P. 1
Qada Dan Qadar

Qada Dan Qadar

|Views: 2,521|Likes:
Published by Haekal Wardana

More info:

Published by: Haekal Wardana on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

QADA DAN QADAR

Iman Kepada Qada dan Qadar
KELOMPOK 1 | YUSUF. B. M | ANISA SONIA. F | EKA.R | FIKA. A | HAEKAL. W | KANIA. W | RIZKI. A. F | RUNI. R.U | ZILKA. P

PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL NAQLI IKHTIAR DAN TAWAKKAL HIKMAH .

Selain itu umat yang beriman memiliki anggapan bahwa segala yang diberikan Allah SWT.PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Sebagai umat yang beriman. adalah yang terbaik baginya. Padahal takdir merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berusaha dan beribadah. Seseorang yang tidak beriman dalam hidupnya tidak sabar dan tidak tabah menghadapi musibah atau cobaan sering kali menyalahkan takdir. Al-Qamar: 49) . Allah SWT. Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan giat untuk selanjutnya diserahkan kepada Allah SWT. ³Sesungguhnya Kami menciptakan sesuatu menurut qadar (ukuran)´ (Q.S.

Ketentuan yang berlaku terhadap makhluk-Nya. sedang. Ketetapan dan ketentuan itu hanya Allah yang membuat. IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Qada dan Qadar merupakan satu kesatuan karena Qada merupakan kehendak Allah SWT. sedangkan Qadar merupakan perwujudan dari Qada. atau biasa disebut dengan ³TAKDIR´. Qada bersifat lebih dahulu (qadim) sedangkan Qadar bersifat kemudian (hudus). semua berada dibawah ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Hukum beriman kepada Qada dan Qadar adalah Fardu µAin. hanya Allah sajalah yang mengetahuinya.PENGERTIAN QADA DAN QADAR QADA adalah ketentuan atau ketetapan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Arti Qadar dalam Al Qur¶an dapat dipahami sebagai suatu peraturan umum yang diciptakan untuk menjadi dasar alam ini dengan hubungan sebab akibat. QADAR adalah pelaksanaan dari rencana Allah. maupun yang akan terjadi.. yaitu keadaan yang menimpa makhluk Allah. baik yang telah. . Oleh karena itu.

percaya terhadap segala ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Contohnya. Terdapat dua macam takdir. yaitu : 1. Artinya. Takdir Mubram adalah takdir yang tidak dapat dielakkan dan sudah pasti terjadi. menurut kemampuan yang ada pada manusia.PENGERTIAN IMAN KEPADA QADA DAN QADAR QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Iman kepada Qada dan Qadar merupakan rukun iman ke-6. Takdir Mu¶allaq adalah takdir yang tergantung pada ikhtiar seseorang. ketentuan hari kiamat. Contohnya. dan datangnya ajal seseorang. ketentuan jenis kelamin. seorang pemabuk yang ingin bertaubat maka ia berusaha untuk menghentikan kebiasaannya. 2. Iman kepada Qada dan Qadar dapat juga disebut dengan iman kepada takdir. .

dan manusia tinggal menerimanya saja. bangsa dan tanah air.PENGERTIAN BUKTI-BUKTI ADANYA QADA DAN QADAR QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Bukti-bukti adanya Qada dan Qadar dapat dilihat pada alam ini. bulan. manusia tidak dapat memilihnya. Oleh karena itu. bintang. Semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. bumi dan planet lainnya berotasi dan berevolusi. seperti matahari. tidak dapat memilih ibu dan bapak. Benda-benda di alam ini. bumi. manusia pun tidak dapat memilih hari matinya. Kapan dan di mana manusia lahir. termasuk diri manusia. Segalanya telah ditetapkan oleh Allah SWT. jenis kelamin. setiap orang wajib mengimaninya. Ketika lahir. . atau bentuk dan rupa tubuhnya sendiri. Ketika mati. planet telah mengalami takdir yang tidak dapat dilanggarnya. Bulan mengelilingi bumi.

Persamaan Keduanya berasal dari Allah SWT. matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat.PENGERTIAN SUNATULLAH Sunatullah berarti ketentuan-ketentuan atau hukum Allah yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara teratur. Sunatullah terdiri dari dua macam: 1. yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan. 2. seperti api yang panas. Kauniyyah. sedangkan Qauliyyah tidak dapat diukur walaupun pasti akan terjadi Keduanya dijamin kemutlakannya Keduanya tidak dapat diubah dan diganti dengan hukum lainnya . QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI MUSAYYAR & MUKHAYAR 4 TINGKATAN TAKDIR Perbedaan Kauniyyah bisa diukur. yaitu Al-Qur¶an. Qauliyyah.

berarti ia tidak harus memilih jalan yang lurus. setiap manusia hidup di bumi tidak terbebas dari gaya gravitasi tanpa kecuali. Jantung. QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH 4 TINGKATAN TAKDIR . alat pernapasan dan peredaran darah bekerja di luar kesadaran. paru-paru. bahkan ketika manusia tidur sekalipun. Manusia tidak dapat merubahnya sedikitpun.PENGERTIAN MUSAYYAR & MUKHAYAR ‡ Musayyar (dipaksa oleh ketentuan Allah) Artinya. ‡ Mukhayar (dibebaskan menentukan pilihannya) Artinya. manusia dibebaskan untuk memilih dan berbuat sesuai kodratnya sebagai makhluk. maka ia harus memilih jalan yang lurus. Jika seseorang memilih untuk masuk surga. Dan apabila ia ingin masuk neraka.

adalah ciptaan Allah SWT. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi. Terhadap segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi. 2. Al-Khalqu (penciptaan) Mengimani Allah SWT. Telah menuliskan segala ketetapan dalam Lauh Mahfuz yang ada di sisi-Nya. Al-Kitabah (penulisan) mengimani bahwa Allah SWT. baik di langit maupun di bumi. 3. 4. Maha Mengetahui segala sesuatu.PENGERTIAN 4 TINGKATAN TAKDIR QADA & QADAR IMAN KPD QADA & QADAR BUKTI-BUKTI SUNATULLAH MUSAYYAR & MUKHAYAR Syeikh Muhammad Saleh al Usaimin mengemukakan bahwa takdir itu memiliki 4 tingkatan: 1. sebagai pencipta segala sesuatu dan meyakini bahwa semua yang terjadi dari perbuatan Allah SWT. . Al-¶Ilmu (pengetahuan) Mengimani dan meyakini bahwa Allah SWT. Al-Masyi¶ah (kehendak) Kehendak Allah SWT.

karena Allah yang menentukan segala hasilnya. 5. 4. Tidak membanggakan dan bersombong diri atas usaha yang telah dilakukan. 3. dan keberanian dalam beramal. Selalu bertawakkal dan menyerahkan dengan ikhlas segala ikhtiarnya.FUNGSI FUNGSI BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR PENDAHULUAN PENGERTIAN DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Fungsi dan manfaat beriman kepada Qada dan Qadar Allah bagi manusia itu sendiri adalah sebagai berikut : 1. 2. . Menumbuhkan rasa optimisme dalam hidup. Memperkuat keyakinan / aqidah terhadap kekuasaan Allah. iman yang teguh. Dengan beriman kepada Qada dan Qadar orang akan memiliki jiwa yang besar.

(H.S Al-Ahzab:38) ‡ Iman itu ialah engkau percaya pada Allah. kelirulah orang yang berkeyakinan bahwa manusia dilahirkan bebas merdeka tanpa aturan. hari akhir. dan engkau percaya kepada qadar yang baiknya ataupun yang buruk. para Rasul-Nya.S Al-Qamar:49) ‡ ³Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku´ (Q. Dengan demikian. kitab-kitab-Nya.R Muslim) ‡ Qada dan qadar merupakan hukum Allah yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Maka manusia wajib beriman dan tidak dapat menolaknya. para MalaikatNya. .DALIL-DALIL DALIL NAQLI & DALIL AQLI PENDAHULUAN FUNGSI PENGERTIAN IKHTIAR & TAWAKKAL HIKMAH Beberapa Dalil Naqli dan Dalil Aqli mengenai Iman kepada Qada dan Qadar adalah sebagai berikut: ‡ ³Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran´ (Q.

namun manusia harus tetap berusaha untuk mencapai tujuannya. ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan. berserah diri kepada Qada dan Qadar Allah setelah berusaha semaksimal mungkin.IKHTIAR & TAWAKKAL PENGERTIAN IKHTIAR & TAWAKKAL IKHTIAR dalam arti sempit adalah memilih. . PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL HIKMAH TAWAKKAL adalah berserah diri kepada Allah SWT. Tawakkal bukan berarti hanya menggantungkan nasib kepada Allah. Secara istilah. tanpa ikhtiar atau usaha. serta bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT.. Islam menghendaki agar setiap muslim berusaha sekuat tenaga dengan cara yang halal untuk mengubah nasibnya.

IKHTIAR & TAWAKKAL TINGKATAN TAWAKKAL Menurut Imam Al-Ghazali. Orang yang berusaha memelihara sesuatu yang dimiliknya supaya mendapat hal-hal yang bermanfaat. 2. karena Dia mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan keadaannya. Tawakkal. Taslim. 3. 2. keadaan hati yang tenang terhadap yang dijanjikan Allah SWT. . Tafwid. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL HIKMAH Ada tiga tingkatan tawakkal menurut Imam Al-Ghazali: 1. 4. apapun bentuk dan keadaannya. ridha atau rela menerima segala ketentuan Allah SWT. menyerahkan urusan kepada Allah SWT. Orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang dapat membawa manfaat kepadanya. orang yang bertawakkal terbagi menjadi 4 bagian: 1. 3. Orang yang berusaha menghilangkan mudarat yang menimpa dirinya. Orang yang berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menimbulkan mudarat atau bencana.

Manusia yang hidup pasrah tanpa usaha dilarang dalam ajaran Islam. 7. 9. 2. Manusia menjadi orang yang memandang masa depan yang cerah. 4. Tidak akan meminta pertolongan. Hasil yang didapat akan positif apabila dikerjakan dengan positif pula. Segala sesuatu dimulai dari diri kita. kecuali kepada Allah SWT.HIKMAH HIKMAH BERIMAN KEPADA QADA & QADAR Beberapa hikmah yang dapat diambil dalam mengimani Qada dan Qadar adalah sebagai berikut : 1. 8. Yakin bahwa Allah SWT. Tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT. PENDAHULUAN PENGERTIAN FUNGSI DALIL-DALIL IKHTIAR & TAWAKKAL . karena Allah tidak akan merubahnya bila tidak dimulai dari diri sendiri. Lebih sadar bahwa segala masalah dapat diselesaikan. tidak pernah menyalahi sunahNya dan mengingkari janji-Nya. tentunya dengan diiringi tawakkal dan do¶a. Manusia harus selalu berupaya untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. 6. 3. 5. Terhindar dari sifat takabur.

gol.PERTANYAAN 1. Apa yang dimaksud dengan gol. Bagaimana pandangan kalian terhadap aborsi ? 3. Jabariyah. Menurut Kalian. dan Ahli Sunal wal Jama ah ? JAWABAN . apakah peramal itu ada dan bagaimana pandangan kelompok Anda menyikapi hal tersebut ? 2. Qadariyah.

Kenapa? Karena ramalan dokter merupakan ramalan yang bersifat ilmiah dan bukan ramalan mistik. Menurut kami aborsi terbagi menjadi 2. apalagi yang dibunuh adalah bayi hasil hubungan terlarang dan haram hukumnya.JAWABAN 1. Pada kondisi yang pertama. menurut kami begaimanapun keadaannya akan menjadi dosa. Namun pada kondisi kedua. tapi tak seharusnya kita mempercayai ramalan tersebut karena kita hanya boleh percaya pada Allah semata. PERTANYAAN No. yaitu aborsi untuk keselamatan Ibu dan aborsi yang sengaja dilakukan untuk membunuh sang bayi. Menurut kami peramal itu mungkin memang ada. Pada dasarnya peramal itu adalah orang-orang terpilih yang diberikan kemampuan untuk melihat kemungkinan masa depan dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang terpercaya untuk menyikapi hal tersebut. yaitu ramalan dokter.3 . Ada satu ramalan yang boleh kita percayai. 2. menurut kami hal itu wajar dilakukan.

Golongan Qadariyah Golongan yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan tersendiri untuk memenuhi hajat hidupnya tanpa terikat Qadar awal.JAWABAN 3. Golongan Jabariyah Golongan yang berpendapat bahwa manusia itu terikat oleh Qadar awal secara mutlak. Ahli Sunah wal Jama ah Golongan yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan menentukan segala sesuatu tetapi tidak bisa melanggar aturan Qadar awal yang telah ditetapkan. PERTANYAAN .

SEKIAN DAN TERIMA KASIH« .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->