P. 1
bunyi bahasa

bunyi bahasa

|Views: 234|Likes:
Published by adam1978

More info:

Published by: adam1978 on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

Fonetik -Penghasilan Bunyi Bahasa Melayu

1.0 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Dalam penghasilkan bunyi-bunyi bahasa, titik artikulasi dan artikulator merupakan nadi utama. Bunyi-bunyi bahasa dikeluarkan secara sistematik melibatkan banyak proses. Dalam penghasilan bunyi vokal lidah dan bibir dianggap mempunyai peranan yang terpenting. Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan, udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan. Bunyi vokal mempunyai ciri-ciri kelantangan dan kepanjangan. Maksudnya bunyi-bunyi vokal dapat didengar dengan lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. Tidak ada bahasa yang tidak mempunyai vokal kerana vokal ialah nadi bunyi dalam urutan suku kata.

1.2 Objektif Kertas kerja ini dihasilkan dengan memperincikan beberapa objektif seperti berikut : a. Mengetahui jenis-jenis vokal dalam Bahasa Melayu . b. Menghuraikan bagaimana cara penghasilan bunyi-bunyi vokal Bahasa Melayu. c. Mengetahui peranan alat artikulasi dalam penghasilan vokal dengan merujuk gambar rajah. 1.3 Kaedah Kaedah yang diguna pakai di dalam menyiapkan tugasan ini ialah dengan mengguakan kaedah kepustakaan. Beberapa buah buku, majalah, jurnal, artikel telah digunakan sebagai panduan dan rujukan semasa menyusun atur tugasan yang diberikan ini. Segala bahan yang diperolehi daripada pelbagai sumber ini dianalisis dan disusun atur mengikut kesesuaian untuk dikelas serta dikatogerikan di bawah sub-topik 1.4 Batasan Kajian Dalam penulisan kertas kerja ini penulis telah mengambil kira beberapa batasan. Untuk memastikan bahawa kajian tidak terpesong dari batasan-batasan yang telah ditetapkan penulis menumpukan perhatian kepada jenis-jenis vokal bahasa Melayu serta menghuraikan cara penghasilan bunyi-bunyi vokal bahasa Melayu disamping mengetahui peranan alat artikulasi dalam penghasilan vokal bahasa Melayu.

1.5 Definisi Konsep Dalam penulisan kertas kerja ini, penulis mengambil kira pendapat beberapa orang tokoh bahasa dan penulis untuk mendapatkan idea yang lebih jelas tentang jenis-jenis vokal dalam bahasa melayu disamping cara penghasilan bunyi-bunyi vokal dan mengetahui peranan alat artikulasi dalam penghasilan vokal Bahasa Melayu. Menurut Prof. Dr. Abdul Hamid Mahmood (1998:31): ³ Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan, udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan. Bunyi vokal mempunyai cirri-ciri kelantangan dan kepanjangan. Maksudnya bunyi-bunyi vokal dapat

Danel Jones dalam bukunya µOutline of English Phonetics¶ mengatakan: ³ Vokal adalah bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan udara dari paru-paru keluar berterusan tanpa mengalami sebarang gangguan. iaitu tiga vokal depan : [i]. [i] . hasil daripada pengaliran udara tanpa sekatan daripada paru-paru. Charles F. dan [o]. u ) Daripada definisi-definisi ternyata di atas depatlah dirumuskan bahawa vokal merupakan bunyibunyi bersuara yang dihasilkan tatakala udara daripada paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan. vokal tengah. Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis dari segi tulisan dan sebutan baku (standard) iaitu vokal [i]. i. Sementara Harimurthi Kirdalaksana (1983:177) mendefinisikan vokal seperti berikut: ³ Bunyi suara yang dihasilkan dengan getaran pita suara. tetapi dari segi pertuturan terdapat sembilan jenis seperti pada rajah di bawah.´ Terdapat juga beberapa definisi tentang vokal yang diberi oleh para pengkaji linguistik. sekatan atau himpitan yang boleh menimbulkan bunyibunyi geseran (Arbak Othman 1983:54) Selaras dengan pengertian itu. vokal belakang. dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Bunyi bersuara yang dihasilkan adalah lantang dan lebih jelas daripada bunyi konsonan. Sejajar dengan sifat-sifat vocal yang mengeluarkan bunyi. Vokal-vokal itu ialah [a] . e. Satuan fonologi yang diwujudkan dalam lafaz tanpa geseran adalah vocal. [u]. huruf hidup atau huruf saksi ( a. [o] .didengar dengan lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. [e] . [e]. Rajah Kedudukan Vokal Dalam Bahasa Melayu Hadapan Tengah Belakang Sempit i u Tinggi Separuh Sempit c o .0 Vokal Dalam Bahasa Melayu 2.1 Jenis-Jenis Vokal Dalam Bahasa Melayu Vokal-vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga jenis iaitu vokal hadapan. 2. [u]. é. Hockett dalam buku µA Course In Morden Linguistic¶ memberi definisi vocal sebagai: ³ Vokal sebagai bunyi-bunyi bahasa yang tidak dicirikan oleh sebarang gangguan pada arus udara (Arbak Othman 1983:54) Disamping definisi-definisi yang dikemukakan diatas Kamus Dewan (1998:1341) juga memberi definisi seperti berikut: ³ Vokal tulin. Satu vokal tengah [ ] dan dua vokal belakang iaitu [u] dan [o]. [a]. o. [e]. [ ] . [a].

boleh. di sebelah kanan merupakan bahagian belakang lidah dan di tengah pula merujuk kepada bahagian tengah lidah. Untuk menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit proses berikut turut berlaku: a) Bibir dihamparkan b) Depan lidah dinaikkan tinggi hamper dengan bumbung mulut. sila. gul . solo. otak.Contoh dalam perkataan ibu. ular. belok. ipar.Contoh perkataan dialek Kelantan dan bahasa pinjaman daripada bahasa inggeris seperti.3 Vokal Belakang a) [u] merupakan vokal belakang sempit . kuda. b) [e] vokal hadapan separuh sempit . emas dan lain-lain. b) [ ] vokal tengah panjang . ekonomi dan sebagainya.1.2 Vokal Tengah a) [ ] vokal tengah pendek . sentuh. botak. sikat . kekok. bule. Dalam membunyikan vokal [i] dan vokal [u] misalnya lidah dinaikkan. kito. oleh. biru. foto. Garis-garis yang melintang itu pula merupakan garis yang menunjukkan ketinggian lidah dinaikkan.1 Vokal Hadapan Sempit / Tinggi [i] Tinggi atau sempit merujuk kepada kedudukan lidah yang hampir dengan bumbung mulut. ekor. ekpress.Separuh Luas Bahagian Luas a Rendah Rajah dan kedudukan pada gambar rajah tersebut menunjukkan kedudukan mengikut bahagiannya. esok. batu . bila.Contoh dalam perkataan elok. emak. Bahagian-bahagian di sebelah kiri merupakan bahagian hadapan lidah. ras . 2. d) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara.vokal ini hadir dibelakang kata seperti.1 Vokal Hadapan a) [i] vokal hadapan sempit . ibu.contoh dalam perkataan. c) [ ] merupakan vokal belakang separuh luas .contoh dalam dialek Kelantan. kit . b) [o] merupakan vokal belakang separuh sempit . ikan.0 Cara Penghasilan Vokal 3.1. ubi dan umi. itu. kita. serong dan sate. 2. e) Bunyi yang dihasilkan ialah [i] dalam perkataan contohnya: i) pada awal perkataan : ikut. 2. ii) pada tengah perkataan : biru. c) [ ] vokal hadapan separuh luas .1. 3. c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.contoh dalam perkataan seperti. kole. Manakala bagi membunyikan vocal [a] kedudukan lidah mestilah pada paras yang paling rendah.contoh perkataan.

edah. Cohtoh kehadiran bunyi vocal ini dalam perkataan adalah seperti berikut.iii) pada akhir perkataan : tali. beli. Gambarajah Yang Menunjukkan Penghasilan Vokal [i] 3. a) Bibir dihamparkan separuh sempit. ela. besi. sepet iii) pada akhir perkataan . heret. d) Pita suara yang dihasilkan ialah bunyi [e] (lihat gambarajah). b) Depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah gusi. leper.ekor. elak ii) pada tengah perkataan .berang. guli.2 Vokal Hadapan Separuh Sempit / Separuh Tinggi [e] Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan separuh sempit perkara berikut turut berlaku. i) pada awal perkataan .sate Gambarajah Yang Menunjukkan Penghasilan Vokal [e] . beri. elok. c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.

ajar. ude.abang. bule. ejek ii) pada tengah perkataan . a) Bibir dalam berkeadaan hampar b) Hadapan lidah diturunkan serendah mungkin c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paru-paru tidak keluar melalui rongga hidung. adik ii) pada tengah perkataan . pelek iii) pada akhir perkataan . e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vocal hadapan luas hampar seperti dalam perkataan berikut.satu.kita. d) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. i) pada awal perkataan . bila. gelek. kuda. edoh. i) pada awal perkataan . e) Bunyi vokal yang di hasilkan adalah seperti berikut. tule Gambarajah Yang Menunjukkan Penghasilan Vokal [ ] 3.3 Vokal Hadapan Separuh Luas / Separuh Rendah [ ] Untuk menghasilkan bunyi vokal separuh luas proses berikut turut berlaku : a) Bibir dihamparkan separuh luas.3. c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui hidung. paku.gode. getek. e) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. lagu iii) pada akhir perkataan .beso. b) Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. asuh. bukan.elok. bias Gambarajah Yang Menunjukkan Penghasilan Vokal [a] .4 Vokal Hadapan Luas / Rendah [a] Vokal depan luas ini boleh dihasilkan melalui proses seperti berikut. esok.

suka. bayu Gambarajah Penghasilan Vokal [u] 3.5. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal bundar [u]. i) pada awalan perkataan . a) Bibir dibundarkan.5 Vokal Belakang Sewaktu penghasilan vocal belakang.buka.5. alat artikulasi penting yang berperanan ialah bahagian belakang lidah. i) Pada awalan perkataan . toleh. undur ii) Pada tengah perkataan .satu. orang. d) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar kerongga mulut menggetarkan pita suara. bubur.3. kuku.oleh. unta. c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paru-paru tidak keluar melalui hidung. usung. batu. b) Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut. a) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paru-paru tidak keluar melalui hidung.boleh. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang separuh sempit [o] seperti dalam perkataan berikut. d) Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar dari paru-paru menggetarkan pita suara ke rongga mulut. kotak iii) pada akhiran perkataan . a) Bibir dibundarkan. koko. Contohnya.solo.1 Vokal Belakang Sempit / Tinggi [u] Untuk menghasilkan bunyi vokal belakang proses yang berikut harus dilakukan. lupa iii) Pada akhiran perkataan .ubi. otak.2 Vokal Belakang Separuh Sempit / Separuh Tinggi [o] Vokal ini terhasil apabila. pidato Gambarajah Penghasilan Vokal [o] . a) Belakang lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah lelangit lembut. ii) pada tengah perkataan . labu. Bentuk bibir akan menjadi bundar apabila menghasilkan bunyi-bunyi vokal belakang. 3.

b) Belakang lidah dinaikkan ke arah lelangit lembut. otok. (daerah Kelantan) i) pada awalan perkataan .pokok. b) Tengah lidah dinaikkan sedikit ke arah lelangit keras. c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. c) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.olok. Untuk menghasilkan bunyi vokal tengah. oren.3. d) Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara kerongga mulut. sudoh. ii) pada tengah perkataan . pecoh iii) pada akhiran perkataan .6 Vokal Tengah Alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan vocal tengah ialah bahagian tengah lidah. bilo.kito. belako Gambarajah Penghasilan Vokal [ ] 3. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [ ] seperti dalam perkataan-perkataan berikut. Keadaan bibir hendaklah dihamparkan bagi menghasilkan bunyi vokal tengah (pendek) [ ].5. . proses berikut turut berlaku.3 Vokal Belakang Separuh Luas [ ] a) Bibir dibundarkan. a) Bibir dihamparkan.

0 Peranan Alat Artikulasi Dalam Penghasilan Vokal Dalam penghasilkan bunyi-bunyi bahasa. kemas Gambarajah Penghasilan Vokal [ ] 4. empat. cergas. Lokasi dan kedudukan lidah berasaskan kepada dua paksi iaitu yang mendatar dan yang menegak. i) pada awalan perkataan . Contohnya [i] dan [u] .penat. belakang lidah pula bahagian yang bertentangan dengan lelangit lembut sementara tengah adalah sempadan diantara lelangit keras dengan lelangit lembut. berat. Bahagian yang menegak pula ialah dari lantai mulut hingga ke bumbung mulut dan dapat dinahagikan kepada empat bahagian seperti berikut.1 Lidah Alat artikulasi lidah merupakan kriteria penting penting dalam pembahagian jenis vokal. emak. titik artikulasi dan artikulator merupakan nadi utama. Contohnya [i] adalah bunyi depan. Sementara kedudukan rendah pula apabila lidah berada jauh dari . Tiga titik mendatar sebenarnya ialah kedudukan depan. a) bahagian sempit / tinggi b) bahagian separuh sempit / tinggi c) bahagian separuh luas / rendah d) bahagian luas / rendah Tinggi atau sempit merujuk kepada kedudukan lidah yang hamper dengan bumbung mulut. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal belakang tengah pendek [ ] seperti dalam perkataan berikut.d) Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar dari paru-paru kerongga mulut menggetarkan pita suara. Bunyi-bunyi bahasa dikeluarkan secara sistematik melibatkan banyak proses. 4. Lidah boleh memberikan berbagai-bagai bentuk dan rupa bagi menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang berbeza. Bahagian mendatar ialah dari depan kebelakang mulut. tengah dan belakang lidah. Depan lidah adalah bahagian yang bertentangan dengan lelangit keras. [u] adalah bunyi belakang dan [ ] adalah bunyi tengah. ii) pada tengah perkataan . Dalam penghasilan bunyi vokal lidah dan bibir dianggap mempunyai peranan yang terpenting.emas.

Bibir akan menjadi bundar apabila menghasilkan bunyi-bunyi vokal belakang contohnya [u]. Bentuk bibir boleh dibahagikan kepada bentuk bundar dan hampar. Bibir mempunyai bentuk tersendiri. [o]. [ ]. [e]. [ ] sementara bibir akan menjadi hampar apabila menghasil bunyi-bunyi vokal depan.1 Kesimpulan Daripada isi yang telah dihuraikan di atas dapatlah di buat kesimpulan Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara yang tatakala dihasilkan. [ ] adalah di kedudukan separuh sempit dan separuh luas.bumbung mulut. bibir juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalan penghasilan bunyi vokal. [o].2 Bibir Selain lidah. Gambarajah Keadaan Bibir Semasa Menghasilkan Bunyi Volal 5. 4.0 Penutup 5. Contohnya [a] dan [ ]. udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan. Bunyi vokal mempunyai cirri-ciri . [ ].

iaitu tiga vokal depan : [i]. tetapi dari segi pertuturan terdapat sembilan. [i] . [ ] . [u]. [e]. dan [o]. Satu vokal tengah [ ] dan dua vokal belakang iaitu [u] dan [o]. vokal belakang. vokal tengah. Bunyi-bunyi bahasa dikeluarkan secara sistematik melibatkan banyak proses.kelantangan dan kepanjangan. [u]. Vokal-vokal itu ialah [a] . Dalam penghasilan bunyi vokal lidah dan bibir dianggap mempunyai peranan yang terpenting. Dalam penghasilkan bunyi-bunyi bahasa. [a]. Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis dari segi tulisan dan sebutan baku (standard) iaitu vokal [i]. titik artikulasi dan artikulator merupakan nadi utama. [o] . Vokal-vokal dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga jenis iaitu vokal hadapan. Maksudnya bunyi-bunyi vokal dapat didengar dengan lebih jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. [e]. [e] . . [a].

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->