LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

DRAF

PENARAFAN KENDIRI PENGURUSAN BILIK SAINS SEKOLAH RENDAH

INSTRUMEN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BLOK E8, KOMPLEKS E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62604, PUTRAJAYA, MALAYSIA
1

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.

Nama Sekolah :

2.

Kod Sekolah :

3.

Jenis Sekolah :

SK = 1

SJKC = 2

SJKT = 3

SR Model Khas = 4

4.

Gred Sekolah :

Gred A = 1

Gred B = 2 SKM Kelas = 4 Bercantum

SKM Kelas Biasa = 3

5.

Lokasi Sekolah :

Bandar = 1 Pedalaman = 3

Luar Bandar = 2

6.

Sesi Persekolahan :

Satu Sesi = 1

Dua Sesi = 2

7.

Bilangan Bilik Sains

8.

Jenis Bilik Sains

Ubahsuai Bilik Darjah = 1 Bilik Sains Sedia Ada = 2 Bilik Sains (Tumpang) = 3 Tiada Bilik Sains =4

2

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

PENDAHULUAN Instrumen ini mengandungi sebelas dimensi seperti berikut : DIMENSI A B C D E F G H I J K ORGANISASI PENDIDIKAN SAINS INFRASTRUKTUR BILIK SAINS PERANAN GURU SAINS SUMBER KEWANGAN PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN PENYENGGARAAN STOK KESELAMATAN BILIK SAINS PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS PENGENDALIAN BAHAN DAN PERALATAN SAINS PENYENGGARAAN BILIK SAINS PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA BAHAN SERTA PERALATAN SAINS 10% 15% 40% 15% 20% WAJARAN (%)

ARAHAN 1. Tandakan skor yang sesuai bagi setiap item. 2. Tuliskan ulasan jika perlu. 3. Pengiraan skor bagi setiap dimensi hendaklah mengecualikan item yang tidak berkenaan. 4. Skor bagi dimensi dan skor keseluruhan dinyatakan betul kepada dua tempat perpuluhan.

3

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

PANDUAN PENGISIAN SKOR ITEM Bagi setiap item, pilihan skor ( 0 1 2 3 4 ) disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak dilaksanakan, maka skor “0” diberikan. Jika item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan, pemantau perlu menentukan tahap kewujudan / berlaku / pelaksanaan, dari skor “1” (minimum) sehingga skor “4” (maksimum). Bagi sesuatu item yang hanya memerlukan jawapan “ya” atau “tidak”, pemantau perlu memberi skor sama ada “0” jika “tidak” atau “4” jika “ya”. Sekiranya item itu tidak berkenaan, pemantau perlu memberi skor “TB”.

RINGKASAN PANDUAN PENGISIAN SKOR SKOR 0 HURAIAN a. Item itu langsung tidak berlaku / tidak dilaksanakan. b. Peralatan atau bahan yang dibekalkan rosak atau tidak berfungsi.

1

Item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan pada tahap yang minimum

2

Item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan pada tahap yang sederhana.

3

Item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan pada tahap yang baik.

4

a. Item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan pada tahap yang cemerlang. b. Peralatan atau bahan yang berfungsi dengan baik dan sempurna.

TB

a. Item itu tidak berkenaan. b. Peralatan atau bahan yang tidak dibekalkan.

4

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

A. ORGANISASI PENDIDIKAN SAINS Bil 1 Item Pengurusan Bilik Sains mematuhi aspek-aspek berikut : a. b. c. Jawatankuasa pengurusan Bilik Sains ditubuhkan Keahlian jawatankuasa mematuhi panduan yang disediakan Carta organisasi Jawatankuasa Pengurusan Bilik Sains dipamerkan di setiap makmal Maklumat semua guru Sains yang terkini disediakan 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Skor Catatan

d. 2

0

1

2

3

4

Peranan ahli jawatankuasa pengurusan Bilik Sains disediakan dengan lengkap : a. b. c. d. Guru Besar Penolong Kanan Ketua Panitia mata pelajaran Sains Guru mata pelajaran Sains 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

3

Mesyuarat pengurusan Bilik Sains mematuhi perkara-perkara berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun Pengerusi mesyuarat adalah Guru Besar Surat panggilan mesyuarat dikeluarkan Agenda mesyuarat adalah berkaitan dengan pengurusan Bilik Sains Minit mesyuarat disediakan dengan betul dan lengkap Minit mesyuarat diedarkan kepada semua ahli dalam tempoh yang ditetapkan Tindakan susulan dilaksanakan sepenuhnya Peruntukan PCG mata pelajaran dimaklumkan kepada semua ahli jawatankuasa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4

Pengurusan penarafan kendiri Bilik Sains mematuhi aspek-aspek berikut : a. Penarafan kendiri Bilik Sains dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun Laporan penarafan Bilik Sains oleh KPM/JPN/PPD direkodkan Terdapat rekod tindakan susulan oleh sekolah selepas setiap penarafan atau pemantauan 0 1 2 3 4 TB

b. c.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

5

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 5

Item

Skor

Catatan

Program peningkatan profesionalisme berkaitan pengurusan Bilik Sains dilaksanakan : a. b. Program peningkatan profesionalisme pengurusan Bilik Sains disediakan. Program peningkatan profesionalisme pengurusan Bilik Sains dilaksanakan mengikut perancangan. Rekod pelaksanaan program peningkatan profesionalisme pengurusan Bilik Sains lengkap dan kemaskini. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

c.

0

1

2

3

4

6

Fail-fail pengurusan Bilik Sains di sediakan : a. Fail 1 : Maklumat asas pendidikan Sains / mesyuarat pengurusan Bilik Sains / Rekod penarafan kendiri / program peningkatan profesionalisme Fail 2 : Rekod infrastruktur Bilik Sains Fail 3 : Maklumat berkaitan guru Sains dan kakitangan makmal Fail 4 : Pengurusan dan sumber kewangan Fail 5 : Rekod pembekalan, prosedur penggantian dan pembelian Fail 6 : Maklumat penyelengaraan stok Fail 7 : Rekod keselamatan di Bilik Sains. Fail 8 : Maklumat pengurusan pengajaran dan pembelajaran Sains Fail 9 : Maklumat berkaitan bahan dan peralatan Sains Fail 10 : Rekod penyenggaraan Bilik Sains Fail 11 : Rekod pelupusan dan hapus kira bahan dan peralatan Sains Fail 12 : Rekod Surat Pekeliling dan Surat Siaran mengenai pendidikan Sains 0 1 2 3 4

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RUMUSAN SKOR DIMENSI A Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

6

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

B. INFRASTRUKTUR BILIK SAINS Bil 7 Item Skor Catatan

Perabot-perabot Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Almari Bangku murid Meja murid Meja guru Meja komputer Papan graf Papan kenyataan Papan tulis Rak buku Papan putih beroda Kabinet Penggantung carta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

m. Rak peralatan Sains n. 8 Almari mikroskop

Keadaan fizikal Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. f. Cermin tingkap Dinding Lantai Langsir hitam Pintu Siling 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

9

Alatan bilik Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Akuarium Bakul sampah OHP Penyapu bulu ayam Pemadam papan tulis Peti sejuk Projektor slaid Skrin projektor Troli pengangkut barang Komputer Projektor DLP Pembesar suara Pencetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB TB TB

7

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 10

Item Bekalan air dan saliran berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. Longkang Paip air Singki air 0 0 0 1 1 1 2 2 2

Skor

Catatan

3 3 3

4 4 4

11

Bekalan elektrik berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. f. g. Kipas Kotak fius Kipas penyedut udara Lampu Sistem pendawaian Palam dan soket Suis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 TB

12

Bekalan gas berada dalam keadaan sempurna : a. b. Labo gas Pemetik api 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

13

Bilik Persediaan Bilik Sains berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Almari Almari buku rujukan Buku rekod barang pecah Hiasan Kekemasan almari Kipas Lampu Meja Papan kenyataan Pelabelan radas dan bahan kimia Rekod peminjam atau pemindahan peralatan Rekod stok Singki Susunan bekalan bahan kimia Susunan simpanan radas Paip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RUMUSAN SKOR DIMENSI B Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

8

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

C. PERANAN GURU SAINS Bil 14 Item Ketua Panitia mata pelajaran Sains : a. b. c. d. 15 Menerima surat lantikan rasmi Mempunyai pengalaman dan kelayakan sebagai Ketua Panitia. Menerima latihan tambahan yang sesuai berkaitan pengurusan Bilik Sains Senarai tugas dan tanggungjawab disediakan oleh pihak sekolah. 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 Skor Catatan

Guru mata pelajaran Sains : a. b. c. d. Mempunyai kelayakan untuk mengajar mata pelajaran Sains Menerima latihan tambahan yang berkaitan Pengurusan Bilik Sains Bilangan yang mencukupi mengikut keperluan sekolah Senarai tugas dan tanggungjawab disediakan oleh pihak sekolah 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

RUMUSAN SKOR DIMENSI C Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

D. SUMBER KEWANGAN Bil 16 Item Pemberian Bantuan Per Kapita (PCG) : a. b. c. Permohonan PCG dilaksanakan oleh sekolah mengikut arahan. Pengiraan PCG adalah betul mengikut panduan. Anggaran perbelanjaan untuk pembelian peralatan dan bahan disediakan mengikut jadual yang ditetapkan. Bantuan PCG digunakan untuk perbelanjaan yang dibenarkan. PCG dimaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan. Perbincangan berkaitan PCG menjadi agenda tetap mesyuarat kurikulum sekolah. 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Skor Catatan

d. e. f.

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

9

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil g.

Item Perbincangan berkaitan PCG menjadi agenda tetap mesyuarat pengurusan Bilik Sains. Perbincangan berkaitan PCG menjadi agenda tetap mesyuarat Panitia Sains. Laporan perbelanjaan PCG dibentangkan mengikut jadual. 0 1 2

Skor 3 4

Catatan

h. i.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

RUMUSAN SKOR DIMENSI D Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

E. PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Bil 17 Item Skor Catatan

Prosedur dan proses pembekalan melalui kontrak Kementerian berikut dipatuhi : a. Sijil Akuan Penerimaan (SAP) dan Sijil Pemasangan dan Pengujian (SPP) di tandatangani dan disahkan. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-1 disediakan jika terdapat kerosakan atau perselisihan (kuantiti). Borang KEW.PA-1 yang disahkan dan di tandatangani dihantar kepada agen penghantaran / syarikat pembekal. Surat Jaminan diterima bersama peralatan dan bahan Sains. Manual penggunaan dan penyenggaraan diterima bersama peralatan dan bahan sains. MSDS (Material Safety Data Sheet) diterima bersama bahan kimia. Merekodkan semua penerimaan di dalam “Buku Rekod Penerimaan Peralatan dan Bahan Sains”. 0 1 2 3 4 TB

b.

0

1

2

3

4

TB

c.

0

1

2

3

4

TB

d. e.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

f. g.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

10

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 18

Item

Skor

Catatan

Prosedur pembelian/penggantian melalui peruntukan kementerian dipatuhi : a. Senarai keperluan penggantian dan Senarai Daftar Inventori (KEW. PA-5) disediakan. Mengecap pengesahan pendaftaran pada punca maklumat. Nombor siri pendaftaran di labelkan pada aset. Aset ditempatkan dilokasi yang sepatutnya. Senarai aset (KEW.PA-7) di kemaskini . 0 1 2 3 4

b. c. d. e. 19

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

Pembelian Bahan dan Peralatan Bilik Sains mematuhi prosedur berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. Senarai keperluan tahunan disediakan mengikut jadual. Jumlah peruntukan tahunan mencukupi untuk pembelian. Sebut harga diperoleh dari syarikat pembekal. Borang nota minta disediakan untuk disemak dan mendapat kelulusan. Pesanan Tempatan (L/O) di sediakan. Tandatangan perakuan mutu dari pembekal diperoleh. Pengesahan penerimaan barangan / perkhidmatan dilaksanakan. Barangan di daftarkan di dalam Buku Rekod Penerimaan Peralatan / Bahan Makmal Sains. Mendaftarkan barangan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) / Daftar Inventori (KEW.PA-3) / Kad Petak (KEW.PS-4) yang berkaitan. Menyerahkan invois, nota minta dan Pesanan Tempatan (L/O) kepada Ketua Pembantu Tadbir untuk Pembayaran. Merekodkan setiap pembayaran dalam Buku Kawalan Perbelanjaan Sains & Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

i.

0

1

2

3

4

j.

0

1

2

3

4

k.

0

1

2

3

4

RUMUSAN SKOR DIMENSI E Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

11

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

F. PENYENGGARAAN STOK Bil 20 Item Skor Catatan

Proses kerja pendaftaran aset alih kerajaan berikut dipatuhi sepenuhnya : a. Menerima aset alih bersama punca maklumat dan merekod dalam Buku Rekod Penerimaan Menyediakan Daftar Harta Modal (Kew. PA-2) dan Daftar Inventori (Kew. PA-3) Mengemaskini Senarai Daftar Harta Modal (Kew. PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (Kew. PA-5). Menurunkan cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat. Melabelkan nombor siri pendaftaran pada aset alih berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM). Mengemaskini Senarai Aset alih (Kew.PA7) Menyimpan daftar aset 0 1 2 3 4

b. c.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

d. e.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

f. g.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

RUMUSAN SKOR DIMENSI F Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

G. KESELAMATAN DI BILIK SAINS Bil 21 Item Amalan pengurusan keselamatan Bilik Sains berikut dipatuhi : a. Poster keselamatan dan peraturan Bilik Sains dipaparkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Bilik Sains sentiasa bersih, teratur dan kemas. Pelan kecemasan kebakaran ditampalkan dalam setiap Bilik Sains. Pencahayaan dan pengudaraan dalam Bilik Sains mencukupi. Semua botol reagen dilabel dengan jelas. Makanan dan minuman tidak disimpan di dalam Bilik Sains kecuali untuk tujuan eksperimen. Tanda " JAGALAH KESELAMATAN ANDA" dipaparkan di setiap Bilik Sains 0 1 2 3 4 Skor Catatan

b. c. d. e. f.

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

g.

0

1

2

3

4

12

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 22

Item Kelengkapan pemadam api mematuhi peraturan berikut : a. b. c. d. Alat pemadam api lengkap dan berfungsi Alat pemadam api diperiksa mengikut jadual Poster cara penggunaan alat pemadam api dipaparkan Baldi berisi pasir diletakkan di tempat yang sesuai 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2

Skor

Catatan

3 3 3 3

4 4 4 4 TB

23

Aspek keselamatan dan latihan kebakaran berikut dipatuhi : a. b. c. Tanda jalan keluar dipaparkan dengan jelas dan terang Nombor telefon kecemasan ditulis berdekatan dengan telefon. Latihan kecemasan kebakaran dilaksanakan dan direkodkan 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

24

Prosedur dan Kit Pertolongan Cemas : a. b. c. d. e. f. Setiap Bilik Sains mempunyai Kit Pertolongan Cemas Kit Pertolongan Cemas lengkap dan berfungsi Kit Pertolongan Cemas diletakkan di tempat sesuai Buku rekod kemalangan disediakan di setiap Bilik Sains Prosedur pertolongan cemas disediakan di dalam setiap Bilik Sains Rekod kemalangan adalah lengkap dan terkini 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

13

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 25

Item Penyenggaraan Bilik Sains berikut dilaksanakan : a. b. c. d. e. f. g. h. Lorong dan jalan keluar tidak terhalang Tidak terdapat tumpahan bahan kimia / cecair Semua wayar dan penyambung elektrik dalam keadaan baik. Alat pertukangan dalam keadaan yang baik dan berfungsi. Alat radas dalam keadaan yang baik dan berfungsi. Tiada radas dan alatan disimpan di atas kabinet. Objek berat disimpan di rak bawah Alatan kaca tidak retak, sumbing dan bergerigi. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Skor

Catatan

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

RUMUSAN SKOR DIMENSI G Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

H. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS Bil 26 Item Pelaksanaan P&P Sains mematuhi perkara berikut : a. Peruntukan waktu setiap mata pelajaran Sains berdasarkan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM. Peruntukan waktu minimum amali di sediakan untuk semua mata pelajaran Sains berkenaan. Kekerapan guru melaksanakan amali sains di dalam bilik sains Kekerapan guru melaksanakan amali sains di luar bilik darjah 0 1 2 3 4 Skor Catatan

b.

0

1

2

3

4

c. d.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

14

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 27

Item

Skor

Catatan

Tatacara urusan penyediaan peralatan P&P dan bahan eksperimen berikut dipatuhi : a. Tatacara pengurusan P&P dalam Bilik Sains dimaklumkan / diedarkan kepada semua guru berkenaan. Borang pesanan peralatan dan bahan eksperimen yang dilengkapkan oleh guru direkodkan dengan lengkap dan kemas kini. Guru mencuba uji eksperimen sebelum dilaksanakan semasa P&P Rekod penggunaan Bilik Sains disediakan Rekod pelaksanaan eksperimen oleh guru disediakan Bilik Sains dan bilik persediaan tidak digunakan sebagai bilik guru. Buku Rekod peralatan / bahan yang hilang dan rosak diisi dengan lengkap dan kemaskini. Daftar rekod pergerakan dan pinjaman bahan / radas / alat bantu mengajar di Bilik Sains diisi dengan lengkap dan kemaskini. 0 1 2 3 4

b.

0

1

2

3

4

c. d. e. f. g.

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 TB TB

h.

0

1

2

3

4

TB

28

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali Sains (PEKA) mata pelajaran mematuhi perkara berikut : a. Terdapat Buku Panduan Pelaksanaan PEKA untuk semua mata pelajaran berkenaan. Perancangan pelaksanaan PEKA disediakan dengan lengkap. Penataran PEKA dilaksanakan di peringkat sekolah Pelaksanaan PEKA mematuhi panduan dan perancangan. Rekod / Eviden PEKA diurus dan disusun secara sistematik Rekod Pemantauan pelaksanaan PEKA diurus dengan kemas dan sistematik. Rekod markah PEKA murid adalah lengkap dan kemaskini. 0 1 2 3 4

b. c. d. e. f. g. 29

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

Ciri keluwesan Bilik Sains berikut dilaksanakan : a. b. c. Susun atur Bilik Sains yang sesuai untuk pelaksanaan eksperimen. Meja dan kerusi yang sesuai dan selesa untuk digunakan. Peralatan dan kelengkapan makmal yang mudah alih dan mudah dicapai 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

15

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 30

Item

Skor

Catatan

Penggunaan teknologi sebagai penggerak pengurusan Bilik Sains dilaksanakan : a. b. c. d. Komputer digunakan dalam pengurusan Bilik Sains P&P guru Sains memanfaatkan teknologi terkini. Perisian untuk P&P dimanfaatkan secara optimum Perisian untuk P&P dibangunkan oleh guru dan pelajar 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 TB TB

31

Ciri-ciri Bilik Sains yang mesra pengguna berikut dilaksanakan : a. b. Suasana bilik yang kondusif dan ceria untuk P&P Hiasan dan bahan pameran yang menarik dan sesuai 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

32

Ciri-ciri Istimewa berikut dilaksanakan di peringkat sekolah : a. b. c. d. Perpustakaan Mini Sains Taman Sumber Sains Galeri P&P Sains Program-Program Pembudayaan Sains 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 TB TB TB TB

RUMUSAN SKOR DIMENSI H Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

I. PENGENDALIAN BAHAN DAN PERALATAN SAINS Bil 33 Item Skor Catatan

Alat-alat kaca berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Pipet Buret Silinder Bersengat Bikar Kelalang Volumetrik Kelalang Kon Botol Kaca Botol Reagen Tabung Uji Tiub Kaca Rod Kaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB

16

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 34

Item

Skor

Catatan

Alatan Optik berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. b. c. d. e. Kanta Prisma Mikroskop Sisip kaca Teleskop 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 TB

35

Instrumen Sains berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. Ammeter Voltmeter Termometer Angkup Vernier Jam Randik Neraca Spring Neraca Analitikal Tiub Kaca Penunu Bunsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB

36

Peralatan ICT berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. b. c. d. e. f. g. Komputer Riba Komputer Meja (Desktop) Projektor DLP (LCD) Pencetak Troli Pembesar Suara Uninterruptible Power Supply (UPS) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB

RUMUSAN SKOR DIMENSI I Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

17

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

J. PENYENGGARAAN BILIK SAINS Bil 37 Item Skor Catatan

Penyenggaraan bahagian-bahagian bangunan Bilik Sains berikut dilaksanakan mengikut prosedur dan direkodkan : a. b. c. d. e. f. g. h. Keretakan dan kerosakan bangunan Kelunturan warna cat Pendawaian elektrik Pengudaraan dan pencahayaan Bilik Sains Singki, paip dan longkang Masalah kerosakan yang disebabkan oleh anai-anai Kebersihan Bilik Sains Keceriaan Bilik Sains 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB

38

Penyenggaraan perabot Bilik Sains dilaksanakan mengikut prosedur dan direkodkan: a. Perabut asas - almari, bangku murid, meja murid, meja guru, papan kenyataan, papan tulis, rak bahan kimia, rak buku dan almari mikroskop. 0 1 2 3 4

39

Penyenggaraan peralatan berikut dilaksanakan mengikut prosedur dan direkodkan : a. b. c. d. Alat kaca Alat optik Alat elektrik Alat ICT 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

40

Pengurusan penyenggaraan perabot, perabot dan peralatan Bilik Sains dilaksanakan : a. Rekod penyenggaraan Bilik Sains diuruskan dengan sistematik dan kemas kini. Borang aduan kerosakan peralatan diuruskan dengan sistematik dan kemas kini. 0 1 2 3 4

b.

0

1

2

3

4

RUMUSAN SKOR DIMENSI J Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

18

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

K. PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA BAHAN SERTA PERALATAN SAINS Bil 41 Item Skor Catatan

Proses pelupusan asset alih kerajaan dilaksanakan mengikut prosedur : a. b. c. Lembaga Pemeriksa / Pegawai Pemeriksa dilantik ( KEW.PA-15 ) Borang permohonan pelupusan dilengkapkan jika perlu ( KEW.PA-16 ) Borang permohonan pelupusan dihantar kepada pihak berkenaan seperti yang di arahkan Laporan Lembaga Pemeriksaan diterima (KEW.PA-17) Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih diterima (KEW.PA-18) Sijil Pelupusan Aset Alih diterima (KEW.PA-19) Sijil Pelupusan / Sijil Pegawai yang menyaksikan pelupusan dikemukakan kepada KPM Kelulusan pelupusan dicatat dalam rekod daftar aset. Pelupusan bahan kimia dirujuk kepada Jabatan Alam Sekitar 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 TB TB TB

d. e. f. g.

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

TB TB TB TB

h. i. 42

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

Proses pelupusan stok bernilai rendah dilaksanakan mengikut prosedur : a. Maklumat stok dilengkapkan dalam Borang Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah ( KEW.PS-19 ) Dua orang pemeriksa stok dilantik oleh Ketua Jabatan Ketua Jabatan meluluskan permohonan pelupusan. Pelupusan stok dicatatkan dalam Borang Laporan Tahunan Pelupusan Stok sebelum 15 Mac (KEW.PS-20) 0 1 2 3 4 TB

b. c. d.

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

TB TB TB

19

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

Bil 43

Item

Skor

Catatan

Kes kehilangan dan hapus kira aset alih dilaksanakan mengikut prosedur : a. Laporan Polis dibuat oleh Guru Besar dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui Laporan Awal disediakan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan (KEW.PA-28). Borang KEW.PA-28 dihantar kepada pihak-pihak berkenaan mengikut arahan dan panduan. Surat Lantikan Jawatankuasa Siasatan dikeluarkan oleh Pegawai Pengawal ( KEW.PA-29) Laporan Akhir Penyiasatan disediakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh perlantikan (KEW.PA-30). Borang KEW.PA-30 dihantar kepada pihak-pihak berkenaan mengikut arahan dan panduan. Sijil Hapus Kira ( KEW.PA-31) diperoleh daripada Kementerian Pelajaran Malaysia Laporan tindakan susulan dihantar kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia 0 1 2 3 4 TB

b.

0

1

2

3

4

TB

c.

0

1

2

3

4

TB

d.

0

1

2

3

4

TB

e.

0

1

2

3

4

TB

f.

0

1

2

3

4

TB

g. h.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

44

Kes kehilangan dan hapus kira aset stok bernilai rendah dilaksanakan mengikut prosedur : a. Pegawai Stor menyediakan Laporan Hapus Kira Kekurangan Stok (KEW.PS21). KEW.PS-21 disahkan oleh Ketua Jabatan dan dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Kad Kawalan Stok dan Kad Petak di kemas kini. Laporan Polis, Laporan Awal dan Laporan Akhir disediakan bagi kes melibatkan jenayah. Pegawai Pengawal melengkapkan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Stok (KEW.PS-22). KEW.PS-22 dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac. 0 1 2 3 4 TB

b. c. d.

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

TB TB TB

e.

0

1

2

3

4

TB

f.

0

1

2

3

4

TB

RUMUSAN SKOR DIMENSI K Jumlah skor =

Jumlah item yang dinilai x 4

=

20

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Guru Besar

SKOR MENGIKUT DIMENSI Dimensi A B C Organisasi Pendidikan Sains Infrastruktur Bilik Sains Peranan Guru Sains Jumlah Skor Dimensi A+B+C D E F Sumber Kewangan Pembekalan, Prosedur Penggantian Dan Pembelian Penyenggaraan Stok Jumlah Skor Dimensi D+E+F G H I J K Keselamatan Bilik Sains Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Sains Pengendalian Bahan Dan Peralatan Sains Penyenggaraan Bilik Sains Pelupusan Dan Hapus Kira Bahan Serta Peralatan Sains Jumlah Skor Dimensi I+J+K SKOR KESELURUHAN SEKOLAH 10% 15% 40% 15% 20% Jumlah Skor (a) Jumlah item yang dinilai x 4 (b) Wajaran Dimensi (%) Skor Dimensi = [(a)/(b)] x Wajaran Dimensi

INTERPRETASI SKOR Julat Purata Skor 85 - 100 70 – 84 50 – 69 30 – 49 00 – 29 Penarafan Bintang 5* 4* 3* 2* 1* Tandakan ( / )

Disahkan oleh: Tandatangan Nama Guru Besar Alamat Pejabat : : :

Tarikh

:

21