P. 1
14a-Borang Jabatan Penilaian

14a-Borang Jabatan Penilaian

|Views: 477|Likes:
Published by Muhammad Ariff

More info:

Published by: Muhammad Ariff on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

PDS 15 ( PIN.

1998 )
( Borang Seksyen 5)
Taksiran( Pejabat Setem ) ............................................................................................................................................
[ Borang ini ]tenak!a" iisikan a!am em#at sa!inan an i"antar #aa masa s$rat%ara
#ina"mi!ik iait$ borang &TN 1'( ata$ Syrat Ikatan Penyera"an )ak i"antarkan $nt$k
isetemkan. *en$r$t #er$nt$kan iba+a" Seksyen ,- (kta Setern bayaran .* 1/.// kena
bayar ].
Deklarasi dibawah Seksyen 5. Akta Setern 1949 berhubung den
a
an Pindahmilik Harta Tanah
A. PIHAK-PIHAK
Pemberi Pina"mi!ik ata$ Penj$a! Penerima Pina"mi!ik ata$ Penj$a!
Nama0.........................................................................
...............................
Nama 0...................................................................
No. &1P0............................................................ No. &1P0............................................................
2 3arganegara 0 2 3arganegara 0
2 Syarikat Tem#atan ata$ Syarikat (sing0 2 Syarikat Tem#atan ata$ Syarikat (sing
No. Pena4taran Syarikat
0......................................................
No. Pena4taran Syarikat0
......................................................
No. 5ai! 6$kai Pena#atan
0......................................................
No. 5ai! 6$kai Pena#atan
0......................................................
i$r$skan o!e" Pejabat 6a+angan i$r$skan o!e" Pejabat 6a+angan
)asi!Da!am Negeri i
...........................................................
)asi! Da!arn Negeri i
...........................................................................
(!amat$nt$k 7r$san
0.......................................................
.......................
(!amat $nt$k 7r$san
0.......................................................
....................... ..............................................................................
No. Te!81 5a9 0 Te!
........................................5a9 0.......................
................................................ . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . .
No. Te! 1 5a9 0 Te!
........................................5a9 0........................
Seb$tkan "$b$ngan antara ke$a #i"ak ( misa!nya aik:beraik ata$ syarikat in$k 1 anak syarikat)
0...........................................................................
Nama; a!amat an r$j$kan 4ai! #eg$am
....................................................
Nama; a!amat an r$j$kan 4ai! #eg$am
....................................................
(j i kaaa) ..............................................
..................
(j i kaaa)0..........
................................................................................
..............
No. Te! 1 5a9 0 Te!
........................................5a9 0........................
.........
No. Te! 1 5a9 0 Te!
........................................5a9 0........................
.........
Nama<jen )arta Tana"0
....................................................
......................
Nama <jen )arta Tana"
0....................................................
......................
No. Te! 1 5a9
...........................................< No. <
No. Te! 1 5a9
...........................................< No.<
B. BUTIR-BUTIR PEMINDAHAN MILIK
a) (a!a" s#rat #grianjian j$a!be!i ib$at= 2(a 1 2Tiak
>ikaaa; nyatakan tarik" s$rat #erjanjian
isem#$makan ..................................................................................................................... an
!am#irkan ? sa!inan s$rat #erjanjian terseb$t.
b) Tarik" s$rat%ara #ina"mi!ik
isem#$makan ......................................................................................................
...................................
/)Ba!asan yang inyatakan 0 .inggit
*a!aysia ..................................................................................................................................
a)Ba"agian i#ina"mi!ik ( misa!nya sem$a 1 setenga" ) 0 Sern$a .... Seba"agian ( ... 1
............ ba"agian ) C. BUTIR-BUTIR HAKMILIK DAN
HARTA TANAII
Negeri Daera" *$kim 1
Banar
Pekan 1
No. Pe!an 7k$r No. @ot 1 PT
.!enis an No.
)akmi!ik 1
No. )akmi!ik Strata
.SS
6P
Tern#o" )akmi!ik
( &eka! 1 Pajakan )
0...........................................
Tarik" @$#$t
Pajakan0..............
......
@$as @ot 0...........
)ektar
( ............................
(!amat )arta Tana"
PDS 15 ( PIN. 1998 )
( Borang Seksyen 5)
Nama Sekim Per$ma"an No. Bag$nan 1
B!ok
No. Tingkat 1 (ras @$as Petak 1 7nit
><NIS )(.T( T(N() (2 si!a #otong mana yang tiak
berkenaan I a. T(N() &ASANB Ca 1 Tiak2
b. @(IN:@(IN ><NIS
T(N() .......................................................... ( si!a
nyatakan se#erti #er!ombong; rekreasi !!. )

.... Bagunan / Blok No............ ) ...... TANAH KOSONG Ya / Tidak* b....... rekreasi dll...PDS 15 ( PIN........ 1998 ) ( Borang Seksyen 5) Nama Sekim Perumahan No............. Tingkat / Aras Luas Petak / Unit JENIS HARTA TANAH (* sila potong mana yang tidak berkenaan I a.... LAIN-LAIN JENIS TANAH . ( sila nyatakan seperti perlombong........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->