Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

1

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI 1 PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan menjelaskan tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan tugas, agihan kemahiran, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, penilaian serta modul pengajaran pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi j-QAF. 2 TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF untuk memulihkan murid yang belum menguasai dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. 3 OBJEKTIF Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurangkurangnya dapat mengenal, menyebut, menulis huruf-huruf tunggal, serta membaca suku kata terbuka dan perkataan-perkataan mudah yang dibina daripada suku kata tersebut. 4 KUMPULAN SASAR Kumpulan sasar modul ini ialah murid-murid Tahun 1 yang tidak dapat melepasi ujian khas sepertimana lampiran iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.

1

j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

2

5

STRATEGI PELAKSANAAN: 5.1 Memastikan Unit j-QAF di bawah Panitia Pendidikan Islam dipengerusikan oleh Guru Besar. 5.2 Jawatankuasa Pelaksana perkara berikut: a. Mengenalpasti murid-murid yang belum menguasai melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. b. c. Penyediaan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan kelas pemulihan jawi. Penyediaan bahan bantu mengajar. mengikut agihan 5.3 Melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi telah ditentukan. 5.4 Proses pengajaran dan pembelajaran akan menekankan kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. 5.5 Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. 5.6 Menjalankan Ujian Pengesanan sebelum murid mengikuti kelas Jawi sedia ada. 5.7 Murid kelas biasa yang gagal dalam ujian pengesanan akan di masukkan ke Kelas Pemulihan Jawi. bermesyuarat bagi memutuskan

kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

6

AGIHAN TUGAS 6.1 Guru Besar bertanggungjawab: a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. 2
j-QAF

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

3

b. c. a.

memastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memantau perlaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi. bekerjasama dengan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.

6.2 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab:

b.

menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF

6.3 Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab: a. menjalankan ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi berdasarkan Ujian Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran A). b. meneruskan pengajaran mengikut jadual Pendidikan Islam sedia ada. 6.4 Guru Pemulihan bertanggungjawab: a. melaksanakan Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran yang ditetapkan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mantap. b. Menjalankan kerja-kerja khusus bagi murid-murid yang lemah atau yang lambat dan yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan di tumpukan kepada murid-murid tahap satu (3,2,1) c. Membantu guru lain dalam merancang dan menyediakan aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran. d. Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kelas pemulihan berikut: 3
j-QAF

jawi

berdasarkan

maklumat-maklumat

Melaporkan perjalanan kelas . Kemajuan murid Latar belakang murid Laporang kesihatan murid Borang pencalonan Borang latar belakang Borang pengumpulan maklumat Ujian saringan dan diagnostik Lembaran kerja Hasil pembelajaran yang telah dijalankan Maklumat lain yang berkaitan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 4 e. Berikut dikemukakan contoh agihan penguasaan kemahiran untuk dua puluh dua kemahiran pengajaran: 4 j-QAF . Menyediakan folio murid pemulihan jawi seperti: Merekodkan nama murid yang terlibat dengan kelas pemulihan jawi melalui Borang Pengesanan Kelas Pemulihan Jawi (Lampiran B) g. 7 AGIHAN KEMAHIRAN Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran-kemahiran seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.hasil penilaian dan Ujian Pengesahan kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. Merekodkan hasil pencapaian individu yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran di dalam Borang Penilaian Individu (Lampiran C). f. h. (Lampiran D).

menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ن‬ ‫م‬ ‫ث‬ Mengenal . menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ك‬ ‫ض‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ ‫س‬ Mengenal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 5 Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penguasaan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ت‬ ‫ب‬ Mengenal dan menulis huruf tunggal ‫ج خ‬ ‫در‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫فغ‬ ‫ا وي‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫جخ‬ ‫در‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada hurufhuruf Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah ‫ك ض‬ ‫ل م‬ ‫نث‬ ‫ف هﺎ‬ ‫سغ‬ 5 j-QAF . menyebut dan menulis huruf tunggal‫هﺎ‬ Mengenal. menyebut dan menulis huruf tunggal Mengenal.

b.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 6 Kemahiran dipelajari. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. e.2 Permainan bagi kemahiran suku kata : a. f. d. 8. Penguasaan Kemahiran daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah 8 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bagi memastikan keberkesanan Kelas Pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang-layang Ahli astronomi LCD ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran suku kata. Permainan dan nyanyian yang dicadangkan ialah: 8.1 Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: a.3 Nyanyian: 6 j-QAF . g. f. Sahibba Pancing Ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri ** Boleh diubah suai bagi permainan kemahiran huruf. c. b. d. 8. e. c.

Irama lagu Wau Bulan ** Boleh diubah atau ditambah mengikut kebolehan guru. 9 PENILAIAN Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. MODUL PENGAJARAN D AN PEMBELAJARAN Kemahiran 1 : Mengenal.2 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) Melakar huruf di udara. Rasa Sayang Jawi b. Penilaian hendaklah menguji kemahiran mengenal. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Irama lagu Lagu Aci-aci Buka Pintu f. Eja dan Baca c. b. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. d. Vokal dan Suku kata. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. ‫بت‬ ‫بت‬ Murid boleh mengenal. Objektif : 2. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari. Menyebut huruf secara latih tubi: 7 j-QAF . Irama lagu Tanya Sama Hati e.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 7 a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. 2. c.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: a. d.

4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.5 Kelas Individu Kumpulan Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Bermain permainan boling. c. c. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Kemahiran 2 : Mengenal. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Lisan b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. b.3 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 8 a. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari.6 Kerja Rumah a. menyebut dan menulis huruf tunggal 8 ‫جخ‬ j-QAF . b. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas menyambung titik / menyalin semula Tulisan 2.

Lisan Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. 2. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle. Kelas Individu Kumpulan Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / suaikan huruf (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Membentuk huruf menggunakan plastersin.5 ‫ج‬ Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf: Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) atau LCD Melakar huruf di meja atau belakang kawan.3 2. b. b. c. 9 j-QAF tersebut di .1 a. Bermain rumah merpati. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. d. c.4 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut b. Objektif : Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal ‫خ‬ Cadangan aktiviti : 2.2 a. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 9 1.

c. Lisan 10 j-QAF . Objektif : 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Benda maujud / yang sesuai. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.1 a. b.3 2.5 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf membentuk huruf menggunakan plastersin. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ‫در‬ ‫در‬ Murid boleh mengenal dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan huruf yang telah dipelajari / aktiviti lain yang sesuai (Lembaran hendaklah Kerja disediakan). c. Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.4 2.2 a. mencantum huruf melalui Jigsaw Purzzle.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 10 2. 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Bermain permainan cabutan misteri. 2. d. b. Melakar huruf di udara.5 Kerja Rumah a. Kemahiran 3 : Mengenal. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 11 b.6 Kerja rumah a. Membentuk huruf menggunakan plastersin. 11 j-QAF . Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. b. Objektif : 2. Mencantum huruf melalui Jigsaw Puzzle Lain-lain aktiviti yang sesuai. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ل‬ Cadangan aktiviti : 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. c. c. Melakar huruf di belakang rakan. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Aktiviti lain yang sesuai. Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di dalam buku latihan atau kertas. Kemahiran 4 : Mengenal. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Tulisan 2. d. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. b. - Guru menulis huruf-huruf yang telah dipelajari di papan hitam. Aktiviti lain yang sesuai. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. ‫سل‬ ‫س‬ Murid boleh mengenal.

Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Menyanyi lagu Eja dan Baca. Bermain permainan tenteng.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 12 2. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. 12 j-QAF . b.5 2. c. Aktiviti yang sesuai Tulisan 2.6 Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. b. Lisan b. Guru menayangkan kad yang tertulis hurufhuruf yang telah dipelajari.2 Menyebut huruf secara latih tubi a. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.7 Kerja rumah. a.4 2. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas.3 2. Kelas Individu Kumpulan 2. c.

2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Tulisan Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf atas kertas. b.6 Kerja rumah. Menggunakan kemudahan ICT Lain-lain aktiviti yang sesuai.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 13 Kemahiran 5 : Mengenal. e.LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. 2. Objektif : Murid boleh mengenal. Bermain permainan boling.2 a. Aktiviti yang sesuai.3 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. c. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. 2. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ض‬ Cadangan aktiviti : 2. tersebut di 2. b.5 Menggunakan tanah liat atau plastersin Melakar huruf di pasir atau di tanah. 13 j-QAF .4 2. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: . menyebut dan menulis huruf tunggal 1. d. Kelas Individu ‫كض‬ ‫ك‬ Menyebut huruf secara latih tubi Menulis huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan).

4 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. b. c.2 a. Objektif : 2. b. menyebut dan menulis huruf tunggal 1.5 Menggunakan kad (kad imbasan / kad tebuk) / LCD Melakar huruf di pasir atau di tanah. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Lisan Murid menyebut huruf yang ditayang oleh guru: 14 j-QAF . e.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 14 a. 2. d. Membentuk huruf menggunkan plastersin. 2. c. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. ‫نث‬ ‫نث‬ Murid boleh mengenal. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a.3 2. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. Bermain permainan harta karun. Kemahiran 6 : Mengenal. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi: Mewarnakan huruf yang telah dipelajari (Lembaran Kerja hendaklah disediakan). b.

Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.2 Membentuk huruf dengan butang dan manik / tudung botol. Objektif : 2. 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Kemahiran 7: Mengenal. Membentuk huruf menggunakan plastersin. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 2. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. Tulisan ‫م هﺎ‬ ‫م هﺎ‬ Murid boleh mengenal. Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. d. b.6 Kerja rumah. Lain-lain aktiviti yang sesuai Menyebut huruf secara latih tubi 15 j-QAF . Aktiviti yang sesuai.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 15 .LCD / OHP / Kad Imbasan / Carta b. c. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas 2. c.

a.6 Kerja rumah. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. b. ‫فغ‬ ‫فغ‬ Murid boleh mengenal. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. c. Objektif : 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Tulisan 2. Murid mengambil kad huruf dalam kotak yang telah disediakan oleh guru dan menyebutnya. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. menyebut dan menulis huruf tunggal Cadangan aktiviti : 16 j-QAF . Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 16 a.4 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai. Lisan b. Kemahiran 8: Mengena. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. 2. Bermain permainan keretapi. Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut Guru meminta murid menekap huruf-huruf yang dipelajari.3 2. b.5 Kelas Individu Menggunting dan menampal huruf yang telah dipelajari (Bahan hendaklah disediakan oleh guru). Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah.

Membentuk huruf menggunakan plastersin dari kertas pasir dan melakar bentuk huruf Mencantum huruf menggunakan Jigsaw Puzzle. c. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. (kain perca pelbagai bentuk dan warna) Murid melakar huruf di papan tulis. 2.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. Tulisan Murid menulis huruf yang dipelajari dalam buku latihan. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Murid diminta menyebut huruf yang diperolehi.5 Mewarnakan / mengecop / memadankan / huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerjan hendaklah disediakan). a. Membentuk huruf menggunakan bahan-bahan terbuang. Murid diminta mengambil tandatangan ibu 17 j-QAF . b. d.4 2. Bermain permainan pancing ikan.2 Menyebut huruf secara latih tubi a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 17 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. b. b. Lisan Guru mengedarkan kad huruf pada setiap murid. 2. b.6 Kerja rumah. Kelas Individu 2.3 2.

Kemahiran 9: Mengenal. 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk : a.3 2. 2.6 Kerja rumah. Bermain permainan keretapi. c.2 a. c.4 2. menyebut dan menulis huruf tunggal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. Objektif : 2. b. Tulisan Murid menulis huruf yang telah diperolehi dalam buku latihan. 2. Murid mencari huruf yang disebut oleh guru / rakan-rakan dan menyebut semula.5 Menggunakan “mounting board” (kad imbasan) Membentuk huruf dengan menggunakan plastersin. b. ‫اوي‬ ‫او‬ Murid boleh mengenal. Lisan b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.1 Memperkenalkan huruf dan bentuk-bentuk huruf a. menyebut dan menulis huruf tunggal 1. 18 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 18 bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Lain-lain aktiviti yang sesuai Kelas Individu Menyebut huruf secara latih tubi Mewarnakan / mengecop / memadan / suaikan huruf yang telah dipelajari (Lembaran kerja hendaklah disediakan).

Cadangan aktiviti : 2. ‫ت + ي ت+ و‬ ‫ت+ا‬ 19 ‫ب + ي ب+ و‬ ‫ب+ا‬ j-QAF .2 2.2 Murid boleh menulis huruf konsonan disambung dengan huruf vokal ‫ي‬ ‫او‬ 2. Murid disuruh menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut. b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Kemahiran 10: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ‫و‬ 2.3 ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ Memperkenalkan huruf-huruf konsonan ‫ت‬ Menggabungkan huruf vokal dan konsonan menjadi suku kata terbuka.1 ‫بت‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫بت‬ ‫بت‬ yang 1. c.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 19 a.

Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari.7 Bermain permainan pancing. Contoh: ‫ﺑﻮ + ﺑﻮ= ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ا + ﺑﻮ = اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎ + ﺗﻮ= ﺑﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﻲ + ﺗﻲ= ﺗﻴﺘﻲ‬ 2.6 Kerja rumah. a.4 2.5 ‫ﺗﻲ‬ Ti ‫ﺗﺎ‬ ta ‫ﺑﻮ‬ bu ‫ﺑﻲ‬ bi ‫ﺑﺎ‬ ba Latih tubi mengeja dan membaca suku kata. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata-suku kata yang telah dipelajari.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 20 ‫ﺗﻮ‬ Tu 2. 2. Lisan b. Tulisan Guru menyebut suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas. 20 j-QAF . murid mengeja suku kata berpandukan gambar. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi suku kata yang telah dipelajari. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Guru menunjukkan gambar.6 2.

Cadangan aktiviti : 2. menyempurnakan tugasan tersebut.2 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫جخ‬ ‫جخ‬ ‫ ج خ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ 2. Objektif : 1. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Kemahiran 11 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.3 ‫خ+ي‬ ‫ﺧﻲ‬ Ci ‫خ+ا‬ ‫ﺧﺎ‬ ca ‫ج+ا ج+ي ج+و‬ ‫ﺟﻮ‬ ju ‫ﺟﻲ‬ ji ‫ﺟﺎ‬ ja Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari.1 Memperkenalkan huruf konsonan dan huruf vokal.1 1. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. ‫خ+ و‬ ‫ﺧﻮ‬ Cu 2. b.2 2. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Contoh: ‫ﺑﻲ + ﺟﻲ = ﺑﻴﺠﻲ‬ 21 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 21 Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

Guru perlu memberi perhatian cara menulis huruf sambung dikehendaki menyebut suku kata ‫جخ‬ . Murid tersebut Tulisan Guru menyebut suku kata – suku kata yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis suku kata tersebut di atas kertas.suku kata yang telah dipelajari. suku kata yang telah dipelajari. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. 2. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. Guru menayangkan kad yang tertulis suku kata .7 Kerja rumah: a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 22 ‫ﺧﻮ + ﺧﻲ = ﺧﻮﺧﻲ‬ 2. Kemahiran 12 : 22 j-QAF . b.4 2.6 Bermain permainan SENAWI Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan b.5 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

23

Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫در‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫.د ر‬ ‫در‬
yang digabung

Murid boleh menulis huruf konsonan

dengan huruf vokal Cadangan aktiviti : 2.1

‫اوي‬ ‫.در‬ ‫د+ي‬ ‫دي‬
di

Guru membina suku kata daripada huruf

‫ر+ و‬ ‫رو‬
Ru
2.2 2.3

‫ر+ي‬ ‫ري‬
Ri

‫ر+ا‬ ‫را‬
ra

‫د+ و‬ ‫دو‬
du

‫د+ا‬ ‫دا‬
da

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫دا + دو= دا دو‬ ‫ري +ﺑﺎ = رﻳﺒﺎ‬ ‫را + ﺑﻮ = راﺑﻮ‬
2.4 2.5 2.6 Bermain permainan belon. Menyanyi lagu Vokal dan Suku kata. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Lisan Guru meminta murid mengambil sekeping kad suku kata dan seorang murid lain pula mencantum menyebutnya. b. Tulisan 23
j-QAF

menjadi

perkataan

dan

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

24

-

Murid menulis perkataan yang dibina. Guru perlu beri perhatian cara menulis huruf yang boleh digabung tetapi tidak boleh disambung.

2.7

Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Kemahiran 13 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Objektif : 1.1 1.2 2. huruf

‫كض‬

Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada huruf-

‫كض‬ ‫ك‬

Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf

‫ض‬
Cadangan aktiviti : 2.1 Membina suku kata terbuka daripada huruf ‫ض‬

‫ك‬ ‫ك+ا‬ ‫آﺎ‬
ka
j-QAF

‫ض+ و‬ ‫ﺿﻮ‬
Gu

+‫ض‬ ‫ك+ و ض+ا‬ ‫ي‬ ‫ﺿﻲ‬ ‫ﺿﺎ‬ ‫آﻮ‬
Gi ga
24

‫ك+ ي‬ ‫آﻲ‬
ki

ku

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi

25

2.2 2.3

Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari. Contoh:

‫آﺎ + آﻲ = آﺎآﻲ‬ ‫ﺿﻲ + ﺿﻲ = ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮ + رو = ﺿﻮرو‬
2.4 2.5 Bermain permainan pancing. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. Lisan b. Murid membaca perkataan yang dibina daripada carta. Tulisan 2.6 Kerja rumah. a. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. b. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 14 : suku kata yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah Murid menyalin semula perkataan yang dibaca. Guru perlu menjelaskan cara menulis huruf ‫ك‬ yang betul‫) ( ك ) ( ك ـ‬

menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya.

25

j-QAF

1 ‫لم‬ Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫لم‬ 2.2 Murid boleh menulis suku kata terbuka daripada huruf Cadangan aktiviti : 2. ‫لم‬ . Murid tersebut Tulisan dikehendaki menyebut perkataan 26 j-QAF .1 Membina suku kata terbuka.4 2.2 2. 1.3 ‫م+ي‬ ‫ﻣﻲ‬ Mi ‫م+ا‬ ‫ﻣﺎ‬ ma ‫ل+ و‬ ‫ﻟﻮ‬ lu ‫ل+ي‬ ‫ﻟﻲ‬ li ‫ل+ا‬ ‫ﻻ‬ la Latih tubi membaca suku kata Membina dan menulis perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻣﻮ + ﻻ = ﻣﻮﻻ‬ ‫ﻻ + ﺿﻮ = ﻻﺿﻮ‬ ‫ﻣﺎ + ري = ﻣﺎري‬ 2. Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a.5 Bermain permainan pancing. Objektif : 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 26 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. ‫م+ و‬ ‫ﻣﻮ‬ Mu 2. Lisan Guru meminta murid menyusun huruf menjadi perkataan (Kad-kad huruf disediakan oleh guru) b.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 27 - Murid diminta menulis semula perkataan yang dibina.1 Murid boleh membaca suku kata terbuka daripada hurufhuruf ‫نث‬ ‫. Objektif : 1. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. b. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi disediakan. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis ‫ﻻ‬ 2.ن ث‬ 1. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah menyempurnakan tugasan tersebut. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah.6 Kerja rumah. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Kemahiran 15 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1.2 2. a.1 Guru membina suku kata terbuka dari huruf ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ن+ا‬ ‫ﻧﺎ‬ j-QAF ‫ث + ا ث + ي ث+ و‬ ‫ﺛﻮ‬ ‫ﺛﻲ‬ 27 ‫ن+ و‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫ن+ي‬ ‫ﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎ‬ . suku kata yang telah dipelajari. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan daripada huruf ‫نث‬ Cadangan aktiviti : 2.

4 2. - perkataan menggunakan kad huruf yang disediakan oleh Murid dikehendaki menyebut perkataan tersebut b.2 2.3 Nyi nya nu ni na Latih tubi membaca suku kata Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻧﻮ +ري = ﻧﻮري‬ ‫ﺛﺎ + ﺛﻲ = ﺛﺎﺛﻲ‬ 2. Tulisan Murid melengkapkan perkataan pada lembaran kerja yang disediakan oleh guru seperti aktiviti lisan. Guru perlu memberi penekanan kepada kedudukan titik dan bentuk huruf sambung ‫ث‬ 2. Menyanyi lagu Eja dan Baca Penilaian dibuat secara indivudu dalam bentuk: a. dengan Murid tersebut perkataan melengkapkan guru.7 Kerja rumah. Lisan Guru mempamerkan yang tidak gambar lengkap. 28 j-QAF .5 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 28 Nyu 2.6 Bermain permainan tenteng.

2 2. c.3 ‫ﻩ+ي‬ ‫هﻲ‬ hi ‫ﻩ+ا‬ ‫هﺎ‬ ha ‫ف + ا ف + ي ف+ و‬ ‫ﻓﻮ‬ pu ‫ﻓﻲ‬ pi ‫ﻓﺎ‬ pa Latih tubi membaca suku kata Membina perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﻓﺎ +دي = ﻓﺎدي‬ ‫هﺎ + ﺗﻲ = هﺎﺗﻲ‬ 29 j-QAF .1 Memperkenalkan suku kata terbuka. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. ‫ﻩ+ و‬ ‫هﻮ‬ Hu 2. dipelbagaikan ‫ف هﺎ‬ ‫.2 2.ف هﺎ‬ Cadangan aktiviti : 2. Murid boleh menulis suku kata dan perkataan huruf Lembaran kesesuaian.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 29 a. b. Kemahiran 16 : Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. ibu kerja Murid bapa perlu diminta mereka mengambil setelah mengikut tandatangan menyempurnakan tugasan tersebut. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. d. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Objektif : 1.

5 Bermain permainan Ahli Astronomi. Murid dikehendaki menyebut suku kata dan membina perkataan. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. a. Lisan Guru menayangkan suku kata -suku kata yang telah dipelajari menggunakan LCD. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c.6 Kerja rumah. ‫ "هـ ـﻬـ ــﻪ ﻩ‬serta cara bentuk 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 30 2. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. Tulisan Murid menulis perkataan berdasarkan gambar melalui lembaran kerja yang disediakan oleh guru.4 2. Lain-lain aktiviti yang sesuai. b. menyempurnakan tugasan tersebut. b. Guru perlu memberi penekanan kepada cara menulis huruf “ sambung. 30 j-QAF . Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.

Lisan Murid dibahagi kepada dua kumpulan (A & B). setiap kumpulan mendapat suku kata yang sama bunyinyakumpulan A mencari 31 j-QAF .3 1.5 Bermain permainan layang-layang. Murid boleh menulis suku kata terbuka menjadi perkataan daripada huruf ‫سغ‬ ‫.س غ‬ ‫ س غ‬yang disambung ‫او‬ Murid boleh menulis huruf konsonan dengan huruf vokal ‫ي‬ Cadangan aktiviti : 2. Objektif : 1.3 ‫غ+ي‬ ‫ﻏﻲ‬ ngi ‫غ+ا‬ ‫ﻏﺎ‬ nga ‫س + ا س + ي س+ و‬ ‫ﺳﻮ‬ su ‫ﺳﻲ‬ si ‫ﺳﺎ‬ sa Latih tubi membaca suku kata.2 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a. ‫غ+ و‬ ‫ﻏﻮ‬ Ngu 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 31 Kemahiran 17: Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf 1. Membina dan membaca perkataan daripada suku kata yang telah dipelajari Contoh: ‫ﺳﺎ +ﻓﻮ = ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫ﺑﻮ + ﻏﺎ = ﺑﻮﻏﺎ‬ 2.4 2.2 2.1 Guru menggabungkan huruf vokal menjadi suku kata.

ibu Murid bapa diminta mereka mengambil setelah tandatangan c. Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. a. Guru perlu memberi penekanan kepada cara tulisan dan sambungan huruf ‫سغ‬ 2. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan. Kemahiran 18 : 32 j-QAF . + ‫ﺳﻲ‬ + ‫ﺳﻮ‬ Tulisan - ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ + + + ‫ﻓﺎ‬ ‫ﻏﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ Murid menulis semula daripada perkataan yang dipelajari.6 Kerja rumah.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 32 pasangan suku kata yang sama di kumpulan B untuk membentuk perkataan. ‫ﺳﻲ‬ ‫ﺳﻮ‬ b. menyempurnakan tugasan tersebut. Murid disuruh menulis semula suku kata – suku kata tersebut di rumah. b. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Murid dikehendaki menyebut suku kata yang sama menjadi perkataan.

Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja.2 2. 33 j-QAF . ‫ﻣﺎري‬ ‫ﻧﻮري‬ ‫ﻓﻮﺟﻲ‬ ‫ﺑﻮﺑﻮ‬ ‫ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ‬ Membaca perkataan-perkataan yang telah dipamerkan. 1.1 Guru mempamerkan suku kata terbuka pada kad imbasan / carta / LCD. 2.2 Murid boleh menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. Lisan b. Murid membaca perkataan yang terdapat dalam belon.5 Kerja rumah. Objektif : 1. a.4 Bermain permainan belon. 1.3 2. ‫ﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫ﺗﺎهﻮ‬ 2.1 Murid boleh membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dan tertutup yang telah diajar. Cadangan aktiviti : 2. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk: a.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 33 Membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah daripada suku kata terbuka. Tulisan Murid menulis perkataan tersebut. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 34 Contoh : Menukarkan 10 perkataan rumi kepada tulisan jawi. Murid diminta mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada hari berikutnya. Ruangan untuk tanda tangan ibu bapa hendaklah disediakan. Lembaran kesesuaian. kerja perlu dipelbagaikan mengikut 34 j-QAF . c. Murid diminta menyiapkan latihan tersebut di rumah. d. b.

1 Pin boling sebanyak 6 biji pelbagai warna yang ditulis dengan huruf jawi tunggal yang hendak diajar.2 Bola boling plastik 1. 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 35 BENTUK PERMAINAN YANG DICADANGKAN PERMAINAN BOLING 1 Alatan: 1.3 Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 35 j-QAF .

4 Murid dikehendaki menyebut huruf-huruf yang terdapat pada pin boling yang jatuh.5 Tepukan diberi kepada murid yang menyebut dengan betul.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 36 2 Cara Permainan : 2. 2. 2. 36 j-QAF . 2. 2. 2.1 Susun pin boling mengikut bentuk segitiga (seperti susunan boling sebenar) 2.7 Guru boleh menambah huruf tunggal jawi pada pin boling untuk disesuaikan dengan kemahiran yanh diajar. 2.6 Imbuhan diberi kepada murid yang menjatuhkan pin boling terbanyak dan dapat menyebut semua huruf dengan betul.3 Setiap murid dikehendaki membuat lontaran ke arah pin boling tersebut.8 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis huruf-huruf yang telah dipelajari.2 Jarak antara garisan permulaan dengan pin boling dicadang sejauh 2 meter atau mengikut kesesuaian.

1 Tapak permainan 1.2 Buah dadu 1. 2. 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 37 TENTENG (Contoh 1) 1. Setiap keping mengandungi 3 huruf. Cara Permainan: 37 j-QAF . Alatan 1.5 Kad undian 1 hingga 8 (huruf mengikut jumlah murid).4 Hadiah (disediakan oleh guru / pihak sekolah ) 1.3 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 8.

TENTENG (Contoh 2) 3.8 Murid yang tidak berjaya menyebut huruf daripada sampul tidak boleh meneruskan permainan. 2. 2.4 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2.1 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan.6 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah.2 Murid yang mendapat nombor 1 memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia.7 Permainan diteruskan mengikut undian.7 Buah dadu 38 j-QAF . 2. Alatan 1. 2.3 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh. 2.6 Tapak permainan 1. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 38 2.5 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut akan meneruskan permainan dengan melompat mengambil buah ceper sehingga tamat satu pusingan.

1.12 Sampul dibuka – murid dikehendaki menyebut semua atau dua daripada huruf yang terdapat dalam sampul tersebut. 2. 2. 2.9 Hadiah 1.10 Kad undian huruf ‫ا‬ hingga ‫(ح‬huruf mengikut jumlah murid).13 Murid yang berjaya menyebut huruf tersebut boleh meneruskan permainan tenteng. 2. 2. 39 j-QAF .11 Murid dikehendaki mengambil sampul yang sama nombornya dengan nombor di mana cepernya jatuh. Setiap keping mengandungi 3 huruf.8 7 keping sampul surat dilabelkan nombor 1 hingga 7.9 Murid diundi dan bersedia di tepi tapak permainan. 2.14 Murid yang berjaya menyudahkan lompatan mengikut urutan akan diberi hadiah. Cara Permainan: 2. 2.10 Murid yang mendapat huruf alif memulakan permainan dengan melontar ceper ke dalam kotak tenteng yang tersedia.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 39 1.15 Murid akan diberi lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada huruf yang telah dipelajari.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 40 SENAWI (SENANG JAWI) 40 j-QAF .

Bilangan kad disediakan mengikut bilangan murid.2. Bilangan huruf disediakan mengikut suku kata yang diberi.3. Kad-kad terdiri daripada 5 suku kata.3. Kad huruf / suku kata 1. Tapak SENAWI 1. Suku kata pada setiap kad adalah berbeza.4.1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 41 1. Huruf-huruf / suku kata ditulis di atas kertas atau kepingan mozek. Lembaran kerja (disediakan oleh guru) 2.1. Alatan 1. Huruf yang dilekatkan pada jubin. 2. Contoh: ‫او‬ ‫آﺎ‬ ‫ﺑﻲ‬ ‫آﻮ‬ ‫ﺑﻮ‬ 41 j-QAF . Lembaran kerja bertulis (disediakan oleh guru) 2. Persediaan 2. 1.2.4. 2.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 42 2.5. Murid menyebut bunyi suku kata / perkataan untuk membentuk suku kata atau perkataan yang telah disusun.5. MAIN KAD HURUF 42 j-QAF . 3. dibuat daripada papan lapis / manila kad / ‘mounting board’ (mengikut kesesuaian). Permainan dijalankan secara individu dalam kumpulan. 2.3.4. Setiap murid mendapat set huruf / suku kata masing-masing. 3. Murid yang berjaya menyusun suku kata / perkataan dikira sebagai pemenang. 3. Setiap huruf disusun dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah di atas tapak Senawi. 3.2. Tapak Senawi 3. Setelah dapat menyebut suku kata murid menulis pada lembaran kerja yang disediakan.1.6. Cara Permainan: 3.

2. Arahan: 2. 3.5 Kumpulan yang menang diberi hadiah. 3.6 Permainan dijalankan mengikut giliran. 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 43 1. setiap kumpulan mempunyai 3 hingga 4 orang dan diberi satu set huruf jawi.. 3. 3. 3.3 Sambil menyusun kad.2 Murid menyusun huruf di dalam kumpulan dan setiap kumpulan itu berjalan secara serentak.1 Huruf-huruf jawi diletakkan di tengah. 2.1 Guru menerangkan cara permainan dijalankan. 43 j-QAF . murid berbincang dan menyebut huruf tersebut sebanyak 3 kali. Cara permainan: 3. Alatan: Set kad huruf jawi yang terdiri daripada huruf-huruf yang dipelajari di dalam kemahiran pemulihan jawi.2 Murid dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan.4 Guru menilai susunan huruf setiap kumpulan.

Alatan: 1. 3.2 Kad suku kata 1.3 Lembaran kerja 2 Arahan: 2. 2. 44 j-QAF . 3.3 Murid menyambung suku kata menjadi perkataan.1 Kedua-dua kad manila ditulis dengan suku kata yang boleh membina perkataan.1 Murid memusingkan roda.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 44 RODA JAWI 1.2 Kad manila berbentuk roda boleh diletakkan di mana-mana tempat yang sesuai di dalam kelas.2 Murid mengeja dan menyebut suku kata sebanyak 2 kali. 3 Cara Permainan: 3.1 Kad manila / ‘mounting board’ ( Bentuk Roda : dipecah 8 ) 1.

Contoh lembaran kerja: ‫آﻮﻓﻲ‬ 11 markah ‫ﻓﻲ‬ 5 markah ‫آﻮ‬ 6 Markah Sistem Pemarkahan : 1.4 Murid mengeja perkataan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 45 3. Alatan: 45 j-QAF . Murid mendapat markah berdasarkan markah pada roda. PANCING IKAN 1. Murid yang mendapat markah paling banyak diberi hadiah. 2. 3.5 Murid menulis perkataan di dalam lembaran kerja.

3.2. Cara permainan: 3. Letakkan magnet pada ikan dan tali pancing. 3.2. PERMAINAN BELON 46 j-QAF . Lembaran kerja (disediakna oleh guru) 2. Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira sebagai pemenang.2. Kad suku kata 1.1.3.4. Persediaan: 2. Objek ikan dikerat dua. Cantumkan kepala dan ekor ikan yang dipancing bagi membentuk perkataan. Objek ikan diperbuat daripada ‘polystrin’ atau kad manila 2. Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu 3.1.1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 46 1. Batang pancing 1. 1. 3.

Alatan: 1. 3.5 Belon yang telah ditiup. 3. 47 j-QAF .6 Murid akan membaca kertas yang ada di dalam belon dan memadankan dengan gambar.4 Murid akan meniup belon setelah menerima arahan ‘mula’ daripada guru.3 Gambar 2. Cara Permainan: 3.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 47 1. 3. 3.3 Setiap murid diberi satu belon yang telah dimasukkan kertas perkataan. 3.2 Jarakkan kedudukan murid dengan gambar pada jarak 2 meter.2 Kertas perkataan 1. dipecahkan.7 Murid yang berjaya diberi pujian atau ganjaran.1 Gambar dipamerkan di papan hitam.2 Kertas perkataan dimasukkan ke dalam setiap belon. Arahan: 2. 3. 2. 3.1 Murid disusun sebaris menghadap gambar.1 Belon 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 48 PERMAINAN KERETA API 48 j-QAF .

3.1 Guru menerangkan cara permainan kereta api.6 Kepala keretapi mula berjalan berbunyi tut.3 Kad huruf digantung di bahagian depan dan belakang. 2. 3.1 Bahagikan murid kepada 3 kumpulan. tut.2 Setiap murid diberi kad huruf dan digantung di leher mereka.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 49 1.4 Kumpulan 2 semuanya memegang kad huruf ( ‫ا‬ ‫ )ب‬sebanyak 3 set. Arahan: 2.2 Tempatkan kumpulan kepada 3 stesen. 3. 2. 2. 3. Alatan: Kad huruf bertali (besar) – boleh digantung di leher murid. 49 j-QAF . tut.4 Huruf yang digantung di leher murid adalah huruf yang sama. Kumpulan 3 semuanya memegang kad huruf (‫)ت‬ sebanyak 3 set. Cara Permainan: 3.3 Kumpulan 1 semuanya memegang kad huruf ( ) sebanyak 3 set.5 Seorang murid menjadi kepala keretapi. 2. 3. 3.

Seterusnya ke stesen ke tiga.9 Tut.8 Murid pertama dalam kumpulan satu akan ikut dibelakang kepala keretapi dan berjalan menuju ke stesen ke dua.7 Sampai di stesen 1 ( huruf ) kepala keretapi bertanya.)ب‬salah! Saya akan 3. tut. tut. Kepala keretapi boleh ditukarkan kepada murid lain. Setelah keretapi dilengkapkan. Huruf apa sekarang? Mereka semua menjawab huruf ‫ا‬ ‫. Tut.11 3.12 3. tut.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 50 3. 3. tut. huruf apa sekarang? Huruf ( ‫ . huruf apa sekarang? Huruf apa sekarang? Sekarang semua murid dalam kumpulan tiga akan menyebut huruf. Murid-murid dikehendakki menulis semula huruf tersebut. Buat hingga selesai tiga kumpulan.14 menyambung di belakang huruf ( ) . murid-murid menyebut semula huruf masing-masing mengikut kumpulan.ا‬ 3. ‫ا‬ PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN 50 j-QAF .10 3.13 3.

2.5 2.2 1. 2. Cara Permainan : 2. Murid dikehendaki mencari dan melengkapkan suku kata menjadi perkataan berdasarkan diberi .4 2.1 PERMAINAN CABUTAN MISTERI 51 j-QAF .3 Setia murid diberikan sekeping gambar .6 Permainan berbentuk individu atau berkumpulan .3 Kad-kad Suku kata (sesuai dengan gambar) Lembaran Kerja (disediakan oleh guru) Kad-kad Suku kata di sembunyikan di tempat-tempat tertentu yang bertanda pangkah di dalam kelas . Alatan : 1. Sebagai pegukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata yang telah dipelajari Permainan hendaklah disediakan oleh guru gambar yang 2.2 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 51 1.1 10 Keping gambar yang berkaitan dengan suku kata 1.

6 Sebagai pengukuhan murid diberi lembaran kerja untuk menulis suku kata/perkataan yang telah dipelajari .2 Murid perlu memelih kad sukukata yang berada didalam balang/kotak tersebut dan menampal kad sukukata(kad gulung/lipat pada kad sukukata dipapan tulis disediakan oleh guru .3 Murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah lengkap menjadi perkataan . 2. 1.4 Lembaran Kerja 2 Cara Permainan : 2.1 Guru melekatkan kad sukukata dipapan tulis 2. 2.1 Sebuah kotak/tin besar/balang 1.5 Permainan ini dijalankan secara berkumpulan atau yang berpasangan . 52 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 52 1 Alatan : 1.2 Kad sukuka ta yang dilipat/digulung 1. 2.3 Kad Suku kata yang sesuai dengan kad sukukata yang digulung/dilipat.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 53 PERMAINAN RUMAH MERPATI 53 j-QAF .

2. 2.3 Semua murid menyebut dan menulis semula suku kata yang telah dilengkapkan secara kelas.2 Murid dikehendaki menyambung huruf tunggal menjadi perkataan berdasarkan gambar yang dipamerkan di rumah merpati . 54 j-QAF .3 Gambar 2 Cara Permainan 2. 1.1 Guru menyediakan rumah merpati dari kad manila/mounting board/polistrin.2 Kad huruf tunggal (berbentuk sambung). 2.1 Mounting Board/Kad manila/polistrin 1.4 Setelah dapat menyebut perkataan. murid menulis semula perkataan pada lembaran kerja sebagai pengukuhan .kumpulan dan individu .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 54 1 Alatan : 1.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 55 PERMAINAN TANDA ARAH 55 j-QAF .

4 Murid menyebut dan menulis semua perkataan yang betul dalam buku kerja. 2.2 Kad suku kata 1.1 Polistrin/Mounting Board 1. PERMAINAN AHLI ASTRONOMI 56 j-QAF .3 Sebatang kayu sebagai Tiang 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 56 1 Alatan : 1. 2.3 Murid dikehendaki mencari suku kata yang disediakan oleh guru dan melekatkan pada tunjuk arah.2 Guru menyebut perkataan kanan / kiri /atas / bawah.1 Guru menyediakan papan tanda arah yang kosong 2. Cara Permainan 2.

2 Cara Permainan : 2. PERMAINAN BERMAIN LAYANG-LAYANG 57 j-QAF .1 Murid-murid meneropong huruf-huruf tunggal / suku kata / perkataan di bintang dengan arahan guru.3 Guru menilai pencapaian murid . 2. 2.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 57 1 Alatan : 1.2 Murid-murid dikehendaki mengecam dan menyebut hurufhuruf yang dilihat melalui teropong.berbentuk bintang 1. 1.1 Kad manila.4 Murid menulis semula huruf / suku kata / perkataan yang telah disebut ke dalam lembaran kerja.4 Lembaran kerja.3 Kad manila yang digulung sebagai teropong 1.2 Tali secukupnya . 2.

2. Alatan : 1. Contoh : a) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang naik paling tinggi ? b) Apakah huruf yang terdapat pada layang-layang yang berwarna merah atau hijau atau biru ? 2.1 Guru menyediakan layang-layang yang telah dituliskan dengan huruf-huruf tunggal.3 Guru bersoal jawab dengan murid.2 Benang 1.4 Permainan ini dijalankan di luar kelas 2. EXPLORACE 58 j-QAF .1 Layang-layang berwarna-warni 1. 2.2 Setiap murid dikehendaki menaikkan layang-layang masing-masing .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 58 1.3 Kertas yang bertulis huruf tunggal Cara Permainan 2.

bunga.2 Guru membahagikan kad-kad perkataan kepada semua murid 2. 2. 2.3 Murid dikehendaki mencari dan melabelkan namanama benda yang terdapat di persekitaran sekolah contoh pasu.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 59 1.2 Persekitaran sekolah 2.1 Permainan dijalankan di luar bilik darjah 2. Cara Permainan 2.5 Murid menulis perkataan yang dilebelkan 59 j-QAF .batu. Alatan : 1.kayu dan lain-lain.1 Kad perkataan yang mudah yang telah di”laminate” 1.4 Murid mengeja dan menyebut semua perkataan yang telah dilabelkan.

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 60 PERMAINAN KAD MISTERI 60 Kad Gambar j-QAF .

Murid dikehendaki menyebut huruf dengan betul (latihtubi). Alatan : 1.4 Murid membawa gambar tersebut ke hadapan kelas dan menyebut nama gambar tersebut.3 1.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 61 1. Cara Permainan : 2.2 2. Murid menyebut huruf awal berdasarkan gambar.1 Papan penanda sebagai stesen.2 1. ‫ن ت ب ض ا‬ ‫ف‬ ditampal pada papan Gambar yang sesuai dengan bunyi huruf ditampal menutup huruf tunggal tersebut atau gambar diterbalikkan.3 2. 1.4 Kad huruf penanda.1 Seorang murid disuruh mengambil salah satu gambar pada stesen tersebut. 2. Kad huruf lain boleh dutambah sesuai dengan gambar 2. CONTOH LAGU-LAGU UNTUK KELAS PEMULIHAN JAWI ‫ﻻﺿﻮ ﺳﺎﺗﻮ : اﻳﺮاﻣﺎ ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮغ ﺑﻮﻟﻦ‬ ٢‫ﻧﻤﻔﻖ ﺑﺎﻳﻎ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻣﺎآﻦ‬ ‫ﺧﻮﺧﻴﻠﻪ ﻓﻴﻐﻀﻦ‬ ‫ﻻﺿﻮ دوا : ﻗﻮروس ﺗﺎث ﺳﺎم هﺎﺗﻲ‬ 61 j-QAF .

ﻣﺎﻣﺎآﻮ‬ ‫ف ا ف ا ك و . هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ﻣﺎﻣﺎآﻮ ﻣﺎﻣﺎﻣﻮ . هﺎﺗﻴﻜﻮ هﺎﺗﻴﻤﻮ‬ ‫ك و ك و ك و آﻮ آﻮ آﻮ‬ ‫س ي ك و ك و ﺳﻴﻜﻮآﻮ‬ ‫دا ض و ك و داﺿﻮآﻮ‬ ‫دا ﻩ ي ك و داهﻴﻜﻮ‬ ‫آﻮآﻮآﻮ آﻮآﻮﻣﻮ‬ ‫26‬ ‫‪j-QAF‬‬ ‫‪CONTOH‬‬ . ﻓﺎﻓﺎآﻮ ﻓﺎﻓﺎﻣﻮ‬ ‫راﺗﻮآﻮ راﺗﻮﻣﻮ . راﺗﻮآﻮ‬ ‫هـ ا ت ي ك و .‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫26‬ ‫ﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎهﻴﺖ ﻓﻮآﺖ‬ ‫ﺟﺎروم ﺳﻮدﻩ آﺎرت‬ ‫رﻣﺒﻮت آﻴﺖ ﺳﻴﻜﺖ‬ ‫آﻮآﻮ دآﺮت‬ ‫ﻻﺿﻮ 3 : اﻳﺮاﻣﺎ اﺧﻲ٢ ﺑﻮك ﻓﻴﻨﺘﻮ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﺎﻧﺲ ﺑﻮك آﻴﻔﺲ‬ ‫اﺗﺲ آﻴﻔﺲ اد ﻟﻴﻔﺲ‬ ‫ﺟﺎﻏﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﺎﻟﺲ‬ ‫هﺎﺗﻲ اﻣﻖ ﺟﺎدي ﺧﻤﺲ‬ ‫ﻻﺿﻮ 4 : اﻳﺮاﻣﺎ واو ﺑﻮﻟﻦ‬ ‫داﻟﻢ دوﻟﻎ اد ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫داﻟﻢ ﺑﺎﻟﻎ اداﻟﻪ آﺎﺧﻎ‬ ‫اﻳﺠﺎ دان ﺑﺎخ ﺗﻮﻟﻎ‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﺑﺮت‬ ‫هﻴﺪوف آﻴﺖ ﺳﻼﻟﻮ ﻣﺎﻟﻎ‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : ﻓﻴﺴﻎ اف‬ ‫م ا م ا ك و . ﻓﺎﻓﺎآﻮ‬ ‫ر ا ت و ك و .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫36‬ ‫ﺳﻴﻜﻮآﻮ ﺳﻴﻜﻮﻣﻮ‬ ‫داﺿﻮآﻮ داﺿﻮﻣﻮ‬ ‫داهﻴﻜﻮ داهﻴﻤﻮ‬ ‫راس ﺳﺎﻳﻎ ﺟﺎوي‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : راس ﺳﺎﻳﻎ اﻳﻪ‬ ‫ﻣﺎري راآﻦ ﻣﺎري ﻣﺜﺎﺛﻲ‬ ‫ﻣﺎري آﻴﺖ ﺑﻼﺟﺮ ﺟﺎوي‬ ‫ﺣﺮوف دﺳﺒﻮت ﺑﺮهﺎﺗﻲ-هﺎﺗﻲ‬ ‫آﻴﺖ اوﻟﻎ ﺑﺮآﺎﻟﻲ-آﺎﻟﻲ‬ ‫اﺑﻮ اد ﺑﺎﺟﻮ ﺑﻴﺮو‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ ﺑﺎﺟﻮ ﺑﺎرو‬ ‫اﻳﺒﻮ ﺑﻮ ك ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ‬ ‫ﺑﺎﺟﻮ اﺑﻮ اد ﺗﻴﺴﻮ‬ ‫اﺧﻲ 2 ﺑﻮ ك ﻻﺧﻲ‬ ‫داﻟﻢ ﻻﺧﻲ اد آﻮﻧﺨﻲ‬ ‫اﻣﺒﻴﻞ آﻮﻧﺨﻲ ﺟﻮﻣﻔﺎ آﻮاﺧﻲ‬ ‫ﻣﺎآﻦ آﻮاﺧﻲ راس ﻻﻳﺨﻲ‬ ‫36‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

‫‪Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi‬‬ ‫46‬ ‫ؤوآﻞ دان ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫اﻳﺮاﻣﺎ : اﻳﺮ ﻓﺎﺳﻎ ﻣﺎﻟﻢ‬ ‫ا ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( a‬ا اوﻧﺘﻮق )اﻳﻪ(‬ ‫اي ﺑﻮﺛﻲ )‪ ( i‬اي اوﻧﺘﻮق )اﻳﺒﻮ(‬ ‫او ﺑﻮﺛﻲ )‪ (u‬او اوﻧﺘﻮق )اودغ(‬ ‫او ﺳﻨﻎ هﺎﺗﻴﻜﻮ‬ ‫ا اي‬ ‫ﻣﺎري ادﻳﻖ ﻣﺎري ﻣﺎرﻳﻠﻪ ﻣﻐﻴﺠﺎ‬ ‫دﻏﺮ ﺿﻮرو اﺟﺮ ﺳﺒﻮت ﺳﻮآﻮآﺎت‬ ‫ﺳﺒﻮت ﺑﺘﻮل2 ﺟﺎﻏﻦ ﺗﻚ ﺑﺎخ‬ ‫ﺑﻴﻼ ﻓﻨﺪاي ﺟﺎوي ﺗﻨﺘﻮ ﺿﻮرو ﺳﻮك‬ ‫ا ي م )اﻳﻢ( ا ف ي )اﻓﻲ(‬ ‫ﺑﻴﻼ ﺳﻮدﻩ ﻓﻬﻢ ﺑﺎرو آﻴﺖ اوﺟﻲ‬ ‫ا ب غ )اﺑﻎ( ا ي ﻩ )اﻳﻪ(‬ ‫آﺎﻻو آﻴﺖ ﻟﻴﻚ ﺿﻮرو ﻓﻮن ﻣﺎرﻩ‬ ‫‪LAMPIRAN A‬‬ ‫‪CONTOH UJIAN PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI‬‬ ‫_____________________________________________________ : ‪Nama‬‬ ‫_______________ : ‪Kelas‬‬ ‫_______________: ‪Tarikh‬‬ ‫46‬ ‫‪j-QAF‬‬ .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 65 WARNAKAN HURUF MENGIKUT WARNA YANG DISEBUT OLEH GURU 65 j-QAF .

BIL NAMA MURID HURUF TUNGGAL KELAS LAYAK /T/LAYAK ‫م ل ك ض ر د ج خ ت ب‬ Catatan : Murid yang tidak dapat mengenal kurang daripada lima huruf di atas layak mengikuti kelas pemulihan.Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 66 LAMPIRAN B BORANG PENGESANAN KELAS PEMULIHAN JAWI Arahan : Tandakan ( ) pada huruf-huruf yang dikenali berdasarkan ujian diagnostik yang telah dijalankan. BIL NAMA MURID SUKU KATA TERBUKA KELAS ‫ﻣﺎ ﻟﻮ آﻲ دا ﺧﻮ ﺑﻲ‬ KELAYAKAN Catatan : Murid yang tidak dapat mengeja dan membaca suku kata terbuka yang diuji seperti contoh di atas adalah layak mengikuti kelas pemulihan. 66 j-QAF .

HURUF TUNGGAL ‫ت‬ L ‫ب‬ T ‫خ‬ L ‫ج‬ T ‫ر‬ L ‫د‬ T ‫ل‬ L ‫س‬ T ‫ض‬ L ‫ك‬ T ‫ث‬ L ‫ن‬ T ‫ﻩ‬ L ‫م‬ T ‫غ‬ L ‫ف‬ T ‫و ي‬ L ‫ا‬ T L – Lisan T – Tulisan ** Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai k hi di ji j-QAF 67 .Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 67 LAMPIRAN C BORANG PENILAIAN INDIVIDU KELAS : NAMA : …………………………………………………….

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 68 LAMPIRAN D (i) BORANG PENILAIAN UJIAN KELAS PEMULIHAN JAWI HURUF TUNGGAL ‫سل‬ ‫ك ض‬ ‫نث‬ L T L T L T SUKU KATA TERBUKA ‫ﺑﺎ ﺑﻲ ﺑﻮ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻲ ﺗﻮ‬ ‫ﺟﺎ ﺟﻲ ﺟﻮ‬ L T L T L T Bil Nama ‫بت‬ L T ‫جخ‬ ‫در‬ L T L T ‫م ﻩ‬ L T ‫فغ‬ L T ‫اوي‬ L T Panduan : .Guru hendaklah menulis tarikh di dalam kotak borang penilaian apabila murid telah berjaya menguasai kemahiran yang diuji. L = Lisan T=Tulisan 68 j-QAF .

Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi 69 LAMPIRAN D (ii) SUKU KATA TERBUKA ‫ﺿﺎ ﺿﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﻣﻮ‬ ‫آﺎ آﻲ آﻮ‬ ‫ﻻ ﻟﻲ ﻟﻮ‬ ‫ﺿﻮ‬ L T L T L T L T Nama Bil ‫ﺧﺎ ﺧﻲ ﺧﻮ‬ L T ‫دا دي دو‬ L T ‫را ري رو‬ L T ‫ﻧﺎ ﻧﻲ ﻧﻮ‬ L T ‫ﺛﺎ ﺛﻲ ﺛﻮ‬ L T ‫ﻓﺎ ﻓﻲ ﻓﻮ‬ L T Bil Nama SUKU KATA TERBUKA ‫ﻏﺎ ﻏﻲ ﻏﻮ ﺳﺎ ﺳﻲ ﺳﻮ هﺎ هﻲ هﻮ‬ L T L T L T SUKU KATA TERTUTUP ‫تﻩ‬ ‫نم‬ ‫غل‬ ‫رس‬ L T L T L T L T Perkataan Mudah L T Tanda tangan Penilai …………………… Disahkan oleh ……………………. 69 j-QAF .

LAMPIRAN E NAMA : __________________________________________________ KELAS :_____________ Tulis semula huruf di bawah ini. Tandatangan Ibu bapa/ penjag …………………………… LAMPIRAN E (i) 70 . TARIKH :______________ ‫ت‬ ‫ب‬ Tandatangan Guru : ………………………………….

‫ﺳﺎﻟﻴﻢ‬ ‫اوﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎآﺮ‬ 71 ‫ﺗﺎﻟﻢ‬ ‫اوﻟﺖ‬ . ‫ﺑﻮﺑﻮ ﻣﻮﻻ اﺑﻮ ﻻﺿﻮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮ ﻣﺎري ﺑﻴﺠﻲ ﻓﺎدي‬ ‫ﺗﻴﺘﻲ ﻧﻮري دادو هﺎﺗﻲ‬ ‫آﺎآﻲ ﺿﻴﻀﻲ‬ ‫ﺿﻮرو‬ ‫ﺳﺎﻓﻮ‬ ‫رﻳﺒﺎ‬ LAMPIRAN E (ii) Senarai perkataan mudah berakhir dengan suku kata tertutup. Senarai perkataan suku kata terbuka yang mudah.Kemahiran 22 Membaca dan menulis perkataan – perkataan mudah daripada suku ka terbuka dan tertutup yang telah dikuasai .

‫ﺑﺎﻟﻮت آﻮﻟﻮم ﺧﻮآﻮر ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫آﺎﻓﺲ ﻓﻮﺳﻴﻎ ﻧﻴﻔﻴﺲ ﻓﻴﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮﻓﻮس ﺳﻮﻟﻮﻩ آﺎﻓﻞ ﺗﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻮن‬ ‫ﺟﺎﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮل‬ ‫اوآﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻎ‬ ‫ﻟﻮﺗﻮغ‬ ‫آﺎﺗﻴﻞ‬ ‫27‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful