 20 peratus yang golongan terbawah dalam dunia ialah 1:30. spekulasi mata wang dan kewujudan suasana perjudian telah berleluasa di seluruh dunia yang secara tepat dinamakan sebagai ‘kapitalisme kasino’. Banyak tempat di merata pelosok dunia ini telah mengalami kepupusan sumber semula jadi dan pencemaran persekitaran yang teruk. Kemunculan sistem ekonomi pasaran global yang mengutamakan negara-negara perindustrian kuat yang kebanyakannya terletak di dunia Barat. Namun sifat hipokrit ini terbongkar dengan adanya pendedahan mengenai kekejaman tentera Amerika terhadap tahanan di Iraq. Sama ada disedari atau tidak keadaan yang seperti ini sudah pun berlaku dalam masyarakat Islam dan Asia di tempat-tempat tertentu. di mana negara yang tidak mengamalkan demokrasi ala Barat. Jurang pemisahan antara golongan yang berada dan tidak berada semakin melebar. Melihat kepada situasi tersebut. akan dikenakan sekatan ekonomi. sebahagiannya bertanggungjawab terhadap kemiskinan yang berterusan terhadap golongan tertentu manusia. Bukan sekadar permasalahan kemiskinan dan jurang perbezaan kaya-miskin. bagaimana boleh wujud kesaksamaan dalam konteks ekonomi di dunia hari ini. tekanan sosial dan psikologi turut bertambah-tambah justeru memberi kesan yang buruk kepada institusi kekeluargaan dan kemasyarakatan. Demikian juga keadaannya bila sesebuah masyarakat begitu didesak oleh tekanan pertumbuhan ekonomi yang menggila. Namun dalam konteks tersebut juga terdapat kesan-kesan yang negatif. atau mempunyai rekod hak asasi manusia yang ’buruk’.kesedaran yang bertambah-tambah berhubung persoalan-persoalan ini dalam tamadun Islam dan Asia. 11 . Malah lebih parah lagi apabila dalam ekonomi global hari ini. Sesungguhnya ekonomi global yang dipupuk dan ditaja oleh dunia Barat tidak mungkin dilestarikan.

ekonomi dan politik masing-masing. sistem politik global di dominasikan oleh Barat. sebenarnya tidak banyak peranan besar pada tahap global. Pada hari ini kuasa Baratlah sebenarnya yang tidak demokratik dengan membelakangkan kehendak masyarakat dunia melalui kuasa veto yang diberikan pada lima negara kuasa besar.2. namun pada umumnya terdapat jurang di antara dunia Barat dan Timur. Majoriti manusia tiada lagi suara untuk menentukan nasib masa depan mereka sendiri. Teori Fukiyama ini hampir menjadi kenyataan bilamana kuasakuasa besar blok Timur sendiri dilihat mula menerima pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat dalam menentukan halatuju sosial. 6. kita juga harus akur bahawa tamadun dan kuasa Barat bukanlah sinonim dengan Amerika Syarikat dan Britain. Walaupun Barat tidak semestinya bersatu. Dari satu sudut budaya dan tamadun bukan Barat bahkan bukan Amerika Syarikat. Ini jelas terbukti dengan adanya tentangan daripada Jerman dan Perancis terhadap penaklukan Iraq oleh Amerika dan Britain. Kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat boleh mencabuli undang-undang antarabangsa tanpa sebarang pembalasan (impunity). Oleh sebab itu. Contoh yang begitu ketara ialah siri-siri pengeboman ke atas Iraq. perjuangan untuk menjaga dan meneruskan kepelbagaian budaya dan tamadun merupakan satu tema perjuangan yang harmonis dengan agama Islam dan agama-agama Asia yang lain. Budaya dan tamadun lain sememangnya begitu takut kepada kuasa penyamarataan (homogenising) yang dimiliki oleh budaya Amerika Syarikat yang sangat dominan. sebagaimana juga dunia Islam tidak bersatu dan tidak bersifat monolitik. Namun demikian Jerman dan Perancis—dan juga Rusia—juga akhirnya akur kepada kehendak Amerika Syarikat di dalam isu berkaitan dengan program nuklear Iran pada tahun 2005 ini. Francis Fukiyama telah mengemukakan teori ‘The End of History’ yang menyatakan bahawa dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat setelah keruntuhan komunisme. menjelang berakhirnya era perang dingin seorang penulis Amerika.Sekiranya kita melihat kesan pengaruh Barat ke atas sistem pemerintahan dan politik. Negara Rusia dan 12 . meskipun semangat demokrasi tersebar.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington Pada tahun 1989. Tema ini akan menjadi cabaran yang terpenting pada masyarakat Islam dan Asia dalam abad ke-21 akan datang. yang sebahagian darinya disebabkan oleh faktor budaya dan ketamadunan. Dari sudut yang lain.

Secara umum teori Huntington tersebut boleh didasarkan kepada tiga andaian utama: a. Dalam makalahnya yang diterbitkan oleh jurnal Foreign Affairs tahun 1993 bertajuk “The Clash of Civilizations?”.China yang dilihat sebagai simbol blok Timur sebelum ini sudah mula membuka pintu kepada dunia luar dan memberi lebih kebebasan kepada kegiatan sosial. Bagaimanapun telahan ini kelihatan pudar apabila seorang Profesor sains politik di Uniersiti Harvard. c. Buku ini telah menghuraikan dengan lebih mendalam tesisnya tentang pertembungan tamadun bagi tujuan menjawab isu-isu yang telah ditimbulkan oleh para pengkritik makalah asalnya. ekonomi dan politik. Tamadun Barat akan bertembung dengan tamadun-tamadun lain terutama tamadun Islam. politik dan ekonomi tetapi budaya. Malah beliau menyatakan antara petanda awal pertembungan tersebut ialah peristiwa Peperangan Teluk pada tahun 1990. Menurut Huntington dalam dunia yang berpelbagai tamadun (multiple civilizations). Tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar justeru konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun. Huntington mengemukakan teori ‘The Clash of Civilizations’ (Pertembungan Tamadun). Teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun. Huntington telah menjangkakan akan berlaku pertembungan antara Tamadun Barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan politik sejagat. ianya seperti tidak boleh dielakkan lagi. b. Para 13 . Teori Pertembungan Tamadun yang dikemukakan oleh Huntington telah mengundang pelbagai reaksi baik di kalangan masyarakat Islam mahu pun di kalangan masyarakat Barat sendiri. Teori Huntington ini dilihat sebagai satu ramalan besar yang harus diberi perhatian oleh semua pihak. di samping tidak kurangnya mereka yang mengkritik pandangan beliau. Samuel P. Selepas era perang dingin perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi ideologi. Huntington kemudiannya memperkembangkan makalah ini untuk dijadikan sebuah buku dengan judul “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” yang diterbitkan pada tahun 1996.

