Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

1

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1 PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan menjelaskan tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan tugas, agihan kemahiran, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, penilaian serta modul pengajaran pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. 2 TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang belum menguasai dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 3 OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurangkurangnya dapat mengenal, menyebut, menulis huruf-huruf tunggal, serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. 4 KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.

1

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

2

5

STRATEGI PELAKSANAAN: 5.1 Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dipengerusikan oleh Guru Besar. 5.2 Jawatankuasa Pelaksana perkara berikut: a. Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. b. c. Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Penyediaan bahan bantu mengajar. mengikut agihan 5.3 Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi telah ditentukan. 5.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. 5.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 5.6 Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. 5.7 Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi. bermesyuarat bagi memutuskan

kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

6

AGIHAN TUGAS 6.1 Guru Besar bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. 2
j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

3

b. c. a.

memastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memantau perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.

6.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:

b.

menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF

6.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. menjalankan ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi berdasarkan Ujian Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran A). b. meneruskan pengajaran mengikut jadual Pendidikan Islam sedia ada. 6.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a. melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap. b. Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (3,2,1) c. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan berikut: 3
j-QAF

jawi

berdasarkan

maklumat-maklumat

h.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 4 e. Merekodkan hasil pencapaian individu yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam Borang Penilaian Individu (Lampiran C).hasil penilaian dan Ujian Pengesahan kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. (Lampiran D). 7 AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR. Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: Merekodkan nama murid yang terlibat dengan kelas pemulihan jawi melalui Borang Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran B) g. Berikut dikemukakan contoh agihan penguasaan kemahiran untuk dua puluh dua kemahiran pengajaran: 4 j-QAF . f. Melaporkan perjalanan kelas . Kemajuan murid Latar belakang murid Laporang kesihatan murid Borang pencalonan Borang latar belakang Borang pengumpulan maklumat Ujian saringan dan diagnostik Lembaran kerja Hasil pembelajaran yang telah dijalankan Maklumat lain yang berkaitan.

menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫فغ‬ ‫ا وي‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫جخ‬ ‫در‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah ‫ك ض‬ ‫ل م‬ ‫نث‬ ‫ف هﺎ‬ ‫سغ‬ 5 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ ‫س‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal‫هﺎ‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ Mengenal . menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ك‬ ‫ض‬ Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 5 Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penguasaan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ت‬ ‫ب‬ Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ج خ‬ ‫در‬ Mengenal.

c. d.1 Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: a. f.3 Nyanyian: 6 j-QAF .2 Permainan bagi kemahiran suku kata : a. g. Sahibba Pancing Ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran huruf. f. Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8. e. Penguasaan Kemahiran daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah 8 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. 8. e. Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang-layang Ahli astronomi LCD ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran suku kata. c. 8. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6 Kemahiran dipelajari. d. b. b.

Rasa Sayang Jawi b. d. Irama lagu Lagu Aci-aci Buka Pintu f. ‫بت‬ ‫بت‬ Murid boleh mengenal. d. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Objektif : 2. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. Menyebut huruf secara latih tubi: 7 j-QAF . Vokal dan Suku kata. Eja dan Baca c. Irama lagu Tanya Sama Hati e. Irama lagu Wau Bulan ** Boleh diubah atau ditambah mengikut kebolehan guru. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. 2. MODUL PENGAJARAN D AN PEMBELAJARAN Kemahiran 1 : Mengenal. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari. c. b. Membentuk huruf menggunakan plastersin.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: a. 9 PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Penilaian hendaklah menguji kemahiran mengenal.2 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) Melakar huruf di udara.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 7 a.

4 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. Kemahiran 2 : Mengenal. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas menyambung titik / menyalin semula Tulisan 2.6 Kerja Rumah a.3 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 8 a. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. b. Lisan b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.5 Kelas Individu Kumpulan Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). menyebut dan menulis huruf tunggal 8 ‫جخ‬ j-QAF . Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. Bermain permainan boling. c. c.

4 2.5 ‫ج‬ Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) atau LCD Melakar huruf di meja atau belakang kawan. 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. b. 9 j-QAF tersebut di .3 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. d. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle.2 a.1 a. c. Kelas Individu Kumpulan Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / suaikan huruf (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Objektif : Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal ‫خ‬ Cadangan aktiviti : 2. c. 2. Membentuk huruf menggunakan plastersin. b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 9 1. Bermain rumah merpati. Lisan Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut b. 2.

c. c. Objektif : 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. 2.4 2. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / aktiviti lain yang sesuai (Lembaran hendaklah Kerja disediakan). Bermain permainan cabutan misteri. Benda maujud / yang sesuai. b.1 a. 2. Melakar huruf di udara.5 Kerja Rumah a. mencantum huruf melalui Jigsaw Purzzle. ‫در‬ ‫در‬ Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. d. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.3 2.5 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf membentuk huruf menggunakan plastersin. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 10 2. Lisan 10 j-QAF .2 a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Kemahiran 3 : Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal 1.

Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. d. 11 j-QAF .1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. b. Aktiviti lain yang sesuai. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Tulisan 2. Kemahiran 4 : Mengenal. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Objektif : 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Melakar huruf di belakang rakan. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle Lain-lain aktiviti yang sesuai. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ Cadangan aktiviti : 2. ‫سل‬ ‫س‬ Murid boleh mengenal. c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 11 b. - Guru menulis huruf-huruf yang telah dipelajari di papan hitam.6 Kerja rumah a. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. b. Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di dalam buku latihan atau kertas. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Aktiviti lain yang sesuai.

Aktiviti yang sesuai Tulisan 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.4 2.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. b. a. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 12 2. Guru menayangkan kad yang tertulis hurufhuruf yang telah dipelajari.6 Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kelas Individu Kumpulan 2.3 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. c.7 Kerja rumah.5 2. Menyanyi lagu Eja dan Baca. Lisan b. b. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Bermain permainan tenteng. 12 j-QAF . c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

2. 13 j-QAF . Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: . Objektif : Murid boleh mengenal. tersebut di 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. e. Bermain permainan boling. d. Aktiviti yang sesuai. Menggunakan kemudahan ICT Lain-lain aktiviti yang sesuai.4 2.5 Menggunakan tanah liat atau plastersin Melakar huruf di pasir atau di tanah. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ض‬ Cadangan aktiviti : 2.6 Kerja rumah. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 13 Kemahiran 5 : Mengenal. 2.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. b. c.3 2. Kelas Individu ‫كض‬ ‫ك‬ Menyebut huruf secara latih tubi Menulis huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).2 a. 2. b.

b. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 14 a. c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Kemahiran 6 : Mengenal. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ‫نث‬ ‫نث‬ Murid boleh mengenal.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Membentuk huruf menggunkan plastersin. d. Objektif : 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).3 2. e.5 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) / LCD Melakar huruf di pasir atau di tanah. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: 14 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.2 a. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. b.4 2. c. Bermain permainan harta karun.

Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. a.2 Membentuk huruf dengan butang dan manik / tudung botol. d. b. Kemahiran 7: Mengenal. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. Objektif : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 15 . Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Aktiviti yang sesuai. Lain-lain aktiviti yang sesuai Menyebut huruf secara latih tubi 15 j-QAF . 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas 2. c. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b. Tulisan ‫م هﺎ‬ ‫م هﺎ‬ Murid boleh mengenal.6 Kerja rumah. Membentuk huruf menggunakan plastersin.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 16 a. Tulisan 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. ‫فغ‬ ‫فغ‬ Murid boleh mengenal.6 Kerja rumah. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru meminta murid menekap huruf-huruf yang dipelajari. Objektif : 2.5 Kelas Individu Menggunting dan menampal huruf yang telah dipelajari (Bahan hendaklah disediakan oleh guru). Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. 2. b. b. Lisan b.4 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. c.3 2. Bermain permainan keretapi. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 16 j-QAF . Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Murid mengambil kad huruf dalam kotak yang telah disediakan oleh guru dan menyebutnya. Kemahiran 8: Mengena.

b. Murid diminta menyebut huruf yang diperolehi. b.5 Mewarnakan / mengecop / memadankan / huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerjan hendaklah disediakan). a. d.4 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu 17 j-QAF . Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Membentuk huruf menggunakan bahan-bahan terbuang.3 2.6 Kerja rumah. 2. b. 2. Kelas Individu 2. Tulisan Murid menulis huruf yang dipelajari dalam buku latihan. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a.2 Menyebut huruf secara latih tubi a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 17 2. b. Bermain permainan pancing ikan. Lisan Guru mengedarkan kad huruf pada setiap murid. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. (kain perca pelbagai bentuk dan warna) Murid melakar huruf di papan tulis. Membentuk huruf menggunakan plastersin dari kertas pasir dan melakar bentuk huruf Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. c.

menyebut dan menulis huruf tunggal 1.3 2.5 Menggunakan “mounting board” (kad imbasan) Membentuk huruf dengan menggunakan plastersin. 2. c. Lisan b. 18 j-QAF . b. Murid mencari huruf yang disebut oleh guru / rakan-rakan dan menyebut semula. c. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.4 2. Kemahiran 9: Mengenal.6 Kerja rumah.2 a. ‫اوي‬ ‫او‬ Murid boleh mengenal. 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan / mengecop / memadan / suaikan huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerja hendaklah disediakan). b. Tulisan Murid menulis huruf yang telah diperolehi dalam buku latihan.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Objektif : 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 18 bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Bermain permainan keretapi.

2 Murid boleh menulis huruf konsonan disambung dengan huruf vokal ‫ي‬ ‫او‬ 2. Cadangan aktiviti : 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. ‫ت + ي ت+ و‬ ‫ت+ا‬ 19 ‫ب + ي ب+ و‬ ‫ب+ا‬ j-QAF . ‫و‬ 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.3 ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ Memperkenalkan huruf-huruf konsonan ‫ت‬ Menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata terbuka.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 19 a.2 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Objektif : 1.1 ‫بت‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫بت‬ yang 1. Kemahiran 10: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.

Guru menunjukkan gambar.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 20 ‫ﺗﻮ‬ Tu 2.5 ‫ﺗﻲ‬ Ti ‫ﺗﺎ‬ ta ‫ﺑﻮ‬ bu ‫ﺑﻲ‬ bi ‫ﺑﺎ‬ ba Latih tubi mengeja dan membaca suku kata. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata-suku kata yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang telah dipelajari.7 Bermain permainan pancing. a. Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. 20 j-QAF .6 2. Lisan b. Tulisan Guru menyebut suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas.6 Kerja rumah. murid mengeja suku kata berpandukan gambar. Contoh: ‫ﺑﻮ + ﺑﻮ= ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ا + ﺑﻮ = اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ + ﺗﻮ= ﺑﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﻲ + ﺗﻲ= ﺗﻴﺘﻲ‬ 2.4 2. 2.

‫خ+ و‬ ‫ﺧﻮ‬ Cu 2.3 ‫خ+ي‬ ‫ﺧﻲ‬ Ci ‫خ+ا‬ ‫ﺧﺎ‬ ca ‫ج+ا ج+ي ج+و‬ ‫ﺟﻮ‬ ju ‫ﺟﻲ‬ ji ‫ﺟﺎ‬ ja Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.2 2. menyempurnakan tugasan tersebut. Kemahiran 11 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Objektif : 1. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Contoh: ‫ﺑﻲ + ﺟﻲ = ﺑﻴﺠﻲ‬ 21 j-QAF . Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.1 1.2 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫جخ‬ ‫جخ‬ ‫ ج خ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ 2. Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 21 Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. Lisan b. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata . Kemahiran 12 : 22 j-QAF . b.5 2. suku kata yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 22 ‫ﺧﻮ + ﺧﻲ = ﺧﻮﺧﻲ‬ 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Guru perlu memberi perhatian cara menulis huruf sambung dikehendaki menyebut suku kata ‫جخ‬ . Murid tersebut Tulisan Guru menyebut suku kata – suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas.4 2.6 Bermain permainan SENAWI Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.7 Kerja rumah: a.suku kata yang telah dipelajari.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

23

Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫در‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫.د ر‬ ‫در‬
yang digabung

Murid boleh menulis huruf konsonan

dengan huruf vokal Cadangan aktiviti : 2.1

‫اوي‬ ‫.در‬ ‫د+ي‬ ‫دي‬
di

Guru membina suku kata daripada huruf

‫ر+ و‬ ‫رو‬
Ru
2.2 2.3

‫ر+ي‬ ‫ري‬
Ri

‫ر+ا‬ ‫را‬
ra

‫د+ و‬ ‫دو‬
du

‫د+ا‬ ‫دا‬
da

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫دا + دو= دا دو‬ ‫ري +ﺑﺎ = رﻳﺒﺎ‬ ‫را + ﺑﻮ = راﺑﻮ‬
2.4 2.5 2.6 Bermain permainan belon. Menyanyi lagu Vokal dan Suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan Guru meminta murid mengambil sekeping kad suku kata dan seorang murid lain pula mencantum menyebutnya. b. Tulisan 23
j-QAF

menjadi

perkataan

dan

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

24

-

Murid menulis perkataan yang dibina. Guru perlu beri perhatian cara menulis huruf yang boleh digabung tetapi tidak boleh disambung.

2.7

Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 13 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫كض‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫كض‬ ‫ك‬

Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf

‫ض‬
Cadangan aktiviti : 2.1 Membina suku kata terbuka daripada huruf ‫ض‬

‫ك‬ ‫ك+ا‬ ‫آﺎ‬
ka
j-QAF

‫ض+ و‬ ‫ﺿﻮ‬
Gu

+‫ض‬ ‫ك+ و ض+ا‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻲ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫آﻮ‬
Gi ga
24

‫ك+ ي‬ ‫آﻲ‬
ki

ku

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

25

2.2 2.3

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫آﺎ + آﻲ = آﺎآﻲ‬ ‫ﺿﻲ + ﺿﻲ = ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮ + رو = ﺿﻮرو‬
2.4 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Lisan b. Murid membaca perkataan yang dibina daripada carta. Tulisan 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 14 : suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah Murid menyalin semula perkataan yang dibaca. Guru perlu menjelaskan cara menulis huruf ‫ك‬ yang betul‫) ( ك ) ( ك ـ‬

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

25

j-QAF

4 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 26 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.3 ‫م+ي‬ ‫ﻣﻲ‬ Mi ‫م+ا‬ ‫ﻣﺎ‬ ma ‫ل+ و‬ ‫ﻟﻮ‬ lu ‫ل+ي‬ ‫ﻟﻲ‬ li ‫ل+ا‬ ‫ﻻ‬ la Latih tubi membaca suku kata Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻣﻮ + ﻻ = ﻣﻮﻻ‬ ‫ﻻ + ﺿﻮ = ﻻﺿﻮ‬ ‫ﻣﺎ + ري = ﻣﺎري‬ 2.5 Bermain permainan pancing.2 Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf Cadangan aktiviti : 2.1 ‫لم‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫لم‬ 2. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. ‫م+ و‬ ‫ﻣﻮ‬ Mu 2. Murid tersebut Tulisan dikehendaki menyebut perkataan 26 j-QAF . Lisan Guru meminta murid menyusun huruf menjadi perkataan (Kad-kad huruf disediakan oleh guru) b.1 Membina suku kata terbuka. ‫لم‬ . 1.2 2.

1 Guru membina suku kata terbuka dari huruf ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن+ا‬ ‫ﻧﺎ‬ j-QAF ‫ث + ا ث + ي ث+ و‬ ‫ﺛﻮ‬ ‫ﺛﻲ‬ 27 ‫ن+ و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ن+ي‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎ‬ .2 2.6 Kerja rumah. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan daripada huruf ‫نث‬ Cadangan aktiviti : 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. b.1 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫نث‬ ‫. Kemahiran 15 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.ن ث‬ 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 27 - Murid diminta menulis semula perkataan yang dibina. Objektif : 1. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis ‫ﻻ‬ 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. suku kata yang telah dipelajari.

- perkataan menggunakan kad huruf yang disediakan oleh Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut b. Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.6 Bermain permainan tenteng.3 Nyi nya nu ni na Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻧﻮ +ري = ﻧﻮري‬ ‫ﺛﺎ + ﺛﻲ = ﺛﺎﺛﻲ‬ 2. Tulisan Murid melengkapkan perkataan pada lembaran kerja yang disediakan oleh guru seperti aktiviti lisan.5 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 28 Nyu 2. dengan Murid tersebut perkataan melengkapkan guru.4 2.7 Kerja rumah. Lisan Guru mempamerkan yang tidak gambar lengkap. Guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan titik dan bentuk huruf sambung ‫ث‬ 2. 28 j-QAF .2 2.

c. d. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Kemahiran 16 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. b.3 ‫ﻩ+ي‬ ‫هﻲ‬ hi ‫ﻩ+ا‬ ‫هﺎ‬ ha ‫ف + ا ف + ي ف+ و‬ ‫ﻓﻮ‬ pu ‫ﻓﻲ‬ pi ‫ﻓﺎ‬ pa Latih tubi membaca suku kata Membina perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻓﺎ +دي = ﻓﺎدي‬ ‫هﺎ + ﺗﻲ = هﺎﺗﻲ‬ 29 j-QAF . Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.ف هﺎ‬ Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 29 a.1 Memperkenalkan suku kata terbuka. Objektif : 1.2 2. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan huruf Lembaran kesesuaian. ibu kerja Murid bapa perlu diminta mereka mengambil setelah mengikut tandatangan menyempurnakan tugasan tersebut. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ‫ﻩ+ و‬ ‫هﻮ‬ Hu 2. dipelbagaikan ‫ف هﺎ‬ ‫.2 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

5 Bermain permainan Ahli Astronomi. Lisan Guru menayangkan suku kata -suku kata yang telah dipelajari menggunakan LCD.4 2. Tulisan Murid menulis perkataan berdasarkan gambar melalui lembaran kerja yang disediakan oleh guru. ‫ "هـ ـﻬـ ــﻪ ﻩ‬serta cara bentuk 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. b. Murid dikehendaki menyebut suku kata dan membina perkataan.6 Kerja rumah. 30 j-QAF . Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis huruf “ sambung. a. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 30 2.

4 2.س غ‬ ‫ س غ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2.2 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. ‫غ+ و‬ ‫ﻏﻮ‬ Ngu 2.3 1. Lisan Murid dibahagi kepada dua kumpulan (A & B).3 ‫غ+ي‬ ‫ﻏﻲ‬ ngi ‫غ+ا‬ ‫ﻏﺎ‬ nga ‫س + ا س + ي س+ و‬ ‫ﺳﻮ‬ su ‫ﺳﻲ‬ si ‫ﺳﺎ‬ sa Latih tubi membaca suku kata.5 Bermain permainan layang-layang.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 31 Kemahiran 17: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.1 Guru menggabungkan huruf vokal menjadi suku kata. Murid boleh menulis suku kata terbuka menjadi perkataan daripada huruf ‫سغ‬ ‫. setiap kumpulan mendapat suku kata yang sama bunyinyakumpulan A mencari 31 j-QAF .2 2. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﺳﺎ +ﻓﻮ = ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫ﺑﻮ + ﻏﺎ = ﺑﻮﻏﺎ‬ 2. Objektif : 1.

Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 32 pasangan suku kata yang sama di kumpulan B untuk membentuk perkataan. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.6 Kerja rumah. ‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳﻮ‬ b. Kemahiran 18 : 32 j-QAF . b. Murid dikehendaki menyebut suku kata yang sama menjadi perkataan. a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. menyempurnakan tugasan tersebut. + ‫ﺳﻲ‬ + ‫ﺳﻮ‬ Tulisan - ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ + + + ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ Murid menulis semula daripada perkataan yang dipelajari. Guru perlu memberi penekanan kepada cara tulisan dan sambungan huruf ‫سغ‬ 2.

1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 33 Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. a.4 Bermain permainan belon. 1. Cadangan aktiviti : 2. 2. ‫ﻣﺎري‬ ‫ﻧﻮري‬ ‫ﻓﻮﺟﻲ‬ ‫ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ‬ Membaca perkataan-perkataan yang telah dipamerkan. Lisan b. 2.1 Guru mempamerkan suku kata terbuka pada kad imbasan / carta / LCD. 33 j-QAF .5 Kerja rumah.1 Murid boleh membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah diajar. Objektif : 1. Murid membaca perkataan yang terdapat dalam belon. Tulisan Murid menulis perkataan tersebut. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.2 2. ‫ﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﺎهﻮ‬ 2.3 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja.2 Murid boleh menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka.

b. d. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Lembaran kesesuaian. Murid diminta menyiapkan latihan tersebut di rumah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 34 Contoh : Menukarkan 10 perkataan rumi kepada tulisan jawi. Murid diminta mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugasan tersebut. c. Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan. kerja perlu dipelbagaikan mengikut 34 j-QAF .

1 Pin boling sebanyak 6 biji pelbagai warna yang ditulis dengan huruf jawi tunggal yang hendak diajar.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 35 BENTUK PERMAINAN YANG DICADANGKAN PERMAINAN BOLING 1 Alatan: 1.2 Bola boling plastik 1.3 Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 35 j-QAF . 1.

2.6 Imbuhan diberi kepada murid yang menjatuhkan pin boling terbanyak dan dapat menyebut semua huruf dengan betul.8 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis huruf-huruf yang telah dipelajari.5 Tepukan diberi kepada murid yang menyebut dengan betul.1 Susun pin boling mengikut bentuk segitiga (seperti susunan boling sebenar) 2. 2.3 Setiap murid dikehendaki membuat lontaran ke arah pin boling tersebut. 2. 2. 2. 2.4 Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin boling yang jatuh.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 36 2 Cara Permainan : 2.2 Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling dicadang sejauh 2 meter atau mengikut kesesuaian. 36 j-QAF .7 Guru boleh menambah huruf tunggal jawi pada pin boling untuk disesuaikan dengan kemahiran yanh diajar.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 37 TENTENG (Contoh 1) 1. Setiap keping mengandungi 3 huruf.5 Kad undian 1 hingga 8 (huruf mengikut jumlah murid). 2. Alatan 1. Cara Permainan: 37 j-QAF .4 Hadiah (disediakan oleh guru / pihak sekolah ) 1.3 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 8.2 Buah dadu 1.1 Tapak permainan 1. 1.

5 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut akan meneruskan permainan dengan melompat mengambil buah ceper sehingga tamat satu pusingan.2 Murid yang mendapat nombor 1 memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia.7 Permainan diteruskan mengikut undian. 2. 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 38 2.4 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut.1 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan.8 Murid yang tidak berjaya menyebut huruf daripada sampul tidak boleh meneruskan permainan. Alatan 1. 2.6 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah.6 Tapak permainan 1. TENTENG (Contoh 2) 3. 2.7 Buah dadu 38 j-QAF . 2. 2.3 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.

Cara Permainan: 2. 2.11 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 39 1. 2. Setiap keping mengandungi 3 huruf.9 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. 2.15 Murid akan diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada huruf yang telah dipelajari. 2.10 Murid yang mendapat huruf alif memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia.10 Kad undian huruf ‫ا‬ hingga ‫(ح‬huruf mengikut jumlah murid).8 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 7. 2.13 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut boleh meneruskan permainan tenteng. 2.12 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 39 j-QAF .14 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah. 1.9 Hadiah 1. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 40 SENAWI (SENANG JAWI) 40 j-QAF .

1. Alatan 1.4. Tapak SENAWI 1. Bilangan kad disediakan mengikut bilangan murid.3.3.2.4.2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 41 1. Lembaran kerja bertulis (disediakan oleh guru) 2. Bilangan huruf disediakan mengikut suku kata yang diberi. Kad-kad terdiri daripada 5 suku kata. Huruf-huruf / suku kata ditulis di atas kertas atau kepingan mozek. Huruf yang dilekatkan pada jubin. Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 2.1. Suku kata pada setiap kad adalah berbeza. 1. Kad huruf / suku kata 1. Contoh: ‫او‬ ‫آﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫آﻮ‬ ‫ﺑﻮ‬ 41 j-QAF . Persediaan 2. 2.

3.3.5. Setiap murid mendapat set huruf / suku kata masing-masing.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 42 2.5. 3. Cara Permainan: 3. 2. 3. Murid menyebut bunyi suku kata / perkataan untuk membentuk suku kata atau perkataan yang telah disusun. Permainan dijalankan secara individu dalam kumpulan. MAIN KAD HURUF 42 j-QAF . Setelah dapat menyebut suku kata murid menulis pada lembaran kerja yang disediakan. Murid yang berjaya menyusun suku kata / perkataan dikira sebagai pemenang.4.6. Tapak Senawi 3.2. Setiap huruf disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah di atas tapak Senawi.1. 3. dibuat daripada papan lapis / manila kad / ‘mounting board’ (mengikut kesesuaian).

4 Guru menilai susunan huruf setiap kumpulan.3 Sambil menyusun kad. murid berbincang dan menyebut huruf tersebut sebanyak 3 kali. 43 j-QAF . 3.. 2.6 Permainan dijalankan mengikut giliran. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 43 1. 3. Arahan: 2. 3. 3.5 Kumpulan yang menang diberi hadiah. 2.2 Murid dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan. Cara permainan: 3.2 Murid menyusun huruf di dalam kumpulan dan setiap kumpulan itu berjalan secara serentak. setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 4 orang dan diberi satu set huruf jawi.1 Huruf-huruf jawi diletakkan di tengah. 3.1 Guru menerangkan cara permainan dijalankan. Alatan: Set kad huruf jawi yang terdiri daripada huruf-huruf yang dipelajari di dalam kemahiran pemulihan jawi.

2 Kad suku kata 1. 3.2 Kad manila berbentuk roda boleh diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam kelas.1 Kedua-dua kad manila ditulis dengan suku kata yang boleh membina perkataan. 2. Alatan: 1. 44 j-QAF .3 Lembaran kerja 2 Arahan: 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 44 RODA JAWI 1.1 Kad manila / ‘mounting board’ ( Bentuk Roda : dipecah 8 ) 1.3 Murid menyambung suku kata menjadi perkataan. 3. 3 Cara Permainan: 3.2 Murid mengeja dan menyebut suku kata sebanyak 2 kali.1 Murid memusingkan roda.

5 Murid menulis perkataan di dalam lembaran kerja.4 Murid mengeja perkataan. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 45 3. Murid yang mendapat markah paling banyak diberi hadiah. 3. Contoh lembaran kerja: ‫آﻮﻓﻲ‬ 11 markah ‫ﻓﻲ‬ 5 markah ‫آﻮ‬ 6 Markah Sistem Pemarkahan : 1. PANCING IKAN 1. Alatan: 45 j-QAF . Murid mendapat markah berdasarkan markah pada roda.

Objek ikan dikerat dua. Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu 3. 1.2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 46 1.1. Objek ikan diperbuat daripada ‘polystrin’ atau kad manila 2. PERMAINAN BELON 46 j-QAF .1. 3.4. Kad suku kata 1.2. Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. 3. Cara permainan: 3. Lembaran kerja (disediakna oleh guru) 2.3.1. Letakkan magnet pada ikan dan tali pancing.3.2. Batang pancing 1. Cantumkan kepala dan ekor ikan yang dipancing bagi membentuk perkataan. Persediaan: 2.

1 Murid disusun sebaris menghadap gambar. Arahan: 2.5 Belon yang telah ditiup. 47 j-QAF .2 Jarakkan kedudukan murid dengan gambar pada jarak 2 meter. Cara Permainan: 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 47 1.4 Murid akan meniup belon setelah menerima arahan ‘mula’ daripada guru.7 Murid yang berjaya diberi pujian atau ganjaran. dipecahkan. 3.2 Kertas perkataan 1. 3. 3.1 Gambar dipamerkan di papan hitam.2 Kertas perkataan dimasukkan ke dalam setiap belon. 3.1 Belon 1. 3. 2.6 Murid akan membaca kertas yang ada di dalam belon dan memadankan dengan gambar.3 Setiap murid diberi satu belon yang telah dimasukkan kertas perkataan. 3. Alatan: 1.3 Gambar 2. 3.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 48 PERMAINAN KERETA API 48 j-QAF .

tut. 2. Arahan: 2. tut. 3. 3. 2.6 Kepala keretapi mula berjalan berbunyi tut. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 49 1. 3.1 Bahagikan murid kepada 3 kumpulan.3 Kad huruf digantung di bahagian depan dan belakang.4 Huruf yang digantung di leher murid adalah huruf yang sama.2 Setiap murid diberi kad huruf dan digantung di leher mereka.1 Guru menerangkan cara permainan kereta api.4 Kumpulan 2 semuanya memegang kad huruf ( ‫ا‬ ‫ )ب‬sebanyak 3 set. 3.2 Tempatkan kumpulan kepada 3 stesen. 3. Cara Permainan: 3.5 Seorang murid menjadi kepala keretapi. 3. 2. Alatan: Kad huruf bertali (besar) – boleh digantung di leher murid. Kumpulan 3 semuanya memegang kad huruf (‫)ت‬ sebanyak 3 set. 49 j-QAF .3 Kumpulan 1 semuanya memegang kad huruf ( ) sebanyak 3 set.

Huruf apa sekarang? Mereka semua menjawab huruf ‫ا‬ ‫. tut.12 3. tut. Setelah keretapi dilengkapkan. tut.10 3. huruf apa sekarang? Huruf ( ‫ .8 Murid pertama dalam kumpulan satu akan ikut dibelakang kepala keretapi dan berjalan menuju ke stesen ke dua. 3.7 Sampai di stesen 1 ( huruf ) kepala keretapi bertanya. murid-murid menyebut semula huruf masing-masing mengikut kumpulan.9 Tut. Buat hingga selesai tiga kumpulan. Murid-murid dikehendakki menulis semula huruf tersebut. huruf apa sekarang? Huruf apa sekarang? Sekarang semua murid dalam kumpulan tiga akan menyebut huruf. Seterusnya ke stesen ke tiga.14 menyambung di belakang huruf ( ) . Kepala keretapi boleh ditukarkan kepada murid lain. tut. Tut.11 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 50 3.ا‬ 3.)ب‬salah! Saya akan 3.13 3. ‫ا‬ PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN 50 j-QAF .

5 2.2 2.2 1. Sebagai pegukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata yang telah dipelajari Permainan hendaklah disediakan oleh guru gambar yang 2. 2.6 Permainan berbentuk individu atau berkumpulan . Cara Permainan : 2.1 PERMAINAN CABUTAN MISTERI 51 j-QAF . 2.1 10 Keping gambar yang berkaitan dengan suku kata 1.3 Setia murid diberikan sekeping gambar .3 Kad-kad Suku kata (sesuai dengan gambar) Lembaran Kerja (disediakan oleh guru) Kad-kad Suku kata di sembunyikan di tempat-tempat tertentu yang bertanda pangkah di dalam kelas . Alatan : 1.4 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 51 1. Murid dikehendaki mencari dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan diberi .

3 Kad Suku kata yang sesuai dengan kad sukukata yang digulung/dilipat.1 Guru melekatkan kad sukukata dipapan tulis 2.4 Lembaran Kerja 2 Cara Permainan : 2.2 Murid perlu memelih kad sukukata yang berada didalam balang/kotak tersebut dan menampal kad sukukata(kad gulung/lipat pada kad sukukata dipapan tulis disediakan oleh guru .1 Sebuah kotak/tin besar/balang 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 52 1 Alatan : 1.2 Kad sukuka ta yang dilipat/digulung 1.5 Permainan ini dijalankan secara berkumpulan atau yang berpasangan .6 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata/perkataan yang telah dipelajari . 52 j-QAF . 2. 1. 2. 2.3 Murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah lengkap menjadi perkataan .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 53 PERMAINAN RUMAH MERPATI 53 j-QAF .

2 Kad huruf tunggal (berbentuk sambung). 54 j-QAF . 2.2 Murid dikehendaki menyambung huruf tunggal menjadi perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan di rumah merpati .1 Mounting Board/Kad manila/polistrin 1.3 Gambar 2 Cara Permainan 2. murid menulis semula perkataan pada lembaran kerja sebagai pengukuhan .1 Guru menyediakan rumah merpati dari kad manila/mounting board/polistrin. 2. 2.3 Semua murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah dilengkapkan secara kelas.4 Setelah dapat menyebut perkataan.kumpulan dan individu . 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 54 1 Alatan : 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 55 PERMAINAN TANDA ARAH 55 j-QAF .

2.1 Guru menyediakan papan tanda arah yang kosong 2. Cara Permainan 2.2 Guru menyebut perkataan kanan / kiri /atas / bawah.3 Murid dikehendaki mencari suku kata yang disediakan oleh guru dan melekatkan pada tunjuk arah. PERMAINAN AHLI ASTRONOMI 56 j-QAF .1 Polistrin/Mounting Board 1.2 Kad suku kata 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 56 1 Alatan : 1.3 Sebatang kayu sebagai Tiang 2.4 Murid menyebut dan menulis semua perkataan yang betul dalam buku kerja. 2.

2 Tali secukupnya .2 Murid-murid dikehendaki mengecam dan menyebut hurufhuruf yang dilihat melalui teropong. 2. 2 Cara Permainan : 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 57 1 Alatan : 1.3 Guru menilai pencapaian murid . 2.3 Kad manila yang digulung sebagai teropong 1.1 Murid-murid meneropong huruf-huruf tunggal / suku kata / perkataan di bintang dengan arahan guru. 1. PERMAINAN BERMAIN LAYANG-LAYANG 57 j-QAF .berbentuk bintang 1.4 Lembaran kerja.4 Murid menulis semula huruf / suku kata / perkataan yang telah disebut ke dalam lembaran kerja.1 Kad manila.

1 Guru menyediakan layang-layang yang telah dituliskan dengan huruf-huruf tunggal.1 Layang-layang berwarna-warni 1. EXPLORACE 58 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 58 1. Contoh : a) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang naik paling tinggi ? b) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang berwarna merah atau hijau atau biru ? 2. 2.3 Kertas yang bertulis huruf tunggal Cara Permainan 2.3 Guru bersoal jawab dengan murid.2 Setiap murid dikehendaki menaikkan layang-layang masing-masing . Alatan : 1. 2.2 Benang 1.4 Permainan ini dijalankan di luar kelas 2.

5 Murid menulis perkataan yang dilebelkan 59 j-QAF . Alatan : 1.1 Permainan dijalankan di luar bilik darjah 2.batu.4 Murid mengeja dan menyebut semua perkataan yang telah dilabelkan. Cara Permainan 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 59 1.kayu dan lain-lain.3 Murid dikehendaki mencari dan melabelkan namanama benda yang terdapat di persekitaran sekolah contoh pasu. 2. 2.2 Persekitaran sekolah 2.2 Guru membahagikan kad-kad perkataan kepada semua murid 2.bunga.1 Kad perkataan yang mudah yang telah di”laminate” 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 60 PERMAINAN KAD MISTERI 60 Kad Gambar j-QAF .

CONTOH LAGU-LAGU UNTUK KELAS PEMULIHAN JAWI ‫ﻻﺿﻮ ﺳﺎﺗﻮ : اﻳﺮاﻣﺎ ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮغ ﺑﻮﻟﻦ‬ ٢‫ﻧﻤﻔﻖ ﺑﺎﻳﻎ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻣﺎآﻦ‬ ‫ﺧﻮﺧﻴﻠﻪ ﻓﻴﻐﻀﻦ‬ ‫ﻻﺿﻮ دوا : ﻗﻮروس ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ 61 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 61 1. Alatan : 1. Cara Permainan : 2.4 Kad huruf penanda.1 Papan penanda sebagai stesen. Kad huruf lain boleh dutambah sesuai dengan gambar 2. Murid menyebut huruf awal berdasarkan gambar. Murid dikehendaki menyebut huruf dengan betul (latihtubi).3 1.3 2. 1.1 Seorang murid disuruh mengambil salah satu gambar pada stesen tersebut.2 1. 2.2 2.4 Murid membawa gambar tersebut ke hadapan kelas dan menyebut nama gambar tersebut. ‫ن ت ب ض ا‬ ‫ف‬ ditampal pada papan Gambar yang sesuai dengan bunyi huruf ditampal menutup huruf tunggal tersebut atau gambar diterbalikkan.

هﺎﺗﻴﻜﻮ هﺎﺗﻴﻤﻮ‬ ‫ك و ك و ك و آﻮ آﻮ آﻮ‬ ‫س ي ك و ك و ﺳﻴﻜﻮآﻮ‬ ‫دا ض و ك و داﺿﻮآﻮ‬ ‫دا ﻩ ي ك و داهﻴﻜﻮ‬ ‫آﻮآﻮآﻮ آﻮآﻮﻣﻮ‬ ‫26‬ ‫‪j-QAF‬‬ ‫‪CONTOH‬‬ . ﻣﺎﻣﺎآﻮ‬ ‫ف ا ف ا ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﺎﻣﺎآﻮ ﻣﺎﻣﺎﻣﻮ .‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫26‬ ‫ﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎهﻴﺖ ﻓﻮآﺖ‬ ‫ﺟﺎروم ﺳﻮدﻩ آﺎرت‬ ‫رﻣﺒﻮت آﻴﺖ ﺳﻴﻜﺖ‬ ‫آﻮآﻮ دآﺮت‬ ‫ﻻﺿﻮ 3 : اﻳﺮاﻣﺎ اﺧﻲ٢ ﺑﻮك ﻓﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﺎﻧﺲ ﺑﻮك آﻴﻔﺲ‬ ‫اﺗﺲ آﻴﻔﺲ اد ﻟﻴﻔﺲ‬ ‫ﺟﺎﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﺲ‬ ‫هﺎﺗﻲ اﻣﻖ ﺟﺎدي ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻻﺿﻮ 4 : اﻳﺮاﻣﺎ واو ﺑﻮﻟﻦ‬ ‫داﻟﻢ دوﻟﻎ اد ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫داﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اداﻟﻪ آﺎﺧﻎ‬ ‫اﻳﺠﺎ دان ﺑﺎخ ﺗﻮﻟﻎ‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﺑﺮت‬ ‫هﻴﺪوف آﻴﺖ ﺳﻼﻟﻮ ﻣﺎﻟﻎ‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : ﻓﻴﺴﻎ اف‬ ‫م ا م ا ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ‬ ‫ر ا ت و ك و . راﺗﻮآﻮ‬ ‫هـ ا ت ي ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ ﻓﺎﻓﺎﻣﻮ‬ ‫راﺗﻮآﻮ راﺗﻮﻣﻮ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫36‬ ‫ﺳﻴﻜﻮآﻮ ﺳﻴﻜﻮﻣﻮ‬ ‫داﺿﻮآﻮ داﺿﻮﻣﻮ‬ ‫داهﻴﻜﻮ داهﻴﻤﻮ‬ ‫راس ﺳﺎﻳﻎ ﺟﺎوي‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : راس ﺳﺎﻳﻎ اﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎري راآﻦ ﻣﺎري ﻣﺜﺎﺛﻲ‬ ‫ﻣﺎري آﻴﺖ ﺑﻼﺟﺮ ﺟﺎوي‬ ‫ﺣﺮوف دﺳﺒﻮت ﺑﺮهﺎﺗﻲ-هﺎﺗﻲ‬ ‫آﻴﺖ اوﻟﻎ ﺑﺮآﺎﻟﻲ-آﺎﻟﻲ‬ ‫اﺑﻮ اد ﺑﺎﺟﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ ﺑﺎﺟﻮ ﺑﺎرو‬ ‫اﻳﺒﻮ ﺑﻮ ك ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ اد ﺗﻴﺴﻮ‬ ‫اﺧﻲ 2 ﺑﻮ ك ﻻﺧﻲ‬ ‫داﻟﻢ ﻻﺧﻲ اد آﻮﻧﺨﻲ‬ ‫اﻣﺒﻴﻞ آﻮﻧﺨﻲ ﺟﻮﻣﻔﺎ آﻮاﺧﻲ‬ ‫ﻣﺎآﻦ آﻮاﺧﻲ راس ﻻﻳﺨﻲ‬ ‫36‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫46‬ ‫ؤوآﻞ دان ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : اﻳﺮ ﻓﺎﺳﻎ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ا ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( a‬ا اوﻧﺘﻮق )اﻳﻪ(‬ ‫اي ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( i‬اي اوﻧﺘﻮق )اﻳﺒﻮ(‬ ‫او ﺑﻮﺛﻲ )‪ (u‬او اوﻧﺘﻮق )اودغ(‬ ‫او ﺳﻨﻎ هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ا اي‬ ‫ﻣﺎري ادﻳﻖ ﻣﺎري ﻣﺎرﻳﻠﻪ ﻣﻐﻴﺠﺎ‬ ‫دﻏﺮ ﺿﻮرو اﺟﺮ ﺳﺒﻮت ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫ﺳﺒﻮت ﺑﺘﻮل2 ﺟﺎﻏﻦ ﺗﻚ ﺑﺎخ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﻨﺪاي ﺟﺎوي ﺗﻨﺘﻮ ﺿﻮرو ﺳﻮك‬ ‫ا ي م )اﻳﻢ( ا ف ي )اﻓﻲ(‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻓﻬﻢ ﺑﺎرو آﻴﺖ اوﺟﻲ‬ ‫ا ب غ )اﺑﻎ( ا ي ﻩ )اﻳﻪ(‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﻟﻴﻚ ﺿﻮرو ﻓﻮن ﻣﺎرﻩ‬ ‫‪LAMPIRAN A‬‬ ‫‪CONTOH UJIAN PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI‬‬ ‫_____________________________________________________ : ‪Nama‬‬ ‫_______________ : ‪Kelas‬‬ ‫_______________: ‪Tarikh‬‬ ‫46‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 65 WARNAKAN HURUF MENGIKUT WARNA YANG DISEBUT OLEH GURU 65 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 66 LAMPIRAN B BORANG PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI Arahan : Tandakan ( ) pada huruf-huruf yang dikenali berdasarkan ujian diagnostik yang telah dijalankan. BIL NAMA MURID SUKU KATA TERBUKA KELAS ‫ﻣﺎ ﻟﻮ آﻲ دا ﺧﻮ ﺑﻲ‬ KELAYAKAN Catatan : Murid yang tidak dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka yang diuji seperti contoh di atas adalah layak mengikuti kelas pemulihan. BIL NAMA MURID HURUF TUNGGAL KELAS LAYAK /T/LAYAK ‫م ل ك ض ر د ج خ ت ب‬ Catatan : Murid yang tidak dapat mengenal kurang daripada lima huruf di atas layak mengikuti kelas pemulihan. 66 j-QAF .

HURUF TUNGGAL ‫ت‬ L ‫ب‬ T ‫خ‬ L ‫ج‬ T ‫ر‬ L ‫د‬ T ‫ل‬ L ‫س‬ T ‫ض‬ L ‫ك‬ T ‫ث‬ L ‫ن‬ T ‫ﻩ‬ L ‫م‬ T ‫غ‬ L ‫ف‬ T ‫و ي‬ L ‫ا‬ T L – Lisan T – Tulisan ** Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai k hi di ji j-QAF 67 .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 67 LAMPIRAN C BORANG PENILAIAN INDIVIDU KELAS : NAMA : …………………………………………………….

L = Lisan T=Tulisan 68 j-QAF .Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diuji.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 68 LAMPIRAN D (i) BORANG PENILAIAN UJIAN KELAS PEMULIHAN JAWI HURUF TUNGGAL ‫سل‬ ‫ك ض‬ ‫نث‬ L T L T L T SUKU KATA TERBUKA ‫ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻲ ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎ ﺟﻲ ﺟﻮ‬ L T L T L T Bil Nama ‫بت‬ L T ‫جخ‬ ‫در‬ L T L T ‫م ﻩ‬ L T ‫فغ‬ L T ‫اوي‬ L T Panduan : .

69 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 69 LAMPIRAN D (ii) SUKU KATA TERBUKA ‫ﺿﺎ ﺿﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﻮ‬ ‫آﺎ آﻲ آﻮ‬ ‫ﻻ ﻟﻲ ﻟﻮ‬ ‫ﺿﻮ‬ L T L T L T L T Nama Bil ‫ﺧﺎ ﺧﻲ ﺧﻮ‬ L T ‫دا دي دو‬ L T ‫را ري رو‬ L T ‫ﻧﺎ ﻧﻲ ﻧﻮ‬ L T ‫ﺛﺎ ﺛﻲ ﺛﻮ‬ L T ‫ﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻮ‬ L T Bil Nama SUKU KATA TERBUKA ‫ﻏﺎ ﻏﻲ ﻏﻮ ﺳﺎ ﺳﻲ ﺳﻮ هﺎ هﻲ هﻮ‬ L T L T L T SUKU KATA TERTUTUP ‫تﻩ‬ ‫نم‬ ‫غل‬ ‫رس‬ L T L T L T L T Perkataan Mudah L T Tanda tangan Penilai …………………… Disahkan oleh …………………….

Tandatangan Ibu bapa/ penjag …………………………… LAMPIRAN E (i) 70 . TARIKH :______________ ‫ت‬ ‫ب‬ Tandatangan Guru : ………………………………….LAMPIRAN E NAMA : __________________________________________________ KELAS :_____________ Tulis semula huruf di bawah ini.

Senarai perkataan suku kata terbuka yang mudah. ‫ﺑﻮﺑﻮ ﻣﻮﻻ اﺑﻮ ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺎري ﺑﻴﺠﻲ ﻓﺎدي‬ ‫ﺗﻴﺘﻲ ﻧﻮري دادو هﺎﺗﻲ‬ ‫آﺎآﻲ ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮرو‬ ‫ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫رﻳﺒﺎ‬ LAMPIRAN E (ii) Senarai perkataan mudah berakhir dengan suku kata tertutup. ‫ﺳﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اوﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎآﺮ‬ 71 ‫ﺗﺎﻟﻢ‬ ‫اوﻟﺖ‬ .Kemahiran 22 Membaca dan menulis perkataan – perkataan mudah daripada suku ka terbuka dan tertutup yang telah dikuasai .

‫ﺑﺎﻟﻮت آﻮﻟﻮم ﺧﻮآﻮر ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫آﺎﻓﺲ ﻓﻮﺳﻴﻎ ﻧﻴﻔﻴﺲ ﻓﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﻓﻮس ﺳﻮﻟﻮﻩ آﺎﻓﻞ ﺗﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮل‬ ‫اوآﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻎ‬ ‫ﻟﻮﺗﻮغ‬ ‫آﺎﺗﻴﻞ‬ ‫27‬ .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.