Guru kreatif dan inovatif

GURU PERMULAAN Oleh DR. ISMAIL ZAIN (drismailzain@yahoo.com) Manakala inovatif pula membawa pengertian kemampuan membuat transformasi atau mencipta sesuatu yang baru sama ada dalam bentuk sumber atau kaedah yang relevan dengan perkembangan semasa ke arah penjanaan dan perkembangan minda yang lebih dinamik. Kedua-dua sifat tersebut yang meletakkan seseorang guru itu ke satu tahap yang tinggi dan disanjung oleh pelajar. Ia juga menjadi aspirasi profesion perguruan. Pembelajaran pada abad ke-21 ini bukanlah hanya memerlukan seseorang guru itu meluahkan semula segala isi pelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Jika ini berlaku maka pelajar yang dilahirkan akan bersifat statik di mana mindanya dipenuhi dengan segala bentuk fakta tanpa dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang sebenar. Sistem pendidikan pada masa kini memerlukan guru menjadi pembimbing kepada pelajar supaya mereka mempunyai kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah, berkomuniksi dan berkolaborasi. ……students must also learn the essential skills for success in today’s world, such as critical thinking, problem solving, communication and collaboration…….(The 21st century skills movement) Dipetik daripada www.21stcenturyskills.org Untuk mencapai hasrat ini guru seharusnya menghadapi cabaran secara positif dengan mengambil langkah menimba ilmu dan kemahiran untuk penyuburan dan pemantapan diri dalam usaha mengaplikasikan kemahiran-kemahiran ini di dalam bilik darjah. Antara strategi yang boleh digunakan ke arah melahirkan guru yang kreatif dan inovatif ketika melalui proses P&P dalam bilik darjah ialah seperti berikut: • Daya imaginasi Daya imaginasi memainkan peranan yang penting dalam proses mencerna minda pelajar. Apabila seseorang guru memulakan pengajarannya seharusnya dimulakan dengan soalan yang umum atau apa yang disebut sebagai essential questions (Project-based-learning, Intel Teach Program, ver. 10, 2007). Soalan ini mampu merentas subjek dan kurikulum. Ia bertujuan untuk membuka minda pelajar dan berfikir di luar kotak (think outside the box) di mana pelajar boleh memberi pandangan atau pendapat seluas mungkin tanpa dihadkan. Seterusnya guru akan membimbing ke soalan yang berkaitan dengan unit pembelajaran (unit questions) dan diikuti soalan yang menjurus kepada isi pelajaran (content questions). Di sini pelajar dilatih untuk berfikir secara global dan akhirnya dapat mengaitkan dengan isu yang hendak diperbincangkan dalam isi pembelajaran seperti mana yang dihasratkan dalam hasilan pembelajaran.

penyusunan dan promosinya. Dalam hal ini guru harus mempunyai ilmu dalam bidang teknologi maklumat di mana ia memerlukan kemahiran mengaplikasikan media ini melalui perkakasan dan perisian komputer. Ia boleh digunakan mengikut klasifikasi masing-masing atau digabung dalam bahan perisian dalam bentuk persembahan multimedia. Melalui media pengajaran pelajar boleh dibawa mengembara atau menerokai tempat yang mungkin mustahil dilawati oleh pelajar-pelajar seperti di planet atau di dasar lautan di mana tedapat seribu satu macam misteri di dalamnya. Proses pembelajaran ibarat menghidang makanan jaulan. Pengaplikasian media ini harus juga digandingkan dengan strategi pedagogi yang sesuai agar hasilan pembelajaran dapat dicapai di akhir pelajaran. Hidangan itu tetap mengenyangkan tetapi apa yang penting hidangan itu terlebih dahulu perlulah menyelerakan di mana ia banyak bergantung kepada kreativiti dalam ramuan masakan. teks atau grafik.• Pemilihan dan pengaplikasian media pengajaran Media memainkan peranan yang penting dalam proses menjana minda pelajar. Oleh itu pastikan proses pembelajaran guru itu menyelerakan pelajar-pelajar! . audio. Media ini berbentuk visual (video).