Assalamualaikum Wr. Wb.

Bagi bapak/ibu yang beragama Islam dimohon untuk mengikuti dan mengamini bacaan doa ini, dan bagi bapak/ibu yang beragama di luar Islam dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing Bismillahirrahmanirrahim... Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi washohbihi ajma in... YA ALLAH , YA RAHMAN, YA RAHIIM Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini kami hadir bersama dalam rangkaian acara serah terima jabatan Wakil Dekan I, II dan III serta Ketua dan Sekretaris Departemen FKM Unair, untuk itu Ya Allah Ya Rahman Ya Karim jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufiq dan hidayah-Mu untuk kami semuanya, ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR YA ALLAH, ampunilah dosa dan kesalahan kami, janganlah dengan sebab kesalahan kami dengan , sebab kezhaliman kami, Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kamu untuk membimbing dan menunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai sertajadikanlahpara pemimpin kamisebagai contoh di segala aspek kehidupan, sebagaimana Rasulullah menjadi contoh di segala aspek kehidupan bagi umatnya. YA ALLLAH,YA RABBAL ALAMIN tunjukan kepada kami yang benar itu memang benar adanya dan berilah kemam puan kepada kami untuk menjalankannya, dan tunjukan kepada kami yang salah itu memang salah adanya dan berilah kemampuan kepada kami untuk menghindarkannya Ya Allah, hanya kepada-Mu kami melakukan pebgabdian dan hanya kepada -Mu kami mohon pertolongan. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA NASTA`IN. RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM. RABBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WA FIL AKHIRATI HASANAH, WA QINA ADZABANNAR (3X)

SUBHANA ROBBIKA ROBBI IZZATI AMMA YASIFUN, WA SALAMUN ALAL MURSALIN WAL HAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN