contoh-failkuasa-sekolah

KANDUNGAN FAIL KUASA

              

BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 BAB 8 BAB 9 BAB 10 BAB 11 BAB 12 BAB 13 BAB 14 BAB 15

-

PUSAT SUMBER SEKOLAH ORGANISASI PUSAT SUMBER SEKOLAH PERATURAN PSS PROMOSI PSS SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS KEWANGAN PEMILIHAN & PESANAN BUKU / BAHAN STOK BUKU / BAHAN PROSES TEKNIK PENGKATALOGAN PINJAMAN SISTEM FAIL AKTIVITI PSS REKOD PSS

1

BAB SATU

PENGENALAN PUSAT SUMBER Latar belakang Pusat Sumber Sekolah Lokasi Pusat Sumber Sekolah – Pelan sekolah VISI PSS VISI ** Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara MISI PSS ** Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat MOTTO PSS ** Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu MATLAMAT PSS • ** Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. • Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guruguru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. • Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer. OBJEKTIF PSS ** • Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. • Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran • Meningkatkan profesionalisme guru • Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. • Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. • Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan Pelajar ** Contoh

2

BAB DUA

1. 2. 3. 4.

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

3

Kanan HEM Penyelia Petang Ketua-ketua Bidang Kaunselor Guru Media & Guru Perpustakaan Pemerhati 4 .Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah PENGERUSI Pengetua / Guru Besar NAIB PENGERUSI Penolong Kanan 1 SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan AHLI JAWATANKUASA Pen.

Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah PENASIHAT Pengetua / Guru Besar PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan AHLI JAWATANKUASA Guru Media Guru Perpustakaan Pembantu Tadbir PSS Ketua Lembaga Pengawas PSS Wakil staf sokongan Wakil Panitia Mata Pelajaran 5 .

6.SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. peruntukan masa pinjaman dan lain-lain Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan-keperluan di masa akan datang. 4. 3. media teknologi dan bahanbahan bantu mengajar/ belajar. Menentukan sumber kewangan PSS. bahan bantu mengajar. kepentingan dan strategi perkembangannya. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain). Contohnya: menentukan jadual tugas. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Merancang kewujudan PSS dan merangka peranan. Contoh-contohnya: keperluan fizikal. Contohnya: wang tunai. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. 6 . keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya. jadual waktu penggunaan PSS. 7. buku-buku. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja. 5. bahan media teknologi. 2. kepakaran tertentu dan sebagainya.

8. 6. 7. 2. 7 . 5.SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk. 4. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensiagensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. 3. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber.

BAB TIGA 1. Peraturan penggunaan Perpustakaan 2. Peraturan penggunaan PSS untuk Guru 8 . Peraturan penggunaan Bilik Audio Visual 3.

5.Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 1. 9. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak. 7. Pakaian 1. minum atau tidur di dalam Perpustakaan. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan. 4. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 2. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan. baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 9 . diconteng atau dirosakkan. Pelajar tidak dibenarkan makan. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. Jaket. 2. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 6. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 1. pintu dan kaunter. 3. 8. 3. 2.

pita video dan lain-lain tidak dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS. 2. 2. Bahan-bahan bilik audio visual 1. Jaket. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio visual. 6. Pelajar tidak dibenarkan makan. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini. 5. Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pengetahuan Guru PSS. video. minum atau tidur di dalam bilik audio visual. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan bilik audio visual. 3. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual. kaset.Peraturan-peraturan Penggunaan Bilik Audio Visual Disiplin 1. 2. baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual. Sebarang perisian seperti cakera padat. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan. Pakaian 1. 4. 10 . radio atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran.

4. 3. 5. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan.Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru 1. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS. 2. 11 . Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

Orientasi PSS – Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar .Untuk pelajar – Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber – Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku – Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku – Sistem Pengkelasan Dewey – Susun atur Pusat Sumber – Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan – Waktu perkhidmatan – Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah – E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah Untuk guru-guru/ pelawat – Visi. Misi. Brosur Contoh isi kandungan: .Sekolah rendah . Motto.Promosi sudut 3.BAB EMPAT Contoh aktiviti: 1. 12 .Sekolah menengah – pelajar Tingkatan 1 dan 6 – Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber – Perkhidmatan PSS Aktiviti Promosi PSS – Pameran/ publisiti – Papan kenyataan – Buletin – Papan kenyataan – Promosi bahan baru . Matlamat & Objektif Pusat Sumber – Koleksi bahan cetak – Koleksi bahan bukan buku – Kemudahan Perkhidmatan – Susun atur Pusat Sumber – Waktu perkhidmatan – Aktiviti tahunan – Susun atur Pusat Sumber – Carta organisasi Jawatankuasa Induk – Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah – E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah 2.semua .

BAB 5 PENGERUSI SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAA GURU MEDIA PENGAWA S PSS KETUA PANITIA KERA NI PSS 13 .

6. 6. 3. 15. taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan 14 . 5. 3. 2. Pelajar dan Pembantu PSS Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun Menyediakan laporan. 2. Bertanggungjawab kepada Pengetua Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN. Membantu dalam pengelolaan. 5. guru-guru lain. 8. 7.SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 14. Kerani PSS dan Pengawas PSS Memilih dan melatih Pengawas PSS. 9. 13. 7. BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. 12. 4. 8. 11. 4. menyelaras perkhidmatan PSS Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS. 10. pentadbiran dan penggunaan Mentadbir.

8. perabot dan koleksi bahan Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. 6. Katalog-katalog daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru. dan pelajar mengikut keperluan. menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan Menyediakan rancangan pembangunan fizikal. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun 15 . 10. 12. 15. 5. 13. 2. 3. 4. 9.GURU PERPUSTAKAAN 1. 11. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS Mengkelas. 14. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi. 7. merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan Menjalankan kerja-kerja membaikpulih.

3. 7. 11. 2. 13. 9. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain. 10. 8. 4. Kerani PSS dan Pengawas Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. 5. 6.SENARAI TUGAS GURU MEDIA UNIT TEKNOLOGI / APD 1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan. pentadbiran dan penggunaan PSS Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain media Teknologi Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. 12. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua 16 .

5. 9. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran. 12. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan) Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ketempat asal Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel. 5. 2. majalah. 3. 8. 4. akhbar yang diterima daripada pembekal Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian Membantu mempromosikan PSS Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB 1. 6.SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. 17 . mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru. 10. 13. Membantu menyusun. 7. 4. 3. 2. cop hak milik dan sebagainya Membantu dalam penyemakan buku-buku. 11.

SENARAI TUGAS KERANI PSS URUSAN AWAM a. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak menjilid majalah dan lain-lain yang perlu 18 . b. c. c. b. d. majalah dan sebagainya MEMPERBAIKI BUKU a. PINJAMAN a. b. c. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman Menyemak buku-buku yang dipulangkan Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam yang belum memulangkan buku Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman Mengawal perpustakaan semasa dibuka Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rakrak Menjaga kebersihan perpustakaan PEMBELIAN a. menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli MEMPROSESKAN BUKU-BUKU a. Menyediakan senarai rak Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan dengan memproses buku. b. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan. d.

Papan Kenyataan dan Merekod dan menyimpan mengenai kewangan PSS Menguruskan hal-hal berkaitan Checking'/Penyemakan Stok Menyusun Kad-kad Katalog bahan-bahan dengan dan Pengautomasian PSS Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku. Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS. Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua 19 .BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU a. b. REKOD a. b. guntingan akhbar dan sebagainya MENAIP a. Menyediakan sebagainya Pameran Buku. SERANTA a. b. c. Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar. senarai buku dan sebagainya 'Stock LAIN-LAIN TUGAS a.

4.m 10.4.10 . PENGAWAS Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1.m PERATURAN PENGAWAS PSS PAKAIAN SERAGAM PSS 5.05 . 2.30 p.30 .55 . 3.30 .30 p. 4.1.00 p.R) Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru.30 .45 .m WAKTU REHAT 10. 6.M) Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4.12.30 p.5 dan 6 (S. Majlis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS 20 .m 12.10 . Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS Contoh :B.BAB 6 PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH A.5 dan 6 (S.10.3. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir.KHAMIS JUMAAT SESI PETANG HARI ISNIN SELASA .10.30 .KHAMIS JUMAAT C.1.10 .30 .m 3. WAKTU BERTUGAS SESI PAGI HARI ISNIN SELASA .m SELEPAS SEKOLAH 1.4.3.10.3.30 a.00 p.50 a.m 4.10 a. WAKTU REHAT 10.15 p.30 p.m 1.25 p. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.m SELEPAS SEKOLAH 3.m 10.m 9.m 10.2.3. 1.55 p.3.35 .

kedua dan ketiga Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat 21 . Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS. senarai tugas yang dicadangkan adalah seperti :Contoh :- TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS AJK / KETUA PSS • • • Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat • • • AJK / NAIB KETUA PSS Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS AJK / SETIAUSAHA • • • Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan • • • • AJK / NAIB SETIAUSAHA Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan AJK / AJK HARIAN • • • Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi Mencatat kedatangan Pengawas Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS AJK / BENDAHARI • • • Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda. komputer dan aktiviti yang dijalankan Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan Laporan Kewangan AJK / BIRO KECERIAAN • • • Memastikan suasana PSS sentiasa ceria Menghias dan menyediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS • • • • AJK / BIRO DISPILIN Memastikan Pengawas PSS berdisplin Menyediakan Fail Displin Mengedarkan surat amaran pertama.7.

cantik dan bersih • 22 .AJK / INVENTORI • • • Merekod peralatan yang terdapat di PSS Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian Menyemak atau perabot pada akhir tahun • • • AJK / BIRO PENGKATALOGAN Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS Membantu guru apabila ada kursus dalaman Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan AJK / PROMOSI • • • • Mempromosikan buku-buku baru Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi AJK / BIRO TAMAN ANGKAT Menyediakan saranan untuk meningkatkan keceriaan Taman Angkat PSS • Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas • Memastikan Taman Angkat sentiasa terjaga.

Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap 23 . 8. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam. 9. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang). Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning) dan pulangkan kepada pelajar. Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya. 7. 4. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam. pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan) Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. 2. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop Tarikh pemulangan buku. 5. Bagi peminjaman seterusnya. Pinjaman Buku Rak Terbuka 1. 6. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). 3. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang' (dibelakang buku). (Dalam kes-kes tertentu. • • • • • Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu.SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DAN KAEDAH SEKOLAH MASING-MASING Contoh :PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN). Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satusatu masa (kecuali PPSS) Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. Serahkan buku kepada si peminjam. beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya. PERINGATAN.

3. beliau boleh membayar di lain hari Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam .• Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda) Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu.Buku Denda' dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama Jika buku yang dipinjam hilang. peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan 24 . Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan Pemulangan Buku Rak Terbuka 1. 5. 2. Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang sepatutnya Jika buku lewat dipulangkan. 4.

BAB 7 SUMBER KEWANGAN Peruntukan kewangan diperoleh daripada :• • • • • • Wang Kerajaan Bantuan Pusat Sumber Pendidikan Wang SUWA Sumbangan PIBG Sumbangan individu/syarikat Projek Khas Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah.Penyelaras/Bendahari PSS 25 . (Lihat Lampiran). Contoh sumber kewangan :Jualan surat khabar/majalah Jualan cenderamata PSS Jualan Hari Kantin • Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) . JENIS-JENIS TABUNG • Tabung PSS .Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. TANGGUNGJAWAB • Penyelaras • Bendahari PPS • Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan BELANJAWAN Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue Print' yang telah dihasilkan REKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN • Buku Akuan Perbelanjaan .Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.Kerani Sekolah • Buku rekod tabung kewangan .

BAB 8 PEMILIHAN BUKU/BAHAN PSS 26 .

10. Konsep Keaslian/Ketulenan Kesesuaian Olahan Memupuk minat Organisasi Pengolahan Aspek Teknikal Aspek Khas Faedahnya Harga Alat Pemilihan Bahan-bahan Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :1. 4. B. 9. 2. Panduan Am 1. 2. Katalog dan edaran dari penerbit. 3.Akta Pelajaran Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Malaysia Risalah. 7.DASAR PEMILIHAN BAHAN Dasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan : A. 8. 6. Dasar Pelajaran Kebangsaan . pembekal swasta dan agensi pendidikan 27 . 3. 5.

terbitan Perpustakaan Negara Malaysia Berita Buku Baru DBP Berita Perpustakaan. terbitan Bhg. Kem. Unit Perpsutakaan Sekolah. Pendidikan Malaysia 4. Kem. 5. Kem. BTP. Pendidikan Malaysia Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia.- Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah Sukatan Pelajaran 28 . Pendidikan Malaysia Buletin Sebaran Pendidikan.

LULU 29 .50 Lulus 3 Dicadangkan :Nama : ________________ Jawatan : _______________ T/T.Jld. 3. Ke 2. 1.AF 230 TAHUN TERBITAN - HURAIAN FIZIKAL HARGA (RM) 560. BIL. 5.LULUS Lulus NO 1. 1 1999 49. M/S ILUSTRASI HARGA (RM) LULUS T. CD . : ________________ *Disemak :Nama : ________________ Guru Media /Penyelaras PSS ** T/T. 3.B/GPK 1 ** T/T. BIL JENIS BAHAN Kamera JUDUL/ PENERBIT/ PENGARANG Nicon . 2.CONTOH BORANG PESANAN BAHAN BUKAN BUKU SEK. : _______________ Tin Tar Pem Tar Tarikh : ________________ Tarikh : ________________ Tarikh : _______________ No. ** Potong yang tidak berkenaan. 6. : ________________ Dilulus :Nama : _______________ Pengetua/G.00 LULUS/ T. PENGARANG JUDUL/ EDISI TAHUN TERBITAN PENERBIT BIL.ROM Sains KBSM / CIE/. 4. Cat * Disemak oleh Guru Media/Penyelarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilangan tambahan. CONTOH BORANG PESANAN BUKU SEK.

Dicadangkan :Nama : ________________ Jawatan : ________________ T/T.B/GPK 1 ** T/T. Invois : _______ Catatan : ________ * Disemak oleh Guru Media/Penyelarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilangan tambahan. ** Potong yang tidak berkenaan.4. 6. : ________________ Dilulus :Nama : _______________ Pengetua/G. : ________________ *Disemak :Nama : ________________ Guru Perpustakaan / Penyelaras PSS ** T/T. 5. PROSEDUR PEMILIHAN/PESANAN BUKU Kaunselor GPK Hem Guru Kanan Isi borang pemilihan/ Pesanan Buku / Bahan *Semakan oleh Kelulusan S/Usaha PSS/ PSS Guru Besar/ Guru Perpustakaan/ Pengetua/ Guru Media GPK1 Ketua Panitia 30 . : _______________ Tindakan :- Tarikh Pesan :_____ Pembekal : _______ Tarikh Terima :____ Tarikh : ________________ Tarikh : ________________ Tarikh : _______________ No.

KEADAAN MEMUASKAN BORANG PESANAN DARI PEMBEKAL DENGAN BUKU/BAHAN YANG DITERIMA STOK/PEROLEHAN 31 . TIDAK ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU PERIKSA KEADAAN FIZIKAL SEMAKMENERIMAITUTERCATATDALAM DALAM REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU INVOIS BORANG PESANAN DAN BUKU/BAHAN BUKU/BAHAN SEPERTI YANG ADAKAH DLM.* Untuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunya naskah/bilangan tambahan.

CARTA ALIRAN APABILA MENERIMA BAHAN/BUKU PULANGKAN BUKU/BAHAN KEPADA PEMBEKAL 32 .

AJK Kerja dan Kerani PSS untuk membuat analisa setiap tahun. Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois. BUKU STOK Buku Perolehan Buku Buku Perolehan Bukan Buku Buku (Kew.INVOIS Guru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Setiausaha PSS. 315) ANALISIS Setiausaha PSS akan dibantu oleh Guru Perpustakaan. Guru Perpustakaan. Analisa akan dilakukan pada akhir tahun iaitu pada bulan Oktober hingga November. 33 . Guru Media. maka pembayaran akan dilakukan. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima. Kerani PSS / Jawatankuasa Kerja PSS. Jenis aktiviti yang diperlukan mengikut kelas TANGGUNGJAWAB Setiausaha PSS Kerani PSS/Pengawas PSS/ Jawatankuasa Kerja PSS AJK Kerja SEMAKAN STOK Dilakukan setahun sekali Pada bulan Oktober hingga November Pengawas PSS.

TUJUAN Menjimatkan tempat Memudahkan penggunaan Menjjimatkan wang untuk membaikpulih Mengelakkan bahan-bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan murid PILIH BUANG / PILIH SIMPAN Pilih buang bahan yang tidak berguna lagi Pilih simpan bahan yang patut dikeluarkan dari Pusat Sumber kerana mungkin lebih sesuai digunakan ketempat lain ASPEK-ASPEK UNTUK PILIH BUANG Bentuk fizikal Kulitnya koyak. muka surat hilang. jilidannya tanggal. hurufnya luntur (carta lutsinar dll) tidak lengkap seperti set Ensiklopedia dan permainan Isi dan maklumat Tidak sesuai dari segi ejaannyadan perbendaharaan kata fakta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan keperluan pendidikan maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan negatif Perkakas yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki membahayakan pengguna tidak sesuai dan tidak berkesan Bahan-bahan Tiruan sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah Aspek Teknikal suara latar. terlalu kecil atau kabur - - - 34 . muzik dan dialog ilustrasi tidak berkesan teknik persembahan tidak sesuai maklumat terlalu berkecamuk. Mana-mana yang kurang sesuai haruslah dipilih dibuang.HAPUSKIRA Bahan-bahan hendaklah disemak dari masa kesemasa supaya sentiasa kemaskini dari segi pembekalan maklumat.

BAB 10 PROSES TEKNIK 35 .

Tampalkan label pada buku 7. Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey 2. disemak. direkodkan dalam Buku Stok Menentukan Hak Milik 1. Sediakan kad katalog 3.1 36 . Merekodkan No. Sediakan kocek buku 5. Cop Hak Milik 2. Sediakan slip kerja 2.1 CARTA ALIRAN PROSES TEKNIK Diterima. Perolehan Menyediakan Kemudahan Penggunaan 1.10. Tampalkan kocek buku & masukkan kad pinjaman 6. Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai Promosi 10. Tampalkan slip tarikh pulang Menentukan Tempat Letak Bahan 1. Sediakan kad pinjaman 4. Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul 3.

Halaman buku kurang 1000 .m/s 55 b). b). atau ditulis terus pada bahan. Halaman buku lebih 100 .2 CONTOH COP HAK MILIK 7 cm PUSAT SUMBER SEKOLAH (Nama Sekolah) 5 cm NO. PEROLEHAN NO.10.m/s 9 Buku Bukan Fiksyen a).m/s 99 Halaman buku kurang 100 . PANGGILAN TARIKH  Untuk Buku Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia  Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah): Buku Fiksyen a). atau cop pada kertas kosong dan tampal pada bahan. 37 .m/s 15  Untuk Bahan Bukan Buku Cop pada tempat yang sesuai. Halaman buku lebih 100 .

3. Panggilan : Nama Pengarang : Judul Buku : Edisi : Tempat : Bil.1 Sediakan slip kerja Contoh: PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah ……………………………… SLIP KERJA ( BUKU) No. Panggilan : Nama Pengarang : Judul: Tempat : Penunjuk Media: Huraian Fizikal: Tajuk Perkara : Harga : RM Catatan : PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah ………………………………. Nas : Penerbit : Punca : Tahun : Invois : Tarikh : ISBN : Pengkatalog : Tarikh : 10.10. Perolehan : No.2 10.3 CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA 10. Nas : No.3 38 . Perolehan : No. M/S : Saiz : cm Tajuk Perkara : Harga : RM Catatan : Penerbit : Ilus : Indeks : Punca : Invois : Tahun : Siri : Tarikh : ISBN : Pengkatalog : Tarikh : No. SLIP KERJA (BAHAN BUKAN BUKU) No..

10.3.2 Sediakan Kad Katalog (Ikut prosedur Bab II - Pengkatalogan) 10.3.3 Sediakan Kad Pinjaman Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. Contoh :
796.4 ADN Pengarang: Adnan Bin Omar Judul : Olahraga Tarikh Pulang Nama 00245 Kelas

10.3.4. Sediakan Kocek Buku Contoh :

3 jarak 2 jarak No. Panggilan 796.4AD N 7 jarak Adnan Bin Omar Olahraga 00245 2 jarak Nombor Perolehan

10.4

39

10.3.5 Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan Kad Pinjaman
796.4 ADN Pengarang: Adnan Bin Omar 00245

Kad Pinjaman

796.4AD N Adnan Bin Omar Olahraga

00245

Kocek Buku

10.3.6

Tampal Slip Tarikh Pulang

TARIKH PULANG (DATE DUE) 14.4.1994

40

10.5

10.3.7

Labelkan Buku a. Buku Tebal - Label pada tulang belakang Contoh:

b.

Buku Nipis - Label pada kulit depan Contoh

Kulit depan buku Nipis 1.2 sm 3.5 sm
796.4 ADN

10.6

41

1  TAKRIF KATALOG .Senarai bahan-bahan dalam koleksi PSS 42 .BAB 11 PENGKATALOGAN 11.

3  11.5 JENIS KAD KATALOG a.1 11. PENGKATALOGAN .Proses menyediakan katalog FUNGSI KATALOG 11. tambahkan huruf R di atas nombor panggilan.2  Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang diperlukan NOMBOR PENGKELASAN 11. tiada nombor penkelasan.1 DEW Untuk buku fiksyen. huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya. Contoh :C 510 MAT c untuk carta 11. Contoh: R 723.4  Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey NOMBOR PANGGILAN Kombinasi nombor pengkelasan dan 3 abjad pertama dari nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang). Contoh cara menulis: 723. Buku/Bahan yang ada Pengarang Kad Pengarang (Kad Utama) 43 . tambahkan kod petunjuk media untuk mewakili jenis bahan di bahagian atas nombor panggilan.1 DEW Untuk bahan rujukan. Contoh : F BLY FI BLY Gunakan kombinasi   atau atau FM BLY  Untuk bahan bukan buku.

(Siri) Nota. Pang .. TRASING.6. 11. . perolehan Nama Pengarang Judul : Judul kecil.2 Bagi Sekolah Rendah – Boleh diringkaskan.Edisi .2 nama penerbit. Pang . Kad Judul Kad Perkara (Pilihan) Kad Senarai Rak (Pilihan) Kad Siri (Pilihan) Buku/Bahan yang tiada Pengarang Kad Judul (Kad Utama) Kad Perkara Kad Senarai Rak (Pilihan) Kad Siri (Pilihan) 11. perolehan Nama Pengarang Judul : Judul kecil/Kenyataan mengenai pengarang. No. .a. Bagi Sekolah Menengah No.6 BUTIRAN DALAM KAD KATALOG ENTRI UTAMA UNTUK BUKU 11. Contoh: Kolasi.6. Tempat terbit : nama penerbit.6.a. No. Nota.b). Buku yang ada pengarang 11. tahun diterbitkan.1.Edisi . No. Tempat terbit : 11. . Kolasi. tahun diterbitkan.a.(Siri) 44 .

.6. 11. Kuala Lumpur : Macmillan.b. Siri . Kad Pengarang (Entri 523.2 00366 Manusia dan bulan / Sue Becklake. No. Kolasi.3 11.11.2.6.b. perolehan Judul : Judul kecil. 11. . 1982.7 CONTOH-CONTOH KAD KATALOG UNTUK BUKU BEC Becklake. TRASING.1.: ill.b. Tempat terbit : nama penerbit. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. 35ms. Bagi Sekolah Menengah No. Buku yang tiada pengarang 11.2 Bagi Sekolah Rendah – Boleh diringkaskan seperti 11.-Edisi Ke2. Pang . BULAN 45 I. Judul II.a.Edisi . tahun diterbitkan. Sue. a.(Siri) Nota.6.6.

4 Manusia dan bulan / Sue Becklake. Siri . Judul II. 1982.: ill.-Edisi Ke2. 1982. 1982. Manusia dan bulan / Sue Becklake. d.2 BEC 00366 Becklake. Kuala Lumpur : Macmillan.2 BEC 00366 Becklake.-Edisi Ke2-. Kad Senarai Rak (Seperti Kad Entri Utama) BEC Becklake.-Edisi Ke2. c.utama) b. Manusia dan bulan / Sue Becklake. Sue. Kuala Lumpur : Macmillan. Kuala Lumpur : Macmillan. Sue. 523. Kad Perkara (sebagai kad tambahan) BULAN 523. Muka 35ms. Sue. BULAN 46 I.2 00366 11. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. Kad Judul (sebagai kad tambahan) Manusia dan Bulan 523.

8.Perolehan 00366 (Punca) Sumbangan PIBG (Harga) RM19. Bagi Sekolah Menengahjawab . tahun diterbitkan. 47 TRASING. No. Kolasi buku digantikan dengan huraian fizikal bahan bukan buku. Nama Pengarang Judul [Petunjuk media] : Maklumat lain 11. Pang . Tempat terbit : nama penerbit. perolehan .5 mengenai judul kecil / Kenyataan mengenai pihak yang bertanggung 11. No.Edisi -. Huraian fizikal + bahan yang disertakan – (Kenyataan siri) Nota.90 11.Depan Kad Entri Utama Muka belakang Kad Entri Utama (Tarikh) 11.8 BUTIRAN DALAM KAD ENTRI UTAMA UNTUK BAHAN BUKAN BUKU Hampir sama seperti untuk buku.1998 No.02.1. Perlu ditambah kod petunjuk media pada nombor panggilan serta petunjuk media selepas judul.

masa permainan. skil.s. atau bwn.h.a.b Bahan-bahan Audio * * Piring Hitam Kaset = = 48 Jumlah.h.3. Jumlah. fr.6 * * * * * * * * * 12 11. Jumlah.p. atau bwn Jumlah. masa tayangan.p. 11. h.11. atau bwn. Huraian Fizikal Bahan Bukan Buku Maklumat yang diperlukan untuk menghuraikan bentuk fizikal bahan-bahan bukan buku yang berlainan adalah seperti berikut :11. laju' mono atau stereo Jumlah.p.h.h. Bahan-bahan pandang Peta Carta Gambar Kad Imbasan Filem Bisu Tranparensi Filem Jalur Slaid Kad Lembaran Kerja = = = = = = = = = Jumlah. atau saiz 11 11.8. atau bwn.8. atau bwn..p. atau bwn. .2.h.3 .6.saiz Jumlah. Jumlah. Bagi Sekolah Rendah – Boleh diringkaskan seperti 11. saiz Jumlah.8. atau bwn.p atau bwn.h. saiz Jumlah. saiz Jumlah ril.h.3.8.p. h.a. t.p.2.p.bil.p.

pita. jenis permukaan Nota : Catatkan bahan simpanan seperti panduan guru atau panduan murid sebagainya dalam bahagian Nota. Bahan Pandang Dengar * * * Filem Suara Pita Slaid Pita/Filem Jalur = = = Jumlah ril. bil. 1980. + bil.p. mono atau stereo Jumlah kad + bil.7 .d.h. h. pada bahagian Nota 11. 49 C 629 KER 11.8. bwn .p.3. 3 carta . atau bwn.c.* Pita Ril = mono atau stereo Jumlah.p atau bwn. masa permainan. Menunjukkan warna dan saiz sesebuah kereta samada besar atau kecil.p.8. + bil..3.. masa permainan.3. Kit Tidak perlu memberi kolasi bagi kit. (full or 1/2 frame)h. tetapi catatkan semua bahan yang terdapat di dalam kit. jenis bahan simpanan = Diameter. atau bwn. pita. Sesuai untuk murid Tahun Satu dan Tahun Dua.masa tayangan. 00789 Kereta [Carta]. tetapi huraikan model pada bahagian nota = Jumlah bahan. mono atau stereo 11. Kementerian Pendidikan 11.9 CONTOH KAD KATALOG UNTUK BAHAN BUKAN BUKU Malaysia.h.p. atau bwn.8. mono atau stereo Jumlah kaset.e. h. masa tayangan * * Pita Kad Audio Pita Video = = 11.. mona atau stereo Jumlah Fr. saiz Jumlah slaid. masa permainan. trek. 52 x 64 cm. atau bwn. lmasa permainan. Bahan 3D Model Permainan Glob = Tidak perlu memberi kolasi bagi model..

8 PINJAMAN 50 . PENYIMPANAN KAD KATALOG • • Di dalam kabinet Kad Katalog Guna Sistem Katalog terpisah Kad Pengarang disusun dalam rak Pengarang Kad Judul disusun dalam rak Tajuk Kad Perkara disusun dalam rak Perkara Kad Senarai Rak Disusun mengikut nombor panggilan Khas untuk rujukan Guru PSS • 11.10.11.

 Mempunyai kad pinjaman buku biru.sekali pinjam PELAJAR TINGKATAN VI Contoh  Kad pinjaman buku bewarna biru. PENGAWAS PUSAT SUMBER DAN PENGAWAS SEKOLAH Contoh  Tingkatan III dan V.  2 buah buku dari rak tertutup (Budi bicara sekolah).1 buku rak tertutup  Maksima 2 buah buku dari mana-mana kombinasi .  Kad pinjaman buku biru dan kad pinjaman pelajar.KELAYAKAN PEMINJAM DAN JUMLAH PINJAMAN SYARAT UMUM Staff  Guru dan Pelajar.  Maksima 2 buah buku .sekali pinjam (Budi bicara sekolah).  Kad Biru . merah serta kad pinjaman pelajar. merah atau kad matrik pelajar.  Kad Pinjaman Buku Bewarna biru dan kad pinjaman pelajar. PELAJAR BIASA Contoh  Pelajar Tingkatan I hingga IV.  Tingkatan VI :  Kad Merah dan kad pinjaman pelajar  Berhak meminjam maksima 3 buku pada satu-satu masa GURU Contoh  Kad Biru  3 buah buku dari rak terbuku. TEMPOH PINJAMAN 51 .1 buku rak terbuka  Kad Merah .  Tidak dibenarkan meminjam kad kepada orang lain.

pelajar wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut.sehari  Buku rak terbuka . tindakan akan diambil.  Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari 'tarikh pulang'.  Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap. Sistem Kad :Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.  Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan. Jika hilang. CONTOH KAD.Jika didapati pelajar mencoteng atau menghilangkannya.    Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS.2 jam (rujukan dalam perpustakaan sahaja).Contoh  Buku rak tertutup .  Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan . PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN Contoh  Mengikut jadual waktu penggunaan PSS. 52 . KAD PINJAMAN. Jila lewat. pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat.selepas berusia sebulan  Bank Soalan . PERATURAN PINJAMAN Contoh  Kad tidak boleh dipindah hak milik  Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam.2 minggu  Majalah . kad pelajar akan ditahan.

peminjam dikehendaki membayar harga buku atau menggantikan dengan yang baru. BAB 13 SISTEM FAIL 53 . GAMBAR 3. Tahun ………… ………… .. TINGGI KUALA LUMPUR. 2. Peminjam adalah bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam.. Kad ini tidak boleh dipindah milik. Nama : …………………………………. Buku yamg lewat dipilangkan akan dibenda 30 sen sehari. Lambang Sekolah 1.. …………….Pandangan Hadapan PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH (K).Jika ia dapati rosak / hilang. ……………. 4.………. Tingkatan ……………. Pandangan Belakang PERATURAN PERPUSTAKAAN Buku hanya boleh dipimjam selama dua minggu sahaja.

Pendidikan Fail Maklumat J/K PSS . Fail Jawatankuasa Pengawas 4. 11.Surat keluar/masuk PSPN/PKG Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu ) Fail Surat-surat Rasmi PSS Fail Program NILAM Fail Jadual Waktu Siaran TV.Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK . Fail Jawatankuasa Kerja 3.Buku Catatan Tugas Seharian 5. 1.FAIL-FAIL PUSAT SUMBER. 13.SenaraiTugas .Perancangan Fail PSPN / PKG . 10. 12. Fail Jawantankuasa Induk 2. Fail Rancangan Tahunan .Carta Organisasi . 9. Fail Meja .Senarai AJK .Minit Mesyuarat . 8.Senarai Semak . 7.Laporan aktiviti yang dijalankan .Prosedur Kerja Fail Invois Fail Aktiviti .Carta Gantt. • Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah BAB 14 54 . 6.

PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS AKTIVITI DIRANCANG PADA AKHIR TAHUN SETIAUSAHA DAN J/KUASA KERJA AKAN MERANCANG AKTIVITI LAPORAN SETIAP AKTIVITI MESTI DISIAPKAN LAPORAN TAHUNAN HARUS DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PSPN CARTA ALIRAN APABILA MENERIMA BAHAN/BUKU 55 .

MENERIMA BUKU/BAHAN DARI PEMBEKAL SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN BUKU/BAHAN YANG DITERIMA TIDAK ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU SEPERTI YANG TERCATAT DLM. BORANG PESANAN PULANGKAN BUKU/BAHAN ITU KEPADA PEMBEKAL TIDAK PERIKSA KEADAAN FIZIKAL BUKU/BAHAN ITU ADAKAH DALAM KEADAAN MEMUASKAN REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM STOK/PEROLEHAN BAB 15 56 .

Pita Video dll) REKOD AKTIVITI PSS REKOD MAJALAH REKOD AKHBAR BILIK MEDIA REKOD PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN KURSUS MESYUARAT P&P REKOD PENGGUNAAN KOMPUTER BUKU AKAUN TABUNG PSS BUKU PELAWAT • • • • • • • • • 57 . Kaset.• • • REKOD PEROLEHAN BUKU REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU REKOD PINJAMAN BUKU HARIAN BULANAN PELAJAR GURU REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS REKOD PINJAMAN BERBEKAL (BULK LOAN) REKOD PINJAMAN BAHAN (Contoh : Radio.

00 p.2.30 .30 a. senarai tugas yang dicadangkan adalah seperti :- 58 . Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir.30 p. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.1. 8.KHAMIS JUMAAT SESI PETANG HARI ISNIN SELASA . 9. 13.12.3.1.3.M) Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4.m 1. 11. 14.3.35 .10.30 . PERATURAN PENGAWAS PSS PAKAIAN SERAGAM PSS 12.m WAKTU REHAT 10.m 4.10 .10 .10 .m C. PENGAWAS Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1.30 .m 3.30 p. Majlis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS.5 dan 6 (S.15 p.55 .m 10.m SELEPAS SEKOLAH 3.05 .m 9.45 .5 dan 6 (S.10 a.30 p.4.30 .50 a.00 p. 10.4.PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH A.25 p.m 10.10.4.m 10. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS Contoh :- B.55 p.30 p. WAKTU BERTUGAS SESI PAGI HARI ISNIN SELASA .3.3.KHAMIS JUMAAT WAKTU REHAT 10.m 12.10.R) Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru.30 .m SELEPAS SEKOLAH 1.

Contoh :- TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS AJK / KETUA PSS • • • Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat • • • AJK / NAIB KETUA PSS Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS AJK / SETIAUSAHA • • • Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan • • • • AJK / NAIB SETIAUSAHA Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan AJK / AJK HARIAN • • • Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi Mencatat kedatangan Pengawas Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS AJK / BENDAHARI • • • Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda. kedua dan ketiga Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat 59 . komputer dan aktiviti yang dijalankan Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan Laporan Kewangan AJK / BIRO KECERIAAN • • • Memastikan suasana PSS sentiasa ceria Menghias dan menyediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS • • • • AJK / BIRO DISPILIN Memastikan Pengawas PSS berdisplin Menyediakan Fail Displin Mengedarkan surat amaran pertama.

AJK / INVENTORI • • • Merekod peralatan yang terdapat di PSS Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian Menyemak atau perabot pada akhir tahun • • • AJK / BIRO PENGKATALOGAN Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS Membantu guru apabila ada kursus dalaman Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan AJK / PROMOSI • • • • Mempromosikan buku-buku baru Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi AJK / BIRO TAMAN ANGKAT • Menyediakan saranan untuk meningkatkan keceriaan Taman Angkat PSS • Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas • Memastikan Taman Angkat sentiasa terjaga. cantik dan bersih 60 .

61 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful