1. Matlamat pengurus kokurikulum: Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan 2.

Kepimpinan Pengetua yang professional Mengawal selia bukan hanya pelajr malahan guru2 yang pasif. 3. akikatnya ICT sangat membantu dan menolong mereka (pengurus sekolah) untuk berfungsi dengan lebih cekap, berkesan, mudah, cepat dan membuat keputusan yang baik yang melibatkan maklumat, proses dan kerja seperti pendaftaran pelajar, pelbagai rekod, kawalan inventori, jadual waktu, opsyen guru, bilangan waktu mengajar, hal yang berkaitan peperiksaan, pembelian stok dan sebagainya. 4. Masalah disiplin pelajar. Seringkali ibu bapa menyatakan disiplin anaknya semasa di sekolah rendah amat baik, tetapi apabila bertukar ke sekolah menengah , disiplin anaknya semakin teruk. Dakwaan ibu bapa begini membawa maksud pendidikan sekolah menengah telah merosakkan anaknya 5. Pengetua di dalam PBS perlu memahami analisis PESTLE (politik, ekonomi, sosiobudaya, teknologi, undang-undang dan ilmu)

6. Tekanan dan Konflik Guru