Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

1

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1 PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan menjelaskan tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan tugas, agihan kemahiran, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, penilaian serta modul pengajaran pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. 2 TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang belum menguasai dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 3 OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurangkurangnya dapat mengenal, menyebut, menulis huruf-huruf tunggal, serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. 4 KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.

1

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

2

5

STRATEGI PELAKSANAAN: 5.1 Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dipengerusikan oleh Guru Besar. 5.2 Jawatankuasa Pelaksana perkara berikut: a. Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. b. c. Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Penyediaan bahan bantu mengajar. mengikut agihan 5.3 Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi telah ditentukan. 5.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. 5.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 5.6 Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. 5.7 Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi. bermesyuarat bagi memutuskan

kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

6

AGIHAN TUGAS 6.1 Guru Besar bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. 2
j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

3

b. c. a.

memastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memantau perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.

6.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:

b.

menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF

6.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. menjalankan ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi berdasarkan Ujian Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran A). b. meneruskan pengajaran mengikut jadual Pendidikan Islam sedia ada. 6.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a. melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap. b. Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (3,2,1) c. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan berikut: 3
j-QAF

jawi

berdasarkan

maklumat-maklumat

Melaporkan perjalanan kelas . (Lampiran D). f.hasil penilaian dan Ujian Pengesahan kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. h.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 4 e. Kemajuan murid Latar belakang murid Laporang kesihatan murid Borang pencalonan Borang latar belakang Borang pengumpulan maklumat Ujian saringan dan diagnostik Lembaran kerja Hasil pembelajaran yang telah dijalankan Maklumat lain yang berkaitan. Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: Merekodkan nama murid yang terlibat dengan kelas pemulihan jawi melalui Borang Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran B) g. 7 AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR. Merekodkan hasil pencapaian individu yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam Borang Penilaian Individu (Lampiran C). Berikut dikemukakan contoh agihan penguasaan kemahiran untuk dua puluh dua kemahiran pengajaran: 4 j-QAF .

menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫فغ‬ ‫ا وي‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫جخ‬ ‫در‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah ‫ك ض‬ ‫ل م‬ ‫نث‬ ‫ف هﺎ‬ ‫سغ‬ 5 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 5 Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penguasaan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ت‬ ‫ب‬ Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ج خ‬ ‫در‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal‫هﺎ‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ك‬ ‫ض‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ Mengenal . menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ ‫س‬ Mengenal.

c. f. c. f. Penguasaan Kemahiran daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah 8 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. e. 8. e.3 Nyanyian: 6 j-QAF . Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8. 8. Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang-layang Ahli astronomi LCD ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran suku kata.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6 Kemahiran dipelajari. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Sahibba Pancing Ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran huruf. d. b. b. g.1 Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: a.2 Permainan bagi kemahiran suku kata : a. d.

Penilaian hendaklah menguji kemahiran mengenal.2 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) Melakar huruf di udara. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Irama lagu Wau Bulan ** Boleh diubah atau ditambah mengikut kebolehan guru. c. d. Irama lagu Lagu Aci-aci Buka Pintu f. Rasa Sayang Jawi b. 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: a. Vokal dan Suku kata. Membentuk huruf menggunakan plastersin. MODUL PENGAJARAN D AN PEMBELAJARAN Kemahiran 1 : Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. 9 PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. Menyebut huruf secara latih tubi: 7 j-QAF . Objektif : 2. ‫بت‬ ‫بت‬ Murid boleh mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 7 a. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi. Irama lagu Tanya Sama Hati e. b. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari. Eja dan Baca c. d.

Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas menyambung titik / menyalin semula Tulisan 2. b. Lisan b. Bermain permainan boling. Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. b. Kemahiran 2 : Mengenal.6 Kerja Rumah a. c. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. c. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.5 Kelas Individu Kumpulan Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 8 a. menyebut dan menulis huruf tunggal 8 ‫جخ‬ j-QAF .3 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.

c.4 2. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. Kelas Individu Kumpulan Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / suaikan huruf (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). 2. 2. Objektif : Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal ‫خ‬ Cadangan aktiviti : 2. d. 2. b. Bermain rumah merpati.1 a. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Lisan Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari.3 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut b. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 9 1. b. 9 j-QAF tersebut di .5 ‫ج‬ Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) atau LCD Melakar huruf di meja atau belakang kawan. Lain-lain aktiviti yang sesuai.2 a.

1 a. Kemahiran 3 : Mengenal. b. c.4 2. d. Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / aktiviti lain yang sesuai (Lembaran hendaklah Kerja disediakan). b. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.5 Kerja Rumah a. 2.2 a. Melakar huruf di udara. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. ‫در‬ ‫در‬ Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2.5 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf membentuk huruf menggunakan plastersin. Objektif : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 10 2. Bermain permainan cabutan misteri. Benda maujud / yang sesuai. Lisan 10 j-QAF . b. c. mencantum huruf melalui Jigsaw Purzzle.3 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.

- Guru menulis huruf-huruf yang telah dipelajari di papan hitam. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Membentuk huruf menggunakan plastersin. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle Lain-lain aktiviti yang sesuai. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. c. b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 11 b. Aktiviti lain yang sesuai.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. 11 j-QAF . d. ‫سل‬ ‫س‬ Murid boleh mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ Cadangan aktiviti : 2. Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di dalam buku latihan atau kertas.6 Kerja rumah a. Tulisan 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Objektif : 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Aktiviti lain yang sesuai. Melakar huruf di belakang rakan. c. Kemahiran 4 : Mengenal.

Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. 12 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 12 2. Lisan b. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Kelas Individu Kumpulan 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Aktiviti yang sesuai Tulisan 2. Guru menayangkan kad yang tertulis hurufhuruf yang telah dipelajari.4 2. c. Bermain permainan tenteng.7 Kerja rumah.3 2. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Menyanyi lagu Eja dan Baca. c.6 Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). b.5 2. b.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 13 Kemahiran 5 : Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ض‬ Cadangan aktiviti : 2.4 2. d. 2. Menggunakan kemudahan ICT Lain-lain aktiviti yang sesuai. 2. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: . 2.5 Menggunakan tanah liat atau plastersin Melakar huruf di pasir atau di tanah.2 a. Kelas Individu ‫كض‬ ‫ك‬ Menyebut huruf secara latih tubi Menulis huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Objektif : Murid boleh mengenal.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b.6 Kerja rumah. tersebut di 2.3 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. b. b. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. 13 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal 1. e. Bermain permainan boling. Aktiviti yang sesuai.

Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle.2 a. ‫نث‬ ‫نث‬ Murid boleh mengenal. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: 14 j-QAF . Bermain permainan harta karun. c. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. b.4 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 14 a.3 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. e. c. 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a.5 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) / LCD Melakar huruf di pasir atau di tanah. d. 2. Membentuk huruf menggunkan plastersin. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Kemahiran 6 : Mengenal. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Objektif : 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). b.

d. c. Tulisan ‫م هﺎ‬ ‫م هﺎ‬ Murid boleh mengenal. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Aktiviti yang sesuai. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. a. b. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas 2. b. Lain-lain aktiviti yang sesuai Menyebut huruf secara latih tubi 15 j-QAF .2 Membentuk huruf dengan butang dan manik / tudung botol.6 Kerja rumah. Objektif : 2. 2. c. Kemahiran 7: Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 15 .

Bermain permainan keretapi. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 16 j-QAF . Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Objektif : 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 16 a. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru meminta murid menekap huruf-huruf yang dipelajari.3 2. Murid mengambil kad huruf dalam kotak yang telah disediakan oleh guru dan menyebutnya. Lain-lain aktiviti yang sesuai. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. c. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.6 Kerja rumah.4 2. Tulisan 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. ‫فغ‬ ‫فغ‬ Murid boleh mengenal. b. 2. Kemahiran 8: Mengena. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. a. b. Lisan b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.5 Kelas Individu Menggunting dan menampal huruf yang telah dipelajari (Bahan hendaklah disediakan oleh guru).

5 Mewarnakan / mengecop / memadankan / huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerjan hendaklah disediakan). a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. Membentuk huruf menggunakan plastersin dari kertas pasir dan melakar bentuk huruf Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. Membentuk huruf menggunakan bahan-bahan terbuang. b. Murid diminta menyebut huruf yang diperolehi.4 2.6 Kerja rumah. b. 2. Bermain permainan pancing ikan.3 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu 17 j-QAF . Kelas Individu 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. c. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Lisan Guru mengedarkan kad huruf pada setiap murid. b.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. d. (kain perca pelbagai bentuk dan warna) Murid melakar huruf di papan tulis. Tulisan Murid menulis huruf yang dipelajari dalam buku latihan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 17 2.

3 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. b.6 Kerja rumah. ‫اوي‬ ‫او‬ Murid boleh mengenal.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. 2. 2. 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan / mengecop / memadan / suaikan huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerja hendaklah disediakan). Murid mencari huruf yang disebut oleh guru / rakan-rakan dan menyebut semula. Tulisan Murid menulis huruf yang telah diperolehi dalam buku latihan.2 a. b. 18 j-QAF .4 2. Lisan b. c. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 18 bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Bermain permainan keretapi.5 Menggunakan “mounting board” (kad imbasan) Membentuk huruf dengan menggunakan plastersin. Objektif : 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Kemahiran 9: Mengenal. c.

c.2 Murid boleh menulis huruf konsonan disambung dengan huruf vokal ‫ي‬ ‫او‬ 2. ‫و‬ 2.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Cadangan aktiviti : 2. Objektif : 1. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ‫ت + ي ت+ و‬ ‫ت+ا‬ 19 ‫ب + ي ب+ و‬ ‫ب+ا‬ j-QAF . Kemahiran 10: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. b.3 ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ Memperkenalkan huruf-huruf konsonan ‫ت‬ Menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata terbuka.2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 19 a.1 ‫بت‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫بت‬ yang 1. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.

4 2. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata-suku kata yang telah dipelajari. murid mengeja suku kata berpandukan gambar. Guru menunjukkan gambar.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 20 ‫ﺗﻮ‬ Tu 2.7 Bermain permainan pancing. Lisan b. 2. Contoh: ‫ﺑﻮ + ﺑﻮ= ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ا + ﺑﻮ = اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ + ﺗﻮ= ﺑﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﻲ + ﺗﻲ= ﺗﻴﺘﻲ‬ 2.5 ‫ﺗﻲ‬ Ti ‫ﺗﺎ‬ ta ‫ﺑﻮ‬ bu ‫ﺑﻲ‬ bi ‫ﺑﺎ‬ ba Latih tubi mengeja dan membaca suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. 20 j-QAF . Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. a.6 2.6 Kerja rumah. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang telah dipelajari. Tulisan Guru menyebut suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas.

Contoh: ‫ﺑﻲ + ﺟﻲ = ﺑﻴﺠﻲ‬ 21 j-QAF . Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.2 2.3 ‫خ+ي‬ ‫ﺧﻲ‬ Ci ‫خ+ا‬ ‫ﺧﺎ‬ ca ‫ج+ا ج+ي ج+و‬ ‫ﺟﻮ‬ ju ‫ﺟﻲ‬ ji ‫ﺟﺎ‬ ja Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. ‫خ+ و‬ ‫ﺧﻮ‬ Cu 2. menyempurnakan tugasan tersebut. Objektif : 1. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.1 1.2 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫جخ‬ ‫جخ‬ ‫ ج خ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ 2. Cadangan aktiviti : 2. b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 21 Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Kemahiran 11 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.

Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. 2. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.4 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.7 Kerja rumah: a. Guru perlu memberi perhatian cara menulis huruf sambung dikehendaki menyebut suku kata ‫جخ‬ . b. Lisan b. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata . Murid tersebut Tulisan Guru menyebut suku kata – suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 22 ‫ﺧﻮ + ﺧﻲ = ﺧﻮﺧﻲ‬ 2.5 2. Kemahiran 12 : 22 j-QAF .suku kata yang telah dipelajari.6 Bermain permainan SENAWI Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. suku kata yang telah dipelajari. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

23

Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫در‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫.د ر‬ ‫در‬
yang digabung

Murid boleh menulis huruf konsonan

dengan huruf vokal Cadangan aktiviti : 2.1

‫اوي‬ ‫.در‬ ‫د+ي‬ ‫دي‬
di

Guru membina suku kata daripada huruf

‫ر+ و‬ ‫رو‬
Ru
2.2 2.3

‫ر+ي‬ ‫ري‬
Ri

‫ر+ا‬ ‫را‬
ra

‫د+ و‬ ‫دو‬
du

‫د+ا‬ ‫دا‬
da

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫دا + دو= دا دو‬ ‫ري +ﺑﺎ = رﻳﺒﺎ‬ ‫را + ﺑﻮ = راﺑﻮ‬
2.4 2.5 2.6 Bermain permainan belon. Menyanyi lagu Vokal dan Suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan Guru meminta murid mengambil sekeping kad suku kata dan seorang murid lain pula mencantum menyebutnya. b. Tulisan 23
j-QAF

menjadi

perkataan

dan

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

24

-

Murid menulis perkataan yang dibina. Guru perlu beri perhatian cara menulis huruf yang boleh digabung tetapi tidak boleh disambung.

2.7

Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 13 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫كض‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫كض‬ ‫ك‬

Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf

‫ض‬
Cadangan aktiviti : 2.1 Membina suku kata terbuka daripada huruf ‫ض‬

‫ك‬ ‫ك+ا‬ ‫آﺎ‬
ka
j-QAF

‫ض+ و‬ ‫ﺿﻮ‬
Gu

+‫ض‬ ‫ك+ و ض+ا‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻲ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫آﻮ‬
Gi ga
24

‫ك+ ي‬ ‫آﻲ‬
ki

ku

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

25

2.2 2.3

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫آﺎ + آﻲ = آﺎآﻲ‬ ‫ﺿﻲ + ﺿﻲ = ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮ + رو = ﺿﻮرو‬
2.4 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Lisan b. Murid membaca perkataan yang dibina daripada carta. Tulisan 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 14 : suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah Murid menyalin semula perkataan yang dibaca. Guru perlu menjelaskan cara menulis huruf ‫ك‬ yang betul‫) ( ك ) ( ك ـ‬

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

25

j-QAF

1.3 ‫م+ي‬ ‫ﻣﻲ‬ Mi ‫م+ا‬ ‫ﻣﺎ‬ ma ‫ل+ و‬ ‫ﻟﻮ‬ lu ‫ل+ي‬ ‫ﻟﻲ‬ li ‫ل+ا‬ ‫ﻻ‬ la Latih tubi membaca suku kata Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻣﻮ + ﻻ = ﻣﻮﻻ‬ ‫ﻻ + ﺿﻮ = ﻻﺿﻮ‬ ‫ﻣﺎ + ري = ﻣﺎري‬ 2.5 Bermain permainan pancing.1 ‫لم‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫لم‬ 2.1 Membina suku kata terbuka. ‫م+ و‬ ‫ﻣﻮ‬ Mu 2. ‫لم‬ .2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 26 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Murid tersebut Tulisan dikehendaki menyebut perkataan 26 j-QAF .2 Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf Cadangan aktiviti : 2. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Objektif : 1. Lisan Guru meminta murid menyusun huruf menjadi perkataan (Kad-kad huruf disediakan oleh guru) b.4 2.

Objektif : 1. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan.1 Guru membina suku kata terbuka dari huruf ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن+ا‬ ‫ﻧﺎ‬ j-QAF ‫ث + ا ث + ي ث+ و‬ ‫ﺛﻮ‬ ‫ﺛﻲ‬ 27 ‫ن+ و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ن+ي‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎ‬ .ن ث‬ 1.1 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫نث‬ ‫. a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 27 - Murid diminta menulis semula perkataan yang dibina. Kemahiran 15 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. b. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. suku kata yang telah dipelajari. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.2 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.6 Kerja rumah. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis ‫ﻻ‬ 2. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan daripada huruf ‫نث‬ Cadangan aktiviti : 2.

dengan Murid tersebut perkataan melengkapkan guru.3 Nyi nya nu ni na Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻧﻮ +ري = ﻧﻮري‬ ‫ﺛﺎ + ﺛﻲ = ﺛﺎﺛﻲ‬ 2. Lisan Guru mempamerkan yang tidak gambar lengkap. Guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan titik dan bentuk huruf sambung ‫ث‬ 2.4 2. 28 j-QAF . - perkataan menggunakan kad huruf yang disediakan oleh Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut b.6 Bermain permainan tenteng.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 28 Nyu 2. Tulisan Murid melengkapkan perkataan pada lembaran kerja yang disediakan oleh guru seperti aktiviti lisan.5 2.7 Kerja rumah. Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.2 2.

ibu kerja Murid bapa perlu diminta mereka mengambil setelah mengikut tandatangan menyempurnakan tugasan tersebut. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Kemahiran 16 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.ف هﺎ‬ Cadangan aktiviti : 2. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan huruf Lembaran kesesuaian.2 2.2 2. dipelbagaikan ‫ف هﺎ‬ ‫. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. d.3 ‫ﻩ+ي‬ ‫هﻲ‬ hi ‫ﻩ+ا‬ ‫هﺎ‬ ha ‫ف + ا ف + ي ف+ و‬ ‫ﻓﻮ‬ pu ‫ﻓﻲ‬ pi ‫ﻓﺎ‬ pa Latih tubi membaca suku kata Membina perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻓﺎ +دي = ﻓﺎدي‬ ‫هﺎ + ﺗﻲ = هﺎﺗﻲ‬ 29 j-QAF . Objektif : 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 29 a. ‫ﻩ+ و‬ ‫هﻮ‬ Hu 2. c. b.1 Memperkenalkan suku kata terbuka.

Lisan Guru menayangkan suku kata -suku kata yang telah dipelajari menggunakan LCD. 30 j-QAF .5 Bermain permainan Ahli Astronomi. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Lain-lain aktiviti yang sesuai. b. Murid dikehendaki menyebut suku kata dan membina perkataan. b.4 2. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis huruf “ sambung. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 30 2. a. ‫ "هـ ـﻬـ ــﻪ ﻩ‬serta cara bentuk 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Tulisan Murid menulis perkataan berdasarkan gambar melalui lembaran kerja yang disediakan oleh guru. menyempurnakan tugasan tersebut.6 Kerja rumah. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.

Murid boleh menulis suku kata terbuka menjadi perkataan daripada huruf ‫سغ‬ ‫. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 31 Kemahiran 17: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.2 2. Lisan Murid dibahagi kepada dua kumpulan (A & B).5 Bermain permainan layang-layang.س غ‬ ‫ س غ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﺳﺎ +ﻓﻮ = ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫ﺑﻮ + ﻏﺎ = ﺑﻮﻏﺎ‬ 2. setiap kumpulan mendapat suku kata yang sama bunyinyakumpulan A mencari 31 j-QAF .3 ‫غ+ي‬ ‫ﻏﻲ‬ ngi ‫غ+ا‬ ‫ﻏﺎ‬ nga ‫س + ا س + ي س+ و‬ ‫ﺳﻮ‬ su ‫ﺳﻲ‬ si ‫ﺳﺎ‬ sa Latih tubi membaca suku kata. Objektif : 1. ‫غ+ و‬ ‫ﻏﻮ‬ Ngu 2.1 Guru menggabungkan huruf vokal menjadi suku kata.3 1.4 2.

menyempurnakan tugasan tersebut.6 Kerja rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. b. Guru perlu memberi penekanan kepada cara tulisan dan sambungan huruf ‫سغ‬ 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 32 pasangan suku kata yang sama di kumpulan B untuk membentuk perkataan. ‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳﻮ‬ b. + ‫ﺳﻲ‬ + ‫ﺳﻮ‬ Tulisan - ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ + + + ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ Murid menulis semula daripada perkataan yang dipelajari. Murid dikehendaki menyebut suku kata yang sama menjadi perkataan. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Kemahiran 18 : 32 j-QAF . a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

5 Kerja rumah.4 Bermain permainan belon. ‫ﻣﺎري‬ ‫ﻧﻮري‬ ‫ﻓﻮﺟﻲ‬ ‫ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ‬ Membaca perkataan-perkataan yang telah dipamerkan. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja. a. ‫ﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﺎهﻮ‬ 2.1 Murid boleh membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah diajar. Lisan b.2 2.3 2. 1. Cadangan aktiviti : 2. 2. 2. 1. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 33 Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka.2 Murid boleh menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. Objektif : 1. Murid membaca perkataan yang terdapat dalam belon. 33 j-QAF . Tulisan Murid menulis perkataan tersebut.1 Guru mempamerkan suku kata terbuka pada kad imbasan / carta / LCD.

Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan. d.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 34 Contoh : Menukarkan 10 perkataan rumi kepada tulisan jawi. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Lembaran kesesuaian. c. Murid diminta menyiapkan latihan tersebut di rumah. Murid diminta mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugasan tersebut. kerja perlu dipelbagaikan mengikut 34 j-QAF .

3 Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 35 j-QAF .2 Bola boling plastik 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 35 BENTUK PERMAINAN YANG DICADANGKAN PERMAINAN BOLING 1 Alatan: 1. 1.1 Pin boling sebanyak 6 biji pelbagai warna yang ditulis dengan huruf jawi tunggal yang hendak diajar.

1 Susun pin boling mengikut bentuk segitiga (seperti susunan boling sebenar) 2.2 Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling dicadang sejauh 2 meter atau mengikut kesesuaian.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 36 2 Cara Permainan : 2.5 Tepukan diberi kepada murid yang menyebut dengan betul. 36 j-QAF . 2. 2. 2.8 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis huruf-huruf yang telah dipelajari.4 Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin boling yang jatuh.6 Imbuhan diberi kepada murid yang menjatuhkan pin boling terbanyak dan dapat menyebut semua huruf dengan betul.7 Guru boleh menambah huruf tunggal jawi pada pin boling untuk disesuaikan dengan kemahiran yanh diajar. 2.3 Setiap murid dikehendaki membuat lontaran ke arah pin boling tersebut. 2. 2.

2 Buah dadu 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 37 TENTENG (Contoh 1) 1.3 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 8. Alatan 1.1 Tapak permainan 1.4 Hadiah (disediakan oleh guru / pihak sekolah ) 1. 2. 1. Cara Permainan: 37 j-QAF .5 Kad undian 1 hingga 8 (huruf mengikut jumlah murid). Setiap keping mengandungi 3 huruf.

2.5 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut akan meneruskan permainan dengan melompat mengambil buah ceper sehingga tamat satu pusingan.7 Buah dadu 38 j-QAF . 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 38 2. 2.8 Murid yang tidak berjaya menyebut huruf daripada sampul tidak boleh meneruskan permainan. 2.6 Tapak permainan 1.2 Murid yang mendapat nombor 1 memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia.7 Permainan diteruskan mengikut undian. 2.6 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah. 2.4 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2.1 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. Alatan 1. TENTENG (Contoh 2) 3.3 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh.

Setiap keping mengandungi 3 huruf. 39 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 39 1.11 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh. 2.10 Kad undian huruf ‫ا‬ hingga ‫(ح‬huruf mengikut jumlah murid).13 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut boleh meneruskan permainan tenteng. 1.9 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. 2.14 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah.15 Murid akan diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada huruf yang telah dipelajari.9 Hadiah 1. 2. 2. Cara Permainan: 2. 2.8 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 7.10 Murid yang mendapat huruf alif memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia. 2.12 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 40 SENAWI (SENANG JAWI) 40 j-QAF .

1. Bilangan huruf disediakan mengikut suku kata yang diberi. Alatan 1. 1.4. Huruf-huruf / suku kata ditulis di atas kertas atau kepingan mozek.1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 41 1.4.2. 2. Bilangan kad disediakan mengikut bilangan murid. Suku kata pada setiap kad adalah berbeza.3.3. Persediaan 2. Lembaran kerja bertulis (disediakan oleh guru) 2. 2. Kad huruf / suku kata 1.2. Tapak SENAWI 1. Huruf yang dilekatkan pada jubin. Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 2. Kad-kad terdiri daripada 5 suku kata. Contoh: ‫او‬ ‫آﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫آﻮ‬ ‫ﺑﻮ‬ 41 j-QAF .

3. Cara Permainan: 3.5.6. 2.2. Murid yang berjaya menyusun suku kata / perkataan dikira sebagai pemenang. Permainan dijalankan secara individu dalam kumpulan. Setelah dapat menyebut suku kata murid menulis pada lembaran kerja yang disediakan. 3.5.4. Setiap huruf disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah di atas tapak Senawi.3.1. Murid menyebut bunyi suku kata / perkataan untuk membentuk suku kata atau perkataan yang telah disusun. Setiap murid mendapat set huruf / suku kata masing-masing. 3. MAIN KAD HURUF 42 j-QAF . dibuat daripada papan lapis / manila kad / ‘mounting board’ (mengikut kesesuaian). 3. Tapak Senawi 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 42 2.

2 Murid menyusun huruf di dalam kumpulan dan setiap kumpulan itu berjalan secara serentak..1 Huruf-huruf jawi diletakkan di tengah. Alatan: Set kad huruf jawi yang terdiri daripada huruf-huruf yang dipelajari di dalam kemahiran pemulihan jawi. 3. 3.1 Guru menerangkan cara permainan dijalankan. 2. setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 4 orang dan diberi satu set huruf jawi.2 Murid dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 43 1. 3. 43 j-QAF . Arahan: 2. murid berbincang dan menyebut huruf tersebut sebanyak 3 kali. 2. 3. 3.5 Kumpulan yang menang diberi hadiah. 3.3 Sambil menyusun kad. Cara permainan: 3.6 Permainan dijalankan mengikut giliran.4 Guru menilai susunan huruf setiap kumpulan.

3 Lembaran kerja 2 Arahan: 2.2 Kad suku kata 1. 2.2 Murid mengeja dan menyebut suku kata sebanyak 2 kali. 3. 3.1 Murid memusingkan roda.1 Kad manila / ‘mounting board’ ( Bentuk Roda : dipecah 8 ) 1. Alatan: 1. 3 Cara Permainan: 3.1 Kedua-dua kad manila ditulis dengan suku kata yang boleh membina perkataan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 44 RODA JAWI 1.3 Murid menyambung suku kata menjadi perkataan.2 Kad manila berbentuk roda boleh diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam kelas. 44 j-QAF .

Murid yang mendapat markah paling banyak diberi hadiah. Contoh lembaran kerja: ‫آﻮﻓﻲ‬ 11 markah ‫ﻓﻲ‬ 5 markah ‫آﻮ‬ 6 Markah Sistem Pemarkahan : 1.4 Murid mengeja perkataan.5 Murid menulis perkataan di dalam lembaran kerja. 2. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 45 3. Murid mendapat markah berdasarkan markah pada roda. PANCING IKAN 1. Alatan: 45 j-QAF .

Kad suku kata 1.1. 3. Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu 3. Batang pancing 1.1. Objek ikan diperbuat daripada ‘polystrin’ atau kad manila 2.1. Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang. Lembaran kerja (disediakna oleh guru) 2.3.4. Persediaan: 2. PERMAINAN BELON 46 j-QAF . 1. Letakkan magnet pada ikan dan tali pancing.3. 3. Cantumkan kepala dan ekor ikan yang dipancing bagi membentuk perkataan.2.2. Cara permainan: 3. Objek ikan dikerat dua.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 46 1.2.

1 Belon 1.1 Murid disusun sebaris menghadap gambar. 3. 2. 3. 47 j-QAF . Cara Permainan: 3. 3. Arahan: 2.4 Murid akan meniup belon setelah menerima arahan ‘mula’ daripada guru. 3.3 Gambar 2.2 Kertas perkataan 1. 3.1 Gambar dipamerkan di papan hitam. Alatan: 1.6 Murid akan membaca kertas yang ada di dalam belon dan memadankan dengan gambar.2 Jarakkan kedudukan murid dengan gambar pada jarak 2 meter. 3.7 Murid yang berjaya diberi pujian atau ganjaran.3 Setiap murid diberi satu belon yang telah dimasukkan kertas perkataan.2 Kertas perkataan dimasukkan ke dalam setiap belon. dipecahkan.5 Belon yang telah ditiup. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 47 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 48 PERMAINAN KERETA API 48 j-QAF .

1 Guru menerangkan cara permainan kereta api. 3.6 Kepala keretapi mula berjalan berbunyi tut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 49 1.4 Huruf yang digantung di leher murid adalah huruf yang sama. Kumpulan 3 semuanya memegang kad huruf (‫)ت‬ sebanyak 3 set. 3. 2. Arahan: 2. 3. 3. 3.2 Setiap murid diberi kad huruf dan digantung di leher mereka. 2.1 Bahagikan murid kepada 3 kumpulan. tut.2 Tempatkan kumpulan kepada 3 stesen.3 Kad huruf digantung di bahagian depan dan belakang. Cara Permainan: 3. Alatan: Kad huruf bertali (besar) – boleh digantung di leher murid. 3. 2. 2.3 Kumpulan 1 semuanya memegang kad huruf ( ) sebanyak 3 set. tut.5 Seorang murid menjadi kepala keretapi.4 Kumpulan 2 semuanya memegang kad huruf ( ‫ا‬ ‫ )ب‬sebanyak 3 set. 49 j-QAF .

7 Sampai di stesen 1 ( huruf ) kepala keretapi bertanya. tut. tut. Tut.)ب‬salah! Saya akan 3. tut. huruf apa sekarang? Huruf apa sekarang? Sekarang semua murid dalam kumpulan tiga akan menyebut huruf. tut.ا‬ 3.10 3. Buat hingga selesai tiga kumpulan. murid-murid menyebut semula huruf masing-masing mengikut kumpulan.8 Murid pertama dalam kumpulan satu akan ikut dibelakang kepala keretapi dan berjalan menuju ke stesen ke dua.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 50 3.14 menyambung di belakang huruf ( ) .9 Tut. ‫ا‬ PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN 50 j-QAF .12 3. huruf apa sekarang? Huruf ( ‫ . 3.13 3. Setelah keretapi dilengkapkan. Kepala keretapi boleh ditukarkan kepada murid lain. Seterusnya ke stesen ke tiga. Murid-murid dikehendakki menulis semula huruf tersebut. Huruf apa sekarang? Mereka semua menjawab huruf ‫ا‬ ‫.11 3.

Murid dikehendaki mencari dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan diberi .4 2.3 Kad-kad Suku kata (sesuai dengan gambar) Lembaran Kerja (disediakan oleh guru) Kad-kad Suku kata di sembunyikan di tempat-tempat tertentu yang bertanda pangkah di dalam kelas .2 1.2 2. Sebagai pegukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata yang telah dipelajari Permainan hendaklah disediakan oleh guru gambar yang 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 51 1. Alatan : 1.1 10 Keping gambar yang berkaitan dengan suku kata 1.6 Permainan berbentuk individu atau berkumpulan .5 2. 2. Cara Permainan : 2. 2.1 PERMAINAN CABUTAN MISTERI 51 j-QAF .3 Setia murid diberikan sekeping gambar .

6 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata/perkataan yang telah dipelajari .2 Murid perlu memelih kad sukukata yang berada didalam balang/kotak tersebut dan menampal kad sukukata(kad gulung/lipat pada kad sukukata dipapan tulis disediakan oleh guru . 2.5 Permainan ini dijalankan secara berkumpulan atau yang berpasangan . 2. 52 j-QAF . 2.4 Lembaran Kerja 2 Cara Permainan : 2. 1.3 Murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah lengkap menjadi perkataan .1 Sebuah kotak/tin besar/balang 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 52 1 Alatan : 1.3 Kad Suku kata yang sesuai dengan kad sukukata yang digulung/dilipat.2 Kad sukuka ta yang dilipat/digulung 1.1 Guru melekatkan kad sukukata dipapan tulis 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 53 PERMAINAN RUMAH MERPATI 53 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 54 1 Alatan : 1. 2. murid menulis semula perkataan pada lembaran kerja sebagai pengukuhan .1 Mounting Board/Kad manila/polistrin 1.2 Murid dikehendaki menyambung huruf tunggal menjadi perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan di rumah merpati .kumpulan dan individu .3 Gambar 2 Cara Permainan 2.4 Setelah dapat menyebut perkataan. 1.1 Guru menyediakan rumah merpati dari kad manila/mounting board/polistrin.2 Kad huruf tunggal (berbentuk sambung). 2. 2. 54 j-QAF .3 Semua murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah dilengkapkan secara kelas.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 55 PERMAINAN TANDA ARAH 55 j-QAF .

2.3 Murid dikehendaki mencari suku kata yang disediakan oleh guru dan melekatkan pada tunjuk arah.2 Kad suku kata 1. Cara Permainan 2.4 Murid menyebut dan menulis semua perkataan yang betul dalam buku kerja. PERMAINAN AHLI ASTRONOMI 56 j-QAF .1 Polistrin/Mounting Board 1. 2.2 Guru menyebut perkataan kanan / kiri /atas / bawah.1 Guru menyediakan papan tanda arah yang kosong 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 56 1 Alatan : 1.3 Sebatang kayu sebagai Tiang 2.

berbentuk bintang 1. PERMAINAN BERMAIN LAYANG-LAYANG 57 j-QAF .1 Kad manila.3 Guru menilai pencapaian murid . 2.4 Murid menulis semula huruf / suku kata / perkataan yang telah disebut ke dalam lembaran kerja.1 Murid-murid meneropong huruf-huruf tunggal / suku kata / perkataan di bintang dengan arahan guru.2 Tali secukupnya . 2 Cara Permainan : 2.3 Kad manila yang digulung sebagai teropong 1. 1. 2.2 Murid-murid dikehendaki mengecam dan menyebut hurufhuruf yang dilihat melalui teropong. 2.4 Lembaran kerja.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 57 1 Alatan : 1.

1 Guru menyediakan layang-layang yang telah dituliskan dengan huruf-huruf tunggal. Alatan : 1.3 Kertas yang bertulis huruf tunggal Cara Permainan 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 58 1. 2. 2.2 Setiap murid dikehendaki menaikkan layang-layang masing-masing .2 Benang 1.3 Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh : a) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang naik paling tinggi ? b) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang berwarna merah atau hijau atau biru ? 2.4 Permainan ini dijalankan di luar kelas 2. EXPLORACE 58 j-QAF .1 Layang-layang berwarna-warni 1.

2 Persekitaran sekolah 2.1 Kad perkataan yang mudah yang telah di”laminate” 1.4 Murid mengeja dan menyebut semua perkataan yang telah dilabelkan. Cara Permainan 2.5 Murid menulis perkataan yang dilebelkan 59 j-QAF .batu. Alatan : 1. 2. 2.1 Permainan dijalankan di luar bilik darjah 2.bunga.3 Murid dikehendaki mencari dan melabelkan namanama benda yang terdapat di persekitaran sekolah contoh pasu.2 Guru membahagikan kad-kad perkataan kepada semua murid 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 59 1.kayu dan lain-lain.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 60 PERMAINAN KAD MISTERI 60 Kad Gambar j-QAF .

Murid menyebut huruf awal berdasarkan gambar.3 1.2 2.4 Murid membawa gambar tersebut ke hadapan kelas dan menyebut nama gambar tersebut.1 Papan penanda sebagai stesen. Alatan : 1. CONTOH LAGU-LAGU UNTUK KELAS PEMULIHAN JAWI ‫ﻻﺿﻮ ﺳﺎﺗﻮ : اﻳﺮاﻣﺎ ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮغ ﺑﻮﻟﻦ‬ ٢‫ﻧﻤﻔﻖ ﺑﺎﻳﻎ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻣﺎآﻦ‬ ‫ﺧﻮﺧﻴﻠﻪ ﻓﻴﻐﻀﻦ‬ ‫ﻻﺿﻮ دوا : ﻗﻮروس ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ 61 j-QAF . Kad huruf lain boleh dutambah sesuai dengan gambar 2. Cara Permainan : 2. ‫ن ت ب ض ا‬ ‫ف‬ ditampal pada papan Gambar yang sesuai dengan bunyi huruf ditampal menutup huruf tunggal tersebut atau gambar diterbalikkan. 1.1 Seorang murid disuruh mengambil salah satu gambar pada stesen tersebut. 2.3 2.2 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 61 1.4 Kad huruf penanda. Murid dikehendaki menyebut huruf dengan betul (latihtubi).

ﻓﺎﻓﺎآﻮ‬ ‫ر ا ت و ك و .‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫26‬ ‫ﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎهﻴﺖ ﻓﻮآﺖ‬ ‫ﺟﺎروم ﺳﻮدﻩ آﺎرت‬ ‫رﻣﺒﻮت آﻴﺖ ﺳﻴﻜﺖ‬ ‫آﻮآﻮ دآﺮت‬ ‫ﻻﺿﻮ 3 : اﻳﺮاﻣﺎ اﺧﻲ٢ ﺑﻮك ﻓﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﺎﻧﺲ ﺑﻮك آﻴﻔﺲ‬ ‫اﺗﺲ آﻴﻔﺲ اد ﻟﻴﻔﺲ‬ ‫ﺟﺎﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﺲ‬ ‫هﺎﺗﻲ اﻣﻖ ﺟﺎدي ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻻﺿﻮ 4 : اﻳﺮاﻣﺎ واو ﺑﻮﻟﻦ‬ ‫داﻟﻢ دوﻟﻎ اد ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫داﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اداﻟﻪ آﺎﺧﻎ‬ ‫اﻳﺠﺎ دان ﺑﺎخ ﺗﻮﻟﻎ‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﺑﺮت‬ ‫هﻴﺪوف آﻴﺖ ﺳﻼﻟﻮ ﻣﺎﻟﻎ‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : ﻓﻴﺴﻎ اف‬ ‫م ا م ا ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ ﻓﺎﻓﺎﻣﻮ‬ ‫راﺗﻮآﻮ راﺗﻮﻣﻮ . راﺗﻮآﻮ‬ ‫هـ ا ت ي ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ هﺎﺗﻴﻤﻮ‬ ‫ك و ك و ك و آﻮ آﻮ آﻮ‬ ‫س ي ك و ك و ﺳﻴﻜﻮآﻮ‬ ‫دا ض و ك و داﺿﻮآﻮ‬ ‫دا ﻩ ي ك و داهﻴﻜﻮ‬ ‫آﻮآﻮآﻮ آﻮآﻮﻣﻮ‬ ‫26‬ ‫‪j-QAF‬‬ ‫‪CONTOH‬‬ . ﻣﺎﻣﺎآﻮ‬ ‫ف ا ف ا ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﺎﻣﺎآﻮ ﻣﺎﻣﺎﻣﻮ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫36‬ ‫ﺳﻴﻜﻮآﻮ ﺳﻴﻜﻮﻣﻮ‬ ‫داﺿﻮآﻮ داﺿﻮﻣﻮ‬ ‫داهﻴﻜﻮ داهﻴﻤﻮ‬ ‫راس ﺳﺎﻳﻎ ﺟﺎوي‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : راس ﺳﺎﻳﻎ اﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎري راآﻦ ﻣﺎري ﻣﺜﺎﺛﻲ‬ ‫ﻣﺎري آﻴﺖ ﺑﻼﺟﺮ ﺟﺎوي‬ ‫ﺣﺮوف دﺳﺒﻮت ﺑﺮهﺎﺗﻲ-هﺎﺗﻲ‬ ‫آﻴﺖ اوﻟﻎ ﺑﺮآﺎﻟﻲ-آﺎﻟﻲ‬ ‫اﺑﻮ اد ﺑﺎﺟﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ ﺑﺎﺟﻮ ﺑﺎرو‬ ‫اﻳﺒﻮ ﺑﻮ ك ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ اد ﺗﻴﺴﻮ‬ ‫اﺧﻲ 2 ﺑﻮ ك ﻻﺧﻲ‬ ‫داﻟﻢ ﻻﺧﻲ اد آﻮﻧﺨﻲ‬ ‫اﻣﺒﻴﻞ آﻮﻧﺨﻲ ﺟﻮﻣﻔﺎ آﻮاﺧﻲ‬ ‫ﻣﺎآﻦ آﻮاﺧﻲ راس ﻻﻳﺨﻲ‬ ‫36‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫46‬ ‫ؤوآﻞ دان ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : اﻳﺮ ﻓﺎﺳﻎ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ا ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( a‬ا اوﻧﺘﻮق )اﻳﻪ(‬ ‫اي ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( i‬اي اوﻧﺘﻮق )اﻳﺒﻮ(‬ ‫او ﺑﻮﺛﻲ )‪ (u‬او اوﻧﺘﻮق )اودغ(‬ ‫او ﺳﻨﻎ هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ا اي‬ ‫ﻣﺎري ادﻳﻖ ﻣﺎري ﻣﺎرﻳﻠﻪ ﻣﻐﻴﺠﺎ‬ ‫دﻏﺮ ﺿﻮرو اﺟﺮ ﺳﺒﻮت ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫ﺳﺒﻮت ﺑﺘﻮل2 ﺟﺎﻏﻦ ﺗﻚ ﺑﺎخ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﻨﺪاي ﺟﺎوي ﺗﻨﺘﻮ ﺿﻮرو ﺳﻮك‬ ‫ا ي م )اﻳﻢ( ا ف ي )اﻓﻲ(‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻓﻬﻢ ﺑﺎرو آﻴﺖ اوﺟﻲ‬ ‫ا ب غ )اﺑﻎ( ا ي ﻩ )اﻳﻪ(‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﻟﻴﻚ ﺿﻮرو ﻓﻮن ﻣﺎرﻩ‬ ‫‪LAMPIRAN A‬‬ ‫‪CONTOH UJIAN PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI‬‬ ‫_____________________________________________________ : ‪Nama‬‬ ‫_______________ : ‪Kelas‬‬ ‫_______________: ‪Tarikh‬‬ ‫46‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 65 WARNAKAN HURUF MENGIKUT WARNA YANG DISEBUT OLEH GURU 65 j-QAF .

BIL NAMA MURID SUKU KATA TERBUKA KELAS ‫ﻣﺎ ﻟﻮ آﻲ دا ﺧﻮ ﺑﻲ‬ KELAYAKAN Catatan : Murid yang tidak dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka yang diuji seperti contoh di atas adalah layak mengikuti kelas pemulihan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 66 LAMPIRAN B BORANG PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI Arahan : Tandakan ( ) pada huruf-huruf yang dikenali berdasarkan ujian diagnostik yang telah dijalankan. BIL NAMA MURID HURUF TUNGGAL KELAS LAYAK /T/LAYAK ‫م ل ك ض ر د ج خ ت ب‬ Catatan : Murid yang tidak dapat mengenal kurang daripada lima huruf di atas layak mengikuti kelas pemulihan. 66 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 67 LAMPIRAN C BORANG PENILAIAN INDIVIDU KELAS : NAMA : ……………………………………………………. HURUF TUNGGAL ‫ت‬ L ‫ب‬ T ‫خ‬ L ‫ج‬ T ‫ر‬ L ‫د‬ T ‫ل‬ L ‫س‬ T ‫ض‬ L ‫ك‬ T ‫ث‬ L ‫ن‬ T ‫ﻩ‬ L ‫م‬ T ‫غ‬ L ‫ف‬ T ‫و ي‬ L ‫ا‬ T L – Lisan T – Tulisan ** Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai k hi di ji j-QAF 67 .

Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diuji. L = Lisan T=Tulisan 68 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 68 LAMPIRAN D (i) BORANG PENILAIAN UJIAN KELAS PEMULIHAN JAWI HURUF TUNGGAL ‫سل‬ ‫ك ض‬ ‫نث‬ L T L T L T SUKU KATA TERBUKA ‫ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻲ ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎ ﺟﻲ ﺟﻮ‬ L T L T L T Bil Nama ‫بت‬ L T ‫جخ‬ ‫در‬ L T L T ‫م ﻩ‬ L T ‫فغ‬ L T ‫اوي‬ L T Panduan : .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 69 LAMPIRAN D (ii) SUKU KATA TERBUKA ‫ﺿﺎ ﺿﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﻮ‬ ‫آﺎ آﻲ آﻮ‬ ‫ﻻ ﻟﻲ ﻟﻮ‬ ‫ﺿﻮ‬ L T L T L T L T Nama Bil ‫ﺧﺎ ﺧﻲ ﺧﻮ‬ L T ‫دا دي دو‬ L T ‫را ري رو‬ L T ‫ﻧﺎ ﻧﻲ ﻧﻮ‬ L T ‫ﺛﺎ ﺛﻲ ﺛﻮ‬ L T ‫ﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻮ‬ L T Bil Nama SUKU KATA TERBUKA ‫ﻏﺎ ﻏﻲ ﻏﻮ ﺳﺎ ﺳﻲ ﺳﻮ هﺎ هﻲ هﻮ‬ L T L T L T SUKU KATA TERTUTUP ‫تﻩ‬ ‫نم‬ ‫غل‬ ‫رس‬ L T L T L T L T Perkataan Mudah L T Tanda tangan Penilai …………………… Disahkan oleh ……………………. 69 j-QAF .

LAMPIRAN E NAMA : __________________________________________________ KELAS :_____________ Tulis semula huruf di bawah ini. Tandatangan Ibu bapa/ penjag …………………………… LAMPIRAN E (i) 70 . TARIKH :______________ ‫ت‬ ‫ب‬ Tandatangan Guru : ………………………………….

Kemahiran 22 Membaca dan menulis perkataan – perkataan mudah daripada suku ka terbuka dan tertutup yang telah dikuasai . ‫ﺑﻮﺑﻮ ﻣﻮﻻ اﺑﻮ ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺎري ﺑﻴﺠﻲ ﻓﺎدي‬ ‫ﺗﻴﺘﻲ ﻧﻮري دادو هﺎﺗﻲ‬ ‫آﺎآﻲ ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮرو‬ ‫ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫رﻳﺒﺎ‬ LAMPIRAN E (ii) Senarai perkataan mudah berakhir dengan suku kata tertutup. Senarai perkataan suku kata terbuka yang mudah. ‫ﺳﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اوﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎآﺮ‬ 71 ‫ﺗﺎﻟﻢ‬ ‫اوﻟﺖ‬ .

‫ﺑﺎﻟﻮت آﻮﻟﻮم ﺧﻮآﻮر ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫آﺎﻓﺲ ﻓﻮﺳﻴﻎ ﻧﻴﻔﻴﺲ ﻓﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﻓﻮس ﺳﻮﻟﻮﻩ آﺎﻓﻞ ﺗﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮل‬ ‫اوآﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻎ‬ ‫ﻟﻮﺗﻮغ‬ ‫آﺎﺗﻴﻞ‬ ‫27‬ .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.