P. 1
Jurnal 5 Org

Jurnal 5 Org

|Views: 6,361|Likes:
Published by Seri Rama Nira

More info:

Published by: Seri Rama Nira on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Sections

SSP 3053

REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL1

1.0

Pengenalan Reka Bentuk Grafik

Reka bentuk grafik merupakan proses seni yang menggabungkan teks dan grafik melalui reka bentuk logo, grafik, risalah, bulletin, poster, papan tanda dan lainlain komunikasi visual. Pada masa kini, pereka bentuk sering menggunakan gabungan perisian percetakan meja dan teknik untuk menghasilkannya. Reka bentuk grafik merupakan saluran komunikasi yang berkesan. Grafik boleh didefinisikan sebagai gambaran bukan fotografi dua dimensi (2D) yang direka khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada penonton atau pelajar. Grafik merujuk gambar-gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. Grafik juga meliputi beberapa bahan seperti lukisan, carta, graf, poster dan kartun. Istilah grafik berasal daripada perkataan Greek, Graphikos yang

membawa maksud ‘lukisan dan catan’. Graphein pula bermakna untuk menulis atau melambangkan penggunaan garisan. Grafik merujuk kepada bahan yang meringkaskan maklumat, memaklumkan fakta atau idea dengan jelas, berkesan dan meyakinkan melalui kombinasi lukisan, perkataan, simbol dan gambar. Grafik boleh diertikan sebagai bahan bukan fotografi dua dimensi (2D) yang direka bentuk untuk memaklumkan mesej yang spesifik kepada pemerhati. Grafik diungkap sebagai bahan ilustrasi yang digunakan untuk

memaklumkan fakta atau idea, iaitu sejenis bahasa ringkas yang universal. Bahan grafik 2D merupakan bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping permukaan yang rata. Ia merupakan bentuk seni yang mengandungi mesej dengan tujuan untuk memberi petunjuk, arahan, atau maklumat. Kesimpulannya, grafik ialah kepelbagaian visual bukan unjuran (nonprojected visual), bahan bukan fotografi, bahan 2D yang direka bentuk khusus melalui kombinasi imej, perkataan, simbol dan lukisan untuk menyampaikan mesej, idea, fakta dan maklumat. Reka bentuk grafik ini juga merupakan satu bentuk seni untuk mempamerkan idea atau produk dalam bentuk visual dengan menggunakan pelbagai medium daripada lakaran pensel hinggalah grafik komputer. 2.0 Sejarah Perkembangan Grafik

SSP 3053

REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL2

Reka bentuk grafik telah wujud semenjak zaman dahulu lagi. Orang Roman telah menggunakan pengiklanan pada sekitar 15 000- 10 000 SM di mana piktograf atas dinding gua digunakan sebagai bahasa visual. Selepas tahun 1945, kursuskursus reka bentuk grafik berkembang di kolej-kolej seni,

kolej teknikal, dan politeknik. Para pereka bentuk tersebut memasuki dunia reka bentuk percetakan, pengiklanan dan televisyen termasuklah reka bentuk korporat untuk industri dan perdagangan. Pada zaman itu, reka bentuk grafik meliputi rekaan untuk tiket bas, tanda jalan untuk laluan kenderaan, pembungkusan rokok, penggunaan tipografi untuk perkamusan sehinggalah rekaan seni dalam penerbitan majalah. Seterusnya istilah komunikasi visual digunakan untuk membolehkan filem media digolongkan dalam kategori tersebut. Secara am, reka bentuk grafik ini merupakan medium atau perantara untuk pemindahan objek dan idea. Pada zaman era Victoria, seni grafik berpusat pada perkembangan masyarakat Reka bentuk dan grafik yang menonjol penggunaannya pertumbuhan dalam pesat poster dirangsang dengan pengguna.

persuratkhabaran

perkembangan percetakan. Peralatan seperti air brush

yang dipelopori pada

tahun 1893 oleh Charles Burdick menggunakan semburan dakwat atau cat yang membolehkan pereka bentuk menghasilkan rekaan ton gambar yang lebih halus dan sempurna. Teknologi dan pengguna, korporat dan permintaan institusi telah memberi acuan dalam reka bentuk awal grafik kurun pada ke-20 penghujung seperti kurun ke-20. Walaubagaimanapun, banyak taktik dan strategi grafik kontemporari dibina berasaskan sebelum pergerakan Dunia Kubisme, Surealisme, teknik Futurisme, De Stjil dan Kostruktivisme. Surealisme muncul dalam dua bentuk Perang Kedua. Jurufoto terdorong menggunakan surealisme kerana ia membolehkan transformasi fotografi kepada hasil seni. Seni Surealis ini menjadi ikutan para pereka bentuk ketika itu. Pada lewat kurun ke-20, reka bentuk tipografi dan muka taip dipelopori oleh De Stijl dan kontruktivisme. Di Jerman pada kurun ke-20, Herbert Beyer (Austria, 1900-85) yang mengajar di Bauhaus telah mencipta muka taip sans

SSP 3053

REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL3

serif yang dipanggil universal pada tahun 1925. Ikutan revolusi Avant Garde pada tahun 1920-an telah dikomersilkan pada tahun 1930-an. Di Britain, Stanley Morison (1889-1967) telah mencipta Times New Roman pada tahun 1932. Muka taip roman ini digunakan secara meluas di seluruh dunia. Negara yang mengetuai rekabentuk grafik moden dalam dekad pertama selepas Perang Dunia Kedua ialah Amerika Syarikat, Switzerland dan Jerman. 3.0 Elemen dan Prinsip Reka Bentuk Grafik

Prinsip rekaan merujuk kepada kaedah dan teknik susunan atau pengolahan unsur-unsur seni iaitu garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna untuk menimbulkan gambaran tertentu yang

dikehendaki dalam sesuatu gubahan seni visual. Terdapat tujuh prinsip rekaan iaitu harmoni kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan. Setiap gubahan seni visual yang menarik lazimnya mengaplikasikan lebih daripada satu prinsip rekaan dalam proses ciptaannya. Struktur dalam rekaan grafik merujuk kepada rangka asas sesuatu objek. Semua objek di alam sekeliling kita mempunyai struktur yang memberi sokongan dan perlindungan kepada objek tersebut. Dalam konteks seni visual, struktur rekaan ialah gaya persembahan sesuatu gubahan seni visual. 3.1 Elemen-Elemen Reka Bentuk Grafik

3.1.1 Garisan Garisan digunakan untuk menunjukkan gerakan, arahan dan juga perlakuan.

Garisan diolah menjadi suatu kesan yang menarik dalam rekaan visual grafik. Sebagai contoh, garisan melintang menunjukkan kestabilan dan ketenangan manakala garisan yang tegak pula menimbulkan kesan kekuatan dalam rekaan yang dihasilkan. Garisan pepenjuru menunjukkan bahawa terdapat gerakan dan dinamik. Selain itu, garisan juga dapat mewujudkan kesan bentuk atau objek dan boleh menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. 3.1.2 Jalinan

SSP 3053

REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL4

Jalinan dalam reka bentuk grafik biasanya digunakan untuk menampakkan kesan tekstur pada suatu permukaan. Ia terdiri daripada jalinan kasar dan licin. Jalinan terbahagi kepada dua iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Dalam rekabentuk grafik, jalinan merupakan salah satu elemen yang menjadikan sesuatu rekaan itu kelihatan lebih abstrak contohnya kesan jalinan yang diaplikasikan pada kad jemputan dan juga ilustrasi pada risalah-risalah produksi. 3.1.3 Rupa Rupa merupakan hasil pertemuan di antara titik permulaan suatu garisan dengan penghujungnya. Ia bersifat dua dimensi, mempunyai permukaan yang rata dan kosong. Rupa boleh dihasilkan dengan menggunakan warna dan juga garisan. Dalam seni visual, unsur-unsur ini dapat dilihat dalam gubahan seni grafik iatu logo, corak dan mukataip.

3.1.4 Bentuk Bentuk merupakan salah satu elemen dalam grafik yang sering diolah menjadi suatu rekaan yang bersifat tiga dimensi. Bentuk terhasil daripada beberapa rupa pada satah tertentu, dan juga pada struktur tertentu. Bentuk mempunyai sifatsifat yang tersendiri iaitu mempunyai keluasan, kelebaran, dan ketinggian. Ianya mempunyai isipadu, dan bersifat pejal. 3.1.5 Warna Warna merupakan satu unsur yang sangat penting dalam seni visual.

Penghasilan rekabentuk grafik menjadikan warna sebagai satu elemen yang menjadi ciri asas dan menggunakan warna sebagai daya penarik kepada rekaan tersebut. Warna yang digunakan dalam perekaan bergantung kepada tema, makna, dan komposisi yang ingin diolah melalui karya tersebut. Selain itu tujuan dan mesej yang ingin disampaikan juga mempengaruhi penggunaan warnna dalam sesuatu karya. 3.2 Prinsip-Prinsip Reka Bentuk Grafik

SSP 3053

REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL5

3.2.1 Simplisiti Simplisiti atau kesederhanaan merupakan prinsip seni reka yang bersifat sederhana dan tidak terlalu berat komposisinya. Prinsip kesederhanaan ini dapat member ilusi yang menarik dan mendorong audien untuk terus menghayati sesuatu karya seni tersebut. 3.2.2 Dominan Dominan merupakan salah satu prinsip yang selalu digunakan dalam

penghasilan reka bentuk grafik. Misalnya penggunaan warna yang dominan dalam reka bentuk kad jemputan dan juga papan iklan. Dominan berasal dari perkataan Dominance yang bermaksud keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini menjadikan sesuatu unsure seni tersebut sebagai penarik dan menjadi pusat perhatian. Dominan mempunyai beberapa tujuan iaitu menarik perhatian, menhilangkan kebosanan dan member titik focus pada sesuatu karya yang dihasilkan. 3.2.3 Harmoni Harmoni wujud pada benda-benda alam dan benda buatan manusia. Harmoni adalah sesuatu rekaan seni visual yang melibatkan susunan atau ulangan unsurunsur seni visual mengikut cara dan prinsip yang tersusun dan menimbulkan kesan yang menarik. Dalam konteks seni, ulangan garisan, rupa,

bentuk, jalinan dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna, teratur, seragam dan selesa pandangan mata. 3.2.4 Kontra Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai ciri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam suatu gubahan. Kontra juga berkaitan dengan fokus kerana ciri-ciri bertentangan menimbulkan perbezaan. Kesan kontra dapat ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melaui pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan, Kontra banyak diaplikasikan

realistik dan berkesan. 3. Ia terbahagi kepada dua iaitu imbangan simetri dan juga imbangan tak simetri.6 Imbangan Imbangan ditakrifkan sebagai suatu keadaan kesamaan dan berpadanan dari segi berat. Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dpat menimbulkan focus atau tumpuan. 3. Melaui imbangan. Mengaplikasikan prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat menghasilkan irama dan suasana yang tertentu.5 Penegasan Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsur seni yang menonjol di dalamnya. ia juga disebut sebagai Center of Interest.7 Irama dan Pergerakan Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. Imbangan merujuk kepada pembahagian yang bersebelahan atau berpadanan sama ada di sebelah kiri dan kanan atau atas dan bawah. mengasingkan elemen yang harus ditegaskan dan meletakkan objek penegasan di pusat tumpuan dengan menggunakan garisan grid berpancaran. 3. Dalam proses penghasilan karya seni visual. Ia juga dapat mengelakkan kebosanan dan menjadikan hasil seni pelbagai serta menjadi lebih menarik. Ia juga menjadikan gambar lebih menarik dan menimbulkan daya tarikan serta menimbulkan kesan visual yang lebih hidup.2. menarik perhatian dan mengelakkan kebosanan. tarikan dan tumpuan perhatian yang terdapat dalam suatu susunan unsur-unsur seni. Focal Point dan Eye Catcher.2. Selain itu. 3.2.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL6 dalam gubahan seni visual kerana aplikasi prinsip ini dapat memberi penegasan dan tumpuan.2. ciri-ciri penegasan dapat dicapai melalui cara menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. susunan tidak akan kelihatan berat sebelah dan akan mewujudkan kesan kesatuan.8 Variasi atau Kepelbagaian .

variasi. Penggunaan elemen kontra dalam hasil karya mampu mewujudkan variasi dari segi warna. ditulis atau dicetak. dicat. Ia biasa dilihat ditampal pada dinding dan digantung di sekolah. aktiviti masyarakat. di pejabat dan di tempat awam yang lain. kempen dan sebagainya. Kebiasaannya. ilustrasi. Antara pereka grafik terkenal di Amerika dan Eropah yang menghasilkan poster yang menarik dan bertaraf dunia seperti Oskar Kokoschka dan Ben Shehn. Ia merujuk kepada penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan yang pelbagai dalam sesuatu hasil rekaan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL7 Variasi adalah kepelbagaian yang diperolehi melalui penggunaan kontra dan perincian sesuatu karya. . 4. Sebagai contoh. bentuk dan komposisi sesuatu hasil karya. warna dan reka letak yang digubah untuk menyampaikan maklumat secara mudah. Penggunaan unsur seni. poster dapat menonjolkan keistimewaan mesej kemasyarakatan dan pengiklanan untuk ditontonkan di tempat menunggu bas misalnya.1  Jenis-Jenis Reka Bentuk Grafik Poster Definisi poster Poster ialah suatu bentuk rekaan grafik yang melibatkan tipografi. tema serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. teratur dan sempurna di mana ia menimbulkan kesan yang sepadu dan memberi impak dari segi kekuatan karya. Mengaplikasikan prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap. rekabentuk poster bersifat 2D meliputi bahan yang dilukis. Poster selalunya digunakan bagi promosi untuk mempamerkan produk syarikat. kempen oleh pihak kerajaan dan sebagainya.9 Kesatuan Kesatuan wujud pada sesuatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur di dalamnya mempunyai satu tema atau idea yang sama dan menyeluruh.0 4. tenaga dan tarikan dari gubahan tersebut. 3. Poster merupakan satu elemen dalam promosi. Kepelbagaian dapat memberikan gaya.2.

Saiz imej yang diguna haruslah memberi kesan kepada sesebuah hasil rekabentuk yang menarik. simbolik. Poster pertama dihasilkan ‘Cuparas’ yang berfungsi sebagai media penyebaran maklumat. Pameran dan pertandingan vi. Poster sangat penting untuk mengingat dan menarik perhatian masyarakat di sesuatu tempat seperti pada billboard. penyelenggaraan dan organisasi yang hendak disebarkan kepada umum. Melalui pemahaman skala. ia akan memberikan pereka satu siri dalam membuat ilusi tentang kedalaman dari segi ruang. jadual atau tawaran dan juga mempromosikan kepada masyarakat tentang sebab. ilustrasi. piktograf. visual grafik. produk. Kreatif dan artistik iii. Hiburan v. ciptaan Guttenberg Bermula diperkenalkan oleh Caxton di England. Dekoratif ii. papan tanda dan lain-lain visual. Merekabentuk poster adalah suatu cabaran dalam proses penyampaian mesej komunikasi yang berkesan. data. syarikat. Kebanyakan poster digantungkan di tempat-tempat awam supaya senang dilihat walaupun dari jarak jauh. tempat.Media dan teknik percetakan  Sejarah Poster dengan penciptaan mesin cetak (1476). . membuat kejutan dan membuat visual dinamik atau kepelbagaian. Visual pada poster adalah sebuah rekabentuk yang seimbang dalam jangka masa tertentu yang menunjukkan skala ruang positif dan negatif. Perkhidmatan awam iv.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL8 Poster adalah dalam bentuk dua dimensi. Poster mungkin direka hanya menggunakan tipografi atau kombinasi visual dan visual itu mungkin berbentuk abstrak. format halaman yang berasingan digunakan untuk mempamerkan maklumat. Poster yang dianggap berjaya adalah poster yang dapat menyampaikan mesej dengan jelas kepada masyarakat. Iklan dan promosi viii. fotografi atau kolaj atau campuran atau kepelbagaian.  Jenis-jenis poster i. Sukan vii. Poster yang awal wujud bersama-sama dengan perkembangan industri percetakan pada abad ke 15 di Eropah dan hanya menggunakan susunan huruf semata-mata.

Serigrafi atau cetak sutera-saring merupakan satu.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL9 Poster yang menggunakan ilustrasi mula wujud pada abad ke-17 apabila munculnya teknik cetakan litografi. penggunaan litografi dalam poster begitu ketara penonjolannya serta pengolahan yang radikal. Fungsi poster pada ketika itu kebanyakannya digunakan untuk propaganda dan pemberitahuan selain daripada fungsi pengiklanan. Ini jelas ditunjukkan oleh pelajarpelajar dan mereka yang mengikut fahaman pergerakan Sekolah Bauhaus (1919).satunya teknik menghasilkan poster popular. ii) Sejarah perkembangan poster di Jerman.Ciri-ciri ini penting dalam menggunakan poster sebagai media untuk berkomunikasi. Pada tahun 1796. mempunyai pengaruh kuat ke atas poster moden. Henri menterjemahkan ideanya kepada teknik seni cetak litografi. ‘LA BISHE AU BOIS’ dihasilkan oleh Jules Charet (1876) dianggap poster litografi berwarna paling menarik dan moden. Serigrafi sesuai untuk produksi berganda khusus terhadap imej yang menggunakan ruang warna yang rata.Ini menunjukkan bahawa dalam rekabentuk . Laszlo Maholy-Nagi (1895-1946) menganggap poster yang baik harus mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan di atas. tipografi seharusnya berbentuk terang & jelas. i) Sejarah perkembangan poster di Perancis Henri de Toulouse-Lautrec. Gaya dan rekabentuk poster berwarna mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan seni reka grafik di abad ke-21.Lautrec memaparkan penyanyi Kabaret dan penari Jane Avril (1893). Poster Henri de Toulouse. Penggunaan photo silk-screen untuk reka bentuk poster telah memberi nafas baru & menaikkan taraf serta nilai . Jules Cheret (18361932) Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) dan Pierre Bonnard (1867-1974). teknik yang ‘litografi’ yang pertama telah dihasilkan oleh Senefelder. Beliau memahami bahawa poster adalah salah satu alat komunikasi. Di Jerman. Pelukis-pelukis yang aktif dalam penghasilan poster ketika itu termasuk Honore Daumier (1808-1974) . Pada masa ini juga teknik ‘ukiran kayu’ diperkenalkan bagi poster ilustrasi. Poster-posternya dianggap kreatif dan inovatif dan dapat dihayati oleh orang awam di Perancis dan Paris. ia bersifat imaginatif serta memberi impak terhadap audien.

Kempen menyeru rakyat agar menyertai anggota tentera British melawan tentera Jepun dan Komunis tersebar luas di seluruh negara berseiringan dengan poster di Amerika yang popular dengan imej ‘Uncle Sam’. Biasanya poster digunakan untuk mengiklankan produk-produk yang terdapat di pasaran. Perkhidmatan sesuatu syarikat juga diperkenalkan kepada orang ramai melalui poster.  Fungsi Poster i) Poster digunakan untuk pengiklanan (produksi) Poster digunakan untuk mengiklankan barang dan perkhidmatan. Kemasukan British ke Malaya dan zaman darurat memperlihatkan lagi perkembangan rekabentuk poster yang dianggap lebih dinamik dan berkesan dari segi persembahan dan mesej. Poster iklan merupakan satu bentuk iklan yang mudah dan tepat. ii) Poster untuk tujuan komersial . Poster yang ringkas dengan satu warna sahaja berukuran kira-kira 12’x 15’ di tampal di rumah-rumah dan pokok serta bangunan tertentu.  Perkembangan Rekabentuk Poster di Malaysia Kehadiran poster di negara ini dianggap bermula semasa pemerintahan Jepun yang pada masa itu menggunakan poster sebagai alat penyebar maklumat secara khusus untuk tujuan propaganda disebarkan kepada seluruh rakyat. Sebagai contoh poster digunakan untuk mengiklankan produk makanan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL10 estetika & kreativiti. Selain itu poster juga digunakan dalam akademik untuk menerangkan dan mempromosikan hasil kajian yang biasanya ditunjukkan semasa persidangan sebagai pengenalan awal.

iii) Poster sebagai alat hebahan propaganda (politik) Poster juga digunakan untuk menghebahkan suatu mesej. fahaman atau pun yang dianjurkan seperti acara propaganda.  Contoh-contoh gambar poster . Selain itu ia juga digunakan untuk menyebarkan fahaman politik.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL11 Poster digunakan untuk mempromosikan filem dan persembahan dalam dunia hiburan dan juga mempromosikan acara-acara sukan atau acara rakyat.

 Pembungkusan Moden Pembungkusan moden menggunakan bahan-bahan daripada kertas aluminium. jenis pembungkusan dipengaruhi oleh jenis barangan tertentu. iii) Memudahkan penghantaran. krim dan sebagainya mempunyai kaedah dan bahan pembungkus yang berbeza bergantung pada kesesuaian. plastic.2 Pembungkusan Pembungkusan merujuk kepada cara sesuatu bekas atau bahan yang digunakan untuk membalut. kaca. Biasanya. Barangan jenis cecair.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL12 4. vi) Sumber maklumat barangan kepada pengguna. Pembungkusan moden lebih tahan lama. ii) Menjaga kualiti barangan. mudah dibawa dan mempunyai maklumat untuk kepentingan pengguna.  Fungsi-fungsi pembungkusan Antara fungsi pembungkusan adalah untuk: i) Melindungi fizikal barangan agar tidak mudah pecah atau rosak.  Jenis-Jenis Pembungkusan . Pembungkusan tidak terhad kepada barangan makanan sahaja. Kini. vii) Pameran barangan. mengisi. v) Memudahkan usaha mempromosi keluaran. Sesuatu barangan atau keluaran yang menggunakan pembungkusan juga mudah dipamerkan di rak istimewa mengikut jenisnya. melindungi dan memelihara kualiti sesuatu barangan. iv) Memudahkan penyimpanan. kayu dan sebagainya untuk membungkus barangan. Kebanyakan barangan yang dibeli telah sedia dibungkus bagi memelihara kualitinya daripada kerosakan. serbuk. pelbagai alat dan bahan estetik telah digunakan untuk pembungkusan bergantung kepada isi kandungan. malahan menyeluruh kepada pelbagai jenis barangan pengguna yang lain.

beg kertas dan beg plastik. iii) Barangan bijirin Produk bijirin seperti beras. Pembungkusan barangan kanak-kanak lebih mengutamakan ilustrasi berbanding dengan orang dewasa. tepung. i) Produk cecair Produk cecair seperti minyak dan minuman sesuai dibungkus dalam botol plastik. plastic. kertas timah. Kreativiti amat penting dalam membuat pilihan terhadap jenis pembungkusan pilihan mereka. iv) Barangan keras Produk yang keras kotak kayu nipis. tin aluminium dan sebagainya. alat ganti kenderaan dan sebagainya sesuai menggunakan pembungkusan daripada kertas tebal atau Jenis dan pembungkusan mestilah sesuai dengan produk. . botol kaca.  Prinsip Asas Rekaan Pembungkusan seperti peralatan elektrik. Walau bagaimanapun. Ilustrasi mesti sesuai dengan kandungan pembungkusan dan peringkat umur pengguna. ii) Barangan serbuk Produk yang berasaskan serbuk seperti bedak.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL13 Jenis pembungkusan yang hendak digunakan bergantung pada kesesuaian jenis barangan. gandum. i) Rekabentuk pembungkusan perlus sesuai dengan jenis barangan atau produk. pembungkusan adalah berdasarkan kepada keputusan pengeluar untuk menentukan jenis pembungkusan yang sesuai untuk barangan keluaran mereka. jagung dan biji kopi sesuai menggunakan beg plastik. serbuk lada sesuai menggunakan pembungkus yang diperbuat daripada kertas.

Muka taip boleh menjadi identiti barangan. v) Maklumat produk yang perlu ada pada pembungkusan termasuklah nama pengeluar. misalnya barangan kanak-kanak selalunya berwarna-warni berbanding dengan orang dewasa. Muka taip untuk penerangan metilah jelas dan mudah dibaca. iv) Reka letak merupakan susun atur ilustrasi. jenama barangan. kandungan bahan dan logo pengeluar perlu disertakan dalam rekaan tersebut. manakala ubat gigi Colgate serasi dengan warna merah. muka taip dan warna pada pembungkusan. tarikh luput. Reka letak perlu kemas dan sesuai dengan barangan yang dibungkus.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL14 ii) Warna pembungkusan mestilah dapat menarik perhatian. Sesetengah pengeluar barangan menjadikan warna sebagai identiti barangan mereka. tarikh mengilang.  Contoh-contoh pembungkusan . Ubat gigi Darlie sinonim dengan warna hijau. Gubahan dan gaya muka taip perlu sesuai dengan kandungan barangan. ilustrasi atau gambar foto barangan. iii) Muka taip merupakan petunjuk jenama barangan yang paling tepat.

Dalam rekaan grafik persekitaran.3 Pengiklanan Iklan merujuk suatu cara yang digunakan untuk pemberitahuan umum seperti surat khabar. rekaan iklan bertujuan untuk menarik perhatian orang awam tentang sesuatu barangan atau perkhidmatan. Iklan merupakan suatu cara untuk mempromosi sesuatu barangan atau perkhidmatan dengan cukup berkesan sama ada secara langsung atau tidak langsung. ia dipamerkan di sekitar Bandar dengan pelbagai kaedah peragaan seperti menggunakan papan peraga .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL15 4. Pada peringkat awal. radio. Kini. rekaan grafik persekitaran dan sebagainya. televisyen. konsep iklan persekitaran mula dihasilkan di hadapan pintu kedai.

vi) Kesetiaan jenama iaitu dapat memberi jaminan kepada pengguna. contohnya pengguna dapat membuat pesanan setelah membacanya. merupakan imej yang wujud melalui gambar foto. mutu. tipografi atau sebarang kombinasi yang lain.  Tujuan pengiklanan i) Memberi pengenalan kepada barangan yang dikeluarkan dari segi jenis. Rekaan grafik persekitaran ini dapat menarik pelanggan kerana mudah dilihat dari jauh dan bersifat keterbacaan. ilustrasi. iklan berbentuk tiga dimensi (3D) atau berbentuk papan rata. copy dan slogan. Ramai orang merujuk head line sebagai tajuk utama yang merupakan mesej utama lisan. iii) Menggalakkan pengguna mencuba keluaran baharu. v) Menambahkan penggunaan sesuatu keluaran.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL16 billboard. misalnya pengguna dapat mencuba dan mengetahui mutu barangan. Copy keseluruhan merupakan cerita yang menerangkan konsep pengiklanan dan menyediakan lebih maklumat tentang sesuatu produk atau perkhidmatan.  Elemen-elemen dalam pengiklanan Kebanyakan iklan terdiri dari elemen-elemen berikut iaitu visual. ii) Memberi maklumat mengenai barangan. dan sebagainya. Keluaran akan bertambah apabila pengguna sudah meyakini dan mempercayainya. Big idea itu akan meyakinkan setiap pengguna supaya membeli produk atau . misalnya tentang kandungannya. Slogan adalah mesej lisan yang mengaitkan dengan produk atau perkhidmatan yang diiklankan. Pelbagai elemen yang digunakan oleh pereka grafik antaranya ialah visual. papan peraga elektronik.  Konsep pengiklanan Setiap orang bercakap tentang ‘big idea’ yang sering diungkap dalam bidang perniagaan dan pengiklanan. jenama. Ia boleh diletakkan di mana-mana dalam satu muka surat dan bukan hanya di atas sahaja. head line. iv)Menggalakkan pengedaran sesuatu keluaran.

Oleh itu.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL17 perkhidmatan yang hendak dijual. sebaran am dan reka bentuk kesenian popular yang unik dan disukai ramai atas faktor keberkesanannya. memujuk. Idea dan konsep merupakan perkara yang berkesan atau cara yang sesuai untuk menjual dan meghasilkan kejayaan jualan bagi produk anda. Pengiklanan menggerakkan kita untuk membeli barang. Pengiklanan direka untuk memberitahu. Persoalan yang sering difikirkan oleh pengguna adalah apa gunanya pada saya? Inilah persoalan yang sering difikirkan oleh pengguna iaitu apa gunanya pada saya? Adakah produk atau perkhidmatan ini akan menjadikan saya lebih gembira. begitu juga di laman-laman web di internet dipenuhi dengan iklan. acara atau majlis keramaian dan sebagainya. lapangan terbang. lebih sihat. membawa ke mana saya ingin pergi atau menjadikan hidup saya lebih mudah? Pengguna berpotensi inginkan faedah dari sesebuah iklan dan segala idea seharusnya dapat menghubungkan dan mengaitkan gaya kehidupan yang moden dan serba canggih ini. Ia juga sebagai alat yang penting untuk memperdagangkan sesuatu produk atau perkhidmatan dan boleh dikaitkan daripada kebudayaan masyarakat secara amnya. yang mempunyai kesan yang sukar dilupai juga unik.  Jenis-jenis pengiklanan . Pengiklanan membawa keuntungan. Kita selalu melihat iklan televisyen dan cetakan iklan di dalam majalahmajalah dan surat khabar dan pengguna merasakan ada kesan yang kuat dari iklan. mengingati dan membeli produk anda. lebih menarik. dibanjiri dengan mel secara lansung dan cetakan iklan. Bagaimanakah pakar pengiklanan menghasilkan iklan yang berkesan? Bagaimanakah mereka mencipta idea dan konsep iklan yang baru yang akan diterima dan menarik pengguna. Ia merupakan mesej iklan yang amat berkuasa dan kuat. biasanya kita dikelilingi oleh papan-papan tanda. poster-poster di perhentian bas. Idea atau konsep menghubungkan. perkhidmatan. pengiklanan merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. lebih kaya. Idea adalah konsep pengiklanan yang merupakan cara yang terbaik memberitahu pengguna mengenai keunikan atau kehebatan produk atau perkhidmatan mereka. Pengiklanan berada di sekeliling kita. menimbulkan dan merangsang pengguna untuk membeli sesuatu produk yang diiklankan. memanggil kita kepada tindakan dan memberitahu mengenai keluaran terbaru. mengetahui. keretapi.

majalah dan sebagainya. Penghasilan cetakan iklan iaitu kajian tentang produk atau perkhidmatan pelanggan. memikirkan garis panduan dan visual yang akan mengambarkan konsep anda. Rekabentuk dan visual iaitu menggambarkan konsep dalam visual atau perhubungan lisan. mutu konsep dapat membenarkan ianya berhubung dengan mesej. ianya juga dihasilkan dalam bentuk cetakan seperti surat khabar. gaya dan persembahan. Menulis teks utama iaitu penerangan keseluruhan konsep. mengetahui maklumat dan kehendak masyarakat. Mengembangkan strategi yang menentukan kaedah produk dan perkhidmatan juga kedudukan produk dalam saingan pasaran. perdagangan iaitu khusus kepada pakar atau pakar perniagaan dan perkhidmatan awam iaitu khusus kepada barangan awam juga iklan untuk kebajikan atau yang tidak mengaut keuntungan. bentuk muka surat. Terdapat format visual komunikasi seperti poster yang turut dijadikan iklan. faedah. mesti juga ada konsep iaitu jawapan kreatif kepada permasalahan pengiklanan. Ianya terdiri daripada visual utama. Copy writing iaitu bahagian lisan dalam pengiklanan jelas mudah difahami dan menggunakan bahasa seharian. tipografi.  iklan Strategi iaitu merupakan point permulaan yang menetapkan potensi pelanggan dan penentuan kepada produk pasaran. maklumat dan faedah dan mereka bentuk muka surat yang dilaksanakan sebaik-baiknya mengikut strategi dan konsep produk dan sentiasa berfikiran profesional. Mengembangkan konsep yang menghubungkan faedah dan pemujukan membeli barangan atau untuk menggunakan suatu perkhidmatan. mewujudkan tahap jualan yang unik dan sebagainya.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL18 Terdapat tiga kategori major pengguna iaitu yang dikenali sebagai masyarakat atau orang awam.  Contoh-contoh pengiklanan Empat komponen dalam pengiklanan dan penghasilan cetakan .

Ia lazimnya diletakkan dalam kawasankawasan trafik seperti jalan raya.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL19 4. Media .4 Papan Iklan (Billboard) Billboard atau papan iklan adalah salah satu struktur pengiklanan luar yang mempunyai saiz yang agak besar. Visual dan tipografi yang dipaparkan adalah dalam saiz yang dapat dilihat pada jarak penglihatan yang jauh dan biasanya diiklankan pada papan yang besar dengan slogan yang menarik dan juga imej visual yang menarik perhatian. lebuh raya dan kawasan pejalan kaki.

Oleh sebab itu. Selain daripada papan iklan yang biasa dilihat di jalan-jalan dan persimpangan. perniagaan papan iklan berkembang maju. memaparkan beberapa iklan produk dan perkhidmatan daripada syarikat yang sama. Oleh kerana papan iklan digital berpotensi dan memberi impak yang besar kepada pengguna secara berkesan. ia menjadi satu cara pengiklanan yang akan dikomersialkan di masa akan datang. Sebagai jalan-jalan dan lebuhraya-lebuhraya kali. Papan iklan direka untuk menarik perhatian dan mencipta ingatan yang kuat dalam minda pengguna secara cepat. dengan terhad tetapi masih nilai komersial ketara. menyampaikan informasi dan mempromosikan produk syarikat mereka. Hal ini kerana bersesuaian dengan fungsinya sebagai media menarik pelanggan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL20 pengiklanan yang bersifat komersial dan mesra penggguna ini mempunyai tahap kreativiti yang tidak terbatas. dan juga direka untuk memaparkan iklan-iklan daripada syarikat yang berbeza melalui beberapa slot paparan dalam sehari. ia bertujuan memberikan ingatan yang berkesan terhadap produk atau perkhidmatan yang diiklankan selepas pengguna melalui jalan tersebut.  Sejarah Papan Iklan Papan-papan iklan awal adalah pada asasnya besar poster-poster pada bahagian-bahagian bangunan-bangunan. Papan iklan digital boleh direka untuk memaparkan teks yang bergerak. iaitu dalam saiz yang besar supaya mudah dilihat dan juga dengan imej yang diilustrasikan dengan warna yang menonjol dan menarik. . terdapat juga billboard digital yang direka menggunakan program dan perisian komputer. Pengiklanan pada billboard mesti boleh dibaca dalam masa yang singkat kerana biasanya maklumat dalam bentuk teks yang ada pada iklan akan dibaca dalam waktu yang pantas semasa berada di jalan raya. kebanyakan iklan hanya menggunakan beberapa perkataan sahaja.

Dipamerkan disepanjang jalan-jalan dan lebuhraya-lebuhraya. Glico Man. pertambahan jumlah penduduk yang menggunakan lebuh raya terdapat papan-papan iklan disepanjag lebuh raya tersebut.Jared Bell membuat 9x6 poster untuk sarkas di Amerika Syarikat. • 1908 . • 1794 . • 1835 . ini menjadikan poster lebih nyata.24 helai cadar pertama papan iklan telah ditunjukkan pada Paris Exposition dan kemudian pada 1893 World Columbian Exposition di Chicago. • 1889 . dengan terhad tetapi masih nilai mempunyai nilai komersial yang ketara.Yang paling awal mengendalikan sewa papan iklan (sumber: OAAA) • 1872 . • 1925 . perniagaan papan iklan ini berkembang maju. Menawarkan pelbagai jenis pengiklanan. menjelajah persembahan.Syarikat gula-gula Jepun Glico memperkenalkan bangunannya dengan merentangi papan iklan. dan filem-filem.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL21 Papan-papan iklan pada peringkat awal adalah pada asalnya besarsaiz poster pada bahagian-bahagian bangunan-bangunan.Bill Posters Association antarabangsa Amerika Utara telah ditubuhkan (sekarang dikenali sebagai Outdoor Advertising Association Amerika) seperti sebuah papan iklan kumpulan yang melobi.Dimesin papan iklan Kani Doraku adalah terbina dalam Dotonbori. .Papan-papan iklan mengenai dadah mula meningkat diseluruh negara • 1960 .Automobil Model T diperkenalkan di Amerika Syarikat. • 1919 . • 1931 .Litografi telah direka. • 1867 .Burma-Shave membuat papan-papan iklannya sekitar lebuhrayalebuhraya itu. terutamanya bagi sarkas. Osaka.

tetapi meninggalkan bilik membukai kota-kota lain untuk mengharamkan papan-papan iklan perdagangan. menggantikan ia dengan eko plastik seperti politena. iii) Saiz papan iklan dan ketinggian mesti sesuai dengan jarak penglihatan. • 2007 – Pihak Industri mengambil satu keping plastik kepingan penggantian poster untuk menukar poster kertas papan-papan iklan dan bermula fasa akhiran PVC vinil fleksibel. vi)Reka letak atau susunan ilustrasi dan huruf yang sesuai akan menarik perhatian pemerhati.Akta Highway Beautification diluluskan setelah banyak berkempen oleh Lady Bird Johnson • 1971 .Akta Public Health Cigarette Smoking mengharamkan iklan-iklan rokok ditelevisyenkan dan radio.Mahkamah Supreme mengubah satu papan iklan yang dikeluarkan oleh San Diego larangan. dan ia mula bergerak perniagaan itu kepada papanpapan iklan. • 1997 .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL22 • 1965 . iv)Penggunaan warna sebaik-baiknya kontra dengan persekitaran dan dapat menjadi tumpuan pandangan. • 1981 .  Aspek penting dalam perekaan papan iklan i) Keterbacaan. vii) Lokasi yang sesuai atau diletakkan di tempat tumpuan awam.Iklan tembakau tidak lagi dibenarkan untuk dipamerkan dengan menggunakan papan-papan iklan luar di Amerika. viii) Menggunakan bahasa yang betul. v) Kreativiti dan keaslian ideanya sesuai dengan dan beridentiti. iaitu dapat dibaca dengan sekali pandang. ix) Amaran . ii) Ilustrasi atau gambar yang menarik dan mudah difahami.

SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL23  Contoh-contoh papan iklan .

Masyarakat Rom dahulunya menggunakan batu dan tanah liat untuk menghasilkan papan tanda. warna dan simbol kecuali maklumat yang berupa tulisan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL24 4. Menggabungkan bentuk.5 Papan Papan Tanda (Signboard) tanda adalah papan yang membawa maksud tanda atau notis. rumah untuk di sewa dan sebagainya. Pada adab ke 19. Masyarakat Mesir juga antara masyarakat yang tahu dan telah mencipta papan tanda dengan menggunakan media mereka sendiri. Papan tanda juga adalah sebagai alat untuk memberi maklumat atau petunjuk.  Sejarah Pada tahun 1389 King Richard III of England telah meyakinkan atau memberi tahu pemilik premis untuk meletakkan tanda di luar premis mereka.  Kegunaan dan Fungsi i) Penunjuk arah ii) Penunjuk lokasi iii)Menyampaikan maklumat iv)Memudahkan atau melancarkan perjalanan v) Mempromosikan sesuatu produk  Jenis-jenis Papan Tanda i) Industri / Syarikat ii) Pendidikan ii) Lokasi iv)Jalan v) Banner syarikat vi) Keselamatan vii)Notis viii) Iklan . sesetengah pelukis seperti Austro – Hugarian dan Demeter Laccataris telah menghasilkan lukisan papan tanda. Kebiasaannya papan tanda digunakan untuk pengiklanan produk. Papan tanda juga turut digunakan sebagai tanda amaran atau bertujuan untuk pendidikan. majlis.

Honda. iii) Seni Reka Papan Tanda Pendidikan -Papan tanda pendidikan merupakan papan tanda yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL25  i) • • • • • • • ii ) Jenis-jenis seni reka papan tanda Seni reka papan tanda tempat Signboard ialah papan tanda yang menunjukkan sesuatu tempat Signboard lokasi biasanya menunjukkan lokasi tersebut sudah semakin Untuk mempromosikan syarikat mereka Merupakan signboard yang mempunyai tanda korporat Penggunaan jenis tipografi yang jelas Mudah dilihat dan dibaca Penggunaan warna yang kontra supaya mudah dilihat Seni Reka Papan Tanda Industri atau Syarikat hampir -Merupakan papan tanda yang digunakan oleh syarikat-syarikat atau kilang. Ciri-ciri -Biasanya papan tanda ini diletakkan pada hadapan bangunan milik mereka.Golongan sasarannya ialah murid. -Papan tanda ini juga dikenali sebagai perabot jalan. -memberi kemudahan kepada pengguna jalan raya . -Menggunakan papan tanda untuk mempromosikan nama produk mereka.tepi jalan. Seperti Toyota. guru. -Penghasilan papan tandanya ialah menggunakan tipografi dan ilustrasi yang telah dipermudahkan. dan ibu bapa Ciri-ciri -Berunsurkan ilmiah -Memberi pengetahuan yang berguna -Mesej yang ingin disampaikan tepat dan ringkas -Biasanya terdapat dikawasan sekolah iv) Seni Reka Papan Tanda Jalan -Papan tanda jalan merupakan tanda yang berada di tepi. Panasonic dan sebagainya.

dapat menyampaikan mesej. Rekaan logo biasanya bersifat ringkas dan mudah. menggunakan warna yang minimum.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL26 Ciri-ciri -Menggunakan simbol. bahan bercetak seperti kepala surat. pertubuhan. mempunyai keaslian. sampul surat dan sebagainya. Biasanya logo terdapat pada dinding bangunan.6 Logo Logo ialah lambang bagi sesebuah syarikat. mewakili identity organisasi. kelab atau persatuan. . Syarikat perniagaan menggunakan logo sebagai tanda perniagaan dan identity (trademark) supaya mudah dikenali. Logo direkacipta berdasarkan objek alam semulajadi. anak patah atau tipografi -Menunjukkan arah dan jarak kejauhan sesuatu tempat  Contoh-contoh papan tanda 4. objek buatan manusia huruf dan angka. mengekalkan asas seni reka serta kemas dan menarik.

Sebagai contoh. Mesti juga mempunyai perbezaan dalam produk dan perkhidmatan dengan syarikat lain. mudah diingati dan boleh dibezakan. misalnya UPM. dan lainlain. perkhidmatan syarikat yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri serta menggunakan ‘graphic impact’ untuk meghasilkan sesebuah logo. PANASONIC. . Logo boleh dihasilkan dalam 4 jenis iaitu logotype yang menggunakan nama dan Alphabet untuk menghasilkan logo. Ketiga ialah abstrak visual iaitu logo yang tidak mempunyai gambar. Pictorial visual yang mempunyai gambar dan gambar itu akan menunjukkan produk dan perkhidmatan syarikat yang diwakili. logo organisasi atau pertubuhan. Sesebuah logo juga mestilah direka mengikut kesesuaian terhadap syarikat itu. pereka grafik perlu memastikan logo yang direka adalah memenuhi permintaan pelanggan dan kena dengan produk dan perkhidmatan mereka. ia mesti mudah diingati dan mudah dibaca dan juga memastikan logo itu memenuhi permintaan pelanggan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL27 Logo boleh dilihat di mana-mana sahaja seperti yang biasa dilihat ialah logo syarikat. Ia perlu sesuai untuk perniagaan pelanggan dan dan boleh menunjuk atau melambangkan produk. logo itu mestilah jelas dan mudah dibaca. Logo huruf juga menggunakan keseluruhan perkataan seperti AVON.ciri logo yang baik Untuk mereka logo yang jelas. A&W. initial ialah perkataan pertama terhadap nama tersebut serta kombinasi iaitu campuran terhadap mana-mana jenis logo di atas. PHILIPS dan sebagainya. Apabila merekabentuk sesebuah logo. cabaran yang akan ditemui ialah logo yang direka mestilah berbeza dengan logo yang lain maka. logo syarikat insuran adalah tidak sesuai bagi logo syarikat kereta.  Ciri. sesebuah logo mestilah mempunyai keunikan. Untuk menghasilkan sesebuah logo yang baik.  Jenis-Jenis logo i) Logo Huruf Logo Huruf menggunakan huruf ringkas (initial). Selain itu.

 Contoh-contoh logo . iii) Berasaskan bentuk atau rupa satu huruf atau gabungan lebih daripada satu huruf.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL28 Sesetengah logo huruf hanya menggunakan huruf dan imej. Ciri-ciri logo huruf termasuklah: i) Reka bentuk huruf yang berkesan untuk menunjukkan mesej. misalnya motif flora dan fauna. contohnya Pizza Hut dan MAS. contohnya TV3 dan 7UP. Petronas dan Maybank Berhad. misalnya logo oleh syarikat minyak Shell. ii) Logo Representasi (Pictogram) Logo representasi menggunakan imej semata-mata. Punca idea logo representasi adalah berdasarkan rupa objek alam sekeliling dan objek yang dipermudahkan (bersifat 2D). tetapi disesuaikan dengan ciri logo. ii) Mengandungi unsur-unsur seni supaya rekaannya menarik. Logo representasi masih mengekalkan bentuk asal. Terdapat juga logo representasi yang menggabungkan imej dan huruf.

ciptaan hierarki visual. dicetak. Semua gubahan boleh digunakan asalkan ia berkesan.7 Reka Bentuk Korporat (Stationery) Korporat identiti bermaksud reka bentuk grafik untuk membuat imej sesebuah syarikat atau organisasi supaya dikenali oleh masyarakat umum dan boleh menarik perhatian pelanggan untuk mengingati syarikat atau organisasi tersebut itu. nombor telefon dan faksimile adalah dikecualikan dalam sampul surat). kegunaan logo.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL29 4. ditulis dengan pen dan marker. Kualiti yang lebih baik daripada kualiti standard adalah lebih mahal. Korporat identiti biasanya terdiri daripada kepala surat (letterhead). Letterhead dan business card mempunyai logo syarikat. Beberapa perkara perlu diingatkan oleh pereka baru walaupun semua peraturan grafik boleh diubah asalkan dengan adanya kreativiti yang tinggi dan besesuaian dengantema syarikat atau organisasi yang terlibat. Semua sistem rekaan sama ada korporat identiti atau satu program identiti visual yang luas mesti mempunyai kesinambungan iaitu persamaan dalam rupa dan warna. Oleh itu. nama pemilik atau pekerja dan jawatan yang disandang. Kertas letterhead mesti boleh dilipat dan business card haruslah tebal supaya boleh dimasukkan ke dalam dompet. dan jenis permukaan biasanya adalah konsisten dalam tiga bahagian korporat identiti. kita memanggilnya letterhead. Korporat identiti selalunya adalah salah satu bahagian yang penting dalam melambangkan identiti visual sesebuah syarikat perniagaan. Rekaan . pilihan warna-warna. Anda boleh merekabentuk apa sahaja yang anda inginkan asalkan ia dapat mengatasi masalah komunikasi visual masyarakat umum terhadap sesuatu syarikat. (Alamat e-mail dan laman web. Rekaan seperti untuk mengatur elemen-elemen. Kertas dan sampul surat perlu dalam bentuk saiz ukuran yang standard. kad perniagaan (business card). Pemilihan kertas untuk letterhead. sampul surat (envelopes). envelopes dan business card juga penting kerana berat kertas yang dipilih untuk letterhead dan envelopes mesti dapat ditaip. Kebanyakan pereka menempatkan maklumat di bahagian paling atas halaman surat. Satu rekaan yang baik boleh memberikan ingatan jangka panjang kepada audian.

Reka bentuk yang boleh dikenal pasti oleh penghantar dengan segera.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL30 letterhead baruslah dilengkapi ruang yang mencukupi untuk keserupaan dan keserupaan itu tidak patut diubah. Selain itu. Penggunan tipografi yang dapat dibaca dengan mudah dan pantas. Mengekspreskan jiwa atau personaliti syarikat atau pelanggan. alamat e-mail atau laman web yang jelas. mengkoordinatkan letterhead (kepala surat).8 Risalah . sesuai dan menarik. Rekaaan yang digunakan haruslah boleh berfungsi denga baik dalam semua bentuk korporat identiti.  Contoh-contoh korporat identiti 4. envelopes (sampul surat) dan business card (kad perniagaan) denga mewujudkan suasana keharmonian atau kesamaan. Antara berikut adalah cadangan untuk penghasilan korporat identiti yang baik iaitu yang petama mengembangkan konsep yang unik. Menunjukkan alamat. nombor telefon atau faksimile.

 Jenis-jenis risalah Risalah yang dihasilkan bergantung pada matlamat serta barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah syarikat atau organisasi. risalah menjadi salah satu bahan untuk sesebuah institusi berkomunikasi dengan pihak awam. melainkan tajuknya. terdapat pelbagai jenis risalah: i) Risalah perlancongan Menarik perhatian pelancong (orang ramai) terhadap sesebuah tempat menarik. iv) Risalah perubatan . Kebiasaannya. Risalah merupakan reka bentuk grafik yang memberi maklumat dan penerangan terperinci tentang sesuatu produk berkaitan dengan institusi yang diwakilinya. risalah terhasil dalam bentuk sehelai kertas yang dilipat dua. ii) Risalah barangan Memperkenalkan sesuatu produk dalam pasaran. iii) Risalah perkhidmatan Memaklumkan orang ramai tentang perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan. Risalah berfungsi untuk mempromosi dan mengiklankan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah institusi atau syarikat. Ini bergantung pada kreativiti pereka yang menghasilkannnya. ilustrasi dan rekaletak. Penghasilan risalah melibatkan kombinasi tipografi.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL31 Risalah merujuk kepada bahan-bahan edaran atau siaran. Risalah dapat dihasilkan dalam pelbagai bentuk dan gaya mengikut cita rasa institusi berkenaan. Tipografi bagi risalah biasanya bersaiz kecil. tiga atau beberapa kali. Reka letak yang digunakan mestilah menarik perhatian dan dapat memperjelaskan maksud risalah. Ilustrasi yang digunakan mestilah berkaitan dengan tajuk rialah. Kini. Secara umumnya.

iv) Lipatan kemas dan menarik. v) Dilipat dalam pelbagai gaya.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL32 Memperkenalkan produk kesihatan (ubat-ubatan dan alat kesihatan) yang disediakan oleh seebuah syarikat.  Ciri-ciri risalah Ciri-ciri risalah yang baik ialah i) Gubahan sesuai dengan tema risalah ii) Ilustrasi. iii) Maklumat dan penerangan perlu ringkas. iaitu dalam bentuk sehelai kertas. vii) Tipografi atau teks biasa bagi risalah bersaiz lebih kecil daripada teks peraga. lipat dua atau lipat tiga dan sebagainya. jelas dan tepat. gambar dan teks berhubung kait dengan tajuk atau tema risalah.  Contoh-contoh risalah . tetapi lengkap. vi) Muka taip peraga bersaiz lebih besar dan mempunyai warna yang lebih menonjol sesuai untuk tajuk risalah.

laman hiburan.9 Laman Web Laman web merupakan bentuk komunikasi visual yang berkesan pada masa kini. Laman web boleh didefinisikan sebagai suatu dokumen dan informasi elektronik yang dipaparkan di jaringan web yang mengandungi grafik. Laman web yang menarik ialah laman web yang ringkas dan mempunyai malumat yang jelas.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL33 4. Laman web terbahagi kepada beberapa jenis antaranya laman komersil. Setiap paparan website dimulakan pada titik permulaan yang dimulakan dengan homepage. laman bisnes. Ciri-ciri rekabentuk laman web • • • Laman web yang mudah dan cepat dibuka Penggunaan imej yang ringkas Penggunaan butang yang mudah dan menarik . Setiap laman web yang bertalian dikenali sebagai website atau tapak web. World wide web (www) adalah jaringan laman web (link) yang dapat dilayari oleh setiap pengguna di seluruh dunia. laman informasi. Reka bentuk laman web memerlukan kemahiran grafik dan kemahiran menggunakan perisian khas laman web. laman atau blog peribadi. audio teks dan video.

10 Majalah Majalah merupakan penerbitan berkala. Ia mengandungi tipografi dan imej yang menarik. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik popular yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan bahasa yang mudah difahami oleh pembaca. . pasar raya. sama ada dwi-mingguan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL34 • • • • • • •  Warna yang sesuai Saiz bukaan yang standard (640 x480 pixel) Jelas kepada sasaran (audien) Mempunyai maklumat yang padat dan berkesan Menggunakan animasi yang minima Trend reka letak terkini dan tidak padat Butang kawalan yang jelas dan berfungsi dengan baik Contoh-contoh rekaan laman web 4. pasar mini. gerai majalah. dwi tahunan dan sebagainya yang berisi bermacam-macam rencana dengan subjek yang pelbagai. Muka majalah mempunyai tujuan utama iaitu menarik minat pembaca dan pembeli. Majalah secara umumnya boleh didapati di kedai-kedai buku. pusat beli-belah. Pada kebiasaannya. kedai runcit dan sebagainya. bulanan. Muka majalah merupakan bahagian hadapan sebuah majalah. dwibulanan. majalah dicetak berwarna dan menggunakan kertas yang lebih bermutu.

Majalah juga diterbitkan secara dalam talian di internet.  Ciri-ciri Majalah Menurut Mus Chairil Samani (2000).SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL35 Majalah yang mengandungi penerbitan akademik yang ditulis dalam bentuk artikel yang padat dengan ilmu dikenali sebagai penerbitan ilmiah atau jurnal. ciri sesebuah majalah yang baik boleh dibahagikan kepada dua faktor utama yang merangkumi faktor dalaman dan luaran. pengurusan kewangan dan pengiklanan serta promosi dan pengedaran majalah. Bahkan sesetengah majalah mempunyai kedua-dua versi cetak dan internet sekaligus. gaya bahasa dan persembahan majalah.  Diagram muka majalah Diagram muka majalah adalah skema yang perlu ada pada setiap muka majalah seperti: i) Nama ii) Imej iii) Logo iv)Tarikh v) Harga vi) Kod bar vii) Tajuk utama/ tajuk sampingan  Contoh-contoh Majalah . Faktor dalaman merangkumi ciri-ciri majalah itu sendiri yang mementingkan aspek mesej. Manakala faktor luaran menekankan aspek kepakaran tenaga kerja. Terdapat juga majalah yang hanya mempunyai sama ada dalam versi cetak sahaja atau pun versi internet sahaja.

SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL36 4. Jemputan bermaksud mengundang. . grafik atau ilustrasi serta muka taip yang menarik. tiga atau dilipat berbagai cara. mengajak.11 Kad Jemputan Kad jemputan merujuk kepada sekeping krtas atau kad yang dilipat dua. direka dengan rekabentuk yang kreatif. atau mempersilakan seseorang datang. dengan imej. Kad jemputan digunakan untuk mengundang orang datang ke sesuatu majlis atau perayaan.

iii) Reka letak Reka letak dalam kad jemputan merujuk kepada susun atur ayat dalam kad. Kad jemputan yang baik mestilah menggunakan ayat yang ringkas tetapi penuh makna. Muka taip yang ringkas dan senang dibaca. Dalam kada jemputan. dan ia juga boleh dihasilkan dalam pelbagai gaya iaitu menggunakan font yang bersesuaian dengan tema kad jemputan. ilustrasi dan juga bahan-bahan tambahan seperti kolaj (Imej/Teks). Warna yang lembut adalah sesuai untuk melahirkan minat pengguna. Muka taip ialah jenis rupa berbentuk huruf. teruja mahupun sedih. Rupa digunakan sebagai rekaan grafik untuk menghias kad. Pemiklihan warna yang sesuai mampu menarik . mempunyai susun atur yang kemas dan ringkas sesuai dengan tema kad tersebut. Keterbacaan ini akan memudahkan penyampaian maksud sesuatu mesej dalam kad jemputan yang dihasilkan. dan juga muka taip yang berwarna warni atau berkontra dengan latar belakang juga akan menarik perhatian pengguna.  Contoh-contoh kad jemputan perasaan maaf mahupun meluahkan perasaan gembira. ii) Rupa dan muka taip Terdapat rupa geometri dan rupa organik digunakan dalam membuat kad jemputan. ayat yang ditaip adalah tidak terlalu panjang mahupun padat dan sesak.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL37  Ciri-ciri rekabentuk kad jemputan i) Warna Warna amat penting terutama dalam pemilihannya. Reka letak amat penting untuk memudahkan pengguna memahami mesej yang disampaikan.

animasi merujuk kepada satu perbuatan atau proses yang mana dapat menjadikan sesuatu objek atau benda itu kelihatan ‘hidup’ dan seakan ‘bernyawa’. animasi boleh didefinisikan sebagai satu proses membentuk ilusi perkataan di dalam sebuah filem atau video menerusi gabungan gambar-gambar atau pun gabungan pergerakan yang direkod daripada kerangka-kerangka imej.  Definisi Animasi.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL38 5. animasi merupakan satu perlakuan yang mana boleh Secara ‘menghidupkan’ sesuatu atau membuatkan sesuatu itu ‘bergerak’. Animasi juga merupakan gambar yang lahir daripada dua disiplin iaitu filem dan gambar. . patung atau objek tiga dimensi dengan kiraan yang pantas agar hasil daripada gerakan tersebut akan membuatkan gambar-gambar tersebut ‘hidup’. Animasi berasal dari dunia fotografi dan juga ilustrasi rekabentuk grafik atau komunikasi visual.0 Animasi umum. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain daripada itu. Mengikut kepada Computer Animation Dictionary. menganimasikan pula ialah menggerakkan sesuatu objek itu supaya bergerak atau hidup. Membuat atau melakukan proses animasi merupakan menggerakkan gambar atau lukisan. berasal daripada perkataan Latin yang memberikan maksud Animasi ‘dihidupkan’ atau bring to life.

Joseph Plateau dan Pierre Desvigenes berjaya membuktikan bahawa mata manusia cenderung untuk merakam urutan gambar-gambar pada jarak masa tertentu sebagai suatu pola pengekalan dengan melalui peralatan optik yang mereka cipta. Orang Mesir Kuno pada sekitar tahun 2000 sebelum Masihi menghidupkan gambar mereka dengan melakarkan gambar-gambar pada dinding Piramid sebagai satu hiasan dinding. semangat dan emosi akan membuatkan benda tersebut bergerak atau hidup. seniman dunia yang terkenal iaitu Leonardo da Vinci telah Seorang menghasilkan sebuah karya ilustrasi anggota tubuh manusia dalam pelbagai posisi bertajuk “Vitruvian Man”. sebuah prinsip asas ditemui daripada karektor mata manusia iaitu persistence of vision (teori pengekalan pandangan). Lukisan Jepun Kuno pula memperlihatkan suatu jalan cerita yang kelihatan hidup dengan melukiskannya di atas satu gulungan kertas yang panjang.  Sejarah Animasi. . Gioto. menggerakkan benda yang mati yang bermaksud suatu benda yang mati jika diberikan dorongan kekuatan. Dalam sejarah. Secara umum. iaitu seorang seniman Itali juga melukis malaikat atau angle dalam posisi sedang terbang dengan pengulangan pergerakan yang berlainan. 1997). animasi boleh didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk menghidupkan. Orang-orang pada zaman itu menganimasikan pergerakan gambar binatang pada dindingdinding gua tersebut.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL39  Definisi Filem Animasi Manusia ingin untuk membuat gambar atau imej yang hidup dan bergerak sebagai perantara daripada pengungkapan atau expression. Gua Lascaux di Sepanyol Utara yang berusia 200. Perkataan animasi daripada perkataan yang berasal dalam bahasa Inggeris iaitu animation yang diambil daripada kata dasar to animate bermaksud menghidupkan (Wojowasito.000 tahun lebih memaparkan pergerakan binatang seperti khinzir atau kuda digambarkan dengan lapan kaki dalam posisi yang berbeza dan bertindih-tindih. Paul Roget.

Humorous Phases of Funny Faces (1906) yang dihasilkan oleh seorang kartunis surat khabar iaitu J. Seorang pembuat filem bioskop yang berasal dari Perancis merupakan pencetus awal kepada perkembangan teknik filem animasi. Manakala karektor pada bentuk wajah satu lagi adalah orang sedang menghisap curut sambil menghambuskan asap terhadap wajah karektor wanita.  Sejarah Filem Animasi. Karektor seorang lagi merupakan karektor seorang badut sedang membawa anjing untuk melompat menembusi gelung.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL40 Ilustrasi pada dinding Piramid. Sepanyol Utara. Filem kartun tersebut merupakan filem kartun terawal yang menggunakan kaedah single frame dan dipaparkan dalam 20 frame sesaat. terdapat dua bentuk wajah dilukis dengan menggunakan kaedah lukisan iaitu teknik garisan atau line drawing yang mana telah dianimasikan pada sebuah papan hitam. Ilustrasi dinding di Gua Lascaux. . Di dalam filem tersebut juga. Kedua-dua bentuk muka animasi tersebut dilakarkan dengan karektor yang sedang tersenyum dan mengenyit mata. Stuart Blackton iaitu salah seorang pemilik syarikat Vitagraph Company yang mana menghasilkan filem animasi terawal.

Bertosch daripada Perancis pula mewujudkan filem animasi potongan dengan bentuk yang berasal daripada potongan-potongan kayu. Bermula tahun 1928-1940-an. George Pal daripada negara Belanda telah menggunakan patung sebagai figura dalam filem animasi pendek pada tahun 1934. Emile Cohl seorang warga Perancis telah membuat sebuah filem animasi secara sederhana. beliau menggunakan 16 kali pergerakan pada satu saat. Max Fleischer mengembangkan filem animasi bertajuk “Ko Ko The Clown”. seorang pelukis animasi Amerika Syarikat mula mengembangkan teknik di dalam filem animasi. perintis awal kepada seni animasi ini ialah para pelukis komik di dalam surat khabar pada zaman 1980-an. Di Amerika Syarikat pada tahun 1909. Alexander Ptuhshko dari Rusia menghasilkan filem animasi patung dengan jangka masa waktu yang panjang yang bertajuk “The New Gulliver”. Bentuk di dalam filem tersebut berwarna hitam dan berlatarbelakangkan warna putih. filem animasi bersuara dirintis oleh . Pada tahun seterusnya. Pada tahun yang sama. Mengikut sejarah. Tahun 1930-an pula. Winsor McCay membuat filem animasi bertajuk “Gertie The Dinosaur”. Pada tahun 1919. Teknik filem animasi berkembang sekitar tahun 1930-an dan menjadi tahun terpenting dalam dunia filem animasi. Len Lye dari Kana da mencipta filem berwarna bertajuk “Colour of Box”. Di dalam filem McCay. Rangkaian gambar-gambar black-line tersebut dihasilkan di atas lembaran putih serta dimasukkan ke dalam negatif filem sehingga figura yang kelihatan menjadi warna putih dan latar belakangnya menjadi warna hitam. Pat Sullivan pula membuat filem bertajuk “Felix The Cat”. Lotte Reineger daripada Negara jerman mengembangkan dunia animasi dalam bentuk bayangan.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL41 Pada tahun 1908. Fleischer dan Sullivan telah memanfaatkan teknik animasi sel iaitu lembaran tembus pandang daripada bahan seluloid atau celluloid yang disebut sebagai “cell”. Awal tahun 1920-an pula iaitu tahun 1913.

Pada tahun 1938 pula.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL42 syarikat konglomerat terkenal iaitu Walt Disney. Contoh filem animasi yang dihasilkan mereka ialah “Mickey Mouse”. Filem animasi berwarna pertama yang dihasilkan oleh Walt Disney pada tahun 1931 bertajuk “Flower and Trees”. Walt Disney melancarkan filem animasi kartun panjang pertama yang bertajuk “Snow White and Seven Dwarfs”. “Donald Duck” dan “Silly Symphony”. .

i) Kineograph. Flip book adalah sebuah buku yang mempunyai beberapa helai muka surat yang mana mengandungi imej yang sama tetapi memiliki pergerakan yang berbeza. ii) Thaumatrope (1825). Sebelum wujudnya teknologi digital dan juga animasi menerusi penggunaan filem. Thaumatrope merupakan satu cara untuk membentuk animasi secara klasik yang hanya menggunakan kertas. hanya dua helai kertas yang . Apabila helaian tersebut dibuka dengan satusatu masa yang pantas. Terdapat beberapa teknik atau teknologi yang telah digunakan bagi menghasilkan kesan animasi yang berkesan dan berjaya.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL43 Humorous Phases of Funny Faces  Sejarah Awal Penerbitan Animasi. teori pengekalan pandangan telah lama diaplikasikan di dalam penghasilkan kesan animasi pada suatu masa dahulu. imej yang berada di dalam helaian tersebut akan kelihatan seperti bergerak dan timbul. Kineograph atau flip book adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan ilusi dengan menggerakkan gambar dengan satu tahap masa yang ditentukan. Di dalam cara ini.

Contoh Thaumatrope. dua helai kertas tersebut digabungkan dan diikat dengan tali. Apabila kertas yang sudah mempunyai imej itu diputar dengan laju. Sebagai contoh. Kemudian. maka imej seekor burung dan sebuah sangkar itu akan bersatu dan membuatkan gambar tersebut seakan hidup. Cara ini mempunyai beberapa kepingan cakera yang mengandungi siri imej yang berurutan. .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL44 perlu digunakan. apabila kita mahu membuat seekor burung seperti berada di dalam sangkar. Phenakistiscope adalah merupakan alat animasi terawal sebelum Zeotrope. Imej yang berada di dalam dua helai kertas tersebut adalah berbeza pada sisi yang berlawanan. imej seekor burung dilukiskan di atas sehelai kertas dan sehelai kertas lagi dilukis dengan sebuah sangkar. iii) Phenakistiscope (1830). Alat tersebut telah dihasilkan dan direka cipta pada tahun 1831 yang disimulasikan oleh Belgian Joseph Plateau dan seorang warga Austria iaitu Simon von Stampfer.

Alat tersebut berfungsi berasaskan kepada prinsip kerja yang sama dengan alat bernama Phenakistiscope. Pada alat tersebut. beberapa siri imej yang berbeza telah diletakkan dan mempunyai kesan potongan pada sekeliling dan dipasang pada satu alat pemutar yang boleh diputarkan. Zoetrope telah dicipta oleh William Horner yang berasal daripada negara England.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL45 Contoh Phenakistiscope. iv) Zeotrope (1834). .

SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL46 Contoh Zeotrope. Praxinoscope merupakan alat yang digunakan dalam dunia awal animasi yang mana dihasilkan oleh Charles Emile Reynaud dari Perancis. . v) Praxinoscope (1877). Alat tersebut berkonsepkan kepada konsep kerja yang diperkenalkan oleh zoetrope dan phenakistiscope.

teknologi animasi semakin berkembang. Setelah teknologi fotografi diperkenalkan. .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL47 Contoh Praxinoscope. Antara contoh animasi yang menggunakan alat ini ialah siri pergerakan kuda yang sedang berlari. vi) Zoopraxiscope (1877). Alat tersebut telah dicipta oleh Eadweard Muybridge yang mana beliau menggunakan gambar foto yang disusun secara membulat pada plat kaca yang diputarkan.

Teori pengekalan pandangan ini juga boleh membantu dalam mencipta dan digunakan dalam menghasilkan beberapa patung optikal yang wujud sebelum di dalam filem.  Teori Teori Pengekalan Pandangan (Persistence of Vision). ini memberikan gambaran bahawa retina pada mata kita boleh mengekalkan imej pada nisbah satu per sepuluh sesaat sebelum memproses imej yang seterusnya. Peter Roget dalam artikelnya pada tahun 1824 menghuraikan bahawa ilusi pergerakan boleh berlaku apabila wujud imej yang dilihat pada mata manusia. .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL48 Contoh Zoopraxiscope.

ekor dan sebagainya. lukisan akan kelihatan lembut dan menjadi lukisan utama atau key drawing. • Anticipation – aksi sebelum berlakunya perbuatan. • Staging – setiap aksi yang dilakonkan seharusnya jelas berkomunikasi dengan penonton sama ada daripada segi watak. • Follow through and overlapping action – memberikan maksud iaitu aksi yang berlapis. Namun begitu. rambut. Sebagai contoh. • Straight ahead – iaitu aksi kepada aksi animasi yang mana ia berkaitan dengan melukis lukisan pertama hingga lukisan seterusnya. . Latar belakang kedudukan watak seharusnya tepat dan juga bersesuaian. Apabila watak utama berhenti bergerak tetapi pada bahagian yang lain tetapi pada badan watak masih terus bergerak. Kelebihannya pula. pakaian. melompat atau ketika menggambarkan perubahan ekspresi wajah. mood watak dan juga reaksinya.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL49 Teori Pengekalan Pandangan (Persistence of Vision)  Prinsip Asas Animasi Squash and stretch – aksi dalam animasi yang menampakkan ilusi berat dan nilai terhadap watak yang bergerak dan digunakan ketika watak sedang berdialog dengan ekspresi wajah yang pelbagai. terdapat kelemahan kerana akan berlaku kehilangan saiz nilai dan juga komposisi. tangan. Sebagai contoh. permulaan untuk berlari.

rupa. Cara tersebut sebagai satu ujian pensel dan selepas itu ialah pembersihan. • Arcs – merupakan garisan melengkung yang digunakan sebagai panduan lukisan atau guide.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL50 • Slow out and slow in – pergerakan secara perlahan atau lembut yang mana lukisan kurang dengan pergerakan yang pantas. • Appeal or commercial esthetica – setiap watak yang dicipta seharusnya mempunyai karisma dan juga daya penarik. bentuk. watak yang sedang berlari dengan rambut yang juga sedang bergerak. Lukisan tangan memberikan maksud iaitu lukisan yang dihasilkan pada kertas yang mana proses tersebut ialah merakam sesuatu secara beriringan untuk memaparkan pergerakan. Solid drawing – seorang pereka animasi yang baik harus memahami prinsip asas seni. • Secondary action – pergerakan yang wujud selain daripada watak utama. watak animasi yang dicipta juga harus mempunyai nilai komersial dan juga nilai estetika yang tersendiri.  i. Maka. • Timing and motion – jarak dan masa yang dirangka untuk menghasilkan lukisan animasi supaya pergerakan yang dibuat kelihatan lebih semulajadi dan menarik. Gaya Animasi Lukisan tangan. . akan dapat menghasilkan lukisan yang mantap. Di samping itu. Sebagai contoh. Penggunaan dakwat dan warna diaplikasikan ke dalam lukisan tersebut dengan mereka komposisi ke atas semua lapisan dan latar belakang dan rakaman ke atas filem di dalam satu frame pada satu-satu masa. • • Exaggeration – aksi yang melampau dan juga tidak masuk akal. Sebagai contoh. ruang dan sebagainya.

.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL51 Contoh lukisan yang dihasilkan. iii) Animatronics. Ilusi akan berlaku apabila pergerakan dimainkan dalam beberapa masa yang ditetapkan. Secara umum. ii) Stop-motion. Gaya animasi ini juga merupakan salah satu teknik untuk memanipulasikan watak supaya dapat bergerak dengan sendiri. animatronics digunakan dalam pembikinan filem malah boleh juga digunakan di taman tema dan bentuk lain untuk hiburan. Komponen mekanikal dan elektronik yang disalut dengan kulit sintetik dapat digerakkan dengan menggunakan enjin. Gaya animasi ini pula ialah gaya yang dikawal oleh komputer yang mana boleh digerakkan pada masa yang nyata. Contoh animasi stop-motion. Gaya animasi ini pula ialah menganimasikan sebuah model dan merakamkan posisi yang berbeza pada setiap frame yang ada.

Contoh persembahan animasi. . Kebiasaannya.  Persembahan animasi. Pelakon ditugaskan untuk mengawal karektor animasi yang akan dilakonkan agar kelihatan seperti hidup walaupun pada dasarnya apa yang dilakonkan itu adalah watak kartun. patung direka khas dengan watak yang ingin disampaikan dan juga lengkap dengan memakai baju atau suit. Gaya animasi ini pula biasanya dikaitkan dengan patung atau puppetry.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL52 Contoh gaya animatronics.

SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL53  Karektor animasi. . baying-bayang dan sebagainya. melancarkan perjalanan pergerakan karektor serta menambah perberakan sekunder pada karektor. habuk. Animasi seperti ini dibina dengan gabungan teknik inverse dan forward kinematics dan juga motion capture. Kesan khas animasi ini biasanya seperti menghidupkan semula fenomena semulajadi seperti api. Beberapa pembangun kepada karektor animasi ini ditugaskan dengan pengawalan pergerakan karektor. Animasi gaya ini adalah satu bentuk animasi paling berkualiti tinggi yang mana karektor tersebut dapat menghidupkan karektor yang sebaliknya iaitu khayalan atau virtual. asap. penghasilan kesan khas tersebut perlu disesuaikan dengan latar belakang filem atau jalan cerita tersebut. Teknik yang memberikan peluang kepada pereka animasi untuk mengawal kepelbagaian unsur masa seperti sistem partikel dan simulasi dinamik. air dan pelbagai bentuk salji dan laut. kilat. angin. Contoh karektor animasi  Kesan khas animasi. Namun begitu.

mempunyai aksi yang banyak dan pergerakan yang menuju kepada . Perwatakan juga diberikan dengan jalan cerita yang pantas. i) Aksi dan pengembaraan. perspektif dan keadaan yang sebenar. genre ini juga mempunyai beberapa orang watak iaitu watak hero.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL54 Contoh kesan khas animasi  Kesan visual dan aksi langsung animasi. Animasi kesan visual untuk aksi secara langsung adalah lengkap secara visual yang dipadankan dengan pergerakkan. pencahayaan.  Genre Animasi. perisikan dan lain-lain. Genre ini mengandungi banyak aksi. heroin dan juga sekumpulan wira dan termasuk filem yang berdasarkan kepada buku komik seperti aksi kejar-mengejar kereta. plot cerita yang mendebarkan dan pada kebiasaannya mempunyai satu hala tuju yang utama. warna. Selain daripada itu. Kesan ini juga menarik kerana digabungkan dengan aksi yang disediakan dengan pereka sinematografi.

makhluk halus. puaka. makhluk asing. Genre ini juga melibatkan benda-benda tahyul seperti hantu. iv) Seram Genre ini mempunyai nama lain iaitu thriller. Di bawah genre komedi ini.SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL55 sesuatu tujuan seperti mencari harta karun atau melarikan diri daripada penjenayah. Genre drama biasanya bercorak sejarah. kemungkinan besar untuk . terkejut dan tidak percaya. Lazimnya. ii) Komedi. barat. Genre ini mengandungi dunia fantasi dan boleh juga bergabung dengan dunia realiti. epik. hasil respon atau tindak balas manusia terhadap pelbagai perkara yang mengaitkan dengan kehidupan seharian manusia yang mempunyai pelbagai ragam dan juga kerenah. Genre ini juga akan mewujudkan satu perasaan yang menyeramkan dan juga suspen dengan matlamat sebagai satu tujuan. Sebahagian daripada drama agak sukar untuk ditakrifkan sebagai genre drama kerana sifatnya yang seakan-akan menjurus kepada genre yang lain. Genre ini menggunakan situasi dan juga kelebihan sesuatu dalam rangka cerita untuk menghasilkan unsur jenaka atau humor. timur. Genre yang mengarahkan kepada audien supaya tertanya-tanya dan mewujudkan perasaan untuk ingin tahu. syaitan. iii) Drama. genre ini agak kurang dengan karektor tetapi sarat dengan plot dan juga lokasi termasuk apabila filem akan dimainkan. fantasi. Di dalam genre ini. genre ini mengkhususkan untuk mewujudkan perasaan takut. fiksyen sains dan juga sukan. terdapat beberapa jenis komedi yang lain iaitu seperti komedi tradisional dan juga komedi romantik. Lazimnya. v) Fiksyen sains atau fantasi Genre fiksyen seperti ini termasuk di dalam epik dan juga fantasi. Selain daripada itu. iblis dan apa sahaja watak yang menjurus kepada wujudnya situasi yang menyeramkan. Kebanyakan filem animasi yang termasuk dalam genre ini dihasilkan untuk kategori sukan dan drama yang menjurus kepada personality dan memaparkan kehidupan seseorang.

Ia adalah suatu bidang yang menggabungkan segala fungsi visual dengan kemahirankemahiran yang diperlukan untuk mewujudkan keadaan persekitaran yang menarik. mempunyai nilai estetik yang tinggi disamping membina suatu ruang yang kondusif iaitu melalui konteks persekitaran dalam kehidupan.0 Penutup Bidang rekabentuk grafik mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan kepada kehidupan seharian manusia. 6. .SSP 3053 REKABENTUK KOMUNIKASI VISUAL56 melihat haiwan yang aneh dan jalan cerita yang mustahil adalah tinggi dan kadang-kadang tidak terfikir dalam fikiran manusia secara realitinya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->