Pengenalan Fotosintesis merujuk kepada proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia.

Tenaga kimia ini digunakan untuk pengikatan karbon. Proses ini dibantu oleh klorofil untuk menguraikan air kepada oksigen dan hidrogen. 6CO2 + 12H2O + Tenaga Cahaya --> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Klorofil digunakan oleh tumbuh-tumbuhan hijau, alga dan cyanobakteria; klorofil dijumpai dalam membran tylakoid. Elektron-elektron daripada klorofil menembusi rantaian pengangkutan elektron, yang mana ATP terhasil daripada

chemiosmosis. Dalam fotofosforilasi cyclic, elektron-elektron balik ke klorofil. Dalam non-cyclic fotofosforilasi, elektron-elektron digunakan untuk menurunkan NADP, dan elektron-elektron balik kepada klorofil daripada H2O atau H2S. Apabila H2O dioksidakan oleh tumbuh-tumbuhan hijau, alga dan cyanobakteria, O2 dihasilkan. Oksigen akan dibebaskan sebagai bahan sampingan, sementara hidrogen akan digunakan untuk bertindakbalas dengan CO2 dan karbohidrat untuk

menghasilkan menjadi gula (glukosa), hasil akhir fotosintesis. Proses fotosintesis penting bagi semua kehidupan disebabkan tumbuhan yang bergantung hidup kepada matahari ini akan menjadi makanan kepada haiwan maun yang akan menjadi makanan kepada haiwan maserba atau haiwan maging yang lain.Pengecualian hanyalah kepada masyarakat hidupan di laut dalam berhampiran pinggir plat tektonik yang berasaskan galian yang terpancar keluar daripada perut bumi.

1

Praktikal 6: Keperluan Asas Proses Fotosintesis

Tujuan : Untuk mengkaji keperluan asas untuk proses fotosintesis.

Alat radas Bikar Penutup kelalang Corong turas Tabung didih Jubun putih Rod kaca Penyepit Penitis Tungku kaki tiga Penunu Bunsen Dawai kasa

Bahan: Daun Metanol Larutan iodin Air mendidih Kalium hidroksida

2

Objektif a) Untuk mengkaji kehadiran kanji dalam daun hijau

Prosedur 1. Sehelai daun dipetik daripada tumbuhan yang telah didedahkan kepada cahaya matahari untuk beberapa jam. 2. Daun tersebut diletakkan di dalam bikar yang berisi air mendidih. Ini bagi mematikan sel daun dan melembutkan daun. 3. Metanol diisi ke dalam tabung uji sehingga memenuhi separuh daripada isipadu tabung uji. Daun yang telah lembut tadi dimasukkan ke dalam larutan metanol ini. 4. Tabung uji tadi dimasukkan ke dalam bikar berisi air panas. Penunu Bunsen tidak digunakan kerana metanol sangat mudah terbakar. 5. Selepas 5 minit, daun dikeluarkan daripada metanol dan diperhatikan sama ada telah ternyah warna atau belum. Metanol melarutkan klorofil tetapi tidak bagi kanji. 6. Daun dicelupkan ke dalam air panas sekali lagi untuk

melembutkannya. 7. Selepas itu, daun diletakkan ke atas jubin putih dan dititiskan dengan tiga atau empat titik larutan iodin. 8. Pemerhatian direkodkan.

3

Keputusan Keadaan daun Terdedah kepada cahaya matahari Ujian kanji Tompok-tompok biru tua kelihatan Inferens Kanji yang terdapat pada daun menukarkan warna kuning perang iodin menjadi biru tua.

4

5

Perbincangan Eksperimen ini adalah untuk menguji kehadiran kanji dalam daun hijau. Kehadiran kanji boleh diuji apabila terdapat tompok biru pada daun setelah titisan iodin diletakkan pada permukaan daun yang telah dididihkan.

Daun akan dididihkan dalam air mendidih selama lima minit. Tujuan daun dididihkan adalah untuk membunuh sel dan memecahkan sel yang terdapat di dalam daun serta untuk mengeluarkan klorofil. Kemudian daun dicelupkan dalam metanol yang direndam dalam air panas bagi membuka klorofil dan seterusnya melunturkan warna hijau pada daun. Ini bagi membolehkan sebarang perubahan warna dapat dilihat dengan jelas semasa ujian kanji. Daun dicelupkan kembali ke dalam air panas bagi membuang metanol daripada daun kerana metanol telah menyebabkan daun menjadi keras.

Antara langkah berjaga-jaga yang boleh diambil daripada eksperimen ini ialah pastikan metanol tidak terdedah kepada sumber haba secara terus seperti api daripada penunu Bunsen kerana metanol sangat mudah terbakar. Sentiasa berhati-hati semasa mengendalikan larutan iodin dan air panas.

Kesimpulan Kanji terhasil semasa proses fotosintesis.

6

Objektif: b) Untuk menunjukkan kepentingan cahaya matahari kepada proses fotosintesis Prosedur: 1. Sebatang tumbuhan yang ditanam dalam pasu diletakkan di dalam keadaan gelap selama 24 jam. 2. Daun tumbuhan tersebut dipetik untuk menguji kehadiran kanji mengikut langkah 2 hingga 7 dalam eksperimen bahagian (a). 3. Pemerhatian direkodkan. Keputusan: Keadaan daun Disimpan dalam gelap selama 24 jam Ujian kanji Warna kuning perang iodin kekal Inferens Tidak terdapat kanji pada daun untuk menukarkan warna kuning perang iodin menjadi biru tua.

7

8

Perbincangan: Eksperimen ini bertujuan untuk menguji cahaya matahari amat diperlukan dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari merupakan keperluan asas bagi tumbuhan untuk menjalani proses fotosintesis.

Daun telah ditutup dengan kertas hitam selama satu hari. Setelah itu, proses untuk membunuh sel dan memecahkan sel daun dilakukan seperti eksperimen (a).

Titisan iodin telah diletakkan pada permukaan daun. Tiada tompok biru gelap kelihatan pada permukaan daun. Hal ini kerana, daun ini tidak dapat menjalani proses fotosintesis disebabkan tidak mendapat keperluan cahaya matahari.

Antara

langkah

keselamatan

yang

boleh

diambil

untuk

melakukan

eksperimen ini ialah denagn memastikan metanol tidak terdedah kepada sumber haba secara terus seperti api daripada penunu Bunsen kerana metanol sangat mudah terbakar serta sentiasa berhati-hati semasa mengendalikan larutan iodin dan air panas.

Kesimpulan: Apabila tumbuhan mendapat sumber cahaya matahari, maka proses fotosintesis boleh berlaku.

9

Objektif: c) Untuk menunjukkan klorofil diperlukan dalam proses fotosintesis.

Prosedur: 1. Daun varigasi diambil setelah didedahkan kepada cahaya matahari selama beberapa jam. 2. Taburan warna hijau pada daun dilukis. Selepas itu daun tersebut diuji dengan mengulangi langkah langkah 2 hingga 7 dalam eksperimen bahagian (a). 3. Pemerhatian direkodkan.

Keputusan: Keadaan daun Daun varigasi Ujian kanji Bahagian daun yang berwarna hijau bertukar kepada biru tua. Bahagian yang berwarna putih tidak berubah. Inferens Bahagian tompok hijau mempunyai kanji. Bahagian tompok putih tidak mempunyai kanji.

10

11

Perbincangan: Eksperimen ini bertujuan untuk menunjukkan klorofil merupakan salah satu keperluan asas dalam proses fotosintesis. Untuk mengujinya daun varigasi digunakan dalam eksperimen ini.

Daun varigasi merupakan daun yang mempunyai bahagian berwarna hijau dan bahagian bukan berwarna hijau. Tambahan warna selain warna hijau ini dapat dilihat pada bahagian hujung daun, urat daun, bintik-bintik atau jalurjalur pada bahagian daun. Bahagian berwarna hijau mengandungi klorofil yang membolehkan daun menjalani proses fotosintesis. Manakala, bahagian yang bukan berwarna hijau tidak mengandungi klorofil dan tidak boleh menjalani fotosintesis.

Klorofil a dan klorofil b merupakan pigmen dominan yang mengambil cahaya dan memantulkan semula sebagai warna hijau. Tumbuhan yang mempunyai warna daun selain warna hijau tidak mempunyai klorofil pada bahagian tertentu. Hal ini disebabkan pigmen klorofil yang dominan telah didominasi oleh pigmen yang lain.

Setelah eksperimen dilakukan, tompok biru hanya kelihatan pada bahagian warna daun berwarna hijau dan bukannya bahagian berwarna selain hijau. Hal ini disebabkan kehadiran klorofil pada bahagian berwarna hijau yang membantu proses fotosintesis bagi daun tersebut.

Kesimpulan Proses fotosintesis berlaku apabila terdapat klorofil pada daun.

12

Objektif d) Untuk menunjukkan karbon dioksida diperlukan dalam proses fotosintesis. Prosedur 1. Tiga tumbuhan dilabel A, B dan C. 2. Selepas itu tumbuhan A dan B telah diletakkan di bawah balang tertutup. 3. Kalium hidroksida berbentuk cecair telah diletakkan dalam balang A, manakala kalium hidroksida berbentuk pepejal telah diletak di dalam balang B untuk menyerap karbon dioksida daripada udara yang masuk ke dalam balang. Ini bermakna udara dalam balang A dan B bebas daripada karbon dioksida. 4. Kedua-dua balang diletakkan di bawah cahaya matahari selama beberapa jam. 5. Tumbuhan C pula telah diletakkan terdedah di bawah cahaya matahari selama beberapa jam. 6. Daun daripada ketiga-tiga tumbuhan diuji dengan mengulangi langkah langkah 2 hingga 7 dalam eksperimen bahagian (a). 4. Pemerhatian direkodkan.

13

Keputusan: Keadaan daun Tumbuhan A (kalium hidroksida berbentuk cecair) Tumbuhan B (kalium hidroksida berbentuk pepejal) Tumbuhan C (terdedah pada udara) Ujian kanji Warna kuning perang larutan iodin kekal pada permukaan daun. Warna kuning perang larutan iodin kekal pada permukaan daun. Tompok-tompok biru tua kelihatan pada permukaan daun. Inferens Proses fotosintesis tidak berlaku. Tiada kanji terhasil. Proses fotosintesis tidak berlaku. Tiada kanji terhasil. Proses fotosintesis berlaku dan menghasilkan kanji.

14

15

Perbincangan

Karbon dioksida amat penting untuk proses fotosintesis berlaku. Ketiadaan bekalan karbon dioksida menyebabkan tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis.

Kalium hidroksida digunakan untuk menyerap karbon dioksida di dalam kelalang kaca. Dengan ini, eksperimen lebih mudah dilakukan untuk membandingkan fotosintesis. kehadiran karbon dioksida mempengaruhi proses

Antara langkah keselamatan yang boleh diambil ialah memastikan agar metanol tidak terdedah kepada sumber haba secara terus seperti api daripada penunu Bunsen kerana metanol sangat mudah terbakar. Sentiasa berhati-hati semasa mengendalikan larutan iodin dan air panas.

Kesimpulan: Tumbuhan hanya boleh menjalankan proses fotosintesis dengan kehadiran karbon dioksida.

Kesimpulan Keseluruhan Fotosintesis merupakan proses yang sangat penting untuk tumbuhan membuat makanannya sendiri. Keperluan asas untuk proses fotosintesis ialah karbon dioksida, klorofil dan juga sumber cahaya matahari.

16

Soalan dan Jawapan Eksperimen C 1. Apakah yang dapat kamu perhatikan berkenaan taburan warna biru gelap pada daun?

Bahagian yang bertukar kepada warna biru gelap hanyalah bahagian yang bertompok hijau iaitu bahagian yang mempunyai klorofil.

2. Dapatkah kamu katakan bahawa hanya bahagian daun yang hijau sahaja menghasilkan kanji di bawah cahaya matahari? Dan

fotosintesis hanya berlaku apabila terdapat kehadiran kanji?

Ya, kerana bahagian hijau mempunyai klorofil sebagai tapak berlakunya proses fotosintesis yang seterusnya menghasilkan kanji. Dan sebaliknya berlaku apabila tiada klorofil pada daun yang seterusnya menghalang pembentukan kanji.

17

Rujukan Buku Abdullah, H. D. (2009). College Matriculation Biology Semester I & II.Shah Alam: IPTA Publications.

Wai, M. C. (2007). TOTAL PRO SPM Biology Form 4&5. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Internet Cyprus, S. (2003). What is a Variegated Leaf? Diambil pada April 27, 2011, daripadaWise Geek: http://www.wisegeek.com/what-is-a-variegated leaf.htm

May, P. (2003). Chlorophyll. Diambil pada April 28, 2011, daripada School of Chemistry: http://www.chm.bris.ac.uk/motm/chlorophyll/chlorophyll_h.htm

Photosynthesis. (2006). Diambil pada April 27, 2011, daripada Sambal's Science Web:http://www.sambal.co.uk/photosynthesis.html

Wikipedia. (2009). Variegated Leaf. Diambil pada April 28, 2011, daripada Wikipedia Free Encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Variegation

18