Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia.

Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara.SEJAUHMANA KITA MENGAMALKANNYA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak : • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya memelihara satu cara hidup demokratik mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Bagi setiap rakyat Malaysia, pastinya pernah melafazkan Rukun Negara sewaktu berada di sekolah satu ketika dahulu dan bagi mereka yang masih bersekolah, pastinya rutin itu masih diteruskan sehingga sekarang. Doktrin itu telah pun disemai sejak alam persekolahan lagi, namun sejauh mana doktrin itu telah meresap dalam tubuh kita dan mengalir bersama darah dalam tubuh kita? Mungkin hanya sekadar lafaz tetapi tidak memahami isi yang selalu kita baca sejak dulu lagi. Di manakah silapnya? Adakah kita mengetahui akan sejarah mengapa Rukun Negara diwujudkan ? Saya sendiri tidak tahu tetapi setelah melakukan beberapa kajian di internet, barulah saya

faham. Persoalannya, adakah kita mahu belajar dari sejarah untuk melangkah ke hadapan? Prinsip Rukun Negara dihasilkan setelah melihat pepecahan yang berlaku angkara tragedi 13 Mei 1969. Tragedi hitam itu turut melanda beberapa lokasi di Kuala Lumpur. Kita harus melihat sejarah walau sepahit mana pun sejarah itu sebagai penawar untuk langkah-langkah kita yang akan datang. Oleh itu dengan terhasilnya Rukun Negara yang lahir hasil pemikiran Majlis Perundingan Negara (MAPEN) yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak selepas tragedi itu bertujuan untuk menyatukan semua kaum di bawah satu ideologi kenegaraan yang sama dan bersepadu. Rukun Negara harus menjadi panduan kepada setiap rakyat negara ini dan perlu diteruskan bagi melahirkan rakyat yang berkualiti dan bersatu dalam satu kesepaduan. Kesedaran rakyat berbilang kaum tentang hidup dalam suasana harmoni perlu ditekankan agar setiap rakyat tidak bertindak mengikut prinsip tertentu atas dasar politik, agama mahu pun bangsa. Kehidupan tidak harmoni yang telah diterapkan semasa penjajahan British dan Jepun telah memberikan kesan yang cukup mendalam pada negara kecil ini. Dasar pecah dan perintah telah merosakkan usaha untuk mengharmonikan rakyat Malaysia. Justeru, rakyat perlu kembali disedarkan bahawa wujudnya nilai-nilai yang menyeluruh ke arah perpaduan dan persefahaman kaum. Maka Rukun Negara digariskan untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dalam melahirkan rakyat yang hidup aman dan damai walaupun berbeza bangsa dan agama. Masyarakat yang demokratik yang meletakkan kuasa di tangan rakyat dalam menentukan kerajaan menerusi pilihanraya yang bebas. Masyarakat yang adil dalam pengagihan kekayaan dan kemakmuran negara. Masyarakat yang progesif dalam mewujudkan warganegara yang berbudaya ilmu demi mewujudkan rakyat yang cukup pengetahuan untuk membangunkan negara. Masyarakat yang liberal yang diberikan kebebasan mengamalkan budaya kaum serta memelihara budaya kebangsaan.

Demi mengikat dan membina perasaan dan semangat cintakan negara di kalangan rakyat, Rukun Negara diisytiharkan secara rasminya oleh DYMM Yang Di Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Usaha itu diteruskan untuk kekal sebagai panduan kepada rakyat di peringkat kebangsaan, negeri, daerah dan kampung. Saya cuba untuk melihat kembali lima prinsip dalam Rukun Negara sebelum melihat situasi negara yang berlaku kini atau mungkin mengimbas kembali sejarah-sejarah yang pernah berlaku di negara ini apabila prinsip tersebut tidak dihayati. Saya mengambil contoh blog adukataruna yang kini sedang hangat diperkatakan ramai. Perbuatan blogger tersebut yang menghina Almarhum Sultan Johor jelas melanggar lima prinsip Rukun Negara yang mana saya pasti blogger tersebut di zaman persekolahannya pernah melafazkannya. Kepercayaan kepada Tuhan : Harus kita percaya, kurangnya atau ketiadaan kepercayaan pada agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang, bangsa dan juga negara. Kerendahan peribadi tanpa asas kepercayaan agama yang kukuh antara menyebab berlakunya kes sedemikian. Tetapi malangnya, kes sedemikian masih lagi berlaku di negara ini. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara : Melihatkan kenyataan yang dilontarkan oleh blogger tersebut ternyata prinsip kedua ini tidak diendahkan. Bagi seorang rakyat, mereka harus menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada SPB Yang Di Pertuan Agong dan Sultan yang memerintah. Keluhuran Perlembagaan : Nampaknya blogger tersebut sebagai seorang rakyat Malaysia gagal untuk menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran serta kemuliaan Perlembagaan Negara sebagai asas dan sumber perundangan yang tertinggi. Kedaulatan Undang-Undang : Kita perlu sedar, tanpa undang-undang,

hidup bermasyarakat di negara ini tidak akan aman dan stabil. Undangundang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat untuk berasa selamat di negaranya sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh blogger tersebut jelas melanggar undang-undang. Kesopanan dan Kesusilaan : Di mana letaknya personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat apabila sanggup menghina seorang Sultan ? Asas ini amat penting dalam membentuk seorang warganegara yang bersopan santun dan bersusila baik sesama manusia walau tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama. Menilai kembali lima asas Rukun Negara, apakah kita sebagai rakyat Malaysia telah dan masih mengamalkan apa yang telah digariskan?

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa: ”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Wawasan 2020 meletakkan matlamat menjelang tahun 2020. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. Dalam kata lain perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan Negara. progresifdan makmur. persesuaian. Wawasan 2020 Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi rakyat Malaysia. kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. m/s 105). bertanggungjawab . Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara benar-benarmaju.mampu berdikari. berakhlak mulia. sepakat dan sebagainya.Definisi Perpaduan dapat diertikan sebagai hubungan erat bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. khasnya golongan pelajar. Objektif ini hanya dicapai jika rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau rintangan yang dianggap sebagai cabaran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang. Di samping itu juga. peleburan. definisi perpaduan menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd mentakrifkan sebagai penggabungan.

sekolah kebangsaan akan dilengkapkan kemudahan asas pendidikan yang mencukupi dan berkualiti. Kurikulum ini berorientasikan suasana Malaysia dan dilaksanakan melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) mulai tahun 1983. patriotik dan cintakan negara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa.ega TERAS STRATEGIK PIPP Membina Negara Bangsa Membina Negara Bangsa Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang tahun 2020. bekalan elektrik dan air bersih serta kemudahan ICT. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan Teras Ketiga iaitu Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (rendah dan menengah) supaya sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. keperibadian dan perwatakan murid yang diingini bagi memupuk perpaduan. Kurikulum yang dibina bukan saja bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan dan maklumat berbentuk akademik sahaja. Hasrat membina Negara Bangsa ini akan dicapai dengan memperkasakan Bahasa Melayu. Sekolah juga akan dibekalkan guru terlatih yang mencukupi mengikut opsyen serta bilangan staf sokongan mengikut keperluan. meningkatkan disiplin pelajar. Pendidikan Al Quran Dan Assunnah dan Pendidikan Moral yang diperkenalkan dapat mengukuhkan pegangan agama. menanam sifat-sifat mulia serta membentuk tingkahlaku yang bersopan santun dan saling menghormati sesama manusia. Mata pelajaran Pendidikan Islam.dan berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara” Secara tidak langsung dasar ini dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam Rukun Negara melalui penggunaan dan penghayatan kurikulum yang bersepadu. menggiatkan Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta menggiatkan aktiviti kokurikulum dan sukan bagi membina jati diri serta menerapkan budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. bahkan ia juga dapat membentuk sahsiah. KPM berhasrat pembinaan Negara Bangsa melalui pendidikan akan membangunkan warganegara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri glokal. . Sehubungan itu. penggunaan bahasa pengantar dan sistem peperiksaan yang sama serta penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan sepanjang persekolahan pelajar. Pendidikan Syariah Islamiah.

• Melahirkan insan yang beriman. Hasrat murni kerajaan itu dapat dicapai sepenuhnya melalui: Penubuhan Sekolah Wawasan Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Antara faktor yang menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup disamping . Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (link-way). dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan bahasa pengantar dan pentadbiran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan asas seperti padang permainan. Matlamat KPM ialah Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. berketerampilan dan sejahtera. berilmu. berakhlak mulia. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Perlaksanaan sekolah wawasan akan mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang lebih luas kepada murid daripada pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi secara langsung dalam pelbagai aktiviti. Tujuan dan matlamat Sekolah Wawasan  Untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagaibagai bangsa dan latar belakang  Untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran  Untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu Isu dan Cabaran Perpaduan Kaum Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar. Di bawah konsep ini. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa masing-masing sahaja. boleh menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya. dewan dan kantin.Misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ialah membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar.

Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah Bin Hají Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. cinta dan bangga kepada negara dan raja yang menjadi lambang perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Nyanyian Lagu Negaraku dan lagu NegeriAmalan ini dilaksanakan pada setiap perhimpunan resmi sekolah. Sesungguhnya. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Amalan ini dapat membina perasaan setia. . Penubuhan Kelab Rukun Negara di sekolah Semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2000 di Melaka. Oleh yang demikian. Semua warga sekolah bingkas bangun dengan sendirinya apabila dimaklumkan oleh pengacara majlis dan menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan penuh semangat. penghayatan warga sekolah terutamanya golongan pelajar terhadap prinsip. perpaduan rakyat sangat penting. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk. Dengan tertubuhnya Kelab Rukun Negara di sekolah-sekolah maka pengetahuan.prinsip Rukun Negara ke arah menjana semangat perpaduan yang lebih jitu dapat dipertingkat dan diperkukuhkan. gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa hadapan negara. telah menyarankan supaya Kelab Rukun Negara ditubuhkan di sekolah. pemahaman. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk mengukuhkan perpaduan. Menyedari hakikat ini. Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. langkah-langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada masa yang sama untuk memperkasakan sekolah. Strategi Pelaksanaan Bagi Mewujudkan Perpaduan Kaum dan Memperkasakan Sekolah Pelbagai program sebagai strategi pelaksanaan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah bagi mewujudkan perpaduan kaum dan seterusnya memperkasakan sekolah. tembok yang memisahkan pelajar-pelajar dapat dirobohkan.mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara tuntasnya atau definisi seluruhnya.Dengan penghayatan dan amalan. Akan membuktikan. Semua agama menyeru umatnya. Datin-datin. . Datuk-datuk. Saudara dan saudari. Bahawa Keperibadian Seseorang insan Akan terbentuk. Lantas diperkenalkan Rukun Negara Mari kita telusuri kekuatan Rukun Negara. Barisan panel hakim yang arif. Def-def terhormat. Warga dewan kebangaan negara. ”Rukun Negara Membentuk Jati Diri” Begitulah bunyi tajuk pidato saya hari ini. Tak beralihkan rupa berentakan irama. Serta warga dewan sekalian. Pidato yang akan saya dendangkan. Terima kasih pengerusi majlis. Menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Kepercayaan kepada tuhan. Atas Rukun negara yang diperkenalkan. Hujah saya yang pertama.TEKS PIDATO (BACAAN MENGIKUT BARIS) ”Rukun Negara Membentuk Jati Diri” Kejadian 13 Mei yang mengegarkan negara.

Jati diri. Bagi membentuk jati diri insan. . Bukannya Malang. Rakyat negara ini. Kerajaan Malaysia. Pelbagai program keagamaan.Melakukan kebaikan sesama manusia. Dapat membentuk kerjasama sejati. Perpaduan murni. Kepercayaan kepada tuhan yang esa. Tahun Baru Cina. telah mengadakan. Kerana itulah negara kita banyak mengadakan. Yang juga merupakan satu ciri. Jelas! Prinsip rukun negara yang diperkenalkan. Ini akan melahirkan sikap tolenrasi. Kita ada Hari Raya. Acara keagaamaan dan perayaan. Krismas. Gemilang dan Terbilang. Dan kita juga ada kongsi raya. Perayaan keagamaan ini. Kerana ada hukuman dan balasannya Sidang dewan sekalian. Akan menyedarkan umatnya. Yang amat tinggi. Bagi membentuk Jati Diri. Bahawa setiap perlakuan ada batasnya. Deepavali.Melayang dan Temberang. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya. Yang Cemerlang.

Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Yang senikatanya memuji dan menghargai. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kerana itulah lagu negeri. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya Masih ingatkah lagi. Hujah saya yang kedua di bawah naungan kata. Terhadap raja dan negeri serta negara. Raja dan negeri. Menentang pengkhianat itu Sidang dewan yang budiman. Bagi menanam semangat jadi diri. Mempunyai lagunya sendiri. Untuk mentaati Raja dan Negara. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Wajib dinyanyikan setiap minggu sekali. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Setiap negeri. Hujah saya yang kedua di bawah naungan kata. Dipermain-mainkan oleh penuntut hantu. ketika lagu Negaraku. menjadi tugas hakiki. Sebagai rakyat. Dapat membentuk jati diri mampan Sidang dewan yang budiman. . Rakyat Malaysia bangun bersatu.Iaitu kepercayaan kepada tuhan.

Tidak lama lagi Hari Raya. Bahawa Prinsip rukun negara. Hujah saya yang ketiga. Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat Malaysia bangun bersatu. Wajib dinyanyikan setiap minggu sekali. Sebagai rakyat. Yang senikatanya memuji dan menghargai. ketika lagu Negaraku. Mempunyai lagunya sendiri. Raja dan negeri. Terhadap raja dan negeri serta negara. menjadi tugas hakiki. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. .Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Kesetiaan rakyat yang dipelihara. Setiap negeri. Saudari dan saudara. Bagi menanam semangat jadi diri. Dapat membentuk jati diri berwibawa. Dipermain-mainkan oleh penuntut hantu. Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Dapat membentuk jati diri warga. Menentang pengkhianat itu Tindakan itu membuktikan kepada semua. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya Masih ingatkah lagi. Kerana itulah lagu negeri. Tidak dapat disangkal lagi. Untuk mentaati Raja dan Negara.

Dan masyarakat Malaysia akan lahirlah. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undag negara.Keluruhan perlembagaan dan Kedaulatan undang-undang Negara kita yang berdaulat ini. Dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin. Kerana ia menjadi asas bagi warga. Dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpi Perlembagaan dan Undang-undang inilah. Bagi melahirkan masyarakat yang seimbang. Ialah mempunyai cara yang istimewa. Bukannya pecah sebiji pecah sendiri. Mesti dipelihara dan diawasi setiap masa. Hadirin dan hadirat Semoga sentiasa sihat . Dan undang-undang yang mantap serta tepat. Dan melahirkan jati diri bertolenrasi. Mampu menjadi aspirasi negara yang hebat. Kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercapah. Uniknya perlembagaan di Malaysia. Telur serangkak pecah sebiji pecah semua. Untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama. Ibarat kata pepatah. Dan mempunyai jati diri cemerlang. Sentiasa dipelihara sebagai wadah. Antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Mempunyai perlembagaannya sendiri. Mengikut keadaan dan perkembangan dunia. Untuk memastikan jati diri akan terserlah.

Amalan budi dalam kehidupan seharian. Tentang tarikan pelancong ke negara kita. Menyatakan 65 peratus adalah kerana rakyatnya. Mereka menyatakan rakyat Malaysia.Hujah saya yang keempat Kesopanan dan kesusilaan Kesopanan dan kesusilaan adalah perlakuan budi. Yang begitu tinggi dan haruslah diikuti. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan Jati diri insan Walaupun hidup dalam kemodenan Kerana moden sahaja tidak bererti Jika budi pekerti mati. Kajian Penerbangan Malaysia. Oleh masyarakat di negara ini Kesopanan dan kesusilaan Dapat melahirkan Jiwa rakyat yang mementingkan. Kerana itulah kerajaan Begitu hebat mengadakan Pelbagai kempen Kesopanan dan kesusilaan Seperti Kempen Budi Bahasa dan Hidup Berjiran Kepada rakyat tempatan Agar menjadi pegangan Dan amalan dalam kehidupan Dan akhirnya terbentuklah jati diri mampan. Yang bersopan santun dan berbudi bahasa . Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Begitu berbudi pekerti dan mesra.

Penghayatan prinsip rukun negara ini. Secara konklusifnya membuktikan. Dapat dibentuk dengan Amalam Rukun Negara. Akhir kalam. Laksamana SKBTP mohon permisi. Bahawa jati diri rakyat negara ini. Rakyat yang berindentiti. Adalah bukti.berkualiti dan berjati diri. Dan negara mempunyai. Rakyat yang berjati diri. Rukun negara dapat melahirkan. Dan berbangga dengan negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera .

pihaknya mahu isu itu diselesaikan segera kerana bimbang ia diperalatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab termasuk parti pembangkang demi kepentingan politik mereka. Chua bagi pihak Meng Chee meminta maaf kepada kerajaan dan rakyat Malaysia yang tersinggung dengan penyiaran lagu yang diberi tajuk `Negarakuku’ itu. ``Ini tidak benar kerana kita menghormati prinsip saling hormat menghormati dalam sebuah negara majmuk dan kita bersetuju tindakan diambil bukan sahaja terhadap Meng Chee malah kepada sesiapa yang melanggar undang-undang dan menggugat keharmonian antara kaum.'' tegasnya. Soi Lek berkata. beberapa kenyataan pemimpin MCA sebelum ini supaya kes itu diselesaikan setelah Meng Chee meminta maaf tidak harus disalah tafsir bahawa parti itu mempertahankan orang yang menggunakan perkataan lucah serta memperalatkan agama dan kaum. Naib Presiden MCA. Beliau menjelaskan. Katanya. MCA setuju tindakan undang-undang diambil kerana ia selaras dengan prinsip parti berkenaan bahawa perkataan lucah dan yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama tidak boleh digunakan sematamata atas nama kebebasan. beliau menyampaikan pula persetujuan MCA setuju supaya penuntut itu dikenakan tindakan undang-undang. pelajar tahun akhir jurusan Komunikasi Awam sebuah universiti di Taiwan akan diteruskan walaupun dia sudah meminta maaf secara terbuka. Perdana Menteri.'' katanya di Petaling Jaya hari Selasa. akhbar-akhbar melaporkan Dr.MCA mahu pelajar hina lagu Negaraku diambil tindakan Tidak sampai seminggu. ``Kita berharap kerajaan mengambil tindakan tegas kepada sesiapa yang melanggar prinsip ini dan kita serahkan kepada kebijaksanaan Peguam Negara untuk menyiasat dengan lebih terperinci mengenai apa tindakan yang seharusnya dikenakan.. Datuk Dr. Dalam pada itu. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menegaskan proses undang-undang terhadap Meng Chee. Susulan itu. 24. Chua Soi Lek menyampaikan permohonan maaf terbuka Wee Meng Chee yang mencipta klip video mempersendakan lagu Negaraku. Sebelum ini. Meng Chee juga dilaporkan telah mencipta sebuah lagi lagu bertajuk Kawanku/My Friends yang terangterangan menghina kaum Melayu.21/8/2007 .

pelajar itu perlu dikenakan tindakan setimpal mengikut Akta Lagu Kebangsaan supaya menjadi pengajaran kepada pihak lain lagu Negaraku tidak boleh diperlekehkan. Apa yang lebih menyakitkan hati. “Sebagai rakyat Malaysia.Bagi aktivis sosial. lagu Negaraku lambang untuk membuktikan taat setia rakyat kepada negara. ramai lagi golongan biadab tampil menghina negara dengan cara masing-masing. berkata perbuatan pelajar itu yang menyanyi lagu kebangsaan dengan selitan nyanyian rap dalam bahasa Mandarin serta menyindir kerajaan dengan perkataan kasar dan lucah. pelajar itu boleh pula menulis dengan sinis dalam laman web itu meminta dia tidak disaman. Beliau yang juga Naib Presiden Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF). Ini penting bagi memberi amaran pada yang lain supaya tidak bersikap biadab begini. “Serahkan saja kewarganegaraan dan tinggal saja di bumi asing.” katanya. marah dan kecewa kerana ada yang sanggup hina negara sendiri. Pengerusi Biro Pendidikan Umno. Nyanyiannya boleh dilihat dalam video klip selama lima minit 32 saat di sebuah laman web. Ahmad Ikhmal Ismail.” katanya ketika dihubungi semalam. yang dikenali sebagai ‘Namewee’ menyanyikan lagu Negaraku mengikut caranya sendiri dengan menyelit nyanyian rap dalam bahasa Mandarin.” katanya ketika dihubungi di sini. berkata sebagai rakyat Malaysia. semalam. Taiwan. kita juga perlu menyiasat keluarganya untuk mencari punca mengapa dia bersikap seperti itu. Jika sudah tak sayang dengan negara ini. sesiapapun tidak boleh menyindir atau memalukan negara dalam apa jua keadaan sekalipun. tindakan boleh dikenakan terhadapnya. Apa yang dilakukan pelajar ini amat biadab. Ahmad Ikhmal mahu tindakan dikenakan terhadap pelajar itu walaupun dia tidak ada dalam negara sekarang ini. Katanya. Sementara itu. dia perlu berpegang kepada prinsip Rukun Negara dan mempunyai perasaan sayang pada tempat kelahirannya. Bukan saja kita perlu menyiasat latar belakangnya. jelas menunjukkan sikap biadab yang melampau. “Penggunaan Internet memang tidak dapat dielakkan tetapi ia perlu diterapkan dengan rasa tanggungjawab. Sementara itu. Sebaik terbaca laporan berita semalam. You Tube . Presiden Kongres Indian Muslim Malaysia. Tan Sri Lee Lam Thye. tak perlulah balik lagi. “Orang seperti ini sama seperti pembelot negara. “Saya kesal kejadian seperti ini boleh berlaku. saya berasa sangat sedih. malah ketika kita bakal menyambut ulang tahun ke50 kemerdekaan negara. berkata jika pelajar terbabit dilepaskan begitu saja. Muka depan akhbar ini semalam menyiarkan perbuatan seorang pelajar jurusan Komunikasi Massa di Universiti Ming Chuan.” katanya. “Sebaik saja dia pulang. Menurutnya. Mereka tidak ada perasaan sayang pada negara sendiri dan tak layak menjadi warga bumi bertuah ini. tindakan pelajar itu yang menghina lagu Negaraku sangat memalukan dan mengecewakan. Amir Hamzah Allapitchay.

Kepada soalan tersebut.'' katanya ketika sesi soal jawab hari ini. Dia turut menyindir anggota polis dengan mengamalkan rasuah serta merendahkan imej kakitangan kerajaan kerana didakwa lembap menangani urusan pelanggan. Datuk Seri Rais Yatim berkata. pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sekiranya penyanyi itu mengubah versi asalnya dengan tujuan untuk menghina lagu kebangsaan. Klip video itu memaparkan ‘Namewee’ menyanyikan lagu berkenaan di sebuah bilik yang berlatarbelakangkan bendera Malaysia dengan diselang-seli imej masjid. . umat Islam beribadat. Penyanyi itu patut dihukum. pihak kementerian akan meneliti dan menyiasat teguran itu sebelum sebarang tindakan diputuskan. saye takde duit’ (Jangan saman saya. dia yang berusia 24 tahun menyentuh sensitiviti umat Islam dengan memperlekeh ibadat mereka dan sikap orang Melayu. . Selain memberi nama baru kepada lagu kebangsaan iaitu ‘Negarakuku’. Beliau berkata. Kesenian dan Warisan. saya tak ada wang). Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalullail.sejak pertengahan bulan lalu. dia patut dihumban ke laut. Beberapa imej yang dipercayai dicedok daripada iklan Tourism Malaysia sempena promosi Tahun Melawat Malaysia 2007 turut dipaparkan. Pada akhir klip video berkenaan pula dipaparkan ayat yang berbunyi ‘Jangan sue saye. Hattan didakwa hina lagu Negaraku KUALA LUMPUR 3 Okt. penyanyi itu perlu dikenakan tindakan kerana perbuatan tersebut boleh dianggap satu penghinaan kepada lagu kebangsaan selain ia dipersembahkan di hadapan Yang di-Pertuan Agong.'' katanya. Sekiranya didapati benar penyanyi berkenaan mempunyai niat tertentu maka tindakan akan diambil. ``Saya rasa tersinggung apabila mendengarnya. Datuk Mohamed Aziz (BN-Sri Gading) berkata.000 penyokong di stadium (Nasional Bukit Jalil) dan jutaan lagi rakyat Malaysia yang menonton secara langsung di televisyen. ini kerana penyampaian lagu Negaraku perlu menepati versi rasmi dan sebarang unsur menghina dan mempermainkan lagu tersebut boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Lagu Kebangsaan. ``Versi yang salah lagu Negaraku itu dinyanyikan di hadapan 100. ``Isu penyanyi Hattan mempersembahkan lagu Negaraku tidak mengikut versi rasmi di hadapan Yang di-Pertuan Agong serta ribuan penonton perlawanan akhir Piala Malaysia Sabtu lalu.Dewan Rakyat hari ini gamat apabila seorang penyokong kerajaan menyanyikan sebanyak dua kali baris akhir lagu Negaraku bagi menunjukkan kesalahan penyanyi Hattan yang didakwanya menyampaikan lagu kebangsaan tidak mengikut versi sebenar semasa perlawanan akhir Piala Malaysia Sabtu lalu. Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Menteri Kebudayaan. ``Kementerian juga akan berbincang dengan Kementerian Penerangan mengenai hal berkenaan.

Kepulauan Riau 13 Ogos lalu. penunjuk perasaan bergaduh dengan pasukan Polis Indonesia yang menghalang mereka daripada menghampiri pintu pagar untuk masuk ke dalam kawasan kedutaan.Bendera Malaysia dibakar. Seorang daripada mereka ditahan polis kerana membaling sebatang buluh. Penghinaan paling buruk dilakukan terhadap Malaysia ialah perbuatan melempar najis manusia ke dalam kawasan Kedutaan Besar Malaysia di sini oleh penunjuk perasaan dari kumpulan Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pada Isnin lalu. Insiden pada 13 Ogos itu membabitkan penahanan tiga pegawai penguatkuasa laut Indonesia oleh Polis Marin Malaysia ekoran penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh bahagian penguatkuasa Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia kerana didakwa meneroboh. ke arah pasukan keselamatan. Ketika emosi memuncak. Sejak insiden 13 Ogos itu. Kesemua tahanan itu telah dibebaskan pada 17 Ogos. berhampiran Bintan. Mereka membaling batu dan selipar ke arah polis. Seramai 600 orang menyertai demonstrasi itu berteriak "ganyang Malaysia" bagi membantah apa yang mereka dakwa pencerobohan pihak berkuasa Malaysia di perairan perbatasan kedua-dua negara. . Keadaan reda apabila anggota kumpulan yang beremosi dapat ditenangkan oleh beberapa orang pemimpin kumpulan berkenaan. beberapa demonstrasi dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kecil antara 20 dan 40 orang sahaja namun ia tetap ganas sehingga ada yang bertindak merosakkan plak nama Kedutaan Besar itu.BERNAMA . Kerosakan pada harta benda kedutaan besar itu telah dilakukan oleh penunjuk perasaan dari kumpulan Laskar Merah Putih. yang sebelum itu digunakan untuk mengibarkan bendera Indonesia. memanjat pintu pagar dan tembok pintu pagar dan berdiri di atasnya. diludah dalam demonstrasi di Jakarta 2010/08/26 JAKARTA: Penunjuk perasaan di hadapan kedutaan Besar Malaysia di sini terus bersikap liar dengan membakar dan meludah Jalur Gemilang serta bergaduh dengan pasukan polis Indonesia yang mengawal di situ hari ini. Kumpulan penunjuk perasaan hari ini menuntut Malaysia memohon maaf serta meminta kerajaan Indonesia memanggil balik Duta Besar Indonesia di Malaysia. Malaysia mempertahankan bahawa nelayan tersebut berada di perairan sendiri apabila ditahan oleh pihak penguatkuasa Indonesia itu.

Fadhil Maskon menyifatkan tindakan penulis blog. dikenali sebagai Aduka Taruna itu sebagai biadab kerana tidak menghiraukan sensitiviti rakyat Johor yang masih bersedih dengan kemangkatan Almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail. Ketua Pemuda UMNO negeri. lebih 500 ahli Pemuda UMNO Johor dan Gerakan Belia 4B Johor berhimpun di luar Istana Besar di sini bagi membantah kenyataan penulis terbabit di dalam blognya.Pemuda UMNO Johor hari ini membuat laporan polis terhadap seorang penulis blog yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina institusi raja-raja Melayu. "Kemajuan teknologi hari ini dan kebebasan bersuara tidak sepatutnya disalah guna sehingga membolehkan kita menggugat keharmonian negara. adukataruna. .com.30 petang ini. "Rakyat Johor masih lagi dalam keadaan berdukacita dan perasaan itu bertambah apabila seorang penulis blog yang sanggup mengeluarkan kenyataan liar mengenai kemangkatan Almarhum Sultan Iskandar.25 JAN 2010 Hina raja Melayu: Laporan polis dibuat JOHOR BAHRU 24 Jan. penulis terbabit memohon maaf namun tetap mempertahankan ideologinya. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Johor Bahru Selatan kira-kira pukul 6. . Selepas menerima banyak komen pengunjung blog yang mengkritik tulisan itu. Utusan Malaysia yang cuba melayari blog itu mendapati tulisan tersebut telah ditarik balik. pihaknya kesal dengan kenyataan penulis blog itu dan berharap pihak berkuasa terutamanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) segera mengambil tindakan tegas ke atas individu terbabit." katanya pada sidang akhbar di sini hari ini.blogspot. Sebelum itu. Beliau berkata.

.com pada 22 Januari lalu. . Hishammuddin yang juga Ketua UMNO Bahagian Semberong berkata. di sini antara 7. tindakan menyentuh perkara yang boleh membangkitkan kemarahan orang ramai adalah suatu perkara yang tidak wajar dan tidak bertanggungjawab apatah lagi ia melibatkan imej sesebuah negara. ''Saya percaya kita sepatutnya bersatu dalam memikul tanggungjawab berhubung kes sensitiviti orang ramai seperti institusi raja-raja Melayu dan agama agar ia tidak berleluasa sehingga membakar emosi rakyat.25 malam dan 9. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata. Jumaat lalu. Menteri Dalam Negeri. agama dan kaum.297. 29. polis melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) kini bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bagi mengumpul bukti terhadap kes-kes berkenaan. Beliau berkata. Khairul Nizam Abdul Ghani. Paroi. didakwa melakukan kesalahan itu di No.05 malam." katanya kepada pemberita selepas menghadiri Mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Johor di sini hari ini. 0 1 F e b r ua r y 2 0 1 0 0 8 : 0 4 am ©Utusan Malaysia (Digunakan dengan kebenaran) JOHOR BAHRU 31 Jan.Polis sedang menyiasat beberapa lagi penulis blog yang didapati menyentuh atau menghina institusi raja-raja Melayu dalam laman blog mereka.blogspot." katanya. seorang juruteknik komputer sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban terhadap pertuduhan menghina institusi kesultanan dan rakyat Johor menerusi blog adukataruna. Rumah Rakyat Panchor. ''Tindakan yang diambil adalah bukti pihak kerajaan amat serius membendung perkara yang boleh mencetuskan ketegangan di kalangan orang awam terutama hal berhubung kait dengan institusi raja. ''Pihak kementerian dengan kerjasama SKKM juga akan terus memantau laman blog yang menyentuh tentang perkara berkenaan. kesemua mereka yang terlibat akan didakwa di mahkamah. sekiranya bukti berhubung kegiatan tersebut mencukupi.LAMAN Blog adan Peguam Malaysia Lagi penulis blog hina raja Melayu disiasat M on d a y.

AHMAD ZAHID HAMIDI (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) Seolah-olah kita (orang Melayu) jadi patung wayang kulit. – DR. – DR. Karpal Singh pula menjadi `tok dalang’. MAHATHIR MOHAMAD (Bekas Perdana Menteri) Tindakan mahu menyaman Sultan Perak adalah suatu langkah yang tidak bijaksana. misi mereka untuk menjatuhkan kerajaan dan sanggup melakukan apa sahaja termasuk memalukan kaum Melayu. – JAMALUDIN YUSOF (Presiden Pekida) Tindakan Karpal Singh itu seolah-olah cuba menjolok sarang tebuan. – MUHYIDDIN YASSIN (Naib Presiden UMNO) Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. – IBRAHIM ALI (Presiden Perkasa) Anwar dan Karpal sama sahaja. institusi raja dilibatkan begitu agresif sehingga ke peringkat perundangan hanya akibat daripada kekecewaan politik segelintir pihak. . saya juga terguris.Jangan hina Raja Melayu Sebagai seorang Melayu. berbaur politik. Tetapi filem bersifat biografi mengenai bekas Presiden Afrika Selatan. manakala Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR). Beliau boleh membawa kes tersebut ke mahkamah namun implikasi yang akan ditanggung nanti begitu besar kerana orang Melayu tidak akan berdiam diri. agenda pakatan pembangkang dan tidak menghormati hak raja di dalam Perlembagaan. Sultan Azlan Shah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula mengadu domba. tidak gembira dengan perkembangan terbaru ini terutama tindakan Pengerusi DAP. raja perlu dihormati. Karpal Singh yang mahu menyaman Sultan Perak. Nelson Mandela dan berlatarkan pasukan ragbi Afrika Selatan mempunyai pengajaran tersendiri untuk sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia. Ia adalah amat memalukan. Tindakan mereka membuktikan pembangkang berada dalam keadaan paling tertekan dan kehabisan idea untuk menipu rakyat Malaysia perlukan juara Oleh AZNAN BAKAR pengarang@utusan.com.my FILEM Invictus arahan Clint Eastwood mungkin gagal memenangi anugerah pada anugerah Academy baru-baru ini.

Daripada situ prejudis antara kulit putih dan kulit hitam mula terhakis. ." Elemen penting yang diketengahkan melalui filem Invictus ialah bukan soal Mandela atau soal Afrika Selatan menjadi juara. Perkara yang sama berlaku di Malaysia. Ini termasuk menjelajah ke seluruh negara terutama di kawasan kulit hitam dengan mengadakan klinik bagi mengurangkan perbezaan dan rasa sangsi hanya kerana perbezaan warna kulit. jutaan rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan duduk bersengkang mata lewat malam bagi meraikan Datuk Lee Ching Wei muncul juara Seluruh England. Perkara yang sama juga berlaku pada sukan lain.Plot yang ditampil dalam filem Invictus adalah bagaimana Mandela yang dilakonkan oleh Morgan Freeman berusaha meyakinkan rakyat untuk menyokong pasukan mereka. Sasidaran. Cuba lihat ketika pasukan bola sepak negara memenangi pingat emas pada Sukan SEA di Laos tidak lama dahulu. Airil Rizman Zahari. saya beri mereka juara. Bayangkan jika pasukan negara beraksi di peringkat lebih tinggi. Dorongan demi dorongan diberikan kepada pasukan ragbi kebangsaannya untuk meraih sokongan rakyat. Pada kejohanan golf Maybank Terbuka Malaysia baru-baru ini. S. Tetapi persoalan mengenai kuasa sukan untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum. Malah Mendela sendiri menyuntik semangat kepada pasukan ragbi negara untuk berusaha dan menjadi juara dunia. ketika pasukan Afrika Selatan beraksi pada perlawanan akhir menentang New Zealand mereka mendapat sokongan padu daripada lebih 60. tetapi setiap lapisan rakyat memberikan sokongan. Ben Leong atau S. Sokongan itu menjadi pendorong untuk Springboks mengejutkan New Zealand All Black muncul sebagai juara dan sekali gus mengubah senario politik di Afrika Selatan. Malaysia memerlukan juara melalui sukan untuk menyatupadukan rakyatnya.000 penonton dalam stadium termasuk yang berkulit hitam. Begitu juga dalam perlawanan bola sepak. Sebab itu usaha kerajaan untuk memaju dan mengangkat martabat sukan di negara ini perlu disokong semua pihak. sokongan yang diterima bukan sekadar 60. Tidak ada batas perkauman dalam sukan dan sukan mampu meruntuhkan batas-batas itu. atau dalam lain perkataan berusaha menyatupadukan rakyatnya yang saling berdendam antara satu lain. Hasilnya. Walaupun hanya sekadar peringkat Sukan SEA. Para peminat akan tampil memberi sokongan tanpa dibatasi prasangka perkauman. Shaaban Husin. ribuan peminat daripada pelbagai keturunan menaruh harapan agar salah seorang pemain negara sama ada Danny Chia atau yang Iain seperti Steel. Peluang yang diberikan kepada Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah kepada Ragbi Piala Dunia pada 1995 digunakan sepenuhnya oleh Mandela untuk menyatupadukan kulit putih dan kulit hitam melalui sukan. Ketika para pemimpin politik saling bertikam lidah mengenai siapa yang lebih rasis. Ketua Pasukan Afrika Selatan François Pienaar berkata. Mandela yang nyata berpuas hati dengan perkembangan tersebut tampil dengan ungkapan: "Mereka mahukan ketua. Sivachandran muncul sebagai juara. Ketika politik dilihat memecahbelahkan.000 penonton dalam stadium tetapi semua 43 juta rakyat negara itu tanpa mengira warna kulit. Tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan.

seminar dan mesyuarat yang berkaitan perlu disegerakan untuk merangka rancangan tindakan secara kolektif dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti agar selari dengan hasrat menjadikan sukan sebagai bidang yang mampu 'mengikat' rakyat pelbagai kaum. Perbincangan-perbincangan kumpulan sasar. saranan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggunakan sukan sebagai elemen meningkatkan kerjasama antara kaum dan agama merupakan sesuatu yang menarik. *Kedua. mengekal dan mengukuhkan perpaduan di negara ini. menjalinkan perpaduan dan memperluaskan pergaulan antara kaum. konsep perpaduan diketepikan. ia perlu menjadi alat untuk berinteraksi. sukan juga perlu menjadi agen perpaduan. *Pertama. masyarakat lebih melihat sukan sebagai pertandingan. Sebaliknya berikan lebih tumpuan untuk hasil juara.Persatuan sukan di negara ini perlu kurangkan politik dan ketepikan kepentingan diri. Pengalaman beberapa negara asing membuktikan bahawa kejayaan di pentas sukan antarabangsa mampu menyatupadukan rakyat tanpa mengira latar belakang. Ia merupakan satu bentuk perpaduan yang nyata. Selain mencapai kemenangan. perlu dilipatgandakan usaha memajukan bidang sukan teras yang popular contohnya bola sepak. hoki dan badminton. banyak pihak telah mengemukakan idea untuk menjayakannya. menentukan sejauh manakah bidang sukan di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi (IPT) mampu menyumbang kepada gagasan Satu Malaysia. . Sukan sememangnya mampu menjadi teras untuk menyokong. Kurangnya semangat kesukanan bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah dan IPT. kita perlu berpegang kepada prinsip sukan mampu meningkatkan semangat patriotik rakyat. Semangat patriotik rakyat tanpa mengira kaum dan agama jelas apabila pasukan kita menentang pasukan luar. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhalusi demi menjadikan sukan sebagai salah satu mekanisme mencapai gagasan Satu Malaysia. Pada masa yang sama. Secara umumnya. Merealisasikan gagasan Satu Malaysia melalui sukan SEJAK Perdana Menteri memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Namun selalunya akibat didorong matlamat ingin menang dan kurang semangat kesukanan. Antaranya. Tidak dinafikan sekolah dan IPT adalah lubuk melahirkan jaguh sukan. Kementerian Belia dan Sukan yang memperkenalkan konsep "Satu Belia" bagi membantu mempercepatkan proses pencapaian gagasan itu dan begitu juga pihak lain dengan idea masing-masing. Oleh itu. Oleh itu. riadah dan tidak kurang yang menganggap sukan tertentu sebagai 'milik' kaum tertentu. pelajar perlu dididik agar menghargai sukan sebagai bidang untuk mencipta nama dan menaikkan nama institusi. Malaysia juga begitu. Bagaimanapun. malah melibatkan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Namun sukan juga perlu bertindak sebagai "serampang dua mata". Jika kita ada juara ia mampu menjadi senjata untuk menyatupadukan dan mengeratkan hubungan rakyat pelbagai kaum. Namun persepsi seperti itu perlu diubah.

berkesan dan benar-benar menyumbang kepada Satu Malaysia. usaha mempromosikan sukan sebagai alat perpaduan perlu diperhebatkan. Projek-projek prasarana sukan untuk kemudahan rakyat boleh diwujudkan dengan menggabungkan sumber kewangan kerajaan. memahami budaya kaum lain. sukan massa yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak beberapa tahun lalu perlu dilihat semula daripada segi keberkesanannya untuk menjana semangat 'kebersamaan' di kalangan rakyat berbilang kaum. Maknanya. Satu Malaysia" boleh diwujudkan demi menyediakan hala tuju yang satu untuk semua. Ia memerlukan kerjasama semua pihak dan kita perlu komited ke arah itu. Begitu juga dengan nama Sukan Malaysia (SUKMA) yang boleh ditukarkan kepada "Sukan Perpaduan Malaysia". Jika aktor Shah Rukh Khan boleh menyumbang kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB). slogan seperti "Sukan Menjana Perpaduan Satu Malaysia" atau "Satu Sukan. Gagasan Satu Malaysia adalah untuk mengekal dan mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum. Jadi bagaimana sukan massa mampu menyediakan ruang dan peluang untuk anggota masyarakat berkenalan. terutamanya sektor korporat juga mampu berbuat demikian. Oleh itu. saya percaya rakyat kita. Antara yang boleh dilakukan ialah mewujudkan slogan baru sebagai 'ibu' kepada slogan-slogan sedia ada. badan-badan korporat dan sumbangan rakyat. . padang bola sepak. melahirkan perasaan saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain perlu diperhalusi. gagasan menyatupadukan rakyat melalui sukan sukar untuk dicapai jika kekurangan kemudahan sukan. gelanggang futsal. Mungkin Kementerian Belia dan Sukan.*Ketiga. Kaedah ini diyakini dapat mengatasi kekurangan gelanggang badminton. bola keranjang serta padang hoki. Jabatan Perpaduan Negara dan aktivis masyarakat boleh memulakan gerakan ke arah merangka sukan di peringkat komuniti yang lebih terserlah. anugerah "Tokoh Sukan Satu Malaysia" juga boleh diberikan kepada individu yang memberi sumbangan bermakna kepada pembangunan sukan dan perpaduan negara. *Keempat. pencapaian gagasan itu adalah satu proses atau perjalanan yang tidak akan selesai dalam sekelip mata. Selari dengan hasrat Satu Malaysia. Sukan massa atau "sukan untuk semua" adalah kegiatan sukan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat setempat. Selain itu.

sehingga seluruh lapisan dan pelbagai lapisan masyarakat mengetahui istilah rumah terbuka yang menjadi amat sinonim alam kalangan pemimpin masyarakat. Begitu juga dengan kaum Kadazan Dusun di Sabah yang merayakan Tadau Kaamatan sebagai perayaan tradisi bagi menyambut kesyukuran selepas musim menuai. Perayaan seperti ini tidak lengkap jika tiada rumah terbuka. Hari Natal dan juga Hari Raya Aidilfitri. Kerajaan Malaysia pada tahun 2000 telah memutuskan sebanyak enam perayaan kaum atau agama diangkat sebagai perayaan utama Negara. Matlamat utama Rumah Terbuka Malaysia ialah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat melalui perkongsian perayaan dalam suasana yang aman dan harmoni.PERAYAAN RUMAH TERBUKA MALAYSIA Rumah terbuka atau ‘open house’ sudah menjadi lumrah pada sambutan perayaan di negara ini termasuk Deepavali. Rumah terbuka bermaksud satu perayaan agama yang disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan untuk memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka tidak bertujuan untuk mengembangkan agama kepada penganut agama lain. Bagi penganut Kristian perayaan Krismas atau Hari Natal disambut dengan meriahnya di seluruh negara. jabatan kerajaan dan swasta. Tahun Baru cina. Biasanya rumah terbuka disambut di padang atau dalam dewan. Perayaan ini merupakan perayaan keagamaan yang juga mengandungi pelbagai nilai tradisi. Amalan Rumah Terbuka yang diwujudkan memberi banyak kepentingan terutamanya dalam mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan anggota masyarakat di negara kita. Bagi kaum Borneo khususnya di Sarawak mereka meraikan Gawai Dayak sebagai perayaan kaum yang bersifat adat tradisi. Tahun Baru Cina atau Gong Xi Fa Cai merupakan perayaan adat tradisi yang dirayakan bagi menyambut tahun baru bagi kalendar cina. persatuan mahupun badan bukan kerajaan (NGO) . Ia dikenali sebagai Rumah Terbuka Malaysia dan diraikan di peringkat kebangsaan anjuran bersama kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Bagi kaum Cina. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang diraikan oleh masyarakat beragama Islam setelah mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Kaum India yang beragama Hindu pula meraikan pesta cahaya yang dikenali sebagai Deepavali. individu. .

perbezaan konsep politik mahupun berlainan parti politik sama ada pembangkang atau kerajaan. Di sinilah petemuan menarik yang mempunyai nilai sentimental yang mempunyai nilai yang amat tinggi nilainya kepada rakyat yang jelas menganggap mereka amat dihargai sebagai penyokong dasar dan kepimpinan negeri serta bangsa. Bagi mencapai matlamat untuk menentukan keberkesanan program program Rumah Terbuka kerajaan melalui Kementerian . dan rakyat berpeluang untuk bertemu sendiri dengan pemimpin kesayangan mereka secara lebih dekat atau berjabat tangan tanda kemesraan. Amalan rumah terbuka juga memperlihatkan pemimpin negara sendiri dapat bergaul mesra dengan rakyat. Iban. Di samping mewujudkan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat serta pemimpin sendiri amalan rumah terbuka ini juga dapat membantu sesama kaum memahami budaya budaya kaum-kaum lain. Ini dapat membantu mereka mempelajari budaya dan adat kaum lain dan berusaha untuk memahaminya. perbezaan idealogi. Ia juga dilihat sebagai salah satu pertemuan yang melupakan pertentangan pendapat. Mereka hanya akan merayakan perayaan itu bersama-sama walaupun mereka berbeza latar belakang. Sebagai contoh orang. Selain itu amalan rumah terbuka memberi makna besar kepada anggota masyarakat mengenai erti perpaduan yang harus wujud untuk megelak sebarang prejudis terhadap keharmonian kaum. Itulah uniknya amalan rumah terbuka yang memberi kebebasan kepada kita untuk berkunjung ke rumah tanpa sebarang halangan dan kekangan yang perlu dibimbangi. budaya dan juga agama.orang India.Perpaduan yang terjalin sekaligus dapat memudahkan pencapaian matlamat atau misi dan visi negara dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara Bangsa. Kadazan dan sebagainya merayakkan sambutan Aidilfitri bersama.sama dengan orang Melayu dan begitu juga sebaliknya. Selain kepada anggota masyarakat negara ini sendiri penganjuran rumah-rumah juga merupakan persembahan kepada pelancong asing yang datang melancong di negara kita untuk mengalami dan memahami sendiri keunikan dan keharmonian pelbagai kaum di negara ini semasa menyambut perayaan kaum masing-masing. Cina. Ini sekaligus dapat mewujudkan budaya yang sihat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita.

Kerajaan Negeri. Selain itu majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina pula telah diadakan pada 4 Februari 2001 di Pulau Pinang. Mereka hanya akan merayakan perayaan itu bersama-sama walaupun mereka berbeza latar belakang. Sebagai contoh orang. Iban.Kebudayaan Kesenian dan Warisan menggalakkan kesemua pemimpin Kerajaan Persekutuan.sama dengan orang Melayu dan begitu juga sebaliknya.Sabah atau kerajaan. badan-badan persatuan dan persatuan lain supaya menganjurkan rumah-rumah terbuka atau perayaan lain yang berkaitan dengannya. Di samping mewujudkan perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat serta pemimpin sendiri amalan rumah terbuka ini juga dapat membantu sesama kaum memahami budaya budaya kaum-kaum lain. Ini sekaligus dapat mewujudkan budaya yang sihat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Ini dapat membantu mereka mempelajari budaya dan adat kaum lain dan berusaha untuk memahaminya. Kadazan dan sebagainya merayakkan sambutan Aidilfitri bersama. Di sinilah petemuan menarik yang mempunyai nilai sentimental yang mempunyai nilai yang amat tinggi nilainya kepada rakyat yang jelas menganggap mereka amat dihargai sebagai penyokong dasar dan kepimpinan negeri serta bangsa.orang India. dan rakyat berpeluang untuk bertemu sendiri dengan pemimpin kesayangan mereka secara lebih dekat atau berjabat tangan tanda kemesraan. Cina. Amalan rumah terbuka juga memperlihatkan pemimpin negara sendiri dapat bergaul mesra dengan rakyat. Antara perayaan lain termasuklah Pesta Kaamatan di Kota Kinabalu. budaya dan juga agama. di tengah-tengah Kota Georgetown dengan dihadiri oleh Perdana Menteri. Kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan dan dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri berkenaan telah pun mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia Hari Raya Aidilfitri pada 6 Januari 2001 di Kuala Lumpur dengan dihadiri oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Selain kepada anggota masyarakat negara ini sendiri penganjuran rumah-rumah juga merupakan persembahan kepada pelancong asing yang datang melancong di negara kita untuk . Timbalan Perdana Menteri dan keluarga masing-masing. ketua-ketua kaum. Itulah uniknya amalan rumah terbuka yang memberi kebebasan kepada kita untuk berkunjung ke rumah tanpa sebarang halangan dan kekangan yang perlu dibimbangi.

ketua-ketua kaum. Sebagai sebuah negara majmuk. agama. Malah rakyat negara berkenaan saling bercakaran sesama diri.masing tetap meyambutnya dengan cara tersendiri. dan budaya yang berlainan. penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mengamalkan bahasa.mana perayaan sama ada Hari Raya Aidilfitri. Bagi mencapai matlamat untuk menentukan keberkesanan program program Rumah Terbuka kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan menggalakkan kesemua pemimpin Kerajaan Persekutuan. Kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan dan dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri berkenaan telah pun mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia Hari Raya Aidilfitri pada 6 Januari 2001 di Kuala Lumpur dengan dihadiri oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Selain itu majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina pula telah diadakan pada 4 Februari 2001 di Pulau Pinang. Antara perayaan lain termasuklah Pesta Kaamatan di Kota Kinabalu. gagal untuk mencapai tahap perpaduan. Hal ini demikian kerana terdapat negara-negara lain yang mempunyai penduduk majmuk seperti di negara kita juga. Dengan adanya rumah. Asal usul majlis rumah terbuka ini dapat dirintis kembali kepada ada budaya dan konsep seruan beragama anutan setiap kaum yang terdapat di Malaysia. Tanpa mengira man. Hari Gawai di Kuching Sarawak pada 9 Jun 2001.mengalami dan memahami sendiri keunikan dan keharmonian pelbagai kaum di negara ini semasa menyambut perayaan kaum masing-masing. Sebagai contoh banyak unsur melayu akan diterima secara tidak langsung .atau Hari Natal masing. badan-badan persatuan dan persatuan lain supaya menganjurkan rumah-rumah terbuka atau perayaan lain yang berkaitan dengannya. Sesungguhnya proses pembudayaan yang wujud dalam konsep rumah terbuka menyaksikan pertembungan dua atau lebih budaya.rumah terbuka ini cenderung dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan mencerminkan identiti masyarakat yang harmonis di mata pelancong asing.Sabah pada 31 Mei 2001. Ini menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan penyerapan unsur-unsur kebudayaan oleh sesuatu kaum minoriti kepada kaum majoriti. Timbalan Perdana Menteri dan keluarga masing-masing. Deepavali di Kuala Lumpur Oktober 2001 dan Krismas pada Disember 2001. Tahun Baru Cina. Kerajaan Negeri. di tengah-tengah Kota Georgetown dengan dihadiri oleh Perdana Menteri.

amalan ini juga membolehkan setiap kaum mengenali juadah kaum-kaum lain. berbagai keturunan termasuk pelancong asing dapat dilihat terutamanya pada masa majlis terbuka kebangsaan yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia. dinamik dan harmoni. Amalan rumah terbuka memdedahkan semua kaum kepada kepelbagaian budaya masyarakat di Malaysia. Pertemuan masyarakat berbilang kaum. kerajaan negeri atau Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri. Perpaduan yang kukuh itu turut menterjemahkan bahawasanya semangat 1Malaysia sudah lama berputik sekali gus menunujukkan rakyat negara ini berpegang pada prinsip saling hormat-menghormati sesama sendiri. 24 September 2010 01:46 Email Kemeriahan majlis rumah terbuka sepanjang bulan Syawal menterjemahkan segala-galanya betapa kukuh jalinan muhibah di kalangan rakyat berbilang bangsa dan agama di negara ini. Simboliknya Rumah Terbuka ialah medan pertemuan yang paling sesuai untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan dan silaturahim termasuk jiran tetangga selain sebagai jambatan memgeratkan tali persaudaraan dan menjamin ikatan perpaduan antara kaum ke arah hubungan yang lebih kukuh. bukannya semakin layu dan pudarmalah tanpa konsep rumah terbuka hubungan silaturahim dan perpaduan akan terhakis sedikit demi sedikit dan seterusnya akan hilang kepada generasi akan datang. Fenomena seperti ini amat dititikberatkan agar sistem kekeluargaan akan sentiasa wujud dengan kukuh dan padu. Murut dan sebagainya ekoran perayaan sering diadakan saban tahun. Secara tidak langsung semangat toleransi akan tersemai dalam kalangan generasi sekarang. Kunjung-mengunjung eratkan silaturrahim Cerita Terkini Friday. memahami di antara satu sama lain selain didedahkan kepada adat resam dan pantang larang rakan-rakan mereka sendiri. dan mengeratkan hubungan silaturahim. Sikap toleransi ini sangat penting dalam mewujudkan sebuah negara yang utuh disamping mencapai matlamat menjadikan negara Malaysia sebuah negara bangsa.sebagai unsur-unsur budaya kepada kaum lain seperti Iban. . Bukan sahaja dapat mempelajari budaya dan adat resam kaum lain.

kita perlu mengelak semua itu. Aljen Johnny serta pegawaipegawai UKPR dari kawasan terbabit. konsep rumah terbuka yang diamalkan di Malaysia sebenarnya memberi mesej jelas semangat 1Malaysia terus subur. Sementera itu. Beliau berkata begitu pada Majlis Jamuan Aidilfitri di sebuah restoran terkemuka di bandar Lahad Datu pada malam Rabu lepas sempena lawatan rasmi rombongannya keatas UKKR N49 Tungku dan N50 Lahad Datu. Ia menunjukkan semangat silaturrahim sentiasa berputik kerana kestabilan politik dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. ekoran semangat silaturrahim yang tinggi di kalangan rakyat telah mendorong sesetengah negara menjadikan Malaysia sebagai contoh terbaik. Datu Baniamin pula menegaskan semangat toleransi ini adalah hasil kesedaran rakyat yang mengambil iktibar dari keperitan hidup pada zaman penjajahan suatu ketika dahulu. saya berbangga dengan cara hidup masyarakat Malaysia yang lebih mengutamakan . Ujarnya. sikap suka bertelagah tidak akan memberi apa-apa kebaikan bahkan kemudaratan dan oleh hal demikian semua pihak perlu berganding bahu bagi memastikan keharmonian terus dikecapi sampai bila-bila. Kata Said.": tambah beliau. Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat (UPKR) dari Ibu Pejabat di Jabatan Ketua Menteri (JKM) En. " Tengoklah sesetengah negara yang suka bertelagah tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan hanya kerana tengok keadaan porakporanda yang berlaku. Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak tentu akan membawa lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. meski pun terdiri dari berbilang bangsa dan agama tetapi saling hormat-menghormati membolehkan perpaduan yang terjalin bertambah erat. tambahan pula gagasan 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri. " Sebenarnya. Menurut beliau. Said Kani. konsep rumah terbuka telah memberi banyak manfaat bukan sekadar dapat berjabat tangan sambil bertanya khabar bahkan tetamu yang datang turut dihidangkan dengan juadah yang menyelerakan yang sudah pasti mengukuhkan lagi hubungan perpaduan yang terjalin. Datu Baniamin Datu Jamaludin dan PKR Lahad Datu. " jelasnya. Menurut Penolong Pegawai Tadbir. kunjungan tetamu terdiri dari berbilang bangsa bukan sahaja berseorangan bahkan mereka datang secara beramai-ramai sambil bersalaman dan bertanyakan khabar.Uniknya. Ini kerana. Hadir sama Pemimpin Kemajuan Rakyat (PKR) Tungku. ia perlu dikekalkan kerana kejayaan sesebuah bangsa dan negara apabila penduduknya saling bersatu. katanya konsep sedemikian jarang-jarang kita lihat di negara-negera lain melainkan di Malaysia yang umum mengetahui penduduknya terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat. " Negara kita memang unik sekali." katanya kepada Utusan Borneo". " Semangat toleransi ini memberi kekuatan kepada kita untuk mengorak kemajuan yang lebih pesat apatah lagi negara sedang menuju ke era Wawasan 2020. Beliau berkata. " Jesteru. Pun begitu.

ZULKIFLI JALIL dan SAIFULIZAM MOHAMAD KUALA LUMPUR 31 Ogos . Rakyat asing turut kagumi Malaysia Oleh: HAMDEN RAMLI. Kedatangan mereka ke Homestay Batang Nyamor. Katanya. Mereka turut kagum dengan pencapaian yang telah ditunjukkan oleh negara selepas merdeka seperti mana yang dipersembahkan dalam acara perarakan. Profesor Dr Lester Massing. Para tetamu disambut meriah dengan persembahan dikir rebana sambil diarak masuk ke Balai Raya Kampung Batang Nyamor. Thomas Honigman. berkata. mereka dipersembahkan pula dengan sebuah tarian terinai. Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kota. Turut hadir mengiringi tetamu. Kampung Batang Nyamor. Pelancong dari Jerman. sejenis tarian tradisional Negeri Sembilan. Jacquline Bens. Yunos Mohd Yusof. L``Ini akan menjadi kenangan manis bagi saya kerana dapat bersama-sama dengan rakyat negara ini menyambut kemerdekaan dengan penuh meriah dan warna-warni. . Pelancong dari Belanda. beliau kagum dengan semangat bersatu padu yang ditunjukkan oleh rakyat negara ini termasuk para peserta yang menjayakan perarakan.Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-44 di Dataran Merdeka hari ini bukan sahaja dikagumi oleh rakyat tempatan.'' ujarnya. ``Walaupun rakyat di negara ini terdiri daripada pelbagai kaum. Negeri Sembilan pada 13 Januari 2010 yang lalu diketuai oleh Ketua Delegasi. tetapi turut menarik perhatian pelancong asing. acara yang diadakan hari ini sungguh menarik dan unik kerana ia menggabungkan kebudayaan daripada pelbagai kaum negara ini. " kata Datu Baniamin.perpaduan kaum di mana semangat sedemikian telah membolehkannya begitu terkenal sebagai di antara negara wajar menjadi ikutan. Di situ. YB Dato’ Dr Awaludin Said dan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK). Mereka yang ditemui gembira dan terhibur dengan persembahan yang diadakan serta menyifatkannya sebagai antara acara terbaik pernah disaksikan. 35. tetapi semangat bersatu padu yang ditunjukkan oleh mereka ketika menyambut kemerdekaan amat mengagumkan saya. 30.'' katanya. pula menyifatkan sambutan itu sebagai acara paling meriah yang pernah disaksikan. Dikagumi Pelancong Luar Keramahan dan perpaduan yang ditunjukkan oleh penduduk Malaysia memikat hati 13 orang pelajar berasal dari Switzerland yang sedang menuntut di salah sebuah universiti di Singapura.

44. semua formasi yang ingin ditonjolkan menjadi dan menarik hati hingga menggamit hati saya untuk datang lagi ke negara ini pada masa akan datang.'' tambahnya. Mereka begitu teruja bergambar dengan rakyat negara ini yang berpakaian Jalur Gemilang menggambarkan semangat patriotik terhadap negara tercinta. berkata. 2010/09/01 E-mel Artikel Cetak Artikel Tanda Artikel Besarkan Saiz Teks Kecilkan Saiz Teks Komen Artikel KUALA LUMPUR: Kemeriahan sambutan Hari Kemerdekaan negara turut disertai pelancong asing yang begitu gembira dengan sokongan yang diberikan rakyat Malaysia dalam mengekalkan keamanan negara daripada cengkaman penjajah.'' ujarnya. semua kaum bekerjasama bagi menjayakan kemerdekaan ini termasuk membuat formasi pertunjukan yang membabitkan semua masyarakat. Mark Schouten. 36. 32. dari Venezuela berkata. beliau gembira dan kagum dengan pencapaian yang telah dinikmati oleh Malaysia setelah merdeka.'' katanya.'' katanya. Pelbagai kaum bersatu. “Ini pengalaman pertama saya di sini apabila terbabit pertukaran pelajar di Universiti Malaya selama lima . Henk Van Der Sluijs. ``Kali ini saya datang lebih awal dan saya dapat rasakan suasana yang lebih meriah berbanding tahun lalu. ``Hari ini adalah untuk kita gembira bersama-sama dan bukan untuk saling membenci antara satu sama lain. muzik dan juga persembahan. 44. Saya rasa bertuah kerana menjadi sebahagian daripadanya.'' katanya yang sanggup untuk mewarnakan serban dengan warna bendera Malaysia serta memakaikan anaknya dengan pakaian berlatarkan warna Jalur Gemilang. Klug. beliau tidak menyesal memendekkan percutiannya di Pulau Tioman untuk berada di sini menyaksikan kehebatan sambutan Hari Kemerdekaan. bergembira merayakan sesuatu. 27. sambutan Hari Kemerdekaan di sini amat menakjubkan. Al Joly. ``Ia penuh warna-warni dan menggabungkan pelbagai budaya. ``Saya tidak pernah melihat ini semua. ``Ini cuma sekali setahun. beliau tidak mahu melepaskan peluang menyambut Hari Kemerdekaan selepas terlepas peluang tahun lalu. Pelancong dari Cina. pula berkata. pula berkata. “Dengan kerjasama itu.'' katanya yang berada di sini atas tujuan perniagaan. dari Belanda.Pelancong Kanada. ``Ia sungguh mengagumkan melihat kemajuan dalam bidang perindustrian seperti ditunjukkan pada perarakan tadi . berkata. Katanya.'' katanya. 21. Pelancong Jerman. dari Belanda pula berkata. Dalam pada itu. Wang Xing Kai. dia seronok dan bertuah kerana dapat berada di Dataran Merdeka pada hari ini. seorang warga tempatan Gurmit Singh. berkata. pengalaman menyambut kemerdekaan tahun lalu di Shah Alam menarik perhatiannya untuk datang lagi ke Malaysia. ``Ini untuk membangkitkan lagi semangat kemerdekaan. dia bangga terpilih menjejakkan kaki ke Malaysia kerana rakyatnya bersemangat menyambut kemerdekaan tanpa mengira kaum. Angelica Marcano. 26.

petang kelmarin. Yang Yang Yang Yang kurik itu kundi. 1Malaysia Bersih. mengatakan pelancong asing merungut terhadap tahap kebersihan di negara ini. 1Malaysia Bersih.” katanya.bulan bermula Mei hingga Oktober ini. Ab Aziz Yusoff. “Saya mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan baginda terhadap perkara ini dan mengakui tahap kebersihan khususnya di tempat awam memang masih belum memuaskan. baik itu budi. Datuk Seri Ng Yen Yen. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Galas. menghantar sistem pesanan ringkas (SMS). memberitahu ada pelancong negara berkenaan merungut dan memberitahu baginda mengenai tahap kebersihan negara. dekat sini. Gambar fail Ng berkata perkara itu terjadi apabila ada pelancong asing dari London memberitahu baginda bahawa kebersihan Malaysia masih belum memuaskan. Wang berkata. malah ia juga termasuk keceriaan tandas awam. apa yang kita bimbangkan ialah usaha memastikan tahap kebersihan sentiasa dipertingkatkan bukan saja kebersihan persekitaran. Beliau berharap rakyat negara ini akan lebih bertanggungjawab dalam menjaga . elancong merungut Malaysia tak bersih Menteri Pelancongan. keamanan Malaysia menjadi contoh semua negara kerana ia dapat membangunkan ekonomi di mata dunia.” katanya. “Namun. indah itu bahasa. pengenalan kempen 1Malaysia Indah. merah itu saga. kementeriannya sentiasa komited dalam memastikan tahap kebersihan negara sentiasa memuaskan melalui penganjuran beberapa kempen. Sultan Ahmad Shah. di Kampung Pulai. “Saya ada menerima SMS daripada baginda Sultan Pahang yang berada di London beberapa hari lalu. terkejut apabila Sultan Pahang. “Negara mempunyai banyak tempat menarik dengan flora faunanya yang masih belum terjejas walaupun sudah berlaku pembangunan pesat di Malaysia dan ini masih mampu pelancong asing ke sini. Ng yang juga Naib Presiden MCA berkata. Katanya.” katanya. banyak memberi pengajaran kepada rakyat dalam menjaga keber-sihan persekitaran dan kini sudah menunjukkan peningkatan dalam menjaga kebersihan di negara ini. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis pelancaran 1Malaysia Indah.

“Rakyat Malaysia harus menanam sikap ingin melihat negara sentiasa bersih dan mereka boleh merealisasikannya dengan mengutip sampah serta membuangnya ke dalam tong sampah. pasar malahan golongan intelektual di menara gading. rakyat dituntut agar melafazkan kesetiaan kepada raja yang berupa simbol perpaduan negara dan payung kepada seluruh rakyat jelata. . kopitiam. Objektif sebenar di sebalik prinsip pertama Rukun Negara ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai pegangan kuat dan tidak mudah bergoyah terhadap ajaran agama masing-masing. insiden hitam yang menimpa negara pada 1969 yang kini lebih dikenali sebagai Tragedi 13 Mei mencelikkan pemimpin negara bahawa satu falsafah perlu dicipta untuk dijadikan pegangan seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira fahaman politik. Sebenarnya. Setiap warga negara sememangnya bertanggungjawab dalam usaha memastikan kedaulatan undang-undang negara kita tidak tercemar mahupun dilanggar oleh mana-mana pihak dan elemen negatif. Rukun Negara seperti tonggak tatasusila rakyat Malaysia. Kelima-lima prinsip itu dirangka berdasarkan keperluan nasional dan rupa bentuk komposisi penduduk negara. terdapat unsur kepelbagaian dalam amalan kebudayaan masyarakat majmuk kita. Bagaimanapun. Justeru. Sebagai tonggak tatasusila rakyat Malaysia. berapa ramaikah dalam kalangan mereka yang berani menabik dada lalu menyatakan bahawa mereka memahami segala inti pati dalam Rukun Negara? Tujuan di sebalik penggubalan Rukun Negara adalah untuk mencipta falsafah negara yang dapat dijadikan sebagai tatasusila. –BM Rakyat perlu hayati Rukun Negara 2011/03/03 BERAPA ramaikah rakyat Malaysia memahami Rukun Negara? Kalau diajukan persoalan kepada orang awam di pusat beli-belah. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan prinsip demokrasi. Rukun Negara adalah falsafah untuk dihayati dan dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia sesuai dengan tatasusila dan norma anggota masyarakat kita tanpa sebarang penguatkuasaan undang-undang. Prinsip-prinsip Rukun Negara Kepercayaan kepada Tuhan • • agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia. mirip kepada Pancasila yang menjadi falsafah dan pegangan warga Indonesia. Setiap rakyat Malaysia mesti mempamerkan tahap kelakuan yang terpuji lagi sesuai dengan amalan budaya masing-masing. bangsa dan keturunan. Memandangkan masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya.” katanya. rakyat yang beragama mudah diurus. lahirlah Rukun Negara dengan lima prinsip utamanya. Rukun Negara juga menghendaki rakyat menumpahkan perasaan taat setia sepenuhnya serta tidak berbelah-bahagi kepada raja dan negara. anutan agama. setiap warga negara dikehendaki menunjukkan peri laku sopan dan bertatasusila dalam kehidupan seharian.kebersihan dengan tidak hanya meletakkan tugasan ini di bahu kerajaan serta pihak berkuasa tempatan (PBT) saja.

Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara • • • • • • • Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang • • • Kesopanan Dan Kesusilaan • • • Mahu tidak mahu seluruh Rakyat Malaysia perlu kembali kepada asas ini agar kita tidak terjerumus kedalam kancah perpecahan.• perlembagaan menetapkan Islam adalah agama rasmi tetapi agama lain bebas -diamalkan. suci dan unggul rakyat dituntut supaya menerima. mematuhi. rakyat Malaysia dituntut bersopan dan bertatasusila.. perlembagaan merupakan undang-undang utama perlembagaan dianggap luhur. Minda: Memperkukuh penghayatan Rukun Negara RUKUN Negara adalah falsafah asas kenegaraan dan ideologi kebangsaan yang amat efektif dalam pembinaan masyarakat bertamadun serta beragama di negara ini. menyanjung dan mempertahankannya rakyat dituntut menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. ia merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu. Seperti Pancasila di Indonesia dan ‘Declaration of Independence’ di Amerika Syarikat. penderhakaan kepada raja juga bermaksud penderhakaan kepada negara. semua rakyat dituntut setia kepada raja dan negara. rakyat akan hidup dalam keamanan apabila kedaulatan undang-undang terpelihara. amalan ini akan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni. rakyat bertanggungjawab memastikan undang-undang negara sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Raja adalah simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi. Rukun Negara juga merupakan intipati prinsip kenegaraan yang terpenting .. Yang di Pertuan Agong merupakan ketua negara dan Raja Melayu merupakan ketua negeri. penyayang dan saling menghormati.

Perkara ini jika tidak ditangani dengan baik boleh mendatangkan musibah besar kepada masyarakat di negara ini serta boleh mencacatkan semangat perpaduan kaum yang sudah sekian lama terjalin dan berkembang positif sejak peristiwa berdarah 13 Mei. perlu wujud tahap akhlak dan moral yang tinggi. seminar dan ceramah oleh semua pihak yang boleh disertai semua lapisan masyarakat. penghayatan Rukun Negara secara bersungguh-sungguh harus dijadikan elemen bersepadu yang perlu difahami objektif serta tuntutannya oleh setiap ahli masyarakat secara keseluruhan. dokumentari. budaya. biarpun segala usaha telah dilaksanakan. perundangan luhur dan nilai serta norma sosial berwibawa. debat. keluhuran perlembagaan. Latar belakang sejarah Rukun Negara penting kerana ia memberikan segala huraian dan perincian lengkap mengenai aspek yang berkaitan kedudukan Raja-Raja Melayu. kepercayaan dan sebagainya. twitter yang menjadi kegilaan anak muda ketika ini wajar dilakukan. kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Kepelbagaian dan kemajmukan yang terbina secara semula jadi ini menjadikan Malaysia sebuah negara unik. Sebagai mengekalkan segala nikmat yang kita kecapi kini sebenarnya hasil usaha dan perjuangan generasi terdahulu. bahasa. dihormati dan cukup istimewa berbanding negara lain. kebudayaan serta agama dan kepercayaan mereka. Rukun Negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan ke-13 mengandungi pelbagai prinsip hidup bermasyarakat seperti nilai kenegaraan bertamadun. Peristiswa tersebut menjadi titik tolak kepada kelahiran Rukun Negara yang direalisasikan setahun selepas kejadian berkenaan. Bagi pelajar sekolah dan universiti pula. Mereka juga tidak pernah tahu keperitan pemimpin dulu membina semula struktur serta perpaduan masyarakat ekoran episod hitam tersebut. politik dan peradaban selaras dengan platform Malaysia menjadi sebuah negara bangsa yang cemerlang dalam semua aspek yang diiktiraf dunia. Pelaksanaannya boleh dipelbagaikan sama ada berbentuk hiburan berfaedah. kedudukan istimewa serta hak orang Melayu dan keistimewaan lain penduduk pribumi Sabah dan Sarawak tanpa menafikan hak masyarakat lain. Dengan adanya Rukun Negara. Generasi muda tidak pernah merasai pengalaman ngeri peristiwa rusuhan kaum yang cukup dahsyat di negara ini. Rukun Negara diwujudkan selepas tragedi berdarah rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang menjadi titik hitam dalam sejarah negara. amat wajar ditingkatkan tahap penghayatan serta pemahaman secara holistik terhadap erti sebenar Rukun Negara yang dilihat semakin berkarat dan terhakis di kalangan rakyat hari ini. ekonomi. kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu. Sehubungan itu. menghormati hak orang lain tanpa mempertikaikannya dan menghindari daripada membangkitkan persoalan yang sensitif kepada sesuatu kaum seperti hal berkaitan dengan ketaatan seseorang rakyat atas dasar asal keturunan kaumnya. tetapi dengan acuan tersendiri berasaskan kepada posisi rakyat negara ini yang berbilang kaum. Biarpun rakyat negara ini memang mengetahui dan menerima konsep Rukun Negara. peraduan berkaitan Rukun Negara. Oleh itu. Rukun Negara sebagai piagam lengkap juga mencakupi aspek budaya. perlu dirangka pelbagai program dengan kerjasama pelbagai pihak seperti mengadakan kuiz. Pihak yang bertanggungjawab merangka Rukun Negara ialah Majlis Perundingan Negara (MAPEN) yang dipengerusikan Tun Abdul Razak yang selepas itu menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua. . sistem pelajaran berkesan. kempen menyemarakkan semula Rukun Negara secara besar-besaran melalui media termasuk media baru seperti facebook. menurut kajian yang dilakukan menunjukkan golongan generasi baru sekarang yang berada dalam lingkungan usia 20 hingga 40 tahun didapati masih kurang menghayati erti sebenar falsafah Rukun Negara. Oleh itu. bagi memastikan generasi peneraju negara tidak tercicir serta tersasar dalam memahami serta menghayati Rukun Negara. sewajarnya lima prinsip utama yang terkandung di dalamnya perlu terus diperjelas dan diperincikan secara konsisten bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami inti pati dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka. masyarakat yang sedang berpecah-belah ketika itu ekoran perselisihan kaum mampu bersatu-padu dan membina semula negara sehingga ke tahap hari ini. persembahan muzikal dan pertandingan pidato. kedudukan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.dalam pembentukan masyarakat Malaysia yang merangkumi kepercayaan kepada tuhan.

tetapi yang peliknya ialah masih tidak mendapat tempat sewajarnya seperti diasaskan pada 1970. Oleh Asan Ali Golam Hassan DASAR Ekonomi Baru.com Menghormati ideologi Negara Matlamat pengagihan yang saksama terkandung dalam Rukun Negara “kekayaannegara . . iaitu bagaimana agihan kekayan ekonomi negara seharusnya dilaksanakan dengan matlamat akhirnya untuk mencapai perpaduan adalah sebahagian daripada ideologi negara yang wajar difahami dan dihormati oleh semua warganegara. Falsafah Rukun Negara terangkum di dalamnya ideologi nasional yang sangat komprehensif bagi memastikan pembangunan.. kemajuan dan kemakmuran negara berkekalan. saling hormat menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Ia menjadi landasan terbaik masyarakat berbilang kaum di negara ini hidup bersatu padu. Penulis seorang peguam boleh dihubungi melalui mohamadsofee@yahoo.. pengagihan yang saksama.Kadangkala Rukun Negara yang sudah berusia 40 tahun dilihat satu-satunya falsafah kenegaraan yang masih kekal utuh. dan penyusunan semula masyarakat telah menjadi objektif utamapembangunan ekonomi negara. matlamat pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya satu ideologi negara yang saling diterima dan dihormati. Perkara ini tidak boleh dibiarkan berlaku kerana aspirasi Rukun Negara boleh dijadikan kunci hikmat dalam mengekalkan keharmonian hidup bermasyarakat. kestabilan politik dan perpaduan nasional tidak mungkin dapat dicapai.

DEB tidak boleh bergerak tanpa semua rakyat memahami dan berazam untuk mencapai ideologi negara (Rukun Negara). penekanan kepada pembangunan luar bandar. Jelas. Matlamat pengagihan yang saksama terkandung dalam Rukun Negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan mula dilaksanakan melalui DEB. Tun Salleh Abas. DEB dirangka sebagai alat pembangunan ekonomi kepada ideologi pembinaan negara Malaysian iaitu merupakan asas kesejahteraan ekonomi Rukun Negara. berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat ini menurut prinsip-prinsip berikut. iaitu bagaimana pertumbuhan itu kemudiannya akan diagihkan bagi mencapai matlamat pengagihan. Sarawak dan masyarakat Orang Asli seperti yang dinyatakan dalam Perkara 153 tidak seharus dianggap sebagai satu diskriminasi kerana ia adalah sebahagian daripada Perlembagaan Malaysia yang merupakan salah satu daripada intipati ideologi negara yang kita telah berikrar untuk mencapainya. rakyatnya. “bagi sesiapa yang tidak bersetuju dengan Perlembagaan Malaysia. Pencapaian matlamat DEB sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ia bermatlamat untuk menyatukan pelbagai kaum di Malaysia dalam satu ideologi nasional. DEB merupakan suatu proses “kejuruteraan sosial” berlandaskan kontrak sosial 1957 untuk mencapai matlamat perpaduan kaum melalui pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. berikrar menyatukan usaha untuk mencapai matlamat menurut” salah satunya ialah Keluhuran Perlembagaan”. perbagai agensi kerajaan (perusahaan awam) ditubuhkan khusus untuk membangunkan kawasan luar bandar. dia akan sentiasa tidak bersetuju dengan Rukun Negara. Ia diisytiharkan kepada semua warganegara Malaysia pada sambutan Hari Kemerdekaan 1970 iaitu selepas peristiwa 13 Mei 1969 dan sebelum DEB itu dilaksanakan. * Untuk mewujudkan masyarakat yang adil di mana kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama. Maka isu pengagihan dan hak orang Melayu termasuk bumiputera Sabah. Matlamat akhir DEB ialah perpaduan nasional. Sejak DEB dilancarkan. . RRJP ini bermula dengan Dasar Ekonomi Baru (1971-1991) kemudian Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000). * Untuk mengekalkan cara hidup berdemokrasi. Matlamat perancangan pembangunan ialah “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama. Rangka Rancangan Jangka Panjang (RRJP) kerajaan diolah supaya seiring dengan apa yg telah ditetapkan oleh ideologi negara. Law and Judiciary) ada menyebut. * Untuk memastikan pendekatan liberal kepada tradisi budayanya yang kuat dan pelbagai. Malaysia.Rukun Negara adalah ideologi Malaysia. Keluhuran Perlembagaan adalah satu idelogi negara yang menjadi pedoman dan dihormati oleh semua pihak. bekas Ketua Hakim Negara (dalam buku Constitution. Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan “KAMI. “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya”. * Untuk membina masyarakat progresif yang menuju ke arah sains dan teknologi moden KAMI. Dasar Wawasan Negara (2001-2010) dan kini Model Baru Ekonomi (2011-2020). pengurangan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat telah menjadi objektif utama pembangunan ekonomi negara. pembangunan kepada kepelbagaian ekonomi. Untuk mencapai matlamat tersebut. berazam * Untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya. seperti yg digariskan dalam perisytiharan Rukun Negara.” Ideologi negara termasuk juga Perlembagaan Malaysia tidak menyebut dengan jelas bagaimana kaum pribumi akan dibantu dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh itu. RUKUN NEGARA Perisytiharan negara kita.

masyarakat Orang Asli di Semenanjung. iaitu bagaimana kesaksamaan. Rancangan Buku Merah.“kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama”. iaitu pencapaian taraf negara maju yang makmur tanpa membelakangkan ideologi negara iaitu RUKUN NEGARA. Strategi juga dirangka bagi meningkatkan taraf hidup golongan yang terpinggir dari arus perdana pembangunan ekonomi negara yang meliputi kaum pribumi Sabah. Sarawak. pencapaian pendidikan dan kemahiran bagi isi rumah berpendapatan rendah. Model Baru Ekonomi (2011-2020) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015) juga terus memberi penekanan kepada meningkatkan potensi menjana pendapatan. bantuanbantuan kewangan dan meningkatkan akses kepada infrastruktur di kampung-kampung baru Cina dan pekerja ladang. pembangunan koperasi desa. Madya di Kolej Sastera dan Ekonomi. iaitu menangani masalah ketidaksamaan sosio ekonomi secara membina dan produktif. namun. Misi Nasional memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan negara untuk bersaing di peringkat global. Pengerusi pertama Bank Bumiputera Datuk Roslan Abdullah pernah membandingkan apa yang berlaku dengan perumpamaan sebuah kereta Jaguar yang memotong Morris Minor dan terus hilang dari pandangan. Kita akan menyasarkan pencapaian matlamat yang sama tetapi dengan mengubah cara kita melaksanakannya. Penulis ialah Prof. lebih berasaskan merit. Mada. memperkukuh perpaduan negara serta pengagihan pendapatan serta kualiti hidup yang lebih baik. pembangunan in-situ. kaum pribumi sukar untuk bersaing kerana mereka bermula pada tahap perniagaan atau kemahiran yang berbeza. Ketengah. Tindakan afirmatif berhubung langkah membantu pribumi dalam Model Baru Ekonomi akan lebih berasaskan kepada mesra pasaran. Cabaran utama kini ialah bagaimana hendak mengintegrasikan budaya kecemerlangan. konsep Saemaul Undong. prinsip meritokrasi melalui agihan kek ekonomi dengan berkonsepkan peluang untuk semua dengan ideologi negara dalam merangka perancangan pembangunan dengan maltamat akhir.” "1Malaysia” yang juga merangkumi “pertumbuhan dan pengagihan yang saksama” perlu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. kesamarataan dan kekitaan akan diintegrasikan dengan ideologi negara terutamanya perkara-perkara yang jelas terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Matlamat ideologi negara juga diserapkan Misi Nasional iaitu satu rangka kerja dasar dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020. pembukaan tanah (rancangan) baharu. Ia sangat berkait rapat dengan ideologi negara “kekayaan negara akan dibahagikan secara saksama” dan “berazam untuk mencapai perpaduan bagi semua rakyatnya” seperti yang terkandung dalam Rukun Negara. pemodenan luar bandar dan penciptaan pesat pertumbuhan yang baru. dan pelbagai agensi kerajaan seperti Felda. Matlamat akhir "1Malaysia” ialah perpaduan yang berkaitan secara langsung dengan teras ketiga Misi Nasional. semasa membentang Model Baru Ekonomi “objektif asalnya masih lagi relevan. Kesedar. Kejora. Dara.Perancangan baru dan yang wujud sejak Rancangan Malaya Pertama dirancakkan lagi terutamanya melalui DEB. Universiti Utara Malaysia . Selain itu. Menurut Datuk Seri Najib Razak. lebih telus dan berdasarkan keperluan. serta strategi penyelarakan kawasan industri ke kawasan luar bandar. Bank Bumiputera dan lain-lain diwujudkan khusus untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat luar bandar dan meningkatkan keupayaan mereka untuk bersaing dalam bidang ekonomi. Tanpa bantuan agensi-agensi kerajaan ini. Risda. sudah tiba masanya untuk kita menilai kembali pelaksanaan DEB. Teras ketiga Misi Nasional ialah menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan produktif sangat berkait rapat dengan ideologi negara . Strategi utama pembangunan luar bandar telah dilaksanakan iaitu. Felcra.

keamanan dan kehar-monian yang dicapai setakat ini. keamanan dan kehar-monian yang dicapai setakat ini. Prinsip Rukun Negara yang menjadi tonggak kepada prinsip kenegaraan dan menyatukan rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama. seharusnya disemaikan di dalam semangat generasi muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. mewujudkan masyarakat adil. Selain dari tujuan meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Prinsip yang terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh memandang ringan terhadap kestabilan. Rukun Negara diwujudkan pada 1970 dengan tujuan mencapai satu pegangan atau pengertian asas terhadap aspirasi nasional di antara pelbagai kaum di Malaysia tan-pa mengira asal usul dan keturunan masing-masing. Untuk memastikan semua rakyat Malaysia mengenali Rukun Negara ketika ini yang semakin kurang kesedaran terhadap pentingnya prinsip yang terkandung di dalamnya. Johor menulis semalam mengenai betapa pentingnya rakyat Malaysia memahami dan menghayati Rukun Negara. dan juga membangunkan satu masyarakat progresif yang berlandaskan sains moden dan teknologi. Ini bagi membolehkan rakyat lebih memahami dan menghayati setiap prinsip Rukun Negara selain lagu Negaraku dalam mengukuhkan lagi perpaduan dan keharmonian antara masyarakat berbilang kaum.Syor lafaz ikrar Rukun Negara selepas lagu Negaraku dalam semua majlis 2011/03/04 ANAK Malaysia dari Batu Pahat. maka saya ingin mencadangkan agar lafaz ikrar Rukun Negara diadakan selepas nyanyian lagu Negaraku dalam semua majlis rasmi kerajaan dan swasta. Rukun Negara adalah panduan kita terhadap proses pembangunan negara dan hendaklah dihormati oleh semua pihak. Kuala Lumpur. Saya bersetuju dengan pandangan yang diberikan mengenai falsafah Rukun Negara yang boleh ditakrifkan sebagai tonggak tatasusila rakyat Malaysia itu. pendekatan liberal terhadap adat dan kebudayaan. Ia adalah satu wawasan yang dikongsi demi untuk perpaduan negara. TAN SRI LEE LAM THYE. mengekalkan cara hidup demokrasi. Prinsip yang terkandung di dalamnya hendaklah didukung dan dipraktikkan kerana kita tidak boleh memandang ringan terhadap kestabilan. . Melafazkan ikrar Rukun Negara selepas nyanyian lagu Negaraku di dalam majlis rasmi adalah perkara yang amat wajar dipraktikkan bagi memastikan rakyat Malaysia memahami lima prinsip Rukun Negara dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian masing-masing kerana ini adalah satu-satunya cara untuk membangunkan satu Negara Malaysia yang harmoni dan bersatu.

Tajuk dan skop kajian Kajian Tahap Pemahaman. keharmonian dan kesejahteraan yang sedia terbina dan dinikamati sejak beberapa tahun yang lalu. Pertubuhan-pertubahan yang mewakili kepentingan kaum masing-masing boleh menjalankan pelbagai aktiviti seperti ( contoh: menubuhkan Kelab 1Malaysia-Rukun Negara di kawasan masing-masing) dalam menyemarak dan melestarikan 1Malaysia dan Falsafah Rukunegara. Ramlah Adam Universiti Malaya Rumusan kajian i. Kupasan prinsip-prinsip Rukun Negara melalui pelbagai aktiviti sosial harus diteruskan supaya rakyat dapat menerapkan semangat kenegaraan. bersama-sama dengan teras-teras 1Malaysia.2% di kalangan berasal dari bandar yang tahu mengenai sejarah Rukun Negara berbanding dengan pelajar yang berasal dari kawasan luar bandar iaitu 27. Sehubungan ini. Perubahan dalam landskap politik dunia juga turut mempengaruhi pemikiran rakyat Malaysia dalam konteks perpaduan dan integrasi antara kaum. Lima prinsip penting yang terdapat dalam Rukun Negara yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei 1969 iaitu Prinsip Kepercayaan kepada Tuhan. Peratusan lebih tinggi iaitu 31. WAWASAN 2020 tercapai supaya Malaysia mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. semua kaum perlu berusaha memperkasakan Gagasan 1Malaysia dengan menumpukan perhatian kepada penerapan nilai-nilai murni dan teras 1 Malaysia sebagai amalan hidup mereka. Usaha ini diharapkan akan melahirkan rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik serta cintakan negara. Bil 1. Di dalamnya terkandung semangat yang berupaya menerapkan nilai murni ke arah pemupukan perpaduan tanpa mengira usia atau latar belakang bangsa dan budaya. keturuan dan etnik. Sesungguhnya. perpaduan yang erat dan jati antara berbilang kaum di Malaysia adalah prakarsa bagi bukan sahaja menguatkan negara mengadapi ancaman globalisasai malah akan bmembantu mempertahankan keamanan. Keluhuran Perlembagaan. Kedaulatan Undang-Undang dan Kesopanan dan Kesusilaan tidak sepatutnya dilupakan oleh rakyat Malaysia. Penghayatan semangat Rukun Negara perlu diteruskan dikalangan rakyat Malaysia. Gagasan 1 Malaysia mainkan peranan penting sebagai alat yang membantu memastikan aspirasi negara. malah dalam konteks patriotisme dikalangan golongan muda.Dato’ Dr. CABARAN Perledakan maklumat dan proses globalisasi telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara.PERANAN KAUM MASING-MASING DALAM MENJAYAKAN GAGASAN 1MALAYSIA Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membina negara bangsa. Penghayatan dan Pengamalan Rukun Negara di Kalangan Pelajar Penyelidik Prof. .2%.

8%) mempunyai pengetahuan Rukun Negara yang lebih baik berbanding pelajar lelaki (84.9% berbanding pelajar lelaki iaitu 63. Perbandingan jantina menunjukkan pelajar wanita (91. vi. menunjukkan pendedahan tentang sejarah pembentukan Rukun Negara masih ditahap rendah di kalangan pelajar IPT. Pendedahan Rukun Negara paling kerap diperolehi oleh pelajar IPT adalah dari media cetak seperti di kulit buku latihan sekolah.i. Kebanyakan pelajar menerima pendedahan Rukun Negara di dalam subjek pengajian di IPT adalah di kalangan pelajar jurusan sastera berbanding pelajar . iv.6% untuk mengetahui dan menghafal Rukun Negara berbanding pelajar IPTS iaitu 56. iii.6%.131 orang pelajar dari IPTA dan IPTS di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. manakala Ini 70% tidak tahu / tidak pasti tentang sejarahnya.di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Sampel Kajian : Responden adalah seramai 1. Manakala kemampuan menghafal lebih tinggi di kalangan pelajar wanita iaitu 68.9%. v.2%). Hanya 30% dari keseluruhan responden yang mengetahui tentang sejarah rukun negara. Kurang daripada 70% pelajar boleh menghafal Ruk Negara dengan baik manakala lebih dari 7% pelajar tidak fasih langsung dan tidak dapat menghafal Rukun Negara. Peratusan lebih tinggi di kalangan pelajar IPTA iaitu 71. Ini menunjukkan tahap pendedahan Rukun Negara masih rendah di kalangan pelajar IPT. un ii. Didapati bahawa kesediaan responden untuk berkorban demi negara masih lagi rendah memandangkan rakyat negara ini hidup dalam keadaan aman.

Manakala 11.jurusan sains. Bagi kriteria prinsip kepercayaan kepada tuha pelajar meletakkan tahap nilai kerohanian di tahap Ini paling rendah berbanding kriteria-kriteria lain. Ini menunjukkan kefahaman yang rendah kepada maklumat perlembagaan dan . ix.5% menyatakan mereka tidak perlu menggunakan prinsip Rukun Negara di dalam urusan kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan prinsip Rukun Negara belum diaplikasi sepenuhnya dalam kehidupan pelajar IPT. n. akan menggalakkan berlakunya salah laku yang menyalahi prinsip-prinsip yang digariskan dalam agama semasa mereka menjalani kehidupan sebagai pelajar dan apabila menyertai masyarakat. viii. x. Pelajar menunjukkan kecenderungan yang rendah kepada kriteria ‘tanggungjawab mengundi’ dan ‘tahu aspek perlembagaan’. nan vii. Kebanyakan responden menunjukkan skor tahap kemampuan pemahaman yang tinggi kepada semua prinsip Rukun Negara tetapi skor tahap kemampuan menghayati dan keinginan mengamalkan prinsip Rukun Negara yang rendah. Didapati kurang 70% pelajar menunjukkan keingi untuk mendalami Rukun Negara dan peratusan pelajar yang menunjukkan sikap tidak mengambilberat tentang keinginan mendalami Rukun Negara yang mencecah 30% dianggap membimbangkan. Perkara ini perlu dipandang serius kerana mereka akan memikul tanggungjawab untuk memimpin generasi pada masa akan datang.

xi. pihak-pihak lain dari segi warna kulit. agama dan kepercayaan adalah membimbangkan di kalangan pelajar IPT.tanggungjawab sebagai warga negara. keturunan. . Terdapat kecenderungan untuk mencurigai kesetiaan xii. Tahap pengamalan responden dalam mengaplikasikan prinsip kedaulatan undang-undang terutamanya dari segi membantu kerajaan menguatkuasakan undang-undang adalah masih lemah.

Abd. bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara. Paling utama. setia. “Majlis ini seharusnya tidak dilihat sebagai sebuah majlis yang berbentuk formaliti atau memenuhi hasrat kerajaan semata-mata. berwawasan. Untuk itu. Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi pendidikan termasuk di Politeknik Kuching Sarawak (PKS) perlu benar-benar berfungsi sebagai platform terbaik dalam menggalakkan penyertaan mahasiswa pelbagai kaum dan agama dalam mendukung semangat muhibah dan perpaduan. sebaliknya merupakan suatu permulaan cabaran bagi membuktikan mahasiswa PKS berupaya memperkasa semangat patriotisme melalui penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. “Menekuni kelima-lima prinsip Rukun Negara dan menghayati nilai-nilai utama yang mendukung gagasan 1Malaysia akan melahirkan semangat patriotisme yang sebenar dalam kalangan rakyat di negara ini untuk terus memelihara keamanan. Ia juga secara tidak langsung membantu menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan serta menjadikan prinsip-prinsip yang ada sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan. Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi-institusi pendidikan tinggi bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. pemahaman yang jelas terhadap prinsip Rukun Negara dipercayai dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri. bersatu padu. Sebaliknya. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak. .Mendasari erti Rukun Negara MENYERAHKAN seratus peratus tanggungjawab memelihara perpaduan kaum di negara ini kepada kerajaan semata-mata adalah tidak wajar. Majlis yang berlangsung di Dewan Serbaguna PKS itu diserikan dengan bacaan Rukun Negara dan nyanyian lagu-lagu patriotik oleh kakitangan dan pelajar PKS di samping pertandingan persembahan kreatif bertemakan Rukun Negara oleh pelajar-pelajar yang mewakili jabatan pengajian masing-masing. Semua itu demi memelihara perpaduan kaum dijayakan secara bersama dan kolektif. Rahman Khalid berkata. keselamatan dan kemakmuran yang dikecapi selama ini. ia harus turut sama menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat di negara ini terutamanya mahasiswa di institusi pengajian tinggi (IPT). bermaruah. usaha menubuhkan Kelab Rukun Negara Politeknik Kuching Sarawak dan mengadakan Majlis Ikrar Rukun Negara merupakan komitmen berterusan PKS bagi menyuburkan kegiatan mahasiswa yang bernilai tambah untuk menyedarkan mereka sebagai warganegara yang bertanggungjawab. memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip tersebut.” ujarnya pada majlis yang diadakan pada 7 Januari lalu.

Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi pendidikan termasuk di Politeknik Kuching Sarawak (PKS) perlu benar-benar berfungsi sebagai platform terbaik dalam menggalakkan penyertaan mahasiswa pelbagai kaum dan agama dalam mendukung semangat muhibah dan perpaduan. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak. Majlis yang berlangsung di Dewan Serbaguna PKS itu diserikan dengan bacaan Rukun Negara dan nyanyian lagu-lagu patriotik oleh kakitangan dan pelajar PKS di samping pertandingan persembahan kreatif bertemakan Rukun Negara oleh pelajar-pelajar yang mewakili jabatan pengajian masing-masing. .Mendasari erti Rukun Negara MENYERAHKAN seratus peratus tanggungjawab memelihara perpaduan kaum di negara ini kepada kerajaan semata-mata adalah tidak wajar. Semua itu demi memelihara perpaduan kaum dijayakan secara bersama dan kolektif. sebaliknya merupakan suatu permulaan cabaran bagi membuktikan mahasiswa PKS berupaya memperkasa semangat patriotisme melalui penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Untuk itu. Sebaliknya. keselamatan dan kemakmuran yang dikecapi selama ini. usaha menubuhkan Kelab Rukun Negara Politeknik Kuching Sarawak dan mengadakan Majlis Ikrar Rukun Negara merupakan komitmen berterusan PKS bagi menyuburkan kegiatan mahasiswa yang bernilai tambah untuk menyedarkan mereka sebagai warganegara yang bertanggungjawab. ³Majlis ini seharusnya tidak dilihat sebagai sebuah majlis yang berbentuk formaliti atau memenuhi hasrat kerajaan semata-mata.´ ujarnya pada majlis yang diadakan pada 7 Januari lalu. ia harus turut sama menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat di negara ini terutamanya mahasiswa di institusi pengajian tinggi (IPT). Rahman Khalid berkata. ³Menekuni kelima-lima prinsip Rukun Negara dan menghayati nilai-nilai utama yang mendukung gagasan 1Malaysia akan melahirkan semangat patriotisme yang sebenar dalam kalangan rakyat di negara ini untuk terus memelihara keamanan. Abd.

. bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara.Kelab Rukun Negara yang ditubuhkan di institusi-institusi pendidikan tinggi bertujuan memperkenalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. setia. bersatu padu. memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip tersebut. Ia juga secara tidak langsung membantu menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan serta menjadikan prinsip-prinsip yang ada sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan. bermaruah. pemahaman yang jelas terhadap prinsip Rukun Negara dipercayai dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri. Paling utama. berwawasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful