MAHIR PENYATA

• Keempunyaan tunggal • Perkongsian • Lembaran kerja

PENYATA PENDAPATAN KEEMPUNYAAN TUNGGAL .

Insurans yang dibayar adalah untuk tempoh setahun yang berakhir 31 Mac 2007.1. Pulangan belian RM240 belum di rekodkan dalam mana-mana buku. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 2% atas penghutang. Sediakan Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2006 dalam bentuk penyata (tunjukkan modal kerja) 15 800 12 350 9 200 480 2 600 4 800 16 000 120 420 360 6 400 54 900 4 300 127 610 Kredit RM 49 423 542 5 400 125 72 000 127 610 . Susut nilai kenderaan ditetapkan pada kadar 10% setahun atas kos. Berikut ialah Imbangan Duga Perniagaan Azman. sebuah perniagaan runcit milikan tunggal pada 31 Disember 2006: Imbangan Duga pada 31 Disember 2006 Debit RM Modal 1 Januari 2006 Pulangan Stok pada 1 Januari 2006 Bank Penghutang dan Pemiutang Insurans Kadar bayaran Diskaun Sewa Kenderaan (kos) Peruntukan hutang ragu Ambilan Angkutan masuk Perabot(kos) Belian dan Jualan Gaji Maklumat tambahan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) Stok pada 31 Disember 2006 bernilai RM16 750. Sediakan Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2006.

Sediakan Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2006. Ambilan barang niaga berjumlah RM120 belum direkodkan dalam manamana buku. Encik Rajesh. Perak. Debit RM Modal 1 April 2005 Pulangan Stok pada 1 April 2005 Bank Penghutang dan Pemiutang Insurans Kadar bayaran Diskaun Sewa Kenderaan(kos) Peruntukan hutang ragu Ambilan Angkutan masuk Perabot (kos) Belian dan Jualan Gaji Maklumat tambahan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) Stok pada 31 Mac 2006 bernilai RM25 200 pada harga kos dan RM26 100 pada harga pasaran. pemilik Pasar Mini Idaman menjalankan perniagaan di Taman Perdana. Batu Gajah. Sediakan Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2006 dalam bentuk penyata (tunjukkan modal kerja) 260 28 100 6 400 2 650 1 600 610 3 600 12 000 350 200 270 8 500 42 600 6 580 113 370 Kredit RM 39 080 3 700 240 70 000 113 370 . Berikut ialah senarai baki-baki akaun perniagaannya pada 31 Mac 2006.2. Susut nilai kenderaan ditetapkan pada kadar 10% setahun atas kos. Sewa tahunan ialah RM4 800. Peruntukan hutang ragu dikurangkan kepada RM280.

Lumut. Kedai Runcit Chan beroperasi di Taman Mewah. Pemilik mengambil perabot kedai bernilai RM1 800 untuk kegunaan keluarga.3.Berikut adalah baki-baki akaun yang diperoleh daripada buku-buku perniagaannya pada 30 Jun 2006: Debit RM 4 650 480 1 060 310 7 200 10 000 160 25 000 230 6 210 4 200 180 7 600 18 670 6 290 67 240 Kredit RM 2 890 Penghutang dan Pemiutang Insurans Kadar bayaran Diskaun Sewa Kenderaan(kos) Peruntukan hutang ragu Ambilan Modal 1 Julai 2005 Pulangan Stok pada 1 Julai 2005 Bank Angkutan masuk Perabot (kos) Belian dan Jualan Gaji Maklumat tambahan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) 550 38 800 67 240 Stok pada 30 Jun 2006 bernilai RM7 100. Susut nilai kenderaan ditetapkan pada kadar 10% setahun atas kos. Sediakan Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2006. Insurans yang dibayar pada 1 Oktober 2005 adalah untuk tempoh setahun. Perkara ini belum direkodkan dalam mana-mana buku. Sediakan Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2006 dalam bentuk penyata (tunjukkan modal kerja) . Peruntukan hutang ragu dikurangkan sebanyak RM110. Perak.

Perak. Gopeng. Peruntukan hutang ragu dinaikkan kepada RM200.4 Encik Subhir ialah pemilik Kedai Runcit Mesra yang menjalankan operasi perniagaanya di Taman Cahaya. Susut nilai perabot ditetapkan pada kadar 10 % setahun atas kos. Sediakan Kunci Kira-kira pada 30 September 2006 dalam bentuk penyata (tunjukkan modal kerja) Kredit RM 140 25 260 120 7 300 130 70 500 103 450 (a) (b) . Pemilik mengambil barang niaga bernilai RM300 untuk tujuan promosi belum direkodkan dalam mana-mana buku. Imbangan Duga perniagaannya pada 30 September 2006 adalah seperti berikut: Imbangan Duga pada 30 September 2006 Debit RM Kenderaan (kos) 11 000 Peruntukan hutang ragu Ambilan 220 Modal 1 Oktober 2005 Pulangan Stok pada 1 Oktober 2005 7 520 Bank 17 020 Penghutang dan Pemiutang 5 800 Insurans 4 800 Kadar bayaran 880 Diskaun Sewa 3 000 Angkutan masuk 160 Perabot (kos) 4 200 Belian dan Jualan 42 600 Gaji 6 250 103 450 Maklumat tambahan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Stok pada 30 September 2006 bernilai RM6 640 pada harga kos dan RM7 250 pada harga pasaran. Sediakan Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 September 2006. Sewa yang dibayar adalah untuk 10 bulan.

Angkutan keluar termasuk angkutan masuk sebanyak RM220. sebuah perniagaan runcit milikan tunggal pada 31 Mac 2006: Imbangan Duga pada 31 Mac 2006 Debit RM Stok pada 1 April 2005 11 150 Penghutang dan Pemiutang 5 340 Pulangan 285 Ambilan 360 Angkutan keluar 470 Bank 10 200 Gaji 5 240 Kadar bayaran 1 320 Promosi 640 Diskaun diterima Peruntukan susut nilai premis Modal pada 1 April 2005 Insurans 1 200 Belian dan Jualan 57 400 Belanja am 500 Perabot(kos) 8 600 Premis(kos) 65 000 167 705 Maklumat tambahan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) Stok pada 31 Mac 2006 bernilai RM10 600. Gaji pekerja bulan Mac 2006 masih terakru RM450. Hutang sebanyak RM240 dihapuskan kerana seorang penghutang didapati muflis. Sediakan Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2006 dalam bentuk penyata(tunjukkan modal kerja) Kredit RM 7 315 230 6 500 68 400 85 260 167 705 . Premis disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Sediakan Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2006.5 Berikut ialah Imbangan Duga Perniagaan Sri Intan.