19 tentera Amerika Syarikat telah terbunuh dan 300 lagi cedera dalam satu serangan di Khobar Towers di Dhahran. Pada tahun 1993. beberapa peristiwa serangan ke atas kepentingan Barat khususnya Amerika Syarikat telah berlaku. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan dialog antara tamadun sehinggalah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Tamadun seperti yang dicadangkan oleh Presiden Iran ketika itu. kedutaan Amerika Syarikat di Dar es Salaam dan Nairobi telah dibom menyebabkan 250 mati. Meskipun pelbagai kritikan akademik telah dikemukakan untuk menyanggah teori pertembungan tamadun sehingga pernah disebut bahawa teori Huntington ini telah runtuh. Arab Saudi. Bagaimanapun. teori Huntington ini sangat penting dari segi mencambahkan disiplin ilmu pengajian tamadun dan sains politik. Yang pastinya. Bagi sesetengah pihak mungkin situasi yang berlaku ini tidak boleh dikaitkan dengan ramalan akan berlakunya pertembungan tamadun seperti teori Huntington.7 Dampak Peristiwa 11 September Peristiwa 11 September 2001 selalu dilihat sebagai kemuncak konflik dunia Islam dan dunia Barat. Sebelum peristiwa 11 September.intelektual telah mengkritik pandangan Huntington daripada persoalan konsep seperti takrif tamadun sehinggalah kepada isu-isu yang dibangkitkan seperti perang di Bosnia-Herzegovina. 6. iaitu Mohammad Khatami. Pada tahun 1996 pula. dunia Barat dan dunia Islam sedang bergolak sehingga kelihatan tiada titik penghujungnya. pada Oktober tahun 2000.2. Dan yang terakhir sebelum peristiwa 11 September. Kemudian pada tahun 1998. World Trade Center telah diserang oleh Ramzi Ahmed Yousef yang dikatakan seorang fundematalis Islam. Begitu juga perjuangan masyarakat Islam lain di Kashmir dan Chechnya turut 14 . perkembangan yang mutakhir telah memperlihat situasi yang berlainan. konflik antara dunia Barat dengan dunia Islam dengan pelancaran ‘Perang Terhadap Keganasan’ oleh Amerika Syarikat dan sekutunya seolah-olah membenarkan teori Huntington. Kesemua peristiwa di atas dikaitkan dengan pengganas Muslim sehingga menimbulkan kecurigaan yang mendalam terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Namun begitu. Perjuangan rakyat Palestine yang menuntut kemerdekaan di negara sendiri turut digolongkan sebagai rangkaian pengganas. Kapal USS Cole telah diserang di Yemen menyebabkan kematian 17 orang dan 38 yang lain cedera.

Negara-negara yang sebelumnya dilihat tiada masalah dengan dunia Islam seperti Jepun turut mula memikirkan semula dasar luar mereka berkaitan dengan dunia Islam. Beberapa operasi ketenteraan yang di ketuai oleh Amerika Syarikat di Afghanistan. Menurut sesetengah pihak. Pada umumnya. 15 . justeru dorongan ke arah mewujudkan versi Islam yang seperti ini perlu diperluaskan. Bukan sahaja Asia Barat yang menerima padah buruk daripada pencerobohan Amerika Syarikat. sebagai akibat September 11 juga. Amerika sendiri telah ditimpa krisis ekonomi yang semakin meruncing dengan terpaksa menanggung perbelanjaan perang yang begitu tinggi. Yang agak boleh diterima oleh dunia Barat ialah golongan Modernist Islam. Sekatan demi sekatan telah dikenakan ke atas masyarakat Islam termasuklah sekatan dari segi penyebaran sains dan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. Hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam menjadi semakin keruh dan tidak menentu. Bagaimana pun.dilabelkan sebagai kumpulan pengganas. Malah golongan yang disebut sebagai fundamentalis Islam yang sederhana turut dicurigai pegangan mereka. Masyarakat Islam dari kalangan negara-negara Arab khususnya hampir ditutup peluang untuk meneruskan pengajian S&T mereka di peringkat tinggi di negara-negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Perubahan besar yang berlaku di Iraq sebagai akibat daripada pelanggaran Amerika Syarikat akan pastinya merubah peta politik dan agama negara itu dan jiran-jirannya. Kecurigaan dunia Barat ini sudah pasti memuncak selepas peristiwa serangan 11 September 2001. Banyak pihak di dunia Islam menaruh kecurigaan terhadap tindak tanduk masa depan Amerika Syarikat di rantau Asia Barat. Menerusi dialog-dialog ini dan juga menerusi bacaan mereka sendiri tentang agama Islam semakin ramai rakyat Amerika yang mendakwa bahawa mereka kini lebih memahami tentang ajaran Islam. khususnya ke atas peta politik Asia Barat. Asia Tenggara dan yang terakhir di Iraq dilihat sebagai satu pencabulan ke atas dunia mereka oleh sebahagian besar masyarakat Islam. masyarakat Islam di Amerika boleh menyumbang ke arah mewujudkan kesefahaman yang lebih baik antara Amerika Syarikat dan dunia Islam di masa depan. peristiwa September 11 telah meninggalkan dampak yang besar ke atas hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam. dialog antara golongan Islam minoriti dan golongan bukan Islam majoriti semakin meningkat.

Dominasi dan cengkaman segelintir manusia. pemikiran. Islam. ketenteraan dan politik akan menjadi cabaran terpenting yang bakal dihadapi oleh manusia dalam abad ke-21 nanti. Maka di sinilah dailog peradaban mempunyai peranan di dalam hubungan manusia dan hubungan antarabangsa masakini. Di peringkat antarabangsa. usaha ke arah menjalin persefahaman antara kaum di kalangan rakyat Malaysia yang datang dari pelbagai tamadun.6. selalunya ke atas golongan yang lebih ramai dalam semua bentuk manifestasi budaya. jurang komunikasi dan prejudis di dalam hubungan antara tamadun. sepanjang perjuangan menentang dominasi ini. ketidakadilan dan penindasan di dalam hubungan di antara tamadun di dunia hari ini. Dengan kata lain. namun masih wujud rasa curiga di kalangan setengah pihak berdasarkan perbezaan-perbezaan antara mereka. maklumat. Malahan PBB telah menjadikan tahun 2001 sebagai tahun dailog antara tamadun dunia. Kesejahteraan masyarakat manusia seluruhnya dan bukannya kepentingan sesuatu tamadun seharusnya menjadi tema perjuangan masa dalam menghadapi dominasi kumpulan 16 . permasalahan yang diwarisi di dalam perhubungan antara tamadun perlu ditangani bukan dengan secara keganasan atau konfrontasi. ekonomi.3 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran Tamadun kontemporari dunia telah mewarisi tradisi. Ketidakadilan seperti ini merupakan pengabaian hak dan kesejahteraan manusia di mana-mana. Disebabkan hakikat tersebut. India dan Cina. Bagi memahami sifat dominasi ini dan akibatnya ke atas tamadun manusia merupakan satu masalah yang besar kerana dominasi sedemikian telah dianggap sebagai biasa atau normal. adalah agak baik. persoalan dan permasalahan yang timbul melalui sejarah. kita terpaksa menekankan persoalan keadilan kerana dominasi yang meletakkan kuasa di tangan minoriti merupakan ketidakadilan yang sangat nyata. teknologi. tidak boleh diabaikan dan mesti terus dipupuk untuk memastikan supaya hubungan harmonis di kalangan rakyat Malaysia akan terus terjalin. kewangan. di peringkat antarabangsa. Selain itu wujud juga salah faham. Ini amat jelas dan ketara di dalam hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam masakini. tetapi menerusi dailog. Di peringkat dalam negeri. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai kepincangan. walaupun hubungan antara kaum yang berdasarkan pelbagai tamadun seperti tamadun Melayu.

Situasi ini benar-benar telah berlaku sama ada di India mahupun di kalangan kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Kesemua nilai dan pandangan semesta tersebut begitu bertentangan dengan tindakan dominasi. perpecahan hubungan keluarga. Melalui sesi dialog di kalangan manusia di mana-mana sahaja. keretakan perhubungan dan perpaduan dalam masyarakat. maruah dan kebebasan manusia. Hari ini seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah yang besar seperti pencemaran alam sekitar. Kesan buruk segala bentuk dominasi akan dirasai sehingga ke peringkat global. seluruh masyarakat manusia mesti menentang dominasi tersebut. kejujuran. samalah juga dengan negara membangun di Asia seperti Thailand dan Malaysia. Kesemua kemelut ini memerlukan 17 . Sumber kekayaan tersebut sepatutnya digunakan untuk perancangan yang mementingkan rakyat seperti pendidikan. masyarakat Islam. Mereka mesti membina kesedaran dan bergerak secara berkumpulan untuk menentang dominasi oleh segelintir manusia tertentu. Dengan pembesaran jumlah dan jenis persenjataan oleh sesebuah kumpulan elit dalam sesebuah negara. penyalahgunaan dadah dan kedurjanaan penyakit AIDS. Keadaan ini menunjukkan bahawa cabaran yang berpunca daripada kesan dominasi akan menjejaskan manusia di mana-mana sahaja. budaya dan tamadun masing-masing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan kesatuan. manusia mesti sedar bahawa setiap agama. Sesi dialog antara manusia dalam pelbagai budaya dan tamadun juga banyak membawa manfaat yang lain. penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Penghomogenan (homogenesation) budaya Amerika Syarikat merupakan satu ancaman sama ada kepada budaya Perancis yang menjadi ciri penting tamadun Eropah ataupun tamadun Turki yang menjadi ciri penting tamadun Islam. telah mendorong mereka menyalahgunakan sumber kekayaan sesebuah negara. kesihatan. Oleh sebab itu. kebajikan masyarakat dan kemudahan asas awam. pemupusan sumber alam. masyarakat Asia dan lain-lain dapat membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi oleh sekumpulan kecil manusia terutama kuasa Barat dan bonekanya. Satu syarat yang cukup penting ke arah membina kesedaran ialah melalui sesi-sesi dialog di semua tempat. Dalam sesi dialog tersebut. Seperti juga manipulasi pasaran kewangan oleh para spekulator mata wang akan merosakkan ekonomi negara maju seperti Jerman.teratas (elit).

Sesungguhnya kebanjiran masalah yang dihadapi oleh manusia masa kini merupakan kesan daripada krisis nilai. etnik dan kebudayaan mesti diadakan sesi dialog yang berterusan di kalangan kita semua.4 Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun Demi untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama dalam tamadun Islam dan tamadun Asia.jawapan dan penyelesaian daripada manusia. nilai-nilai sejagat. keluarga dan masyarakat. Tamadun Islam dan tamadun Asia sentiasa menekankan penolakan terhadap sifat tamak dan kepentingan diri. maka kesempatan berkuasa dilihat sebagai satu peluang terbuka untuk memperolehi kekayaan dan kepentingan diri. Dalam sistem falsafah tamadun-tamadun ini. 6. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar semula jadi yang tidak lagi diutamakan telah membawa kepada krisis alam sekitar. mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam masyarakat yang pelbagai etnik. kesihatan dan pendidikan. Setiap bidang dalam masyarakat menurut pendirian Islam dan tamadun-tamadun berasaskan agama yang lain mesti diasaskan di atas nilai-nilai moral. budaya dan agama. Bila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama dalam pemerintahan dan politik. Disebabkan perasaan rendah diri dan pengorbanan telah dipencilkan dalam kehidupan peribadi dan masyarakat. Kasih sayang dan hormatmenghormati yang sudah hilang kekuatan moralnya dan sentiasa tercabar dalam rumah tangga moden telah melunturkan ketahanan hubungan kekeluargaan. ekonomi dan pengurusan sumber. sains dan teknologi. maka hendaklah diadakan sesi dialog dalam semua peringkat masyarakat. Kemelut ini telah melanda seluruh dunia tidak terkecuali kepada masyarakat yang berada di dunia Islam dan Asia. maka sifat tamak dan takbur (ego) menjadi semakin dominan dalam masyarakat. kerohanian dan moral sentiasa diutamakan. Bila persoalan memberi perkhidmatan tidak lagi menjadi tanggungjawab utama politik. Tanpanya kita tidak mungkin dapat membentuk benteng moral yang kukuh. Persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Ke arah melahirkan nilai moral dalam masyarakat kita yang berbilang agama. Nilai etika yang telah diketepikan dalam ekonomi hari ini telah melahirkan ‘kapitalisme kasino’ yang merebak secara global. Universiti atau Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah-sekolah boleh memainkan 18 . maka ikatan dan perasaan saling hormat-menghormati.

Biar apapun bangkangan terhadap dialog tamadun. kebangkitan gerakan agama mula bertapak di dunia Islam dan juga beberapa tempat di Asia yang lain. penuh kebencian dan permusuhan terhadap budaya dan agama lain serta menebal kejahilannya terhadap manusia selain daripada mereka. Seharusnya diakui dialog tamadun pada tahap mana sekalipun akan menempuhi halangan yang kuat. Golongan ini terdiri dari kalangan mereka yang berpandangan sempit. tidak membawa sebarang kesan bermakna. Akhbar dan majalah popular pula mesti memperkenalkan ruang-ruang yang ditumpukan kepada dialog peradaban. Menghidupkan situasi seperti inilah sebenar-benarnya dialog. Namun begitu. Pada hari ini. Manusia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Tanpa dialog seumpama ini. Dengan lain pengertian. sesi-sesi dialog demikian melalui media massa dan sistem pendidikan tidak akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. haruslah disedari bahawa tidak akan wujud satu masa yang paling baik dalam sejarah untuk memperkenalkan dialog peradaban. Golongan seperti ini tidak akan menerima dengan senang hati terhadap dialog tamadun. Pengajian mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia mesti dimasukkan dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. upacara dan peristiwa serta nilai dan prinsip yang ditunjangi oleh agama semakin diterima oleh masyarakat yang beberapa dekad terdahulu tidak menerimanya. iaitu dialog dalam kehidupan. Kebangkitan agama memberi peluang kepada kita untuk memulakan dan 19 . budaya dan agama mesti digalakkan untuk bergaul. Pertubuhan agama dan budaya hendaklah menjadikan sesi dialog sebagai agenda utama dalam kegiatan-kegiatan mereka. Program di radio dan televisyen yang membicarakan tema itu sudah pasti akan meningkatkan lagi usaha ini. berkenalan dan memahami serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan. Dalam sebarang masyarakat tentunya terdapat elemen yang menganggap dialog tamadun sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. harapan dan kebimbangan antara satu sama lain. Bagi mereka ada lagi kegiatan penting dan pragmatik yang perlu untuk diberi keutamaan. usaha dialog tamadun pada tahap akal dan minda sahaja. kebangkitan gerakan keagamaan menjadi satu fenomena global. Terdapat juga golongan yang melihat dialog tamadun sebagai kegiatan terawang (esoterik) semata-mata.peranan yang penting. Sesi dialog juga mesti menjadi perkara utama dalam pertubuhan-pertubuhan belia. Lambang dan simbol agama.

Memang diakui bahawa bukan semua masalah berpunca daripada kejahilan tentang tamadun. Ini adalah kerana sebahagian dari permasalahan yang wujud pada hari ini. termasuk dialog tamadun. Melihat kepada perkara-perkara diterangkan atas. tamadun Islam dan tamadun Asia yang lain begitu berkait rapat dengan agama masing-masing. iaitu masyarakat manusia daripada pelbagai agama dan tamadun berbanding dengan masyarakat manusia sebelum ini. Dailog tamadun mampu mengurangkan ketegangan yang wujud di dalam hubungan manusia.mengembangkan dialog tamadun.5 Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun Dialog tamadun boleh memainkan peranan yang penting di dalam hubungan domestik dan antarabangsa pada masakini. Kini penghuni dunia pada penghujung abad ke-20 ini lebih sedar akan kewujudan penghuni yang lain. adalah berpunca daripada kegagalan pelbagai golongan yang terlibat untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui meja rundingan yang berasaskan dialog. kita mesti membuat pendirian untuk berdialog antara satu sama lain. berdasarkan sejarah tamadun-tamadun tradisional. melalui kesefahaman yang dipupuk mengenai pemikiran dan cara kehidupan masing-masing. Ada masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi mithalnya. Pilihan yang diberikan begitu mudah. Sekiranya kita tidak berusaha berdialog dan mengenali antara satu sama lain dalam suasana kita disemukakan sebegini. 6. Fenomena ini boleh membawa kepada ketegangan dan konflik yang besar. yang 20 . yang telah menimbulkan keganasan dan ketidakadilan. justeru penyelesaiannya tidak mungkin tercapai melalui dialog tamadun. Hujahnya sangat jelas. iaitu satu keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. maka kejahilan kita bersama akan berubah kepada saling membenci antara satu sama lain. dengan golongan Islam radikal. Pelbagai agama dan tamadun tidak boleh tidak mesti menjalankan dialog apatah lagi dalam zaman teknologi komunikasi yang telah berupaya untuk mendekatkan manusia daripada merata pelosok dunia. sama ada kita memilih untuk berdialog dan seterusnya hidup bersama secara aman atau kita memilih untuk berkonflik dan bertelingkah untuk selama-lamanya. lebih tepat dilihat sebagai konflik di antara Amerika dan sekutunya Britain. Malahan konflik antara dunia Islam dan Barat.

untuk cuba memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. dapat dikurangkan. agar mereka dapat menerima perbezaan tersebut. perlulah diketengahkan. di mana 21 . perlulah difahami bersama. dan Deepavali. perlulah diwujudkan persefahaman mengenai tamadun Islam. maka prasangka dan fikiran negatif mengenai kepercayaan dan amalan golongan lain. serta saling menghormati sesama manusia. Namun demikian tidak dapat dinafikan juga bahawa unsur-unsur kejahilan tamadun wujud di kalangan pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus sering dilihat sebagai permusuhan tamadun. dan kaum Peribumi yang lain. Untuk mewujudkan kesefahaman mengenai pelbagai tamadun yang boleh membawa kepada keamanan yang berkekalan. Dengan secara demikian. supaya wujud toleransi di antara kaum-kaum di negara ini yang budaya mereka berlatarbelakangkan tamadun-tamadun tersebut. sama ada dari segi kepercayaan atau pun amalan. maka ini juga perlu dijelaskan supaya pihak lain dapat melihat kerasionalan di sebalik perbezaan tersebut. nilainilai sejagat yang murni yang dikongsi bersama oleh agama-agama tersebut.juga melibatkan kepentingan ekonomi seperti penguasaan telaga minyak di Teluk Parsi. Usahausaha sedemikian boleh dilakukan di peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa. dan pengeboman hotel dan tempat pelancongan yang dikunjungi oleh orang Barat. keikhlasan dan kejujuran. Melayu. Tahun Baru Cina. melalui pendidikan. Di samping itu. program pertukaran dan lain-lain. adalah dianjurkan oleh kesemua agama besar di dunia ini. di pihak yang lain. iaitu dalam negeri atau dialog yang bersifat intra-civilisational. India. majlis forum. Mithalnya sifat kesabaran. dapat juga dilihat unsur-unsur persamaannya. Sekiranya terdapat perbezaan pada zahirnya. Cina. supaya di dalam kepelbagaian tersebut. Kepercayaan agama dan kehidupan beragama. Misalnya layanan buruk terhadap orang-orang Islam yang bermastautin di negara-negara Barat di satu pihak. seperti Hari Raya. maka mestilah wujud kesediaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat. yang menjadi teras budaya kaum-kaum tersebut. Di peringkat Kebangsaan. Satu contoh yang baik ialah Hari Perayaan setiap kaum di negara ini. tanpa menimbulkan konflik. Tidak ada agama yang menanamkan sifat benci di antara manusia di dunia ini.

22 . lemah dan mudah tertindas.2 Dialog Luaran: Dialog Antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam dan Asia • • • • • Isu nilai-nilai sepunya Dunia Barat perlu mengiktiraf dan menghormati konsep dunia berbilang tamadun Isu saling kebergantungan dalam pembangunan ketamadunan Memahami isu-isu yang memisahkan antara tamadun Barat dan tamadun Islam Memahami isu keganasan dan terrorisme bukan sahaja dari perspektif Barat tetapi juga dari perspektif masyarakat Islam dan masyarakat Asia 6.1 Dialog Dalaman: Dialog Antara Tamadun di Malaysia • • • • Persefahaman kaum yang berasaskan nilai-nilai budaya dan tamadun sepunya Peranan Rukunegara sebagai asas pembagunan tamadun baru Malaysia Islam Hadhari dan Penjelasannya kepada orang Islam dan Bukan Islam Menjelaskan kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia 6. 6.kepercayaan dan amalan masing-masing perlulah dijelaskan supaya konsep dan amalan rumah terbuka akan menjadi lebih bermakna lagi.6 Dialog Tamadun: Dimensi Dalaman dan Dimensi Luaran 6. yang berbeza dan justeru berpotensi bertelagah. Bagi masyarakat Malaysia.6.6. cabaran dialog tamadun harus dihadapi di dua peringkat. Untuk menghadapi cabaran ini. kita perlu proaktif di dalam mengenengahkan wacana kita sendiri mengenai dialog tamadun dengan harapan akan wujud titik pertemuan di antara pelbagai pihak dan tamadun. kerana itu akan memburukkan keadaan serta membawa kerugian kepada mereka yang kecil. Cabaran ini tidak boleh dihadapi dengan berdiam diri atau berpeluk tubuh.7 Kesimpulan Zaman yang kita diami pada hari ini adalah merupakan satu zaman yang cukup mencabar dan salah satu sebab terpenting ialah cabaran yang timbul hasil daripada pertembungan tamadun yang dibawa oleh proses globalisasi.

Kita perlu menghadapi situasi sedemikian dengan penuh hikmah dan dialog tamadun adalah satu cara yang berhikmah untuk menghadapi cabaran tersebut. Di peringkat luaran pula. Namun kita tidak harus membiarkan perbezaan dan kepelbagaian menjadi faktor bagi pertelingkahan dan peperangan. agama dan budaya yang berlainan di dalam negara-bangsa yang satu. iaitu Malaysia. Dialog dalaman harus menumpukan perhatian kepada hubungan antara kaum yang didasari oleh tamadun.iaitu dalaman dan luaran. yang kadangkala tegang. Menangani isu-isu yang berkaitan dengan dialog tamadun bukan satu perkara yang mudah kerana ia melibatkan asas kehidupan dan pandangan alam yang berlainan. 23 . kita harus berdepan dengan hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam.

Peter Van (ed.Rujukan Bakar. 107-128 Brecher. 16. 1993. Human Right and the New World Order. 1998 Globalisation: The Perspectives and Experiences of the Religious Tradition of Asia Pasific. Camilleri Joseph A. ‘The impact of the American war on terror on Malaysian Islam. Osman. et. Bakar. Boston: South End Press. dan Chandra Muzaffar. 1999. Korten. Petaling Jaya: JUST Chandra Muzaffar. Challenges to United Nations. Islam and Civilizational Dialogue: The Quest for a Truly Universal Civilization. Al. (eds. (eds. Global Visions. Osman. Erskine (ed.). David. The Clash of Civilisations and the Remarking of World Orde. Martin’s Press Huntington. New York: Simon and Schuster. Samuel. vol. pp. 1993. Connecticut: Kumarian Press. Jeremy. 1995. London: St. 1997. Debating Human Rights. 2 (April 2005).’ Journal of Islam and Christian-Muslim Relations.). Ness. London: Routledge 24 . 1996. Pulau Pinang: JUST Childers. When Corporations Rule the World.).) 1994. no. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful