QADA DAN QADAR

Iman Kepada Qada dan Qadar
KELOMPOK 1 | YUSUF. B. M | ANISA SONIA. F | EKA.R | FIKA. A | HAEKAL. W | KANIA. W | RIZKI. A. F | RUNI. R.U | ZILKA. P

PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL NAQLI IKHTIAR DAN TAWAKKAL HIKMAH .

telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berusaha dan beribadah.PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Sebagai umat yang beriman. ³Sesungguhnya Kami menciptakan sesuatu menurut qadar (ukuran)´ (Q. Selain itu umat yang beriman memiliki anggapan bahwa segala yang diberikan Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan giat untuk selanjutnya diserahkan kepada Allah SWT. Allah SWT. Padahal takdir merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.S. Seseorang yang tidak beriman dalam hidupnya tidak sabar dan tidak tabah menghadapi musibah atau cobaan sering kali menyalahkan takdir. Al-Qamar: 49) . adalah yang terbaik baginya.

sedang. hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. maupun yang akan terjadi. Qada bersifat lebih dahulu (qadim) sedangkan Qadar bersifat kemudian (hudus). Ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah yang membuat. baik yang telah. Arti Qadar dalam Al Qur¶an dapat dipahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat.. yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah. IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Qada dan Qadar merupakan satu kesatuan karena Qada merupakan kehendak Allah SWT.PENGERTIAN QADA DAN QADAR QADA adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. atau biasa disebut dengan ³TAKDIR´. QADAR adalah pelaksanaan dari rencana Allah. . Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya. semua berada dibawah ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Hukum beriman kepada Qada dan Qadar adalah Fardu µAin. Oleh karena itu. sedangkan Qadar merupakan perwujudan dari Qada.

ketentuan jenis kelamin. ketentuan hari kiamat. Contohnya. percaya terhadap segala ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Artinya. Iman kepada Qada dan Qadar dapat juga disebut dengan iman kepada takdir. Takdir Mu¶allaq adalah takdir yang tergantung pada ikhtiar seseorang. . yaitu : 1. menurut kemampuan yang ada pada manusia. Contohnya.PENGERTIAN IMAN KEPADA QADA DAN QADAR QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Iman kepada Qada dan Qadar merupakan rukun iman ke-6. 2. seorang pemabuk yang ingin bertaubat maka ia berusaha untuk menghentikan kebiasaannya. Terdapat dua macam takdir. dan datangnya ajal seseorang. Takdir Mubram adalah takdir yang tidak dapat dielakkan dan sudah pasti terjadi.

bangsa dan tanah air. bulan. setiap orang wajib mengimaninya. termasuk diri manusia. planet telah mengalami takdir yang tidak dapat dilanggarnya. Ketika mati.PENGERTIAN BUKTI-BUKTI ADANYA QADA DAN QADAR QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Bukti-bukti adanya Qada dan Qadar dapat dilihat pada alam ini. bintang. Bulan mengelilingi bumi. jenis kelamin. dan manusia tinggal menerimanya saja. Segalanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. atau bentuk dan rupa tubuhnya sendiri. Ketika lahir. Oleh karena itu. manusia pun tidak dapat memilih hari matinya. . bumi dan planet lainnya berotasi dan berevolusi. tidak dapat memilih ibu dan bapak. seperti matahari. manusia tidak dapat memilihnya. Kapan dan di mana manusia lahir. Semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Benda-benda di alam ini. bumi.

Persamaan Keduanya berasal dari Allah SWT. QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Perbedaan Kauniyyah bisa diukur. seperti api yang panas. sedangkan Qauliyyah tidak dapat diukur walaupun pasti akan terjadi Keduanya dijamin kemutlakannya Keduanya tidak dapat diubah dan diganti dengan hukum lainnya . berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan. yaitu Al-Qur¶an. Qauliyyah. 2. matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Sunatullah terdiri dari dua macam: 1.PENGERTIAN SUNATULLAH Sunatullah berarti ketentuan-ketentuan atau hukum Allah yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara teratur. yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Kauniyyah.

Manusia tidak dapat merubahnya sedikitpun.PENGERTIAN MUSAYYAR & MUKHAYAR ‡ Musayyar (dipaksa oleh ketentuan Allah) Artinya. manusia dibebaskan untuk memilih dan berbuat sesuai kodratnya sebagai makhluk. paru-paru. setiap manusia hidup di bumi tidak terbebas dari gaya gravitasi tanpa kecuali. bahkan ketika manusia tidur sekalipun. berarti ia tidak harus memilih jalan yang lurus. Jika seseorang memilih untuk masuk surga. Dan apabila ia ingin masuk neraka. Jantung. QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH 4 TINGKATAN TAKDIR . ‡ Mukhayar (dibebaskan menentukan pilihannya) Artinya. maka ia harus memilih jalan yang lurus. alat pernapasan dan peredaran darah bekerja di luar kesadaran.

Maha Mengetahui segala sesuatu. . 3. Al-Khalqu (penciptaan) Mengimani Allah SWT. sebagai pencipta segala sesuatu dan meyakini bahwa semua yang terjadi dari perbuatan Allah SWT. Telah menuliskan segala ketetapan dalam Lauh Mahfuz yang ada di sisi-Nya. 4. Al-Kitabah (penulisan) mengimani bahwa Allah SWT. 2.PENGERTIAN 4 TINGKATAN TAKDIR QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR Syeikh Muhammad Saleh al Usaimin mengemukakan bahwa takdir itu memiliki 4 tingkatan: 1. Terhadap segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi. adalah ciptaan Allah SWT. Al-¶Ilmu (pengetahuan) Mengimani dan meyakini bahwa Allah SWT. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi. baik di langit maupun di bumi. Al-Masyi¶ah (kehendak) Kehendak Allah SWT.

Menumbuhkan rasa optimisme dalam hidup. 2. Dengan beriman kepada Qada dan Qadar orang akan memiliki jiwa yang besar.FUNGSI FUNGSI BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR PENDAHULUAN PENGERTIAN DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Fungsi dan manfaat beriman kepada Qada dan Qadar Allah bagi manusia itu sendiri adalah sebagai berikut : 1. Tidak membanggakan dan bersombong diri atas usaha yang telah dilakukan. Memperkuat keyakinan / aqidah terhadap kekuasaan Allah. 4. Selalu bertawakkal dan menyerahkan dengan ikhlas segala ikhtiarnya. . karena Allah yang menentukan segala hasilnya. 5. iman yang teguh. dan keberanian dalam beramal. 3.

Maka manusia wajib beriman dan tidak dapat menolaknya. para MalaikatNya. kitab-kitab-Nya. (H. .R Muslim) ‡ Qada dan qadar merupakan hukum Allah yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia.S Al-Qamar:49) ‡ ³Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku´ (Q. kelirulah orang yang berkeyakinan bahwa manusia dilahirkan bebas merdeka tanpa aturan. Dengan demikian. para Rasul-Nya. dan engkau percaya kepada qadar yang baiknya ataupun yang buruk.S Al-Ahzab:38) ‡ Iman itu ialah engkau percaya pada Allah. hari akhir.DALIL-DALIL DALIL NAQLI & DALIL AQLI PENDAHULUAN FUNGSI PENGERTIAN IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Beberapa Dalil Naqli dan Dalil Aqli mengenai Iman kepada Qada dan Qadar adalah sebagai berikut: ‡ ³Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran´ (Q.

Islam menghendaki agar setiap muslim berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal untuk mengubah nasibnya. ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL HIKMAH TAWAKKAL adalah berserah diri kepada Allah SWT.IKHTIAR & TAWAKKAL PENGERTIAN IKHTIAR & TAWAKKAL IKHTIAR dalam arti sempit adalah memilih. Tawakkal bukan berarti hanya menggantungkan nasib kepada Allah. namun manusia harus tetap berusaha untuk mencapai tujuannya. serta bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Secara istilah. .. berserah diri kepada Qada dan Qadar Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. tanpa ikhtiar atau usaha.

Orang yang berusaha menghilangkan mudarat yang menimpa dirinya. menyerahkan urusan kepada Allah SWT. Tafwid. 2. orang yang bertawakkal terbagi menjadi 4 bagian: 1. . 3. apapun bentuk dan keadaannya.IKHTIAR & TAWAKKAL TINGKATAN TAWAKKAL Menurut Imam Al-Ghazali. Orang yang berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menimbulkan mudarat atau bencana. 3. Tawakkal. 2. Orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang dapat membawa manfaat kepadanya. keadaan hati yang tenang terhadap yang dijanjikan Allah SWT. Taslim. Orang yang berusaha memelihara sesuatu yang dimiliknya supaya mendapat hal-hal yang bermanfaat. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL HIKMAH Ada tiga tingkatan tawakkal menurut Imam Al-Ghazali: 1. ridha atau rela menerima segala ketentuan Allah SWT. karena Dia mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan keadaannya. 4.

3. Terhindar dari sifat takabur. kecuali kepada Allah SWT. 9. Tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT. Manusia menjadi orang yang memandang masa depan yang cerah. Tidak akan meminta pertolongan. Yakin bahwa Allah SWT. Hasil yang didapat akan positif apabila dikerjakan dengan positif pula. 7. tentunya dengan diiringi tawakkal dan do¶a. 4. Manusia harus selalu berupaya untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. tidak pernah menyalahi sunahNya dan mengingkari janji-Nya. Manusia yang hidup pasrah tanpa usaha dilarang dalam ajaran Islam. Lebih sadar bahwa segala masalah dapat diselesaikan. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL . 2. 8. karena Allah tidak akan merubahnya bila tidak dimulai dari diri sendiri. 6.HIKMAH HIKMAH BERIMAN KEPADA QADA & QADAR Beberapa hikmah yang dapat diambil dalam mengimani Qada dan Qadar adalah sebagai berikut : 1. 5. Segala sesuatu dimulai dari diri kita.

PERTANYAAN 1. Menurut Kalian. Bagaimana pandangan kalian terhadap aborsi ? 3. Jabariyah. Apa yang dimaksud dengan gol. dan Ahli Sunal wal Jama ah ? JAWABAN . Qadariyah. apakah peramal itu ada dan bagaimana pandangan kelompok Anda menyikapi hal tersebut ? 2. gol.

tapi tak seharusnya kita mempercayai ramalan tersebut karena kita hanya boleh percaya pada Allah semata. yaitu ramalan dokter. menurut kami begaimanapun keadaannya akan menjadi dosa. Menurut kami aborsi terbagi menjadi 2. Pada dasarnya peramal itu adalah orang-orang terpilih yang diberikan kemampuan untuk melihat kemungkinan masa depan dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terpercaya untuk menyikapi hal tersebut. Kenapa? Karena ramalan dokter merupakan ramalan yang bersifat ilmiah dan bukan ramalan mistik. apalagi yang dibunuh adalah bayi hasil hubungan terlarang dan haram hukumnya. Menurut kami peramal itu mungkin memang ada.JAWABAN 1. PERTANYAAN No.3 . Namun pada kondisi kedua. menurut kami hal itu wajar dilakukan. 2. yaitu aborsi untuk keselamatan Ibu dan aborsi yang sengaja dilakukan untuk membunuh sang bayi. Pada kondisi yang pertama. Ada satu ramalan yang boleh kita percayai.

Golongan Jabariyah Golongan yang berpendapat bahwa manusia itu terikat oleh Qadar awal secara mutlak. PERTANYAAN .JAWABAN 3. Golongan Qadariyah Golongan yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan tersendiri untuk memenuhi hajat hidupnya tanpa terikat Qadar awal. Ahli Sunah wal Jama ah Golongan yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan segala sesuatu tetapi tidak bisa melanggar aturan Qadar awal yang telah ditetapkan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful