Bismillahhirromahnirrohim... Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh...

Alhamdulillah hirobbil alamin, wassolatu wassalamu ala asrofil ambiya i wal mursalin, wa ala alihi wa shoh bihi ajmain aama ba du... Yang terhormat Bapak Ketua RT. 02 RW. XIV yang lama, Bapak Udjiono beserta pengurus. Yang terhormat Ibu PKK RT. 02 RW. XIV yang lama, Ibu Inneke beserta pengurus. Yang terhormat Bapak Ketua RT. 02 RW. XIV terpilih, Bapak Hari Hadiono. Yang terhormat Ibu PKK RT. 02 RW. XIV terpilih, Ibu Hari Hadiono. Dan para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu warga RT. 02 yang kami mulyakan. Untuk yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk bisa menghadiri Acara Serah Terima Jabatan RT. 02 RW. XIV Kelurahan Manukan Kulon yang bertempat di depan Balai Serba Guna RT. 02 ini dengan sehat dan bahagia baik jasmani maupun rohani. Dan untuk yang kedua perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara serah terima jabatan RT. 02 pada malam ini, susunan acara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yang pertama, Pembukaan, yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan RT. 02 RW. XIV Periode 2010 2013. Yang ketiga, sambutan dari Ketua RT. 02 RW. XIV yang lama. Yang keempat, pembacaan pertanggungjawaban kerja. Yang kelima, serah terima jabatan dari Ketua RT yang lama ke Ketua RT yang baru. Yang ke enam, sambutan dari Ketua RT 02 RW. XIV yang baru. Yang ketujuh, ramah tamah. Yang ke delapan, Do a. Yang ke sembilan, penutupan. Demikianlah susunan acara pada malam serah terima jabatan RT ini. Menginjak acara yang ke dua, yaitu, sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan RT. 02 RW. XIV. Kepada Bapak Haji Ramelan Maksum, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Haji Ramelan Maksum atas sambutannya. Untuk acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua RT. 02 yang lama, dilanjutkan dengan pertanggungjawaban kerja RT yang lama, kepada Bapak udjiono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Udjiono atas sambutannya. Baiklah kita sekarang memasuki acara ke lima yaitu acara inti serah terima jabatan Ketua RT yang lama ke Ketua RT yang baru. Kepada Bapak udjiono dan Bapak Hari Hadiono kami mohon maju kedepan untuk menandatangani berita acara serah terima jabatan Ketua RT.

Kita sudah sampai di penghujung ac ara ini. Berlanjut ke acara yang berikutnya yaitu ramah tamah. kepada Bapak machfud waktu dan tempat kami persilahkan. kepada Bapak Hari Hadiono. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan do a. waktu dan tempat kami persilahkan. wabillahi taufik wal hidayah. XIV ini.. 02 RW.Untuk acara selanjutnya. kepada ibu2 yang berkepentingan dimohon partisipasinya. 02 yang baru. akhirul kalam. sambutan dari Bapak Ketua RT.. wassalamulaikum warrohmatullohi wabarokatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari Hadiono atas sambutan yang telah diberikan. Apabila kami ada salah kata. . tindakan atau penyajian makanan dan minuman yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu sekalian. kami hanya manusia yang tidak luput dari alpa dan dosa meminta maaf yang sebesarbesarnya. kami ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu sekalian ke acara serah terima jabatan ketua RT. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Machfud atas pembacaan do nya..