Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia.

Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara.SEJAUHMANA KITA MENGAMALKANNYA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak : • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya memelihara satu cara hidup demokratik mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Bagi setiap rakyat Malaysia, pastinya pernah melafazkan Rukun Negara sewaktu berada di sekolah satu ketika dahulu dan bagi mereka yang masih bersekolah, pastinya rutin itu masih diteruskan sehingga sekarang. Doktrin itu telah pun disemai sejak alam persekolahan lagi, namun sejauh mana doktrin itu telah meresap dalam tubuh kita dan mengalir bersama darah dalam tubuh kita? Mungkin hanya sekadar lafaz tetapi tidak memahami isi yang selalu kita baca sejak dulu lagi. Di manakah silapnya? Adakah kita mengetahui akan sejarah mengapa Rukun Negara diwujudkan ? Saya sendiri tidak tahu tetapi setelah melakukan beberapa kajian di internet, barulah saya

faham. Persoalannya, adakah kita mahu belajar dari sejarah untuk melangkah ke hadapan? Prinsip Rukun Negara dihasilkan setelah melihat pepecahan yang berlaku angkara tragedi 13 Mei 1969. Tragedi hitam itu turut melanda beberapa lokasi di Kuala Lumpur. Kita harus melihat sejarah walau sepahit mana pun sejarah itu sebagai penawar untuk langkah-langkah kita yang akan datang. Oleh itu dengan terhasilnya Rukun Negara yang lahir hasil pemikiran Majlis Perundingan Negara (MAPEN) yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak selepas tragedi itu bertujuan untuk menyatukan semua kaum di bawah satu ideologi kenegaraan yang sama dan bersepadu. Rukun Negara harus menjadi panduan kepada setiap rakyat negara ini dan perlu diteruskan bagi melahirkan rakyat yang berkualiti dan bersatu dalam satu kesepaduan. Kesedaran rakyat berbilang kaum tentang hidup dalam suasana harmoni perlu ditekankan agar setiap rakyat tidak bertindak mengikut prinsip tertentu atas dasar politik, agama mahu pun bangsa. Kehidupan tidak harmoni yang telah diterapkan semasa penjajahan British dan Jepun telah memberikan kesan yang cukup mendalam pada negara kecil ini. Dasar pecah dan perintah telah merosakkan usaha untuk mengharmonikan rakyat Malaysia. Justeru, rakyat perlu kembali disedarkan bahawa wujudnya nilai-nilai yang menyeluruh ke arah perpaduan dan persefahaman kaum. Maka Rukun Negara digariskan untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dalam melahirkan rakyat yang hidup aman dan damai walaupun berbeza bangsa dan agama. Masyarakat yang demokratik yang meletakkan kuasa di tangan rakyat dalam menentukan kerajaan menerusi pilihanraya yang bebas. Masyarakat yang adil dalam pengagihan kekayaan dan kemakmuran negara. Masyarakat yang progesif dalam mewujudkan warganegara yang berbudaya ilmu demi mewujudkan rakyat yang cukup pengetahuan untuk membangunkan negara. Masyarakat yang liberal yang diberikan kebebasan mengamalkan budaya kaum serta memelihara budaya kebangsaan.

Demi mengikat dan membina perasaan dan semangat cintakan negara di kalangan rakyat, Rukun Negara diisytiharkan secara rasminya oleh DYMM Yang Di Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Usaha itu diteruskan untuk kekal sebagai panduan kepada rakyat di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan kampung. Saya cuba untuk melihat kembali lima prinsip dalam Rukun Negara sebelum melihat situasi negara yang berlaku kini atau mungkin mengimbas kembali sejarah-sejarah yang pernah berlaku di negara ini apabila prinsip tersebut tidak dihayati. Saya mengambil contoh blog adukataruna yang kini sedang hangat diperkatakan ramai. Perbuatan blogger tersebut yang menghina Almarhum Sultan Johor jelas melanggar lima prinsip Rukun Negara yang mana saya pasti blogger tersebut di zaman persekolahannya pernah melafazkannya. Kepercayaan kepada Tuhan : Harus kita percaya, kurangnya atau ketiadaan kepercayaan pada agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang, bangsa dan juga negara. Kerendahan peribadi tanpa asas kepercayaan agama yang kukuh antara menyebab berlakunya kes sedemikian. Tetapi malangnya, kes sedemikian masih lagi berlaku di negara ini. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara : Melihatkan kenyataan yang dilontarkan oleh blogger tersebut ternyata prinsip kedua ini tidak diendahkan. Bagi seorang rakyat, mereka harus menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada SPB Yang Di Pertuan Agong dan Sultan yang memerintah. Keluhuran Perlembagaan : Nampaknya blogger tersebut sebagai seorang rakyat Malaysia gagal untuk menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran serta kemuliaan Perlembagaan Negara sebagai asas dan sumber perundangan yang tertinggi. Kedaulatan Undang-Undang : Kita perlu sedar, tanpa undang-undang,

hidup bermasyarakat di negara ini tidak akan aman dan stabil. Undangundang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat untuk berasa selamat di negaranya sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh blogger tersebut jelas melanggar undang-undang. Kesopanan dan Kesusilaan : Di mana letaknya personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat apabila sanggup menghina seorang Sultan ? Asas ini amat penting dalam membentuk seorang warganegara yang bersopan santun dan bersusila baik sesama manusia walau tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama. Menilai kembali lima asas Rukun Negara, apakah kita sebagai rakyat Malaysia telah dan masih mengamalkan apa yang telah digariskan?

Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang. sepakat dan sebagainya. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. persesuaian. khasnya golongan pelajar. Di samping itu juga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. bertanggungjawab . definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benar-benarmaju. progresifdan makmur. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. rohani.Definisi Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. m/s 105).mampu berdikari. berakhlak mulia. peleburan. Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia. kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu.

patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Pendidikan Syariah Islamiah. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. . bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah.ega TERAS STRATEGIK PIPP Membina Negara Bangsa Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. meningkatkan disiplin pelajar. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Mata pelajaran Pendidikan Islam. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. Sehubungan itu. sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti.dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara” Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu.

Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan  Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagaibagai bangsa dan latar belakang  Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran  Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar. berakhlak mulia. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. • Melahirkan insan yang beriman. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). Matlamat KPM ialah Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping . berilmu. berketerampilan dan sejahtera. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Di bawah konsep ini. dewan dan kantin. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan.Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti.

Oleh yang demikian. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan. perpaduan rakyat sangat penting. Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Amalan ini dapat membina perasaan setia. . penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsip. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. Sesungguhnya. Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah.mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu NegeriAmalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah. Menyedari hakikat ini. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. pemahaman. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan.prinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan.

TEKS PIDATO (BACAAN MENGIKUT BARIS) ”Rukun Negara Membentuk Jati Diri” Kejadian 13 Mei yang mengegarkan negara. Akan membuktikan. Tak beralihkan rupa berentakan irama. Datuk-datuk. . Barisan panel hakim yang arif.Dengan penghayatan dan amalan. Bahawa Keperibadian Seseorang insan Akan terbentuk. Secara tuntasnya atau definisi seluruhnya. Pidato yang akan saya dendangkan. Serta warga dewan sekalian. Def-def terhormat. Warga dewan kebangaan negara. Saudara dan saudari. Atas Rukun negara yang diperkenalkan. Datin-datin. Lantas diperkenalkan Rukun Negara Mari kita telusuri kekuatan Rukun Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua agama menyeru umatnya. ”Rukun Negara Membentuk Jati Diri” Begitulah bunyi tajuk pidato saya hari ini. Kepercayaan kepada tuhan. Hujah saya yang pertama. Menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Terima kasih pengerusi majlis.

Kita ada Hari Raya. Bahawa setiap perlakuan ada batasnya. Jelas! Prinsip rukun negara yang diperkenalkan. Rakyat negara ini. Yang Cemerlang. Deepavali. telah mengadakan. Akan menyedarkan umatnya. . Bagi membentuk Jati Diri. Dapat membentuk kerjasama sejati. Jati diri. Kerana ada hukuman dan balasannya Sidang dewan sekalian. Acara keagaamaan dan perayaan. Perayaan keagamaan ini. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya.Melayang dan Temberang. Bukannya Malang. Gemilang dan Terbilang. Perpaduan murni. Kepercayaan kepada tuhan yang esa. Dan kita juga ada kongsi raya. Tahun Baru Cina. Kerana itulah negara kita banyak mengadakan. Kerajaan Malaysia. Bagi membentuk jati diri insan. Yang amat tinggi. Krismas. Yang juga merupakan satu ciri. Pelbagai program keagamaan.Melakukan kebaikan sesama manusia. Ini akan melahirkan sikap tolenrasi.

Sebagai rakyat. Mempunyai lagunya sendiri. Hujah saya yang kedua di bawah naungan kata. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya Masih ingatkah lagi. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. . Kesetiaan kepada Raja dan Negara. ketika lagu Negaraku. Bagi menanam semangat jadi diri. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Raja dan negeri.Iaitu kepercayaan kepada tuhan. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Rakyat Malaysia bangun bersatu. Kerana itulah lagu negeri. Wajib dinyanyikan setiap minggu sekali. Yang senikatanya memuji dan menghargai. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Untuk mentaati Raja dan Negara. Menentang pengkhianat itu Sidang dewan yang budiman. Terhadap raja dan negeri serta negara. Dipermain-mainkan oleh penuntut hantu. Setiap negeri. menjadi tugas hakiki. Dapat membentuk jati diri mampan Sidang dewan yang budiman. Hujah saya yang kedua di bawah naungan kata.

Dapat membentuk jati diri berwibawa. Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. menjadi tugas hakiki. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya Masih ingatkah lagi. Raja dan negeri. ketika lagu Negaraku. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. Yang senikatanya memuji dan menghargai. Tidak dapat disangkal lagi. Rakyat Malaysia bangun bersatu. Sebagai rakyat. Dapat membentuk jati diri warga.Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Setiap negeri. Terhadap raja dan negeri serta negara. Untuk mentaati Raja dan Negara. Hujah saya yang ketiga. Bagi menanam semangat jadi diri. Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kerana itulah lagu negeri. Menentang pengkhianat itu Tindakan itu membuktikan kepada semua. Tidak lama lagi Hari Raya. . Dipermain-mainkan oleh penuntut hantu. Kesetiaan rakyat yang dipelihara. Bahawa Prinsip rukun negara. Wajib dinyanyikan setiap minggu sekali. Saudari dan saudara. Mempunyai lagunya sendiri.

Bukannya pecah sebiji pecah sendiri. Antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Hadirin dan hadirat Semoga sentiasa sihat . Dan undang-undang yang mantap serta tepat. Mampu menjadi aspirasi negara yang hebat. Kerana ia menjadi asas bagi warga. Untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama. Dan masyarakat Malaysia akan lahirlah. Dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpi Perlembagaan dan Undang-undang inilah. Dan mempunyai jati diri cemerlang. Mesti dipelihara dan diawasi setiap masa. Sentiasa dipelihara sebagai wadah.Keluruhan perlembagaan dan Kedaulatan undang-undang Negara kita yang berdaulat ini. Mengikut keadaan dan perkembangan dunia. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undag negara. Untuk memastikan jati diri akan terserlah. Telur serangkak pecah sebiji pecah semua. Dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin. Uniknya perlembagaan di Malaysia. Bagi melahirkan masyarakat yang seimbang. Mempunyai perlembagaannya sendiri. Ibarat kata pepatah. Kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercapah. Ialah mempunyai cara yang istimewa. Dan melahirkan jati diri bertolenrasi.

Kajian Penerbangan Malaysia. Begitu berbudi pekerti dan mesra. Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Mereka menyatakan rakyat Malaysia. Yang bersopan santun dan berbudi bahasa .Hujah saya yang keempat Kesopanan dan kesusilaan Kesopanan dan kesusilaan adalah perlakuan budi. Yang begitu tinggi dan haruslah diikuti. Oleh masyarakat di negara ini Kesopanan dan kesusilaan Dapat melahirkan Jiwa rakyat yang mementingkan. Menyatakan 65 peratus adalah kerana rakyatnya. Tentang tarikan pelancong ke negara kita. Amalan budi dalam kehidupan seharian. Kerana itulah kerajaan Begitu hebat mengadakan Pelbagai kempen Kesopanan dan kesusilaan Seperti Kempen Budi Bahasa dan Hidup Berjiran Kepada rakyat tempatan Agar menjadi pegangan Dan amalan dalam kehidupan Dan akhirnya terbentuklah jati diri mampan. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan Jati diri insan Walaupun hidup dalam kemodenan Kerana moden sahaja tidak bererti Jika budi pekerti mati.

Dan negara mempunyai. Rakyat yang berjati diri. Bahawa jati diri rakyat negara ini. Laksamana SKBTP mohon permisi. Dan berbangga dengan negara sendiri.Penghayatan prinsip rukun negara ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera . Rukun negara dapat melahirkan. Secara konklusifnya membuktikan. Adalah bukti. Akhir kalam. Rakyat yang berindentiti. Dapat dibentuk dengan Amalam Rukun Negara.berkualiti dan berjati diri.

Naib Presiden MCA. Perdana Menteri. Soi Lek berkata..MCA mahu pelajar hina lagu Negaraku diambil tindakan Tidak sampai seminggu. Chua Soi Lek menyampaikan permohonan maaf terbuka Wee Meng Chee yang mencipta klip video mempersendakan lagu Negaraku. Meng Chee juga dilaporkan telah mencipta sebuah lagi lagu bertajuk Kawanku/My Friends yang terangterangan menghina kaum Melayu. Sebelum ini. pelajar tahun akhir jurusan Komunikasi Awam sebuah universiti di Taiwan akan diteruskan walaupun dia sudah meminta maaf secara terbuka. Beliau menjelaskan. Susulan itu. pihaknya mahu isu itu diselesaikan segera kerana bimbang ia diperalatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab termasuk parti pembangkang demi kepentingan politik mereka. MCA setuju tindakan undang-undang diambil kerana ia selaras dengan prinsip parti berkenaan bahawa perkataan lucah dan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama tidak boleh digunakan sematamata atas nama kebebasan. Dalam pada itu. Katanya.'' katanya di Petaling Jaya hari Selasa. 24. Datuk Dr. ``Ini tidak benar kerana kita menghormati prinsip saling hormat menghormati dalam sebuah negara majmuk dan kita bersetuju tindakan diambil bukan sahaja terhadap Meng Chee malah kepada sesiapa yang melanggar undang-undang dan menggugat keharmonian antara kaum. ``Kita berharap kerajaan mengambil tindakan tegas kepada sesiapa yang melanggar prinsip ini dan kita serahkan kepada kebijaksanaan Peguam Negara untuk menyiasat dengan lebih terperinci mengenai apa tindakan yang seharusnya dikenakan.21/8/2007 . Chua bagi pihak Meng Chee meminta maaf kepada kerajaan dan rakyat Malaysia yang tersinggung dengan penyiaran lagu yang diberi tajuk `Negarakuku’ itu. beberapa kenyataan pemimpin MCA sebelum ini supaya kes itu diselesaikan setelah Meng Chee meminta maaf tidak harus disalah tafsir bahawa parti itu mempertahankan orang yang menggunakan perkataan lucah serta memperalatkan agama dan kaum. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menegaskan proses undang-undang terhadap Meng Chee. akhbar-akhbar melaporkan Dr. beliau menyampaikan pula persetujuan MCA setuju supaya penuntut itu dikenakan tindakan undang-undang.'' tegasnya.

Nyanyiannya boleh dilihat dalam video klip selama lima minit 32 saat di sebuah laman web. lagu Negaraku lambang untuk membuktikan taat setia rakyat kepada negara. “Sebagai rakyat Malaysia. Bukan saja kita perlu menyiasat latar belakangnya. “Serahkan saja kewarganegaraan dan tinggal saja di bumi asing. Jika sudah tak sayang dengan negara ini. Presiden Kongres Indian Muslim Malaysia. “Saya kesal kejadian seperti ini boleh berlaku. Ini penting bagi memberi amaran pada yang lain supaya tidak bersikap biadab begini. yang dikenali sebagai ‘Namewee’ menyanyikan lagu Negaraku mengikut caranya sendiri dengan menyelit nyanyian rap dalam bahasa Mandarin. semalam. berkata perbuatan pelajar itu yang menyanyi lagu kebangsaan dengan selitan nyanyian rap dalam bahasa Mandarin serta menyindir kerajaan dengan perkataan kasar dan lucah. Beliau yang juga Naib Presiden Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF).” katanya ketika dihubungi di sini. Menurutnya. Apa yang dilakukan pelajar ini amat biadab. kita juga perlu menyiasat keluarganya untuk mencari punca mengapa dia bersikap seperti itu. Ahmad Ikhmal mahu tindakan dikenakan terhadap pelajar itu walaupun dia tidak ada dalam negara sekarang ini. Muka depan akhbar ini semalam menyiarkan perbuatan seorang pelajar jurusan Komunikasi Massa di Universiti Ming Chuan. “Sebaik saja dia pulang. saya berasa sangat sedih. pelajar itu perlu dikenakan tindakan setimpal mengikut Akta Lagu Kebangsaan supaya menjadi pengajaran kepada pihak lain lagu Negaraku tidak boleh diperlekehkan. tindakan pelajar itu yang menghina lagu Negaraku sangat memalukan dan mengecewakan. marah dan kecewa kerana ada yang sanggup hina negara sendiri. Tan Sri Lee Lam Thye. pelajar itu boleh pula menulis dengan sinis dalam laman web itu meminta dia tidak disaman. Ahmad Ikhmal Ismail. Katanya. jelas menunjukkan sikap biadab yang melampau. tindakan boleh dikenakan terhadapnya. dia perlu berpegang kepada prinsip Rukun Negara dan mempunyai perasaan sayang pada tempat kelahirannya. sesiapapun tidak boleh menyindir atau memalukan negara dalam apa jua keadaan sekalipun. Pengerusi Biro Pendidikan Umno. “Orang seperti ini sama seperti pembelot negara. tak perlulah balik lagi. Amir Hamzah Allapitchay.” katanya. Sementara itu. berkata sebagai rakyat Malaysia. berkata jika pelajar terbabit dilepaskan begitu saja.” katanya. Mereka tidak ada perasaan sayang pada negara sendiri dan tak layak menjadi warga bumi bertuah ini. malah ketika kita bakal menyambut ulang tahun ke50 kemerdekaan negara. Apa yang lebih menyakitkan hati. ramai lagi golongan biadab tampil menghina negara dengan cara masing-masing. Sebaik terbaca laporan berita semalam. “Penggunaan Internet memang tidak dapat dielakkan tetapi ia perlu diterapkan dengan rasa tanggungjawab.” katanya ketika dihubungi semalam. Taiwan. You Tube . Sementara itu.Bagi aktivis sosial.

'' katanya. Datuk Seri Rais Yatim berkata. Kepada soalan tersebut. Selain memberi nama baru kepada lagu kebangsaan iaitu ‘Negarakuku’. pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sekiranya penyanyi itu mengubah versi asalnya dengan tujuan untuk menghina lagu kebangsaan. saya tak ada wang). umat Islam beribadat. . Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalullail. Beberapa imej yang dipercayai dicedok daripada iklan Tourism Malaysia sempena promosi Tahun Melawat Malaysia 2007 turut dipaparkan. saye takde duit’ (Jangan saman saya. Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. ``Kementerian juga akan berbincang dengan Kementerian Penerangan mengenai hal berkenaan. ini kerana penyampaian lagu Negaraku perlu menepati versi rasmi dan sebarang unsur menghina dan mempermainkan lagu tersebut boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Lagu Kebangsaan.Dewan Rakyat hari ini gamat apabila seorang penyokong kerajaan menyanyikan sebanyak dua kali baris akhir lagu Negaraku bagi menunjukkan kesalahan penyanyi Hattan yang didakwanya menyampaikan lagu kebangsaan tidak mengikut versi sebenar semasa perlawanan akhir Piala Malaysia Sabtu lalu. Penyanyi itu patut dihukum. ``Isu penyanyi Hattan mempersembahkan lagu Negaraku tidak mengikut versi rasmi di hadapan Yang di-Pertuan Agong serta ribuan penonton perlawanan akhir Piala Malaysia Sabtu lalu.000 penyokong di stadium (Nasional Bukit Jalil) dan jutaan lagi rakyat Malaysia yang menonton secara langsung di televisyen. ``Saya rasa tersinggung apabila mendengarnya.'' katanya ketika sesi soal jawab hari ini. dia patut dihumban ke laut. . Kesenian dan Warisan. Dia turut menyindir anggota polis dengan mengamalkan rasuah serta merendahkan imej kakitangan kerajaan kerana didakwa lembap menangani urusan pelanggan. Klip video itu memaparkan ‘Namewee’ menyanyikan lagu berkenaan di sebuah bilik yang berlatarbelakangkan bendera Malaysia dengan diselang-seli imej masjid. pihak kementerian akan meneliti dan menyiasat teguran itu sebelum sebarang tindakan diputuskan. Pada akhir klip video berkenaan pula dipaparkan ayat yang berbunyi ‘Jangan sue saye. dia yang berusia 24 tahun menyentuh sensitiviti umat Islam dengan memperlekeh ibadat mereka dan sikap orang Melayu. ``Versi yang salah lagu Negaraku itu dinyanyikan di hadapan 100. Menteri Kebudayaan. Hattan didakwa hina lagu Negaraku KUALA LUMPUR 3 Okt. penyanyi itu perlu dikenakan tindakan kerana perbuatan tersebut boleh dianggap satu penghinaan kepada lagu kebangsaan selain ia dipersembahkan di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Datuk Mohamed Aziz (BN-Sri Gading) berkata. Sekiranya didapati benar penyanyi berkenaan mempunyai niat tertentu maka tindakan akan diambil.sejak pertengahan bulan lalu. Beliau berkata.

Penghinaan paling buruk dilakukan terhadap Malaysia ialah perbuatan melempar najis manusia ke dalam kawasan Kedutaan Besar Malaysia di sini oleh penunjuk perasaan dari kumpulan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pada Isnin lalu. Keadaan reda apabila anggota kumpulan yang beremosi dapat ditenangkan oleh beberapa orang pemimpin kumpulan berkenaan. Seramai 600 orang menyertai demonstrasi itu berteriak "ganyang Malaysia" bagi membantah apa yang mereka dakwa pencerobohan pihak berkuasa Malaysia di perairan perbatasan kedua-dua negara. Sejak insiden 13 Ogos itu. diludah dalam demonstrasi di Jakarta 2010/08/26 JAKARTA: Penunjuk perasaan di hadapan kedutaan Besar Malaysia di sini terus bersikap liar dengan membakar dan meludah Jalur Gemilang serta bergaduh dengan pasukan polis Indonesia yang mengawal di situ hari ini.BERNAMA . memanjat pintu pagar dan tembok pintu pagar dan berdiri di atasnya. Kerosakan pada harta benda kedutaan besar itu telah dilakukan oleh penunjuk perasaan dari kumpulan Laskar Merah Putih. beberapa demonstrasi dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kecil antara 20 dan 40 orang sahaja namun ia tetap ganas sehingga ada yang bertindak merosakkan plak nama Kedutaan Besar itu. Insiden pada 13 Ogos itu membabitkan penahanan tiga pegawai penguatkuasa laut Indonesia oleh Polis Marin Malaysia ekoran penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh bahagian penguatkuasa Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia kerana didakwa meneroboh. berhampiran Bintan. Kesemua tahanan itu telah dibebaskan pada 17 Ogos. Kumpulan penunjuk perasaan hari ini menuntut Malaysia memohon maaf serta meminta kerajaan Indonesia memanggil balik Duta Besar Indonesia di Malaysia.Bendera Malaysia dibakar. ke arah pasukan keselamatan. Malaysia mempertahankan bahawa nelayan tersebut berada di perairan sendiri apabila ditahan oleh pihak penguatkuasa Indonesia itu. Mereka membaling batu dan selipar ke arah polis. Kepulauan Riau 13 Ogos lalu. . yang sebelum itu digunakan untuk mengibarkan bendera Indonesia. Ketika emosi memuncak. penunjuk perasaan bergaduh dengan pasukan Polis Indonesia yang menghalang mereka daripada menghampiri pintu pagar untuk masuk ke dalam kawasan kedutaan. Seorang daripada mereka ditahan polis kerana membaling sebatang buluh.

Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Johor Bahru Selatan kira-kira pukul 6. Fadhil Maskon menyifatkan tindakan penulis blog. dikenali sebagai Aduka Taruna itu sebagai biadab kerana tidak menghiraukan sensitiviti rakyat Johor yang masih bersedih dengan kemangkatan Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail.30 petang ini. adukataruna. lebih 500 ahli Pemuda UMNO Johor dan Gerakan Belia 4B Johor berhimpun di luar Istana Besar di sini bagi membantah kenyataan penulis terbabit di dalam blognya.blogspot. "Rakyat Johor masih lagi dalam keadaan berdukacita dan perasaan itu bertambah apabila seorang penulis blog yang sanggup mengeluarkan kenyataan liar mengenai kemangkatan Almarhum Sultan Iskandar. penulis terbabit memohon maaf namun tetap mempertahankan ideologinya. Sebelum itu.Pemuda UMNO Johor hari ini membuat laporan polis terhadap seorang penulis blog yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina institusi raja-raja Melayu. Utusan Malaysia yang cuba melayari blog itu mendapati tulisan tersebut telah ditarik balik. pihaknya kesal dengan kenyataan penulis blog itu dan berharap pihak berkuasa terutamanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) segera mengambil tindakan tegas ke atas individu terbabit." katanya pada sidang akhbar di sini hari ini. "Kemajuan teknologi hari ini dan kebebasan bersuara tidak sepatutnya disalah guna sehingga membolehkan kita menggugat keharmonian negara.com. . Selepas menerima banyak komen pengunjung blog yang mengkritik tulisan itu. Ketua Pemuda UMNO negeri.25 JAN 2010 Hina raja Melayu: Laporan polis dibuat JOHOR BAHRU 24 Jan. . Beliau berkata.

. agama dan kaum. Paroi. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata. Jumaat lalu.297.05 malam. Rumah Rakyat Panchor. ''Tindakan yang diambil adalah bukti pihak kerajaan amat serius membendung perkara yang boleh mencetuskan ketegangan di kalangan orang awam terutama hal berhubung kait dengan institusi raja. Menteri Dalam Negeri. ''Saya percaya kita sepatutnya bersatu dalam memikul tanggungjawab berhubung kes sensitiviti orang ramai seperti institusi raja-raja Melayu dan agama agar ia tidak berleluasa sehingga membakar emosi rakyat. kesemua mereka yang terlibat akan didakwa di mahkamah. Hishammuddin yang juga Ketua UMNO Bahagian Semberong berkata. polis melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) kini bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bagi mengumpul bukti terhadap kes-kes berkenaan.25 malam dan 9.blogspot.LAMAN Blog adan Peguam Malaysia Lagi penulis blog hina raja Melayu disiasat M on d a y. di sini antara 7. didakwa melakukan kesalahan itu di No. .Polis sedang menyiasat beberapa lagi penulis blog yang didapati menyentuh atau menghina institusi raja-raja Melayu dalam laman blog mereka. tindakan menyentuh perkara yang boleh membangkitkan kemarahan orang ramai adalah suatu perkara yang tidak wajar dan tidak bertanggungjawab apatah lagi ia melibatkan imej sesebuah negara. sekiranya bukti berhubung kegiatan tersebut mencukupi. 29." katanya. 0 1 F e b r ua r y 2 0 1 0 0 8 : 0 4 am ©Utusan Malaysia (Digunakan dengan kebenaran) JOHOR BAHRU 31 Jan. seorang juruteknik komputer sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban terhadap pertuduhan menghina institusi kesultanan dan rakyat Johor menerusi blog adukataruna. Khairul Nizam Abdul Ghani. ''Pihak kementerian dengan kerjasama SKKM juga akan terus memantau laman blog yang menyentuh tentang perkara berkenaan.com pada 22 Januari lalu. Beliau berkata." katanya kepada pemberita selepas menghadiri Mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Johor di sini hari ini.

tidak gembira dengan perkembangan terbaru ini terutama tindakan Pengerusi DAP. agenda pakatan pembangkang dan tidak menghormati hak raja di dalam Perlembagaan. Tindakan mereka membuktikan pembangkang berada dalam keadaan paling tertekan dan kehabisan idea untuk menipu rakyat Malaysia perlukan juara Oleh AZNAN BAKAR pengarang@utusan. Tetapi filem bersifat biografi mengenai bekas Presiden Afrika Selatan. Sultan Azlan Shah. Beliau boleh membawa kes tersebut ke mahkamah namun implikasi yang akan ditanggung nanti begitu besar kerana orang Melayu tidak akan berdiam diri. Karpal Singh pula menjadi `tok dalang’. Nelson Mandela dan berlatarkan pasukan ragbi Afrika Selatan mempunyai pengajaran tersendiri untuk sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia. Ia adalah amat memalukan.Jangan hina Raja Melayu Sebagai seorang Melayu. – DR. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula mengadu domba. – IBRAHIM ALI (Presiden Perkasa) Anwar dan Karpal sama sahaja.com. misi mereka untuk menjatuhkan kerajaan dan sanggup melakukan apa sahaja termasuk memalukan kaum Melayu. – JAMALUDIN YUSOF (Presiden Pekida) Tindakan Karpal Singh itu seolah-olah cuba menjolok sarang tebuan. raja perlu dihormati. AHMAD ZAHID HAMIDI (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) Seolah-olah kita (orang Melayu) jadi patung wayang kulit. institusi raja dilibatkan begitu agresif sehingga ke peringkat perundangan hanya akibat daripada kekecewaan politik segelintir pihak. . – DR. Karpal Singh yang mahu menyaman Sultan Perak. – MUHYIDDIN YASSIN (Naib Presiden UMNO) Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. saya juga terguris. MAHATHIR MOHAMAD (Bekas Perdana Menteri) Tindakan mahu menyaman Sultan Perak adalah suatu langkah yang tidak bijaksana. berbaur politik. manakala Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR).my FILEM Invictus arahan Clint Eastwood mungkin gagal memenangi anugerah pada anugerah Academy baru-baru ini.

sokongan yang diterima bukan sekadar 60. jutaan rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan duduk bersengkang mata lewat malam bagi meraikan Datuk Lee Ching Wei muncul juara Seluruh England. Sasidaran. tetapi setiap lapisan rakyat memberikan sokongan. Malaysia memerlukan juara melalui sukan untuk menyatupadukan rakyatnya.Plot yang ditampil dalam filem Invictus adalah bagaimana Mandela yang dilakonkan oleh Morgan Freeman berusaha meyakinkan rakyat untuk menyokong pasukan mereka.000 penonton dalam stadium tetapi semua 43 juta rakyat negara itu tanpa mengira warna kulit. Cuba lihat ketika pasukan bola sepak negara memenangi pingat emas pada Sukan SEA di Laos tidak lama dahulu. S. Sokongan itu menjadi pendorong untuk Springboks mengejutkan New Zealand All Black muncul sebagai juara dan sekali gus mengubah senario politik di Afrika Selatan. saya beri mereka juara. Airil Rizman Zahari. Hasilnya. Bayangkan jika pasukan negara beraksi di peringkat lebih tinggi. Para peminat akan tampil memberi sokongan tanpa dibatasi prasangka perkauman. Begitu juga dalam perlawanan bola sepak. ribuan peminat daripada pelbagai keturunan menaruh harapan agar salah seorang pemain negara sama ada Danny Chia atau yang Iain seperti Steel. Ini termasuk menjelajah ke seluruh negara terutama di kawasan kulit hitam dengan mengadakan klinik bagi mengurangkan perbezaan dan rasa sangsi hanya kerana perbezaan warna kulit. Perkara yang sama berlaku di Malaysia. Malah Mendela sendiri menyuntik semangat kepada pasukan ragbi negara untuk berusaha dan menjadi juara dunia. Daripada situ prejudis antara kulit putih dan kulit hitam mula terhakis. Ketua Pasukan Afrika Selatan François Pienaar berkata. Ketika para pemimpin politik saling bertikam lidah mengenai siapa yang lebih rasis. . Sivachandran muncul sebagai juara. ketika pasukan Afrika Selatan beraksi pada perlawanan akhir menentang New Zealand mereka mendapat sokongan padu daripada lebih 60. Mandela yang nyata berpuas hati dengan perkembangan tersebut tampil dengan ungkapan: "Mereka mahukan ketua." Elemen penting yang diketengahkan melalui filem Invictus ialah bukan soal Mandela atau soal Afrika Selatan menjadi juara. Tidak ada batas perkauman dalam sukan dan sukan mampu meruntuhkan batas-batas itu. Tetapi persoalan mengenai kuasa sukan untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum. Sebab itu usaha kerajaan untuk memaju dan mengangkat martabat sukan di negara ini perlu disokong semua pihak. Perkara yang sama juga berlaku pada sukan lain. Tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan.000 penonton dalam stadium termasuk yang berkulit hitam. Pada kejohanan golf Maybank Terbuka Malaysia baru-baru ini. Dorongan demi dorongan diberikan kepada pasukan ragbi kebangsaannya untuk meraih sokongan rakyat. atau dalam lain perkataan berusaha menyatupadukan rakyatnya yang saling berdendam antara satu lain. Peluang yang diberikan kepada Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah kepada Ragbi Piala Dunia pada 1995 digunakan sepenuhnya oleh Mandela untuk menyatupadukan kulit putih dan kulit hitam melalui sukan. Ketika politik dilihat memecahbelahkan. Shaaban Husin. Ben Leong atau S. Walaupun hanya sekadar peringkat Sukan SEA.

Oleh itu. Pada masa yang sama. Jika kita ada juara ia mampu menjadi senjata untuk menyatupadukan dan mengeratkan hubungan rakyat pelbagai kaum. . Pengalaman beberapa negara asing membuktikan bahawa kejayaan di pentas sukan antarabangsa mampu menyatupadukan rakyat tanpa mengira latar belakang. menjalinkan perpaduan dan memperluaskan pergaulan antara kaum. Semangat patriotik rakyat tanpa mengira kaum dan agama jelas apabila pasukan kita menentang pasukan luar. menentukan sejauh manakah bidang sukan di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi (IPT) mampu menyumbang kepada gagasan Satu Malaysia. Merealisasikan gagasan Satu Malaysia melalui sukan SEJAK Perdana Menteri memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Sebaliknya berikan lebih tumpuan untuk hasil juara. konsep perpaduan diketepikan. malah melibatkan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Namun persepsi seperti itu perlu diubah. pelajar perlu dididik agar menghargai sukan sebagai bidang untuk mencipta nama dan menaikkan nama institusi. Ia merupakan satu bentuk perpaduan yang nyata. Oleh itu. masyarakat lebih melihat sukan sebagai pertandingan. *Kedua. Tidak dinafikan sekolah dan IPT adalah lubuk melahirkan jaguh sukan. Secara umumnya. seminar dan mesyuarat yang berkaitan perlu disegerakan untuk merangka rancangan tindakan secara kolektif dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti agar selari dengan hasrat menjadikan sukan sebagai bidang yang mampu 'mengikat' rakyat pelbagai kaum. saranan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggunakan sukan sebagai elemen meningkatkan kerjasama antara kaum dan agama merupakan sesuatu yang menarik. Malaysia juga begitu. Antaranya. sukan juga perlu menjadi agen perpaduan. *Pertama. mengekal dan mengukuhkan perpaduan di negara ini. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhalusi demi menjadikan sukan sebagai salah satu mekanisme mencapai gagasan Satu Malaysia. banyak pihak telah mengemukakan idea untuk menjayakannya. Bagaimanapun. hoki dan badminton. riadah dan tidak kurang yang menganggap sukan tertentu sebagai 'milik' kaum tertentu. Namun selalunya akibat didorong matlamat ingin menang dan kurang semangat kesukanan. Kurangnya semangat kesukanan bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah dan IPT. Namun sukan juga perlu bertindak sebagai "serampang dua mata".Persatuan sukan di negara ini perlu kurangkan politik dan ketepikan kepentingan diri. ia perlu menjadi alat untuk berinteraksi. perlu dilipatgandakan usaha memajukan bidang sukan teras yang popular contohnya bola sepak. Selain mencapai kemenangan. Sukan sememangnya mampu menjadi teras untuk menyokong. kita perlu berpegang kepada prinsip sukan mampu meningkatkan semangat patriotik rakyat. Kementerian Belia dan Sukan yang memperkenalkan konsep "Satu Belia" bagi membantu mempercepatkan proses pencapaian gagasan itu dan begitu juga pihak lain dengan idea masing-masing. Perbincangan-perbincangan kumpulan sasar.

