PENGENALAN

Kira-kira 1000 tahun yang lampau, Semenanjung Tanah Melayu berubah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara apabila China dan India memulakan perdagangan mereka melalui Selat Melaka. Banyak kerajaan awal wujud pada abad ke10 berasal daripada bandar pelabuhan. Ini termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, serta Pan Pan di Kelantan. Pada awal abad ke- 15, Kesultanan Melaka wujud dan kemakmuran ekonominya telah menarik minat penakluk daripada Portugis, Belanda dan Britain untuk mewujudkan petempatan atau koloni di Selat Melaka.

Sejarah penempatan kolonial diraja Britain diwujudkan pada tahun 1826. Britain atau dikenali sebagai British sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalannya ke atas seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Penempatan awal colonial British ini bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Pada 1867, British menjadi semakin agresif dan mula mendapatkan negeri-negeri Melayu yang lain.

Terdapat banyak faktor-faktor yang menjadikan colonial Britisnh ini berminat untuk mendapatkan Tanah Melayu antaranya untuk mendapatkan bahan atau hasil mentah seperti biji besi dan timah. Pada tahun 1810-an, British mula mengambil peluang campu rtangan dalam negeri-negeri Melayu. Disebabkan perang saudara,dan gangguan kongsi gelap Cina, Britain telah dipilih untuk menyelesaikan masalah penduduk di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.

Akhirnya, Perjanjian Pangkor ditandatangani yang mengakibatkan perluasan kuasa British ke atas tanah air bangsa Melayu (iaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan yang dikenali juga Negeri-negeri Melayu Bersekutu). Negeri-negeri lain yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu berada di bawah kuasa Thailand. Di Borneo pula, Borneo Utara British dahulunya berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang

1

Sabah) ditabalkan sebagai Koloni Diraja British, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke (Raja berbangsa Inggeris).

Akibat penaklukan Jepun pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, sokongan untuk kemerdekaan semakin kuat. Apabila British mahu mewujudkan Malayan Union selepas perang berakhir, masyarakat Melayu bangun menentang dan mahukan sistem yang pro- Melayu, menolak kemasukan Singapura dan mahukan sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang membolehkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). Kemerdekaan untuk Semenanjung Tanah Melayu diperolehi pada 1957 di bawah nama Persekutuan Malaya, tanpa penyertaan Singapura. Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1963 melalui penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah) dan Sarawak.

Kesultanan Brunei yang pada mulanya menyatakan hasrat untuk menyertai Malaysia menarik diri akibat tentangan sebahagian masyarakat Brunei yang kecewa kerana sultan mereka tidak disenarai dalam bakal Yang Di-Pertuan Agong. Pada awal penubuhan Malaysia, banyak perkara berlaku misalnya cubaan Indonesia menakluk Malaysia, dan tuntutan Sabah oleh Filipina. Selain itu, pada 1965, Singapura menarik diri daripada Malaysia dan rusuhan kaum terjadi pada bulan Mei 1969.

Kini Malaysia berdiri di atas sejarahnya yang unik. Bermula dengan penaklukan bangsa asing seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun sehinggalah penubuhan sebuah negara merdeka, Persekutuan Tanah Melayu yang kemudiannya pada tahun 1963 dikenali sebagai Persekutuan Malaysia. Pembabitan negara-negara asing tersebut meninggalkan banyak kesan terhadap bangsa dan budaya masyarakat malah mengubah sosio-politik negara.

2

PERLEMBAGAAN

Setiap negara memerlukan perlembagaan bagi menjamin kestabilan politik serta sistem pemerintahan negara yang cekap dan adil. Keperluan perlembagaan menjadi lebih ketara dalam sebuah negara yang berbilang etnik seperti negara Malaysia. Perlembagaan diperlukan untuk mewujudkan suatu rangka politik, ekonomi dan sosial yang dapat memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara serta melindungi kepentingan semua kumpulan etnik. Perlembagaan Malaysia juga dikenali sebagai perlembagaan persekutuan yang mengandungi 183 perkara yang merangkumi undang ± undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang ± undang yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat

daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Maka Perlembagaan berkenaan telah berkuat kuasa sejurus selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian, setiap bahagian

mengandungi satu atau lebih artikel yang relevan : · Bahagian 1 - Negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan · Bahagian 2 - Kebebasan asasi · Bahagian 3 - Kewarganegaraan · Bahagian 4 - Persekutuan · Bahagian 5 - Negeri-negeri · Bahagian 6 - Perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri · Bahagian 7 - Peruntukan-peruntukan kewangan

3

· Bahagian 8 - Pilihanraya · Bahagian 9 - Kehakiman · Bahagian 10 - Perkhidmatan awam · Bahagian 11 - Kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat · Bahagian 12 - Am dan pelbagai · Bahagian 13 - Peruntukan sementara · Bahagian 14 - Perkecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya · Bahagian 15 - Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agung dan raja-raja

Menurut Dr. Pisol Maidin melalui pautan http://budaklaw.wordpress.com di dalam tajuk Perlembagaan Malaysia dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia ada menyatakan Perlembagaan adalah sumber undang ± undang tertinggi sesebuah negara. Ia juga berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang ± undang samada di pihak kerajaan atau rakyat dan secara umumnya, perlembagaan terbahagi kepada dua iaitu :

y

Perlembagaan bertulis ± Perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen.

y

Perlembagaan tidak bertulis ± Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang ± undang yang diluluskan oleh

Parlimen dan keputusan ± keputusan mahkamah.

4

Malaysia mengamalkan Perlembagaan bertulis di mana badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa daripada Perlembagaan. Seperti yang kita ketahui, Perlembagaan Malaysia terdiri daripada : 1. Teks 15 Bahagian 183 Perkara dan fasal ± fasal 2. Jadual ± jadual 13 jadual Yang mana ia menyentuh bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, Kewarganegaraan, Bahasa kebangsaaan, Kedudukan dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah. Di Malaysia, tidak ada mana ± mana institusi yang boleh mengatasi ketinggian kuasa Perlembagaan. Malah, ketiga ± tiga badan kerajaan iaitu badan Kehakiman, Perundangan dan Eksekutif serta Yang di Pertuan Agong juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Kuasa ± kuasa perundangan dan kehakiman yang dijalankan di mahkamah juga tertakluk kepada sekatan ± sekatan yang dikenakan atau tertakluk di dalam Perlembagaan. Ini semua kerana terkandung dengan nyata di dalam Perlembagaan pada perkara 4(1):

Perlembagaan Malaysia adalah undang ± undang utama persekutuan dan apa ± apa undang ± undang yang diluluskan yang berlawanan dengan Perlembagaan adalah setakat mana yang berlawanan itu terbatal.

5

PENDAPAT ± PENDAPAT TOKOH MENGENAI PERLEMBAGAAN

TUN SALLEH ABBAS Surat catatan atau surat cara yang mengandungi semua undangundang tertinggi yang difikirkan mustahak bagi mewujudkan sebuah negara yang moden.

SHAMSUL AMRI Kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis. Menentukan organisasi kerajaan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip-prinsip umum bagaimana kuasa-kuasa tersebut dilaksanakan.

RUSLAN ZAINUDDUIN Satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undangundang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan ini berperanan dalam menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaaan dan hak-hak rakyat.

SALMAH HUSSAIN Suatu catatan yang amat penting dalam menyatakan kedaulatan dan kewujudan sesebuah negara yang merangkumi organisasi pentadbiran dan kemasyarakatan. Perlembagaan tersebut perlulah terpelihara dari pengubahsuaian, menjamin keselamatan masyarakat dalam negara dan luar negara. Pembentukan Perlembagaan juga berlaku kerana terjadinya perjanjian antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, atau sesebuah masyarakat dalam negara dengan masyarakat antarabangsa.

6

KONSEP PERLEMBAGAAN

7

Konsep Perlembagaan

Merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah Negara

Untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah Negara.

Berperanan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak pemerintah atau rakyat.

Bermatlamat untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat.

Perlembangan Persekutuan mengandungi 131 perkara yang menyentuh pelbagai aspek pemerintahan seperti kebebasan asasi, YDPA, keistimewaan raja-raja ,Melayu dan hak orang bukan melayu, soal bahasa Melayu, agama, kehakiman, kewarganegaraan, kehakiman dan sebagainya.

BERTULIS: Bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen. Contoh: Perlembagaan Malaysia

TIDAK BERTULIS: Semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang-undang adat. Contoh: adat perpatih.

8

9

UNSUR-UNSUR PERLEMBAGAAN

10

UNSUR-UNSUR TRADISI DALAM PERLEMBAGAAN

Unsur ± unsur tradisi adalah antara faktor penting untuk mewujudkan identity Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Ia juga merupakan sebuah kontrak sosial yang telah dipersetujui dan disepakati. Unsur ± unsur tradisi yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaysia meliputi Bahasa Agama Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kedaulatan pemerintahan beraja. Ketiga- tiga aspek atau tradisi ini amat penting dan termaktub di dalam Perlembagaan antara tujuan untuk menstabilkan sistem politik di Nagara Malaysia. Hak bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, Agama Islam sebagai agama rasmi negara serta kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kuasa raja- raja tidak boleh di sentuh atau dipertikaikan. Selain itu, unsur tradisi in juga dilindungi dibawah Akta Hasutan¹ atau lebih di kenali sebagai Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (Internal Security Act 1960 (ISA) Ini menyatakan bahawa jika terdapat sebarang hasutan berkaitan dengan unsur ± unsur tradisi ini maka seseorang atau pemula hasutan boleh dikenakan tidakan dibawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Maka di sini unsur ± unsur tradisi boleh dianggap sebagai isu yang sensitif serta dilarang dijadikan isu perbincangan awam. Unsur- unsur ini penting kerana menjadi faktor penting untuk mewujudkan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan, ia juga merupakan satu ³kontrak sosial´. Ianya telah pun wujud semenjak ratusan tahun sebelum Perlembagaan Persekutuan 1963 dan ia berperanan menstabilkan sistem politik negara´ (Tun Salleh Abbas bekas Ketua Hakim Negara).

11

Bahasa Melayu Perkara 152(1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi,namun penggunaan dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tidak dihalang. Cth-penggunaan bahasa cina,tamil dimedia cetak atau elektronik,disekolahsekolah- ada subjek bahas iban, kadazan,cina dan tamil di sekolah.

Agama Islam Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi. Walaupun agama Islam dianggap sebagai agama rasmi, namun agama-agama lain boleh diamalkan secara bebas

UNSUR-UNSUR DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Kedudukan Istimewa orang Bumiputera Sabah dan Sarawak Melayu dan

Pemerintahan beraja Perkara 32,38(4) Kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara, Kewujudan institusi ini adalah sebagai simbol kuasa,kestabilan politik dan perpaduan etnik.

Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam,biasiswa,pendidikan,permit dan lesen perniagaan, selain itu berkaitan dengan perezaban tanah perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan penarikan hak berkaitan terhadap kaum lain. Etnik lain juga diberikan ruang untuk terlibat dalam perkara yang serupa dengan bilangan yang minoriti.

12

KRONOLOGI SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN SEHINGGA PENUBUHAN MALAYSIA

13

TAHUN

PERISTIWA

PENERANGAN

Sejarah perlembagaan Malaysia bermula apabila Sultan menandatangani Perjanjian

Pangkor pada 10 September 1877 di Pulau Pangkor. Merupakan perjanjian bertulis antara negeri Perak dengan British. Perjanjian tersebut

1874

PERJANJIAN PANGKOR

menjadi kesinambungan kepada pembentukan perlembagaan Malayan Union.

Dianggotai oleh 4 orang wakil Raja Melayu, 2 wakil UMNO, 6 wakil pegawai British. Tugas

1946

JAWATANKUASA KERJA

utamanya

adalah

untuk

merangka

perlembagaan baru yang boleh diterima orang Melayu.

Dianggotai oleh 5 orang Eropah, 2 orang Cina, 2 orang India. Peranan jawatankuasa ini adalah untuk mendapatkan pandangan orang

1946

JAWATANKUASA PERUNDING

bukan Melayu mengenai draf perlembagaan .

14

Jawatankuasa Kerja telah mengkaji syor dan membuat pindaan perlembagaan yang dicadangkan dan Kerajaan British akhirnya menerima perlembagaan tersebut dan

dilaksanakan pada 21 Januari 1948 bagi menggantikan Malayan Union dengan

Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan ini dilakukan melalui perjanjian yang dinamakan Perjanjian Persekutuan. Dalam perjanjian

tersebut terdapat beberapa perubahan penting yang dilakukan 1948. dalam Perlembagaan perjanjian

Persekutuan PENUBUHAN 1948 PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Berikutan

tersebut Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan di mana ia mempunyai kuasa membuat undang-undang. Pesuruhjaya Tinggi pula mempunyai kusa veto (pembatal) untuk menghalang rang undang-undang yang diluluskan Persekutuan. Sejak tahun 1948, setiap negeri Melayu mempunyai perlembagaan masing-masing. oleh Majlis Perundangan

Johor dan Terengganu telah pun mempunyai perlembagaan lebih awal lagi, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Ianya dipinda supaya sesuai dengan kehendak Perjanjian Persekutuan 1948.

15

JAWATANKUASA 1949 HUBUNGAN ANTARA KAUM ( CLC ) Memupuk persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum.

Hasil kegiatan politik dan tuntutan daripada pelbagai parti dan kumpulan politik pada penghujung tahun 1940-an dan awal 1950-an telah memaksa kerajaan Inggeris memutuskan untuk mengadakan satu pilihan raya bagi kawasan Perbandaran Kuala Lumpur pada Jun 1955. 1955 PILIHAN RAYA PERTAMA Pilihanraya pertama diadakan bagi

memilih anggota-anggota Majlis Perundangan Persekutuan yang mengandungi 52 anggota yang dipilih, 34 anggota yang dilantik dan 12 pegawai kerajaan, dan seorang Pengerusi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan

persetujuan Raja-raja.

Pada bulan Januari 1956, Tunku Abdul Rahman telah berangkat ke London untuk 1956 RUNDINGAN KEMERDEKAAN berunding dengan kerajaan Inggeris tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Rombongan

tersebut terdiri daripada 4 orang wakil parti Perikatan, 4 orang wakil Raja-raja Melayu dan wakil-wakil kerajaan Inggeris di Tanah Melayu.

16

Wakil-wakil Perikatan dan Raja-raja Melayu telah mencapai persefahaman sebelum mereka tiba di London. Dalam rundingan yang

berlangsung dari 18 Januari hingga 6 Februari 1956, persetujuan telah dicapai iaitu

melaksanakan penubuhan segera Persekutuan Tanah Melayu berpemerintahan sendiri dan kemerdekaan yang sepenuhnya.

Pada bulan Mac 1956, satu Jawatankuasa Perlembagaan telah dibentuk bagi mengkaji dan merangka Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan sebuah kerajaan pusat.

Jawatankuasa yang diketuai oleh Lord Reid ini turut dianggotai oleh Sir Ivor Jennings, Sir William Mckell, En. B. Malik dan En. Abdul Hamid. 1956 SURUHANJAYA REID Suruhanjaya ini berfungsi untuk

mengesyorkan Persekutuan

satu berdasarkan

Perlembagaan demokrasi

berparlimen, mengadakan majlis mesyuarat dwi-dewan dan mempunyai Kerajaan

Persekutuan yang kuat. Syor Suruhanjaya ini dibuat dengan mengambil kira unsure-unsur tradisi masyarakat Melayu di Tanah Melayu pada masa tersebut. Suruhanjaya ini juga diminta menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan hak-hak yang sah kaum-kaum lain. Semasa proses merangka rang undang-undang yang dimaksudkan, suruhanjaya ini telah

17

menjalankan tugasnya pada Jun 1956, dan telah menggemukakan laporannya pada

Disember 1956. Sepanjang tempoh tersebut, sebanyak 118 kali persidangan telah diadakan. Selain itu, suruhanyaya juga telah menerima 131 memorandum yang dikemukakan oleh parti-parti politik, pertubuhan dan orang ramai. Antara 131 memorandum yang bertulis, dua daripadanya telah dikemukakan oleh Raja-raja Melayu dan parti Perikatan.

Pada bulan Februari 1957, Rang UndangUndang Perlembagaan yang pertama

diumumkan tetapi ia telah mendapat banyak MENGGUBAL RANG 1957 UNDANG-UNDANG PERLEMBAGAAN tentangan. Justeru satu lagi jawatankuasa yang terdiri daripada 11 orang ahli, iaitu 4 orang wakil Raja-raja Melayu, 4 orang wakil Kerajaan Perikatan, Pesuruhanjaya Tinggi British, Ketua Setiausaha dan Peguam Negara telah dibentuk untuk mengkaji semula perlembagaan tersebut.

Pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957 KEMERDEKAAN TANAH MELAYU Tanah Melayu telah diluluskan pada 27 Ogos 1957 dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Tarikh penguatkuasaannya adalah bersempena pengisytiharan Kemerdekaaan Tanah Melayu.

18

Perlembagaan Persekutuan terbentuk hasil toleransi pelbagai kaum di negara ini,

terutamanya tiga kaum terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India.

PENUBUHAN 1962 SURUHANJAYA COBBOLD DAN REFERENDUM DI SINGAPURA

Terdiri daripada 2 orang wakil British dan 2 orang wakil kerajaan. Tujuan suruhanjaya ini adalah untuk meninjau pandangan rakyat

Sabah dan Sarawak untuk membina satu perlembagaan baru.

Pada bulan Julai 1963, satu lagi perjanjian telah ditandatangani di London, di antara kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Mengikut perjanjian ini Parlimen British akan meluluskan satu 1963 PENUBUHAN MALAYSIA undang-undang untuk memberi

kemerdekaan kepada Singapura, Sabah dan Sarawak yang masing-masing akan mempunyai perlembagaan baru. Bagi Persekutuan Tanah Melayu, Parlimen Persekutuan akan

meluluskan satu undang-undang yang dipanggil Akta Malaysia untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Akta Malaysia ini telah diluluskan pada 26 Ogos 1963.

19

CIRI-CIRI UTAMA DALAM SETIAP PERINGKAT KE ARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN
20

y

Ciri ± ciri Malayan Union Malayan Union buah merupakan Negeri-negeri Melayu

gabungan Melayu

11

Bersekutu,

Negeri

tidak Bersekutu dan 2 buah Negeri Selat . Ciri-ciri utama Malayan Union ialah Singapura Tanah telah Jajahan diasingkan Mahkota

menjadi

kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Selain itu, Malayan Union diketuai oleh Gabenor British yang dilantik oleh Ratu England. Manakala, Raja-raja Melayu dilantik sebagai ahli Majlis Raja- raja dan hanya membincangkan soal agama dan adat istiadat orang Melayu. Kerakyatan sama rata berdasarkan prinsip jus soli yang menjadi asas kerakyatan Malayan Union juga telah diperkenalkan. Pada maa yang sama, Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan diwujudkan sebagai badan pelaksana dan perundingan.

y

Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu merupakan gabungan 11 buah negeri , 4

buah negeri-negeri Melayu Bersekutu, 5 buah negeri Melayu Tidak Bersekutu dan 2 buah Negeri Selat. Kerajaan Pusat diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan dibantu 2 badan kerajaan iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Negeri pula diketuai oleh sultan dan jawatan Menteri Besar diwujudkan sebagai pentadbir negeri. Selain itu, konsep Raja Berperlembagaan telah diwujudkan, kuasa raja ditentukan oleh Perlembagaan. Sistem kerakyatan diperketatkan. Kerakyatan jus soli hanya untuk rakyat melayu dan rakyat British yang lahir di sesebuah negeri Melayu dan menjadi rakyat negeri itu secara automatik. Rakyat British ialah mereka yang lahir dan tinggal di Pulau Pinang dan Melaka malahan British juga telah mengiktiraf semula ketuanan

Melayu yang diperakui sejak Perjanjian Pangkor.

21

y

Ciri- ciri Suruhanjaya Reid Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada Mac 1956. Tujuan pembentukannya adalah untuk berbincang dan susun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya Reid diketuai oleh Lord Reid ( Hakim British ). Tugas Suruhanjaya ialah merangka Perlembagaan Persekutuan

Tanah Melayu yang merdeka.

y

Ciri-ciri Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Cobbold adalah sebuah suruhanjaya yang diwujudkan adalah untuk

meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Suruhanjaya ini turut membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British. Suruhanjaya ini bertugas dari Februari ke April 1962 dan seterusnya mengemukakan laporan kepada British pada Jun 1962. Ahli-ahli yang terlibat ialah Lord Cobbolt, Sir Antony Abell, dan Sir David Waterson.

22

KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

23

Secara amnya perlembagaan amat penting untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan negara yang adil dan dan mampu untuk memenuhi tuntutan dan kehendak rakyatnya. Perlembagaan akan membolehkan pemimpin atau pentadbir menjalankan tugasnya tanpa berlakunya penyalahgunaan kuasa. Ini adalah pengajaran yang diambil kesan dari kezaliman dan penyalahkuasaan kuasa pemimpin-pemimpin terdahulu. Selain daripada sebab-sebab yang diperbicangkan, terdapat beberapa kepentingan perlembagan kepada negara kita seperti yang dinyatakan berikut:-

Kepentingan perlembagaan kepada negara kita ialah untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik. Perlembagaan juga dapat menentukan rangka, bentuk pemerintahan dan kuasa untuk menerajui kerajaan, menjamin pentadbiran yang cekap, jujur dan adil.

Perlembagaan seterusnya dapat menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Perlembagaan dapat menggariskan kebebasan dan hak asasi warganegara seperti kebebasan diri, kebebasan bercakap, memiliki harta dan beragama.

Perlembagaan juga penting apabila ia dapat menentukan batasan untuk menjaga keselamatan, kemakmuran rakyat dan memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar.

Perlembagaan juga dapat memupuk unsur taat setia kepada negara.Seseorang itu akan dilucutkan kerakyatannya jika kerajaan Malaysia mendapati dia tidak setia atau telah memperolehi kerakyatan negara lain.

24

Perlembagaan juga penting dalam memastikan wujudnnya keadilan sosial antara kaum, hak kebebasan asasi manusia dihadkan bagi mengelakkan berlakunya persengketaan dan pergaduhan antara kaum. Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan (1970), yang menghadkan kebebasan bercakap bagi mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini..

Perlembagaaan juga berperanan supaya hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan sebagaimana yang dipersetujui dalam Persekutuan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia.

Perlembagaan juga penting untuk mewujudkan integrasi nasional bagi mempercepatkan lagi proses pembentukan negara dan bangsa yang bersatu dan berdaulat. Ia juga penting sebagai panduan pemerintahan kerajaan negeri

Perlembagaan Persekutuan bukan saja memperuntukan kuasa kepada pemerintah, tetapi juga kepada Rakyat melalui kebebasan asasi( Bahagian 2, Perkara 5-13) dan hak istimewa orang Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominasi kuasa oleh sesuatu pihak.

Sebagaimana yang digariskan dalam Perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan tertentu yang khas untuk YDPA dan Raja/ Yang Dipertua Negeri. Dalam hal ini walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada Perlembagaan ( Bahagian 4 , Bab 3, Perkara 40). Jadi , ini dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah.

25

Setiap perlembagaan atau undang-undang ada kepentingannya. Begitu juga dengan perlembagaan Malaysia. Kebanyakkan kepentingannya yang dinyatakan seperti di atas banyak mengekalkan perpaduan antara semua kaum dan keistimewaan orang melayu di Malaysia ini. Antara keistimewaannya ialah, menjamin kestabilan sesebuah negara dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya. Di dalam merangka dan membentuk pentadbiran ketua atau Perdana Menteri bersama ahli kabinet hendaklah meneliti dahulu perlembagaan. Perlembagaan dijadikan sebgai panduan di dalam merangka sesuatu kenyataan. Dengan mengambil kira perlembagaan semasa merangka dan bentuk pentadbirannya kestabilan sesebuah Negara dapat di nikmati dengan baik. Selain itu juga dengan adanya perlembagaan ini dapat membantu dan menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan, ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan. Ini kerana di dalam perlembagaan terdapat garis panduan bagaimana cara gerak kerja sesuatu pentadbiran agar segala tindakan dapat dijalankan dengan lancar sehingga berjaya. Selain itu juga aspek yang paling penting di dalam pentadbiran ialah kejujuran, keadilan dan ketelusan sesebuah pentadbiran menjalankan tugas di dalam sesebuah Negara. Kerana di sinilah terletaknya kepercayaan rakyat terhadap seseorang pemimpin sebagai wakil mereka untuk membangunkan sebuah Negara yang maju dan harmoni. Perlembagaan juga sebagai panduan pemimpin setiap semasa memerintah supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat. Ini kerana masa hadapan rakyat dan Negara terletak diatas bahu seorang pemimpin yang berkaliber dan bertanggungjawab di dalam mengatur dan mengurus Negara supaya segala kemudahan dan kesenangan dapat di kecapi oleh semua golongan masyarakat. Dengan cara yang telus, jujur dan amanah berpandukan perlembagaan inilah rakyat akan terus menyokong pemimpin yang menjaga kepentingan rakyat. Dengan tertubuhnya perlembagaan ini juga menyatakan seseorang yang mempunyai

kerakyatan Negara lain akan dilucutkan kerakyatan kewarganegaraannya dan boleh dilucutkan kerakyatan jika terbukti tidak setia kepada negara ini.

26

Malaysia secara khususnya tidak memerlukan golongan yang derhaka pada Negara yang akan membawa kepada kehancuran dan kemusnahan yang disebabkan tiada kesetiaan pada Negara. Oleh itu, dengan perlembagaan ini rakyat Malaysia akan terus mempertahankan hak mereka supaya tidak mudah di cabuli. Bagi mereka yang tidak ada kesetiaan akan dikenakan tindakan yang sewajarnya. Akhir kata, kewujudan perlembagaan sebagai asas undang-undang

sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk perjalanan pemerintahan Negara ini. Walaupun ia sebuah perlembagaan yang terlalu panjang dan terperinci, setakat ini ia telah berjaya melicinkan pentadbiran Negara. Perlembagaan sebenarnya adalah tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Perlembagaan juga telah menjadi dasar kepada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Melalui perlembagaan setiap warganegara sama ada pemerintah dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelaan sewajarnya

27

KONTRAK SOSIAL DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

28

KONSEP KONTRAK SOSIAL

Menurut sejarah idea mengenai µkontrak sosial¶ mula berkembang di Eropah pada abad ke-17 dan 18.Istilah asal Kontrak Sosial (the social contract) telah dikemukakan oleh Plato,seorang ahli falsafah Yunani,lebih 2500 tahun yang lalu dalam tulisannya µThe Republic¶.Namun begitu penjelasan secara terperinci mengenainya tidak diberi oleh beliau. Konsep kontrak sosial kemudiannya dijelaskan dengan lebih mendalam oleh ahli falsafah seperti Hugo Grotius, Jaque Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes dan Kant. Tiga orang ahli falsafah yang banyak menghidupkan dan mewarnai teori kontrak sosial dalam sains politik moden Barat,ketika zaman pencerahan dan Revolusi Industri adalah Thomas Hobbes (Leviathan,1651M) ,diikuti oleh John Locke (Two Treaties of Government ,1960) dan Jean Jacques Rousseau (Du Contact Social 1762). Manakala dalam Islam persoalan-persoalan mengenai kontrak sosial telah diperjelaskan oleh Rasulullah di dalam Piagam Madinah (Sahifah Madinah) sewaktu perjalanan dakwah baginda mewujudkan Negara Islam di Madinah. Piagam Madinah adalah dianggap kontrak sosial dan perlembagaan bertulis yang pertama di Dunia. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka baginda terus menggubal piagam yang dinamakan Sahifah Al-Madinah (Piagam Madinah) sebagai asas kepada pembentukan sebuah negara baru iaitu Daulah Islamiyyah. Sahifah yang menjadi dokumen asas negara ini digubal berdasarkan wahyu semata-mata. Antara kandungan yang jelas adalah unsur pembentukan Negara, hubungan antara orang Islam dan kafir serta hubungan luar negara. Keseluruhan perkara yang diperbincangan menjadi contoh bagi kontrak sosial dalam Agama Islam.

29

Dalam tamadun Melayu pula, kontrak sosial dapat dikesan di dalam Sejarah Melayu (Salalatus Salatin) tulisan Tun Seri Lanang (1612) yang menyebut perjanjian antara Sang Purba (Raja) dan Demang lebar daun (rakyat).Yang dipersetujui bersama ialah perlunya rakyat patuh kepada Raja selagi raja berlaku adil. Ungkapan yang dipegang oleh rakyat ialah µRaja adil raja disembah, Raja zalim Raja disanggah¶. Hasil dari istilah-istilah kontrak sosial yang diperolehi melalui sejarah definisi Kontrak sosial ialah satu bentuk pakatan atau persetujuan untuk mencapai sesuatu maksud atau tujuan antara dua pihak atau lebih sama ada secara bertulis atau lisan.

30

KONTRAK SOSIAL DI NEGARA MALAYSIA

Kontrak sosial di Malaysia bermula apabila British mula berfikir untuk memerdekakan negara-negara jajahan mereka.Dalam masa yang sama rakyat di Tanah Melayu juga memulakan usaha menuntut kemerdekaan daripada British. British telah meletakkan syarat bahawa untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai sebuah µkemerdekaan¶, penduduk negara tersebut mestilah mengadakan apa yang mereka sebut sebagai sebuah µkemerdekaan¶.Tanpa kontrak sosial mungkin kita tidak akan mencapai kemerdekaan kerana British menjadikan permuafakatan itu sebagai prasyarat. Elemen-elemen penting yang terdapat dalam kontrak sosial ini telah menjadi keutamaan dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan 1957. Semasa kontrak sosial ini dibincangkan antara kaum Melayu, Cina dan India sebelum merdeka, British telah menawarkan kepada orang Cina dan India, sekiranya mereka tidak mereka tidak bersetuju untuk menerima syarat yang ditetapkan ini, British memberi mereka dua

pilihan iaitu pulang ke negara asal mereka dan berpindah ke negara-negara Asia di bawah jajahan takluk British. Pada waktu itu kaum Cina dan India telah bersetuju dengan kontrak sosial tersebut. Kontrak sosial juga telah menjadi anak kunci kepada hubungan kaum sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan. Kontrak sosial juga menjadi asas kepada sistem pemerintahan yang menjadikan kita negara Demokrasi Berparlimen, Raja Berpelembagaan dengan konsep negeri dan persekutuan. Kontrak sosial telah memainkan peranan penting dalam perkara perlembagaan, kemerdekaan, hubungan kaum dan sistem pemerintahan.

31

Seawal termeterainya kontrak ini di awal pembinaan negara, hal ini dipandang relevan kerana masyarakat bukan bumiputera masih baru di tanah ini. Namun setelah masa selama 50 tahun berlalu, generasi terkemudian, masyarakat yang lahir daripada benih penduduk bukan bumiputera tadi sudah merasakan bahawa mereka juga rakyat Malaysia yang perlu mendapat kesaksamaan hak dalam menongkah arus kehidupan di bumi tercinta ini. Isu ini sememangnya antara isu yang boleh membawa negara ke arah kemusnahan sekiranya tidak difahami secara teliti terutamanya oleh generasi muda dewasa ini. Perlembagan Persekutuan Malaysia pada hari ini merupakan hasil dari kontrak Sosial yang telah dipersetujui antara etnik dalam proses pembentukan Negara semasa;

y

Bantahan orang melayu terhadap rancangan Malayan Union melahirkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

y

Pemuafakatan pelbagai etnik di wakili oleh Parti Perikatan, cadangan NGO¶s dan Raja-Raja Melayu-Perlembagan Persekutuan Tanah Melayu 1957

y

Pemuafakatan antara etnik merangkumi Sabah dan Sarawak dalam Penubuhan Malaysia-Perlembagan Persekutuan Malaysia 16 September 1963

Semasa proses pembentukan Perlembagaan Perseketuan terdapat beberapa kaedah yang di praktikan antara etnik konsep win-win solution/situation persefahaman, tolenrasi,berkongsi kuasa. sedia berkorban

32

Contoh; Orang melayu sanggup memberikan kerakyatan manakala bukan melayu sanggup menerima hakikat kedudukan istimewa orang melayu. Hasilnya prinsip ³jus soli´ diterima dan 80000 etnik cina diterima menjadi warganegara.

33

PERBINCANGAN MENGENAI KONTRAK SOSIAL

Setelah merujuk banyak buku dan melayari internet berkaitan dengan Kontrak Sosial kami berpendapat bahawa kontrak sosial ini merupakan satu perjanjian yang tidak bertulis yang telah dimeterai oleh pemerintah dan pentadbir Negara pada zaman sebelum kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Kontrak sosial ini masih lagi menjadi pegangan dan ikutan oleh pemimpin pada masa kini. Bagi kami, kontrak sosial ini memang merupakan tindakan bijak yang dilakukan oleh pemimpin tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, India, dan Cina dalam menjadikan rakyat Tanah Melayu yang pada masa itu berkerjasama dan hidup sebagai satu komuniti masyarakat yang harmoni. Masyarakat ,Malaysia pada masa itu terlalu bersikap pasif terhadap satu sama lain. Pada masa tersebut, setiap kaum hanya mementingkan keadaan dan keperluan kaum masing-masing sahaja. Malah pada masa itu perasaan cinta kepada Tanah Melayu masih belum terpahat dalam diri rakyat bukan Melayu. Ini seterusnya membawa kepada pembentukan perjanjian yang tidak bertulis yang telah membawa kepada permuafakatan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Malah kontrak sosial ini turut menjamin keamanan Negara sehingga ke hari ini. Dapat dikatakan di sini bahawa pemimpin pada zaman dulu telah mengambil keputusan yang bijak dengan mewujudkan kontrak sosial yang terus diikuti walaupun tiada bukti hitam putih yang menyatakan perkara tersebut. Permuafakatan antara kaum akan terus terpelihara jika semua orang mengetahui tentang kontrak sosial ini dan terus mengikutinya.

34

RUMUSAN

Sebagai kesimpulan, kontrak sosial adalah satu formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik, aman dan terus membangun melalui perpaduan dalam kepelbagaian berasaskan prinsip berkongsi, bekerjsama, toleransi dan bersatu padu. Formula ini sebahagian besarnya tersurat dalam Perlembagaan Persekutuan, yang diamalkan secara bijaksana dalam satu pakatan agung negara dengan inspirasi untuk membawa Malaysia muncul dalam peta dunia sebagai sebuah negara maju. Tugas rakyat Malaysia ialah menghayati semangat kontak sosial ini dengan menolak keganasan, perkauman, ketaksuban dan ekstrimisme; dengan mematuhi perlembagaan yang telah dibentuk dan pada masa yang sama terus memperkukuhkan ikatan masyarakat majmuk ini dalam satu ikatan yang erat dan padu serta mengadunkannya dalam acuan tersendiri yang unik dan menyenangkan. Dalam katakata yang ringkas, kontrak sosial menjunjung semangat keadilan dan perpaduan berasaskan kepada prinsip ³duduk sama rendah, berdiri sama tinggi´. Dan inilah semangat kontrak sosial yang perlu kita pertahankan bersama dalam sebuah masyarakat majmuk di Malaysia.

35

REFLEKSI KENDIRI

Pada 21 Februari 2011 yang lalu, guru- guru pelatih PISMP dari semester tiga telah diberi satu tugasan kerja kursus pendek bagi mata pelajaran WAJ3106, Hubungan Etnik. Tugasan ini merupakan sebuah tugasan kumpulan yang terdiri daripada tiga orang ahli. Kumpulan saya terdiri daripada saya LINGGESWARAN ILMAREN, YASOTA KAVARI dan SHARMILA DEVI GOPAL. Tugasan Hubungan Etnik pada kali ini banyak membincangkan berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia. Ianya telah menjelaskan secara terperinci bagaimana golongan terdahulu berkorban untuk mendapatkan Kemerdekaan malah membentuk sebuah kerajaan daripada tangan Penjajah. Melalui tugasan kali ini juga telah memberi peluang kepada saya untuk mendalami dan memahami kandungan Perlembagaan Malaysia. Ia juga memberi peluang kepada saya mengkaji dan menilai peraturan dan undang ± undang yang ditetapkan di dalam Perlembagaan. Malah, secara tidak langsung ia dapat meningkatkan kefahaman saya tentang unsur ± unsur tradisi yang terkandung di dalam Perlembagaan dan keutamaan untuk mengetahui dan menjaganya. Selain itu, tugasan ini telah membuka mata saya tentang hubungan etnik di Malaysia dan kepentingan sebuah Perlembagaan untuk menjaga dan mengawal kesejahteraan dan keamanan sesebuah negara yang mempunyai berbilang etnik. Selain itu, ia juga memberi pemahaman kepada saya tentang kewujudan kontrak sosial yang harus di peliharan dan difahami. Akhir kata, melalui tugasan ini dapat saya simpulkan bahawa bukan mudah untuk membentuk sebuah kerajaan yang mempunyai berbilang etnik di dalamnya. Perlembagaan sesebuah negara haruslah dijunjung dan dihayati sebagai satu panduan menjaga keamanan dan kesejahteraan sesebuah negara. LINGGESWARAN ILMAREN .

36

REFLEKSI KENDIRI
Pada 21 Februari 2011 yang lalu, guru pelatih PISMP semester tiga telah diberi satu tugasan kerja kursus pendek bagi mata pelajaran WAJ3106, Hubungan Etnik. Kami diberi masa selama beberapa minggu untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam masa yang agak singkat itu, kami dikehendaki untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan perlembagaan.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada En. Haji Bakri kerana menjadi hala tuju kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Beliau telah memberikan banyak pandangan dan idea bagi menyiapkan tugasan ini. Sebelum memulakan tugasan, En. Haji Bakri telah memberikan penerangan yang terperinci mengenai tugasan yang diberikan ini. Mujurnya kami diberikan peluang untuk menyiapkan tugasan ini dalam kumpulan tiga orang.

Perkara pertama yang saya lakukan ialah membahagikan tugasan mengikut masa supaya tidak berlaku pelanggaran waktu untuk menyiapkan kerja-kerja yang lain. Saya terpaksa berbuat begitu untuk mengelakkan diri daripada menghadapi masalah kekangan masa. Terdapat sedikit maklumat mengenai perlembagaan dalam nota pembelajaran kami, jadi ini dapat memudahkan kami untuk menyiapkan tugasan ini pada waktunya.

Saya telah berusaha untuk mendapatkan maklumat berkenaan tugasan ini dengan merujuk sumber-sumber yang disediakan di Pusat Sumber IPG KTAA. Selain itu, sumber internet juga telah membantu saya untuk mendapatkan beberapa maklumat tambahan berkaitan tugasan. Saya juga telah mendapatkan gambar-gambar yang menarik dan berkaitan bagi kegunaan tugasan kerja kursus ini.

Sepanjang menyelesaikan tugasan ini, jika ada masalah yang timbul, kaedah musyawarah dan rujukan pada pensyarah yang berpengalaman didapati menjadi penyelesaian yang amat berguna. Kerjasama dan perpaduan merupakan tunggak

37

kejayaan sesuatu program itu. Bak kata pepatah, ¶Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat¶. Saya dan rakan-rakan saya bersatu-padu dan sentiasa berganding bahu walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Saya akan berbincang dan meminta pandangan rakan saya untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna.

Melalui segala pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang telah saya perolehi, dengan izin Tuhan, saya akan mempraktikkan sebaik mungkin nanti. Setelah membuat banyak pencarian maklumat, saya berharap ilmu ini akan terus bermanfaat kepada para pelajar. Melalui tugasan ini, saya dapat mengetahui tentang sejarah penggubalan perlembagaan dan kaitannya dengan perpaduan dengan lebih mendalam. Saya juga dapat mengetahui kepentingan perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di sesebuah negara dan kontrak sosial dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan perpaduan yang wujud antara masyarakat pelbagai kaum di negara Malaysia yang gemilang ini.

Walaupun menghadapi sedikit masalah, saya dan rakan-rakan telah berjaya menyiapkan tugasan kerja kursus pendek yang diberikan ini dengan sempurna dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ini adalah berkat kerjasama dan muafakat antara semua pihak. Kemahiran membuat keputusan telah dapat dilatih secara tidak langsung. Malah pelbagai pengalaman baru telah dapat diraih dan dapat digunakan dalam menempuh arena perguruan yang semakin mencabar pada masa yang akan datang.

Akhirnya, saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada pensyarah, rakan-rakan, keluarga dan insan-insan yang membantu saya secara langsung dan tidak langsung untuk menjayakan tugasan kerja kursus pendek ini.

YASOTA A/P KAVARI

38

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS

NAMA PELAJAR

: LINGGESWARAN A/L ILMAREN SHARMILA DEVI A/P GOPAL YASOTA A/P KAVARI

(901006-02-5793) (900101-06-5844) (901119-04-5504) SEMESTER : 3

KUMPULAN MATA PELAJARAN

: PISMP BT/PJ/KH : HUBUNGAN ETNIK

PENSYARAH PEMBIMBING : ENCIK HAJI BAKRI

TARIKH

PERKARA YANG DIBINCANGKAN

CATATAN

T/TANGAN

21.2.11

Menerima soalan tugasan dan taklimat daripada pensyarah matapelajaran 

Tugasan perlu dihantar selewat-lewatnya 11 Mac 2011

22.2.11

Membuat rancangan 

Membuat perancangan untuk mencari sumber maklumat

24.2.11

Mencari maklumat 

Mencari maklumat dari beberapa buah buku di pusat sumber  Mengumpul maklumat dari internet

39

27.2.11

Menyediakan draf 

Menyusun maklumat

3.3.11 

Menganalisis maklumat berdasarkan kehendak tugasan  Menghubungkait maklumat yang relevan

13.9.11 ± 17.9.11

Membuat kerja kursus 

Membuat huraian terperinci  Memasukkan data dan maklumat yang diperolehi ke dalam kerja kursus  Menaip segala input yang diperlukan

9.3.11 

Menyempurnakan tugasan  Membuat semakan terakhir

11.3.11

Menghantar tugasan lengkap kepada pensyarah pembimbing

Diterima dan direkodkan

40

BIBLIOGRAFI

1.Internet a.http://www.malaysianbar.org.my b. http://www.slideshare.net/kaichew/tajuk-6-perlembagaan-presentation c. http://5s2st.netfirms.com/sejarah5.htma d. www.scribd.com/doc/8024671/tajuk 6 perlembagaanmalaysia e. www.scribd.com/doc/16539305/Kontrak-Sosial-Dalam-an Malaysia f..http://www.scribd.com/doc/13592503/Bab 7-Perlembagaan Malaysia g. www.pemuda-enggang.org 2.Shamsul Amri Baharudin.Modul hubungan Etnik.Kuala Lumpur. Kementrian Pengajian Tinggi 3.Mohamad Salleh Abas 1987.Sejarah Perlembagaan Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka. 4.Nota-nota kuliah.

(http://www.malaysianbar.org.my (www.scribd.com/doc/16539305/Kontrak-Sosial-Dalam-an yang dilayari pada 1hb Ogos 2009 (www.pemuda-enggang.org yang dilayari pada 1Ogos 2009)

41