Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

1

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1 PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan menjelaskan tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan tugas, agihan kemahiran, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, penilaian serta modul pengajaran pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. 2 TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang belum menguasai dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 3 OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurangkurangnya dapat mengenal, menyebut, menulis huruf-huruf tunggal, serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. 4 KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.

1

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

2

5

STRATEGI PELAKSANAAN: 5.1 Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dipengerusikan oleh Guru Besar. 5.2 Jawatankuasa Pelaksana perkara berikut: a. Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. b. c. Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Penyediaan bahan bantu mengajar. mengikut agihan 5.3 Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi telah ditentukan. 5.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. 5.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 5.6 Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. 5.7 Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi. bermesyuarat bagi memutuskan

kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

6

AGIHAN TUGAS 6.1 Guru Besar bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. 2
j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

3

b. c. a.

memastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memantau perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.

6.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:

b.

menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF

6.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. menjalankan ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi berdasarkan Ujian Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran A). b. meneruskan pengajaran mengikut jadual Pendidikan Islam sedia ada. 6.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a. melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap. b. Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (3,2,1) c. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan berikut: 3
j-QAF

jawi

berdasarkan

maklumat-maklumat

Melaporkan perjalanan kelas . 7 AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR. f. Kemajuan murid Latar belakang murid Laporang kesihatan murid Borang pencalonan Borang latar belakang Borang pengumpulan maklumat Ujian saringan dan diagnostik Lembaran kerja Hasil pembelajaran yang telah dijalankan Maklumat lain yang berkaitan. h.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 4 e. Merekodkan hasil pencapaian individu yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam Borang Penilaian Individu (Lampiran C).hasil penilaian dan Ujian Pengesahan kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. Berikut dikemukakan contoh agihan penguasaan kemahiran untuk dua puluh dua kemahiran pengajaran: 4 j-QAF . Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: Merekodkan nama murid yang terlibat dengan kelas pemulihan jawi melalui Borang Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran B) g. (Lampiran D).

menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 5 Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penguasaan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ت‬ ‫ب‬ Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ج خ‬ ‫در‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ Mengenal . menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ك‬ ‫ض‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫فغ‬ ‫ا وي‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫جخ‬ ‫در‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah ‫ك ض‬ ‫ل م‬ ‫نث‬ ‫ف هﺎ‬ ‫سغ‬ 5 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal‫هﺎ‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ ‫س‬ Mengenal.

2 Permainan bagi kemahiran suku kata : a. c. Sahibba Pancing Ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran huruf. f. Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8. e. 8.3 Nyanyian: 6 j-QAF . Penguasaan Kemahiran daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah 8 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. d. c. e. g.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6 Kemahiran dipelajari. Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang-layang Ahli astronomi LCD ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran suku kata. b. b.1 Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: a. 8. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. f. d.

Irama lagu Lagu Aci-aci Buka Pintu f. c. Rasa Sayang Jawi b. Objektif : 2.2 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) Melakar huruf di udara. Menyebut huruf secara latih tubi: 7 j-QAF . MODUL PENGAJARAN D AN PEMBELAJARAN Kemahiran 1 : Mengenal. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 7 a. Irama lagu Wau Bulan ** Boleh diubah atau ditambah mengikut kebolehan guru. 9 PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: a. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Eja dan Baca c. 2. Penilaian hendaklah menguji kemahiran mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari. d. d. Vokal dan Suku kata. Irama lagu Tanya Sama Hati e. b. ‫بت‬ ‫بت‬ Murid boleh mengenal.

Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Lisan b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Bermain permainan boling.5 Kelas Individu Kumpulan Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas menyambung titik / menyalin semula Tulisan 2. c. 2. c. menyebut dan menulis huruf tunggal 8 ‫جخ‬ j-QAF . Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari.4 2.6 Kerja Rumah a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 8 a. Kemahiran 2 : Mengenal.3 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. b.

Lisan Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. c. c.1 a.4 2. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. Bermain rumah merpati. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Objektif : Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal ‫خ‬ Cadangan aktiviti : 2.2 a. 2.5 ‫ج‬ Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) atau LCD Melakar huruf di meja atau belakang kawan. d. 9 j-QAF tersebut di . Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut b. 2. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. b. b. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 9 1.3 2. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Kelas Individu Kumpulan Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / suaikan huruf (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.

Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. mencantum huruf melalui Jigsaw Purzzle. Lisan 10 j-QAF . c. Kemahiran 3 : Mengenal. b. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.5 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf membentuk huruf menggunakan plastersin. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. ‫در‬ ‫در‬ Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b. Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / aktiviti lain yang sesuai (Lembaran hendaklah Kerja disediakan).Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 10 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.5 Kerja Rumah a. b. 2.1 a. Objektif : 2. 2. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Benda maujud / yang sesuai. Bermain permainan cabutan misteri.3 2.2 a.4 2. d. c. Melakar huruf di udara.

Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle Lain-lain aktiviti yang sesuai. b. b. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Objektif : 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di dalam buku latihan atau kertas. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. c. Kemahiran 4 : Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 11 b. d. - Guru menulis huruf-huruf yang telah dipelajari di papan hitam. ‫سل‬ ‫س‬ Murid boleh mengenal. Membentuk huruf menggunakan plastersin.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. c. Tulisan 2.6 Kerja rumah a. Melakar huruf di belakang rakan. 11 j-QAF . Aktiviti lain yang sesuai. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ Cadangan aktiviti : 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Aktiviti lain yang sesuai.

3 2. Kelas Individu Kumpulan 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Bermain permainan tenteng. b. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.6 Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 12 2. Guru menayangkan kad yang tertulis hurufhuruf yang telah dipelajari. Lisan b. a.7 Kerja rumah. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.4 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. c. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. c. b. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Aktiviti yang sesuai Tulisan 2. Menyanyi lagu Eja dan Baca.5 2.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas. 12 j-QAF .

e. 13 j-QAF . Menggunakan kemudahan ICT Lain-lain aktiviti yang sesuai.4 2. Kelas Individu ‫كض‬ ‫ك‬ Menyebut huruf secara latih tubi Menulis huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). 2.3 2.2 a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 13 Kemahiran 5 : Mengenal. c. Objektif : Murid boleh mengenal. Bermain permainan boling. 2. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: .5 Menggunakan tanah liat atau plastersin Melakar huruf di pasir atau di tanah. Aktiviti yang sesuai. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ض‬ Cadangan aktiviti : 2. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. d.6 Kerja rumah. 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. b. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. tersebut di 2.

b.4 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). c. 2. ‫نث‬ ‫نث‬ Murid boleh mengenal.2 a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. c. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Bermain permainan harta karun. 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: 14 j-QAF . e.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 14 a.3 2. Kemahiran 6 : Mengenal.5 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) / LCD Melakar huruf di pasir atau di tanah. Membentuk huruf menggunkan plastersin. Objektif : 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. d. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle.

1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. c. Objektif : 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.2 Membentuk huruf dengan butang dan manik / tudung botol.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. Kemahiran 7: Mengenal. 2. d. Tulisan ‫م هﺎ‬ ‫م هﺎ‬ Murid boleh mengenal. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Lain-lain aktiviti yang sesuai Menyebut huruf secara latih tubi 15 j-QAF . a. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas 2. b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. c. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b.6 Kerja rumah. Aktiviti yang sesuai.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 15 .

b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. a.3 2.4 2.6 Kerja rumah. Lisan b. Objektif : 2. ‫فغ‬ ‫فغ‬ Murid boleh mengenal. Kemahiran 8: Mengena.5 Kelas Individu Menggunting dan menampal huruf yang telah dipelajari (Bahan hendaklah disediakan oleh guru). Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid mengambil kad huruf dalam kotak yang telah disediakan oleh guru dan menyebutnya. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Lain-lain aktiviti yang sesuai. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 16 j-QAF . 2. Bermain permainan keretapi. b. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. c. Tulisan 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru meminta murid menekap huruf-huruf yang dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 16 a. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.

Lisan Guru mengedarkan kad huruf pada setiap murid. a. Membentuk huruf menggunakan plastersin dari kertas pasir dan melakar bentuk huruf Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. 2.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. Membentuk huruf menggunakan bahan-bahan terbuang.4 2.6 Kerja rumah. d. Murid diminta mengambil tandatangan ibu 17 j-QAF . Bermain permainan pancing ikan. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. b.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Tulisan Murid menulis huruf yang dipelajari dalam buku latihan. Kelas Individu 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. b.5 Mewarnakan / mengecop / memadankan / huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerjan hendaklah disediakan).3 2. (kain perca pelbagai bentuk dan warna) Murid melakar huruf di papan tulis.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 17 2. b. 2. Murid diminta menyebut huruf yang diperolehi.

Murid mencari huruf yang disebut oleh guru / rakan-rakan dan menyebut semula. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.5 Menggunakan “mounting board” (kad imbasan) Membentuk huruf dengan menggunakan plastersin. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2.2 a. Bermain permainan keretapi. 18 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 18 bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. c.6 Kerja rumah.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. 2.4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. ‫اوي‬ ‫او‬ Murid boleh mengenal. b. b. c.3 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan / mengecop / memadan / suaikan huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerja hendaklah disediakan). Kemahiran 9: Mengenal. Tulisan Murid menulis huruf yang telah diperolehi dalam buku latihan. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. 2. Lisan b. Objektif : 2. 2.

‫و‬ 2.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal. Kemahiran 10: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. ‫ت + ي ت+ و‬ ‫ت+ا‬ 19 ‫ب + ي ب+ و‬ ‫ب+ا‬ j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.2 2.2 Murid boleh menulis huruf konsonan disambung dengan huruf vokal ‫ي‬ ‫او‬ 2. Objektif : 1. b. c. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 19 a. Cadangan aktiviti : 2.3 ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ Memperkenalkan huruf-huruf konsonan ‫ت‬ Menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata terbuka.1 ‫بت‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫بت‬ yang 1. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

a.7 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 20 ‫ﺗﻮ‬ Tu 2. Tulisan Guru menyebut suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. Contoh: ‫ﺑﻮ + ﺑﻮ= ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ا + ﺑﻮ = اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ + ﺗﻮ= ﺑﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﻲ + ﺗﻲ= ﺗﻴﺘﻲ‬ 2.4 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang telah dipelajari.6 2. 20 j-QAF . Lisan b. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata-suku kata yang telah dipelajari. 2. murid mengeja suku kata berpandukan gambar.6 Kerja rumah. Guru menunjukkan gambar.5 ‫ﺗﻲ‬ Ti ‫ﺗﺎ‬ ta ‫ﺑﻮ‬ bu ‫ﺑﻲ‬ bi ‫ﺑﺎ‬ ba Latih tubi mengeja dan membaca suku kata. Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 21 Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.2 2. Objektif : 1. Kemahiran 11 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Cadangan aktiviti : 2.1 1. Contoh: ‫ﺑﻲ + ﺟﻲ = ﺑﻴﺠﻲ‬ 21 j-QAF . ‫خ+ و‬ ‫ﺧﻮ‬ Cu 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.2 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫جخ‬ ‫جخ‬ ‫ ج خ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ 2. b. menyempurnakan tugasan tersebut.3 ‫خ+ي‬ ‫ﺧﻲ‬ Ci ‫خ+ا‬ ‫ﺧﺎ‬ ca ‫ج+ا ج+ي ج+و‬ ‫ﺟﻮ‬ ju ‫ﺟﻲ‬ ji ‫ﺟﺎ‬ ja Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.

Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.5 2.7 Kerja rumah: a. suku kata yang telah dipelajari. Murid tersebut Tulisan Guru menyebut suku kata – suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. Kemahiran 12 : 22 j-QAF . Lisan b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan.suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. b. 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.6 Bermain permainan SENAWI Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata . ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 22 ‫ﺧﻮ + ﺧﻲ = ﺧﻮﺧﻲ‬ 2. Guru perlu memberi perhatian cara menulis huruf sambung dikehendaki menyebut suku kata ‫جخ‬ .4 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

23

Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫در‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫.د ر‬ ‫در‬
yang digabung

Murid boleh menulis huruf konsonan

dengan huruf vokal Cadangan aktiviti : 2.1

‫اوي‬ ‫.در‬ ‫د+ي‬ ‫دي‬
di

Guru membina suku kata daripada huruf

‫ر+ و‬ ‫رو‬
Ru
2.2 2.3

‫ر+ي‬ ‫ري‬
Ri

‫ر+ا‬ ‫را‬
ra

‫د+ و‬ ‫دو‬
du

‫د+ا‬ ‫دا‬
da

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫دا + دو= دا دو‬ ‫ري +ﺑﺎ = رﻳﺒﺎ‬ ‫را + ﺑﻮ = راﺑﻮ‬
2.4 2.5 2.6 Bermain permainan belon. Menyanyi lagu Vokal dan Suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan Guru meminta murid mengambil sekeping kad suku kata dan seorang murid lain pula mencantum menyebutnya. b. Tulisan 23
j-QAF

menjadi

perkataan

dan

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

24

-

Murid menulis perkataan yang dibina. Guru perlu beri perhatian cara menulis huruf yang boleh digabung tetapi tidak boleh disambung.

2.7

Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 13 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫كض‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫كض‬ ‫ك‬

Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf

‫ض‬
Cadangan aktiviti : 2.1 Membina suku kata terbuka daripada huruf ‫ض‬

‫ك‬ ‫ك+ا‬ ‫آﺎ‬
ka
j-QAF

‫ض+ و‬ ‫ﺿﻮ‬
Gu

+‫ض‬ ‫ك+ و ض+ا‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻲ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫آﻮ‬
Gi ga
24

‫ك+ ي‬ ‫آﻲ‬
ki

ku

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

25

2.2 2.3

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫آﺎ + آﻲ = آﺎآﻲ‬ ‫ﺿﻲ + ﺿﻲ = ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮ + رو = ﺿﻮرو‬
2.4 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Lisan b. Murid membaca perkataan yang dibina daripada carta. Tulisan 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 14 : suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah Murid menyalin semula perkataan yang dibaca. Guru perlu menjelaskan cara menulis huruf ‫ك‬ yang betul‫) ( ك ) ( ك ـ‬

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

25

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 26 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.2 2. ‫م+ و‬ ‫ﻣﻮ‬ Mu 2.1 ‫لم‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫لم‬ 2. Lisan Guru meminta murid menyusun huruf menjadi perkataan (Kad-kad huruf disediakan oleh guru) b.2 Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf Cadangan aktiviti : 2.4 2. 1. Objektif : 1. Murid tersebut Tulisan dikehendaki menyebut perkataan 26 j-QAF . ‫لم‬ .1 Membina suku kata terbuka.3 ‫م+ي‬ ‫ﻣﻲ‬ Mi ‫م+ا‬ ‫ﻣﺎ‬ ma ‫ل+ و‬ ‫ﻟﻮ‬ lu ‫ل+ي‬ ‫ﻟﻲ‬ li ‫ل+ا‬ ‫ﻻ‬ la Latih tubi membaca suku kata Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻣﻮ + ﻻ = ﻣﻮﻻ‬ ‫ﻻ + ﺿﻮ = ﻻﺿﻮ‬ ‫ﻣﺎ + ري = ﻣﺎري‬ 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.

2 2.ن ث‬ 1. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis ‫ﻻ‬ 2.1 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫نث‬ ‫. Kemahiran 15 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 27 - Murid diminta menulis semula perkataan yang dibina. Objektif : 1. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. b.6 Kerja rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. suku kata yang telah dipelajari.1 Guru membina suku kata terbuka dari huruf ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن+ا‬ ‫ﻧﺎ‬ j-QAF ‫ث + ا ث + ي ث+ و‬ ‫ﺛﻮ‬ ‫ﺛﻲ‬ 27 ‫ن+ و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ن+ي‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎ‬ . Murid boleh menulis suku kata dan perkataan daripada huruf ‫نث‬ Cadangan aktiviti : 2.

dengan Murid tersebut perkataan melengkapkan guru. - perkataan menggunakan kad huruf yang disediakan oleh Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut b.2 2.6 Bermain permainan tenteng. Lisan Guru mempamerkan yang tidak gambar lengkap. Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.5 2.4 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 28 Nyu 2. Guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan titik dan bentuk huruf sambung ‫ث‬ 2.7 Kerja rumah. 28 j-QAF .3 Nyi nya nu ni na Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻧﻮ +ري = ﻧﻮري‬ ‫ﺛﺎ + ﺛﻲ = ﺛﺎﺛﻲ‬ 2. Tulisan Murid melengkapkan perkataan pada lembaran kerja yang disediakan oleh guru seperti aktiviti lisan.

Objektif : 1. ibu kerja Murid bapa perlu diminta mereka mengambil setelah mengikut tandatangan menyempurnakan tugasan tersebut.ف هﺎ‬ Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 29 a. c. ‫ﻩ+ و‬ ‫هﻮ‬ Hu 2. Kemahiran 16 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. dipelbagaikan ‫ف هﺎ‬ ‫.2 2. b.1 Memperkenalkan suku kata terbuka. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan huruf Lembaran kesesuaian. d.2 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.3 ‫ﻩ+ي‬ ‫هﻲ‬ hi ‫ﻩ+ا‬ ‫هﺎ‬ ha ‫ف + ا ف + ي ف+ و‬ ‫ﻓﻮ‬ pu ‫ﻓﻲ‬ pi ‫ﻓﺎ‬ pa Latih tubi membaca suku kata Membina perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻓﺎ +دي = ﻓﺎدي‬ ‫هﺎ + ﺗﻲ = هﺎﺗﻲ‬ 29 j-QAF .

Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis huruf “ sambung.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 30 2. Lisan Guru menayangkan suku kata -suku kata yang telah dipelajari menggunakan LCD.4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. a. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. 30 j-QAF . ‫ "هـ ـﻬـ ــﻪ ﻩ‬serta cara bentuk 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.6 Kerja rumah.5 Bermain permainan Ahli Astronomi. Tulisan Murid menulis perkataan berdasarkan gambar melalui lembaran kerja yang disediakan oleh guru. b. menyempurnakan tugasan tersebut. Murid dikehendaki menyebut suku kata dan membina perkataan. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. b. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 31 Kemahiran 17: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. setiap kumpulan mendapat suku kata yang sama bunyinyakumpulan A mencari 31 j-QAF . Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.س غ‬ ‫ س غ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2.2 2.3 1. ‫غ+ و‬ ‫ﻏﻮ‬ Ngu 2. Objektif : 1. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﺳﺎ +ﻓﻮ = ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫ﺑﻮ + ﻏﺎ = ﺑﻮﻏﺎ‬ 2.3 ‫غ+ي‬ ‫ﻏﻲ‬ ngi ‫غ+ا‬ ‫ﻏﺎ‬ nga ‫س + ا س + ي س+ و‬ ‫ﺳﻮ‬ su ‫ﺳﻲ‬ si ‫ﺳﺎ‬ sa Latih tubi membaca suku kata.2 2.1 Guru menggabungkan huruf vokal menjadi suku kata.4 2.5 Bermain permainan layang-layang. Murid boleh menulis suku kata terbuka menjadi perkataan daripada huruf ‫سغ‬ ‫. Lisan Murid dibahagi kepada dua kumpulan (A & B).

Murid dikehendaki menyebut suku kata yang sama menjadi perkataan. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. ‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳﻮ‬ b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. menyempurnakan tugasan tersebut. b.6 Kerja rumah. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. + ‫ﺳﻲ‬ + ‫ﺳﻮ‬ Tulisan - ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ + + + ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ Murid menulis semula daripada perkataan yang dipelajari. Guru perlu memberi penekanan kepada cara tulisan dan sambungan huruf ‫سغ‬ 2. Kemahiran 18 : 32 j-QAF . a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 32 pasangan suku kata yang sama di kumpulan B untuk membentuk perkataan. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

Murid membaca perkataan yang terdapat dalam belon. 33 j-QAF .4 Bermain permainan belon. Tulisan Murid menulis perkataan tersebut.2 Murid boleh menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. 1. Objektif : 1. ‫ﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﺎهﻮ‬ 2. a. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.5 Kerja rumah.1 Guru mempamerkan suku kata terbuka pada kad imbasan / carta / LCD. Cadangan aktiviti : 2.2 2.3 2.1 Murid boleh membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah diajar. 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja. 2. Lisan b. 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 33 Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. ‫ﻣﺎري‬ ‫ﻧﻮري‬ ‫ﻓﻮﺟﻲ‬ ‫ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ‬ Membaca perkataan-perkataan yang telah dipamerkan.

Lembaran kesesuaian. Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 34 Contoh : Menukarkan 10 perkataan rumi kepada tulisan jawi. d. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid diminta menyiapkan latihan tersebut di rumah. Murid diminta mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugasan tersebut. kerja perlu dipelbagaikan mengikut 34 j-QAF . c. b.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 35 BENTUK PERMAINAN YANG DICADANGKAN PERMAINAN BOLING 1 Alatan: 1.1 Pin boling sebanyak 6 biji pelbagai warna yang ditulis dengan huruf jawi tunggal yang hendak diajar.3 Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 35 j-QAF . 1.2 Bola boling plastik 1.

2.5 Tepukan diberi kepada murid yang menyebut dengan betul.6 Imbuhan diberi kepada murid yang menjatuhkan pin boling terbanyak dan dapat menyebut semua huruf dengan betul.4 Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin boling yang jatuh. 2. 2. 2.3 Setiap murid dikehendaki membuat lontaran ke arah pin boling tersebut.1 Susun pin boling mengikut bentuk segitiga (seperti susunan boling sebenar) 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 36 2 Cara Permainan : 2. 2. 36 j-QAF .7 Guru boleh menambah huruf tunggal jawi pada pin boling untuk disesuaikan dengan kemahiran yanh diajar. 2.2 Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling dicadang sejauh 2 meter atau mengikut kesesuaian.8 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis huruf-huruf yang telah dipelajari.

1. Cara Permainan: 37 j-QAF .1 Tapak permainan 1. Alatan 1.4 Hadiah (disediakan oleh guru / pihak sekolah ) 1. 2.5 Kad undian 1 hingga 8 (huruf mengikut jumlah murid).Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 37 TENTENG (Contoh 1) 1.3 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 8.2 Buah dadu 1. Setiap keping mengandungi 3 huruf.

6 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah.3 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh. Alatan 1. 2. 2.1 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. 2.7 Permainan diteruskan mengikut undian.7 Buah dadu 38 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 38 2. TENTENG (Contoh 2) 3. 2. 2.5 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut akan meneruskan permainan dengan melompat mengambil buah ceper sehingga tamat satu pusingan.2 Murid yang mendapat nombor 1 memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia.8 Murid yang tidak berjaya menyebut huruf daripada sampul tidak boleh meneruskan permainan. 2. 2.4 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut.6 Tapak permainan 1.

2.8 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 7.11 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.9 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan.10 Murid yang mendapat huruf alif memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia. Setiap keping mengandungi 3 huruf. Cara Permainan: 2.10 Kad undian huruf ‫ا‬ hingga ‫(ح‬huruf mengikut jumlah murid).14 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 39 1. 2.15 Murid akan diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada huruf yang telah dipelajari.9 Hadiah 1. 1. 2. 2.12 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2. 2.13 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut boleh meneruskan permainan tenteng. 39 j-QAF . 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 40 SENAWI (SENANG JAWI) 40 j-QAF .

Lembaran kerja bertulis (disediakan oleh guru) 2.1. Alatan 1.3.4.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 41 1. Bilangan kad disediakan mengikut bilangan murid. 1. Bilangan huruf disediakan mengikut suku kata yang diberi.2. Huruf yang dilekatkan pada jubin. Persediaan 2. Contoh: ‫او‬ ‫آﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫آﻮ‬ ‫ﺑﻮ‬ 41 j-QAF . Suku kata pada setiap kad adalah berbeza. Kad huruf / suku kata 1.4.1. Tapak SENAWI 1. 2. Huruf-huruf / suku kata ditulis di atas kertas atau kepingan mozek. Kad-kad terdiri daripada 5 suku kata.2. Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 2. 2.3.

MAIN KAD HURUF 42 j-QAF .6.3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 42 2.4. 3. 3.2. Tapak Senawi 3.5. 2. 3.5. Setiap murid mendapat set huruf / suku kata masing-masing. Cara Permainan: 3.1. Setelah dapat menyebut suku kata murid menulis pada lembaran kerja yang disediakan. Murid yang berjaya menyusun suku kata / perkataan dikira sebagai pemenang. Permainan dijalankan secara individu dalam kumpulan. Setiap huruf disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah di atas tapak Senawi. Murid menyebut bunyi suku kata / perkataan untuk membentuk suku kata atau perkataan yang telah disusun. 3. dibuat daripada papan lapis / manila kad / ‘mounting board’ (mengikut kesesuaian).

1 Guru menerangkan cara permainan dijalankan..5 Kumpulan yang menang diberi hadiah. 43 j-QAF . Alatan: Set kad huruf jawi yang terdiri daripada huruf-huruf yang dipelajari di dalam kemahiran pemulihan jawi.4 Guru menilai susunan huruf setiap kumpulan. 2.2 Murid dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan. 2.6 Permainan dijalankan mengikut giliran.1 Huruf-huruf jawi diletakkan di tengah.3 Sambil menyusun kad. murid berbincang dan menyebut huruf tersebut sebanyak 3 kali. 3. 3.2 Murid menyusun huruf di dalam kumpulan dan setiap kumpulan itu berjalan secara serentak. Cara permainan: 3. 3. 3. setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 4 orang dan diberi satu set huruf jawi. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 43 1. 3. Arahan: 2.

2 Murid mengeja dan menyebut suku kata sebanyak 2 kali.1 Kad manila / ‘mounting board’ ( Bentuk Roda : dipecah 8 ) 1.3 Lembaran kerja 2 Arahan: 2. 3.2 Kad suku kata 1. 44 j-QAF . 2. Alatan: 1.1 Kedua-dua kad manila ditulis dengan suku kata yang boleh membina perkataan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 44 RODA JAWI 1. 3.3 Murid menyambung suku kata menjadi perkataan.1 Murid memusingkan roda.2 Kad manila berbentuk roda boleh diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam kelas. 3 Cara Permainan: 3.

Murid mendapat markah berdasarkan markah pada roda.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 45 3. Murid yang mendapat markah paling banyak diberi hadiah. PANCING IKAN 1.4 Murid mengeja perkataan. 2. 3. Alatan: 45 j-QAF .5 Murid menulis perkataan di dalam lembaran kerja. Contoh lembaran kerja: ‫آﻮﻓﻲ‬ 11 markah ‫ﻓﻲ‬ 5 markah ‫آﻮ‬ 6 Markah Sistem Pemarkahan : 1.

4. Lembaran kerja (disediakna oleh guru) 2. Batang pancing 1. Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu 3.2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 46 1.3. PERMAINAN BELON 46 j-QAF . Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. Persediaan: 2. 3.3. Cantumkan kepala dan ekor ikan yang dipancing bagi membentuk perkataan. Letakkan magnet pada ikan dan tali pancing. Objek ikan dikerat dua. 1.2.1.2.1. Objek ikan diperbuat daripada ‘polystrin’ atau kad manila 2.1. Kad suku kata 1. 3. Cara permainan: 3.

3.1 Murid disusun sebaris menghadap gambar. 3.6 Murid akan membaca kertas yang ada di dalam belon dan memadankan dengan gambar.1 Belon 1. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 47 1.7 Murid yang berjaya diberi pujian atau ganjaran.3 Gambar 2.2 Kertas perkataan 1. dipecahkan. 3. 3.2 Jarakkan kedudukan murid dengan gambar pada jarak 2 meter.1 Gambar dipamerkan di papan hitam.5 Belon yang telah ditiup. 2.2 Kertas perkataan dimasukkan ke dalam setiap belon. Arahan: 2.3 Setiap murid diberi satu belon yang telah dimasukkan kertas perkataan. Cara Permainan: 3. 47 j-QAF .4 Murid akan meniup belon setelah menerima arahan ‘mula’ daripada guru. 3. 3. Alatan: 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 48 PERMAINAN KERETA API 48 j-QAF .

3 Kumpulan 1 semuanya memegang kad huruf ( ) sebanyak 3 set. 3. Arahan: 2. 49 j-QAF . 2. Cara Permainan: 3. 2.2 Tempatkan kumpulan kepada 3 stesen. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 49 1. 3. Kumpulan 3 semuanya memegang kad huruf (‫)ت‬ sebanyak 3 set.3 Kad huruf digantung di bahagian depan dan belakang.1 Guru menerangkan cara permainan kereta api.5 Seorang murid menjadi kepala keretapi.4 Kumpulan 2 semuanya memegang kad huruf ( ‫ا‬ ‫ )ب‬sebanyak 3 set.2 Setiap murid diberi kad huruf dan digantung di leher mereka. 3. 2.6 Kepala keretapi mula berjalan berbunyi tut. 3. 3.4 Huruf yang digantung di leher murid adalah huruf yang sama. tut. 2. tut.1 Bahagikan murid kepada 3 kumpulan. Alatan: Kad huruf bertali (besar) – boleh digantung di leher murid.

huruf apa sekarang? Huruf apa sekarang? Sekarang semua murid dalam kumpulan tiga akan menyebut huruf. Setelah keretapi dilengkapkan.)ب‬salah! Saya akan 3. Murid-murid dikehendakki menulis semula huruf tersebut.9 Tut. tut. ‫ا‬ PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN 50 j-QAF . Huruf apa sekarang? Mereka semua menjawab huruf ‫ا‬ ‫.11 3.7 Sampai di stesen 1 ( huruf ) kepala keretapi bertanya.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 50 3. Kepala keretapi boleh ditukarkan kepada murid lain. tut. Tut.10 3. murid-murid menyebut semula huruf masing-masing mengikut kumpulan. Buat hingga selesai tiga kumpulan. tut. 3.8 Murid pertama dalam kumpulan satu akan ikut dibelakang kepala keretapi dan berjalan menuju ke stesen ke dua. Seterusnya ke stesen ke tiga.13 3.12 3. tut. huruf apa sekarang? Huruf ( ‫ .14 menyambung di belakang huruf ( ) .ا‬ 3.

2 1.6 Permainan berbentuk individu atau berkumpulan . Sebagai pegukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata yang telah dipelajari Permainan hendaklah disediakan oleh guru gambar yang 2. Alatan : 1.2 2.5 2.1 10 Keping gambar yang berkaitan dengan suku kata 1. 2.1 PERMAINAN CABUTAN MISTERI 51 j-QAF . Cara Permainan : 2.3 Setia murid diberikan sekeping gambar .3 Kad-kad Suku kata (sesuai dengan gambar) Lembaran Kerja (disediakan oleh guru) Kad-kad Suku kata di sembunyikan di tempat-tempat tertentu yang bertanda pangkah di dalam kelas . 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 51 1. Murid dikehendaki mencari dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan diberi .4 2.

4 Lembaran Kerja 2 Cara Permainan : 2.1 Guru melekatkan kad sukukata dipapan tulis 2. 2.2 Kad sukuka ta yang dilipat/digulung 1.5 Permainan ini dijalankan secara berkumpulan atau yang berpasangan . 52 j-QAF .2 Murid perlu memelih kad sukukata yang berada didalam balang/kotak tersebut dan menampal kad sukukata(kad gulung/lipat pada kad sukukata dipapan tulis disediakan oleh guru .6 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata/perkataan yang telah dipelajari .3 Kad Suku kata yang sesuai dengan kad sukukata yang digulung/dilipat. 2.1 Sebuah kotak/tin besar/balang 1. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 52 1 Alatan : 1. 1.3 Murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah lengkap menjadi perkataan .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 53 PERMAINAN RUMAH MERPATI 53 j-QAF .

1. murid menulis semula perkataan pada lembaran kerja sebagai pengukuhan .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 54 1 Alatan : 1. 54 j-QAF .2 Murid dikehendaki menyambung huruf tunggal menjadi perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan di rumah merpati . 2.3 Semua murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah dilengkapkan secara kelas.1 Mounting Board/Kad manila/polistrin 1.2 Kad huruf tunggal (berbentuk sambung).4 Setelah dapat menyebut perkataan.1 Guru menyediakan rumah merpati dari kad manila/mounting board/polistrin. 2. 2.kumpulan dan individu .3 Gambar 2 Cara Permainan 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 55 PERMAINAN TANDA ARAH 55 j-QAF .

PERMAINAN AHLI ASTRONOMI 56 j-QAF . 2.4 Murid menyebut dan menulis semua perkataan yang betul dalam buku kerja.3 Sebatang kayu sebagai Tiang 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 56 1 Alatan : 1.2 Kad suku kata 1.1 Guru menyediakan papan tanda arah yang kosong 2.3 Murid dikehendaki mencari suku kata yang disediakan oleh guru dan melekatkan pada tunjuk arah. Cara Permainan 2.2 Guru menyebut perkataan kanan / kiri /atas / bawah.1 Polistrin/Mounting Board 1.

2.3 Kad manila yang digulung sebagai teropong 1.2 Murid-murid dikehendaki mengecam dan menyebut hurufhuruf yang dilihat melalui teropong.3 Guru menilai pencapaian murid . 2.berbentuk bintang 1.2 Tali secukupnya . 2. 1.1 Murid-murid meneropong huruf-huruf tunggal / suku kata / perkataan di bintang dengan arahan guru.1 Kad manila.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 57 1 Alatan : 1.4 Lembaran kerja. PERMAINAN BERMAIN LAYANG-LAYANG 57 j-QAF . 2 Cara Permainan : 2.4 Murid menulis semula huruf / suku kata / perkataan yang telah disebut ke dalam lembaran kerja.

2 Benang 1. Alatan : 1.4 Permainan ini dijalankan di luar kelas 2.3 Guru bersoal jawab dengan murid. EXPLORACE 58 j-QAF . 2.1 Guru menyediakan layang-layang yang telah dituliskan dengan huruf-huruf tunggal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 58 1. 2.2 Setiap murid dikehendaki menaikkan layang-layang masing-masing . Contoh : a) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang naik paling tinggi ? b) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang berwarna merah atau hijau atau biru ? 2.1 Layang-layang berwarna-warni 1.3 Kertas yang bertulis huruf tunggal Cara Permainan 2.

5 Murid menulis perkataan yang dilebelkan 59 j-QAF .2 Guru membahagikan kad-kad perkataan kepada semua murid 2. Alatan : 1. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 59 1. 2. Cara Permainan 2.kayu dan lain-lain.bunga.4 Murid mengeja dan menyebut semua perkataan yang telah dilabelkan.1 Permainan dijalankan di luar bilik darjah 2.2 Persekitaran sekolah 2.1 Kad perkataan yang mudah yang telah di”laminate” 1.3 Murid dikehendaki mencari dan melabelkan namanama benda yang terdapat di persekitaran sekolah contoh pasu.batu.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 60 PERMAINAN KAD MISTERI 60 Kad Gambar j-QAF .

Kad huruf lain boleh dutambah sesuai dengan gambar 2.2 1. Murid menyebut huruf awal berdasarkan gambar.2 2.3 1. CONTOH LAGU-LAGU UNTUK KELAS PEMULIHAN JAWI ‫ﻻﺿﻮ ﺳﺎﺗﻮ : اﻳﺮاﻣﺎ ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮغ ﺑﻮﻟﻦ‬ ٢‫ﻧﻤﻔﻖ ﺑﺎﻳﻎ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻣﺎآﻦ‬ ‫ﺧﻮﺧﻴﻠﻪ ﻓﻴﻐﻀﻦ‬ ‫ﻻﺿﻮ دوا : ﻗﻮروس ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ 61 j-QAF . Alatan : 1. ‫ن ت ب ض ا‬ ‫ف‬ ditampal pada papan Gambar yang sesuai dengan bunyi huruf ditampal menutup huruf tunggal tersebut atau gambar diterbalikkan. Cara Permainan : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 61 1.1 Papan penanda sebagai stesen. 1.4 Kad huruf penanda. Murid dikehendaki menyebut huruf dengan betul (latihtubi). 2.4 Murid membawa gambar tersebut ke hadapan kelas dan menyebut nama gambar tersebut.1 Seorang murid disuruh mengambil salah satu gambar pada stesen tersebut.3 2.

ﻓﺎﻓﺎآﻮ‬ ‫ر ا ت و ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ ﻓﺎﻓﺎﻣﻮ‬ ‫راﺗﻮآﻮ راﺗﻮﻣﻮ .‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫26‬ ‫ﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎهﻴﺖ ﻓﻮآﺖ‬ ‫ﺟﺎروم ﺳﻮدﻩ آﺎرت‬ ‫رﻣﺒﻮت آﻴﺖ ﺳﻴﻜﺖ‬ ‫آﻮآﻮ دآﺮت‬ ‫ﻻﺿﻮ 3 : اﻳﺮاﻣﺎ اﺧﻲ٢ ﺑﻮك ﻓﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﺎﻧﺲ ﺑﻮك آﻴﻔﺲ‬ ‫اﺗﺲ آﻴﻔﺲ اد ﻟﻴﻔﺲ‬ ‫ﺟﺎﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﺲ‬ ‫هﺎﺗﻲ اﻣﻖ ﺟﺎدي ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻻﺿﻮ 4 : اﻳﺮاﻣﺎ واو ﺑﻮﻟﻦ‬ ‫داﻟﻢ دوﻟﻎ اد ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫داﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اداﻟﻪ آﺎﺧﻎ‬ ‫اﻳﺠﺎ دان ﺑﺎخ ﺗﻮﻟﻎ‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﺑﺮت‬ ‫هﻴﺪوف آﻴﺖ ﺳﻼﻟﻮ ﻣﺎﻟﻎ‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : ﻓﻴﺴﻎ اف‬ ‫م ا م ا ك و . ﻣﺎﻣﺎآﻮ‬ ‫ف ا ف ا ك و . راﺗﻮآﻮ‬ ‫هـ ا ت ي ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﺎﻣﺎآﻮ ﻣﺎﻣﺎﻣﻮ . هﺎﺗﻴﻜﻮ هﺎﺗﻴﻤﻮ‬ ‫ك و ك و ك و آﻮ آﻮ آﻮ‬ ‫س ي ك و ك و ﺳﻴﻜﻮآﻮ‬ ‫دا ض و ك و داﺿﻮآﻮ‬ ‫دا ﻩ ي ك و داهﻴﻜﻮ‬ ‫آﻮآﻮآﻮ آﻮآﻮﻣﻮ‬ ‫26‬ ‫‪j-QAF‬‬ ‫‪CONTOH‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫36‬ ‫ﺳﻴﻜﻮآﻮ ﺳﻴﻜﻮﻣﻮ‬ ‫داﺿﻮآﻮ داﺿﻮﻣﻮ‬ ‫داهﻴﻜﻮ داهﻴﻤﻮ‬ ‫راس ﺳﺎﻳﻎ ﺟﺎوي‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : راس ﺳﺎﻳﻎ اﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎري راآﻦ ﻣﺎري ﻣﺜﺎﺛﻲ‬ ‫ﻣﺎري آﻴﺖ ﺑﻼﺟﺮ ﺟﺎوي‬ ‫ﺣﺮوف دﺳﺒﻮت ﺑﺮهﺎﺗﻲ-هﺎﺗﻲ‬ ‫آﻴﺖ اوﻟﻎ ﺑﺮآﺎﻟﻲ-آﺎﻟﻲ‬ ‫اﺑﻮ اد ﺑﺎﺟﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ ﺑﺎﺟﻮ ﺑﺎرو‬ ‫اﻳﺒﻮ ﺑﻮ ك ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ اد ﺗﻴﺴﻮ‬ ‫اﺧﻲ 2 ﺑﻮ ك ﻻﺧﻲ‬ ‫داﻟﻢ ﻻﺧﻲ اد آﻮﻧﺨﻲ‬ ‫اﻣﺒﻴﻞ آﻮﻧﺨﻲ ﺟﻮﻣﻔﺎ آﻮاﺧﻲ‬ ‫ﻣﺎآﻦ آﻮاﺧﻲ راس ﻻﻳﺨﻲ‬ ‫36‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫46‬ ‫ؤوآﻞ دان ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : اﻳﺮ ﻓﺎﺳﻎ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ا ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( a‬ا اوﻧﺘﻮق )اﻳﻪ(‬ ‫اي ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( i‬اي اوﻧﺘﻮق )اﻳﺒﻮ(‬ ‫او ﺑﻮﺛﻲ )‪ (u‬او اوﻧﺘﻮق )اودغ(‬ ‫او ﺳﻨﻎ هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ا اي‬ ‫ﻣﺎري ادﻳﻖ ﻣﺎري ﻣﺎرﻳﻠﻪ ﻣﻐﻴﺠﺎ‬ ‫دﻏﺮ ﺿﻮرو اﺟﺮ ﺳﺒﻮت ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫ﺳﺒﻮت ﺑﺘﻮل2 ﺟﺎﻏﻦ ﺗﻚ ﺑﺎخ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﻨﺪاي ﺟﺎوي ﺗﻨﺘﻮ ﺿﻮرو ﺳﻮك‬ ‫ا ي م )اﻳﻢ( ا ف ي )اﻓﻲ(‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻓﻬﻢ ﺑﺎرو آﻴﺖ اوﺟﻲ‬ ‫ا ب غ )اﺑﻎ( ا ي ﻩ )اﻳﻪ(‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﻟﻴﻚ ﺿﻮرو ﻓﻮن ﻣﺎرﻩ‬ ‫‪LAMPIRAN A‬‬ ‫‪CONTOH UJIAN PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI‬‬ ‫_____________________________________________________ : ‪Nama‬‬ ‫_______________ : ‪Kelas‬‬ ‫_______________: ‪Tarikh‬‬ ‫46‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 65 WARNAKAN HURUF MENGIKUT WARNA YANG DISEBUT OLEH GURU 65 j-QAF .

66 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 66 LAMPIRAN B BORANG PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI Arahan : Tandakan ( ) pada huruf-huruf yang dikenali berdasarkan ujian diagnostik yang telah dijalankan. BIL NAMA MURID SUKU KATA TERBUKA KELAS ‫ﻣﺎ ﻟﻮ آﻲ دا ﺧﻮ ﺑﻲ‬ KELAYAKAN Catatan : Murid yang tidak dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka yang diuji seperti contoh di atas adalah layak mengikuti kelas pemulihan. BIL NAMA MURID HURUF TUNGGAL KELAS LAYAK /T/LAYAK ‫م ل ك ض ر د ج خ ت ب‬ Catatan : Murid yang tidak dapat mengenal kurang daripada lima huruf di atas layak mengikuti kelas pemulihan.

HURUF TUNGGAL ‫ت‬ L ‫ب‬ T ‫خ‬ L ‫ج‬ T ‫ر‬ L ‫د‬ T ‫ل‬ L ‫س‬ T ‫ض‬ L ‫ك‬ T ‫ث‬ L ‫ن‬ T ‫ﻩ‬ L ‫م‬ T ‫غ‬ L ‫ف‬ T ‫و ي‬ L ‫ا‬ T L – Lisan T – Tulisan ** Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai k hi di ji j-QAF 67 .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 67 LAMPIRAN C BORANG PENILAIAN INDIVIDU KELAS : NAMA : …………………………………………………….

L = Lisan T=Tulisan 68 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 68 LAMPIRAN D (i) BORANG PENILAIAN UJIAN KELAS PEMULIHAN JAWI HURUF TUNGGAL ‫سل‬ ‫ك ض‬ ‫نث‬ L T L T L T SUKU KATA TERBUKA ‫ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻲ ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎ ﺟﻲ ﺟﻮ‬ L T L T L T Bil Nama ‫بت‬ L T ‫جخ‬ ‫در‬ L T L T ‫م ﻩ‬ L T ‫فغ‬ L T ‫اوي‬ L T Panduan : .Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diuji.

69 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 69 LAMPIRAN D (ii) SUKU KATA TERBUKA ‫ﺿﺎ ﺿﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﻮ‬ ‫آﺎ آﻲ آﻮ‬ ‫ﻻ ﻟﻲ ﻟﻮ‬ ‫ﺿﻮ‬ L T L T L T L T Nama Bil ‫ﺧﺎ ﺧﻲ ﺧﻮ‬ L T ‫دا دي دو‬ L T ‫را ري رو‬ L T ‫ﻧﺎ ﻧﻲ ﻧﻮ‬ L T ‫ﺛﺎ ﺛﻲ ﺛﻮ‬ L T ‫ﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻮ‬ L T Bil Nama SUKU KATA TERBUKA ‫ﻏﺎ ﻏﻲ ﻏﻮ ﺳﺎ ﺳﻲ ﺳﻮ هﺎ هﻲ هﻮ‬ L T L T L T SUKU KATA TERTUTUP ‫تﻩ‬ ‫نم‬ ‫غل‬ ‫رس‬ L T L T L T L T Perkataan Mudah L T Tanda tangan Penilai …………………… Disahkan oleh …………………….

LAMPIRAN E NAMA : __________________________________________________ KELAS :_____________ Tulis semula huruf di bawah ini. TARIKH :______________ ‫ت‬ ‫ب‬ Tandatangan Guru : …………………………………. Tandatangan Ibu bapa/ penjag …………………………… LAMPIRAN E (i) 70 .

Kemahiran 22 Membaca dan menulis perkataan – perkataan mudah daripada suku ka terbuka dan tertutup yang telah dikuasai . ‫ﺑﻮﺑﻮ ﻣﻮﻻ اﺑﻮ ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺎري ﺑﻴﺠﻲ ﻓﺎدي‬ ‫ﺗﻴﺘﻲ ﻧﻮري دادو هﺎﺗﻲ‬ ‫آﺎآﻲ ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮرو‬ ‫ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫رﻳﺒﺎ‬ LAMPIRAN E (ii) Senarai perkataan mudah berakhir dengan suku kata tertutup. ‫ﺳﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اوﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎآﺮ‬ 71 ‫ﺗﺎﻟﻢ‬ ‫اوﻟﺖ‬ . Senarai perkataan suku kata terbuka yang mudah.

‫ﺑﺎﻟﻮت آﻮﻟﻮم ﺧﻮآﻮر ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫آﺎﻓﺲ ﻓﻮﺳﻴﻎ ﻧﻴﻔﻴﺲ ﻓﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﻓﻮس ﺳﻮﻟﻮﻩ آﺎﻓﻞ ﺗﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮل‬ ‫اوآﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻎ‬ ‫ﻟﻮﺗﻮغ‬ ‫آﺎﺗﻴﻞ‬ ‫27‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful