Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

1

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1 PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan menjelaskan tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan tugas, agihan kemahiran, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, penilaian serta modul pengajaran pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. 2 TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang belum menguasai dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 3 OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurangkurangnya dapat mengenal, menyebut, menulis huruf-huruf tunggal, serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. 4 KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.

1

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

2

5

STRATEGI PELAKSANAAN: 5.1 Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dipengerusikan oleh Guru Besar. 5.2 Jawatankuasa Pelaksana perkara berikut: a. Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. b. c. Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Penyediaan bahan bantu mengajar. mengikut agihan 5.3 Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi telah ditentukan. 5.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. 5.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 5.6 Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. 5.7 Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi. bermesyuarat bagi memutuskan

kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

6

AGIHAN TUGAS 6.1 Guru Besar bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. 2
j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

3

b. c. a.

memastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memantau perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.

6.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:

b.

menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF

6.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. menjalankan ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi berdasarkan Ujian Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran A). b. meneruskan pengajaran mengikut jadual Pendidikan Islam sedia ada. 6.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a. melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap. b. Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (3,2,1) c. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan berikut: 3
j-QAF

jawi

berdasarkan

maklumat-maklumat

hasil penilaian dan Ujian Pengesahan kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. Melaporkan perjalanan kelas . 7 AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR. Berikut dikemukakan contoh agihan penguasaan kemahiran untuk dua puluh dua kemahiran pengajaran: 4 j-QAF . Kemajuan murid Latar belakang murid Laporang kesihatan murid Borang pencalonan Borang latar belakang Borang pengumpulan maklumat Ujian saringan dan diagnostik Lembaran kerja Hasil pembelajaran yang telah dijalankan Maklumat lain yang berkaitan. Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: Merekodkan nama murid yang terlibat dengan kelas pemulihan jawi melalui Borang Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran B) g.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 4 e. (Lampiran D). h. f. Merekodkan hasil pencapaian individu yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam Borang Penilaian Individu (Lampiran C).

menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 5 Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penguasaan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ت‬ ‫ب‬ Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ج خ‬ ‫در‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫فغ‬ ‫ا وي‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫جخ‬ ‫در‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah ‫ك ض‬ ‫ل م‬ ‫نث‬ ‫ف هﺎ‬ ‫سغ‬ 5 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ Mengenal . menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ك‬ ‫ض‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ ‫س‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal‫هﺎ‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal.

Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang-layang Ahli astronomi LCD ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran suku kata. Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8. d. b. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.3 Nyanyian: 6 j-QAF .1 Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: a.2 Permainan bagi kemahiran suku kata : a. d. Penguasaan Kemahiran daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah 8 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. 8. e. c. 8. g. f. f.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6 Kemahiran dipelajari. c. b. Sahibba Pancing Ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran huruf. e.

Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. Penilaian hendaklah menguji kemahiran mengenal. Irama lagu Lagu Aci-aci Buka Pintu f. ‫بت‬ ‫بت‬ Murid boleh mengenal. b. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi. Irama lagu Wau Bulan ** Boleh diubah atau ditambah mengikut kebolehan guru. c. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari.2 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) Melakar huruf di udara. Vokal dan Suku kata. d.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: a. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Menyebut huruf secara latih tubi: 7 j-QAF . 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 7 a. Objektif : 2. d. Rasa Sayang Jawi b. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Eja dan Baca c. MODUL PENGAJARAN D AN PEMBELAJARAN Kemahiran 1 : Mengenal. Irama lagu Tanya Sama Hati e. 9 PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. menyebut dan menulis huruf tunggal 1.

Lisan b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.5 Kelas Individu Kumpulan Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).6 Kerja Rumah a. c. Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari.3 2.4 2. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Bermain permainan boling. c. 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 8 ‫جخ‬ j-QAF . Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. b. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Kemahiran 2 : Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 8 a. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas menyambung titik / menyalin semula Tulisan 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.

Bermain rumah merpati. 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. 9 j-QAF tersebut di .4 2. b.2 a. c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 9 1. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut b. d.3 2. 2. Objektif : Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal ‫خ‬ Cadangan aktiviti : 2. b. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. Kelas Individu Kumpulan Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / suaikan huruf (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Membentuk huruf menggunakan plastersin.1 a. Lain-lain aktiviti yang sesuai. 2. c. Lisan Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari.5 ‫ج‬ Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) atau LCD Melakar huruf di meja atau belakang kawan.

b. 2. Melakar huruf di udara. Lisan 10 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. c. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Kemahiran 3 : Mengenal. b.5 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf membentuk huruf menggunakan plastersin.2 a. 2.1 a. Objektif : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 10 2.5 Kerja Rumah a. Bermain permainan cabutan misteri. Benda maujud / yang sesuai. Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / aktiviti lain yang sesuai (Lembaran hendaklah Kerja disediakan). Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.4 2. mencantum huruf melalui Jigsaw Purzzle. ‫در‬ ‫در‬ Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. c. d.3 2.

Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle Lain-lain aktiviti yang sesuai. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Melakar huruf di belakang rakan. Aktiviti lain yang sesuai. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Aktiviti lain yang sesuai. Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di dalam buku latihan atau kertas. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 11 b. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ Cadangan aktiviti : 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. b. ‫سل‬ ‫س‬ Murid boleh mengenal. - Guru menulis huruf-huruf yang telah dipelajari di papan hitam. Tulisan 2. b. d. Kemahiran 4 : Mengenal. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Kerja rumah a. Objektif : 2. c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. c. 11 j-QAF .

4 2.7 Kerja rumah.6 Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Lisan b. a. Bermain permainan tenteng. c. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.2 Menyebut huruf secara latih tubi a.3 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas. 12 j-QAF . Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Menyanyi lagu Eja dan Baca. Kelas Individu Kumpulan 2.5 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 12 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. c. Guru menayangkan kad yang tertulis hurufhuruf yang telah dipelajari. Aktiviti yang sesuai Tulisan 2. b.

2. b. tersebut di 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 13 Kemahiran 5 : Mengenal. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle.4 2. Menggunakan kemudahan ICT Lain-lain aktiviti yang sesuai. b.2 a.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b.3 2. c. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. e. d. Aktiviti yang sesuai.5 Menggunakan tanah liat atau plastersin Melakar huruf di pasir atau di tanah. Bermain permainan boling. 13 j-QAF . Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. 2. Kelas Individu ‫كض‬ ‫ك‬ Menyebut huruf secara latih tubi Menulis huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: . Objektif : Murid boleh mengenal.6 Kerja rumah. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ض‬ Cadangan aktiviti : 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a.

c.5 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) / LCD Melakar huruf di pasir atau di tanah. Objektif : 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. b. Membentuk huruf menggunkan plastersin. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. b.4 2.3 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 14 a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1.2 a. c. d. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). 2. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: 14 j-QAF . Kemahiran 6 : Mengenal. ‫نث‬ ‫نث‬ Murid boleh mengenal.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. e. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Bermain permainan harta karun. b. 2. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. b. b. Tulisan ‫م هﺎ‬ ‫م هﺎ‬ Murid boleh mengenal. c. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 15 . menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. c.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. d. 2. Objektif : 2.2 Membentuk huruf dengan butang dan manik / tudung botol. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.6 Kerja rumah. Aktiviti yang sesuai. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Menyebut huruf secara latih tubi 15 j-QAF . Kemahiran 7: Mengenal. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

Objektif : 2.3 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 16 a. Bermain permainan keretapi. Tulisan 2. a. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. 2. Murid mengambil kad huruf dalam kotak yang telah disediakan oleh guru dan menyebutnya.5 Kelas Individu Menggunting dan menampal huruf yang telah dipelajari (Bahan hendaklah disediakan oleh guru).4 2. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 16 j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. Kemahiran 8: Mengena. c. ‫فغ‬ ‫فغ‬ Murid boleh mengenal. Lain-lain aktiviti yang sesuai.6 Kerja rumah. Lisan b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru meminta murid menekap huruf-huruf yang dipelajari.

Murid diminta menyebut huruf yang diperolehi.5 Mewarnakan / mengecop / memadankan / huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerjan hendaklah disediakan). Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.3 2. Membentuk huruf menggunakan plastersin dari kertas pasir dan melakar bentuk huruf Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. a. Murid diminta mengambil tandatangan ibu 17 j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. 2. 2. b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 17 2. Tulisan Murid menulis huruf yang dipelajari dalam buku latihan. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. Bermain permainan pancing ikan.4 2. (kain perca pelbagai bentuk dan warna) Murid melakar huruf di papan tulis. Membentuk huruf menggunakan bahan-bahan terbuang. d. b.6 Kerja rumah. c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. Lisan Guru mengedarkan kad huruf pada setiap murid. Kelas Individu 2.

c. 18 j-QAF . b. Kemahiran 9: Mengenal.2 a. Objektif : 2.4 2. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. ‫اوي‬ ‫او‬ Murid boleh mengenal. 2. 2. Bermain permainan keretapi. Murid mencari huruf yang disebut oleh guru / rakan-rakan dan menyebut semula. 2. b. Tulisan Murid menulis huruf yang telah diperolehi dalam buku latihan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 18 bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan / mengecop / memadan / suaikan huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerja hendaklah disediakan). Lisan b. menyebut dan menulis huruf tunggal 1.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a.6 Kerja rumah.5 Menggunakan “mounting board” (kad imbasan) Membentuk huruf dengan menggunakan plastersin. c.3 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.

c. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.1 ‫بت‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫بت‬ yang 1.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal. Objektif : 1.2 Murid boleh menulis huruf konsonan disambung dengan huruf vokal ‫ي‬ ‫او‬ 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 19 a.3 ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ Memperkenalkan huruf-huruf konsonan ‫ت‬ Menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata terbuka.2 2. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ‫ت + ي ت+ و‬ ‫ت+ا‬ 19 ‫ب + ي ب+ و‬ ‫ب+ا‬ j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. ‫و‬ 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Kemahiran 10: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Cadangan aktiviti : 2.

Contoh: ‫ﺑﻮ + ﺑﻮ= ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ا + ﺑﻮ = اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ + ﺗﻮ= ﺑﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﻲ + ﺗﻲ= ﺗﻴﺘﻲ‬ 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang telah dipelajari. 20 j-QAF .6 Kerja rumah. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata-suku kata yang telah dipelajari. Lisan b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 20 ‫ﺗﻮ‬ Tu 2. Guru menunjukkan gambar. Tulisan Guru menyebut suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. a. Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.4 2. murid mengeja suku kata berpandukan gambar.5 ‫ﺗﻲ‬ Ti ‫ﺗﺎ‬ ta ‫ﺑﻮ‬ bu ‫ﺑﻲ‬ bi ‫ﺑﺎ‬ ba Latih tubi mengeja dan membaca suku kata.6 2. 2.7 Bermain permainan pancing.

Cadangan aktiviti : 2.1 1.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.2 2. Kemahiran 11 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. menyempurnakan tugasan tersebut. Contoh: ‫ﺑﻲ + ﺟﻲ = ﺑﻴﺠﻲ‬ 21 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 21 Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.2 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫جخ‬ ‫جخ‬ ‫ ج خ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ 2. b. Objektif : 1.3 ‫خ+ي‬ ‫ﺧﻲ‬ Ci ‫خ+ا‬ ‫ﺧﺎ‬ ca ‫ج+ا ج+ي ج+و‬ ‫ﺟﻮ‬ ju ‫ﺟﻲ‬ ji ‫ﺟﺎ‬ ja Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ‫خ+ و‬ ‫ﺧﻮ‬ Cu 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.

b.5 2. Lisan b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Bermain permainan SENAWI Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.suku kata yang telah dipelajari. Murid tersebut Tulisan Guru menyebut suku kata – suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru perlu memberi perhatian cara menulis huruf sambung dikehendaki menyebut suku kata ‫جخ‬ .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 22 ‫ﺧﻮ + ﺧﻲ = ﺧﻮﺧﻲ‬ 2. suku kata yang telah dipelajari. Kemahiran 12 : 22 j-QAF . 2.4 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata . Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.7 Kerja rumah: a.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

23

Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫در‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫.د ر‬ ‫در‬
yang digabung

Murid boleh menulis huruf konsonan

dengan huruf vokal Cadangan aktiviti : 2.1

‫اوي‬ ‫.در‬ ‫د+ي‬ ‫دي‬
di

Guru membina suku kata daripada huruf

‫ر+ و‬ ‫رو‬
Ru
2.2 2.3

‫ر+ي‬ ‫ري‬
Ri

‫ر+ا‬ ‫را‬
ra

‫د+ و‬ ‫دو‬
du

‫د+ا‬ ‫دا‬
da

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫دا + دو= دا دو‬ ‫ري +ﺑﺎ = رﻳﺒﺎ‬ ‫را + ﺑﻮ = راﺑﻮ‬
2.4 2.5 2.6 Bermain permainan belon. Menyanyi lagu Vokal dan Suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan Guru meminta murid mengambil sekeping kad suku kata dan seorang murid lain pula mencantum menyebutnya. b. Tulisan 23
j-QAF

menjadi

perkataan

dan

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

24

-

Murid menulis perkataan yang dibina. Guru perlu beri perhatian cara menulis huruf yang boleh digabung tetapi tidak boleh disambung.

2.7

Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 13 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫كض‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫كض‬ ‫ك‬

Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf

‫ض‬
Cadangan aktiviti : 2.1 Membina suku kata terbuka daripada huruf ‫ض‬

‫ك‬ ‫ك+ا‬ ‫آﺎ‬
ka
j-QAF

‫ض+ و‬ ‫ﺿﻮ‬
Gu

+‫ض‬ ‫ك+ و ض+ا‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻲ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫آﻮ‬
Gi ga
24

‫ك+ ي‬ ‫آﻲ‬
ki

ku

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

25

2.2 2.3

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫آﺎ + آﻲ = آﺎآﻲ‬ ‫ﺿﻲ + ﺿﻲ = ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮ + رو = ﺿﻮرو‬
2.4 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Lisan b. Murid membaca perkataan yang dibina daripada carta. Tulisan 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 14 : suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah Murid menyalin semula perkataan yang dibaca. Guru perlu menjelaskan cara menulis huruf ‫ك‬ yang betul‫) ( ك ) ( ك ـ‬

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

25

j-QAF

‫م+ و‬ ‫ﻣﻮ‬ Mu 2. 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 26 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.1 Membina suku kata terbuka.4 2.3 ‫م+ي‬ ‫ﻣﻲ‬ Mi ‫م+ا‬ ‫ﻣﺎ‬ ma ‫ل+ و‬ ‫ﻟﻮ‬ lu ‫ل+ي‬ ‫ﻟﻲ‬ li ‫ل+ا‬ ‫ﻻ‬ la Latih tubi membaca suku kata Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻣﻮ + ﻻ = ﻣﻮﻻ‬ ‫ﻻ + ﺿﻮ = ﻻﺿﻮ‬ ‫ﻣﺎ + ري = ﻣﺎري‬ 2. Objektif : 1. Murid tersebut Tulisan dikehendaki menyebut perkataan 26 j-QAF . ‫لم‬ .5 Bermain permainan pancing.2 2.1 ‫لم‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫لم‬ 2.2 Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf Cadangan aktiviti : 2. Lisan Guru meminta murid menyusun huruf menjadi perkataan (Kad-kad huruf disediakan oleh guru) b. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.

Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis ‫ﻻ‬ 2. a.1 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫نث‬ ‫. Objektif : 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.1 Guru membina suku kata terbuka dari huruf ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن+ا‬ ‫ﻧﺎ‬ j-QAF ‫ث + ا ث + ي ث+ و‬ ‫ﺛﻮ‬ ‫ﺛﻲ‬ 27 ‫ن+ و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ن+ي‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎ‬ .2 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Kerja rumah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 27 - Murid diminta menulis semula perkataan yang dibina. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan daripada huruf ‫نث‬ Cadangan aktiviti : 2. b.ن ث‬ 1. Kemahiran 15 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.

Tulisan Murid melengkapkan perkataan pada lembaran kerja yang disediakan oleh guru seperti aktiviti lisan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 28 Nyu 2.7 Kerja rumah.5 2.4 2.6 Bermain permainan tenteng. Lisan Guru mempamerkan yang tidak gambar lengkap.2 2.3 Nyi nya nu ni na Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻧﻮ +ري = ﻧﻮري‬ ‫ﺛﺎ + ﺛﻲ = ﺛﺎﺛﻲ‬ 2. Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. 28 j-QAF . dengan Murid tersebut perkataan melengkapkan guru. - perkataan menggunakan kad huruf yang disediakan oleh Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut b. Guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan titik dan bentuk huruf sambung ‫ث‬ 2.

ف هﺎ‬ Cadangan aktiviti : 2. d. ibu kerja Murid bapa perlu diminta mereka mengambil setelah mengikut tandatangan menyempurnakan tugasan tersebut.1 Memperkenalkan suku kata terbuka. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Kemahiran 16 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. c. ‫ﻩ+ و‬ ‫هﻮ‬ Hu 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. dipelbagaikan ‫ف هﺎ‬ ‫.2 2.2 2. Objektif : 1.3 ‫ﻩ+ي‬ ‫هﻲ‬ hi ‫ﻩ+ا‬ ‫هﺎ‬ ha ‫ف + ا ف + ي ف+ و‬ ‫ﻓﻮ‬ pu ‫ﻓﻲ‬ pi ‫ﻓﺎ‬ pa Latih tubi membaca suku kata Membina perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻓﺎ +دي = ﻓﺎدي‬ ‫هﺎ + ﺗﻲ = هﺎﺗﻲ‬ 29 j-QAF . Murid boleh menulis suku kata dan perkataan huruf Lembaran kesesuaian.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 29 a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. b.5 Bermain permainan Ahli Astronomi. Lisan Guru menayangkan suku kata -suku kata yang telah dipelajari menggunakan LCD. a. menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 30 2. Tulisan Murid menulis perkataan berdasarkan gambar melalui lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Murid dikehendaki menyebut suku kata dan membina perkataan. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Kerja rumah. b. ‫ "هـ ـﻬـ ــﻪ ﻩ‬serta cara bentuk 2. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis huruf “ sambung. 30 j-QAF .4 2.

‫غ+ و‬ ‫ﻏﻮ‬ Ngu 2. setiap kumpulan mendapat suku kata yang sama bunyinyakumpulan A mencari 31 j-QAF .4 2. Murid boleh menulis suku kata terbuka menjadi perkataan daripada huruf ‫سغ‬ ‫. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Objektif : 1.3 1.5 Bermain permainan layang-layang.2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 31 Kemahiran 17: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.3 ‫غ+ي‬ ‫ﻏﻲ‬ ngi ‫غ+ا‬ ‫ﻏﺎ‬ nga ‫س + ا س + ي س+ و‬ ‫ﺳﻮ‬ su ‫ﺳﻲ‬ si ‫ﺳﺎ‬ sa Latih tubi membaca suku kata.1 Guru menggabungkan huruf vokal menjadi suku kata.2 2.س غ‬ ‫ س غ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﺳﺎ +ﻓﻮ = ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫ﺑﻮ + ﻏﺎ = ﺑﻮﻏﺎ‬ 2. Lisan Murid dibahagi kepada dua kumpulan (A & B).

Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Murid dikehendaki menyebut suku kata yang sama menjadi perkataan. Guru perlu memberi penekanan kepada cara tulisan dan sambungan huruf ‫سغ‬ 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Kerja rumah. menyempurnakan tugasan tersebut. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 18 : 32 j-QAF . a. + ‫ﺳﻲ‬ + ‫ﺳﻮ‬ Tulisan - ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ + + + ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ Murid menulis semula daripada perkataan yang dipelajari. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. ‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳﻮ‬ b. b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 32 pasangan suku kata yang sama di kumpulan B untuk membentuk perkataan.

a. Lisan b.1 Murid boleh membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah diajar.2 2. ‫ﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﺎهﻮ‬ 2.5 Kerja rumah.3 2. 1. 2. Objektif : 1. 1. ‫ﻣﺎري‬ ‫ﻧﻮري‬ ‫ﻓﻮﺟﻲ‬ ‫ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ‬ Membaca perkataan-perkataan yang telah dipamerkan. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja. Murid membaca perkataan yang terdapat dalam belon. 2.2 Murid boleh menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka.4 Bermain permainan belon. Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 33 Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.1 Guru mempamerkan suku kata terbuka pada kad imbasan / carta / LCD. Tulisan Murid menulis perkataan tersebut. 33 j-QAF .

Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan. c. d. Murid diminta mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 34 Contoh : Menukarkan 10 perkataan rumi kepada tulisan jawi. kerja perlu dipelbagaikan mengikut 34 j-QAF . b. Murid diminta menyiapkan latihan tersebut di rumah. Lembaran kesesuaian. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

1 Pin boling sebanyak 6 biji pelbagai warna yang ditulis dengan huruf jawi tunggal yang hendak diajar.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 35 BENTUK PERMAINAN YANG DICADANGKAN PERMAINAN BOLING 1 Alatan: 1.3 Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 35 j-QAF . 1.2 Bola boling plastik 1.

36 j-QAF .2 Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling dicadang sejauh 2 meter atau mengikut kesesuaian. 2. 2.1 Susun pin boling mengikut bentuk segitiga (seperti susunan boling sebenar) 2.8 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis huruf-huruf yang telah dipelajari.6 Imbuhan diberi kepada murid yang menjatuhkan pin boling terbanyak dan dapat menyebut semua huruf dengan betul.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 36 2 Cara Permainan : 2. 2.3 Setiap murid dikehendaki membuat lontaran ke arah pin boling tersebut.4 Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin boling yang jatuh.7 Guru boleh menambah huruf tunggal jawi pada pin boling untuk disesuaikan dengan kemahiran yanh diajar.5 Tepukan diberi kepada murid yang menyebut dengan betul. 2. 2. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 37 TENTENG (Contoh 1) 1.5 Kad undian 1 hingga 8 (huruf mengikut jumlah murid).4 Hadiah (disediakan oleh guru / pihak sekolah ) 1. 1.3 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 8. 2. Setiap keping mengandungi 3 huruf.1 Tapak permainan 1. Cara Permainan: 37 j-QAF .2 Buah dadu 1. Alatan 1.

2.7 Permainan diteruskan mengikut undian.6 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah. Alatan 1. 2. 2.8 Murid yang tidak berjaya menyebut huruf daripada sampul tidak boleh meneruskan permainan.5 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut akan meneruskan permainan dengan melompat mengambil buah ceper sehingga tamat satu pusingan. 2.2 Murid yang mendapat nombor 1 memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia. 2.4 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut.1 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan.3 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 38 2. 2.7 Buah dadu 38 j-QAF . TENTENG (Contoh 2) 3. 2.6 Tapak permainan 1.

2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 39 1. 2.12 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut.8 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 7.15 Murid akan diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada huruf yang telah dipelajari.11 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh. 2. 1.9 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. 2. 2. 39 j-QAF .14 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah. 2.9 Hadiah 1. 2.10 Kad undian huruf ‫ا‬ hingga ‫(ح‬huruf mengikut jumlah murid).10 Murid yang mendapat huruf alif memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia. Cara Permainan: 2.13 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut boleh meneruskan permainan tenteng. Setiap keping mengandungi 3 huruf.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 40 SENAWI (SENANG JAWI) 40 j-QAF .

1.1.3. Lembaran kerja bertulis (disediakan oleh guru) 2.2. Huruf-huruf / suku kata ditulis di atas kertas atau kepingan mozek. Suku kata pada setiap kad adalah berbeza. Kad huruf / suku kata 1.2. Alatan 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 41 1. Tapak SENAWI 1. Contoh: ‫او‬ ‫آﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫آﻮ‬ ‫ﺑﻮ‬ 41 j-QAF .1. Kad-kad terdiri daripada 5 suku kata. Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 2.4. Bilangan kad disediakan mengikut bilangan murid.4. 2. 2. Bilangan huruf disediakan mengikut suku kata yang diberi. Persediaan 2. Huruf yang dilekatkan pada jubin.3.

6. Tapak Senawi 3. Setiap huruf disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah di atas tapak Senawi. Murid yang berjaya menyusun suku kata / perkataan dikira sebagai pemenang. dibuat daripada papan lapis / manila kad / ‘mounting board’ (mengikut kesesuaian). 3. Setelah dapat menyebut suku kata murid menulis pada lembaran kerja yang disediakan.1.5. 3.2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 42 2. MAIN KAD HURUF 42 j-QAF . 3. Murid menyebut bunyi suku kata / perkataan untuk membentuk suku kata atau perkataan yang telah disusun. Permainan dijalankan secara individu dalam kumpulan. 2. Cara Permainan: 3.5. Setiap murid mendapat set huruf / suku kata masing-masing.3. 3.4.

3 Sambil menyusun kad. 43 j-QAF .. 3. 3.1 Huruf-huruf jawi diletakkan di tengah. Alatan: Set kad huruf jawi yang terdiri daripada huruf-huruf yang dipelajari di dalam kemahiran pemulihan jawi. Cara permainan: 3. setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 4 orang dan diberi satu set huruf jawi. 2. murid berbincang dan menyebut huruf tersebut sebanyak 3 kali. 3.5 Kumpulan yang menang diberi hadiah.4 Guru menilai susunan huruf setiap kumpulan.1 Guru menerangkan cara permainan dijalankan.2 Murid menyusun huruf di dalam kumpulan dan setiap kumpulan itu berjalan secara serentak.2 Murid dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan. 3.6 Permainan dijalankan mengikut giliran. 3. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 43 1. 3. Arahan: 2.

1 Kad manila / ‘mounting board’ ( Bentuk Roda : dipecah 8 ) 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 44 RODA JAWI 1.2 Murid mengeja dan menyebut suku kata sebanyak 2 kali. 2. 44 j-QAF . Alatan: 1.3 Murid menyambung suku kata menjadi perkataan.1 Kedua-dua kad manila ditulis dengan suku kata yang boleh membina perkataan. 3 Cara Permainan: 3.2 Kad manila berbentuk roda boleh diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam kelas.3 Lembaran kerja 2 Arahan: 2.2 Kad suku kata 1. 3.1 Murid memusingkan roda. 3.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 45 3. Contoh lembaran kerja: ‫آﻮﻓﻲ‬ 11 markah ‫ﻓﻲ‬ 5 markah ‫آﻮ‬ 6 Markah Sistem Pemarkahan : 1.4 Murid mengeja perkataan. Murid mendapat markah berdasarkan markah pada roda. 2. 3. Murid yang mendapat markah paling banyak diberi hadiah. PANCING IKAN 1. Alatan: 45 j-QAF .5 Murid menulis perkataan di dalam lembaran kerja.

3. 1. Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. Lembaran kerja (disediakna oleh guru) 2. Cantumkan kepala dan ekor ikan yang dipancing bagi membentuk perkataan.1.2. Objek ikan diperbuat daripada ‘polystrin’ atau kad manila 2. 3. Cara permainan: 3.1. Objek ikan dikerat dua.2. Batang pancing 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 46 1. Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu 3.2. Persediaan: 2. 3.4. PERMAINAN BELON 46 j-QAF .3. Kad suku kata 1. Letakkan magnet pada ikan dan tali pancing.1.

1 Belon 1. 3. dipecahkan.3 Gambar 2. 3. Alatan: 1. 3.4 Murid akan meniup belon setelah menerima arahan ‘mula’ daripada guru.2 Jarakkan kedudukan murid dengan gambar pada jarak 2 meter.3 Setiap murid diberi satu belon yang telah dimasukkan kertas perkataan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 47 1. 2. 47 j-QAF . Arahan: 2. 3.1 Gambar dipamerkan di papan hitam.2 Kertas perkataan 1.7 Murid yang berjaya diberi pujian atau ganjaran. Cara Permainan: 3. 3.6 Murid akan membaca kertas yang ada di dalam belon dan memadankan dengan gambar. 3.5 Belon yang telah ditiup.2 Kertas perkataan dimasukkan ke dalam setiap belon.1 Murid disusun sebaris menghadap gambar. 3.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 48 PERMAINAN KERETA API 48 j-QAF .

2 Tempatkan kumpulan kepada 3 stesen. Cara Permainan: 3. 2.1 Bahagikan murid kepada 3 kumpulan. 2.4 Kumpulan 2 semuanya memegang kad huruf ( ‫ا‬ ‫ )ب‬sebanyak 3 set. Arahan: 2. tut.3 Kumpulan 1 semuanya memegang kad huruf ( ) sebanyak 3 set.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 49 1. 3.4 Huruf yang digantung di leher murid adalah huruf yang sama.5 Seorang murid menjadi kepala keretapi. 49 j-QAF . tut. 3. 3. 2.3 Kad huruf digantung di bahagian depan dan belakang. Kumpulan 3 semuanya memegang kad huruf (‫)ت‬ sebanyak 3 set. 3. 3.1 Guru menerangkan cara permainan kereta api. Alatan: Kad huruf bertali (besar) – boleh digantung di leher murid.6 Kepala keretapi mula berjalan berbunyi tut.2 Setiap murid diberi kad huruf dan digantung di leher mereka. 3. 2.

huruf apa sekarang? Huruf apa sekarang? Sekarang semua murid dalam kumpulan tiga akan menyebut huruf.8 Murid pertama dalam kumpulan satu akan ikut dibelakang kepala keretapi dan berjalan menuju ke stesen ke dua.12 3. Setelah keretapi dilengkapkan. huruf apa sekarang? Huruf ( ‫ .14 menyambung di belakang huruf ( ) .10 3. 3. Buat hingga selesai tiga kumpulan.)ب‬salah! Saya akan 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 50 3. murid-murid menyebut semula huruf masing-masing mengikut kumpulan.13 3.7 Sampai di stesen 1 ( huruf ) kepala keretapi bertanya. tut.11 3. Kepala keretapi boleh ditukarkan kepada murid lain. tut. tut. ‫ا‬ PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN 50 j-QAF . tut. Huruf apa sekarang? Mereka semua menjawab huruf ‫ا‬ ‫. Murid-murid dikehendakki menulis semula huruf tersebut.9 Tut.ا‬ 3. Seterusnya ke stesen ke tiga. Tut.

2. Sebagai pegukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata yang telah dipelajari Permainan hendaklah disediakan oleh guru gambar yang 2.1 10 Keping gambar yang berkaitan dengan suku kata 1.3 Kad-kad Suku kata (sesuai dengan gambar) Lembaran Kerja (disediakan oleh guru) Kad-kad Suku kata di sembunyikan di tempat-tempat tertentu yang bertanda pangkah di dalam kelas .2 2. Murid dikehendaki mencari dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan diberi .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 51 1. Cara Permainan : 2.3 Setia murid diberikan sekeping gambar .6 Permainan berbentuk individu atau berkumpulan .1 PERMAINAN CABUTAN MISTERI 51 j-QAF . Alatan : 1.2 1.4 2. 2.5 2.

3 Murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah lengkap menjadi perkataan . 2.4 Lembaran Kerja 2 Cara Permainan : 2.1 Sebuah kotak/tin besar/balang 1.2 Murid perlu memelih kad sukukata yang berada didalam balang/kotak tersebut dan menampal kad sukukata(kad gulung/lipat pada kad sukukata dipapan tulis disediakan oleh guru .6 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata/perkataan yang telah dipelajari .5 Permainan ini dijalankan secara berkumpulan atau yang berpasangan .2 Kad sukuka ta yang dilipat/digulung 1. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 52 1 Alatan : 1.3 Kad Suku kata yang sesuai dengan kad sukukata yang digulung/dilipat. 1. 2. 52 j-QAF .1 Guru melekatkan kad sukukata dipapan tulis 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 53 PERMAINAN RUMAH MERPATI 53 j-QAF .

2.3 Gambar 2 Cara Permainan 2. 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 54 1 Alatan : 1.3 Semua murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah dilengkapkan secara kelas.2 Murid dikehendaki menyambung huruf tunggal menjadi perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan di rumah merpati . 2.1 Guru menyediakan rumah merpati dari kad manila/mounting board/polistrin.4 Setelah dapat menyebut perkataan. murid menulis semula perkataan pada lembaran kerja sebagai pengukuhan .kumpulan dan individu . 54 j-QAF .1 Mounting Board/Kad manila/polistrin 1.2 Kad huruf tunggal (berbentuk sambung). 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 55 PERMAINAN TANDA ARAH 55 j-QAF .

3 Sebatang kayu sebagai Tiang 2.4 Murid menyebut dan menulis semua perkataan yang betul dalam buku kerja.2 Kad suku kata 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 56 1 Alatan : 1. 2.3 Murid dikehendaki mencari suku kata yang disediakan oleh guru dan melekatkan pada tunjuk arah.1 Polistrin/Mounting Board 1. 2. Cara Permainan 2.1 Guru menyediakan papan tanda arah yang kosong 2.2 Guru menyebut perkataan kanan / kiri /atas / bawah. PERMAINAN AHLI ASTRONOMI 56 j-QAF .

2.2 Tali secukupnya . 2.3 Guru menilai pencapaian murid .4 Murid menulis semula huruf / suku kata / perkataan yang telah disebut ke dalam lembaran kerja. 2 Cara Permainan : 2. 2.3 Kad manila yang digulung sebagai teropong 1.2 Murid-murid dikehendaki mengecam dan menyebut hurufhuruf yang dilihat melalui teropong.4 Lembaran kerja.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 57 1 Alatan : 1. 1.berbentuk bintang 1.1 Murid-murid meneropong huruf-huruf tunggal / suku kata / perkataan di bintang dengan arahan guru. PERMAINAN BERMAIN LAYANG-LAYANG 57 j-QAF .1 Kad manila.

4 Permainan ini dijalankan di luar kelas 2.2 Benang 1. Contoh : a) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang naik paling tinggi ? b) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang berwarna merah atau hijau atau biru ? 2.3 Guru bersoal jawab dengan murid. Alatan : 1.2 Setiap murid dikehendaki menaikkan layang-layang masing-masing .1 Guru menyediakan layang-layang yang telah dituliskan dengan huruf-huruf tunggal. 2. 2.1 Layang-layang berwarna-warni 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 58 1. EXPLORACE 58 j-QAF .3 Kertas yang bertulis huruf tunggal Cara Permainan 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 59 1. 2.2 Persekitaran sekolah 2.3 Murid dikehendaki mencari dan melabelkan namanama benda yang terdapat di persekitaran sekolah contoh pasu. 2. Alatan : 1. Cara Permainan 2.bunga.2 Guru membahagikan kad-kad perkataan kepada semua murid 2.kayu dan lain-lain.1 Permainan dijalankan di luar bilik darjah 2.1 Kad perkataan yang mudah yang telah di”laminate” 1.4 Murid mengeja dan menyebut semua perkataan yang telah dilabelkan.batu.5 Murid menulis perkataan yang dilebelkan 59 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 60 PERMAINAN KAD MISTERI 60 Kad Gambar j-QAF .

1 Seorang murid disuruh mengambil salah satu gambar pada stesen tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 61 1.4 Kad huruf penanda.3 2. CONTOH LAGU-LAGU UNTUK KELAS PEMULIHAN JAWI ‫ﻻﺿﻮ ﺳﺎﺗﻮ : اﻳﺮاﻣﺎ ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮغ ﺑﻮﻟﻦ‬ ٢‫ﻧﻤﻔﻖ ﺑﺎﻳﻎ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻣﺎآﻦ‬ ‫ﺧﻮﺧﻴﻠﻪ ﻓﻴﻐﻀﻦ‬ ‫ﻻﺿﻮ دوا : ﻗﻮروس ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ 61 j-QAF . 1. Alatan : 1. Cara Permainan : 2.2 2. ‫ن ت ب ض ا‬ ‫ف‬ ditampal pada papan Gambar yang sesuai dengan bunyi huruf ditampal menutup huruf tunggal tersebut atau gambar diterbalikkan.3 1. Kad huruf lain boleh dutambah sesuai dengan gambar 2. Murid dikehendaki menyebut huruf dengan betul (latihtubi). Murid menyebut huruf awal berdasarkan gambar.2 1. 2.1 Papan penanda sebagai stesen.4 Murid membawa gambar tersebut ke hadapan kelas dan menyebut nama gambar tersebut.

ﻓﺎﻓﺎآﻮ ﻓﺎﻓﺎﻣﻮ‬ ‫راﺗﻮآﻮ راﺗﻮﻣﻮ . هﺎﺗﻴﻜﻮ هﺎﺗﻴﻤﻮ‬ ‫ك و ك و ك و آﻮ آﻮ آﻮ‬ ‫س ي ك و ك و ﺳﻴﻜﻮآﻮ‬ ‫دا ض و ك و داﺿﻮآﻮ‬ ‫دا ﻩ ي ك و داهﻴﻜﻮ‬ ‫آﻮآﻮآﻮ آﻮآﻮﻣﻮ‬ ‫26‬ ‫‪j-QAF‬‬ ‫‪CONTOH‬‬ . راﺗﻮآﻮ‬ ‫هـ ا ت ي ك و . ﻣﺎﻣﺎآﻮ‬ ‫ف ا ف ا ك و .‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫26‬ ‫ﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎهﻴﺖ ﻓﻮآﺖ‬ ‫ﺟﺎروم ﺳﻮدﻩ آﺎرت‬ ‫رﻣﺒﻮت آﻴﺖ ﺳﻴﻜﺖ‬ ‫آﻮآﻮ دآﺮت‬ ‫ﻻﺿﻮ 3 : اﻳﺮاﻣﺎ اﺧﻲ٢ ﺑﻮك ﻓﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﺎﻧﺲ ﺑﻮك آﻴﻔﺲ‬ ‫اﺗﺲ آﻴﻔﺲ اد ﻟﻴﻔﺲ‬ ‫ﺟﺎﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﺲ‬ ‫هﺎﺗﻲ اﻣﻖ ﺟﺎدي ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻻﺿﻮ 4 : اﻳﺮاﻣﺎ واو ﺑﻮﻟﻦ‬ ‫داﻟﻢ دوﻟﻎ اد ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫داﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اداﻟﻪ آﺎﺧﻎ‬ ‫اﻳﺠﺎ دان ﺑﺎخ ﺗﻮﻟﻎ‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﺑﺮت‬ ‫هﻴﺪوف آﻴﺖ ﺳﻼﻟﻮ ﻣﺎﻟﻎ‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : ﻓﻴﺴﻎ اف‬ ‫م ا م ا ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ‬ ‫ر ا ت و ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﺎﻣﺎآﻮ ﻣﺎﻣﺎﻣﻮ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫36‬ ‫ﺳﻴﻜﻮآﻮ ﺳﻴﻜﻮﻣﻮ‬ ‫داﺿﻮآﻮ داﺿﻮﻣﻮ‬ ‫داهﻴﻜﻮ داهﻴﻤﻮ‬ ‫راس ﺳﺎﻳﻎ ﺟﺎوي‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : راس ﺳﺎﻳﻎ اﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎري راآﻦ ﻣﺎري ﻣﺜﺎﺛﻲ‬ ‫ﻣﺎري آﻴﺖ ﺑﻼﺟﺮ ﺟﺎوي‬ ‫ﺣﺮوف دﺳﺒﻮت ﺑﺮهﺎﺗﻲ-هﺎﺗﻲ‬ ‫آﻴﺖ اوﻟﻎ ﺑﺮآﺎﻟﻲ-آﺎﻟﻲ‬ ‫اﺑﻮ اد ﺑﺎﺟﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ ﺑﺎﺟﻮ ﺑﺎرو‬ ‫اﻳﺒﻮ ﺑﻮ ك ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ اد ﺗﻴﺴﻮ‬ ‫اﺧﻲ 2 ﺑﻮ ك ﻻﺧﻲ‬ ‫داﻟﻢ ﻻﺧﻲ اد آﻮﻧﺨﻲ‬ ‫اﻣﺒﻴﻞ آﻮﻧﺨﻲ ﺟﻮﻣﻔﺎ آﻮاﺧﻲ‬ ‫ﻣﺎآﻦ آﻮاﺧﻲ راس ﻻﻳﺨﻲ‬ ‫36‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫46‬ ‫ؤوآﻞ دان ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : اﻳﺮ ﻓﺎﺳﻎ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ا ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( a‬ا اوﻧﺘﻮق )اﻳﻪ(‬ ‫اي ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( i‬اي اوﻧﺘﻮق )اﻳﺒﻮ(‬ ‫او ﺑﻮﺛﻲ )‪ (u‬او اوﻧﺘﻮق )اودغ(‬ ‫او ﺳﻨﻎ هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ا اي‬ ‫ﻣﺎري ادﻳﻖ ﻣﺎري ﻣﺎرﻳﻠﻪ ﻣﻐﻴﺠﺎ‬ ‫دﻏﺮ ﺿﻮرو اﺟﺮ ﺳﺒﻮت ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫ﺳﺒﻮت ﺑﺘﻮل2 ﺟﺎﻏﻦ ﺗﻚ ﺑﺎخ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﻨﺪاي ﺟﺎوي ﺗﻨﺘﻮ ﺿﻮرو ﺳﻮك‬ ‫ا ي م )اﻳﻢ( ا ف ي )اﻓﻲ(‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻓﻬﻢ ﺑﺎرو آﻴﺖ اوﺟﻲ‬ ‫ا ب غ )اﺑﻎ( ا ي ﻩ )اﻳﻪ(‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﻟﻴﻚ ﺿﻮرو ﻓﻮن ﻣﺎرﻩ‬ ‫‪LAMPIRAN A‬‬ ‫‪CONTOH UJIAN PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI‬‬ ‫_____________________________________________________ : ‪Nama‬‬ ‫_______________ : ‪Kelas‬‬ ‫_______________: ‪Tarikh‬‬ ‫46‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 65 WARNAKAN HURUF MENGIKUT WARNA YANG DISEBUT OLEH GURU 65 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 66 LAMPIRAN B BORANG PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI Arahan : Tandakan ( ) pada huruf-huruf yang dikenali berdasarkan ujian diagnostik yang telah dijalankan. BIL NAMA MURID SUKU KATA TERBUKA KELAS ‫ﻣﺎ ﻟﻮ آﻲ دا ﺧﻮ ﺑﻲ‬ KELAYAKAN Catatan : Murid yang tidak dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka yang diuji seperti contoh di atas adalah layak mengikuti kelas pemulihan. BIL NAMA MURID HURUF TUNGGAL KELAS LAYAK /T/LAYAK ‫م ل ك ض ر د ج خ ت ب‬ Catatan : Murid yang tidak dapat mengenal kurang daripada lima huruf di atas layak mengikuti kelas pemulihan. 66 j-QAF .

HURUF TUNGGAL ‫ت‬ L ‫ب‬ T ‫خ‬ L ‫ج‬ T ‫ر‬ L ‫د‬ T ‫ل‬ L ‫س‬ T ‫ض‬ L ‫ك‬ T ‫ث‬ L ‫ن‬ T ‫ﻩ‬ L ‫م‬ T ‫غ‬ L ‫ف‬ T ‫و ي‬ L ‫ا‬ T L – Lisan T – Tulisan ** Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai k hi di ji j-QAF 67 .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 67 LAMPIRAN C BORANG PENILAIAN INDIVIDU KELAS : NAMA : …………………………………………………….

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 68 LAMPIRAN D (i) BORANG PENILAIAN UJIAN KELAS PEMULIHAN JAWI HURUF TUNGGAL ‫سل‬ ‫ك ض‬ ‫نث‬ L T L T L T SUKU KATA TERBUKA ‫ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻲ ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎ ﺟﻲ ﺟﻮ‬ L T L T L T Bil Nama ‫بت‬ L T ‫جخ‬ ‫در‬ L T L T ‫م ﻩ‬ L T ‫فغ‬ L T ‫اوي‬ L T Panduan : . L = Lisan T=Tulisan 68 j-QAF .Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diuji.

69 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 69 LAMPIRAN D (ii) SUKU KATA TERBUKA ‫ﺿﺎ ﺿﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﻮ‬ ‫آﺎ آﻲ آﻮ‬ ‫ﻻ ﻟﻲ ﻟﻮ‬ ‫ﺿﻮ‬ L T L T L T L T Nama Bil ‫ﺧﺎ ﺧﻲ ﺧﻮ‬ L T ‫دا دي دو‬ L T ‫را ري رو‬ L T ‫ﻧﺎ ﻧﻲ ﻧﻮ‬ L T ‫ﺛﺎ ﺛﻲ ﺛﻮ‬ L T ‫ﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻮ‬ L T Bil Nama SUKU KATA TERBUKA ‫ﻏﺎ ﻏﻲ ﻏﻮ ﺳﺎ ﺳﻲ ﺳﻮ هﺎ هﻲ هﻮ‬ L T L T L T SUKU KATA TERTUTUP ‫تﻩ‬ ‫نم‬ ‫غل‬ ‫رس‬ L T L T L T L T Perkataan Mudah L T Tanda tangan Penilai …………………… Disahkan oleh …………………….

Tandatangan Ibu bapa/ penjag …………………………… LAMPIRAN E (i) 70 . TARIKH :______________ ‫ت‬ ‫ب‬ Tandatangan Guru : ………………………………….LAMPIRAN E NAMA : __________________________________________________ KELAS :_____________ Tulis semula huruf di bawah ini.

Kemahiran 22 Membaca dan menulis perkataan – perkataan mudah daripada suku ka terbuka dan tertutup yang telah dikuasai . ‫ﺑﻮﺑﻮ ﻣﻮﻻ اﺑﻮ ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺎري ﺑﻴﺠﻲ ﻓﺎدي‬ ‫ﺗﻴﺘﻲ ﻧﻮري دادو هﺎﺗﻲ‬ ‫آﺎآﻲ ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮرو‬ ‫ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫رﻳﺒﺎ‬ LAMPIRAN E (ii) Senarai perkataan mudah berakhir dengan suku kata tertutup. ‫ﺳﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اوﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎآﺮ‬ 71 ‫ﺗﺎﻟﻢ‬ ‫اوﻟﺖ‬ . Senarai perkataan suku kata terbuka yang mudah.

‫ﺑﺎﻟﻮت آﻮﻟﻮم ﺧﻮآﻮر ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫آﺎﻓﺲ ﻓﻮﺳﻴﻎ ﻧﻴﻔﻴﺲ ﻓﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﻓﻮس ﺳﻮﻟﻮﻩ آﺎﻓﻞ ﺗﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮل‬ ‫اوآﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻎ‬ ‫ﻟﻮﺗﻮغ‬ ‫آﺎﺗﻴﻞ‬ ‫27‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful