P. 1
Ciri-Ciri Guru Berkesan

Ciri-Ciri Guru Berkesan

|Views: 106|Likes:
Published by Oceana Lara

More info:

Published by: Oceana Lara on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). bebas pendirian. tidak berbelah bahagi. • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar. • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. Kita perlu menganjak paradigma. kepercayaan. • Menampilkan watak terpuji. Dato' Dr. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. guru. • Bermoral teguh. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. pengarang buku "The . Ken Blanchard. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. berketrampilanm. nilai. berperibadi mulia. • Kaya ilmu. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. berakhlak mulia. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. berimej. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. mempertahankan martabat profesionnya. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut. iklim.

One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan. imaginasi.keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. Beliau menyatakan bahawa. "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas. kecuali ada orang yang mengubahnya. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat . and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan.kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan. kemudian minta difahami (Seek first to understand. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu." Garfield pula berkata. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness). setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan.

is not an act. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. a. Jika tidak. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. dan . b. di peringkat sekolah pada keseluruhannya. Excellence. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. "We are what we repeatedly do. benar dan palsu. berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit.yang melangkaui realiti semasa. "Walau bagaimanapun . Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. then. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah. seluruh cara hidup atau cara bekerja . Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. c. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras. Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. Pencapaian matlamat sekolah. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. but a habit. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya.yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera.

Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau.Act). • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. kelas. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan.Do . • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan. malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira. • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan.d.Check . • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan. Edisi Kedua (1999). mutu pengajaran dan pembelajaran. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. and 80% on what could be different next time. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang. kokurikulum. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. • Sikap tidak cakna. . Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang. strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan . buat sesuatu secara tangkap muat. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu.

pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. dan jika belum. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. orang yang optimistik melihat semuanya dari . sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. pembetulan dibuat atau tidak. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. teguran. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. Penutup Menjadi guru berkesan. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. Cari puncanya. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan.

3. beliau menyebut. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji. 1. GURU PADA MASA KINI 5.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. iaitu yang berkaitan dengan peranan. o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan.  Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan. berimej.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran. 2. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju. 7. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. Oleh itu pada setiap masa. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. tugas dan kelayakan seorang guru. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. o ." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. bertanggungjawab serta berguna.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. 4.

Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o . o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. 11. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. o Banyak menggunakan keupayaan intelek.  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. 16. 15.Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. o Minat suka membaca. o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. . Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah. 8. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. 12. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. norma dan Etika Perkhidmatan. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas.  Berkualiti dari Segi Emosi. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . iaitu cara berpakaian. o Mendapat latihan khusus. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. o . tingkah laku dan tutur kata. 13. CIRI-CIRI GURU o Intelek o . o Berkualiti dari Segi Jasmani o . o Bijak dalam menguruskan kewangan.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. 10.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. mahupun kaedah mengajar.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. baik dari segi sukatan kurikulum. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. o . 14. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh.

-Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan. Oleh itu.Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat.o . Model Pegajaran Inkuiri . ibubapa . o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif. o 20. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. 17. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. Teori Pembelajaran Kognitif . 19. . 22. Teori Pembelajaran Sosial kognititf. o . Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. 24. o 18. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal . o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. o . o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. Teori Pembelajaran Humanis. o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. o .Di samping itu. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris. masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran . di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar. o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa.Oleh itu.Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. 21.

bebas pendirian. o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. o o 25. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. berketrampilan. berpersonaliti sihat dan serba boleh. berakhlak mulia.o pembelajaran. wujud di dalam kelas. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. berimej. o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. Dato&apos. o Kaya ilmu. tidak berbelah bahagi. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Guru mengajar murid belajar&apos.persekolahan berwatak&apos. o Berupaya melahirkan &apos. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. berperibadi mulia. Dr. 29. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. o Menampilkan watak terpuji. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). 26. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. 27. mempertahankan martabat profesionnya. o Bermoral teguh. o Memastikan situasi &apos. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. 28.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->