Teknik

Penyoalan

dalam

Proses

Pengajaran

dan

Pembelajaran

Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Di samping itu, ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsep-konsep, kesanggupan memberi pernyataan dan melahirkan perasaan, penglibatan dan percaya diri sendiri di kalangan pelajar. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas yang sewajarnya. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Menyoal atau bersoal jawab sering menimbulkan masalah kepada pelajar-pelajar sama ada dalam kelas KBSR ataupun KBSM. Apabila pelajar ditanya sama ada mereka mempunyai soalan atau tidak, mereka akan berdiam diri atau memberitahu tidak mempunyai soalan. Adakah benar pelajar-pelajar tidak mempunyai soalan untuk ditanya tidaklah dapat dipastikan. Namun satu soalan yang boleh ditimbulkan di sini ialah adakah guru telah mengajar kemahiran menyoal kepada pelajar-pelajar di dalam kelas? Salah satu perkara yang penting ketika berkomunikasi ialah aktiviti bertanya dan menyoal. Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk kita mendapatkan sesuatu maklumat tetapi dapat membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan memupuk sikap saling memahami dan bekerjasama.

Secara umumnya teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru kerana hampir kesemua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik penyoalan.

Tujuan

penggunaan

Teknik

Penyoalan

Soalan-soalan boleh digunakan untuk melihat keupayaan pelajar memahami sesuatu blok informasi, untuk mengalih perhatian pelajar daripada satu fakta kepada satu fakta yang lain, untuk menegaskan kepentingan isi dengan memberikan penekanan kepadanya, untuk mengarah pelajar ke hala yang betul dan sebagainya. Walau bagaimanapun, penggunaannya yang paling bernilai adalah untuk mencerna pemikiran. Ini kerana soalan-soalan dikemukakan untuk menganalisis, mensintesis dan menilai kemahiran dan menyediakan latihan untuk pelajar berkomunikasi. Tujuan utama penggunaan i. teknik penyoalan mengesan dalam pengajaran pengetahuan dan pembelajaran ialah: pelajar.

Untuk

berbahasa

ii. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan juga kritis. iii. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.

murid. Sifat semula jadi soalan yang boleh dipelbagaikan bertujuan untuk memastikan tindak balas yang berbeza di kalangan pelajar. Ciri-ciri Soalan yang Sesuai Digunakan Soalan-soalan yang diolah perlulah bersifat pelbagai. Kemukakan soalan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid vii. dirancang pelajar sukar peringkat dan tidak iv. Umpamanya: Pengetahuan Soalan-soalan berbentuk pengetahuan merupakan soalan yang dapat mencerna ingatan mudah. guru seharusnya menyoal soalan- . Ini bermakna soalan-soalan harus dapat dikategorikan dengan baik. i. guru perlulah menyediakan soalan-soalan yang dapat mengasah pemikiran kreatif di kalangan pelajar. ii. Satu cara yang konvenien untuk mengkategorikan soalan ialah dengan melihat frekuensi penggunaannya mengikut tahap domain kognitif. xi. viii. Beri peluang kepada pelajar untuk memikirkan jawapan vi.Teknik soal jawab dianggap teknik terpenting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Perkataan atau istilah yang hendak digunakan haruslah boleh difahami oleh pelajar v. iii. Berikut ini merupakan ciri-ciri teknik penyoalan yang sesuai digunakan bagi memungkinkan kejayaan teknik ini dalam i. murid. soalan hendaklah berubah-ubah ix. Soalan hendaklah ringkas dan jelas. aktiviti Soalan-soalan Soalan-soalan Aras soalan yang hendaklah hendaklah pengajaran hendak bersesuaian tidak terlalu dikemukakan dengan senang dan hendaklah kebolehan pula terlalu pembelajaran. Kategori soalan jenis ini perlulah dipilih oleh guru terutamanya ketika menyampaikan tajuk. Soalan yang dibentuk soalan harus yang mampu mendorong pelajar untuk di berfikir dalamnya Elakkan mengandungi jawapan xii. ii. Kemukakan Bentuk soalan terlebih tertentu dahulu sebelum untuk menentukan menarik nama perhatian sahaja. Pemahaman Setelah didedahkan dengan sesuatu konsep dan pengetahuan. Prinsip-Prinsip Panduan Penyoalan Bagi memastikan kelancaran pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tentukan bahawa soalan itu dapat didengar dengan jelas oleh pelajar seluruh kelas x. topik atau idea baru kepada pelajar.

iii. i. Ini bermakna aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan berlangsung dalam dimensi memahami atau kegiatan memaham. Kemahiran ini juga menghendaki kemahiran yang tinggi di mana guru dapat membimbing pelajar sehingga mereka mampu mensintesis maklumat.soalan yang berbentuk pemahaman. Soalan-soalan terbuka Soalan-soalan terbuka merupakan bentuk soalan bebas yang berupaya menilai keupayaan dan pengetahuan pelajar. v. Soalan ini dikatakan mengikut urutan kerana ia mengikut urutan pendedahan maklumat yang diberikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Soalan-soalan aplikasi bertujuan untuk membantu pelajar menggunakan pengetahuan menerusi informasi-informasi yang disalurkan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi Seterusnya ciri-ciri soalan yang berikut ini melibatkan penggunaan informasi yang diberikan kepada pelajar. vi. Pada peringkat yang lebih tinggi. Menilai Pada peringkat yang paling tinggi. iii. Sintesis Soalan sintesis merupakan soalan-soalan yang boleh membantu pelajar mencantum dan mewujudkan suatu idea baru menerusi maklumat awal yang didedahkan kepada mereka. Soalan-soalan mengikut urutan (First-Order Soalan lain Terdapat juga cara lain untuk mengkategorikan soalan. iv. Teknik ini juga menghendaki guru untuk menghasilkan soalan-soalan yang kreatif serta jelas dan mudah agar pelajar tidak berasa bosan. soalan berbentuk menilai akan diberikan kepada pelajar. Menilai bermakna pelajar harus dapat membuat dan juga mempertahankan justifikasi mereka. Kategori-kategori utama. Analisis Ciri-ciri soalan analisis ialah soalan bentuk ini berfungsi untuk memisahkan idea. ii. Ia boleh dilakukan menurut fungsinya yang umpamanya: Question) Soalan bentuk ini adalah soalan mudah yang biasa digunakan. Soalan-soalan mencungkil Soalan-soalan mencungkil merupakan jenis soalan yang dapat mencungkil pengetahuan pelajar secara beransur-ansur. pelajar akan dikemukakan dengan soalan-soalan menganalisis dan guru perlulah berhati-hati agar pelajar dapat mengikuti isi pembelajaran dan menggunakan semua kemahiran yang diterapkan kepada mereka. Di samping itu pelajar juga boleh menyoal guru sebaliknya bagi tujuan .

iii. Mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. iv. iv. Tindak balas seperti ini adalah sesuatu yang diharapkan agar guru dapat mengenal pasti kedudukan pemahaman pelajar. ii. Dalam teknik penyoalan. iaitu cara tertentu yang dilakukannya dengan menggunakan kemudahan bahan pengajaran serta langkah yang diamalkannya. Soalansoalan yang subjektif akan membantu pelajar meluaskan skop pemikiran dan ini sangat penting bagi mereka. Ia juga akan dapat menguji pengetahuan sedia ada pelajar. Ini membolehkan mereka untuk mengulangkaji topik-topik berkenaan.mendapatkan kepastian dan penjelasan lebih lanjut. Kesan seperti i. Di antaranya ialah yang bertambah berikut: aktif Menambahkan minat pelajar dan mengelakkan mereka daripada berasa jemu. Oleh itu. kita sebenarnya menumpukan perhatian kepada pencapaian guru yang mengajar. Seorang guru menjadi tumpuan pelajar kerana dia sendiri akan bertanggungjawab bagi menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkannya. Membantu pelajar Teknik penyoalan juga akan dapat membantu pelajar menjangkakan soalan-soalan yang mungkin atau menjangkakan tajuk-tajuk penting dalam peperiksaan. hubungan guru dan murid akan lebih erat dan pelajar lebih bersedia dan berkeyakinan menghadapi sesuatu ujian. guru akan dapat mengenalpasti masalah pelajar. soalan-soalan bercapah Soalan-soalan bercapah merupakan soalan yang mampu menjana pemikiran secara meluas. Peranan guru amat penting untuk menentukan proses teknik ini dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kemahiran ini sangat mementingkan peranan guru. Dapat mengenalpasti masalah pelajar Sekiranya pelajar tidak dapat menguasai sesuatu topik pelajaran. Menerusi teknik ini. . Murid Kemahiran Penyoalan dan Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat banyak kesan teknik penyoalan dalam pengajaran dan pembelajaran. dia akan sukar atau tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Kemahiran guru untuk mempelbagaikan teknik soalan akan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran terlaksana dengan baik dan berkesan. Peranan Guru Apabila kita bercakap tentang teknik mengajar.

Oleh itu kemahiran menyoal dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting dapat bidang pendidikan. setiap pelajar akan mengemukan soalan kepada guru bertujuan untuk memahami setiap konsep yang disampaikan oleh guru semasa didalam kelas. adakah ianya ok? . sekolah menegah mahupun di IPT-IPT.Teknik soal jawab yang baik merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. saya ada soalan ni. Melalui teknik seperti ini juga dapat membantu pelajar supaya bergiat secara aktif dalam menguasai bidang ilmu dengan lebih giat lagi. Guru juga perlulah mengemukakan soalan kepada pelajar agar pelajar dapat berfikir mengenai topik yang dipelajari supaya mereka dapat memahami dengan mudah dan berkesan. Dalam bilik darjah. jenis soalan. guru akan menerangkan isi-isi penting agar pelajar dapat memahami serta membolehkan pelajar meningkatkan pemikiran mereka ke tahap yang lebih tinggi. bercerita ttg soalan. Melalui teknik penyoalan ini. Kesimpulan Kemahiran menyoal dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran merupakan antara suatu perkara yang penting dalam menguasai ilmu pengetahuan. nak tny cket ttg hosting yang pihak anda gunakan. sekolah rendah. 2011 at 12:04 am hi. Teknik Penyoalan { 14 comments« read them below or add one } Sofea February 15. Pengajaran dan Pembelajaran. Related Posts:      Pembelajaran Masteri Seni Dalam Pendidikan (SDP) Tingkah laku Bermasalah Pembelajaran ± Pengenalan Peranan Guru Dalam Pembinaan Negara Bangsa Melahirkan Kakitangan Yang Berkualiti Dalam Meningkatkan Kecemerlangan Organisasi Tagged as: iklim komunikasi. Melalui teknik penyoalan ini pelbagai ilmu dapat dikuasai oleh setiap pelajar sama ada di peringkat pra sekolah.

adakah mereka mmberikan tutorial langkah seterusnya kepada pihak anda«? REPLY sohaaila April 29.ya mmg soalan ujian 1( pjj ) saya pun jumpa ruangan ini.ooooo pandai yer REPLY Rozita April 30. 2011 at 2:03 am betul« tolonglah kami setidak2nya kami tahu apa yang patut kami buat dgn soalan begini.. 2011 at 10:26 pm wah ni soalan ujian 1 upsi yer«. 2011 at 8:38 am thanks«boleh dijadikan rujukan.. 2011 at 9:28 pm tolong sebutkan berapa langkah penyoalan yang mampu merangsang kemahiran berfikir dan pembelajaran di bilik darjah?dengan menggunakan contoh spesifik bagaimana langkah penyoalan dapat dilaksanakan dalam kelas? REPLY Yann April 29. tak mengapa kita berkongsi ilmukan. selepas mendaftar hosting dan domain di laman mereka.maksud saya. REPLY Fayz April 30. sebagai pembuka minda time nak start buat ujian 1 ni« ..kan tq tuan Kuzzlan!!! REPLY wan April 30.bukan nak cedok 100%.. 2011 at 12:09 am Salam..

harap tolong saya dlm tajuk ini« 10q REPLY era April 30. berilah tunjuk ajar REPLY amiza April 30.. Sbenarnya saya kurang faham dengan tajuk ni.. 2011 at 10:10 am patut la mcm pernah baca soalan tu. ujian 1 upsi..ija April 30..camna nak buat REPLY norli0809 April 30.tq.huahua. blh tgk sy dgn soalan ini. 2011 at 10:29 am 10Q. REPLY ina April 30.. 2011 at 11:11 am 10q yea«memang membantu «. 2011 at 10:44 am saya pun nak tumpang sekaki. REPLY thana April 30. 2011 at 1:35 pm wow!boleh juga jadikan artikel ini sebagai panduan menjawab soalan.semoga anda diberkati. 2011 at 2:11 pm . 2011 at 11:52 am saya pun ingin tumpang . REPLY lew April 30.

dengan menggunakan contoh contoh spesifik bincangkan bagaimana langkah langkah penyoalan dapat dilaksanakan bagi menyokong kajian tersebut REPLY Read more: http://kulanzsalleh.net/pengajaran-dan-pembelajaran/teknik-penyoalan-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran#ixzz1KzWzuZPo .. saya juga memerlukan bantuan tuan / puan. 2.tentang soalan ini« 1. terdapat beberapa langkah dalam penyoalan yang apabila diikuti mampu merangsang kemahiran berfikir dan pembelajaran di bilik darjah.saya juga berharap dapat bantuan daripada tuan tentang soalan tersebut (bagaimanakah langkah-langkah penyoalan dapat merangsangkan kemahiran berfikir dan pembelajaran di dalam kelas). Bantuan tuan amat saya hargai« REPLY Glo April 30. 2011 at 3:52 pm salam sejahtera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful