P. 1
Program Bersepadu Sekolah Sihat

Program Bersepadu Sekolah Sihat

|Views: 1,695|Likes:
Published by jaemacho_tmj

More info:

Published by: jaemacho_tmj on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

1.

0

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) 2.1 Tujuan

Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih

komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

2.2

Rasional

Usaha murni untuk mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) adalah berdasarkan rasional berikut : 2.2.1 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu 2.2.2 Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel , inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa 2.2.3 Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah

Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat.1 Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah 2.3 Matlamat PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat.6. sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. Berdasarkan pernyataan di atas PBSS perlu dirancang.2 Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih.2.6 Objektif PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 2.4 Meningkatkan pengetahuan.4 Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya 2.6. produktif dan berkualiti 2.5 Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu.2.3 Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat 2.2. sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang .5 Misi PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan 2.6. sihat dan progresif 2. selamat dan sihat 2.4 Visi PBSS Generasi yang berilmu. dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah.6. 2. ceria .

7.4 Penglibatan Komuniti 2.6.7 Teras Utama PBSS Enam teras PBSS yang telah digariskan untuk mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara sektor awam. Pelaksanaan PBSS hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat.2 Persekitaran Fizikal Sekolah 2. pendidikan kesihatan hendaklah dilaksanakan secara formal atau tidak formal.7. Dalam pelaksanaan PBSS.7.7.1 Polisi Kesihatan Sekolah sebagai sumber mempromosikan kesihatan 2.7.6 Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 2.bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri.6. sektor swasta dan masyarakat ke arah melahirkan sekolah sihat adalah seperti berikut: 2.5 Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah 2.8. Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru dan pasukan kesihatan. keluarga dan masya rakat 2. Di samping itu warga sekolah hendaklah sentiasa mengamalkan amalan kesihatan yang baik.3 Persekitaran Sosial Sekolah 2.Warga sekolah hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya PBSS dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan. .7.6 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.5 Kemahiran Kesihatan Diri 2.

10 Kesimpulan Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga sekolah. pemantauan dan penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui PBSS ini diharap akan lahir masyarakat yang mengutamakan kesihatan dalam setiap aspek.2 Rekod Rancangan Makanan Tambahan 2. Roshidi Bin Zainul Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi 2.9. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati.Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Taman Senangan. Yahaya Pn.4 Laporan Tahunan 2. Penasihat Pengerusi : : Pn. Zaharah Bt.3 Laporan Bulanan 2. Asiah Binti Othman Pn. Mohd.5 Pengiktirafan kepada Kelas Terbersih 2.9. Rozinah bte Mat Jizat Pn. . Antara kaedah yang digunakan : 2. Butterworth.9. Zakariah En. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara. Zuraidah Bt. Samsudin En.1 Rekod Kesihatan Murid 2.9.9 Pemantauan Dan Penilaian Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya. Yusof Bin Abu Bakar Setiausaha : AJK Pn. Rosenah Bt. Mohd.9.

y Sejumlah 532.2 Tujuan Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara penyaluran bantuan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ke Sekolah Rendah oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) 3. Program ini yang pada asalnya dikendalikan oleh Jabatan Perdana dalam Menteri Laporan diperluaskan pelaksanaan Kabinet menurut Mengkaji pengesyoran Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979.2. Rancangan ini merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan murid tersebut.00 atau pendapatan perkapita RM 80. Murid berstatus ³Warganegara Malaysia³ dan daripada keluarga berpendapatan di bawah paras RM 400.00 sebulan atau RM80.0 PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 3.00 adalah layak untuk menyertai program ini.00 .500 murid sekolah rendah daripada ³golongan termiskin´ (keluarga yang berpendapatan kurang RM400. 3. Ianya bermaksud untuk memberi makanan tambahan secara imbuhan sebanyak 25% 30% daripada keperluan hariannya.1 APA ITU RMT? Program Rancangan Makanan Tambahan dilaksanakan bertujuan membantu seseorang murid sekolah rendah daripada kalangan keluarga yang miskin.3 y Latar Belakang Kebelakangan ini RMT dilaksanakan sebagai satu program yang bertujuan membantu meningkatkan taraf pemakanan serta kesihatan murid sekolah rendah.

tanpa tuntutan daripada sekolah.4 Prosedur Pembayaran Bagi melaksanakan syor yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU prosedur pembayaran bantuan RMT telah diseragamkan dan penyelenggaraan program RMT hendaklah diawasi oleh Penyelia Kesihatan di JPN. MAMPU mengesyorkan bahawa penyaluran bantuan RMT itu hendaklah dibuat terus kepada sekolah berasaskan kepada rekod jumlah murid yang layak pada tahun semasa. Hasil kajian yang dikeluarkan pada bulan Jun 2002 telah melaporkan bahawa penyaluran peruntukan oleh JPN kepada sekolah adalah terlalu lewat kerana sekolah perlu membuat tuntutan sebelum bantuan RMT diberikan. y Satu kajian tentang penyaluran peruntukan RMT kepada sekolah telah diadakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).20 sehari bagi negeri-negeri di Semenanjung dan RM1. Prosedur pembayaran yang ditetapkan adalah seperti berikut: .250. Dengan cara ini program RMT boleh dimulakan lebih awal dan pada hari pertama persekolahan. 3. Jabatan Perdana Menteri.00 setahun.per kapita) menerima bantuan ini secara makanan tambahan dan minuman bagi tempoh 190 hari mulai hari pertama persekolahan pada setiap tahun. Jumlah peruntukan semasa yang disediakan berasaskan kepada jumlah murid dan kadar tersebut adalah RM 123. Kadar bantuan setiap murid adalah RM1.647. y Bahagian Sekolah telah menyediakan senarai menu makanan tambahan dan sekolah-sekolah dibenarkan mengambilkira kemampuan dan kesesuaian dengan keadaan tempatan bagi menyediakan makanan bagi murid-murid yang terlibat.35 sehari bagi murid di Sabah dan Sarawak.

perkiraan jumlah penerima bantuan hendaklah dikemaskini dengan mengambil kira kemasukan murid baru ke tahun satu dan jumlah murid tahun enam yang tamat sekolah.y Jumlah murid yang sedang menerima bantuan RMT pada 1 Oktober tahun semasa di setiap sekolah rendah akan menjadi asas perkiraan untuk membayar bantuan RMT bagi tahun 2003. Setiap JPN hendaklah menyimpan rekod perbelanjaan peruntukan RMT dan mempastikan peruntukan ini digunakan sepenuhnya.5 Pematuhan kelewatan pengagihan peruntukan akan dilaporkan dalam Sebarang Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun di peringkat Kementerian Pendidikan untuk tindakan yang sewajarnya. . Januari tahun berkenaan kepada Bahagian Sekolah. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pembayaran hendaklah dibuat secara waran peruntukan kepada Pejabat Pendidikan Daerah negeri masing-masing. berserta dengan pertambahan murid bagi sekolah-sekolah yang baru dibuka. y Kod dan nama sekolah berserta dengan jumlah penerima bantuan hendaklah dikemukakan oleh Penyelia Kesihatan dengan menggunakan Format A kepada Unit Pengurusan Kewangan di JPN sebelum 30 November untuk bayaran secara berkomputer melalui sistem e-PCG terus kepada akaun kerajaan sekolahsekolah yang terlibat. Bahagian Sekolah pula akan menyediakan laporan pengagihan mengikut negeri kepada Bahagian Kewangan. 3. y Penyelia Kesihatan di JPN hendaklah menyampaikan rekod pengagihan peruntukan RMT di sekolah sehingga 31hb. y Bagi tahun-tahun berikutnya.

Pelaksanaan program ini bertujuan menyediakan makanan yang berkhasiat dan mengandungi nutrisi seimbang kepada murid bagi membantu mereka memberi tumpuan kepada pembelajaran di dalam kelas. 3. 4. Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) adalah merupakan bantuan makanan tambahan kepada murid golongan miskin. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun. 2. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung. terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. 5. Untuk makluman pihak tuan. timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri. 3. untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.Objektif RMT 1. mulai tahun 2011 murid yang layak mendapat bantuan RMT adalah murid yang ibu/ bapa/ penjaga berdaftar dengan sistem eKASIH dan disahkan sebagai miskin atau miskin tegar. secara imbuhan dan buat sementara waktu. Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. Pelaksanaan RMT di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan bagi tahun 2011 perlu diteruskan seperti butiran berikut :- .6 Prosedur RMT Di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan 2011 Sepertimana pihak tuan sedia maklum. disiplin.

Pemantauan h.80/ murid/ hari (Semenanjung) d. KPM (Surat Pekeliling Kewangan Bil. JPN/PPD/Jawatankuasa RMT Sekolah hendaklah membuat pemantauan untuk memastikan semua peruntukan dan prosedur dipatuhi. 7 Tahun 2010) Sebelum waktu pertama persekolahan dimulakan atau waktu rehat. Perkara Tarikh mula & tempoh Butiran Dilaksanakan mulai pada hari pertama persekolahan untuk tempoh 190 hari. Semua lebihan dan baki peruntukan tahun semasa hendaklah dipulangkan kepada Bah. b. Penyediaan menu makanan hendaklah mematuhi senarai menu yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (Surat Pekeliling Kew. Mengurus pelaksanaan RMT termasuk penetapan menu. e. g. Kadar Bantuan RMT Menu Makanan RM 1. Bil. penentuan kaedah pembekalan makanan serta penyimpanan rekod-rekod berkaitan. Lebihan RMT Tahun 2011 & tahun sebelumnya Bilangan Murid SKKD Yang Menerima Peruntukan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Tahun 2010 TAHUN BIL. Kewangan.PENERIMA Tahun 6 3 Orang Tahun 5 3 Orang Tahun 4 3 Orang Tahun 3 3 Orang Tahun 2 2 Orang Tahun 1 3 Orang TOTAL 17 Orang . 7 Tahun 2010). a.l.PENERIMA Tahun 6 3 Orang Tahun 5 3 Orang Tahun 4 3 Orang Tahun 3 3 Orang Tahun 2 3 Orang Tahun 1 2 Orang TOTAL 17 Orang Tahun 2011 TAHUN BIL. Waktu Makan Jawatankuasa Bantuan Sekolah f.

Yusof Bin Abu Bakar En. murid yang terlibat dengan program ini adalah sedikit berbanding di sekolah lain memandangkan kebanyakan murid-murid terdiri daripada latarbelakang keluarga yang berada. Mohamad En. . Samsudin Ahli Jawatankuasa Pn. Patimah Bt. Shahariza Bt Desa Cik Sarmellaa A/P Rajandran Pn Siti Zurina Bt Salleh Pn Rosmah Bt Idris 3. Asiah Bt. Mohd. Ahmad Setiausaha Pn.7 Carta Alir dan pelaksanaan Berikut merupakan carta organisasi pelaksanaan Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) SK Taman Senangan: Pengerusi Pn. saya dapat melihat perjalanan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ini berjalan dengan sangat baik semasa berada di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan. Zakaria Bin Hj. Othman Naib Pengerusi En. Nasir Bin Hasan Pn. Rosenah Bt. Walaubagaimanapun.8 Kesimpulan Secara keseluruhannya.3.

0 PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN SEKOLAH RENDAH 4. Jururawat pergigian bertanggungjawab memeriksa dan merawat murid-murid tersebut di bawah penyeliaan dan pengawasan doktor pergigian. ‡ Pasukan Pergigian Bergerak Pasukan ini memberikan perkhidmatan kesihatan pergigian kepada murid. menggunakan peralatan mudah alih. penskaleran . ‡ Klinik Pergigian Bergerak Merupakan sebuah kenderaan yang diubah suai serta dilengkapi dengan kerusi dan peralatan pergigian. Klinik pergigian sementara diadakan di tempat yang sesuai di sekolah. Penjagaan kesihatan pergigian yang komprehensif dan sistematik ini diberi untuk memastikan murid-murid sekolah mempunyai kesihatan mulut yang baik apabila mereka tamat zaman persekolahan.murid sekolah. 4. termasuk yang tinggal di kawasan pedalaman.2 Bagaimana Prosedur Perkhidmatan Ini Dijalankan? Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Sekolah disampaikan melalui: ‡ Klinik Pergigian Sekolah Klinik-klinik pergigian sekolah terletak dalam bilik khas di sekolahsekolah rendah atau menengah tajaan kerajaan yang terpilih.3. tampalan. pemeriksaan. Klinik ini memberikan perkhidmatan kepada murid-murid di sekolah-sekolah yang mempunyai ruang terhad.3 Apakah Perkhidmatan Yang Disediakan? Perkhidmatan yang disediakan di sekolah adalah penjagaan pergigian asas termasuk pendidikan kesihatan pergigian. 4.1 Tujuan Perkhidmatan pergigian sekolah secara incremental telah diperkenalkan pada tahun 1985.

4. program ini sangat bermanfaat kepada murid-murid sekolah supaya mereka dapat belajar bagaimana untuk menjaga kesihatan gigi mereka dan bagaimana cara menggosok gigi yang betul. Jadi.6 Siapakah Yang Layak Menerima Rawatan? Semua murid sekolah rendah dan menengah tajaan kerajaan yang diberi keizinan (consent) oleh ibu bapa atau penjaga. Semasa minggu kedua saya berada di sekolah ini saya dapat meihat murid-murid akan diperiksa seorang demi seorang keadaan gigi dan jika terdapat kerosakan. saya dapat melihat program Kesihatan Pergigian ini berjalan. murid-sekolah tersebut akan dirujuk kepada pegawai pergigian atau pakar pergigian. jururawat bertugas akan menandakan tindakan susulan yang akan dilakukan di dalam kad kesihatan gigi.4 Adakah Bayaran Dikenakan? Rawatan asas yang diberikan kepada murid-murid sekolah tidak dikenakan sebarang bayaran. . 4.5 Kesimpulan Kesimpulan yang boleh saya nyatakan disini ialah sepanjang sebulan berada di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan.dan penggilapan gigi. layak menerima rawatan ini. 4. Jika rawatan yang kompleks diperlukan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->