P. 1
Program Bersepadu Sekolah Sihat

Program Bersepadu Sekolah Sihat

|Views: 1,695|Likes:
Published by jaemacho_tmj

More info:

Published by: jaemacho_tmj on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

1.

0

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) 2.1 Tujuan

Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih

komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

2.2

Rasional

Usaha murni untuk mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) adalah berdasarkan rasional berikut : 2.2.1 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu 2.2.2 Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel , inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa 2.2.3 Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah

ceria .4 Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya 2.1 Menetapkan polisi / dasar kesihatan sekolah 2.6.6 Objektif PBSS Objektif PBSS adalah agar setiap sekolah dapat 2.6.2.2. sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara. sikap dan amalan yang berkaitan dengan kesihatan supaya setiap warga sekolah yang .5 Misi PBSS Sekolah sebagai institusi yang mempromosikan kesihatan 2.3 Membina satu persekitaran sosial sekolah yang menggalakkan amalan cara hidup sihat 2. dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah.2.5 Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu.6. 2.2 Memelihara dan meningkatkan persekitaran sekolah yang bersih.4 Meningkatkan pengetahuan. selamat dan sihat 2.4 Visi PBSS Generasi yang berilmu. produktif dan berkualiti 2.6. Berdasarkan pernyataan di atas PBSS perlu dirancang.3 Matlamat PBSS Melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat. sihat dan progresif 2. Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat.

Warga sekolah hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya PBSS dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan berkesan.bertanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri.1 Polisi Kesihatan Sekolah sebagai sumber mempromosikan kesihatan 2.4 Penglibatan Komuniti 2.6. Pelaksanaan PBSS hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat setempat. . pendidikan kesihatan hendaklah dilaksanakan secara formal atau tidak formal. sektor swasta dan masyarakat ke arah melahirkan sekolah sihat adalah seperti berikut: 2.6 Menyediakan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi 2.7. Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru dan pasukan kesihatan.5 Kemahiran Kesihatan Diri 2.2 Persekitaran Fizikal Sekolah 2.7.7. Di samping itu warga sekolah hendaklah sentiasa mengamalkan amalan kesihatan yang baik.7. keluarga dan masya rakat 2.3 Persekitaran Sosial Sekolah 2. Dalam pelaksanaan PBSS.7.7.7 Teras Utama PBSS Enam teras PBSS yang telah digariskan untuk mewujudkan satu pendekatan bersepadu di antara sektor awam.6.8.6 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah 2.5 Meningkatkan kerjasama dan penglibatan komuniti di dalam program kesihatan sekolah 2.

Jawatankuasa PBSS Sekolah Kebangsaan Taman Senangan.5 Pengiktirafan kepada Kelas Terbersih 2. Mohd. Butterworth. Asiah Binti Othman Pn.9. Zakariah En. Antara kaedah yang digunakan : 2.4 Laporan Tahunan 2. Rozinah bte Mat Jizat Pn. Penasihat Pengerusi : : Pn. . Mohd. Samsudin En. Yusof Bin Abu Bakar Setiausaha : AJK Pn. Yahaya Pn.9. Melalui PBSS ini diharap akan lahir masyarakat yang mengutamakan kesihatan dalam setiap aspek.1 Rekod Kesihatan Murid 2. pemantauan dan penilaian yang berterusan perlu dijalankan.9.9. Rosenah Bt. Zaharah Bt. Roshidi Bin Zainul Pasukan Kesihatan Sekolah Pasukan Kesihatan Gigi 2. Setiap warga sekolah bertanggungjawab mempastikan agar PBSS dihayati.9.3 Laporan Bulanan 2.10 Kesimpulan Pelaksanaan PBSS adalah satu usaha untuk mempromosikan kesihatan di kalangan warga sekolah. Zuraidah Bt. PBSS juga akan menjadi teraju utama dalam mencapai cita-cita warisan budaya negara.9 Pemantauan Dan Penilaian Untuk menentukan kejayaan dan kemajuan PBSS dalam mencapai objektifnya.2 Rekod Rancangan Makanan Tambahan 2.

1 APA ITU RMT? Program Rancangan Makanan Tambahan dilaksanakan bertujuan membantu seseorang murid sekolah rendah daripada kalangan keluarga yang miskin.00 .2 Tujuan Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara penyaluran bantuan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ke Sekolah Rendah oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) 3.00 sebulan atau RM80.2.0 PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 3. y Sejumlah 532. Murid berstatus ³Warganegara Malaysia³ dan daripada keluarga berpendapatan di bawah paras RM 400. Rancangan ini merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan murid tersebut. Program ini yang pada asalnya dikendalikan oleh Jabatan Perdana dalam Menteri Laporan diperluaskan pelaksanaan Kabinet menurut Mengkaji pengesyoran Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979.00 atau pendapatan perkapita RM 80.00 adalah layak untuk menyertai program ini. Ianya bermaksud untuk memberi makanan tambahan secara imbuhan sebanyak 25% 30% daripada keperluan hariannya.500 murid sekolah rendah daripada ³golongan termiskin´ (keluarga yang berpendapatan kurang RM400.3 y Latar Belakang Kebelakangan ini RMT dilaksanakan sebagai satu program yang bertujuan membantu meningkatkan taraf pemakanan serta kesihatan murid sekolah rendah. 3.

250. 3.20 sehari bagi negeri-negeri di Semenanjung dan RM1. Jabatan Perdana Menteri. y Bahagian Sekolah telah menyediakan senarai menu makanan tambahan dan sekolah-sekolah dibenarkan mengambilkira kemampuan dan kesesuaian dengan keadaan tempatan bagi menyediakan makanan bagi murid-murid yang terlibat. Jumlah peruntukan semasa yang disediakan berasaskan kepada jumlah murid dan kadar tersebut adalah RM 123.35 sehari bagi murid di Sabah dan Sarawak. Hasil kajian yang dikeluarkan pada bulan Jun 2002 telah melaporkan bahawa penyaluran peruntukan oleh JPN kepada sekolah adalah terlalu lewat kerana sekolah perlu membuat tuntutan sebelum bantuan RMT diberikan. tanpa tuntutan daripada sekolah. Kadar bantuan setiap murid adalah RM1.00 setahun. Dengan cara ini program RMT boleh dimulakan lebih awal dan pada hari pertama persekolahan. Prosedur pembayaran yang ditetapkan adalah seperti berikut: .647. MAMPU mengesyorkan bahawa penyaluran bantuan RMT itu hendaklah dibuat terus kepada sekolah berasaskan kepada rekod jumlah murid yang layak pada tahun semasa.per kapita) menerima bantuan ini secara makanan tambahan dan minuman bagi tempoh 190 hari mulai hari pertama persekolahan pada setiap tahun. y Satu kajian tentang penyaluran peruntukan RMT kepada sekolah telah diadakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).4 Prosedur Pembayaran Bagi melaksanakan syor yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU prosedur pembayaran bantuan RMT telah diseragamkan dan penyelenggaraan program RMT hendaklah diawasi oleh Penyelia Kesihatan di JPN.

y Penyelia Kesihatan di JPN hendaklah menyampaikan rekod pengagihan peruntukan RMT di sekolah sehingga 31hb. 3. y Kod dan nama sekolah berserta dengan jumlah penerima bantuan hendaklah dikemukakan oleh Penyelia Kesihatan dengan menggunakan Format A kepada Unit Pengurusan Kewangan di JPN sebelum 30 November untuk bayaran secara berkomputer melalui sistem e-PCG terus kepada akaun kerajaan sekolahsekolah yang terlibat. Bahagian Sekolah pula akan menyediakan laporan pengagihan mengikut negeri kepada Bahagian Kewangan. y Bagi tahun-tahun berikutnya. perkiraan jumlah penerima bantuan hendaklah dikemaskini dengan mengambil kira kemasukan murid baru ke tahun satu dan jumlah murid tahun enam yang tamat sekolah. berserta dengan pertambahan murid bagi sekolah-sekolah yang baru dibuka. Januari tahun berkenaan kepada Bahagian Sekolah. . Bagi negeri Sabah dan Sarawak pembayaran hendaklah dibuat secara waran peruntukan kepada Pejabat Pendidikan Daerah negeri masing-masing. Setiap JPN hendaklah menyimpan rekod perbelanjaan peruntukan RMT dan mempastikan peruntukan ini digunakan sepenuhnya.y Jumlah murid yang sedang menerima bantuan RMT pada 1 Oktober tahun semasa di setiap sekolah rendah akan menjadi asas perkiraan untuk membayar bantuan RMT bagi tahun 2003.5 Pematuhan kelewatan pengagihan peruntukan akan dilaporkan dalam Sebarang Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun di peringkat Kementerian Pendidikan untuk tindakan yang sewajarnya.

Untuk makluman pihak tuan. 3. Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. 3. untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara. Untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. Untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk mengendalikan tabiat sopan santun. disiplin. Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) adalah merupakan bantuan makanan tambahan kepada murid golongan miskin. terutama dari luar bandar dan dari golongan berpendapatan rendah. 5. 4. secara imbuhan dan buat sementara waktu. Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga.6 Prosedur RMT Di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan 2011 Sepertimana pihak tuan sedia maklum. 2. Pelaksanaan program ini bertujuan menyediakan makanan yang berkhasiat dan mengandungi nutrisi seimbang kepada murid bagi membantu mereka memberi tumpuan kepada pembelajaran di dalam kelas. mulai tahun 2011 murid yang layak mendapat bantuan RMT adalah murid yang ibu/ bapa/ penjaga berdaftar dengan sistem eKASIH dan disahkan sebagai miskin atau miskin tegar.Objektif RMT 1. timbang rasa serta amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri. Pelaksanaan RMT di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan bagi tahun 2011 perlu diteruskan seperti butiran berikut :- .

KPM (Surat Pekeliling Kewangan Bil. Bil. e. Pemantauan h. JPN/PPD/Jawatankuasa RMT Sekolah hendaklah membuat pemantauan untuk memastikan semua peruntukan dan prosedur dipatuhi. penentuan kaedah pembekalan makanan serta penyimpanan rekod-rekod berkaitan.l. Waktu Makan Jawatankuasa Bantuan Sekolah f. Semua lebihan dan baki peruntukan tahun semasa hendaklah dipulangkan kepada Bah. Kewangan. b. Lebihan RMT Tahun 2011 & tahun sebelumnya Bilangan Murid SKKD Yang Menerima Peruntukan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Tahun 2010 TAHUN BIL. a. Mengurus pelaksanaan RMT termasuk penetapan menu.80/ murid/ hari (Semenanjung) d. 7 Tahun 2010) Sebelum waktu pertama persekolahan dimulakan atau waktu rehat.PENERIMA Tahun 6 3 Orang Tahun 5 3 Orang Tahun 4 3 Orang Tahun 3 3 Orang Tahun 2 3 Orang Tahun 1 2 Orang TOTAL 17 Orang Tahun 2011 TAHUN BIL. 7 Tahun 2010).PENERIMA Tahun 6 3 Orang Tahun 5 3 Orang Tahun 4 3 Orang Tahun 3 3 Orang Tahun 2 2 Orang Tahun 1 3 Orang TOTAL 17 Orang . Perkara Tarikh mula & tempoh Butiran Dilaksanakan mulai pada hari pertama persekolahan untuk tempoh 190 hari. g. Penyediaan menu makanan hendaklah mematuhi senarai menu yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (Surat Pekeliling Kew. Kadar Bantuan RMT Menu Makanan RM 1.

Shahariza Bt Desa Cik Sarmellaa A/P Rajandran Pn Siti Zurina Bt Salleh Pn Rosmah Bt Idris 3. Zakaria Bin Hj. saya dapat melihat perjalanan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ini berjalan dengan sangat baik semasa berada di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan. murid yang terlibat dengan program ini adalah sedikit berbanding di sekolah lain memandangkan kebanyakan murid-murid terdiri daripada latarbelakang keluarga yang berada. Patimah Bt. Mohamad En. Othman Naib Pengerusi En. Asiah Bt. Samsudin Ahli Jawatankuasa Pn. Nasir Bin Hasan Pn.7 Carta Alir dan pelaksanaan Berikut merupakan carta organisasi pelaksanaan Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) SK Taman Senangan: Pengerusi Pn.8 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Walaubagaimanapun. . Rosenah Bt. Mohd. Ahmad Setiausaha Pn.3. Yusof Bin Abu Bakar En.

4. ‡ Klinik Pergigian Bergerak Merupakan sebuah kenderaan yang diubah suai serta dilengkapi dengan kerusi dan peralatan pergigian. Klinik ini memberikan perkhidmatan kepada murid-murid di sekolah-sekolah yang mempunyai ruang terhad.murid sekolah. Klinik pergigian sementara diadakan di tempat yang sesuai di sekolah. 4. ‡ Pasukan Pergigian Bergerak Pasukan ini memberikan perkhidmatan kesihatan pergigian kepada murid.2 Bagaimana Prosedur Perkhidmatan Ini Dijalankan? Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Sekolah disampaikan melalui: ‡ Klinik Pergigian Sekolah Klinik-klinik pergigian sekolah terletak dalam bilik khas di sekolahsekolah rendah atau menengah tajaan kerajaan yang terpilih. Jururawat pergigian bertanggungjawab memeriksa dan merawat murid-murid tersebut di bawah penyeliaan dan pengawasan doktor pergigian. termasuk yang tinggal di kawasan pedalaman.3 Apakah Perkhidmatan Yang Disediakan? Perkhidmatan yang disediakan di sekolah adalah penjagaan pergigian asas termasuk pendidikan kesihatan pergigian.3. tampalan. pemeriksaan. penskaleran . Penjagaan kesihatan pergigian yang komprehensif dan sistematik ini diberi untuk memastikan murid-murid sekolah mempunyai kesihatan mulut yang baik apabila mereka tamat zaman persekolahan. menggunakan peralatan mudah alih.1 Tujuan Perkhidmatan pergigian sekolah secara incremental telah diperkenalkan pada tahun 1985.0 PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN SEKOLAH RENDAH 4.

4. layak menerima rawatan ini. jururawat bertugas akan menandakan tindakan susulan yang akan dilakukan di dalam kad kesihatan gigi. program ini sangat bermanfaat kepada murid-murid sekolah supaya mereka dapat belajar bagaimana untuk menjaga kesihatan gigi mereka dan bagaimana cara menggosok gigi yang betul. 4.4 Adakah Bayaran Dikenakan? Rawatan asas yang diberikan kepada murid-murid sekolah tidak dikenakan sebarang bayaran. Jadi.6 Siapakah Yang Layak Menerima Rawatan? Semua murid sekolah rendah dan menengah tajaan kerajaan yang diberi keizinan (consent) oleh ibu bapa atau penjaga. murid-sekolah tersebut akan dirujuk kepada pegawai pergigian atau pakar pergigian.5 Kesimpulan Kesimpulan yang boleh saya nyatakan disini ialah sepanjang sebulan berada di Sekolah Kebangsaan Taman Senangan. . Semasa minggu kedua saya berada di sekolah ini saya dapat meihat murid-murid akan diperiksa seorang demi seorang keadaan gigi dan jika terdapat kerosakan.dan penggilapan gigi. 4. Jika rawatan yang kompleks diperlukan. saya dapat melihat program Kesihatan Pergigian ini berjalan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->