Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

1

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1 PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan menjelaskan tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan tugas, agihan kemahiran, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, penilaian serta modul pengajaran pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. 2 TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang belum menguasai dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 3 OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurangkurangnya dapat mengenal, menyebut, menulis huruf-huruf tunggal, serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. 4 KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.

1

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

2

5

STRATEGI PELAKSANAAN: 5.1 Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dipengerusikan oleh Guru Besar. 5.2 Jawatankuasa Pelaksana perkara berikut: a. Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. b. c. Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Penyediaan bahan bantu mengajar. mengikut agihan 5.3 Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi telah ditentukan. 5.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. 5.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 5.6 Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. 5.7 Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi. bermesyuarat bagi memutuskan

kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

6

AGIHAN TUGAS 6.1 Guru Besar bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. 2
j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

3

b. c. a.

memastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memantau perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.

6.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:

b.

menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF

6.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. menjalankan ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi berdasarkan Ujian Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran A). b. meneruskan pengajaran mengikut jadual Pendidikan Islam sedia ada. 6.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a. melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap. b. Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (3,2,1) c. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan berikut: 3
j-QAF

jawi

berdasarkan

maklumat-maklumat

h. Kemajuan murid Latar belakang murid Laporang kesihatan murid Borang pencalonan Borang latar belakang Borang pengumpulan maklumat Ujian saringan dan diagnostik Lembaran kerja Hasil pembelajaran yang telah dijalankan Maklumat lain yang berkaitan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 4 e. Berikut dikemukakan contoh agihan penguasaan kemahiran untuk dua puluh dua kemahiran pengajaran: 4 j-QAF . f.hasil penilaian dan Ujian Pengesahan kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. (Lampiran D). Melaporkan perjalanan kelas . Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: Merekodkan nama murid yang terlibat dengan kelas pemulihan jawi melalui Borang Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran B) g. 7 AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR. Merekodkan hasil pencapaian individu yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam Borang Penilaian Individu (Lampiran C).

menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫فغ‬ ‫ا وي‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫جخ‬ ‫در‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah ‫ك ض‬ ‫ل م‬ ‫نث‬ ‫ف هﺎ‬ ‫سغ‬ 5 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 5 Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penguasaan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ت‬ ‫ب‬ Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ج خ‬ ‫در‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ Mengenal . menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal‫هﺎ‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ ‫س‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ك‬ ‫ض‬ Mengenal.

f. f.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6 Kemahiran dipelajari. b. c. b. 8. c. d. Sahibba Pancing Ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran huruf.1 Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: a.2 Permainan bagi kemahiran suku kata : a. e. e. Penguasaan Kemahiran daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah 8 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. g. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8. d. Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang-layang Ahli astronomi LCD ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran suku kata.3 Nyanyian: 6 j-QAF . 8.

Penilaian hendaklah menguji kemahiran mengenal. Irama lagu Tanya Sama Hati e. Irama lagu Lagu Aci-aci Buka Pintu f. c. Objektif : 2. 2. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi. d. Eja dan Baca c. Irama lagu Wau Bulan ** Boleh diubah atau ditambah mengikut kebolehan guru. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. MODUL PENGAJARAN D AN PEMBELAJARAN Kemahiran 1 : Mengenal. d. 9 PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 7 a. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Vokal dan Suku kata. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari. Rasa Sayang Jawi b. b.2 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) Melakar huruf di udara. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Menyebut huruf secara latih tubi: 7 j-QAF . ‫بت‬ ‫بت‬ Murid boleh mengenal.

b. 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Bermain permainan boling. Lisan b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 8 a. Kemahiran 2 : Mengenal. Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari.6 Kerja Rumah a.3 2.5 Kelas Individu Kumpulan Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). c. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.4 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas menyambung titik / menyalin semula Tulisan 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 8 ‫جخ‬ j-QAF . Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. c.

d. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut b. Objektif : Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal ‫خ‬ Cadangan aktiviti : 2. 2. 2. Kelas Individu Kumpulan Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / suaikan huruf (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). b. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas.5 ‫ج‬ Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) atau LCD Melakar huruf di meja atau belakang kawan. c. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Lisan Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. Lain-lain aktiviti yang sesuai.4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 9 1.1 a. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. b. c. Bermain rumah merpati. 9 j-QAF tersebut di . 2.2 a.3 2.

Lisan 10 j-QAF . mencantum huruf melalui Jigsaw Purzzle.5 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf membentuk huruf menggunakan plastersin. c. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Bermain permainan cabutan misteri. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Kemahiran 3 : Mengenal. ‫در‬ ‫در‬ Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Objektif : 2.5 Kerja Rumah a. Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / aktiviti lain yang sesuai (Lembaran hendaklah Kerja disediakan). d. Benda maujud / yang sesuai. b. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. c. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.1 a. 2.3 2. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.4 2. Melakar huruf di udara.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 10 2. 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. b. b.2 a.

Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.6 Kerja rumah a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 11 b.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. b. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ Cadangan aktiviti : 2. ‫سل‬ ‫س‬ Murid boleh mengenal. d. c. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle Lain-lain aktiviti yang sesuai. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. 11 j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di dalam buku latihan atau kertas. Objektif : 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Aktiviti lain yang sesuai. Tulisan 2. Membentuk huruf menggunakan plastersin. - Guru menulis huruf-huruf yang telah dipelajari di papan hitam. Kemahiran 4 : Mengenal. Melakar huruf di belakang rakan. Aktiviti lain yang sesuai.

b. c. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. b. 12 j-QAF . Lisan b. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Guru menayangkan kad yang tertulis hurufhuruf yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 12 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.5 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.3 2. Aktiviti yang sesuai Tulisan 2. a.6 Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).7 Kerja rumah. Bermain permainan tenteng.4 2. Menyanyi lagu Eja dan Baca. Kelas Individu Kumpulan 2.

menyebut dan menulis huruf tunggal 1.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. 2. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. b. 2. Objektif : Murid boleh mengenal. Bermain permainan boling. tersebut di 2. Aktiviti yang sesuai. 2.6 Kerja rumah. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: . b. c. d.2 a. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ض‬ Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 13 Kemahiran 5 : Mengenal. Menggunakan kemudahan ICT Lain-lain aktiviti yang sesuai. e. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas.4 2. 13 j-QAF . Kelas Individu ‫كض‬ ‫ك‬ Menyebut huruf secara latih tubi Menulis huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.5 Menggunakan tanah liat atau plastersin Melakar huruf di pasir atau di tanah.3 2.

Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.3 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. d. Objektif : 2. b.5 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) / LCD Melakar huruf di pasir atau di tanah.4 2. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: 14 j-QAF . c. ‫نث‬ ‫نث‬ Murid boleh mengenal. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Kemahiran 6 : Mengenal. Membentuk huruf menggunkan plastersin. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b.2 a. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Bermain permainan harta karun. e. 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 14 a. 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.

d. c. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Kemahiran 7: Mengenal. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. c.2 Membentuk huruf dengan butang dan manik / tudung botol. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle.6 Kerja rumah. b. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas 2. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Aktiviti yang sesuai.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. Objektif : 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. a. Lain-lain aktiviti yang sesuai Menyebut huruf secara latih tubi 15 j-QAF . Tulisan ‫م هﺎ‬ ‫م هﺎ‬ Murid boleh mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 15 . Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.

Murid mengambil kad huruf dalam kotak yang telah disediakan oleh guru dan menyebutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Objektif : 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. b. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 16 j-QAF . Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Lisan b. c. b. 2. Kemahiran 8: Mengena.4 2. Bermain permainan keretapi. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru meminta murid menekap huruf-huruf yang dipelajari. a.3 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai.6 Kerja rumah.5 Kelas Individu Menggunting dan menampal huruf yang telah dipelajari (Bahan hendaklah disediakan oleh guru).Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 16 a. Tulisan 2. ‫فغ‬ ‫فغ‬ Murid boleh mengenal. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.

b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu 17 j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. b.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Membentuk huruf menggunakan bahan-bahan terbuang. Murid diminta menyebut huruf yang diperolehi. 2. Lisan Guru mengedarkan kad huruf pada setiap murid. (kain perca pelbagai bentuk dan warna) Murid melakar huruf di papan tulis. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. b.5 Mewarnakan / mengecop / memadankan / huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerjan hendaklah disediakan).3 2. Kelas Individu 2. 2. d. Membentuk huruf menggunakan plastersin dari kertas pasir dan melakar bentuk huruf Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 17 2. Bermain permainan pancing ikan. c.6 Kerja rumah. a. Tulisan Murid menulis huruf yang dipelajari dalam buku latihan.4 2.

menyebut dan menulis huruf tunggal 1. b.3 2.2 a.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a.5 Menggunakan “mounting board” (kad imbasan) Membentuk huruf dengan menggunakan plastersin. Tulisan Murid menulis huruf yang telah diperolehi dalam buku latihan. c. b. 2. Lisan b. Bermain permainan keretapi. 18 j-QAF .6 Kerja rumah. Murid mencari huruf yang disebut oleh guru / rakan-rakan dan menyebut semula.4 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan / mengecop / memadan / suaikan huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerja hendaklah disediakan). 2. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. c. Kemahiran 9: Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 18 bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Objektif : 2. ‫اوي‬ ‫او‬ Murid boleh mengenal.

Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal. c.2 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. ‫ت + ي ت+ و‬ ‫ت+ا‬ 19 ‫ب + ي ب+ و‬ ‫ب+ا‬ j-QAF . Objektif : 1. b.3 ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ Memperkenalkan huruf-huruf konsonan ‫ت‬ Menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata terbuka. ‫و‬ 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.2 Murid boleh menulis huruf konsonan disambung dengan huruf vokal ‫ي‬ ‫او‬ 2. Kemahiran 10: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 19 a. Cadangan aktiviti : 2.1 ‫بت‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫بت‬ yang 1. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh: ‫ﺑﻮ + ﺑﻮ= ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ا + ﺑﻮ = اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ + ﺗﻮ= ﺑﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﻲ + ﺗﻲ= ﺗﻴﺘﻲ‬ 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang telah dipelajari. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata-suku kata yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 20 ‫ﺗﻮ‬ Tu 2. Guru menunjukkan gambar. Tulisan Guru menyebut suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. 20 j-QAF .4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.7 Bermain permainan pancing. Lisan b.6 2. 2.5 ‫ﺗﻲ‬ Ti ‫ﺗﺎ‬ ta ‫ﺑﻮ‬ bu ‫ﺑﻲ‬ bi ‫ﺑﺎ‬ ba Latih tubi mengeja dan membaca suku kata. murid mengeja suku kata berpandukan gambar.

menyempurnakan tugasan tersebut. ‫خ+ و‬ ‫ﺧﻮ‬ Cu 2. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.1 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 21 Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal. Cadangan aktiviti : 2.3 ‫خ+ي‬ ‫ﺧﻲ‬ Ci ‫خ+ا‬ ‫ﺧﺎ‬ ca ‫ج+ا ج+ي ج+و‬ ‫ﺟﻮ‬ ju ‫ﺟﻲ‬ ji ‫ﺟﺎ‬ ja Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari.2 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫جخ‬ ‫جخ‬ ‫ ج خ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ 2. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Contoh: ‫ﺑﻲ + ﺟﻲ = ﺑﻴﺠﻲ‬ 21 j-QAF . Objektif : 1. Kemahiran 11 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.2 2.

Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 22 ‫ﺧﻮ + ﺧﻲ = ﺧﻮﺧﻲ‬ 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Guru perlu memberi perhatian cara menulis huruf sambung dikehendaki menyebut suku kata ‫جخ‬ . ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan.7 Kerja rumah: a. Lisan b.6 Bermain permainan SENAWI Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. b. 2. Kemahiran 12 : 22 j-QAF .4 2. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata .5 2. Murid tersebut Tulisan Guru menyebut suku kata – suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. suku kata yang telah dipelajari.suku kata yang telah dipelajari.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

23

Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫در‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫.د ر‬ ‫در‬
yang digabung

Murid boleh menulis huruf konsonan

dengan huruf vokal Cadangan aktiviti : 2.1

‫اوي‬ ‫.در‬ ‫د+ي‬ ‫دي‬
di

Guru membina suku kata daripada huruf

‫ر+ و‬ ‫رو‬
Ru
2.2 2.3

‫ر+ي‬ ‫ري‬
Ri

‫ر+ا‬ ‫را‬
ra

‫د+ و‬ ‫دو‬
du

‫د+ا‬ ‫دا‬
da

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫دا + دو= دا دو‬ ‫ري +ﺑﺎ = رﻳﺒﺎ‬ ‫را + ﺑﻮ = راﺑﻮ‬
2.4 2.5 2.6 Bermain permainan belon. Menyanyi lagu Vokal dan Suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan Guru meminta murid mengambil sekeping kad suku kata dan seorang murid lain pula mencantum menyebutnya. b. Tulisan 23
j-QAF

menjadi

perkataan

dan

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

24

-

Murid menulis perkataan yang dibina. Guru perlu beri perhatian cara menulis huruf yang boleh digabung tetapi tidak boleh disambung.

2.7

Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 13 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫كض‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫كض‬ ‫ك‬

Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf

‫ض‬
Cadangan aktiviti : 2.1 Membina suku kata terbuka daripada huruf ‫ض‬

‫ك‬ ‫ك+ا‬ ‫آﺎ‬
ka
j-QAF

‫ض+ و‬ ‫ﺿﻮ‬
Gu

+‫ض‬ ‫ك+ و ض+ا‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻲ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫آﻮ‬
Gi ga
24

‫ك+ ي‬ ‫آﻲ‬
ki

ku

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

25

2.2 2.3

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫آﺎ + آﻲ = آﺎآﻲ‬ ‫ﺿﻲ + ﺿﻲ = ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮ + رو = ﺿﻮرو‬
2.4 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Lisan b. Murid membaca perkataan yang dibina daripada carta. Tulisan 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 14 : suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah Murid menyalin semula perkataan yang dibaca. Guru perlu menjelaskan cara menulis huruf ‫ك‬ yang betul‫) ( ك ) ( ك ـ‬

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

25

j-QAF

2 Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf Cadangan aktiviti : 2.3 ‫م+ي‬ ‫ﻣﻲ‬ Mi ‫م+ا‬ ‫ﻣﺎ‬ ma ‫ل+ و‬ ‫ﻟﻮ‬ lu ‫ل+ي‬ ‫ﻟﻲ‬ li ‫ل+ا‬ ‫ﻻ‬ la Latih tubi membaca suku kata Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻣﻮ + ﻻ = ﻣﻮﻻ‬ ‫ﻻ + ﺿﻮ = ﻻﺿﻮ‬ ‫ﻣﺎ + ري = ﻣﺎري‬ 2. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.1 ‫لم‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫لم‬ 2. 1. ‫م+ و‬ ‫ﻣﻮ‬ Mu 2. Objektif : 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 26 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.5 Bermain permainan pancing. Lisan Guru meminta murid menyusun huruf menjadi perkataan (Kad-kad huruf disediakan oleh guru) b. ‫لم‬ . Murid tersebut Tulisan dikehendaki menyebut perkataan 26 j-QAF .2 2.1 Membina suku kata terbuka.4 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 27 - Murid diminta menulis semula perkataan yang dibina. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Objektif : 1. Kemahiran 15 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. b. suku kata yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.2 2. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan daripada huruf ‫نث‬ Cadangan aktiviti : 2.1 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫نث‬ ‫. a.ن ث‬ 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis ‫ﻻ‬ 2.1 Guru membina suku kata terbuka dari huruf ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن+ا‬ ‫ﻧﺎ‬ j-QAF ‫ث + ا ث + ي ث+ و‬ ‫ﺛﻮ‬ ‫ﺛﻲ‬ 27 ‫ن+ و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ن+ي‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎ‬ .6 Kerja rumah.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 28 Nyu 2. Tulisan Murid melengkapkan perkataan pada lembaran kerja yang disediakan oleh guru seperti aktiviti lisan.6 Bermain permainan tenteng.2 2.4 2.3 Nyi nya nu ni na Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻧﻮ +ري = ﻧﻮري‬ ‫ﺛﺎ + ﺛﻲ = ﺛﺎﺛﻲ‬ 2. dengan Murid tersebut perkataan melengkapkan guru.5 2. Lisan Guru mempamerkan yang tidak gambar lengkap. Guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan titik dan bentuk huruf sambung ‫ث‬ 2. Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. - perkataan menggunakan kad huruf yang disediakan oleh Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut b.7 Kerja rumah. 28 j-QAF .

2 2.ف هﺎ‬ Cadangan aktiviti : 2. d. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. ‫ﻩ+ و‬ ‫هﻮ‬ Hu 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 16 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.2 2. c. dipelbagaikan ‫ف هﺎ‬ ‫.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 29 a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. ibu kerja Murid bapa perlu diminta mereka mengambil setelah mengikut tandatangan menyempurnakan tugasan tersebut.1 Memperkenalkan suku kata terbuka.3 ‫ﻩ+ي‬ ‫هﻲ‬ hi ‫ﻩ+ا‬ ‫هﺎ‬ ha ‫ف + ا ف + ي ف+ و‬ ‫ﻓﻮ‬ pu ‫ﻓﻲ‬ pi ‫ﻓﺎ‬ pa Latih tubi membaca suku kata Membina perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻓﺎ +دي = ﻓﺎدي‬ ‫هﺎ + ﺗﻲ = هﺎﺗﻲ‬ 29 j-QAF . Objektif : 1. b. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan huruf Lembaran kesesuaian. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.

Murid dikehendaki menyebut suku kata dan membina perkataan. 30 j-QAF . Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Tulisan Murid menulis perkataan berdasarkan gambar melalui lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.4 2. ‫ "هـ ـﻬـ ــﻪ ﻩ‬serta cara bentuk 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 30 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai. b. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis huruf “ sambung. a. menyempurnakan tugasan tersebut. Lisan Guru menayangkan suku kata -suku kata yang telah dipelajari menggunakan LCD. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.5 Bermain permainan Ahli Astronomi.6 Kerja rumah. b.

س غ‬ ‫ س غ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2.4 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 31 Kemahiran 17: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.3 ‫غ+ي‬ ‫ﻏﻲ‬ ngi ‫غ+ا‬ ‫ﻏﺎ‬ nga ‫س + ا س + ي س+ و‬ ‫ﺳﻮ‬ su ‫ﺳﻲ‬ si ‫ﺳﺎ‬ sa Latih tubi membaca suku kata. setiap kumpulan mendapat suku kata yang sama bunyinyakumpulan A mencari 31 j-QAF . Murid boleh menulis suku kata terbuka menjadi perkataan daripada huruf ‫سغ‬ ‫.2 2. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﺳﺎ +ﻓﻮ = ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫ﺑﻮ + ﻏﺎ = ﺑﻮﻏﺎ‬ 2. Lisan Murid dibahagi kepada dua kumpulan (A & B). Objektif : 1.3 1.1 Guru menggabungkan huruf vokal menjadi suku kata. ‫غ+ و‬ ‫ﻏﻮ‬ Ngu 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.5 Bermain permainan layang-layang.2 2.

Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Kerja rumah. b. Kemahiran 18 : 32 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 32 pasangan suku kata yang sama di kumpulan B untuk membentuk perkataan. Guru perlu memberi penekanan kepada cara tulisan dan sambungan huruf ‫سغ‬ 2. ‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳﻮ‬ b. a. Murid dikehendaki menyebut suku kata yang sama menjadi perkataan. menyempurnakan tugasan tersebut. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. + ‫ﺳﻲ‬ + ‫ﺳﻮ‬ Tulisan - ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ + + + ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ Murid menulis semula daripada perkataan yang dipelajari.

Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Cadangan aktiviti : 2. ‫ﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﺎهﻮ‬ 2. Lisan b. Tulisan Murid menulis perkataan tersebut. 1. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja.5 Kerja rumah.3 2. ‫ﻣﺎري‬ ‫ﻧﻮري‬ ‫ﻓﻮﺟﻲ‬ ‫ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ‬ Membaca perkataan-perkataan yang telah dipamerkan.1 Guru mempamerkan suku kata terbuka pada kad imbasan / carta / LCD. a. 1.4 Bermain permainan belon.2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 33 Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka.2 Murid boleh menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. Objektif : 1. 33 j-QAF .1 Murid boleh membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah diajar. 2. Murid membaca perkataan yang terdapat dalam belon. 2.

Lembaran kesesuaian.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 34 Contoh : Menukarkan 10 perkataan rumi kepada tulisan jawi. kerja perlu dipelbagaikan mengikut 34 j-QAF . Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid diminta menyiapkan latihan tersebut di rumah. b. d. c. Murid diminta mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugasan tersebut.

1 Pin boling sebanyak 6 biji pelbagai warna yang ditulis dengan huruf jawi tunggal yang hendak diajar. 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 35 BENTUK PERMAINAN YANG DICADANGKAN PERMAINAN BOLING 1 Alatan: 1.3 Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 35 j-QAF .2 Bola boling plastik 1.

2. 2. 2.8 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis huruf-huruf yang telah dipelajari.4 Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin boling yang jatuh. 2.1 Susun pin boling mengikut bentuk segitiga (seperti susunan boling sebenar) 2.5 Tepukan diberi kepada murid yang menyebut dengan betul. 2.6 Imbuhan diberi kepada murid yang menjatuhkan pin boling terbanyak dan dapat menyebut semua huruf dengan betul. 36 j-QAF .3 Setiap murid dikehendaki membuat lontaran ke arah pin boling tersebut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 36 2 Cara Permainan : 2. 2.7 Guru boleh menambah huruf tunggal jawi pada pin boling untuk disesuaikan dengan kemahiran yanh diajar.2 Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling dicadang sejauh 2 meter atau mengikut kesesuaian.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 37 TENTENG (Contoh 1) 1. Setiap keping mengandungi 3 huruf. Cara Permainan: 37 j-QAF .2 Buah dadu 1.3 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 8. 1.1 Tapak permainan 1.4 Hadiah (disediakan oleh guru / pihak sekolah ) 1. Alatan 1.5 Kad undian 1 hingga 8 (huruf mengikut jumlah murid). 2.

8 Murid yang tidak berjaya menyebut huruf daripada sampul tidak boleh meneruskan permainan.6 Tapak permainan 1. 2. 2. 2.7 Permainan diteruskan mengikut undian.3 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.4 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 38 2.7 Buah dadu 38 j-QAF .6 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah.5 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut akan meneruskan permainan dengan melompat mengambil buah ceper sehingga tamat satu pusingan.1 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. TENTENG (Contoh 2) 3. 2. Alatan 1. 2.2 Murid yang mendapat nombor 1 memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia. 2.

2. 2.10 Kad undian huruf ‫ا‬ hingga ‫(ح‬huruf mengikut jumlah murid). 2. 39 j-QAF .12 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2.10 Murid yang mendapat huruf alif memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia. Setiap keping mengandungi 3 huruf.8 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 7. 1.13 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut boleh meneruskan permainan tenteng.15 Murid akan diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada huruf yang telah dipelajari.11 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.9 Hadiah 1.9 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 39 1.14 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah. 2. Cara Permainan: 2. 2. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 40 SENAWI (SENANG JAWI) 40 j-QAF .

Contoh: ‫او‬ ‫آﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫آﻮ‬ ‫ﺑﻮ‬ 41 j-QAF .3.4.2. Bilangan kad disediakan mengikut bilangan murid.1. 2.1.3. Tapak SENAWI 1.4. Persediaan 2. Huruf yang dilekatkan pada jubin. Kad huruf / suku kata 1. 1. Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 2.2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 41 1. 2. Alatan 1. Bilangan huruf disediakan mengikut suku kata yang diberi. Huruf-huruf / suku kata ditulis di atas kertas atau kepingan mozek. Kad-kad terdiri daripada 5 suku kata. Lembaran kerja bertulis (disediakan oleh guru) 2. Suku kata pada setiap kad adalah berbeza.

2.5. 3.4. Murid menyebut bunyi suku kata / perkataan untuk membentuk suku kata atau perkataan yang telah disusun.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 42 2. Setiap huruf disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah di atas tapak Senawi. dibuat daripada papan lapis / manila kad / ‘mounting board’ (mengikut kesesuaian). 3. Setiap murid mendapat set huruf / suku kata masing-masing. Setelah dapat menyebut suku kata murid menulis pada lembaran kerja yang disediakan. Permainan dijalankan secara individu dalam kumpulan. Cara Permainan: 3. 3.1.5. Murid yang berjaya menyusun suku kata / perkataan dikira sebagai pemenang.3.2. 3.6. Tapak Senawi 3. MAIN KAD HURUF 42 j-QAF .

6 Permainan dijalankan mengikut giliran. 3. 3.4 Guru menilai susunan huruf setiap kumpulan. 3. 3. 3.2 Murid menyusun huruf di dalam kumpulan dan setiap kumpulan itu berjalan secara serentak. murid berbincang dan menyebut huruf tersebut sebanyak 3 kali..2 Murid dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan.5 Kumpulan yang menang diberi hadiah. Alatan: Set kad huruf jawi yang terdiri daripada huruf-huruf yang dipelajari di dalam kemahiran pemulihan jawi.3 Sambil menyusun kad. 43 j-QAF . 2. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 43 1.1 Guru menerangkan cara permainan dijalankan. Arahan: 2.1 Huruf-huruf jawi diletakkan di tengah. 2. setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 4 orang dan diberi satu set huruf jawi. Cara permainan: 3.

1 Kedua-dua kad manila ditulis dengan suku kata yang boleh membina perkataan. 3.1 Kad manila / ‘mounting board’ ( Bentuk Roda : dipecah 8 ) 1. 3 Cara Permainan: 3. 3.3 Murid menyambung suku kata menjadi perkataan.1 Murid memusingkan roda.2 Murid mengeja dan menyebut suku kata sebanyak 2 kali.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 44 RODA JAWI 1. Alatan: 1.2 Kad manila berbentuk roda boleh diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam kelas.2 Kad suku kata 1.3 Lembaran kerja 2 Arahan: 2. 2. 44 j-QAF .

5 Murid menulis perkataan di dalam lembaran kerja. 3. Murid yang mendapat markah paling banyak diberi hadiah. Murid mendapat markah berdasarkan markah pada roda. PANCING IKAN 1. 2.4 Murid mengeja perkataan. Alatan: 45 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 45 3. Contoh lembaran kerja: ‫آﻮﻓﻲ‬ 11 markah ‫ﻓﻲ‬ 5 markah ‫آﻮ‬ 6 Markah Sistem Pemarkahan : 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 46 1. Objek ikan diperbuat daripada ‘polystrin’ atau kad manila 2. Objek ikan dikerat dua. Lembaran kerja (disediakna oleh guru) 2.2. Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu 3. Kad suku kata 1.3.4. 1.1. 3. Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. Cantumkan kepala dan ekor ikan yang dipancing bagi membentuk perkataan. Batang pancing 1.3. Cara permainan: 3.1. PERMAINAN BELON 46 j-QAF . Letakkan magnet pada ikan dan tali pancing.2. 3.2.1. Persediaan: 2.

3.4 Murid akan meniup belon setelah menerima arahan ‘mula’ daripada guru. 3. 3.5 Belon yang telah ditiup. 3.3 Setiap murid diberi satu belon yang telah dimasukkan kertas perkataan.1 Gambar dipamerkan di papan hitam. 3.3 Gambar 2. Cara Permainan: 3.6 Murid akan membaca kertas yang ada di dalam belon dan memadankan dengan gambar. 3.2 Kertas perkataan 1. dipecahkan. 47 j-QAF .2 Kertas perkataan dimasukkan ke dalam setiap belon.2 Jarakkan kedudukan murid dengan gambar pada jarak 2 meter.7 Murid yang berjaya diberi pujian atau ganjaran. Alatan: 1. 3. Arahan: 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 47 1.1 Belon 1.1 Murid disusun sebaris menghadap gambar. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 48 PERMAINAN KERETA API 48 j-QAF .

2. 3.1 Bahagikan murid kepada 3 kumpulan. Arahan: 2. 2. tut. 3. 2. Cara Permainan: 3. tut.6 Kepala keretapi mula berjalan berbunyi tut.1 Guru menerangkan cara permainan kereta api.2 Setiap murid diberi kad huruf dan digantung di leher mereka. 3. Alatan: Kad huruf bertali (besar) – boleh digantung di leher murid. 3. 2. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 49 1.4 Huruf yang digantung di leher murid adalah huruf yang sama. Kumpulan 3 semuanya memegang kad huruf (‫)ت‬ sebanyak 3 set.4 Kumpulan 2 semuanya memegang kad huruf ( ‫ا‬ ‫ )ب‬sebanyak 3 set. 49 j-QAF .5 Seorang murid menjadi kepala keretapi.3 Kad huruf digantung di bahagian depan dan belakang.2 Tempatkan kumpulan kepada 3 stesen.3 Kumpulan 1 semuanya memegang kad huruf ( ) sebanyak 3 set. 3.

huruf apa sekarang? Huruf apa sekarang? Sekarang semua murid dalam kumpulan tiga akan menyebut huruf.12 3.9 Tut. 3.13 3.ا‬ 3. Setelah keretapi dilengkapkan. ‫ا‬ PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN 50 j-QAF .14 menyambung di belakang huruf ( ) . Huruf apa sekarang? Mereka semua menjawab huruf ‫ا‬ ‫. Murid-murid dikehendakki menulis semula huruf tersebut. tut. tut. tut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 50 3. Buat hingga selesai tiga kumpulan. huruf apa sekarang? Huruf ( ‫ . Kepala keretapi boleh ditukarkan kepada murid lain.)ب‬salah! Saya akan 3.7 Sampai di stesen 1 ( huruf ) kepala keretapi bertanya.11 3. Seterusnya ke stesen ke tiga. murid-murid menyebut semula huruf masing-masing mengikut kumpulan.10 3.8 Murid pertama dalam kumpulan satu akan ikut dibelakang kepala keretapi dan berjalan menuju ke stesen ke dua. Tut. tut.

2.6 Permainan berbentuk individu atau berkumpulan .1 PERMAINAN CABUTAN MISTERI 51 j-QAF .5 2.1 10 Keping gambar yang berkaitan dengan suku kata 1. 2. Alatan : 1.3 Kad-kad Suku kata (sesuai dengan gambar) Lembaran Kerja (disediakan oleh guru) Kad-kad Suku kata di sembunyikan di tempat-tempat tertentu yang bertanda pangkah di dalam kelas .2 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 51 1.4 2. Sebagai pegukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata yang telah dipelajari Permainan hendaklah disediakan oleh guru gambar yang 2. Cara Permainan : 2.2 2.3 Setia murid diberikan sekeping gambar . Murid dikehendaki mencari dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan diberi .

3 Kad Suku kata yang sesuai dengan kad sukukata yang digulung/dilipat.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 52 1 Alatan : 1. 2. 52 j-QAF .5 Permainan ini dijalankan secara berkumpulan atau yang berpasangan . 2.1 Sebuah kotak/tin besar/balang 1.6 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata/perkataan yang telah dipelajari .3 Murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah lengkap menjadi perkataan .2 Murid perlu memelih kad sukukata yang berada didalam balang/kotak tersebut dan menampal kad sukukata(kad gulung/lipat pada kad sukukata dipapan tulis disediakan oleh guru .4 Lembaran Kerja 2 Cara Permainan : 2.2 Kad sukuka ta yang dilipat/digulung 1. 1.1 Guru melekatkan kad sukukata dipapan tulis 2. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 53 PERMAINAN RUMAH MERPATI 53 j-QAF .

3 Gambar 2 Cara Permainan 2. 2.3 Semua murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah dilengkapkan secara kelas. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 54 1 Alatan : 1.1 Mounting Board/Kad manila/polistrin 1.2 Murid dikehendaki menyambung huruf tunggal menjadi perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan di rumah merpati . murid menulis semula perkataan pada lembaran kerja sebagai pengukuhan . 1.1 Guru menyediakan rumah merpati dari kad manila/mounting board/polistrin. 2.4 Setelah dapat menyebut perkataan. 54 j-QAF .kumpulan dan individu .2 Kad huruf tunggal (berbentuk sambung).

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 55 PERMAINAN TANDA ARAH 55 j-QAF .

2.2 Kad suku kata 1.1 Guru menyediakan papan tanda arah yang kosong 2. 2. PERMAINAN AHLI ASTRONOMI 56 j-QAF .2 Guru menyebut perkataan kanan / kiri /atas / bawah.1 Polistrin/Mounting Board 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 56 1 Alatan : 1.3 Sebatang kayu sebagai Tiang 2. Cara Permainan 2.3 Murid dikehendaki mencari suku kata yang disediakan oleh guru dan melekatkan pada tunjuk arah.4 Murid menyebut dan menulis semua perkataan yang betul dalam buku kerja.

2 Cara Permainan : 2. 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 57 1 Alatan : 1.1 Kad manila.3 Kad manila yang digulung sebagai teropong 1.1 Murid-murid meneropong huruf-huruf tunggal / suku kata / perkataan di bintang dengan arahan guru. 1.berbentuk bintang 1.2 Tali secukupnya .4 Lembaran kerja.2 Murid-murid dikehendaki mengecam dan menyebut hurufhuruf yang dilihat melalui teropong.4 Murid menulis semula huruf / suku kata / perkataan yang telah disebut ke dalam lembaran kerja.3 Guru menilai pencapaian murid . 2. PERMAINAN BERMAIN LAYANG-LAYANG 57 j-QAF .

EXPLORACE 58 j-QAF .1 Guru menyediakan layang-layang yang telah dituliskan dengan huruf-huruf tunggal. 2.2 Benang 1.3 Guru bersoal jawab dengan murid.1 Layang-layang berwarna-warni 1. 2. Alatan : 1. Contoh : a) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang naik paling tinggi ? b) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang berwarna merah atau hijau atau biru ? 2.2 Setiap murid dikehendaki menaikkan layang-layang masing-masing .3 Kertas yang bertulis huruf tunggal Cara Permainan 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 58 1.4 Permainan ini dijalankan di luar kelas 2.

2. Alatan : 1.batu. 2.2 Guru membahagikan kad-kad perkataan kepada semua murid 2.2 Persekitaran sekolah 2.bunga.4 Murid mengeja dan menyebut semua perkataan yang telah dilabelkan. Cara Permainan 2.1 Permainan dijalankan di luar bilik darjah 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 59 1.5 Murid menulis perkataan yang dilebelkan 59 j-QAF .kayu dan lain-lain.1 Kad perkataan yang mudah yang telah di”laminate” 1.3 Murid dikehendaki mencari dan melabelkan namanama benda yang terdapat di persekitaran sekolah contoh pasu.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 60 PERMAINAN KAD MISTERI 60 Kad Gambar j-QAF .

1 Seorang murid disuruh mengambil salah satu gambar pada stesen tersebut.2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 61 1.1 Papan penanda sebagai stesen. Murid dikehendaki menyebut huruf dengan betul (latihtubi). 1.3 1.4 Murid membawa gambar tersebut ke hadapan kelas dan menyebut nama gambar tersebut.4 Kad huruf penanda.3 2. CONTOH LAGU-LAGU UNTUK KELAS PEMULIHAN JAWI ‫ﻻﺿﻮ ﺳﺎﺗﻮ : اﻳﺮاﻣﺎ ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮغ ﺑﻮﻟﻦ‬ ٢‫ﻧﻤﻔﻖ ﺑﺎﻳﻎ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻣﺎآﻦ‬ ‫ﺧﻮﺧﻴﻠﻪ ﻓﻴﻐﻀﻦ‬ ‫ﻻﺿﻮ دوا : ﻗﻮروس ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ 61 j-QAF . Cara Permainan : 2. Murid menyebut huruf awal berdasarkan gambar. Kad huruf lain boleh dutambah sesuai dengan gambar 2. ‫ن ت ب ض ا‬ ‫ف‬ ditampal pada papan Gambar yang sesuai dengan bunyi huruf ditampal menutup huruf tunggal tersebut atau gambar diterbalikkan. Alatan : 1. 2.2 1.

ﻣﺎﻣﺎآﻮ‬ ‫ف ا ف ا ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ‬ ‫ر ا ت و ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ ﻓﺎﻓﺎﻣﻮ‬ ‫راﺗﻮآﻮ راﺗﻮﻣﻮ . هﺎﺗﻴﻜﻮ هﺎﺗﻴﻤﻮ‬ ‫ك و ك و ك و آﻮ آﻮ آﻮ‬ ‫س ي ك و ك و ﺳﻴﻜﻮآﻮ‬ ‫دا ض و ك و داﺿﻮآﻮ‬ ‫دا ﻩ ي ك و داهﻴﻜﻮ‬ ‫آﻮآﻮآﻮ آﻮآﻮﻣﻮ‬ ‫26‬ ‫‪j-QAF‬‬ ‫‪CONTOH‬‬ . راﺗﻮآﻮ‬ ‫هـ ا ت ي ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﺎﻣﺎآﻮ ﻣﺎﻣﺎﻣﻮ .‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫26‬ ‫ﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎهﻴﺖ ﻓﻮآﺖ‬ ‫ﺟﺎروم ﺳﻮدﻩ آﺎرت‬ ‫رﻣﺒﻮت آﻴﺖ ﺳﻴﻜﺖ‬ ‫آﻮآﻮ دآﺮت‬ ‫ﻻﺿﻮ 3 : اﻳﺮاﻣﺎ اﺧﻲ٢ ﺑﻮك ﻓﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﺎﻧﺲ ﺑﻮك آﻴﻔﺲ‬ ‫اﺗﺲ آﻴﻔﺲ اد ﻟﻴﻔﺲ‬ ‫ﺟﺎﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﺲ‬ ‫هﺎﺗﻲ اﻣﻖ ﺟﺎدي ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻻﺿﻮ 4 : اﻳﺮاﻣﺎ واو ﺑﻮﻟﻦ‬ ‫داﻟﻢ دوﻟﻎ اد ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫داﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اداﻟﻪ آﺎﺧﻎ‬ ‫اﻳﺠﺎ دان ﺑﺎخ ﺗﻮﻟﻎ‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﺑﺮت‬ ‫هﻴﺪوف آﻴﺖ ﺳﻼﻟﻮ ﻣﺎﻟﻎ‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : ﻓﻴﺴﻎ اف‬ ‫م ا م ا ك و .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫36‬ ‫ﺳﻴﻜﻮآﻮ ﺳﻴﻜﻮﻣﻮ‬ ‫داﺿﻮآﻮ داﺿﻮﻣﻮ‬ ‫داهﻴﻜﻮ داهﻴﻤﻮ‬ ‫راس ﺳﺎﻳﻎ ﺟﺎوي‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : راس ﺳﺎﻳﻎ اﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎري راآﻦ ﻣﺎري ﻣﺜﺎﺛﻲ‬ ‫ﻣﺎري آﻴﺖ ﺑﻼﺟﺮ ﺟﺎوي‬ ‫ﺣﺮوف دﺳﺒﻮت ﺑﺮهﺎﺗﻲ-هﺎﺗﻲ‬ ‫آﻴﺖ اوﻟﻎ ﺑﺮآﺎﻟﻲ-آﺎﻟﻲ‬ ‫اﺑﻮ اد ﺑﺎﺟﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ ﺑﺎﺟﻮ ﺑﺎرو‬ ‫اﻳﺒﻮ ﺑﻮ ك ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ اد ﺗﻴﺴﻮ‬ ‫اﺧﻲ 2 ﺑﻮ ك ﻻﺧﻲ‬ ‫داﻟﻢ ﻻﺧﻲ اد آﻮﻧﺨﻲ‬ ‫اﻣﺒﻴﻞ آﻮﻧﺨﻲ ﺟﻮﻣﻔﺎ آﻮاﺧﻲ‬ ‫ﻣﺎآﻦ آﻮاﺧﻲ راس ﻻﻳﺨﻲ‬ ‫36‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫46‬ ‫ؤوآﻞ دان ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : اﻳﺮ ﻓﺎﺳﻎ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ا ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( a‬ا اوﻧﺘﻮق )اﻳﻪ(‬ ‫اي ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( i‬اي اوﻧﺘﻮق )اﻳﺒﻮ(‬ ‫او ﺑﻮﺛﻲ )‪ (u‬او اوﻧﺘﻮق )اودغ(‬ ‫او ﺳﻨﻎ هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ا اي‬ ‫ﻣﺎري ادﻳﻖ ﻣﺎري ﻣﺎرﻳﻠﻪ ﻣﻐﻴﺠﺎ‬ ‫دﻏﺮ ﺿﻮرو اﺟﺮ ﺳﺒﻮت ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫ﺳﺒﻮت ﺑﺘﻮل2 ﺟﺎﻏﻦ ﺗﻚ ﺑﺎخ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﻨﺪاي ﺟﺎوي ﺗﻨﺘﻮ ﺿﻮرو ﺳﻮك‬ ‫ا ي م )اﻳﻢ( ا ف ي )اﻓﻲ(‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻓﻬﻢ ﺑﺎرو آﻴﺖ اوﺟﻲ‬ ‫ا ب غ )اﺑﻎ( ا ي ﻩ )اﻳﻪ(‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﻟﻴﻚ ﺿﻮرو ﻓﻮن ﻣﺎرﻩ‬ ‫‪LAMPIRAN A‬‬ ‫‪CONTOH UJIAN PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI‬‬ ‫_____________________________________________________ : ‪Nama‬‬ ‫_______________ : ‪Kelas‬‬ ‫_______________: ‪Tarikh‬‬ ‫46‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 65 WARNAKAN HURUF MENGIKUT WARNA YANG DISEBUT OLEH GURU 65 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 66 LAMPIRAN B BORANG PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI Arahan : Tandakan ( ) pada huruf-huruf yang dikenali berdasarkan ujian diagnostik yang telah dijalankan. BIL NAMA MURID HURUF TUNGGAL KELAS LAYAK /T/LAYAK ‫م ل ك ض ر د ج خ ت ب‬ Catatan : Murid yang tidak dapat mengenal kurang daripada lima huruf di atas layak mengikuti kelas pemulihan. 66 j-QAF . BIL NAMA MURID SUKU KATA TERBUKA KELAS ‫ﻣﺎ ﻟﻮ آﻲ دا ﺧﻮ ﺑﻲ‬ KELAYAKAN Catatan : Murid yang tidak dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka yang diuji seperti contoh di atas adalah layak mengikuti kelas pemulihan.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 67 LAMPIRAN C BORANG PENILAIAN INDIVIDU KELAS : NAMA : ……………………………………………………. HURUF TUNGGAL ‫ت‬ L ‫ب‬ T ‫خ‬ L ‫ج‬ T ‫ر‬ L ‫د‬ T ‫ل‬ L ‫س‬ T ‫ض‬ L ‫ك‬ T ‫ث‬ L ‫ن‬ T ‫ﻩ‬ L ‫م‬ T ‫غ‬ L ‫ف‬ T ‫و ي‬ L ‫ا‬ T L – Lisan T – Tulisan ** Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai k hi di ji j-QAF 67 .

Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diuji.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 68 LAMPIRAN D (i) BORANG PENILAIAN UJIAN KELAS PEMULIHAN JAWI HURUF TUNGGAL ‫سل‬ ‫ك ض‬ ‫نث‬ L T L T L T SUKU KATA TERBUKA ‫ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻲ ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎ ﺟﻲ ﺟﻮ‬ L T L T L T Bil Nama ‫بت‬ L T ‫جخ‬ ‫در‬ L T L T ‫م ﻩ‬ L T ‫فغ‬ L T ‫اوي‬ L T Panduan : . L = Lisan T=Tulisan 68 j-QAF .

69 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 69 LAMPIRAN D (ii) SUKU KATA TERBUKA ‫ﺿﺎ ﺿﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﻮ‬ ‫آﺎ آﻲ آﻮ‬ ‫ﻻ ﻟﻲ ﻟﻮ‬ ‫ﺿﻮ‬ L T L T L T L T Nama Bil ‫ﺧﺎ ﺧﻲ ﺧﻮ‬ L T ‫دا دي دو‬ L T ‫را ري رو‬ L T ‫ﻧﺎ ﻧﻲ ﻧﻮ‬ L T ‫ﺛﺎ ﺛﻲ ﺛﻮ‬ L T ‫ﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻮ‬ L T Bil Nama SUKU KATA TERBUKA ‫ﻏﺎ ﻏﻲ ﻏﻮ ﺳﺎ ﺳﻲ ﺳﻮ هﺎ هﻲ هﻮ‬ L T L T L T SUKU KATA TERTUTUP ‫تﻩ‬ ‫نم‬ ‫غل‬ ‫رس‬ L T L T L T L T Perkataan Mudah L T Tanda tangan Penilai …………………… Disahkan oleh …………………….

Tandatangan Ibu bapa/ penjag …………………………… LAMPIRAN E (i) 70 .LAMPIRAN E NAMA : __________________________________________________ KELAS :_____________ Tulis semula huruf di bawah ini. TARIKH :______________ ‫ت‬ ‫ب‬ Tandatangan Guru : ………………………………….

‫ﺳﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اوﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎآﺮ‬ 71 ‫ﺗﺎﻟﻢ‬ ‫اوﻟﺖ‬ . Senarai perkataan suku kata terbuka yang mudah. ‫ﺑﻮﺑﻮ ﻣﻮﻻ اﺑﻮ ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺎري ﺑﻴﺠﻲ ﻓﺎدي‬ ‫ﺗﻴﺘﻲ ﻧﻮري دادو هﺎﺗﻲ‬ ‫آﺎآﻲ ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮرو‬ ‫ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫رﻳﺒﺎ‬ LAMPIRAN E (ii) Senarai perkataan mudah berakhir dengan suku kata tertutup.Kemahiran 22 Membaca dan menulis perkataan – perkataan mudah daripada suku ka terbuka dan tertutup yang telah dikuasai .

‫ﺑﺎﻟﻮت آﻮﻟﻮم ﺧﻮآﻮر ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫آﺎﻓﺲ ﻓﻮﺳﻴﻎ ﻧﻴﻔﻴﺲ ﻓﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﻓﻮس ﺳﻮﻟﻮﻩ آﺎﻓﻞ ﺗﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮل‬ ‫اوآﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻎ‬ ‫ﻟﻮﺗﻮغ‬ ‫آﺎﺗﻴﻞ‬ ‫27‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful