P. 1
Ciri-Ciri Guru Berkesan

Ciri-Ciri Guru Berkesan

|Views: 106|Likes:
Published by Oceana Lara

More info:

Published by: Oceana Lara on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut. mempertahankan martabat profesionnya. Dato' Dr. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. berketrampilanm. • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. • Kaya ilmu. nilai. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. guru. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. berakhlak mulia. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. berpersonaliti sihat dan serba boleh. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. tidak berbelah bahagi. berimej.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. • Menampilkan watak terpuji. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. iklim. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. pengarang buku "The . • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. • Bermoral teguh. Ken Blanchard. kepercayaan. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. berperibadi mulia. Kita perlu menganjak paradigma. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. bebas pendirian. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar.

Beliau menyatakan bahawa. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -. Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. kemudian minta difahami (Seek first to understand. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat . kecuali ada orang yang mengubahnya. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness).kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan.keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya." Garfield pula berkata. imaginasi.

c. Excellence. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). but a habit. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. Pencapaian matlamat sekolah. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. a. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. dan . is not an act. b. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya. Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. seluruh cara hidup atau cara bekerja .yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera. Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh. di peringkat sekolah pada keseluruhannya. benar dan palsu. Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan. "Walau bagaimanapun . Jika tidak. "We are what we repeatedly do." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras.yang melangkaui realiti semasa. then.

tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau. buat sesuatu secara tangkap muat. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi. • Sikap tidak cakna. kelas. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah.Check . • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang. and 80% on what could be different next time. . strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu.d. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan. Edisi Kedua (1999). • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan . Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang.Act).Do . mutu pengajaran dan pembelajaran. kokurikulum. Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya.

Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. teguran. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. pembetulan dibuat atau tidak. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. orang yang optimistik melihat semuanya dari . diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. dan jika belum. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. Penutup Menjadi guru berkesan. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. Cari puncanya. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak.

kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. 4. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. tugas dan kelayakan seorang guru. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. 3. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Oleh itu pada setiap masa. o . o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. iaitu yang berkaitan dengan peranan. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. berimej. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan. 7. beliau menyebut.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. 1. bertanggungjawab serta berguna. 2.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran.  Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan. GURU PADA MASA KINI 5. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.

o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. mahupun kaedah mengajar. iaitu cara berpakaian. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya.Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran. o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. o Mendapat latihan khusus. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. 16. 11. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. baik dari segi sukatan kurikulum. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o . . o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. norma dan Etika Perkhidmatan.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . o Minat suka membaca. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. CIRI-CIRI GURU o Intelek o . o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. 14. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. 13. o Bijak dalam menguruskan kewangan. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah.  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . tingkah laku dan tutur kata. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. 8. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. o Banyak menggunakan keupayaan intelek.  Berkualiti dari Segi Emosi. 10. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. 12. o .Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. o . AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. o Berkualiti dari Segi Jasmani o . o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. 15.

22. Model Pegajaran Inkuiri . o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran .Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. o 18. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar. Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa.Oleh itu. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru.Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. 17. Teori Pembelajaran Sosial kognititf. 19. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. o . 21. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris. Teori Pembelajaran Kognitif . o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. o .o . Teori Pembelajaran Humanis. o 20. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal . Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. Oleh itu. o . o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. 24. Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. . masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini.Di samping itu.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. ibubapa .

o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. o Menampilkan watak terpuji. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. o o 25. berakhlak mulia. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . berpersonaliti sihat dan serba boleh. mempertahankan martabat profesionnya. berimej. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. berketrampilan. bebas pendirian. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). 28. 26.o pembelajaran. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Guru mengajar murid belajar&apos. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. berperibadi mulia. wujud di dalam kelas. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral.persekolahan berwatak&apos. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Dr. Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. o Bermoral teguh. Dato&apos. o Memastikan situasi &apos. tidak berbelah bahagi. o Berupaya melahirkan &apos. 27. o Kaya ilmu. 29.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->