Selari dengan hasrat Satu Malaysia. *Keempat. Jadi bagaimana sukan massa mampu menyediakan ruang dan peluang untuk anggota masyarakat berkenalan. Gagasan Satu Malaysia adalah untuk mengekal dan mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum. usaha mempromosikan sukan sebagai alat perpaduan perlu diperhebatkan. Satu Malaysia" boleh diwujudkan demi menyediakan hala tuju yang satu untuk semua. Projek-projek prasarana sukan untuk kemudahan rakyat boleh diwujudkan dengan menggabungkan sumber kewangan kerajaan. Selain itu. Mungkin Kementerian Belia dan Sukan. saya percaya rakyat kita. berkesan dan benar-benar menyumbang kepada Satu Malaysia. badan-badan korporat dan sumbangan rakyat. Ia memerlukan kerjasama semua pihak dan kita perlu komited ke arah itu. memahami budaya kaum lain. Antara yang boleh dilakukan ialah mewujudkan slogan baru sebagai 'ibu' kepada slogan-slogan sedia ada. Maknanya.*Ketiga. terutamanya sektor korporat juga mampu berbuat demikian. Sukan massa atau "sukan untuk semua" adalah kegiatan sukan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. gagasan menyatupadukan rakyat melalui sukan sukar untuk dicapai jika kekurangan kemudahan sukan. Begitu juga dengan nama Sukan Malaysia (SUKMA) yang boleh ditukarkan kepada "Sukan Perpaduan Malaysia". slogan seperti "Sukan Menjana Perpaduan Satu Malaysia" atau "Satu Sukan. bola keranjang serta padang hoki. pencapaian gagasan itu adalah satu proses atau perjalanan yang tidak akan selesai dalam sekelip mata. anugerah "Tokoh Sukan Satu Malaysia" juga boleh diberikan kepada individu yang memberi sumbangan bermakna kepada pembangunan sukan dan perpaduan negara. gelanggang futsal. Jabatan Perpaduan Negara dan aktivis masyarakat boleh memulakan gerakan ke arah merangka sukan di peringkat komuniti yang lebih terserlah. . Kaedah ini diyakini dapat mengatasi kekurangan gelanggang badminton. melahirkan perasaan saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain perlu diperhalusi. sukan massa yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak beberapa tahun lalu perlu dilihat semula daripada segi keberkesanannya untuk menjana semangat 'kebersamaan' di kalangan rakyat berbilang kaum. Oleh itu. padang bola sepak. Jika aktor Shah Rukh Khan boleh menyumbang kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB).

Bagi kaum Borneo khususnya di Sarawak mereka meraikan Gawai Dayak sebagai perayaan kaum yang bersifat adat tradisi. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang diraikan oleh masyarakat beragama Islam setelah mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kerajaan Malaysia pada tahun 2000 telah memutuskan sebanyak enam perayaan kaum atau agama diangkat sebagai perayaan utama Negara.PERAYAAN RUMAH TERBUKA MALAYSIA Rumah terbuka atau ‘open house’ sudah menjadi lumrah pada sambutan perayaan di negara ini termasuk Deepavali. Bagi penganut Kristian perayaan Krismas atau Hari Natal disambut dengan meriahnya di seluruh negara. individu. Perayaan ini merupakan perayaan keagamaan yang juga mengandungi pelbagai nilai tradisi. Rumah terbuka tidak bertujuan untuk mengembangkan agama kepada penganut agama lain. Tahun Baru Cina atau Gong Xi Fa Cai merupakan perayaan adat tradisi yang dirayakan bagi menyambut tahun baru bagi kalendar cina. Amalan Rumah Terbuka yang diwujudkan memberi banyak kepentingan terutamanya dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan anggota masyarakat di negara kita. sehingga seluruh lapisan dan pelbagai lapisan masyarakat mengetahui istilah rumah terbuka yang menjadi amat sinonim alam kalangan pemimpin masyarakat. jabatan kerajaan dan swasta. Perayaan seperti ini tidak lengkap jika tiada rumah terbuka. . Kaum India yang beragama Hindu pula meraikan pesta cahaya yang dikenali sebagai Deepavali. Hari Natal dan juga Hari Raya Aidilfitri. Tahun Baru cina. Biasanya rumah terbuka disambut di padang atau dalam dewan. Matlamat utama Rumah Terbuka Malaysia ialah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat melalui perkongsian perayaan dalam suasana yang aman dan harmoni. Begitu juga dengan kaum Kadazan Dusun di Sabah yang merayakan Tadau Kaamatan sebagai perayaan tradisi bagi menyambut kesyukuran selepas musim menuai. persatuan mahupun badan bukan kerajaan (NGO) . Rumah terbuka bermaksud satu perayaan agama yang disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan untuk memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Bagi kaum Cina. Ia dikenali sebagai Rumah Terbuka Malaysia dan diraikan di peringkat kebangsaan anjuran bersama kerajaan pusat dan kerajaan negeri.

Iban. dan rakyat berpeluang untuk bertemu sendiri dengan pemimpin kesayangan mereka secara lebih dekat atau berjabat tangan tanda kemesraan.orang India. budaya dan juga agama. Cina. Di samping mewujudkan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat serta pemimpin sendiri amalan rumah terbuka ini juga dapat membantu sesama kaum memahami budaya budaya kaum-kaum lain. perbezaan konsep politik mahupun berlainan parti politik sama ada pembangkang atau kerajaan. Amalan rumah terbuka juga memperlihatkan pemimpin negara sendiri dapat bergaul mesra dengan rakyat. Ini sekaligus dapat mewujudkan budaya yang sihat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Selain kepada anggota masyarakat negara ini sendiri penganjuran rumah-rumah juga merupakan persembahan kepada pelancong asing yang datang melancong di negara kita untuk mengalami dan memahami sendiri keunikan dan keharmonian pelbagai kaum di negara ini semasa menyambut perayaan kaum masing-masing. Ia juga dilihat sebagai salah satu pertemuan yang melupakan pertentangan pendapat. Sebagai contoh orang. Selain itu amalan rumah terbuka memberi makna besar kepada anggota masyarakat mengenai erti perpaduan yang harus wujud untuk megelak sebarang prejudis terhadap keharmonian kaum. Itulah uniknya amalan rumah terbuka yang memberi kebebasan kepada kita untuk berkunjung ke rumah tanpa sebarang halangan dan kekangan yang perlu dibimbangi. Bagi mencapai matlamat untuk menentukan keberkesanan program program Rumah Terbuka kerajaan melalui Kementerian . Mereka hanya akan merayakan perayaan itu bersama-sama walaupun mereka berbeza latar belakang. Ini dapat membantu mereka mempelajari budaya dan adat kaum lain dan berusaha untuk memahaminya. Kadazan dan sebagainya merayakkan sambutan Aidilfitri bersama.sama dengan orang Melayu dan begitu juga sebaliknya. perbezaan idealogi.Perpaduan yang terjalin sekaligus dapat memudahkan pencapaian matlamat atau misi dan visi negara dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara Bangsa. Di sinilah petemuan menarik yang mempunyai nilai sentimental yang mempunyai nilai yang amat tinggi nilainya kepada rakyat yang jelas menganggap mereka amat dihargai sebagai penyokong dasar dan kepimpinan negeri serta bangsa.

Amalan rumah terbuka juga memperlihatkan pemimpin negara sendiri dapat bergaul mesra dengan rakyat.sama dengan orang Melayu dan begitu juga sebaliknya. dan rakyat berpeluang untuk bertemu sendiri dengan pemimpin kesayangan mereka secara lebih dekat atau berjabat tangan tanda kemesraan. badan-badan persatuan dan persatuan lain supaya menganjurkan rumah-rumah terbuka atau perayaan lain yang berkaitan dengannya. Selain itu majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina pula telah diadakan pada 4 Februari 2001 di Pulau Pinang. Di samping mewujudkan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat serta pemimpin sendiri amalan rumah terbuka ini juga dapat membantu sesama kaum memahami budaya budaya kaum-kaum lain. Kerajaan Negeri. Ini sekaligus dapat mewujudkan budaya yang sihat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Sebagai contoh orang. Kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan dan dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri berkenaan telah pun mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia Hari Raya Aidilfitri pada 6 Januari 2001 di Kuala Lumpur dengan dihadiri oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Iban.Sabah atau kerajaan. Kadazan dan sebagainya merayakkan sambutan Aidilfitri bersama. Itulah uniknya amalan rumah terbuka yang memberi kebebasan kepada kita untuk berkunjung ke rumah tanpa sebarang halangan dan kekangan yang perlu dibimbangi. di tengah-tengah Kota Georgetown dengan dihadiri oleh Perdana Menteri. Ini dapat membantu mereka mempelajari budaya dan adat kaum lain dan berusaha untuk memahaminya. Antara perayaan lain termasuklah Pesta Kaamatan di Kota Kinabalu. Mereka hanya akan merayakan perayaan itu bersama-sama walaupun mereka berbeza latar belakang. Di sinilah petemuan menarik yang mempunyai nilai sentimental yang mempunyai nilai yang amat tinggi nilainya kepada rakyat yang jelas menganggap mereka amat dihargai sebagai penyokong dasar dan kepimpinan negeri serta bangsa. ketua-ketua kaum. Selain kepada anggota masyarakat negara ini sendiri penganjuran rumah-rumah juga merupakan persembahan kepada pelancong asing yang datang melancong di negara kita untuk . budaya dan juga agama.Kebudayaan Kesenian dan Warisan menggalakkan kesemua pemimpin Kerajaan Persekutuan.orang India. Cina. Timbalan Perdana Menteri dan keluarga masing-masing.

penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mengamalkan bahasa. badan-badan persatuan dan persatuan lain supaya menganjurkan rumah-rumah terbuka atau perayaan lain yang berkaitan dengannya.masing tetap meyambutnya dengan cara tersendiri. Kerajaan Negeri. Sebagai contoh banyak unsur melayu akan diterima secara tidak langsung . Hal ini demikian kerana terdapat negara-negara lain yang mempunyai penduduk majmuk seperti di negara kita juga. Asal usul majlis rumah terbuka ini dapat dirintis kembali kepada ada budaya dan konsep seruan beragama anutan setiap kaum yang terdapat di Malaysia. ketua-ketua kaum.atau Hari Natal masing. Bagi mencapai matlamat untuk menentukan keberkesanan program program Rumah Terbuka kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan menggalakkan kesemua pemimpin Kerajaan Persekutuan. Sebagai sebuah negara majmuk.rumah terbuka ini cenderung dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan mencerminkan identiti masyarakat yang harmonis di mata pelancong asing. Dengan adanya rumah. di tengah-tengah Kota Georgetown dengan dihadiri oleh Perdana Menteri. Kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan dan dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri berkenaan telah pun mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia Hari Raya Aidilfitri pada 6 Januari 2001 di Kuala Lumpur dengan dihadiri oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Ini menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan penyerapan unsur-unsur kebudayaan oleh sesuatu kaum minoriti kepada kaum majoriti. Tanpa mengira man. Timbalan Perdana Menteri dan keluarga masing-masing.Sabah pada 31 Mei 2001. Antara perayaan lain termasuklah Pesta Kaamatan di Kota Kinabalu. agama.mana perayaan sama ada Hari Raya Aidilfitri. Sesungguhnya proses pembudayaan yang wujud dalam konsep rumah terbuka menyaksikan pertembungan dua atau lebih budaya. dan budaya yang berlainan. Deepavali di Kuala Lumpur Oktober 2001 dan Krismas pada Disember 2001. gagal untuk mencapai tahap perpaduan. Tahun Baru Cina. Selain itu majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina pula telah diadakan pada 4 Februari 2001 di Pulau Pinang. Hari Gawai di Kuching Sarawak pada 9 Jun 2001.mengalami dan memahami sendiri keunikan dan keharmonian pelbagai kaum di negara ini semasa menyambut perayaan kaum masing-masing. Malah rakyat negara berkenaan saling bercakaran sesama diri.

Secara tidak langsung semangat toleransi akan tersemai dalam kalangan generasi sekarang. dinamik dan harmoni. Kunjung-mengunjung eratkan silaturrahim Cerita Terkini Friday. Sikap toleransi ini sangat penting dalam mewujudkan sebuah negara yang utuh disamping mencapai matlamat menjadikan negara Malaysia sebuah negara bangsa. Bukan sahaja dapat mempelajari budaya dan adat resam kaum lain. Simboliknya Rumah Terbuka ialah medan pertemuan yang paling sesuai untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan dan silaturahim termasuk jiran tetangga selain sebagai jambatan memgeratkan tali persaudaraan dan menjamin ikatan perpaduan antara kaum ke arah hubungan yang lebih kukuh. Perpaduan yang kukuh itu turut menterjemahkan bahawasanya semangat 1Malaysia sudah lama berputik sekali gus menunujukkan rakyat negara ini berpegang pada prinsip saling hormat-menghormati sesama sendiri. bukannya semakin layu dan pudarmalah tanpa konsep rumah terbuka hubungan silaturahim dan perpaduan akan terhakis sedikit demi sedikit dan seterusnya akan hilang kepada generasi akan datang. 24 September 2010 01:46 Email Kemeriahan majlis rumah terbuka sepanjang bulan Syawal menterjemahkan segala-galanya betapa kukuh jalinan muhibah di kalangan rakyat berbilang bangsa dan agama di negara ini. Amalan rumah terbuka memdedahkan semua kaum kepada kepelbagaian budaya masyarakat di Malaysia. . kerajaan negeri atau Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri. Murut dan sebagainya ekoran perayaan sering diadakan saban tahun. amalan ini juga membolehkan setiap kaum mengenali juadah kaum-kaum lain. Fenomena seperti ini amat dititikberatkan agar sistem kekeluargaan akan sentiasa wujud dengan kukuh dan padu. berbagai keturunan termasuk pelancong asing dapat dilihat terutamanya pada masa majlis terbuka kebangsaan yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia.sebagai unsur-unsur budaya kepada kaum lain seperti Iban. memahami di antara satu sama lain selain didedahkan kepada adat resam dan pantang larang rakan-rakan mereka sendiri. dan mengeratkan hubungan silaturahim. Pertemuan masyarakat berbilang kaum.

Said Kani. meski pun terdiri dari berbilang bangsa dan agama tetapi saling hormat-menghormati membolehkan perpaduan yang terjalin bertambah erat.Uniknya. Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak tentu akan membawa lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. konsep rumah terbuka telah memberi banyak manfaat bukan sekadar dapat berjabat tangan sambil bertanya khabar bahkan tetamu yang datang turut dihidangkan dengan juadah yang menyelerakan yang sudah pasti mengukuhkan lagi hubungan perpaduan yang terjalin. Ini kerana. Beliau berkata begitu pada Majlis Jamuan Aidilfitri di sebuah restoran terkemuka di bandar Lahad Datu pada malam Rabu lepas sempena lawatan rasmi rombongannya keatas UKKR N49 Tungku dan N50 Lahad Datu. Menurut beliau. ekoran semangat silaturrahim yang tinggi di kalangan rakyat telah mendorong sesetengah negara menjadikan Malaysia sebagai contoh terbaik. " Jesteru. katanya konsep sedemikian jarang-jarang kita lihat di negara-negera lain melainkan di Malaysia yang umum mengetahui penduduknya terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Penolong Pegawai Tadbir. konsep rumah terbuka yang diamalkan di Malaysia sebenarnya memberi mesej jelas semangat 1Malaysia terus subur. " Tengoklah sesetengah negara yang suka bertelagah tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan hanya kerana tengok keadaan porakporanda yang berlaku. Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat (UPKR) dari Ibu Pejabat di Jabatan Ketua Menteri (JKM) En. kita perlu mengelak semua itu. saya berbangga dengan cara hidup masyarakat Malaysia yang lebih mengutamakan . " Negara kita memang unik sekali. Datu Baniamin pula menegaskan semangat toleransi ini adalah hasil kesedaran rakyat yang mengambil iktibar dari keperitan hidup pada zaman penjajahan suatu ketika dahulu." katanya kepada Utusan Borneo". " jelasnya. sikap suka bertelagah tidak akan memberi apa-apa kebaikan bahkan kemudaratan dan oleh hal demikian semua pihak perlu berganding bahu bagi memastikan keharmonian terus dikecapi sampai bila-bila. tambahan pula gagasan 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri. Ujarnya.": tambah beliau. Ia menunjukkan semangat silaturrahim sentiasa berputik kerana kestabilan politik dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Aljen Johnny serta pegawaipegawai UKPR dari kawasan terbabit. ia perlu dikekalkan kerana kejayaan sesebuah bangsa dan negara apabila penduduknya saling bersatu. kunjungan tetamu terdiri dari berbilang bangsa bukan sahaja berseorangan bahkan mereka datang secara beramai-ramai sambil bersalaman dan bertanyakan khabar. " Sebenarnya. " Semangat toleransi ini memberi kekuatan kepada kita untuk mengorak kemajuan yang lebih pesat apatah lagi negara sedang menuju ke era Wawasan 2020. Beliau berkata. Sementera itu. Kata Said. Pun begitu. Datu Baniamin Datu Jamaludin dan PKR Lahad Datu. Hadir sama Pemimpin Kemajuan Rakyat (PKR) Tungku.

mereka dipersembahkan pula dengan sebuah tarian terinai. ZULKIFLI JALIL dan SAIFULIZAM MOHAMAD KUALA LUMPUR 31 Ogos . L``Ini akan menjadi kenangan manis bagi saya kerana dapat bersama-sama dengan rakyat negara ini menyambut kemerdekaan dengan penuh meriah dan warna-warni. sejenis tarian tradisional Negeri Sembilan. Turut hadir mengiringi tetamu. ``Walaupun rakyat di negara ini terdiri daripada pelbagai kaum. Katanya. 35. Pelancong dari Belanda. acara yang diadakan hari ini sungguh menarik dan unik kerana ia menggabungkan kebudayaan daripada pelbagai kaum negara ini. tetapi turut menarik perhatian pelancong asing. " kata Datu Baniamin. . Mereka yang ditemui gembira dan terhibur dengan persembahan yang diadakan serta menyifatkannya sebagai antara acara terbaik pernah disaksikan. Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kota. berkata.perpaduan kaum di mana semangat sedemikian telah membolehkannya begitu terkenal sebagai di antara negara wajar menjadi ikutan.'' katanya. Mereka turut kagum dengan pencapaian yang telah ditunjukkan oleh negara selepas merdeka seperti mana yang dipersembahkan dalam acara perarakan. YB Dato’ Dr Awaludin Said dan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK). Yunos Mohd Yusof. Thomas Honigman. 30. Di situ. Pelancong dari Jerman. Rakyat asing turut kagumi Malaysia Oleh: HAMDEN RAMLI. Dikagumi Pelancong Luar Keramahan dan perpaduan yang ditunjukkan oleh penduduk Malaysia memikat hati 13 orang pelajar berasal dari Switzerland yang sedang menuntut di salah sebuah universiti di Singapura. pula menyifatkan sambutan itu sebagai acara paling meriah yang pernah disaksikan. Kampung Batang Nyamor. Kedatangan mereka ke Homestay Batang Nyamor. Jacquline Bens.Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-44 di Dataran Merdeka hari ini bukan sahaja dikagumi oleh rakyat tempatan. Profesor Dr Lester Massing.'' ujarnya. beliau kagum dengan semangat bersatu padu yang ditunjukkan oleh rakyat negara ini termasuk para peserta yang menjayakan perarakan. Negeri Sembilan pada 13 Januari 2010 yang lalu diketuai oleh Ketua Delegasi. tetapi semangat bersatu padu yang ditunjukkan oleh mereka ketika menyambut kemerdekaan amat mengagumkan saya. Para tetamu disambut meriah dengan persembahan dikir rebana sambil diarak masuk ke Balai Raya Kampung Batang Nyamor.

Klug.'' katanya. 44. dari Belanda. pula berkata. ``Ini cuma sekali setahun. seorang warga tempatan Gurmit Singh. 36.'' katanya. Katanya. 27. “Dengan kerjasama itu.Pelancong Kanada. dari Venezuela berkata. beliau tidak menyesal memendekkan percutiannya di Pulau Tioman untuk berada di sini menyaksikan kehebatan sambutan Hari Kemerdekaan. berkata. muzik dan juga persembahan. pengalaman menyambut kemerdekaan tahun lalu di Shah Alam menarik perhatiannya untuk datang lagi ke Malaysia. Dalam pada itu. ``Kali ini saya datang lebih awal dan saya dapat rasakan suasana yang lebih meriah berbanding tahun lalu. dia seronok dan bertuah kerana dapat berada di Dataran Merdeka pada hari ini. Pelancong dari Cina. bergembira merayakan sesuatu. Mereka begitu teruja bergambar dengan rakyat negara ini yang berpakaian Jalur Gemilang menggambarkan semangat patriotik terhadap negara tercinta. 2010/09/01 E-mel Artikel Cetak Artikel Tanda Artikel Besarkan Saiz Teks Kecilkan Saiz Teks Komen Artikel KUALA LUMPUR: Kemeriahan sambutan Hari Kemerdekaan negara turut disertai pelancong asing yang begitu gembira dengan sokongan yang diberikan rakyat Malaysia dalam mengekalkan keamanan negara daripada cengkaman penjajah. Wang Xing Kai.'' tambahnya. Mark Schouten. “Ini pengalaman pertama saya di sini apabila terbabit pertukaran pelajar di Universiti Malaya selama lima .'' katanya yang berada di sini atas tujuan perniagaan. sambutan Hari Kemerdekaan di sini amat menakjubkan.'' katanya. Angelica Marcano. 44. ``Hari ini adalah untuk kita gembira bersama-sama dan bukan untuk saling membenci antara satu sama lain. Saya rasa bertuah kerana menjadi sebahagian daripadanya. ``Ini untuk membangkitkan lagi semangat kemerdekaan. 21. 32. dia bangga terpilih menjejakkan kaki ke Malaysia kerana rakyatnya bersemangat menyambut kemerdekaan tanpa mengira kaum.'' katanya yang sanggup untuk mewarnakan serban dengan warna bendera Malaysia serta memakaikan anaknya dengan pakaian berlatarkan warna Jalur Gemilang. 26. Henk Van Der Sluijs. pula berkata. berkata. Pelbagai kaum bersatu. ``Ia penuh warna-warni dan menggabungkan pelbagai budaya. beliau tidak mahu melepaskan peluang menyambut Hari Kemerdekaan selepas terlepas peluang tahun lalu. dari Belanda pula berkata. ``Saya tidak pernah melihat ini semua. semua kaum bekerjasama bagi menjayakan kemerdekaan ini termasuk membuat formasi pertunjukan yang membabitkan semua masyarakat. Al Joly. Pelancong Jerman.'' ujarnya. beliau gembira dan kagum dengan pencapaian yang telah dinikmati oleh Malaysia setelah merdeka. ``Ia sungguh mengagumkan melihat kemajuan dalam bidang perindustrian seperti ditunjukkan pada perarakan tadi . semua formasi yang ingin ditonjolkan menjadi dan menarik hati hingga menggamit hati saya untuk datang lagi ke negara ini pada masa akan datang. berkata.

kementeriannya sentiasa komited dalam memastikan tahap kebersihan negara sentiasa memuaskan melalui penganjuran beberapa kempen. 1Malaysia Bersih. Gambar fail Ng berkata perkara itu terjadi apabila ada pelancong asing dari London memberitahu baginda bahawa kebersihan Malaysia masih belum memuaskan.bulan bermula Mei hingga Oktober ini. mengatakan pelancong asing merungut terhadap tahap kebersihan di negara ini. di Kampung Pulai. elancong merungut Malaysia tak bersih Menteri Pelancongan. Yang Yang Yang Yang kurik itu kundi. indah itu bahasa. apa yang kita bimbangkan ialah usaha memastikan tahap kebersihan sentiasa dipertingkatkan bukan saja kebersihan persekitaran. 1Malaysia Bersih. pengenalan kempen 1Malaysia Indah. banyak memberi pengajaran kepada rakyat dalam menjaga keber-sihan persekitaran dan kini sudah menunjukkan peningkatan dalam menjaga kebersihan di negara ini. “Saya ada menerima SMS daripada baginda Sultan Pahang yang berada di London beberapa hari lalu. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis pelancaran 1Malaysia Indah.” katanya. menghantar sistem pesanan ringkas (SMS). keamanan Malaysia menjadi contoh semua negara kerana ia dapat membangunkan ekonomi di mata dunia. terkejut apabila Sultan Pahang. Datuk Seri Ng Yen Yen. “Namun. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Galas. “Saya mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan baginda terhadap perkara ini dan mengakui tahap kebersihan khususnya di tempat awam memang masih belum memuaskan. baik itu budi. “Negara mempunyai banyak tempat menarik dengan flora faunanya yang masih belum terjejas walaupun sudah berlaku pembangunan pesat di Malaysia dan ini masih mampu pelancong asing ke sini. merah itu saga. Katanya.” katanya. Beliau berharap rakyat negara ini akan lebih bertanggungjawab dalam menjaga . Sultan Ahmad Shah. Ng yang juga Naib Presiden MCA berkata. memberitahu ada pelancong negara berkenaan merungut dan memberitahu baginda mengenai tahap kebersihan negara. petang kelmarin. Ab Aziz Yusoff. Wang berkata. dekat sini. malah ia juga termasuk keceriaan tandas awam.” katanya.

setiap warga negara dikehendaki menunjukkan peri laku sopan dan bertatasusila dalam kehidupan seharian. lahirlah Rukun Negara dengan lima prinsip utamanya. Bagaimanapun. Memandangkan masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. berapa ramaikah dalam kalangan mereka yang berani menabik dada lalu menyatakan bahawa mereka memahami segala inti pati dalam Rukun Negara? Tujuan di sebalik penggubalan Rukun Negara adalah untuk mencipta falsafah negara yang dapat dijadikan sebagai tatasusila. Rukun Negara adalah falsafah untuk dihayati dan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia sesuai dengan tatasusila dan norma anggota masyarakat kita tanpa sebarang penguatkuasaan undang-undang. . pasar malahan golongan intelektual di menara gading. bangsa dan keturunan.kebersihan dengan tidak hanya meletakkan tugasan ini di bahu kerajaan serta pihak berkuasa tempatan (PBT) saja. rakyat yang beragama mudah diurus. rakyat dituntut agar melafazkan kesetiaan kepada raja yang berupa simbol perpaduan negara dan payung kepada seluruh rakyat jelata. mirip kepada Pancasila yang menjadi falsafah dan pegangan warga Indonesia. insiden hitam yang menimpa negara pada 1969 yang kini lebih dikenali sebagai Tragedi 13 Mei mencelikkan pemimpin negara bahawa satu falsafah perlu dicipta untuk dijadikan pegangan seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira fahaman politik. anutan agama. Rukun Negara juga menghendaki rakyat menumpahkan perasaan taat setia sepenuhnya serta tidak berbelah-bahagi kepada raja dan negara. Kelima-lima prinsip itu dirangka berdasarkan keperluan nasional dan rupa bentuk komposisi penduduk negara. Rukun Negara seperti tonggak tatasusila rakyat Malaysia. terdapat unsur kepelbagaian dalam amalan kebudayaan masyarakat majmuk kita. Objektif sebenar di sebalik prinsip pertama Rukun Negara ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai pegangan kuat dan tidak mudah bergoyah terhadap ajaran agama masing-masing. Justeru. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan prinsip demokrasi. –BM Rakyat perlu hayati Rukun Negara 2011/03/03 BERAPA ramaikah rakyat Malaysia memahami Rukun Negara? Kalau diajukan persoalan kepada orang awam di pusat beli-belah. Setiap rakyat Malaysia mesti mempamerkan tahap kelakuan yang terpuji lagi sesuai dengan amalan budaya masing-masing.” katanya. kopitiam. Sebenarnya. “Rakyat Malaysia harus menanam sikap ingin melihat negara sentiasa bersih dan mereka boleh merealisasikannya dengan mengutip sampah serta membuangnya ke dalam tong sampah. Sebagai tonggak tatasusila rakyat Malaysia. Setiap warga negara sememangnya bertanggungjawab dalam usaha memastikan kedaulatan undang-undang negara kita tidak tercemar mahupun dilanggar oleh mana-mana pihak dan elemen negatif. Prinsip-prinsip Rukun Negara Kepercayaan kepada Tuhan • • agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia.

ia merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu. Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara • • • • • • • Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang • • • Kesopanan Dan Kesusilaan • • • Mahu tidak mahu seluruh Rakyat Malaysia perlu kembali kepada asas ini agar kita tidak terjerumus kedalam kancah perpecahan. perlembagaan merupakan undang-undang utama perlembagaan dianggap luhur. penyayang dan saling menghormati.• perlembagaan menetapkan Islam adalah agama rasmi tetapi agama lain bebas -diamalkan. Minda: Memperkukuh penghayatan Rukun Negara RUKUN Negara adalah falsafah asas kenegaraan dan ideologi kebangsaan yang amat efektif dalam pembinaan masyarakat bertamadun serta beragama di negara ini. mematuhi. suci dan unggul rakyat dituntut supaya menerima. rakyat akan hidup dalam keamanan apabila kedaulatan undang-undang terpelihara. Yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Raja Melayu merupakan ketua negeri. rakyat Malaysia dituntut bersopan dan bertatasusila. Rukun Negara juga merupakan intipati prinsip kenegaraan yang terpenting .. Raja adalah simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi. rakyat bertanggungjawab memastikan undang-undang negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak. semua rakyat dituntut setia kepada raja dan negara. menyanjung dan mempertahankannya rakyat dituntut menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang.. amalan ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni. penderhakaan kepada raja juga bermaksud penderhakaan kepada negara. Seperti Pancasila di Indonesia dan ‘Declaration of Independence’ di Amerika Syarikat.

Generasi muda tidak pernah merasai pengalaman ngeri peristiwa rusuhan kaum yang cukup dahsyat di negara ini. sistem pelajaran berkesan. Oleh itu. ekonomi. peraduan berkaitan Rukun Negara. Sehubungan itu. Rukun Negara diwujudkan selepas tragedi berdarah rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang menjadi titik hitam dalam sejarah negara. masyarakat yang sedang berpecah-belah ketika itu ekoran perselisihan kaum mampu bersatu-padu dan membina semula negara sehingga ke tahap hari ini. biarpun segala usaha telah dilaksanakan. Rukun Negara sebagai piagam lengkap juga mencakupi aspek budaya. perlu dirangka pelbagai program dengan kerjasama pelbagai pihak seperti mengadakan kuiz. Pihak yang bertanggungjawab merangka Rukun Negara ialah Majlis Perundingan Negara (MAPEN) yang dipengerusikan Tun Abdul Razak yang selepas itu menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua. bagi memastikan generasi peneraju negara tidak tercicir serta tersasar dalam memahami serta menghayati Rukun Negara. Rukun Negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan ke-13 mengandungi pelbagai prinsip hidup bermasyarakat seperti nilai kenegaraan bertamadun. amat wajar ditingkatkan tahap penghayatan serta pemahaman secara holistik terhadap erti sebenar Rukun Negara yang dilihat semakin berkarat dan terhakis di kalangan rakyat hari ini. kempen menyemarakkan semula Rukun Negara secara besar-besaran melalui media termasuk media baru seperti facebook. Bagi pelajar sekolah dan universiti pula.dalam pembentukan masyarakat Malaysia yang merangkumi kepercayaan kepada tuhan. keluhuran perlembagaan. persembahan muzikal dan pertandingan pidato. Perkara ini jika tidak ditangani dengan baik boleh mendatangkan musibah besar kepada masyarakat di negara ini serta boleh mencacatkan semangat perpaduan kaum yang sudah sekian lama terjalin dan berkembang positif sejak peristiwa berdarah 13 Mei. Latar belakang sejarah Rukun Negara penting kerana ia memberikan segala huraian dan perincian lengkap mengenai aspek yang berkaitan kedudukan Raja-Raja Melayu. menurut kajian yang dilakukan menunjukkan golongan generasi baru sekarang yang berada dalam lingkungan usia 20 hingga 40 tahun didapati masih kurang menghayati erti sebenar falsafah Rukun Negara. kesetiaan kepada raja dan negara. debat. Oleh itu. politik dan peradaban selaras dengan platform Malaysia menjadi sebuah negara bangsa yang cemerlang dalam semua aspek yang diiktiraf dunia. Kepelbagaian dan kemajmukan yang terbina secara semula jadi ini menjadikan Malaysia sebuah negara unik. sewajarnya lima prinsip utama yang terkandung di dalamnya perlu terus diperjelas dan diperincikan secara konsisten bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami inti pati dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka. penghayatan Rukun Negara secara bersungguh-sungguh harus dijadikan elemen bersepadu yang perlu difahami objektif serta tuntutannya oleh setiap ahli masyarakat secara keseluruhan. perundangan luhur dan nilai serta norma sosial berwibawa. Peristiswa tersebut menjadi titik tolak kepada kelahiran Rukun Negara yang direalisasikan setahun selepas kejadian berkenaan. menghormati hak orang lain tanpa mempertikaikannya dan menghindari daripada membangkitkan persoalan yang sensitif kepada sesuatu kaum seperti hal berkaitan dengan ketaatan seseorang rakyat atas dasar asal keturunan kaumnya. kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Biarpun rakyat negara ini memang mengetahui dan menerima konsep Rukun Negara. . Mereka juga tidak pernah tahu keperitan pemimpin dulu membina semula struktur serta perpaduan masyarakat ekoran episod hitam tersebut. dokumentari. kepercayaan dan sebagainya. budaya. Sebagai mengekalkan segala nikmat yang kita kecapi kini sebenarnya hasil usaha dan perjuangan generasi terdahulu. tetapi dengan acuan tersendiri berasaskan kepada posisi rakyat negara ini yang berbilang kaum. kedudukan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. Dengan adanya Rukun Negara. bahasa. Oleh itu. kedudukan istimewa serta hak orang Melayu dan keistimewaan lain penduduk pribumi Sabah dan Sarawak tanpa menafikan hak masyarakat lain. Pelaksanaannya boleh dipelbagaikan sama ada berbentuk hiburan berfaedah. kebudayaan serta agama dan kepercayaan mereka. seminar dan ceramah oleh semua pihak yang boleh disertai semua lapisan masyarakat. dihormati dan cukup istimewa berbanding negara lain. twitter yang menjadi kegilaan anak muda ketika ini wajar dilakukan. perlu wujud tahap akhlak dan moral yang tinggi.

Kadangkala Rukun Negara yang sudah berusia 40 tahun dilihat satu-satunya falsafah kenegaraan yang masih kekal utuh. iaitu bagaimana agihan kekayan ekonomi negara seharusnya dilaksanakan dengan matlamat akhirnya untuk mencapai perpaduan adalah sebahagian daripada ideologi negara yang wajar difahami dan dihormati oleh semua warganegara.. kemajuan dan kemakmuran negara berkekalan.com Menghormati ideologi Negara Matlamat pengagihan yang saksama terkandung dalam Rukun Negara “kekayaannegara . pengagihan yang saksama. saling hormat menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. kestabilan politik dan perpaduan nasional tidak mungkin dapat dicapai.. Ia menjadi landasan terbaik masyarakat berbilang kaum di negara ini hidup bersatu padu. tetapi yang peliknya ialah masih tidak mendapat tempat sewajarnya seperti diasaskan pada 1970. matlamat pertumbuhan ekonomi. Falsafah Rukun Negara terangkum di dalamnya ideologi nasional yang sangat komprehensif bagi memastikan pembangunan. dan penyusunan semula masyarakat telah menjadi objektif utamapembangunan ekonomi negara. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlaku kerana aspirasi Rukun Negara boleh dijadikan kunci hikmat dalam mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat. Oleh Asan Ali Golam Hassan DASAR Ekonomi Baru. . Penulis seorang peguam boleh dihubungi melalui mohamadsofee@yahoo. Tanpa adanya satu ideologi negara yang saling diterima dan dihormati.

Keluhuran Perlembagaan adalah satu idelogi negara yang menjadi pedoman dan dihormati oleh semua pihak. seperti yg digariskan dalam perisytiharan Rukun Negara. Pencapaian matlamat DEB sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ia bermatlamat untuk menyatukan pelbagai kaum di Malaysia dalam satu ideologi nasional. Jelas. Sarawak dan masyarakat Orang Asli seperti yang dinyatakan dalam Perkara 153 tidak seharus dianggap sebagai satu diskriminasi kerana ia adalah sebahagian daripada Perlembagaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada intipati ideologi negara yang kita telah berikrar untuk mencapainya. berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat menurut” salah satunya ialah Keluhuran Perlembagaan”. Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) kerajaan diolah supaya seiring dengan apa yg telah ditetapkan oleh ideologi negara. DEB dirangka sebagai alat pembangunan ekonomi kepada ideologi pembinaan negara Malaysian iaitu merupakan asas kesejahteraan ekonomi Rukun Negara. * Untuk mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama. Untuk mencapai matlamat tersebut. pengurangan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat telah menjadi objektif utama pembangunan ekonomi negara. Matlamat pengagihan yang saksama terkandung dalam Rukun Negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan mula dilaksanakan melalui DEB.” Ideologi negara termasuk juga Perlembagaan Malaysia tidak menyebut dengan jelas bagaimana kaum pribumi akan dibantu dalam meningkatkan taraf hidup mereka. perbagai agensi kerajaan (perusahaan awam) ditubuhkan khusus untuk membangunkan kawasan luar bandar. iaitu bagaimana pertumbuhan itu kemudiannya akan diagihkan bagi mencapai matlamat pengagihan. Maka isu pengagihan dan hak orang Melayu termasuk bumiputera Sabah. pembangunan kepada kepelbagaian ekonomi. Ia diisytiharkan kepada semua warganegara Malaysia pada sambutan Hari Kemerdekaan 1970 iaitu selepas peristiwa 13 Mei 1969 dan sebelum DEB itu dilaksanakan. . * Untuk memastikan pendekatan liberal kepada tradisi budayanya yang kuat dan pelbagai. “bagi sesiapa yang tidak bersetuju dengan Perlembagaan Malaysia. penekanan kepada pembangunan luar bandar. rakyatnya. dia akan sentiasa tidak bersetuju dengan Rukun Negara. Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan “KAMI. RRJP ini bermula dengan Dasar Ekonomi Baru (1971-1991) kemudian Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000). DEB merupakan suatu proses “kejuruteraan sosial” berlandaskan kontrak sosial 1957 untuk mencapai matlamat perpaduan kaum melalui pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. * Untuk mengekalkan cara hidup berdemokrasi. Matlamat perancangan pembangunan ialah “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama. RUKUN NEGARA Perisytiharan negara kita. berazam * Untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya. “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya”. Sejak DEB dilancarkan. Law and Judiciary) ada menyebut. bekas Ketua Hakim Negara (dalam buku Constitution. * Untuk membina masyarakat progresif yang menuju ke arah sains dan teknologi moden KAMI.Rukun Negara adalah ideologi Malaysia. DEB tidak boleh bergerak tanpa semua rakyat memahami dan berazam untuk mencapai ideologi negara (Rukun Negara). Oleh itu. berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat ini menurut prinsip-prinsip berikut. Matlamat akhir DEB ialah perpaduan nasional. Malaysia. Dasar Wawasan Negara (2001-2010) dan kini Model Baru Ekonomi (2011-2020). Tun Salleh Abas.

bantuanbantuan kewangan dan meningkatkan akses kepada infrastruktur di kampung-kampung baru Cina dan pekerja ladang. Model Baru Ekonomi (2011-2020) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015) juga terus memberi penekanan kepada meningkatkan potensi menjana pendapatan. namun. Misi Nasional memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan negara untuk bersaing di peringkat global. Bank Bumiputera dan lain-lain diwujudkan khusus untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dan meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing dalam bidang ekonomi. konsep Saemaul Undong. Madya di Kolej Sastera dan Ekonomi. pembukaan tanah (rancangan) baharu. iaitu pencapaian taraf negara maju yang makmur tanpa membelakangkan ideologi negara iaitu RUKUN NEGARA. Matlamat ideologi negara juga diserapkan Misi Nasional iaitu satu rangka kerja dasar dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020. prinsip meritokrasi melalui agihan kek ekonomi dengan berkonsepkan peluang untuk semua dengan ideologi negara dalam merangka perancangan pembangunan dengan maltamat akhir. Tanpa bantuan agensi-agensi kerajaan ini. kesamarataan dan kekitaan akan diintegrasikan dengan ideologi negara terutamanya perkara-perkara yang jelas terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Universiti Utara Malaysia . sudah tiba masanya untuk kita menilai kembali pelaksanaan DEB.” "1Malaysia” yang juga merangkumi “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama” perlu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Menurut Datuk Seri Najib Razak. Risda. lebih telus dan berdasarkan keperluan. lebih berasaskan merit. Ketengah.Perancangan baru dan yang wujud sejak Rancangan Malaya Pertama dirancakkan lagi terutamanya melalui DEB. Felcra. Dara. Matlamat akhir "1Malaysia” ialah perpaduan yang berkaitan secara langsung dengan teras ketiga Misi Nasional. kaum pribumi sukar untuk bersaing kerana mereka bermula pada tahap perniagaan atau kemahiran yang berbeza. Tindakan afirmatif berhubung langkah membantu pribumi dalam Model Baru Ekonomi akan lebih berasaskan kepada mesra pasaran. Kesedar. serta strategi penyelarakan kawasan industri ke kawasan luar bandar. Sarawak. Rancangan Buku Merah. dan pelbagai agensi kerajaan seperti Felda. Strategi juga dirangka bagi meningkatkan taraf hidup golongan yang terpinggir dari arus perdana pembangunan ekonomi negara yang meliputi kaum pribumi Sabah. Pengerusi pertama Bank Bumiputera Datuk Roslan Abdullah pernah membandingkan apa yang berlaku dengan perumpamaan sebuah kereta Jaguar yang memotong Morris Minor dan terus hilang dari pandangan. Cabaran utama kini ialah bagaimana hendak mengintegrasikan budaya kecemerlangan. Teras ketiga Misi Nasional ialah menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produktif sangat berkait rapat dengan ideologi negara . pembangunan koperasi desa. masyarakat Orang Asli di Semenanjung. pencapaian pendidikan dan kemahiran bagi isi rumah berpendapatan rendah. Penulis ialah Prof. iaitu menangani masalah ketidaksamaan sosio ekonomi secara membina dan produktif. memperkukuh perpaduan negara serta pengagihan pendapatan serta kualiti hidup yang lebih baik. Strategi utama pembangunan luar bandar telah dilaksanakan iaitu. Mada. Selain itu. iaitu bagaimana kesaksamaan. pembangunan in-situ. pemodenan luar bandar dan penciptaan pesat pertumbuhan yang baru. Kita akan menyasarkan pencapaian matlamat yang sama tetapi dengan mengubah cara kita melaksanakannya.“kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama”. Kejora. Ia sangat berkait rapat dengan ideologi negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya” seperti yang terkandung dalam Rukun Negara. semasa membentang Model Baru Ekonomi “objektif asalnya masih lagi relevan.

keamanan dan kehar-monian yang dicapai setakat ini. Ia adalah satu wawasan yang dikongsi demi untuk perpaduan negara. Melafazkan ikrar Rukun Negara selepas nyanyian lagu Negaraku di dalam majlis rasmi adalah perkara yang amat wajar dipraktikkan bagi memastikan rakyat Malaysia memahami lima prinsip Rukun Negara dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian masing-masing kerana ini adalah satu-satunya cara untuk membangunkan satu Negara Malaysia yang harmoni dan bersatu. Prinsip Rukun Negara yang menjadi tonggak kepada prinsip kenegaraan dan menyatukan rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama. TAN SRI LEE LAM THYE. Rukun Negara diwujudkan pada 1970 dengan tujuan mencapai satu pegangan atau pengertian asas terhadap aspirasi nasional di antara pelbagai kaum di Malaysia tan-pa mengira asal usul dan keturunan masing-masing. . mengekalkan cara hidup demokrasi. Rukun Negara adalah panduan kita terhadap proses pembangunan negara dan hendaklah dihormati oleh semua pihak. Ini bagi membolehkan rakyat lebih memahami dan menghayati setiap prinsip Rukun Negara selain lagu Negaraku dalam mengukuhkan lagi perpaduan dan keharmonian antara masyarakat berbilang kaum. Untuk memastikan semua rakyat Malaysia mengenali Rukun Negara ketika ini yang semakin kurang kesedaran terhadap pentingnya prinsip yang terkandung di dalamnya. maka saya ingin mencadangkan agar lafaz ikrar Rukun Negara diadakan selepas nyanyian lagu Negaraku dalam semua majlis rasmi kerajaan dan swasta. dan juga membangunkan satu masyarakat progresif yang berlandaskan sains moden dan teknologi. Prinsip yang terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh memandang ringan terhadap kestabilan. seharusnya disemaikan di dalam semangat generasi muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Selain dari tujuan meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Prinsip yang terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh memandang ringan terhadap kestabilan. Johor menulis semalam mengenai betapa pentingnya rakyat Malaysia memahami dan menghayati Rukun Negara. mewujudkan masyarakat adil. Kuala Lumpur. pendekatan liberal terhadap adat dan kebudayaan. Saya bersetuju dengan pandangan yang diberikan mengenai falsafah Rukun Negara yang boleh ditakrifkan sebagai tonggak tatasusila rakyat Malaysia itu. keamanan dan kehar-monian yang dicapai setakat ini.Syor lafaz ikrar Rukun Negara selepas lagu Negaraku dalam semua majlis 2011/03/04 ANAK Malaysia dari Batu Pahat.

Pertubuhan-pertubahan yang mewakili kepentingan kaum masing-masing boleh menjalankan pelbagai aktiviti seperti ( contoh: menubuhkan Kelab 1Malaysia-Rukun Negara di kawasan masing-masing) dalam menyemarak dan melestarikan 1Malaysia dan Falsafah Rukunegara. Penghayatan semangat Rukun Negara perlu diteruskan dikalangan rakyat Malaysia. Sesungguhnya.PERANAN KAUM MASING-MASING DALAM MENJAYAKAN GAGASAN 1MALAYSIA Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membina negara bangsa. perpaduan yang erat dan jati antara berbilang kaum di Malaysia adalah prakarsa bagi bukan sahaja menguatkan negara mengadapi ancaman globalisasai malah akan bmembantu mempertahankan keamanan. Usaha ini diharapkan akan melahirkan rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik serta cintakan negara. Lima prinsip penting yang terdapat dalam Rukun Negara yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei 1969 iaitu Prinsip Kepercayaan kepada Tuhan. Kedaulatan Undang-Undang dan Kesopanan dan Kesusilaan tidak sepatutnya dilupakan oleh rakyat Malaysia. semua kaum perlu berusaha memperkasakan Gagasan 1Malaysia dengan menumpukan perhatian kepada penerapan nilai-nilai murni dan teras 1 Malaysia sebagai amalan hidup mereka. Di dalamnya terkandung semangat yang berupaya menerapkan nilai murni ke arah pemupukan perpaduan tanpa mengira usia atau latar belakang bangsa dan budaya. Peratusan lebih tinggi iaitu 31. CABARAN Perledakan maklumat dan proses globalisasi telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Perubahan dalam landskap politik dunia juga turut mempengaruhi pemikiran rakyat Malaysia dalam konteks perpaduan dan integrasi antara kaum. Penghayatan dan Pengamalan Rukun Negara di Kalangan Pelajar Penyelidik Prof. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara. malah dalam konteks patriotisme dikalangan golongan muda. keturuan dan etnik.Dato’ Dr. bersama-sama dengan teras-teras 1Malaysia.2% di kalangan berasal dari bandar yang tahu mengenai sejarah Rukun Negara berbanding dengan pelajar yang berasal dari kawasan luar bandar iaitu 27.2%. Sehubungan ini. WAWASAN 2020 tercapai supaya Malaysia mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Bil 1. . Ramlah Adam Universiti Malaya Rumusan kajian i. Kupasan prinsip-prinsip Rukun Negara melalui pelbagai aktiviti sosial harus diteruskan supaya rakyat dapat menerapkan semangat kenegaraan. Gagasan 1 Malaysia mainkan peranan penting sebagai alat yang membantu memastikan aspirasi negara. Tajuk dan skop kajian Kajian Tahap Pemahaman. Keluhuran Perlembagaan. keharmonian dan kesejahteraan yang sedia terbina dan dinikamati sejak beberapa tahun yang lalu.

iv. v. vi.9%. Perbandingan jantina menunjukkan pelajar wanita (91.131 orang pelajar dari IPTA dan IPTS di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.9% berbanding pelajar lelaki iaitu 63.8%) mempunyai pengetahuan Rukun Negara yang lebih baik berbanding pelajar lelaki (84. Kurang daripada 70% pelajar boleh menghafal Ruk Negara dengan baik manakala lebih dari 7% pelajar tidak fasih langsung dan tidak dapat menghafal Rukun Negara. un ii.6%. Hanya 30% dari keseluruhan responden yang mengetahui tentang sejarah rukun negara.2%). Kebanyakan pelajar menerima pendedahan Rukun Negara di dalam subjek pengajian di IPT adalah di kalangan pelajar jurusan sastera berbanding pelajar . Ini menunjukkan tahap pendedahan Rukun Negara masih rendah di kalangan pelajar IPT. Pendedahan Rukun Negara paling kerap diperolehi oleh pelajar IPT adalah dari media cetak seperti di kulit buku latihan sekolah. Peratusan lebih tinggi di kalangan pelajar IPTA iaitu 71. manakala Ini 70% tidak tahu / tidak pasti tentang sejarahnya. Manakala kemampuan menghafal lebih tinggi di kalangan pelajar wanita iaitu 68.di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Sampel Kajian : Responden adalah seramai 1. Didapati bahawa kesediaan responden untuk berkorban demi negara masih lagi rendah memandangkan rakyat negara ini hidup dalam keadaan aman.i.6% untuk mengetahui dan menghafal Rukun Negara berbanding pelajar IPTS iaitu 56. menunjukkan pendedahan tentang sejarah pembentukan Rukun Negara masih ditahap rendah di kalangan pelajar IPT. iii.

n. Ini menunjukkan kefahaman yang rendah kepada maklumat perlembagaan dan . viii. nan vii.jurusan sains. Pelajar menunjukkan kecenderungan yang rendah kepada kriteria ‘tanggungjawab mengundi’ dan ‘tahu aspek perlembagaan’. Hal ini menunjukkan prinsip Rukun Negara belum diaplikasi sepenuhnya dalam kehidupan pelajar IPT. Perkara ini perlu dipandang serius kerana mereka akan memikul tanggungjawab untuk memimpin generasi pada masa akan datang. Didapati kurang 70% pelajar menunjukkan keingi untuk mendalami Rukun Negara dan peratusan pelajar yang menunjukkan sikap tidak mengambilberat tentang keinginan mendalami Rukun Negara yang mencecah 30% dianggap membimbangkan. x. akan menggalakkan berlakunya salah laku yang menyalahi prinsip-prinsip yang digariskan dalam agama semasa mereka menjalani kehidupan sebagai pelajar dan apabila menyertai masyarakat.5% menyatakan mereka tidak perlu menggunakan prinsip Rukun Negara di dalam urusan kehidupan mereka. Manakala 11. ix. Bagi kriteria prinsip kepercayaan kepada tuha pelajar meletakkan tahap nilai kerohanian di tahap Ini paling rendah berbanding kriteria-kriteria lain. Kebanyakan responden menunjukkan skor tahap kemampuan pemahaman yang tinggi kepada semua prinsip Rukun Negara tetapi skor tahap kemampuan menghayati dan keinginan mengamalkan prinsip Rukun Negara yang rendah.

pihak-pihak lain dari segi warna kulit. Tahap pengamalan responden dalam mengaplikasikan prinsip kedaulatan undang-undang terutamanya dari segi membantu kerajaan menguatkuasakan undang-undang adalah masih lemah. Terdapat kecenderungan untuk mencurigai kesetiaan xii. keturunan. agama dan kepercayaan adalah membimbangkan di kalangan pelajar IPT.tanggungjawab sebagai warga negara. xi. .

Rahman Khalid berkata. pemahaman yang jelas terhadap prinsip Rukun Negara dipercayai dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri. ia harus turut sama menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat di negara ini terutamanya mahasiswa di institusi pengajian tinggi (IPT). Untuk itu. “Menekuni kelima-lima prinsip Rukun Negara dan menghayati nilai-nilai utama yang mendukung gagasan 1Malaysia akan melahirkan semangat patriotisme yang sebenar dalam kalangan rakyat di negara ini untuk terus memelihara keamanan. Ia juga secara tidak langsung membantu menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan serta menjadikan prinsip-prinsip yang ada sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan. bersatu padu. bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara. setia. Majlis yang berlangsung di Dewan Serbaguna PKS itu diserikan dengan bacaan Rukun Negara dan nyanyian lagu-lagu patriotik oleh kakitangan dan pelajar PKS di samping pertandingan persembahan kreatif bertemakan Rukun Negara oleh pelajar-pelajar yang mewakili jabatan pengajian masing-masing. Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi pendidikan termasuk di Politeknik Kuching Sarawak (PKS) perlu benar-benar berfungsi sebagai platform terbaik dalam menggalakkan penyertaan mahasiswa pelbagai kaum dan agama dalam mendukung semangat muhibah dan perpaduan. . usaha menubuhkan Kelab Rukun Negara Politeknik Kuching Sarawak dan mengadakan Majlis Ikrar Rukun Negara merupakan komitmen berterusan PKS bagi menyuburkan kegiatan mahasiswa yang bernilai tambah untuk menyedarkan mereka sebagai warganegara yang bertanggungjawab. “Majlis ini seharusnya tidak dilihat sebagai sebuah majlis yang berbentuk formaliti atau memenuhi hasrat kerajaan semata-mata. Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi-institusi pendidikan tinggi bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. Paling utama.” ujarnya pada majlis yang diadakan pada 7 Januari lalu. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak. berwawasan. keselamatan dan kemakmuran yang dikecapi selama ini.Mendasari erti Rukun Negara MENYERAHKAN seratus peratus tanggungjawab memelihara perpaduan kaum di negara ini kepada kerajaan semata-mata adalah tidak wajar. Semua itu demi memelihara perpaduan kaum dijayakan secara bersama dan kolektif. Sebaliknya. sebaliknya merupakan suatu permulaan cabaran bagi membuktikan mahasiswa PKS berupaya memperkasa semangat patriotisme melalui penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip tersebut. Abd. bermaruah.

Majlis yang berlangsung di Dewan Serbaguna PKS itu diserikan dengan bacaan Rukun Negara dan nyanyian lagu-lagu patriotik oleh kakitangan dan pelajar PKS di samping pertandingan persembahan kreatif bertemakan Rukun Negara oleh pelajar-pelajar yang mewakili jabatan pengajian masing-masing. Sebaliknya. Rahman Khalid berkata. Abd. . Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi pendidikan termasuk di Politeknik Kuching Sarawak (PKS) perlu benar-benar berfungsi sebagai platform terbaik dalam menggalakkan penyertaan mahasiswa pelbagai kaum dan agama dalam mendukung semangat muhibah dan perpaduan. sebaliknya merupakan suatu permulaan cabaran bagi membuktikan mahasiswa PKS berupaya memperkasa semangat patriotisme melalui penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Untuk itu. usaha menubuhkan Kelab Rukun Negara Politeknik Kuching Sarawak dan mengadakan Majlis Ikrar Rukun Negara merupakan komitmen berterusan PKS bagi menyuburkan kegiatan mahasiswa yang bernilai tambah untuk menyedarkan mereka sebagai warganegara yang bertanggungjawab. ³Majlis ini seharusnya tidak dilihat sebagai sebuah majlis yang berbentuk formaliti atau memenuhi hasrat kerajaan semata-mata.´ ujarnya pada majlis yang diadakan pada 7 Januari lalu. keselamatan dan kemakmuran yang dikecapi selama ini. ³Menekuni kelima-lima prinsip Rukun Negara dan menghayati nilai-nilai utama yang mendukung gagasan 1Malaysia akan melahirkan semangat patriotisme yang sebenar dalam kalangan rakyat di negara ini untuk terus memelihara keamanan. ia harus turut sama menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat di negara ini terutamanya mahasiswa di institusi pengajian tinggi (IPT). Semua itu demi memelihara perpaduan kaum dijayakan secara bersama dan kolektif. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak.Mendasari erti Rukun Negara MENYERAHKAN seratus peratus tanggungjawab memelihara perpaduan kaum di negara ini kepada kerajaan semata-mata adalah tidak wajar.

bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara. pemahaman yang jelas terhadap prinsip Rukun Negara dipercayai dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri. berwawasan.Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi-institusi pendidikan tinggi bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. bersatu padu. bermaruah. . memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip tersebut. Ia juga secara tidak langsung membantu menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan serta menjadikan prinsip-prinsip yang ada sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan. setia. Paling utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful